EXSTRA Nr Export av strategiska produkter Nyhetsbrev från. Elsa Åström ny ordförande. Sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXSTRA Nr 1.08. Export av strategiska produkter Nyhetsbrev från. Elsa Åström ny ordförande. Sid 1"

Transkript

1 Sid 1 EXSTRA Nr 1.08 Export av strategiska produkter Nyhetsbrev från April 2008 SVERIGES EXPORTKONTROLLFÖRENING Swedish Export Control Society Elsa Åström ny ordförande Vid ett välbesökt årsmöte utsågs Elsa Åström, ABB AB, till ny ordförande efter Pär-Erik Nordin, Ericsson AB, som avsagt sig omval. Elsa tackade för förtroendet och tackade även Pär-Erik för det engagerade arbete han lagt ner som ordförande och även för hans insatser i framtagandet av det kurspaket som nu rullar på så framgångsrikt. Pär-Erik kvarstår dock i styrelsen. Till ny ledamot av styrelsen utsågs Janine Jeschar- Green, Ericsson AB. Janine är medlem sedan många år och har nyligen engagerats som lärare i utbildningen till Janine Jeschar-Green Certifierad exportkontrollhandläggare. Tell Hermanson klubbade som vanligt fermt och effektivt igenom dagordningen och efter årsmötesförhandlingarna lämnade Jan Söderqvist en redogörelse för hur exportkontrollen Torbjörn Spector och Tell Hermanson ser ut inom Ericsson. Ericsson hanterar i dag nästan uteslutande PDA sedan man avknoppat Microwave Systems. Jan menade att han märkt ett ökat intresse för exportkontrollfrågor det senaste året. Från ISP deltog generaldirektör Andreas Ekman, Inger Åseborn och Jan-Erik Lövgren. Andreas redogjorde för ISPs nya matrisorganisation med en tillstånds- och en tillsynsprocess. Man har också ett nytt kommunikations- Sveriges Exportkontrollförening har sitt kansli hos Stockholms Handelskammare. Box 16050, Stockholm. Tel: , fax: , e-post:

2 Sid 2 och ärendestödssystem som förväntas kunna tas i drift till sommaren. Man har för avsikt att testa detta mot en referensgrupp bestående av medlemmar i Sveriges Exportkontrollförening. Inger berättade om det pågående arbetet inom EU med att ta fram en ny rådsförordning. Just nu såg det inte särskilt ljust ut. Man hade mer eller mindre kört fast kring frågor om brokering, transit och catch-all. I arbetet ingår att försöka skapa generella licenser för till exempel låga värden. Efter talen tackade Pär-Erik för sig och sin tid som ordförande varefter sedvanlig kollegial samvaro vidtog. Thorbjörn Högberg Stockholms Handelskammare Middagsbilder från föreningens... Läget i KRUT-utredningen Regeringen har nu i stort bestämt hur man vill driva de huvudfrågor som aktualiserades i KRUT-utredningen (SOU 2005:9). I stort delar man in införandet i lagstiftningen i flera delar för successivt införande där den första delen nu har kommit fram till en lagrådsremiss. Avgifter till ISP: Lagrådsremissen avseende förändrat avgiftssystem stod på agendan vid Regeringssammanträdet 3 april: Nytt avgiftssystem för fi nansiering av Inspektionen för strategiska produkter. D2006/33210/NIS (delvis) I stort innebär förslaget fortsatt krav på finansiering av ISP:s verksamhet via avgifter. Finansieringen uppdelas på tre avgiftskollektiv: Kemvapenkonventionen, Produkter med dubbla användningsområden och Krigsmateriel, eller Försvarsmateriel som ISP numera kallar det. Återgång till omsättningsskatt i stället för mervärdesskatt kan eventuellt bli aktuellt, vilket i så fall blir en återgång till ett dubbelbeskattningsförfarande vid affärer mellan svenska försvarsindustrier. Beslut under 2008 är målsättningen, vilket då innebär ikraftträdande 1 januari 2009 och faktura enligt det nya systemet under Övriga delar i utredningen bereds för närvarande i Regeringskansliet. Harald Lindestrand Saab AB... årsmöte

3 Sid 3 Straffsatserna skiljer sig markant mellan USA och Storbritannien Jag besöker regelbundet en exportkontrollblogg där bloggaren Clif Burns kritiskt kommenterar nyheter och underligheter i framförallt den amerikanska exportkontrollagstiftningen. För en tid sedan kommenterade han ett fall i Storbritannien där ett företag av misstag hade exporterat små mängder dels av DCH dels av hafnium utan tillstånd till Egypten, ett land som inte har undertecknat kemvapenkonventionen (CWC). DCH kan användas som utgångsämne till nervgasen VX och hafnium används vid tillverkningen av kontrollstavar för kärnkraftverk o dyl. Åtminstone hafnium är under exportkontroll enligt EU:s kontrollista (Exportkontrollkod 1C231). Företaget, Avocado Research Chemicals Ltd, rapporterade exporten i sin årliga rapportering till dåvarande Department of Transport and Industry (DTI) som också observerade den olagliga exporten. Senare gjorde företaget en självanmälan vilket ansågs som en förmildrande omständighet. Det sammanlagda värdet av den olagliga exporten var omkring 60 GBP. Ärendet gick till åklagare och företaget dömdes att dels betala 600 GBP (ca 7000 SEK) i böter och 100 GBP (ca 1165 SEK) i någon slags avgift efter att ha erkänt sig skyldigt. Det är svårt att spekulera om vilka böter som hade utdömts om motsvarande hade hänt i USA. Men Bureau of Industry and Security (BIS) har möjlighet att utdöma upp till USD (ca SEK) per förseelse. I detta fall borde det vara minst två förseelser - en att exportera utan tillstånd och en att inte uppge tillståndskod på exportdeklarationen. Skedde exporten vid två tillfällen hade det blivit fyra förseelser på max SEK vardera, kanske uppåt SEK om inga förmildrande omständigheter kunde åberopas. BIS lägger sig verkligen vinn om att hitta förseelser som kan vara bötesgrundande. BIS och andra exportkontrollmyndigheter i USA har en mycket strängare syn på överträdelser av lagarna än den som verkar finnas inom EU. Den som vill ta del av en kritisk granskning av olika fall och ändringar i lagar och förordningar kan med fördel läsa Clif Burns blogg på Clif Burns är advokat och arbetar på en advokatbyrå i Washington, D.C. Pär-Erik Nordin Ericsson AB

4 Sid 4 Sveriges Exportkontrollförenings kursverksamhet Den avslutande delen av Certifierad Exportkontrollhandläggare, del IV (Organisation av exportkontroll i företaget) genomfördes den 9 april med Bo Nygren, FLIR Systems AB, Harald Lindestrand, Saab AB och Jan-Erik Lövgren, ISP, som lärare. Kursen hade lockat 18 deltagare. Därmed är andra varvet i kursserien avslutad. Diplomering kommer att ske under Swedish Update på Lejondals slott den 9 10 oktober En ny omgång i denna serie startar igen den 4 5 september med Del I (Bakgrunder, principer och regler). Kursserien har visat sig vara mycket omtyckt och stöttas av Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, och Stockholms Handelskammare. För alla som behöver aktuell kunskap om bestämmelserna om exportkontroll av försvarsmateriel (FM) och produkter med dubbla användningsområden (PDA) är denna kursserie en självklar del i utbildningen. Detta är också den enda utbildning som finns i Sverige inom området exportkontroll Den kommer att vara till god hjälp för alla med arbetsuppgifter som till någon del berörs av exportkontroll. Anmäl dig till denna kursserie så fort du kan! Deltagarantalet är begränsat. Kursserien består av följande delar Datum Del I, Bakgrund, principer och regler. 4-5 september 2008 Del II, Produktklassificering av FM och PDA. 5-7 november 2008 Del III, Exportkontrollrutiner och fördjupning FM och PDA. 3-5 februari 2009 (prel.) Del IV, Organisation av exportkontroll i företaget. 23 april 2009 (prel.) Bo Nygren FLIR Systems AB

5 Sid 5 Möte med ISP Den 27 mars ägde ett av de regelbundna mötena mellan Exportkontrollföreningens styrelse och ISP rum denna gång hos Handelskammaren. Från ISP deltog Andreas Ekman, Egon Svensson och Christer Ljungqvist. Vid mötet informerades bland annat om fortsättningen av KRUT där det första steget gäller införande av ett nytt system för avgifter till ISP. (Se särskild artikel på sidan två). Vidare meddelades att aktuella frågor som diskuteras inom Wassenaar är kontroll av ammunitionsflöden och kontroll av kryptering. Några nya förslag väntas dock inte inom den närmaste tiden. Förslaget till nya regler om överföring av krigsmateriel diskuterades och det ansågs allmänt som ett bra förslag som innebär att överföring av krigsmateriel mellan EU-länderna underlättas. Det framhölls att kontroll av vidareexport är viktigt att reglera på ett bra sätt som upprätthåller respekten för EU:s exportkontroll i USA och möjliggör fortsatta samarbeten inom LOI och Norden. En annan fråga som var uppe på mötet var ISP:s datorbaserade tillståndshanteringssystem Säker Elektronisk Kommunikation, SEK. Ny hårdvara är nu under leverans. Nyheter som kommer är bland annat enhetliga begrepp mellan Försvarsmateriel (FM) och Produkter med dubbel användning (PDA). Bland annat utmönstras begreppet Licens till förmån för Utförseltillstånd. För FM införs också individuellt och globalt tillstånd på samma sätt som för PDA med vissa justeringar. När det gäller arbetet med en ny EU-förordning konstaterades att arbetet går långsamt - mest beroende på att en hel del oenighet råder inom EU beträffande de två stora frågorna om brokering och transfering. Nästa EU-möte om den nya förordningen äger rum den 21 april. Nästa möte mellan Föreningens styrelse och ISP äger rum hos den 2 oktober Som vanligt välkomnar styrelsen förslag från föreningens medlemmar på frågor att ta upp. Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv

6 Sid 6 Kalendarium Styrelsemöte. Frågor som önskas tas upp kan mailas till kansliet, Del IV i utbildningen till Certifierad Exportkontrollhandläggare Styrelsemöte. Frågor som önskas tas upp kan mailas till kansliet, Styrelsemöte. Frågor som önskas tas upp kan mailas till kansliet, Ny omgång av del I i utbildningen till The Swedish UpDate 2008 på Lejondals slott Ny omgång av del II i utbildningen till Nya medlemmar Mihaela Colibasanu Ericsson AB Ingrid Guldbrand Ericsson AB, Lund Ane Mette Hermansen Elekta Instrument AB Tomas Martinsson Emerson Network Power Energy Systems AB Henrik Wangeby Gustaf Fagerberg AB, Göteborg Övriga förändringar Bo C Johanson, Rymdbolaget, har ersatt Baard Eilertsen. Roland Westermark, ELFA AB, har ersatt Margareta Geidebäck Mikael Wirén (f.d. Ernst & Young) är numera medlem för Svalner Skatt & Transaktion (preliminärt) Ny omgång av del III i utbildningen till (preliminärt) Ny omgång av del IV i utbildningen till

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sida 1 (7) Åklagarkammaren för Datum Dnr säkerhetsmål 2012-09-21 SäkDÅ 11-1-12. Ert datum

Sida 1 (7) Åklagarkammaren för Datum Dnr säkerhetsmål 2012-09-21 SäkDÅ 11-1-12. Ert datum Sida 1 (7) Åklagarkammaren för Datum Dnr SäkDÅ 11-1-12 Chefsåklagare Tomas Lindstrand Ert datum Er beteckning BESLUT (0105-K027-12) Förundersökningen läggs ner. Det saknas numera anledning att anta att

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Nummer 4 December 2009. Skuggsida

Nummer 4 December 2009. Skuggsida Nummer 4 December 2009 SÄKRA B E T A L N I N G A R Skuggsida Det är dystra tider. Den ekonomiska krisen har blivit global och styrande världen över måste bekämpa lågkonjunkturen med stödåtgärder och pressade

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Nu funkar leasing av funktioner

Nu funkar leasing av funktioner #3 2013 Nej till 30-dagarsregel för alla Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Likviditetsbrist Starkare likviditet i ett nafs E-handeln rusar men lönsamheten sjunker s.6 s.9 s.12 KOLLA IN höstens KURSER

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer