Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA"

Transkript

1 011 Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 1

2 Just Common Sense gör exit Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse Krigskassa 2

3 Resultatet av flera års hårt arbete 2 Anders Cronholm vd BBI BBI har idag en central roll i det regionala innovationssystemet i Blekinge. BBI KARLSKRONA BBI RONNEBY BBI KARLSHAMN 3

4 under 2011 Fortsatt arbete med BTH Innovation BBI:s och BTH Innovations verksamheter är två områden som utpekas ha stor betydelse för regionala innovationer och nya tillväxtbolag. BBI har därför redan tidigare initierat ett utökat samarbete för att säkerställa att våra verksamheter kompletterar varandra på att effektivt sätt. Under nästkommande år är även tanken att BBI ska samlokaliseras med BTH Innovation i ett Innovationshus på Gräsvik i Karlskrona. Nytt projekt Nätverk Vikten av att knyta ett professionellt nätverk till BBI har under 2012 utkristalliserat sig med all önskvärd tydlighet. Flera av inkubatorsbolagen har ett stort behov att kunna knyta kompetenser och nätverk till sina verksamheter när de börjar ta sina första steg mot tillväxt. Under senare delen av 2011 sökte BBI finansiering för ett professionellt nätverk kopplat till investmentbolaget Krigskassa AB. UTVÄRDERING av Krigskassa Under 2011 gjordes en utvärdering av Krigskassa AB och faktum är att Blekinge skapade en trend som än idag står sig stark på en nationell nivå. Att lyckas med att attrahera lokalt privat kapital till bolag inom ramen för inkubatorn är regel nummer ett. BBI har tillskansat sig stor kunskap och byggt upp en kompetens för att hantera tidig finansiering för tillväxtbolag. Efter utvärderingen av Krigskassa ställde sig några av de större ägarna positiva till att göra en nyemission i Krigskassa. BBI har även under 2011 deklarerat att en dedicerad person på halvtid kommer att jobba specifikt med Krigskassa under de två nästkommande åren. Krigskassa Läs mer om Krigskassa på s 23. Innovativa Blekinge Innovativa Blekinge har under 2011 tagit rejäl fart och jobbar tillsammans med bl.a. Netport, Telecom City och BTH Innovation för att skapa ett effektivare system för innovationer i regionen. Innovativa Blekinge är ett stort EU-projekt där många miljoner går till att utveckla så kallad Proof-of-Concepts. I inkubatorn är dessa företagsembryon mycket viktiga då de i en förlängning utgör en central del av inflödet. Läs mer om Innovativa Blekinge på s BIG sjösatt Under året 2011 sjösattes Innovationsbrons inkubatorsprogram BIG Sweden där BBI återigen placerar sig i toppskiktet bland landets inkubatorer. Detta innebär att BBI har en säkrad driftfinansiering för sin basverksamhet i inkubatorn. Finansieringen är inte längre tidsbestämd utan ett löpande resurstillskott till verksamheten. 4

5 Inquso till nya nivåer UNDER 2011 LAS MYCKET ENERGI PÅ ATT FÅ IN NYA INVESTERARE VILKET MAN OCKSÅ LYCKADES MED. MED BUSINESS SECURITY HAR INQUSO FÅTT EN STARK ÄGARE SOM BÅDE TILLFÖR KOMPETENS OCH KAPITAL. NU HAR VI ÄNTLIGEN FÅTT MÖJLIGHET ATT TA TAG I VÅR TILLVÄXT, SÄGER VD JENNY STRÖMBERG. Med Secure Phone är Inquso en stark aktör inom MDM, Mobile Device Management. De har sedan starten utvecklat ett värdefullt kontaktnät med flera samarbetspartners och befinner sig nu i en fas där det är dags att få igång affärerna. Efter ett år som nästan helt öronmärkts för att attrahera investerare har de nått sitt mål och fått in en stark aktör som ägare: Business Security eller rättare sagt Secure Mobile Solutions som ägaren bildat med anledning av förvärvet av bland annat Inquso. Det känns mycket tillfredsställande. De satsar hårt på MDM men också på smartphones och mobila plattformar. Det finns en tydlig winwin-situation där båda parter kommer att gagnas av samgåendet, säger Jenny. Och tillägger: Framför allt handlar det om att kunna fokusera på affärerna och skapa tillväxt. Äntligen kommer vi att kunna ta Inquso till en helt annan nivå. Under våren blev Inquso helt klara med Secure Phones stöd för Android, iphone och ipad. Potentialen på marknaden är fortfarande mycket stor och Jenny berättar om sina erfarenheter från kontakter med potentiella kunder: Allt fler företag känner en sårbarhet över att inte ha ett system för sina smartphones, så helt klart finns det goda tillväxtmöjligheter, säger hon. Siktet är primärt inställt på Sverige men det finns även många öppningar utanför landets gränser. Ja, vi vill bygga upp en kundbas i Sverige, men håller också på att teckna avtal med två partners i Norge. Vi har redan en dansk partner och har också inlett ett samtal med en potentiell återförsäljare i Storbritannien och Tyskland så det ser vi mycket positivt på. Affärerna kommer att skapas såväl i Sverige som i övriga Europa, säger Jenny Strömberg. Inquso planerar att göra exit från BBI under det första halvåret

6 DEN GYLLENE KONSTEN ATT KRITISERA Du & Co SAGT AV STEVE JOBS I Se företagets unika värden Du & Co Sommar, sommar, sommar! TOP 20 Marketing Buzzwords of 2011 Källa: Marketing-jive.com Älska vad du gör, eller gör det inte alls. Kazuo Inamori 6

7 Jag kan inte nog understryka hur viktigt det har varit att tillhöra BBI. Jonas Carlsson ALLT FLER ODLARE UPP- TÄCKER FÖRDELARNA MED DEN FÄRGSTARKA OGRÄSSKÄRAREN COMB- CUT BÅDE I SVERIGE OCH UTOMLANDS. NU GÖR JUST COMMON SENSE EXIT FRÅN BBI FÖR ATT BÖRJA BYGGA EN ORGANI- SATION MED INTERNATIO- NELL EXPORTINRIKTNING. Jonas Carlsson från Lösen är den ekologiske bonden som alltid haft en förkärlek för problemlösning. Så till den milda grad att han startade ett företag för att utveckla och sälja egna jordbruksmaskiner. Med BBI fick han det stöd han behövde för att analysera behoven och se affärsmöjligheterna men under 2011 var tiden mogen för exit. I samband med BBI-dagen i oktober fick Jonas Carlsson emot en vacker plakett. Det känns helt rätt men jag kan inte nog understryka hur viktigt det har varit att tillhöra BBI. När jag kom med fick jag det erkännande som jag behövde, säger Jonas. Under åren har JCS uppmärksammats flitigt och tagit emot flera olika utmärkelser och priser var inget undantag. Bland annat utsågs bolaget av Nordic Cleantech Open till ett av de 25 mest intressanta bolagen i Norden när det gäller miljöteknik och affärsmässighet. Och forskningsprojektet med syfte att utreda CombCut, som drivs av Ultuna lantbruksuniversitet, har beviljats ytterligare tre år. Vi fick en slutrapport som gick ut på att de ville gå vidare med forskningen. Innovationen var så pass intressant och det säger en del, konstaterar Jonas. JCS har successivt kommit in på allt fler marknader och uppbär patent i Sverige, Ukraina, Ryssland, USA och senast Australien. Intresset internationellt är stort och det finns mycket som tyder på att detta inte kommer att avta tvärtom. Som att FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske har uppmärksammat CombCut i en skrift om innovativa miljöinnovationer som har delats ut till världens ledare under COP17 i Durban i Sydafrika. Eller att ett EU-direktiv kallat IPM (Integrated Pest Management) träder i kraft i 2014 som i korthet går ut på att användningen av bekämpningsmedel i den europeiska spannmålsodlingen ska minskas. Ett scenario som högst troligt innebär att odlarna allt mer kommer att titta åt de ekologiska jordbruksverktygen som CombCut. Naturligtvis kan detta direktiv komma att påverka mina förutsättningar på ett positivt sätt, säger Jonas. Nu ligger fokus på att bygga en organisation som kan möta intresset från resten av världen. Jonas säger utan om omsvep att inte har någon erfarenhet av internationell exportinriktning detta är en kompetens som på sikt ska tas in i bolaget. Min styrka är att utveckla nya produkter, det är det jag ska göra. Nu kan jag bara säga att framtiden ser oerhört spännande ut. Just Common Sense har bara börjat! 7

8 Högre växel för IP-Telefonibolaget LÖNSAMHET OCH ÅTTIOTALET KUNDER UTSPRIDDA I LANDET FRÅN NORR TILL SÖDER. IP-TELEFONIBOLAGET STÅR FÖR EN BEUNDRANSVÄRD ACCELERATION OCH HAR INTE ENS SUTTIT I INKUBATORN I ETT ÅR. DET ÄR JÄTTEKUL, KONSTATERAR EN AV GRUNDARNA THOMAS HELLE- MARCK. I OKTOBER PASSERADE VI VÅR FÖRSTA OMSATTA MILJON OCH NU ÄR DET DAGS ATT VÄXLA UPP FÖRETAGET YTTERLIGARE. VI SKA BLI TOP-OF-MIND NÄR DET KOMMER TILL IP-LÖSNINGAR. I februari 2011 fick BBI ett tillskott bland medlemsbolagen. In trädde ett ungt bolag med stor erfarenhet från IP-telefoni. En erfarenhet som gett grundarna Thomas Hellemarck och Jörgen Andersson insikter i vissa brister som så småningom öppnade upp för en egen affärsidé. Vi upplevde att många aktörer inte hade det kundfokus som vi tycker är en självklarhet. Istället verkade det viktigast att stänga affärerna så fort som möjligt. Eftersom vi i våra tidigare positioner märkte att det fanns ett missnöje bland kunderna föddes tanken att starta eget. Och här är vi nu, säger Thomas. Inkubatormiljön passade IP-Telefonibolaget perfekt. Här fanns ett kontaktnät och tillgång till expertis som de inte själva hade. Thomas, som själv kommer från en företagarfamilj, menar att han visste vad det innebar att vara egen men blev ändå överraskad över alla roller som ligger på en entreprenör. BBI hjälpte dem enligt honom att fokusera. Vår styrka var att leverera telefoni till kunder och supportera, men det här med management, finansiering och styrelse var inget som vi direkt hade koll på. När vi kom in i BBI började vi med att revidera vår affärsplan och lägga energi på hur bolaget skulle skötas, säger Thomas. IP-Telefonibolagets värderingar ligger i moderna, avancerade, kostnadseffektiva telefonilösningar. Eller som Thomas sammanfattar erbjudandet: Flexibel företagstelefoni utan bindningstid eller dolda kostnader. Den primära marknaden är sydöstra Sverige, Stockholm och norra Sverige. Och ledstjärnan är just kundnöjdheten. Här går det inte att kompromissa, menar Thomas. I hela min yrkeskarriär har jag levt efter målsättningen att ha nöjda kunder. Det finns inget värre än att som kund känna sig nedprioriterad. Så fort det uppstår ett problem ska vi vara på tårna och genom dialog och god kommunikation informera om vad som händer. Öppenhet och ärlighet ska genomsyra vår organisation. Bevisligen är det en inställning som gett resultat. IP-Telefonibolaget har gått från klarhet till klarhet. Utöver de säljare som redan finns i landet vill man nu anställa ytterligare två stycken med positionering i Karlskrona. Planen är att ta in riskkapital för att kunna genomföra dessa avancemang. Vi sitter i BBI och åtnjuter flera fördelar som ska förenkla vårt företagande, och vårt sätt att ge tillbaka är att skapa sysselsättning i Blekinge. Det är det vi vill göra nu, avslutar Thomas Hellemarck.!! SÅ FUNKAR IP-TELEFONI- BOLAGETS TELEFONVÄXEL Kunden behöver ingen växelhårdvara i sina lokaler utan endast de enheter som man vill använda för att ringa med. Växeln klarar av de mobila krav som ställs i dagens läge och funktionerna som finns i en kundplacerad växel. Det går också att integrera växeln med övriga system på företaget. SÅ FUNKAR IP-TELEFONI Med IP-telefoni utnyttjas datanätet (ADSL, SHDSL eller Stadsnät) för att sända röst och video. Detta skapar frihet för telefonören som inte behöver ha en stationär telefon i hemmet eller decttelefon. En telefon kan vara en ordinär bordstelefon, decttelefon, men även en applikation till datorn eller mobiltelefonen. Eftersom trafiken går via datanätet går det även att utnyttja trådlösa accesspunkter eller 3G-anslutning om den är tillräckligt bra. 8

9 KOMMUNEN SOM KANSKE FRAMFÖR ALLT FÖRKNIPPATS MED UTVANDRAR- MONUMENT, SOJAN ELLER PUNSCH HÅLLER PÅ ATT FÅ ETT NYTT ATTRIBUT. FLERA ÅRS SATSNING MOT NYA MEDIER OCH DIGITALA SPEL HAR GJORT KARLSHAMN TILL REGIONENS SJÄLVKLARA SPELHÅLA. HÄR FINNS UTBILD- NINGARNA, BOLAGEN, NÄTVERKET, DE FRAMGÅNGSRIKA SAMARBETENA OCH DYNAMISKA MÖTESPLATSERNA. OCH BBI. 9

10 Karlshamn är nere med spel TRODDE DU ATT SPELMARKNADEN BÖRJADE MÄTTAS? TÄNK OM. DATASPELSBRANSCHEN VÄXER SÅ DET KNAKAR. OCH BBI:S SPELSATSNING SOM INLEDDES UNDER 2010 MEN FRAMFÖR ALLT HAR REALISERATS UNDER 2011 HAR VISAT SIG VARA ETT LYCKOKAST. DE SOM ÄR ENGAGERADE I SPELBOLAG HAR GÅTT FRÅN 2 PERSONER TILL 18 PÅ ETT ÅR. Karlshamn utgör sedan flera år ett kraftcentrum för spel och spelutveckling. Här finns utbildningarna som gör studenterna redo för en karriär inom en bransch som är hetare än någonsin. Här finns bolagen och här är också BBI:s närvaro särdeles tydlig. BBI tog under 2010 ett beslut att stärka speldelen i inkubatorn. Personalen utökades för att bättre tillvarata den spelentreprenörsanda som finns i regionen. Så här i backspegeln är det lätt att konstatera att det var ett strategiskt riktigt beslut. Dataspelsbranschen fortsätter att skörda framgångar, och det är viktigare än någonsin att en regional inkubator öppnar upp för de initiativ som tas här. Olle Lundahl, som själv drivit bolag inom inkubatorn, är affärsutvecklare inom spel och den som ansvarar för BBI:s kontakter med såväl lärare som studenter från spelutbildningarna. En uppgift som innebär att synliggöra BBI, tydliggöra erbjudandet att det finns en möjlighet att testa och köra sin egen spelidé. Det är samarbetet med BTH och de aktiviteter som vi genomfört tillsammans som ligger bakom det uppsving vi upplevt här under året. I början av året var det två personer som arbetade på spelbolagen, idag är vi 18 stycken fördelade på fem spelbolag och ytterligare ett som är spelrelaterat. Det är oerhört kul. Vi vill ju att spel ska bli vad telekom blev för Karlskrona, och jag tror det är det som håller på att hända just nu. Olle börjar med att lyfta fram Game Concept Challenge, tävlingen där spelkoncept tävlar mot varandra, som den tidigare spelinkubatorn Gameport initierade. Vi gjorde om tävlingen helt i år, och utsåg fyra vinnare istället för en vilket varit fallet tidigare. Ett krav var att spelet skulle kunna lanseras inom tio veckor. Dessa villkor innebar att projektet inte kunde vara för stort och att flera kunde uppmuntras, säger han. Sen kickade vi igång en sommarkurs, Start up Camp, som jag och min kollega Marcus Johansson höll i. Den gick ut på att låta deltagarna testa sina spelidéer. Bara ur denna kurs har det sprungit tre bolag som idag sitter på BBI. Så det nära samarbetet med BTH och vad det resulterat i talar för sig själv, konstaterar Olle. På frågan om vad han själv tillför till spelbolagen blir han tyst ett tag och funderar. Sen förklarar han att han tror att hans egna erfarenheter från att starta spelbolag är värdefulla. Framför allt i starten. Då upplever man att det är så mycket som ska göras och det kan vara svårt att bena upp och fokusera på uppgifterna. Jag vill också att bolagen ska synas maximalt och få möjlighet att bygga nätverk i branschen därför försöker vi, så mycket som möjligt, besöka olika mässor som Nordic Game eller Swedish Game Conference.! FAKTA OLLE LUNDAHL Funktion: Spelar: Uppskattar: Så kopplar jag av: I framtiden: 10

11 Appcorn skapar och vårdar mobila varumärken FÖR BARA ETT ÅR SEDAN VAR APPCORN BOLAGET SOM FÖRKNIPPADES MED IPHONE-APPLIKATIONER. IDAG VILL DE FRAMFÖR ALLT TALA OM KUNDNYTTA. DET ÄR INTE TEKNIKEN I SIG SOM ÄR INTRESSANT. DET HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ KUNDERNAS BEHOV OCH HJÄLPA DEM GÖRA DERAS TJÄNSTER OCH VARUMÄRKEN TILL- GÄNGLIGA OCH MOBILA. SÅ SKA VI BEFÄSTA VÅR POSITION, SÄGER VD MÅRTEN NILSSON. Appcorn är ett konsultbolag som på uppdrag utvecklar mobila applikationer och erbjuder rådgivning i frågor kring mobila strategier. De hjälper företag att utveckla sina tjänster och varumärken med hjälp av mobilitet. Beroende på vad våra kunder har för mål och syfte med sin tilltänkta mobila tjänst, kan vi utveckla ett mer eller mindre kreativt och banbrytande koncept eller helt enkelt plocka fram en mycket funktionell lösning. Oavsett mål med projektet kommer slutprodukten att harmonisera med kundens varumärke och vara estetiskt och funktionellt tilltalande, säger Mårten. Appcorn utvecklar också egna produkter. Som mobiltjänsten Mobile Event Companion, som vann utmärkelsen Cut The Wire Awards 2011 i kategorin Best Consumer Service. Oerhört kul eftersom den tagits emot väl av både kunder och övriga intressenter i branschen, säger Mårten som berättar att tjänsten är perfekt för deltagare på evenemang som behöver ha koll. Eller som nomineringen löd: Mobile Event Companion provided by Appcorn: Mobile App, which makes it easier for participants to find important places, events and information during an event. Mårten Nilsson, som lutar sig mot en mångårig erfarenhet från telekombranschen, tillträdde som vd för Appcorn i mitten på maj. Han berättar att energin och entusiasmen har funnits i bolaget hela tiden men det behövdes ett mer välfungerande maskineri med tydligt kund- och leveransfokus. Sagt och gjort. Under 2011 har Appcorn lagt mycket energi på att strama upp och effektivisera. Som att sätta affärsidén på plats. Vilket inte är helt enkelt när man befinner sig i den snabbrörliga bransch som Appcorn befinner sig i. Då går det, enligt Mårten, inte att applicera ett traditionellt affärstänk. Istället vill han bygga in förändringsvänligheten i organisationen. Utvecklingen går med ljusets hastighet, det som är hett idag är historia imorgon. Det enda vi kan veta säkert är att vi inte kommer att vara samma företag om två år. Då har vi totalt misslyckats, säger han. Strukturen i organisationen har också börjat landa. Mårten kan inte nog betona hur viktigt det är med fungerande processer för att ta in, utföra och leverera jobben med högsta kvalitet. Samtidigt ser han också en tydlig utmaning i sitt arbete. Rigida strukturer får aldrig döda kreativiteten den är fundamentet i hela verksamheten. Vi ska ha transparens inom bolaget, högt i tak, involvera varandra i projekten vilket också gör oss mindre sårbara. Vi får inte vara så individberoende, och för att kunna rekrytera nya medarbetare krävs befintliga, fungerande strukturer. Så hur ser framtiden ut? Mårten ser oändliga möjligheter för bolaget som han är satt att leda. Det har länge pratats om mobilt innehåll och den potential som finns här, redan vid millennieskiftet sa man att det skulle bli jättestort. Men det är först nu som vi verkligen är här. Vi befinner oss mitt i detta och affärsmöjligheterna är enorma. 11

12 KONTROLLEN ÖVER DEN KREATIVA PROCESSEN, ANSVARET OCH GLÄDJEN I ATT SKAPA KVALITATIVA SPEL MED HÖGA PRODUKTIONSVÄRDEN. DÄR HAR DU DRIVKRAFTEN BAKOM 12 O CLOCK STUDIOS. VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT SKAPA SPELMEDIETS MOTSVARIGHET TILL VAD TV- SERIER ÄR FÖR FILMMEDIET, SÄGER DELÄGARE OCH PRODUCENT CALLE LEPPÄJOKI. Rätt tid för 12 O clock Studios Företagsfröet såddes i och med ett kandidatarbete på BTH:s spelutbildning. Ett gäng på fem personer delade mål och synsätt på hur man tar sig in i spelbranschen på bästa sätt. Ytterligare en faktor som talade för ett gemensamt bolag var att gruppen som helhet täckte in de primära disciplinerna inom spelutveckling. Den gemensamma nämnaren till projektet var cinematisk skräck av Lovecraft-kaliber, alltså med fokus på dramat inte splatter och blod. Vi ville även ge oss på en ordentlig 3Dproduktion med skyhöga production values. Vi arbetade fram affärsidén och konceptet för vårt första spel under hösten 2010, och började produktionen på våren Det här med production values, eller produktionsvärden, kommer tillbaka i samtalet med Calle. Teknik och resurser prioriteras maximalt som att man spelar in animationer med Motion Capture, har ett fullt röstskådespelat manus och musik som är inspelad med en symfoniorkester. Vi går väldigt långt för att erhålla kvaliteten från AAA-titlar men med kärleken, skaparglädjen och den kreativa friheten ifrån indie-scenen, säger han. Calle berättar vidare om hur traditionella AAA-titlar tappar delar av sin vuxna publik, och sticker inte under stol med att han tror att det beror på att en stor mängd av dessa spel byggs upp kring generiska, naiva och omogna berättelser men också investeringen det innebär att spela ett storspel. Det kostar mig minst 500 kronor och kommer att ta mellan 10 och 40 timmar att klara av. Hur i hela världen ska jag ha tid? Alla vet vad som händer om man lägger ner en bok för länge. Det blir svårt att leva sig in i när man åter plockar upp den, och i värsta fall så lägger man bara tillbaka den i hyllan. Vår dröm är att man ska kunna uppleva våra spel ungefär som man upplever en hyrfilm det tar runt två timmar att klara av, och kostar max en hundralapp. Säger Calle som menar att potentialen på marknaden, med exempelvis digitala distributioner och surfplattor, är enorm bara den utnyttjas rätt. 12 O clock Studios stormtrivs på BBI, som Calle beskriver som en kreativ smältdegel. Möjligheten att både ta del av och dela med sig av den kunskap, kompetens och skaparglädje som samlas i inkubatorn. Ett ovärderligt stöd och inspirationskälla inte minst med Olle och Marcus som affärsutvecklare för spelbolagen. Deras support tillsammans med nytändningen av Game Concept Challenge har gjort att många av bolagen har förstått att det inte bara är spännande utan även potentiellt väldigt lönsamt att starta eget, säger Calle. 12 Fotnot: AAA= högkvalitativa spel med hög budget.

13 Kusten klarnar för Coastalbyte Efter Startup Camp på BTH förstod de drivna vännerna att de hade både viljan och pengarna för att satsa fullt ut på att utveckla spel under ett år. Efter tre månader i BBI är Coastalbyte övertygade om att de är på rätt spår. Coachningen från inkubatorn har gett oss ovärderlig hjälp, säger vd Marcus Kellner. Coastalbyte är spelföretaget som kickades igång av producenten och speldesignern Marcus Kellner och programmeraren Fredrik Brundin båda övertygade om att de kunde skapa sin egen plats i spelindustrin. Vilket är precis vad de håller på att göra. I första hand utvecklar de sina egna speltitlar som distribueras digitalt. Vi hittar dem i Tullhuset i Karlshamn tillsammans med de övriga spelbolagen i BBI, där de skapat en inspirerande och funktionell arbetsplats. Stödet från BBI betyder mycket. Vi har haft stor hjälp av Olle som har pratat med oss regelbundet om vilka steg vi tagit i företaget. Vi hade nog inte vågat satsa fullt ut på att starta aktiebolag om det inte varit för den coachning som vi fått, konstaterar Marcus. Coastalbyte tror inte att marknaden är för mättad för att små utvecklare ska kunna slå sig in. Kan man bara behålla fokus, utveckla och släppa spel, lära sig av sina misstag och knyta kontakter så har man goda chanser att lyckas. Vi har som ambition att släppa flera mindre spel under 2012 istället för att satsa alla kort på ett större projekt. Vi har bara börjat och har inte bråttom med att växa oss stora.! MARCUS GILLAR Favoritspel digitalt: Favoritbrädspel: Inspiration: Cinematik filmälskare med full koll Musikvideos, reklamfilmer och kortfilmer. Men det långsiktiga målet för Cinematik är att göra långfilm. Bakom ett av BBI:s färskaste bolag hittar vi filmentusiasterna Mikael Berglund och Johan Cederholm. De gick i samma klass på Medieteknik på BTH och öronmärkte våren 2011 till den gemensamma novellfilmen Recúrrens, en fängelsefilm inspirerad av bland annat filmen 1984 och Roy Anderssons bildkomposition. På vägen upptäckte de att de delade flera grundläggande värderingar när det kommer till företagsdrivande plus att deras filmkunskaper kompletterade varandra. Så de bestämde sig för att dra igång det gemensamma bolaget Cinematik för att höja det filmmakande intresset till ytterligare en nivå. Rörlig media i alla dess former fascinerar oss i, men nu fokuserar vi på att producera musikvideos, reklamfilmer och kortfilmer. Vi har tillgång till allt som behövs inom filmproduktion, från manusskrivande och kinematografi till redigering och efterproduktion, säger Mikael och Johan gemensamt. 13

14 Stämningen är underbar. Christoffer Torshall om BBI. 2Play Studios indieutvecklare med potential EFTER SINA SPELORIENTERADE UTBILDNINGAR PÅ BTH KARLSHAMN VAR DET SJÄLV- KLART FÖR CHRISTOFFER TORSHALL OCH NÅGRA AV HANS KURSARE ATT STARTA EGET. NÄR DET EGENUTVECKLADE SPELET BLOODY TRAPLAND VANN PRIS I GAME CONCEPT CHALLENGE FÖRSTOD 2PLAY STUDIOS ATT DE SATSAT RÄTT. Affärsidén är att ta fram spel som efterfrågas av marknaden. Just nu ligger fokus på kreativitet och coop, ett spelläge där man tillsammans med vänner samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Nyckeln för oss ligger i att göra simplare spel med kortare produktionstider på så vis märker vi fort om spelet har potential eller ej, säger Christoffer. De trivs på BBI som de menar gör ett mycket bra jobb med att ge tips och råd som ett nystartat företag kan behöva. Stämningen är underbar. Man får massor av inspiration när man arbetar så nära andra företag som är i samma situation som sig själv. Så hur ser de på framtiden och deras förutsättningar för att nå framgång? Christoffer menar att marknaden för indieutvecklare som 2Play Studios är bättre än någonsin. De kan beskrivas som oberoende, mindre spelföretag som inte har publishers bakom sig vilket ger mer utrymme för kreativitet på bekostnad av en mer pressad budget. Fler spelare än någonsin köper indiespel, vilket lett till att de startas allt fler spelstudios med hårdnad konkurrens som resultat, säger han. Och tillägger: Samtidigt tror jag denna trend är hälsosamt för spelindustrin som helhet.! CHRISTOFFER GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: 14

15 Vinst tog idé till handling för Forgotten Key Robin Hjelte hade hela tiden tänkt starta företag under utbildningstiden på BTH. När The Shine of a star kammade hem vinsten i Game Concept Challenge fick han och Jesper Olofsson den välbehövliga knuffen för att våga ta steget och starta eget tillsammans med kollegorna Mattis Axelsson och Cajsa Larsson i Forgotten Key. Efter framgången i GCC i början av sommaren 2011 pratade Robin och hans projektmedarbetare ihop sig med några kursare som de arbetat och trivts med. Siktet var inställt på att lägga hela sommaren på att jobba vidare med The! ROBIN GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: Shine of a star för att så småningom starta ett spelföretag vilket också är ett av kriterierna i tävlingen. Deras affärsidé är att utveckla högkvalitativa spelupplevelser. Om de lyckas göra underhållande spel där de som spelutvecklare kan förmedla något, tror de att kommer att ha en självklar plats på spelmarknaden också i framtiden. Det är många som just nu försöker lyckas på spelmarknaden, konkurrensen är hård. Samtidigt är spel som fenomen speciellt köper en person ett spel utesluter det inte att hon eller han köper andra spel, tvärtom. Så länge man som utvecklare har en klar bild över vilken upplevelse man vill förmedla kommer det alltid finnas en marknad för spelen man utvecklar, säger Robin. Noumenon Games så mycket bättre Ända sedan Felix Eliasson och Sebastian Karlsson bestämde sig för att starta bolag har de känt att de har alla möjligheter att skapa något riktigt bra tillsammans. Noumenon Games är inte några av nytillskotten i BBI. De omnämns redan i årsrapporten som summerar 2009 men väldigt mycket har hänt i inkubatorn sedan dess. Nu har vi flera spelrelaterade bolag som bildats från intresserade studenter på BTH, vilket helt klart har ökat stämningen i bygget, säger Sebastian. Han ser att nya möjligheter har öppnats för Noumenon Games i en tid där majoriteten av spelbolag tenderar att hoppa på samma fluga. Just nu är det facebookspel och androidspel som är på tapeten. Min personliga åsikt är att denna trend har skapat stora möjligheter för bolag att åter igen göra spel till den traditionella spelpubliken. Och jag tror inte att marknaden kommer att mättas eftersom spel är något som konsumeras. Nyckeln till Noumenon Games framtida framgång är att välgjort grundarbete som vi kommer att kunna luta oss mot för att göra bättre produkter ännu snabbare.! SEBASTIAN GILLAR Favoritspel: Favoritbrädspel: Inspiration: Företagarförebild: 15

16 KÄRLEK ettor och nollor Mailstorm Express, ett verk signerat Coastalbyte som släpptes vintern 2011/12. Spelet är utvecklat för surfplatta. Bevingad surhet som app DATASPELSBRANSCHEN (Källa: analysföretaget Gartner Inc, Dagens Nyheter) Calle Leppäjoki, delägare 12 O clock Studios om spelmarknadens framtid. 16

17 Rubriker i kubik BBI är som en av de mer framgångsrika inkubatorerna i landet ett tacksamt ämne att lyfta fram både i lokal media och olika branschoch affärstidningar. Medarbetare, processer, verktyg och resultat har presenterats och bidragit till bilden av BBI som en väl fungerande tillväxtmotor. Även enskilda medlemsbolag har uppmärksammats som när Dagens Industri ägnade ett uppslag åt Tarsier Studios med rubriken: Nu spelar Blekinge i högsta ligan. lokalt engagemang för innovativa ideér Läs mer om Krigskassa på Krigskassa 17

18 EVA-LOTT EITREM HADE BURIT PÅ IDÉN EN LÄNGRE TID. NÄSTAN FÖRVÅNATS ÖVER ATT INGEN ANNAN HUNNIT FÖRE. NU HAR HON UTVECKLAT EN NÄTBASERAD WEBB- PORTAL SOM SKA GÖRA SJUKSKÖTERSKORS OCH LÄKARES ARBETE TRYGGARE OCH INTE MINST VÅRDEN SÄKRARE FÖR PATIENTERNA. Varför i hela världen har ingen tänkt på detta förut? Antagligen en vanlig reflektion hos en innovatör som ser ett behov och en lösning. Eva-Lott har definitivt upplevt känslan och idag sitter hon med sitt företag och produkt EviDos på BBI i Karlskrona. Men låt oss ta det från början. Tjugoårig karriär som barnmorska som avslutades med parallella studier som ledde till en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Utbildning inom Människa, Data, Arbetsliv på BTH följt av tjänster som kravanalytiker och interaktionsdesigner på olika teknikföretag. Adjunkt vid Folkhälsovetenskapliga programmet på BTH. Ungefär så. För en utomstående kan steget från barnmorskevardagen i gränslandet mellan yttersta lycka och hjärtskärande sorg till karriären som användbarhetsdesigner upplevas stort.! SÅ FUNGERAR EVIDOS Eva-Lott behöver inte fundera länge för att förklara sina val. Jag har alltid älskat mitt jobb som barnmorska och det var inget lätt beslut när jag väl bestämde mig för att sluta. Samtidigt har jag alltid varit nyfiken och velat utvecklas och sett möjligheter i att kombinera mitt vårdintresse med IT och teknik, säger hon. Dessutom ser jag många likheter i de yrkesroller som jag har haft. I mångt och mycket handlar det om kommunikation och konsten att kommunicera. Man måste vara bra på att ta folk, och det har nog gjort att jag känt mig bekväm i mina nya yrkesroller där man har mycket kontakt med människor. Det har varit i kontakterna med gamla kollegor och övrig vårdpersonal som Eva-Lott har snappat upp en oro och rädsla för att felordinera patienter. Alltså att ge fel läkemedel och fel dos. En oro som enligt Eva-Lott är ett resultat av stress, kontinuerlig introduktion av nya läkemedel, språkförbistring, ovan personal, huvudräkning och trötthet. Villkor som gör att rimlighetstänket försvagas det vill säga ett mer logiskt förhållningssätt till vad som är en lämplig ordination eller inte. Ju mer jag tänkte på detta, desto mer taggad blev jag att hitta en lösning. Det dör cirka personer varje år på grund av felordination. Det kostar samhället 30 miljoner kronor om året, och då finns det ett omfattande mörkertal. Tänk allt lidande som det innebär för personal, patienter och anhöriga. Klart det ska vara rätt dos och att de som ordinerar ska ha tillgång till säkra verktyg! I början av 2010 besökte Eva-Lott Wi.se som har till uppgift att stötta entreprenörer med praktisk utveckling av innovationer. Hon 18

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR 010 TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR Hoppas på storsäljare s. 13 2010 med BBI-glasögon...4 Vd har ordet...5 God spiral för Appcorn...6 Gilla sociala

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Spelyra Ronneby lyfter BBI på plats i Olofström rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen SPELYRA RONNEBY LYFTER BBI PÅ PLATS I OLOFSTRÖM rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort N-delen Lördag 2 februari 2013 Med bil & trafik, karriär och teknik Skånska appar N14 NARINGSLIV nr 110 FOTO: JENNY LEYMAN FOTO: JENNY LEYMAN Stjärnskott tar med sig hjärnan i drömmarna N11 Thomas Frostberg:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia ÅRSBERÄTTELSE 2013 VBN COMPONENTS Stålmannen som skapar ett paradigmskifte NOVANDI CHEMISTRY De byter forskarrock mot affärskostym 123ON Vi kommer att skapa historia KINGS OF SWEDEN Tyskarnas nya designfavorit

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer