Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA"

Transkript

1 011 Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 1

2 Just Common Sense gör exit Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse Krigskassa 2

3 Resultatet av flera års hårt arbete 2 Anders Cronholm vd BBI BBI har idag en central roll i det regionala innovationssystemet i Blekinge. BBI KARLSKRONA BBI RONNEBY BBI KARLSHAMN 3

4 under 2011 Fortsatt arbete med BTH Innovation BBI:s och BTH Innovations verksamheter är två områden som utpekas ha stor betydelse för regionala innovationer och nya tillväxtbolag. BBI har därför redan tidigare initierat ett utökat samarbete för att säkerställa att våra verksamheter kompletterar varandra på att effektivt sätt. Under nästkommande år är även tanken att BBI ska samlokaliseras med BTH Innovation i ett Innovationshus på Gräsvik i Karlskrona. Nytt projekt Nätverk Vikten av att knyta ett professionellt nätverk till BBI har under 2012 utkristalliserat sig med all önskvärd tydlighet. Flera av inkubatorsbolagen har ett stort behov att kunna knyta kompetenser och nätverk till sina verksamheter när de börjar ta sina första steg mot tillväxt. Under senare delen av 2011 sökte BBI finansiering för ett professionellt nätverk kopplat till investmentbolaget Krigskassa AB. UTVÄRDERING av Krigskassa Under 2011 gjordes en utvärdering av Krigskassa AB och faktum är att Blekinge skapade en trend som än idag står sig stark på en nationell nivå. Att lyckas med att attrahera lokalt privat kapital till bolag inom ramen för inkubatorn är regel nummer ett. BBI har tillskansat sig stor kunskap och byggt upp en kompetens för att hantera tidig finansiering för tillväxtbolag. Efter utvärderingen av Krigskassa ställde sig några av de större ägarna positiva till att göra en nyemission i Krigskassa. BBI har även under 2011 deklarerat att en dedicerad person på halvtid kommer att jobba specifikt med Krigskassa under de två nästkommande åren. Krigskassa Läs mer om Krigskassa på s 23. Innovativa Blekinge Innovativa Blekinge har under 2011 tagit rejäl fart och jobbar tillsammans med bl.a. Netport, Telecom City och BTH Innovation för att skapa ett effektivare system för innovationer i regionen. Innovativa Blekinge är ett stort EU-projekt där många miljoner går till att utveckla så kallad Proof-of-Concepts. I inkubatorn är dessa företagsembryon mycket viktiga då de i en förlängning utgör en central del av inflödet. Läs mer om Innovativa Blekinge på s BIG sjösatt Under året 2011 sjösattes Innovationsbrons inkubatorsprogram BIG Sweden där BBI återigen placerar sig i toppskiktet bland landets inkubatorer. Detta innebär att BBI har en säkrad driftfinansiering för sin basverksamhet i inkubatorn. Finansieringen är inte längre tidsbestämd utan ett löpande resurstillskott till verksamheten. 4

5 Inquso till nya nivåer UNDER 2011 LAS MYCKET ENERGI PÅ ATT FÅ IN NYA INVESTERARE VILKET MAN OCKSÅ LYCKADES MED. MED BUSINESS SECURITY HAR INQUSO FÅTT EN STARK ÄGARE SOM BÅDE TILLFÖR KOMPETENS OCH KAPITAL. NU HAR VI ÄNTLIGEN FÅTT MÖJLIGHET ATT TA TAG I VÅR TILLVÄXT, SÄGER VD JENNY STRÖMBERG. Med Secure Phone är Inquso en stark aktör inom MDM, Mobile Device Management. De har sedan starten utvecklat ett värdefullt kontaktnät med flera samarbetspartners och befinner sig nu i en fas där det är dags att få igång affärerna. Efter ett år som nästan helt öronmärkts för att attrahera investerare har de nått sitt mål och fått in en stark aktör som ägare: Business Security eller rättare sagt Secure Mobile Solutions som ägaren bildat med anledning av förvärvet av bland annat Inquso. Det känns mycket tillfredsställande. De satsar hårt på MDM men också på smartphones och mobila plattformar. Det finns en tydlig winwin-situation där båda parter kommer att gagnas av samgåendet, säger Jenny. Och tillägger: Framför allt handlar det om att kunna fokusera på affärerna och skapa tillväxt. Äntligen kommer vi att kunna ta Inquso till en helt annan nivå. Under våren blev Inquso helt klara med Secure Phones stöd för Android, iphone och ipad. Potentialen på marknaden är fortfarande mycket stor och Jenny berättar om sina erfarenheter från kontakter med potentiella kunder: Allt fler företag känner en sårbarhet över att inte ha ett system för sina smartphones, så helt klart finns det goda tillväxtmöjligheter, säger hon. Siktet är primärt inställt på Sverige men det finns även många öppningar utanför landets gränser. Ja, vi vill bygga upp en kundbas i Sverige, men håller också på att teckna avtal med två partners i Norge. Vi har redan en dansk partner och har också inlett ett samtal med en potentiell återförsäljare i Storbritannien och Tyskland så det ser vi mycket positivt på. Affärerna kommer att skapas såväl i Sverige som i övriga Europa, säger Jenny Strömberg. Inquso planerar att göra exit från BBI under det första halvåret

6 DEN GYLLENE KONSTEN ATT KRITISERA Du & Co SAGT AV STEVE JOBS I Se företagets unika värden Du & Co Sommar, sommar, sommar! TOP 20 Marketing Buzzwords of 2011 Källa: Marketing-jive.com Älska vad du gör, eller gör det inte alls. Kazuo Inamori 6

7 Jag kan inte nog understryka hur viktigt det har varit att tillhöra BBI. Jonas Carlsson ALLT FLER ODLARE UPP- TÄCKER FÖRDELARNA MED DEN FÄRGSTARKA OGRÄSSKÄRAREN COMB- CUT BÅDE I SVERIGE OCH UTOMLANDS. NU GÖR JUST COMMON SENSE EXIT FRÅN BBI FÖR ATT BÖRJA BYGGA EN ORGANI- SATION MED INTERNATIO- NELL EXPORTINRIKTNING. Jonas Carlsson från Lösen är den ekologiske bonden som alltid haft en förkärlek för problemlösning. Så till den milda grad att han startade ett företag för att utveckla och sälja egna jordbruksmaskiner. Med BBI fick han det stöd han behövde för att analysera behoven och se affärsmöjligheterna men under 2011 var tiden mogen för exit. I samband med BBI-dagen i oktober fick Jonas Carlsson emot en vacker plakett. Det känns helt rätt men jag kan inte nog understryka hur viktigt det har varit att tillhöra BBI. När jag kom med fick jag det erkännande som jag behövde, säger Jonas. Under åren har JCS uppmärksammats flitigt och tagit emot flera olika utmärkelser och priser var inget undantag. Bland annat utsågs bolaget av Nordic Cleantech Open till ett av de 25 mest intressanta bolagen i Norden när det gäller miljöteknik och affärsmässighet. Och forskningsprojektet med syfte att utreda CombCut, som drivs av Ultuna lantbruksuniversitet, har beviljats ytterligare tre år. Vi fick en slutrapport som gick ut på att de ville gå vidare med forskningen. Innovationen var så pass intressant och det säger en del, konstaterar Jonas. JCS har successivt kommit in på allt fler marknader och uppbär patent i Sverige, Ukraina, Ryssland, USA och senast Australien. Intresset internationellt är stort och det finns mycket som tyder på att detta inte kommer att avta tvärtom. Som att FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske har uppmärksammat CombCut i en skrift om innovativa miljöinnovationer som har delats ut till världens ledare under COP17 i Durban i Sydafrika. Eller att ett EU-direktiv kallat IPM (Integrated Pest Management) träder i kraft i 2014 som i korthet går ut på att användningen av bekämpningsmedel i den europeiska spannmålsodlingen ska minskas. Ett scenario som högst troligt innebär att odlarna allt mer kommer att titta åt de ekologiska jordbruksverktygen som CombCut. Naturligtvis kan detta direktiv komma att påverka mina förutsättningar på ett positivt sätt, säger Jonas. Nu ligger fokus på att bygga en organisation som kan möta intresset från resten av världen. Jonas säger utan om omsvep att inte har någon erfarenhet av internationell exportinriktning detta är en kompetens som på sikt ska tas in i bolaget. Min styrka är att utveckla nya produkter, det är det jag ska göra. Nu kan jag bara säga att framtiden ser oerhört spännande ut. Just Common Sense har bara börjat! 7

8 Högre växel för IP-Telefonibolaget LÖNSAMHET OCH ÅTTIOTALET KUNDER UTSPRIDDA I LANDET FRÅN NORR TILL SÖDER. IP-TELEFONIBOLAGET STÅR FÖR EN BEUNDRANSVÄRD ACCELERATION OCH HAR INTE ENS SUTTIT I INKUBATORN I ETT ÅR. DET ÄR JÄTTEKUL, KONSTATERAR EN AV GRUNDARNA THOMAS HELLE- MARCK. I OKTOBER PASSERADE VI VÅR FÖRSTA OMSATTA MILJON OCH NU ÄR DET DAGS ATT VÄXLA UPP FÖRETAGET YTTERLIGARE. VI SKA BLI TOP-OF-MIND NÄR DET KOMMER TILL IP-LÖSNINGAR. I februari 2011 fick BBI ett tillskott bland medlemsbolagen. In trädde ett ungt bolag med stor erfarenhet från IP-telefoni. En erfarenhet som gett grundarna Thomas Hellemarck och Jörgen Andersson insikter i vissa brister som så småningom öppnade upp för en egen affärsidé. Vi upplevde att många aktörer inte hade det kundfokus som vi tycker är en självklarhet. Istället verkade det viktigast att stänga affärerna så fort som möjligt. Eftersom vi i våra tidigare positioner märkte att det fanns ett missnöje bland kunderna föddes tanken att starta eget. Och här är vi nu, säger Thomas. Inkubatormiljön passade IP-Telefonibolaget perfekt. Här fanns ett kontaktnät och tillgång till expertis som de inte själva hade. Thomas, som själv kommer från en företagarfamilj, menar att han visste vad det innebar att vara egen men blev ändå överraskad över alla roller som ligger på en entreprenör. BBI hjälpte dem enligt honom att fokusera. Vår styrka var att leverera telefoni till kunder och supportera, men det här med management, finansiering och styrelse var inget som vi direkt hade koll på. När vi kom in i BBI började vi med att revidera vår affärsplan och lägga energi på hur bolaget skulle skötas, säger Thomas. IP-Telefonibolagets värderingar ligger i moderna, avancerade, kostnadseffektiva telefonilösningar. Eller som Thomas sammanfattar erbjudandet: Flexibel företagstelefoni utan bindningstid eller dolda kostnader. Den primära marknaden är sydöstra Sverige, Stockholm och norra Sverige. Och ledstjärnan är just kundnöjdheten. Här går det inte att kompromissa, menar Thomas. I hela min yrkeskarriär har jag levt efter målsättningen att ha nöjda kunder. Det finns inget värre än att som kund känna sig nedprioriterad. Så fort det uppstår ett problem ska vi vara på tårna och genom dialog och god kommunikation informera om vad som händer. Öppenhet och ärlighet ska genomsyra vår organisation. Bevisligen är det en inställning som gett resultat. IP-Telefonibolaget har gått från klarhet till klarhet. Utöver de säljare som redan finns i landet vill man nu anställa ytterligare två stycken med positionering i Karlskrona. Planen är att ta in riskkapital för att kunna genomföra dessa avancemang. Vi sitter i BBI och åtnjuter flera fördelar som ska förenkla vårt företagande, och vårt sätt att ge tillbaka är att skapa sysselsättning i Blekinge. Det är det vi vill göra nu, avslutar Thomas Hellemarck.!! SÅ FUNKAR IP-TELEFONI- BOLAGETS TELEFONVÄXEL Kunden behöver ingen växelhårdvara i sina lokaler utan endast de enheter som man vill använda för att ringa med. Växeln klarar av de mobila krav som ställs i dagens läge och funktionerna som finns i en kundplacerad växel. Det går också att integrera växeln med övriga system på företaget. SÅ FUNKAR IP-TELEFONI Med IP-telefoni utnyttjas datanätet (ADSL, SHDSL eller Stadsnät) för att sända röst och video. Detta skapar frihet för telefonören som inte behöver ha en stationär telefon i hemmet eller decttelefon. En telefon kan vara en ordinär bordstelefon, decttelefon, men även en applikation till datorn eller mobiltelefonen. Eftersom trafiken går via datanätet går det även att utnyttja trådlösa accesspunkter eller 3G-anslutning om den är tillräckligt bra. 8

9 KOMMUNEN SOM KANSKE FRAMFÖR ALLT FÖRKNIPPATS MED UTVANDRAR- MONUMENT, SOJAN ELLER PUNSCH HÅLLER PÅ ATT FÅ ETT NYTT ATTRIBUT. FLERA ÅRS SATSNING MOT NYA MEDIER OCH DIGITALA SPEL HAR GJORT KARLSHAMN TILL REGIONENS SJÄLVKLARA SPELHÅLA. HÄR FINNS UTBILD- NINGARNA, BOLAGEN, NÄTVERKET, DE FRAMGÅNGSRIKA SAMARBETENA OCH DYNAMISKA MÖTESPLATSERNA. OCH BBI. 9

10 Karlshamn är nere med spel TRODDE DU ATT SPELMARKNADEN BÖRJADE MÄTTAS? TÄNK OM. DATASPELSBRANSCHEN VÄXER SÅ DET KNAKAR. OCH BBI:S SPELSATSNING SOM INLEDDES UNDER 2010 MEN FRAMFÖR ALLT HAR REALISERATS UNDER 2011 HAR VISAT SIG VARA ETT LYCKOKAST. DE SOM ÄR ENGAGERADE I SPELBOLAG HAR GÅTT FRÅN 2 PERSONER TILL 18 PÅ ETT ÅR. Karlshamn utgör sedan flera år ett kraftcentrum för spel och spelutveckling. Här finns utbildningarna som gör studenterna redo för en karriär inom en bransch som är hetare än någonsin. Här finns bolagen och här är också BBI:s närvaro särdeles tydlig. BBI tog under 2010 ett beslut att stärka speldelen i inkubatorn. Personalen utökades för att bättre tillvarata den spelentreprenörsanda som finns i regionen. Så här i backspegeln är det lätt att konstatera att det var ett strategiskt riktigt beslut. Dataspelsbranschen fortsätter att skörda framgångar, och det är viktigare än någonsin att en regional inkubator öppnar upp för de initiativ som tas här. Olle Lundahl, som själv drivit bolag inom inkubatorn, är affärsutvecklare inom spel och den som ansvarar för BBI:s kontakter med såväl lärare som studenter från spelutbildningarna. En uppgift som innebär att synliggöra BBI, tydliggöra erbjudandet att det finns en möjlighet att testa och köra sin egen spelidé. Det är samarbetet med BTH och de aktiviteter som vi genomfört tillsammans som ligger bakom det uppsving vi upplevt här under året. I början av året var det två personer som arbetade på spelbolagen, idag är vi 18 stycken fördelade på fem spelbolag och ytterligare ett som är spelrelaterat. Det är oerhört kul. Vi vill ju att spel ska bli vad telekom blev för Karlskrona, och jag tror det är det som håller på att hända just nu. Olle börjar med att lyfta fram Game Concept Challenge, tävlingen där spelkoncept tävlar mot varandra, som den tidigare spelinkubatorn Gameport initierade. Vi gjorde om tävlingen helt i år, och utsåg fyra vinnare istället för en vilket varit fallet tidigare. Ett krav var att spelet skulle kunna lanseras inom tio veckor. Dessa villkor innebar att projektet inte kunde vara för stort och att flera kunde uppmuntras, säger han. Sen kickade vi igång en sommarkurs, Start up Camp, som jag och min kollega Marcus Johansson höll i. Den gick ut på att låta deltagarna testa sina spelidéer. Bara ur denna kurs har det sprungit tre bolag som idag sitter på BBI. Så det nära samarbetet med BTH och vad det resulterat i talar för sig själv, konstaterar Olle. På frågan om vad han själv tillför till spelbolagen blir han tyst ett tag och funderar. Sen förklarar han att han tror att hans egna erfarenheter från att starta spelbolag är värdefulla. Framför allt i starten. Då upplever man att det är så mycket som ska göras och det kan vara svårt att bena upp och fokusera på uppgifterna. Jag vill också att bolagen ska synas maximalt och få möjlighet att bygga nätverk i branschen därför försöker vi, så mycket som möjligt, besöka olika mässor som Nordic Game eller Swedish Game Conference.! FAKTA OLLE LUNDAHL Funktion: Spelar: Uppskattar: Så kopplar jag av: I framtiden: 10

11 Appcorn skapar och vårdar mobila varumärken FÖR BARA ETT ÅR SEDAN VAR APPCORN BOLAGET SOM FÖRKNIPPADES MED IPHONE-APPLIKATIONER. IDAG VILL DE FRAMFÖR ALLT TALA OM KUNDNYTTA. DET ÄR INTE TEKNIKEN I SIG SOM ÄR INTRESSANT. DET HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ KUNDERNAS BEHOV OCH HJÄLPA DEM GÖRA DERAS TJÄNSTER OCH VARUMÄRKEN TILL- GÄNGLIGA OCH MOBILA. SÅ SKA VI BEFÄSTA VÅR POSITION, SÄGER VD MÅRTEN NILSSON. Appcorn är ett konsultbolag som på uppdrag utvecklar mobila applikationer och erbjuder rådgivning i frågor kring mobila strategier. De hjälper företag att utveckla sina tjänster och varumärken med hjälp av mobilitet. Beroende på vad våra kunder har för mål och syfte med sin tilltänkta mobila tjänst, kan vi utveckla ett mer eller mindre kreativt och banbrytande koncept eller helt enkelt plocka fram en mycket funktionell lösning. Oavsett mål med projektet kommer slutprodukten att harmonisera med kundens varumärke och vara estetiskt och funktionellt tilltalande, säger Mårten. Appcorn utvecklar också egna produkter. Som mobiltjänsten Mobile Event Companion, som vann utmärkelsen Cut The Wire Awards 2011 i kategorin Best Consumer Service. Oerhört kul eftersom den tagits emot väl av både kunder och övriga intressenter i branschen, säger Mårten som berättar att tjänsten är perfekt för deltagare på evenemang som behöver ha koll. Eller som nomineringen löd: Mobile Event Companion provided by Appcorn: Mobile App, which makes it easier for participants to find important places, events and information during an event. Mårten Nilsson, som lutar sig mot en mångårig erfarenhet från telekombranschen, tillträdde som vd för Appcorn i mitten på maj. Han berättar att energin och entusiasmen har funnits i bolaget hela tiden men det behövdes ett mer välfungerande maskineri med tydligt kund- och leveransfokus. Sagt och gjort. Under 2011 har Appcorn lagt mycket energi på att strama upp och effektivisera. Som att sätta affärsidén på plats. Vilket inte är helt enkelt när man befinner sig i den snabbrörliga bransch som Appcorn befinner sig i. Då går det, enligt Mårten, inte att applicera ett traditionellt affärstänk. Istället vill han bygga in förändringsvänligheten i organisationen. Utvecklingen går med ljusets hastighet, det som är hett idag är historia imorgon. Det enda vi kan veta säkert är att vi inte kommer att vara samma företag om två år. Då har vi totalt misslyckats, säger han. Strukturen i organisationen har också börjat landa. Mårten kan inte nog betona hur viktigt det är med fungerande processer för att ta in, utföra och leverera jobben med högsta kvalitet. Samtidigt ser han också en tydlig utmaning i sitt arbete. Rigida strukturer får aldrig döda kreativiteten den är fundamentet i hela verksamheten. Vi ska ha transparens inom bolaget, högt i tak, involvera varandra i projekten vilket också gör oss mindre sårbara. Vi får inte vara så individberoende, och för att kunna rekrytera nya medarbetare krävs befintliga, fungerande strukturer. Så hur ser framtiden ut? Mårten ser oändliga möjligheter för bolaget som han är satt att leda. Det har länge pratats om mobilt innehåll och den potential som finns här, redan vid millennieskiftet sa man att det skulle bli jättestort. Men det är först nu som vi verkligen är här. Vi befinner oss mitt i detta och affärsmöjligheterna är enorma. 11

12 KONTROLLEN ÖVER DEN KREATIVA PROCESSEN, ANSVARET OCH GLÄDJEN I ATT SKAPA KVALITATIVA SPEL MED HÖGA PRODUKTIONSVÄRDEN. DÄR HAR DU DRIVKRAFTEN BAKOM 12 O CLOCK STUDIOS. VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT SKAPA SPELMEDIETS MOTSVARIGHET TILL VAD TV- SERIER ÄR FÖR FILMMEDIET, SÄGER DELÄGARE OCH PRODUCENT CALLE LEPPÄJOKI. Rätt tid för 12 O clock Studios Företagsfröet såddes i och med ett kandidatarbete på BTH:s spelutbildning. Ett gäng på fem personer delade mål och synsätt på hur man tar sig in i spelbranschen på bästa sätt. Ytterligare en faktor som talade för ett gemensamt bolag var att gruppen som helhet täckte in de primära disciplinerna inom spelutveckling. Den gemensamma nämnaren till projektet var cinematisk skräck av Lovecraft-kaliber, alltså med fokus på dramat inte splatter och blod. Vi ville även ge oss på en ordentlig 3Dproduktion med skyhöga production values. Vi arbetade fram affärsidén och konceptet för vårt första spel under hösten 2010, och började produktionen på våren Det här med production values, eller produktionsvärden, kommer tillbaka i samtalet med Calle. Teknik och resurser prioriteras maximalt som att man spelar in animationer med Motion Capture, har ett fullt röstskådespelat manus och musik som är inspelad med en symfoniorkester. Vi går väldigt långt för att erhålla kvaliteten från AAA-titlar men med kärleken, skaparglädjen och den kreativa friheten ifrån indie-scenen, säger han. Calle berättar vidare om hur traditionella AAA-titlar tappar delar av sin vuxna publik, och sticker inte under stol med att han tror att det beror på att en stor mängd av dessa spel byggs upp kring generiska, naiva och omogna berättelser men också investeringen det innebär att spela ett storspel. Det kostar mig minst 500 kronor och kommer att ta mellan 10 och 40 timmar att klara av. Hur i hela världen ska jag ha tid? Alla vet vad som händer om man lägger ner en bok för länge. Det blir svårt att leva sig in i när man åter plockar upp den, och i värsta fall så lägger man bara tillbaka den i hyllan. Vår dröm är att man ska kunna uppleva våra spel ungefär som man upplever en hyrfilm det tar runt två timmar att klara av, och kostar max en hundralapp. Säger Calle som menar att potentialen på marknaden, med exempelvis digitala distributioner och surfplattor, är enorm bara den utnyttjas rätt. 12 O clock Studios stormtrivs på BBI, som Calle beskriver som en kreativ smältdegel. Möjligheten att både ta del av och dela med sig av den kunskap, kompetens och skaparglädje som samlas i inkubatorn. Ett ovärderligt stöd och inspirationskälla inte minst med Olle och Marcus som affärsutvecklare för spelbolagen. Deras support tillsammans med nytändningen av Game Concept Challenge har gjort att många av bolagen har förstått att det inte bara är spännande utan även potentiellt väldigt lönsamt att starta eget, säger Calle. 12 Fotnot: AAA= högkvalitativa spel med hög budget.

13 Kusten klarnar för Coastalbyte Efter Startup Camp på BTH förstod de drivna vännerna att de hade både viljan och pengarna för att satsa fullt ut på att utveckla spel under ett år. Efter tre månader i BBI är Coastalbyte övertygade om att de är på rätt spår. Coachningen från inkubatorn har gett oss ovärderlig hjälp, säger vd Marcus Kellner. Coastalbyte är spelföretaget som kickades igång av producenten och speldesignern Marcus Kellner och programmeraren Fredrik Brundin båda övertygade om att de kunde skapa sin egen plats i spelindustrin. Vilket är precis vad de håller på att göra. I första hand utvecklar de sina egna speltitlar som distribueras digitalt. Vi hittar dem i Tullhuset i Karlshamn tillsammans med de övriga spelbolagen i BBI, där de skapat en inspirerande och funktionell arbetsplats. Stödet från BBI betyder mycket. Vi har haft stor hjälp av Olle som har pratat med oss regelbundet om vilka steg vi tagit i företaget. Vi hade nog inte vågat satsa fullt ut på att starta aktiebolag om det inte varit för den coachning som vi fått, konstaterar Marcus. Coastalbyte tror inte att marknaden är för mättad för att små utvecklare ska kunna slå sig in. Kan man bara behålla fokus, utveckla och släppa spel, lära sig av sina misstag och knyta kontakter så har man goda chanser att lyckas. Vi har som ambition att släppa flera mindre spel under 2012 istället för att satsa alla kort på ett större projekt. Vi har bara börjat och har inte bråttom med att växa oss stora.! MARCUS GILLAR Favoritspel digitalt: Favoritbrädspel: Inspiration: Cinematik filmälskare med full koll Musikvideos, reklamfilmer och kortfilmer. Men det långsiktiga målet för Cinematik är att göra långfilm. Bakom ett av BBI:s färskaste bolag hittar vi filmentusiasterna Mikael Berglund och Johan Cederholm. De gick i samma klass på Medieteknik på BTH och öronmärkte våren 2011 till den gemensamma novellfilmen Recúrrens, en fängelsefilm inspirerad av bland annat filmen 1984 och Roy Anderssons bildkomposition. På vägen upptäckte de att de delade flera grundläggande värderingar när det kommer till företagsdrivande plus att deras filmkunskaper kompletterade varandra. Så de bestämde sig för att dra igång det gemensamma bolaget Cinematik för att höja det filmmakande intresset till ytterligare en nivå. Rörlig media i alla dess former fascinerar oss i, men nu fokuserar vi på att producera musikvideos, reklamfilmer och kortfilmer. Vi har tillgång till allt som behövs inom filmproduktion, från manusskrivande och kinematografi till redigering och efterproduktion, säger Mikael och Johan gemensamt. 13

14 Stämningen är underbar. Christoffer Torshall om BBI. 2Play Studios indieutvecklare med potential EFTER SINA SPELORIENTERADE UTBILDNINGAR PÅ BTH KARLSHAMN VAR DET SJÄLV- KLART FÖR CHRISTOFFER TORSHALL OCH NÅGRA AV HANS KURSARE ATT STARTA EGET. NÄR DET EGENUTVECKLADE SPELET BLOODY TRAPLAND VANN PRIS I GAME CONCEPT CHALLENGE FÖRSTOD 2PLAY STUDIOS ATT DE SATSAT RÄTT. Affärsidén är att ta fram spel som efterfrågas av marknaden. Just nu ligger fokus på kreativitet och coop, ett spelläge där man tillsammans med vänner samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Nyckeln för oss ligger i att göra simplare spel med kortare produktionstider på så vis märker vi fort om spelet har potential eller ej, säger Christoffer. De trivs på BBI som de menar gör ett mycket bra jobb med att ge tips och råd som ett nystartat företag kan behöva. Stämningen är underbar. Man får massor av inspiration när man arbetar så nära andra företag som är i samma situation som sig själv. Så hur ser de på framtiden och deras förutsättningar för att nå framgång? Christoffer menar att marknaden för indieutvecklare som 2Play Studios är bättre än någonsin. De kan beskrivas som oberoende, mindre spelföretag som inte har publishers bakom sig vilket ger mer utrymme för kreativitet på bekostnad av en mer pressad budget. Fler spelare än någonsin köper indiespel, vilket lett till att de startas allt fler spelstudios med hårdnad konkurrens som resultat, säger han. Och tillägger: Samtidigt tror jag denna trend är hälsosamt för spelindustrin som helhet.! CHRISTOFFER GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: 14

15 Vinst tog idé till handling för Forgotten Key Robin Hjelte hade hela tiden tänkt starta företag under utbildningstiden på BTH. När The Shine of a star kammade hem vinsten i Game Concept Challenge fick han och Jesper Olofsson den välbehövliga knuffen för att våga ta steget och starta eget tillsammans med kollegorna Mattis Axelsson och Cajsa Larsson i Forgotten Key. Efter framgången i GCC i början av sommaren 2011 pratade Robin och hans projektmedarbetare ihop sig med några kursare som de arbetat och trivts med. Siktet var inställt på att lägga hela sommaren på att jobba vidare med The! ROBIN GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: Shine of a star för att så småningom starta ett spelföretag vilket också är ett av kriterierna i tävlingen. Deras affärsidé är att utveckla högkvalitativa spelupplevelser. Om de lyckas göra underhållande spel där de som spelutvecklare kan förmedla något, tror de att kommer att ha en självklar plats på spelmarknaden också i framtiden. Det är många som just nu försöker lyckas på spelmarknaden, konkurrensen är hård. Samtidigt är spel som fenomen speciellt köper en person ett spel utesluter det inte att hon eller han köper andra spel, tvärtom. Så länge man som utvecklare har en klar bild över vilken upplevelse man vill förmedla kommer det alltid finnas en marknad för spelen man utvecklar, säger Robin. Noumenon Games så mycket bättre Ända sedan Felix Eliasson och Sebastian Karlsson bestämde sig för att starta bolag har de känt att de har alla möjligheter att skapa något riktigt bra tillsammans. Noumenon Games är inte några av nytillskotten i BBI. De omnämns redan i årsrapporten som summerar 2009 men väldigt mycket har hänt i inkubatorn sedan dess. Nu har vi flera spelrelaterade bolag som bildats från intresserade studenter på BTH, vilket helt klart har ökat stämningen i bygget, säger Sebastian. Han ser att nya möjligheter har öppnats för Noumenon Games i en tid där majoriteten av spelbolag tenderar att hoppa på samma fluga. Just nu är det facebookspel och androidspel som är på tapeten. Min personliga åsikt är att denna trend har skapat stora möjligheter för bolag att åter igen göra spel till den traditionella spelpubliken. Och jag tror inte att marknaden kommer att mättas eftersom spel är något som konsumeras. Nyckeln till Noumenon Games framtida framgång är att välgjort grundarbete som vi kommer att kunna luta oss mot för att göra bättre produkter ännu snabbare.! SEBASTIAN GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: 15

16 KÄRLEK ettor och nollor Mailstorm Express, ett verk signerat Coastalbyte som släpptes vintern 2011/12. Spelet är utvecklat för surfplatta. Bevingad surhet som app DATASPELSBRANSCHEN (Källa: analysföretaget Gartner Inc, Dagens Nyheter) Calle Leppäjoki, delägare 12 O clock Studios om spelmarknadens framtid. 16

17 Rubriker i kubik BBI är som en av de mer framgångsrika inkubatorerna i landet ett tacksamt ämne att lyfta fram både i lokal media och olika branschoch affärstidningar. Medarbetare, processer, verktyg och resultat har presenterats och bidragit till bilden av BBI som en väl fungerande tillväxtmotor. Även enskilda medlemsbolag har uppmärksammats som när Dagens Industri ägnade ett uppslag åt Tarsier Studios med rubriken: Nu spelar Blekinge i högsta ligan. lokalt engagemang för innovativa ideér Läs mer om Krigskassa på Krigskassa 17

18 EVA-LOTT EITREM HADE BURIT PÅ IDÉN EN LÄNGRE TID. NÄSTAN FÖRVÅNATS ÖVER ATT INGEN ANNAN HUNNIT FÖRE. NU HAR HON UTVECKLAT EN NÄTBASERAD WEBB- PORTAL SOM SKA GÖRA SJUKSKÖTERSKORS OCH LÄKARES ARBETE TRYGGARE OCH INTE MINST VÅRDEN SÄKRARE FÖR PATIENTERNA. Varför i hela världen har ingen tänkt på detta förut? Antagligen en vanlig reflektion hos en innovatör som ser ett behov och en lösning. Eva-Lott har definitivt upplevt känslan och idag sitter hon med sitt företag och produkt EviDos på BBI i Karlskrona. Men låt oss ta det från början. Tjugoårig karriär som barnmorska som avslutades med parallella studier som ledde till en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Utbildning inom Människa, Data, Arbetsliv på BTH följt av tjänster som kravanalytiker och interaktionsdesigner på olika teknikföretag. Adjunkt vid Folkhälsovetenskapliga programmet på BTH. Ungefär så. För en utomstående kan steget från barnmorskevardagen i gränslandet mellan yttersta lycka och hjärtskärande sorg till karriären som användbarhetsdesigner upplevas stort.! SÅ FUNGERAR EVIDOS Eva-Lott behöver inte fundera länge för att förklara sina val. Jag har alltid älskat mitt jobb som barnmorska och det var inget lätt beslut när jag väl bestämde mig för att sluta. Samtidigt har jag alltid varit nyfiken och velat utvecklas och sett möjligheter i att kombinera mitt vårdintresse med IT och teknik, säger hon. Dessutom ser jag många likheter i de yrkesroller som jag har haft. I mångt och mycket handlar det om kommunikation och konsten att kommunicera. Man måste vara bra på att ta folk, och det har nog gjort att jag känt mig bekväm i mina nya yrkesroller där man har mycket kontakt med människor. Det har varit i kontakterna med gamla kollegor och övrig vårdpersonal som Eva-Lott har snappat upp en oro och rädsla för att felordinera patienter. Alltså att ge fel läkemedel och fel dos. En oro som enligt Eva-Lott är ett resultat av stress, kontinuerlig introduktion av nya läkemedel, språkförbistring, ovan personal, huvudräkning och trötthet. Villkor som gör att rimlighetstänket försvagas det vill säga ett mer logiskt förhållningssätt till vad som är en lämplig ordination eller inte. Ju mer jag tänkte på detta, desto mer taggad blev jag att hitta en lösning. Det dör cirka personer varje år på grund av felordination. Det kostar samhället 30 miljoner kronor om året, och då finns det ett omfattande mörkertal. Tänk allt lidande som det innebär för personal, patienter och anhöriga. Klart det ska vara rätt dos och att de som ordinerar ska ha tillgång till säkra verktyg! I början av 2010 besökte Eva-Lott Wi.se som har till uppgift att stötta entreprenörer med praktisk utveckling av innovationer. Hon 18

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Krigskassa Blekinge AB. 09 Anders Cronholm

Krigskassa Blekinge AB. 09 Anders Cronholm Krigskassa Blekinge AB 2011 09 01 09 Anders Cronholm Uppkomst Embryot till Krigskassa startade 2006 Lokala entreprenörer, privatpersoner och organisationer gick med halva beloppet. (De placerade mellan

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07 CHECKLIST AND INSTRUCTIONS Mobila kanaler blir bara viktigare Några frågor till Johan Lindgren, VD Telenor Sverige Excitera Innovation Challenge (EIC) 2007 innehåller en ny kategori där tävlingsdeltagarna

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Företagskultur nyckeln till framgång Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Anders Englund Över 25 års erfarenhet av IT & telekombranschen Programmerare Projektledare Säljare Chef och VD Styrelseuppdrag IT&Telekomföretagen

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer