PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande ersättare Kjell Carlström, CF Bertil Ek, NHR, tjänstgörande ersättare Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson, SRF, tjänstgörande ersättare Bengt Andersson, socialchef Maria Silversand, områdeschef Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare Utses att justera Kjell Carlström Paragrafer Underskrifter Sekreterare Eva-Mona Welther Stjernfeldt Ordförande Pehr Magnusson Justerande Kjell Carlström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) KHR 48 Dagordningen Arbetsterapeuterna har lämnat återbud p.g.a. annat möte, varför punkt 4 utgår. Val av ledamot tillkommer som ny punkt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) KHR 49 Val Roland Myrbäck, SRF, avgår. Som ny ordinarie ledamot föreslås nuvarande ersättare Leif Nilsson. Förslag till ersättare för Leif Nilsson finns för närvarande inte. beslutar att välja Leif Nilsson, SRF, till ordinarie ledamot.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) KHR 50 Dagens tema Det finns inget förslag till tema för dagens möte från handikapporganisationerna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) KHR 51 Information från föreningar, nämnder och styrelser Byggnadsnämnden Ny stadsarkitekt från 1 augusti är Mattias Bjellvi. Maria Dahlgren är sedan början av året ny bygglovshandläggare. Man har haft ett 90-tal bygglovshandläggningar i år. Mest aktuellt är bl.a. folkhögskolan, Rosenhill och fjärrvärmebolaget. Man har också kommit igång med nya förskolan i Oderljunga. Man ska börja med Stadsparken, men det blir inte så stort som tänkt från början. Det kommer att bli 40 kvm gummiasfalt, där man kan köra med rullstol. Socialnämnden Efter Socialstyrelsens granskning har fler tjänster inrättats inom området LSS. Ybbåsen har ny nattorganisation. Schemaförändring för personalen har gjorts i samband med att dubbeldiagnosboendet startats den 1 september. Halvårsbokslutet visar ett underskott på kr. Prognosen för helåret är ett underskott på 1.3 milj. Försörjningsstödet utgör en stor del av underskottet. Tillstånd att servera alkohol vid Perstorpskarnevalen den 6-7 september har beviljats till Partyfabriken. Verksamhetsstatiken för 2:a kvartalet 2013 visar bl.a. att det finns 24 placerade barn i familjehem och 9 personer i särskilt boende LSS. Riktlinjer för hälso- och sjukvård avseende dokumentation har antagits. Riktlinjer för registrering i nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och Svenska Palliativregistret har antagits. Kommunförbundet Skånes styrelse har fattat beslut om en ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner inom psykiatrin. Socialnämnden har ställt sig bakom denna. Kommunstyrelsen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Aktuellt nu är halvårsredovisning av budgeten. 51 forts. Man har haft remiss på en strukturplan för Skåne Nordväst som ska redovisas. Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en Medborgarundersökning. När det gäller hur nöjd man är att leva och bo i Perstorp hamnar Perstorp på värdet 47. Värdet för riket ligger på 59. Bostäder, fritid och trygghet ligger högt på invånarnas prioriteringslista. Exempel på värden som redovisas för kommunens verksamheter jämfört med värden för hela riket: bemötande 54, riket 57 förskola 57, riket 63 grundskola 42, riket 57 gymnasium 66, riket 58 äldreomsorg 51, riket 53 stöd till utsatta personer 37, riket 48. Här drar åldersgruppen år ner värdet, för övrigt ligger Perstorp som riket i genomsnitt. Invånarna vill att man ska satsa på bl.a. cykelvägar, gator, grundskolan och kultur. Inflyttningen till kommunen får värde 32, samtliga kommuner i riket ligger på 39. Bland frågorna ingår kontakt, påverkan och förtroende, så dessa områden behöver Perstorp bli bättre på. Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogram 2013 har också varit ute på remiss. Ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram. Marklägenheter med 2-5 rum har störst efterfrågan. Kanske skulle studentbostäder också kunna vara en möjlighet i framtiden, inte bara för studenter i närområdet utan även för studenter från t.ex. Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö. beslutar att tacka för informationen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) KHR 52 Förslag till tema för nästa sammanträde Enkelt avhjälpta hinder Inbjudan av stadsarkitekten och bygglovshandläggaren

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) KHR 53 Socialchef Bengt Andersson och områdeschef Maria Silversand, presentation och information Bengt Andersson, socialchef sedan 6 månader, presenterar sig. Bengt har ett långt förflutet inom socialtjänsten, framförallt inom familjeomsorg, och kommer närmast från SIS, Statens Institutionsstyrelse, där han var regionchef. Fokus ligger för närvarande på att få verksamheten att fungerar på ett bra sätt, se till att det finns personal på alla tjänster mm. Ny verksamhetschef för IFO, individ- och familjeomsorgen, börjar den 16 september. Inom IFO arbetar man med barn som inte har det så bra, med personer som behöver ekonomiskt bistånd, personer som har missbruksproblem och med personer med psykisk funktionsnedsättning. Maria Silversand, områdeschef LSS, presenterar sig. Maria arbetar sedan januari 2013 inom det område som tidigare benämndes handikappomsorg. Numera är benämningen Omsorg till personer med funktionsnedsättning (OF). Maria bor i Perstorp, men har inte jobbat här tidigare. Hon har arbetat inom LSS alltid och vidareutbildat sig inom utveckling och ledarskap. Socialstyrelsen, sedan juni 2013 IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kritiserat verksamheten i enskilda ärenden och Maria har jobbat mycket med detta. För närvarande är alla ärenden avklarade och arbetet med att bygga vidare på OFverksamheten fortsätter. IVO har aviserat ett nytt besök runt årsskiftet för att se vad som har åtgärdats. Maria berättar om hur gången är när man behöver hjälp inom LSS. Allra först tar man kontakt med biståndshandläggaren. I Marias verksamhetsområde omfattar: Bostad med särskild service LSS Bostad med särskild service LSS, gruppbostad Boendestöd SOL Daglig verksamhet LSS Psykiatriverksamheten SOL Personlig Assistans LSS Stödinsatser enligt SOL och LSS Det är ungefär 30 personer som arbetar i Marias verksamheter.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) beslutar att tacka för informationen KHR 54 Nästa möte Nästa möte blir måndag 2/ kl

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer