Bullerutredning Rönnäng 1:267

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bullerutredning Rönnäng 1:267"

Transkript

1 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Unr Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar Uppdraget Utredningsområde Metod Avgränsningar Material Trafik Riktvärden Resultat Slutsatser och diskussioner... 3 Bilagor Bilaga 1... Punktberäkning vid fasad Bilaga 2... Ljudutbredning 1,5 meter ovan mark ekvivalent ljudnivå Bilaga 3... Ljudutbredning 1,5 meter ovan mark maximal ljudnivå p:\64mas2\6612\ \3_projekt\pm bullerutredning rönnäng doc Bullerutredning Rönnäng 1:267 Unr 1 av 1

4 1. Förutsättningar 1.1 Uppdraget Uppdraget omfattar att göra en bullerutredning för en byggnad som ska bli permanentbostad på fastigheten Rönnäng 1:267 i Tjörns kommun. Beställare: Elisabet Ejeborn, Tjörns kommun. 1.2 Utredningsområde Utredningsområdet är inom det rödstreckade området i figur 1. Figur 1 Utredningsområdet är inom det rödstreckade området. p:\64mas2\6612\ \3_projekt\pm bullerutredning rönnäng doc 1.3 Metod Beräkningarna har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, RTN 1996, i programmet SoundPLAN version 7.1. I programmet har en tredimensionell beräkningsmodell byggts upp utifrån digitala nivålinjer. I denna har sedan byggnader och vägar lagts in som utgångspunkt för beräkningarna. 1.4 Avgränsningar I utredningen redovisas enbart bullernivåer från vägtrafiken. Bullerutredning Rönnäng 1:267 Unr av 3

5 1.5 Material Allt material som har använts i utredningen har erhållits från Tjörns kommun. 1.6 Trafik Uppgifter om trafikmängd och hastighet på väg 718 för nuläget kommer från Trafikverket och är sedan uppräknat enligt Trafikverkets referensprognos. I tabell 1 redovisas de indata som har använts vid beräkningarna för år Tabell 1 Trafikmängd, andel tung trafik samt hastighet för de olika länkarna. Fordon per dygn/andel tung trafik Hastighet km/tim Väg 718, år / 6 % 50 Väg 718, år / 8 % Riktvärden I tabell 2 redovisas de riktvärden som Naturvårdsverket föreslog 1991 för permanentbostäder. Tabell 2 Lokaltyp eller områdestyp Utomhus Permanentbostäder, frifältsvärde vid fasad Uteplats vid permanentbostad Riktvärden för permanentbostäder föreslagna av Naturvårdsverket Ekvivalent ljudnivå i dba för dygn Maximal ljudnivå i dba Inomhus Permanentbostäder Avser boningsrum p:\64mas2\6612\ \3_projekt\pm bullerutredning rönnäng doc Bullerutredning Rönnäng 1:267 Unr av 3

6 2. Resultat Resultatet redovisas i bilaga 1-3. I bilaga 1 redovisas punktberäkningar för våning 1 och 2, i bilaga 2 och 3 visas ljudutbredningskartor med ekvivalent respektive maximal ljudnivå på 1,5 meter ovan mark. Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån överstiger riktvärdet för permanentbostäder med cirka 5 dba vid både våning 1 och 2. Även den ekvivalenta och maximala ljudnivån inomhus bedöms bli högre än de uppsatta riktvärdena. Se tabell 3 och bilaga 1. Våning 1, mest utsatta sida vid fasad Våning 2 mest utsatta sida vid fasad Inomhus 1, mest utsatta sida Ekvivalent ljudnivå, dba Maximal ljudnivå, dba Ett schablonvärde på 25 dba har använts som fasaddämpning. Vilket är en vanlig dämpning för äldre hus med tvåglasfönster Beräkningarna visar också på att den bakre delen av tomten finns det tillgång till uteplats där den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger riktvärdet för uteplatsser på 55 dba. Se bilaga Slutsatser och diskussioner p:\64mas2\6612\ \3_projekt\pm bullerutredning rönnäng doc Bullerutredning Rönnäng 1:267 Unr Ur bullerhänsyn bedöms byggnaden inte vara lämplig som permanentbostad då riktvärdena överskrids med marginal så väl utomhus som inomhus. För att klara riktvärdena behöver bullerskyddande åtgärder göras, som till exempel en skärm ut efter tomtgräns. Vilken dock kan komma att behöva vara hög för att klara riktvärdena vid våning 2. För att enbart klara riktvärdena inomhus bedöms det vara tillräckligt med att byta ut de befintliga fönstren mot moderna treglasfönster. 3 av 3

7 Punktberäkning vid fasad - År 2032 BILAGA 1 (3) Teckenförklaring Bostad Komplement Vägbana Fastighetsgräns 1 Fasadpunkt Fasadpunkt med överskridande Nivåtabell vån/ekv/max Skala A4 1: m Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

8 Ljudutbredning 1,5 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik - År 2032 BILAGA 2 (3) Teckenförklaring Bostad Komplement Vägbana Fastighetsgräns Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: m Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

9 Ljudutbredning 1,5 meter ovan mark - Maximal ljudnivå från vägtrafik - År 2032 BILAGA 3 (3) Teckenförklaring Bostad Komplement Vägbana Fastighetsgräns Ljudnivå max db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: m Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER 2212229 UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM 2013-09-26 GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Samrådsredogörelse 2014-05-22 Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

7 Justering för säregna förhållanden

7 Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Avsnitt 7 137 7 Justering för säregna förhållanden Definition 7.1 Allmänt 7 kap. 5 FTL Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå Granskningshandling 2015-05-01 PLAN NBESKRIVNING Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan, Skellefteå

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer