Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män"

Transkript

1 Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

2 Ludvika kommun i Dalarna 98:a invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv

3 Varför följa upp på kvinnor och män? Ett av flera sätt att följa upp kvalitet, resultat och mål Relatera könsskillnader till målen Stöd för förbättringsarbete Kommunens Jämställdhetspolitiska program: Jämställd service till kommuninvånarna Könsuppdelad statistik

4 Kommunens styrmodell med mål Vision och strategiska mål för hela kommunen Varje nämnd bryter ned KF:s mål och har även egna mål Vård- och omsorgsnämnden använder balanserat styrkort sedan års styrkort är det första som följs upp på kvinnor och män Där det går och där det känns meningsfullt

5 Kommunens organisation Kommunchef Thomas Lagerström Stab Bl.a. verksamhetscontroller Stöd- och styrning Vård- och omsorg Social- och utbildning Kultur- och fritid Samhällsbyggnad Räddningstjänst

6 Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Margareta Karlsson Stab Bl.a. verksamhetsutvecklare Äldreomsorg Psykiatri LSS Gemensam vht

7 Mest kvinnor 37% 63% 7% 93%

8 63% kvinnor bland brukarna Alla brukare 37% 63% Äldreomsorg Psykiatri LSS 30% 48% 52% 56% 44%

9 Styrkortets delar hänger ihop En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått med målvärden 2014 Brukare och Trygg allmänhet Aktuell information och aktiv kommunikation Minst 45 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben allmänhet Nöjda brukare God upplevd kvalitet Minst 90% av brukarna nöjda med omsorgen i sin helhet (ÄO) Minst 60% av personalen tror att brukarna är nöjda med omsorgen i sin helhet Minst 90% av brukarna känner trygghet (ÄO) Process och Brukarens behov och önskemål styr Individanpassad verksamhet Minst 85% av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan medarbetare Minst 87% av brukarna har utsedd kontaktpersonal Minst 90% av brukarna tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål (ÄO) Minst 80% av personalen tycker att man låter brukarens behov och önskemål styra Gemensam värdegrund Värdegrund känd och förankrad Minst 17 timmar per årsarbetare i avsatt tid för värdegrundsarbete Minst 97% av brukarna tycker att personalens bemötande är bra (ÄO) Minst av personalen tror att brukarna tycker att personalens bemötande är bra Motiverade medarbetare med rätt kompetens Medarbetare som trivs och mår bra Kvalifikationskrav och kompetensutveckling Högst 2,5% korttidssjukfrånvaro Minst 90% av nyrekryterad omvårdnadspersonal har efterfrågad utbildning Effektiva arbetssätt & verksamhetsstöd Aktiv användning av nat. kvalitetsregister Minst 85% av brukarna riskbedömda i Senior Alert (ÄO SÄBO) Minst 97% av avlidna personer registrerade i Palliativregistret (ÄO SÄBO) Utveckling Stark utvecklingskraft Nära kontakt med utbildning och forskning Minst 15 anställda har behörighet att ta emot studenter på högskolenivå Ta tillvara alla medarbetares initiativkraft Minst 60% av personalen tycker att man tillsammans utvecklar o förbättrar arbetet Ekonomi God ekonomisk hushållning Kontroll över ekonomin Ekonomiskt resultat = 0 Effektiv användning av resurserna Högst 442 kr per hemtjänsttimme (ÄO) Högst kr per dygn i särskilt boende (ÄO) Högst kr per dygn i särskilt boende (psykiatri) Högst kr per dygn i gruppbostad vuxna (LSS) Högst 60 kr per SFB-timme personlig assistans (LSS)

10 Mått som följs upp på kvinnor och män En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått med målvärden 2014 Brukare och Trygg allmänhet Aktuell information och aktiv kommunikation Minst 45 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben allmänhet Nöjda brukare God upplevd kvalitet Minst 90% av brukarna nöjda med omsorgen i sin helhet (ÄO) Minst 60% av personalen tror att brukarna är nöjda med omsorgen i sin helhet Minst 90% av brukarna känner trygghet (ÄO) Process och Brukarens behov och önskemål styr Individanpassad verksamhet Minst 85% av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan medarbetare Minst 87% av brukarna har utsedd kontaktpersonal Minst 90% av brukarna tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål (ÄO) Minst 80% av personalen tycker att man låter brukarens behov och önskemål styra Gemensam värdegrund Värdegrund känd och förankrad Minst 17 timmar per årsarbetare i avsatt tid för värdegrundsarbete Minst 97% av brukarna tycker att personalens bemötande är bra (ÄO) Minst av personalen tror att brukarna tycker att personalens bemötande är bra Motiverade medarbetare med rätt kompetens Medarbetare som trivs och mår bra Kvalifikationskrav och kompetensutveckling Högst 2,5% korttidssjukfrånvaro Minst 90% av nyrekryterad omvårdnadspersonal har efterfrågad utbildning Effektiva arbetssätt & verksamhetsstöd Aktiv användning av nat. kvalitetsregister Minst 85% av brukarna riskbedömda i Senior Alert (ÄO SÄBO) Minst 97% av avlidna personer registrerade i Palliativregistret (ÄO SÄBO)? Utveckling Stark utvecklingskraft Nära kontakt med utbildning och forskning Minst 15 anställda har behörighet att ta emot studenter på högskolenivå Ta tillvara alla medarbetares initiativkraft Minst 60% av personalen tycker att man tillsammans utvecklar o förbättrar arbetet Ekonomi God ekonomisk hushållning Kontroll över ekonomin Ekonomiskt resultat = 0 Effektiv användning av resurserna Högst 442 kr per hemtjänsttimme (ÄO) Högst kr per dygn i särskilt boende (ÄO) Högst kr per dygn i särskilt boende (psykiatri) Högst kr per dygn i gruppbostad vuxna (LSS) Högst 60 kr per SFB-timme personlig assistans (LSS)

11 Små skillnader i brukarnöjdhet mellan kvinnor och män 2013 Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda respektive mycket eller ganska trygga Mått i Vård- och omsorgsförvaltningens styrkort % Äldreomsorg 90% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Helheten Trygghet Hänsyn tas till åsikter och önskemål Bemötande Även enhetshetsnivå finns

12 Kvinnor i personalen skattar högre kvalitet 2014 än män gör Andelen medarbetare som instämmer i påståendena Mått i Vård- och omsorgsförvaltningens styrkort % 90% 80% 60% Målvärde % 63% 61% Äldreomsorg, psykiatri, LSS, och Gem LSS vht 80% 74% 78% 69% 66% 60% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukarna är nöjda med vad vi utför Vi tar hänsyn till brukarnas behov och önskemål Brukarna är nöjda med vårt bemötande Vi utvecklar och förbättrar tillsammans Även verksamhetsnivå finns

13 Både kvinnor och män i personalen skattar högre kvalitet 2014 än 2012 Andelen medarbetare som instämmer i påståendena Mått i Vård- och omsorgsförvaltningens styrkort % Äldreomsorg, psykiatri, LSS, och Gem LSS vht 90% 80% 60% 50% % 30% 20% 10% 0% Brukarna är nöjda med vad vi utför Vi tar hänsyn till brukarnas behov och önskemål Brukarna är nöjda med vårt bemötande Vi utvecklar och förbättrar tillsammans Även verksamhetsnivå finns

14 Andelen personal som tycker att man låter brukarens behov och önskemål styra Mått i Vård- och omsorgsförvaltningens styrkort 2014 Mål som måttet avser: Brukarens behov och önskemål styr 100% 90% Äldreomsorg, psykiatri, LSS, och Gem LSS vht Även verksamhetsnivå finns 80% 79% 80% Målvärde % 78% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15 Andelen personal som tycker att man låter brukarens behov och önskemål styra Mått i Vård- och omsorgsförvaltningens styrkort 2014 Mål som måttet avser: Brukarens behov och önskemål styr 100% 90% 80% 76% 80% 73% 86% 83% 65% 74% 78% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Äldreomsorg LSS Psykiatri Gemensam vht TOTALT

16 Vi vill komma längre! Vi vill leverera en jämställd service till kommuninvånarna Vi har ett jämställdhetsperspektiv i uppföljningen av kvalitet, resultat och mål Vi vill utveckla analysen Missgynnas brukare p.g.a. sitt kön? Vad drar vi för slutsatser av statistiken? Vi vill kunna gå från analys till handling Hur kan vi förbättra och nå målen? Vi vill lära oss mer och komma längre

17 Tack för mig

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld OM EN DEL AV HELHETEN Det vinnande laget i en föränderlig värld Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU Frågar NU Uppdraget & kunden Stöder Puffar!Kunskap

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Att styra sig igenom besvärliga situationer

Att styra sig igenom besvärliga situationer Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation Roland Almqvist Niklas Wällstedt RAPPORT 23 Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning

Läs mer