Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs 22.4.2006"

Transkript

1 Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs Tove Forslund Utgångspunkten för aktivering Före-handledning: instruktioner Aktiverande metoder i nätet Som skapar meningsfullt lärande Uppsats Nätdiskussioner Gruppuppgifter Självrättande uppgifter Chat, bloggar Helhetsbild av en helhet/hela kursen Handledning Den ideala näthandledaren Syften med handledningen/handledarens olika roller Handledning i olika skeden av kursen (jfr Gilly Salmons 5- stegsmodell) Kanaler för handledning Feedback Arbetsmängden för lärare Utvärdering som del av lärandet Dokumentation och uppdatering 2

2 (% $ " $! $! ' & $ % #! "!! 3 de pedagogiska målen kunskap/ arbetslivsfärdigheter / attityder examinationen tentamen uppsats (en längre / kortare varje vecka) projektarbete portfolio dagbok kontinuerliga korta övningsuppgifter för att uppnå målsättningarna måste materialet aktiveras belastningsanalysen, dvs. beräknandet av studerandes arbetstid, avgör antalet övningsuppgifter och omfånget på dem 4

3 Förebyggande handledning instruerande material instruktioner för övningsupppgifter: studieguide studerandes tidsplanering Hjälp under pågående övningsarbete frågar ger råd uppmuntrar Feedback 5 Krav på instruerande material: klart och redigt instruerande utmanande inspirerande I varje övningsuppgift: Målsättning med uppgiften Varför görs den, vad ska de lära sig (jfr t.ex. Bloom) Tydliga och begripliga instruktioner för vad förutsätts göra Vem gör uppgiften Hur görs uppgiften och hur presenteras svaren Vilken omfattning Hur lång tid tar det att göra uppgiften Hurudan handledning och feedback ges Hur bedöms uppgiften 6

4 För att avlägga kursen måste deltagarna avklara följande: o Närvaron på x % av närstudierna o Deltagit i diskussionerna med x antal inlägg/kursavsnitt vilka uppfyller kraven på diskussionsinlägg o Gjort alla/x % av övningsuppgifterna o Skrivit uppsats/hemtent mm Och vitsordet baseras på (exempel): Aktivt* deltagande i nätdiskussioner x % av vitsordet Övningsuppgifter 1-10 x % av vitsordet Uppsats/hemtent/projketarbete x % av vitsordet * aktivt bör definieras 7 Aktiverande metoder i nätet, några exempel Autentisk rollspel debatt (för-forum, mot-forum, debattforum) intervjua experter studerande deltar i temadiskussioner ute på webben samla in & värdera information webbanalys virtuella fältstudier / exkursioner guidad webbtur (WebbQuests) tillämpande uppgifter 8

5 Reflektion och konstruktivism Fallstudier Portfolio och dagbok Diskussioner Kritiskt tänkande Nätdiskussioner Utvärdering av andras arbeten Ta ställning till artiklar Utvärdering av webbkällor Individualisering självrättande övningar samla nyckelord i varje modul och definiera dem tillämpningsuppgifter individuell skrivuppgift som processskrivning själv bestämmer deadline för inlämning skapa egna begreppskartor 9 Motivation&variation Självrättande test, korsord mm. Valbara sätt att avlägga kursen Diskussionsteman enligt eget val Gruppuppgifter Web-Quests (leds genom skattjakt på webben för att hitta info som skapar helhet) One-minute-paper P-M-I, fördelar-nackdelar, en sak att tillämpa/fråga etc Brainstormning Frågelåda/frågetimme möjlighet / obligatorium? att fråga läraren Isbrytare (dvs. lära känna varandra och bli bekant med miljön) Kreativt tänkande Brainstormning Rollspel Temadiskussioner 10

6 Kommunikation och samarbete: gruppuppgifter i kollaborativt lärande Studerande som lärare Sammandrag för andra + leder diskussion kring temat Hemgrupper/expertgrupper Rollspel/drama Debatt (för-forum, mot-forum, debattforum) Diskussion chat, forum intervjua experter studerande deltar i temadiskussioner ute på webben Seminarier Presenterar projektplaner och arbeten för varandra Kommenterar varandras arbeten Grupparbeten Gemensam slutprodukt: arbetsfördelning och individuellt arbete men koordinering Snöboll Först individuellt, sedan i par, sedan paren tillsammans Kommenterar och utvecklar varandras arbeten 11 Roller i diskussioner, debatter, rollspel Funktionella roller: en introducerar problemet eller diskussionstemat (ordförande) reflekterande analytiker, sammanfattar diskussionen med jämna mellanrum en noterar lösningsförslag djävulens advokat: uttrycker motsatt åsikt en noterar teman som kommer upp men inte behandlas skiljedomare avslutare Ämnesrelaterade roller Expertroller Alla experter i en grupp samlar argument / lär sig om temat (jfr pusselmetoden med hemgrupp/expert-grupp) 12

7 Gruppuppgifter Steg i den kollaborativa arbetsprocessen skapa inlärningsmiljön (fysiskt, spelregler) satsa på orienteringsfasen (t.ex. på närstudier) se till att deltagarna lär känna varandra på nätet: enkla uppgifter, presentationer, småprat lära sig teamarbete noggrann gemensam planering av arbetet ställa upp mål tidtabell delrapporter och dagbok rollfördelning studier sätta sig in i eget ansvarsområde publicera för andra kolla upp delmål dagbok på nätet dela med sig av inlärningserfarenheter publicering av materialet på nätet Diskussion sammanställning av gemensam produkt (cirkulerande roller) utvärdering av mål 13 Uppsatspresentation på nätet (materialläsning, formulering av frågeställning, uppsatsens disposition, uppsatsskrivning) Skribenten publicerar sin uppsats på nätet och presenterar den kort (ex ppt) Gruppen har x dgr lästid (ev. ordförande som leder diskussionen, ser till att d. inte spårar ur mm) Opponenten leder diskussionen om uppsatsen Alla gruppmedlemmar uttalar sig om uppsatsen Sekreteraren för protokoll över och sammanfattar diskussionen (under diskussionens gång, i slutet) Notera Roterande roller Presentation med andra ord/åskådliggörande medium 14

8 Uppsats/Seminariearbete i inlärningsplattform, exempel Material i inlärningsplattformen Tidtabell Introavsnitt ( orientering ) Dagbok Instruktioner för diskussion Instruktioner för genomgång av tidigare forskning Instruktioner för uppsats Val av forskningsproblem Uppgörande av forskningsplan Utvärdering av proseminariet Studerandes arbetsprocess Presentation av den egna uppsatsrubriken och kommentarer på t.ex. tre andra teman Genomgång av forskning som gjorts om egna temat Arbetsparen presenterar referat av det de läst för andra grupper att kommentera Kommentarer på andras produktioner Uppgörande av forskningsplan Kommentarer på andras produktioner Dagbok 15 Självrättande övningar Syfte med självrättande övningar Diagnostiskt test Drilla i egen takt och egen mängd Repetition Gallup Förberedelse för närstudier Omväxling Lek I Moodle Flervalsfrågor Gallup HotPotates gratis programvara på nätet Övningstyper Flerval med ett eller flera korrekta svar Korta svar med ett eller flera korrekta alternativ Omblandad text (för meningsbyggnadsövningar) Korsord som man kan skapa för hand eller automatiskt "Para ihop alternativ"-övning Ifyllnad av utelämnad text (ett eller flera alternativ) 16

9 Chat Webbchatt: Se Matikainen: Verkkokeskustelun ohjaus i Matikainen, J (toim.): Oppimisen ohjaus verkossa. Palmenia Yttre ramar: Synkron, dvs. samtidigt Max 1 h (obs tid att komma igång) Liten grupp max 10? Sparas eller bara i ögonblicket? Behövs handledare Ev. dela ut talturer Förberedelse: inledning, ämnen, avslutning Läraren har skrivit inledning och avslutning (+ev. andra inlägg) i förväg att kopiera in i chat Intro: ex var finns varje deltagare just nu? Instruktioner åt deltagarna Tålamod (låt skriva färdigt) Tillåt tystnad Man bör visa i klartext då skrivit klart ej förstår känslor SKRIK INTE! Logga ut om avlägsnar sig Fatta sig kort Förbered i förväg 17 Bloggar Va då blogg? Enkelt sätt att publicera/distribuera material och att skapa interaktion Ser enkelt vilka senaste inlägg som gjorts Redskap för grupparbete/gemensam produktion och behandling av texter Kursblogg eller varje studerande har egen blogg Öppen: tränar studerandes färdigheter för offentlig diskussion och kan ge upphov till nya kontakter Bloggfunktion på kommande till Moodle, i väntan kan man testa gratis programvara: (finns också många andra) Jere Majava: Webbloggar som redskap för personlig inlärning _sve inkl. länkar till ytterligare info (Synvinkeln i FVU-nyhetsbladet februari 2006) 18

10 ! "# bra tema gemensam utgångspunkt (ex. film, artikel) deltagarna har åsikter deltagarna kan tillämpa (egna exempel, egna erfarenheter) aktuellt deltagarna föreslår teman deltagarna väljer teman av utbud klart syfte: ni skall lära er... tidtabell klargjort lärarens och studerandes roller hur aktivt deltar läraren studeranderoller: funktionella, ämnesrelaterade / för och emot storlek på diskussionsgruppen 19! ## frivilligt/obligatoriskt deltagande klara spelregler / netikett och klara instruktioner hurudana diskussionsinlägg räknas (vad är ett bra diskussionsinlägg?) vad händer med smygtittarna (dvs de som bara läser inlägg men inte gör egna) regler för gott beteende smileys diskutera med deltagarna vad fungerande diskussion är Läs s i IQTeam > Studier: Diskutera vad som är fungerande nätdiskussion Vad får deltagarna att diskutera? Vad upprätthåller diskussionen? Hur få tröskeln för deltagande tillräckligt låg? När är det tryggt att diskutera? 20

11 Vad är ett bra diskussionsinlägg? Ett bra diskussionsinlägg är t.ex. ett som ger nya fakta och idéer bygger på tidigare inlägg/andras inlägg kritiskt värderar andras inlägg sammanfattar det väsentliga i diskussionen länkar teorier till egna erfarenheter hänvisar till litteraturen 21 deltagarna brainstormar frågor/temat för diskussionen, varje individ skickar in x frågor/teman till läraren läraren grupperar frågorna till lämpligt antal diskussioner varje individ väljer ex. två diskussioner hon/han deltar i under tidsbestämda diskussionen i slutet: individuell sammanfattning /dagboksinlägg eller sekr. sammanställer > övriga kompletterar > sekr. publicerar slutligt svar fallstudier (tapauskeskustelu) Baserad på problembaserat lärande Smågruppsarbete Steg i arbetet 1. Alla beskriver ett konkret exempel (problem) inkl. frågor 2. Diskussion 3. Sammanfattning av diskussionen kring egna exemplet (nya synvinklar, vad håller med/vad inte, behov av ytterligare kunskap mm) 22

12 "# påminn deltagarna om att använda terminologi, hänvisa till litteratur följa instruktionerna för uppgiften mm rätta till missförstånd / felaktiga uppfattningar hänvisa deltagarna till kommentarer som andra studerande gjort och till litteraturen ge feedback i form av positiv kritik: deltagarna vill veta att du noterar och ser vad de tänker i diskussionen summera diskussionen vid behov 23 ## ställ frågor inspirera till reflektiva tankar (tillämpning, betydelsen för dig, hur förstår du ) uppmuntra till djupare förståelse ( ge mer info om.., motivera hur ) uppmuntra till att ta reda på mer: ge webblänkar, uppmuntra till att läsa viss författare eller kontakta viss person uppmuntra till dialog ( kan någo ge tre potentiella orsaker.., håller alla med om.. ) påminn om netikett via e-post eller annan privat kommunikation 24

13 Summera för att notera och poängtera olika ideér/deltagare fokusera på nytt om många inlägg/om diskussionen spårat ur/om diskussionen avstannat förstärka infon/visa på vad nytt deltagarna lärt sig repetera/påminna deltagarna om det de lärt sig hittills avsluta en uppgift ge underlag för uppföljningsaktivitet skapa kursmaterial för nästa grupp 25 Peer feedback Motiv för peer feedback Sparar lärarens tid och studerande kan få sin feedback snabbare Omväxling Motiverande att göra övningsuppgift för andra är lärarens ögon Lär sig bäst då skall lära ut åt andra (utvecklar egna expertisen) Övar metakognitiva färdigheter Övar kritiskt tänkande Om ger peer feedback utg. från kriterier så övar de samtidigt förmågan att själva svara bra på uppgifter Tränar färdigheten att utvärdera varandras prestationer (ge och ta kritik) Om studerande tränar upp förmågan i mindre övningsuppgifter så kan de sedan i ex. prosemi/gradu ge riktigt nyttig feedback åt varandra 26

14 Peer feedback/diskussionsinlägg checklista / kriterier läraren finns frågor som skall besvaras i feedbacken kommentarerna betygsätts utvärdering av kommentarerna deltagarna förväntas ej läsa väldigt många arbeten, utan delas i mindre grupper instruktioner för kommentarerna kom fram med helt motsatt ståndpunkt (motivera) / hålla med ge praktiska exempel eller berätta om egna erfarenheter lösningsförslag hänvsisning till / jämförelse med litteratur visa på relaterat material på webben sammanfatta det som kommit fram hittills fråga 27 Helhetsbild av innehållet: Att beakta i konstruktionen av övningsuppgifter liknande typer av uppgifter i alla moduler varje avsnitt bygger på föregående några få större övningsuppgifter i st.f. många små flera små uppgifter ger underlag för större uppgift återknyter till innehåller i tidigare + kommande moduler röd tråd, ex. arbetsformerna knyter ihop: portfolio / dagbok frågor på vilka samlas svar genom hela kursen avslutande seminarium slutuppsats quiz (självutvärdering) i slutet/mitt i kursen i slutet: deltagarna ombeds själva hitta röda tråden knyter tillbaka till första uppgiften knyter tillbaka till förväntningar 28

15 Avslutande checklista för studerande i nätkursmodul jfr Veckans checklista I modul X har jag gjort följande: Fördjupat mig i litteraturen som hörde till modulen/läst artiklarna x och y Gjort inlämningsuppgift Y Läst igenom lärarens feedback på uppgift Y Deltagit i nätdiskussionen om Z etc Vad nytt lärde jag mig under den här modulen? / Vad kunde jag utnyttja för mitt projektarbete från den här modulen? El.dyl. 29 Handledning 30

16 $ $% 31 Tekniskt stöd Organisera studierna Motivering / Social funktion &' Handleda inlärningen /Ped.funktion 32

17 Lärarens, och studerandes aktivitet under kursens olika skeden Gilly Salmon: The 5 stage model 33 Baserad på TY:n täydennyskoulutuskeskuksen Monimuotoopetuksen kehittämisen tiimi, som TieVie-material: och Gilly Salmon. Tekniskt kunnande Självständigt arbete Använda gruppverktyg Skaffa information och använda verktygen utan problem Använda verktyget i plattformen Logga in i kursmiljön/ plattformen Djupinlärning Konstruera kunskap i grupp Förmedla och ta emot info/kunskap Bekanta sig med de andra på kursen Inlärning Motivation för kursen 34

18 " Se till att alla kan logga in Välkomna och motivera Gilly Salmon: The 5 stage model 35 Studerande Läraren Lyckas logga in skickar välkommen-mejl före kursstart med Reserverar tid info om inloggning för kursen i handleder i tidsplanering schemat ger tekniskt stöd (via telefon, mejl, träff) snabbt! på närstudier användarguide detaljerade instruktioner i varje övningsuppgift tillgänglig för att besvara frågor speciellt i början av kursen ( helpline (inloggning, lösenord) samla FAQ hälsar alla välkomna personligen till kursen / besvara allas första inlägg motiverar detta med nätkurs vid behov 36

19 # Lära känna varandra Behärska verktygen för kommunikation Klargöra spelregler för grupparbete Gilly Salmon: The 5 stage model 37 Studerande Bli bekant med inlärningsmiljön och övriga studerande Lär sig reglerna för kommunikation Lär sig teknikerna presentation av sig själv eller par gallup inlärningsstilstest eller inventering av teamroller med påföljande diskussion diskussion kring ex. ngt som tidigare deltagare på samma kurs fört fram Alla berättar det som är viktigast för dem för en lyckad (nät)kurs Skickar in goda idéer för att hänga med på en nätkurs berättar om sina första erfarenheter av nätstudier Läraren Skapar isbrytare där de tekniker utnyttjas som kommer att användas i kursen Indela i grupper, starta upp grupparbete Handled i netikett och gott nätuppförande se till att deltagarna också besvarar medstuderandes frågor och feedback Kolla att alla är med Visa sig på kurshemsidan! 38

20 () Bekanta sig med kursmaterialet. Söka information. Gilly Salmon: The 5 stage model 39 Studerande Bekantar sig med kursmaterialet (interaktivitet med materialet) Börjar söka eget material Bemästra informationsflödet Läraren Handleder i informationssökning och i evaluering av material Visar också till övrigt stöd för kursen Skrivguider Studietekniskt material Stöd för tidsplanering Första riktig övningsuppgift (om möjligt med individuell feedback) Uppmuntrar deltagarna att fråga Reagerar på frågorna (ex. förbättrar instruktioner på basen av frågor) Uppmuntra deltagarna att hänga med Administrerar kursen Flyttar inlägg, ändrar rubriker Arkiverar 40

21 *) Skapa kunskap tillsammans. Gilly Salmon: The 5 stage model 41 Studerande Konstruerar kunskap, dvs. jämför ny kunskap med tidigare, egna uppfattningar med andras Görs ex. i nätdiskussioner och gruppuppgifter Skrivuppgifter av olika slag Läraren Proaktiv-reaktiv? Uppmuntrar studerande att jämföra ny information med tidigare kunskaper att reflektera över det som de lär sig tillämpa på verkligheten Visa studerande till källor 42

22 +) Utveckling: Tillämpa. Individuellt arbete. Reflektion. Repetition. Utvärdering av eget lärande. Gilly Salmon: The 5 stage model 43 Studerande Erfarna stöder noviser, studerande behöver bara stöd i innehållsfrågor Tänker mer kritiskt Känner sig säkra att visa humor och känslor Kan göra övningsuppgifter där kommenterar varandras arbeten Läraren Har en mindre roll, men bör ge feedback i tid 44

23 Handledning av övningsuppgifter / feedback I feedback: hur motsvarar svaret målsättningarna för modulen/uppgiften kriterierna för ett bra svar Former på feedback vitsord / godkänd individuella kommentarer / gruppkommentar peer feedback Självevaluering (ex. I dagbok) modellsvar sammanfattning självrättande svar reaktionen på feedbacken hamburger -feedback feedbacken som tvåvägskommunikation studerande besvarar feedback: Hur upplevde feedbacken? Vad lärt sig? > ev. lämnar in förbättrad version av uppgiften 45 Ange i övningsuppgiften/kursen ang. feedback Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? 46

24 Gyllene regler för feedback Ge feedback snabbt! Börja positivt Tänk dig in i hur mottagaren kan uppfatta feedbacken Var uppmuntrande och motiverande Få studerande att utvärdera sig själv Ge objektiv feedback; koncentrera på sak, ej person Var saklig och tydlig Koncentrera dig på helheten, inte småsaker Var ärlig och äkta 47 Medium för handledning och feedback I moodle Nyhetsforumet Definierat så att deltagarna prenumerar på det (epost-meddelande går automatistk till alla deltagare) Ny info till alla Betygsboken Individuell feedback vitsord I diskussioner/forum feedback /diskussionsinlägg? alla kan lära sig av allas feedback/inlägg Nytt dokument i modulen gruppfeedback Chat problemlösning e-post påminnelser telefon Om studerande verkar ha tappats bort desktop videokonferens feedback på projektarbete/uppsats närstudier feedback på muntliga presentationer 48

25 ,$, $ gruppkommentarer även bra så att deltagarna kan lära av varandra sammanfattar svaret på bra sätt för läraren med tanke på nästa uppgift modellsvar fördela arbetet mellan flera handledare använd självutvärdering deltagarna utvärderar sitt eget arbete (ex. vad lärt mig, eller utg. från vissa kriterier) deltagarna läser andras svar och kommenterar sin egen uppgift utgående från andras peer feedback : deltagarna kommenterar/bedömer varandras uppgifter ge kriterier de bör följa ge kommentarbank grupper utvärderar varandra men bara för lärarens ögon, som lite editerar och skickar vidare 49 Översikt och planeringsverktyg Verkko-opetuksen mitoituskehikko: Kehikon avulla opettaja voi suunnitella verkko-opetustaan siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään oppimiseen 50

26 Olika former för utvärdering Mellanutvärdering Enkät, läraren kommenterar svaren Om frågorna är relaterade till innehållet kan det fungera som repetition Muntlig diskussion I forum, ex i kafferum (påståenden/frågor av läraren som sätter igång utvärderingsdiskussion) Som gallup Sådant som kan förbättras för andra delen av kursen (om det kan åtgärdas) Självutvärdering Studenterna utvärderar sin egen insats under kursens gång t.ex. i dagbok Slututvärdering Ex. färdiga frågor i Moodle Ge studerande tillgång till resultatet av utvärderingen, ev. med lärarens kommentarer utvärderingsdiskussion 51 $) $ Utvärderingsfrågor för testning av kursens kvalitet $ % 52

27 Dokumentation (på kurshemsidan) basfakta om vem som har varit med och producerat kursen och när, finansiering av utveckling och handledning, upphovsrätt beskrivning av pedagogisk idé utvärderingar av studerande + självutvärdering erfarenheter av att hålla kursen ändringsförslag som framkommer under kursen gång materialbank överlopps material studerandes produktioner för handledning och feedback: spara feedbacken som handledaren gett (för återanvändning eller som instruktioner) spara bra svar som modellsvar för nästa grupp spara exempel på nöjaktiga/goda/utmärkta svar (ex för nästa lärare på kursen, för hjälplärare) 53 Uppdatering gör korrigeringar i kursen genast efter kursens slut eller innan kursen startar nästa gång? arbetstid för uppdateringen? checklista vad som bör göras när kursen skall gå nästa gång Vidareutveckling alternativa sätt att avlägga kursen på (valmöjligheter mellan övningsuppgifter) mer teknik, för att stöda fler inlärningsstilar mm. 54

28 - TieVie-utbildningens material om handledning: Matikainen, Janne (toim.): Oppimisen ohjaus verkossa.palmenia-kustannus Salmon, Gilly: E-Moderating The Key to Teaching and Learning Online. Kogan Page och Salmon, G: e-tivities. Kogan Page Hemsidor: Forslund, Tove: Guide för handledning på nätkurser (kompendium i pdf-format, uppdateras våren 2006! Online Tutoring e-book: The Tutor s Role and Effective Strategies for Online Tutoring (kapitel 2). Läst Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2004: 55 Inspirerande sajter för aktivering: Curtis J. Bonk, Indiana University Arviointiaavan ABC, OY: Flate Paulsen, M: The Online Report on Pedagogical Techniques for Computer- Mediated Communication: IQ Team - Information, stöd och handledning för arbete i grupp > Studier Theory and Practice of On-line Learning, Athabasca University: (Läst ) Aktiverande metoder för föreläsningar (pdf) Soila, S & Tervola, T (toim.): Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väylä ja karikoita. HAMK 2003 (speciellt s ). 56

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

Handbok för nätkursproduktion

Handbok för nätkursproduktion Lärcentret Handbok för nätkursproduktion 1. Planering 2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Återkoppling att få gruppen att arbeta Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Grupparbete inom kursen Aktiva studenter i grupparbeten våren 2007 Inledning I denna rapport beskriver vi återkoppling

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text. Jannica Heinström

Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text. Jannica Heinström Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text Jannica Heinström Projekt Know-Id Undervisning av informationsfärdigheter Tieto haltuun (http://tietohaltuun.wordpress.com)

Läs mer

Handledning på nätkurser

Handledning på nätkurser Lärcentret i Åbo Handledning på nätkurser Texterna baserar sig på praktiska erfarenheter av handledning på nätkurser vid ÅA samt på föreläsningar och seminarier som undertecknad deltagit i. Den här guiden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Användarmanual 1 Inledning Klinisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team leds av instruktörer som kan jämföras med lärare. En

Läs mer

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs Hur är kursen uppbyggd? Kursens mål, innehåll och arbetsformer Utvärdering Hur är kursen uppbyggd? Innan närstudieträffen bör den studerande ha klart för sig kursens

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Allmän information. Just nu ges på AK Flex alla kärnämnen som krävs för grundläggande behörighet från folkhögskola:

Allmän information. Just nu ges på AK Flex alla kärnämnen som krävs för grundläggande behörighet från folkhögskola: Allmän information Allmän Kurs Flex (AK Flex) är en distanskurs med löpande antagning. Kursen löper formellt över ett läsår. Tidigare deltagare som ännu inte uppnått grundläggande behörighet, och som har

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

KN - Seminarium. (Anvisningar för skrivande)

KN - Seminarium. (Anvisningar för skrivande) KN - Seminarium (Anvisningar för skrivande) Referenser: Rob Barnes. Sucessful Study for Degrees. Routledge 1995. Jerker Björkqvist. Anvisningar för skrivande av diplomarbete. Skrivguide. Åbo Akademi, Laboratoriet

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

MsProject - grund. Dokumentversion Studieguide Förändring Kursstart 151201 151019. förhandsutgåva

MsProject - grund. Dokumentversion Studieguide Förändring Kursstart 151201 151019. förhandsutgåva MsProject - grund. Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Kursstart 151201 151019 förhandsutgåva 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning av kursupplägget...

Läs mer

Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki. Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen

Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki. Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen Eivor Söderström och Eini Pihlajamäki Brukarperspektiv vid utvecklande av service- en kort presentation av Bikva-modellen FSKC ARBETSPAPPER 4/2008 Brukarperspektiv vid utvecklande av service - en kort

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518 Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 1 Kursens röda tråd Denna kurs har som syfte att du som blivande eller verksam

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring Process, tidsplan och opponenter samt krav Dagens agenda Själva processen och vem gör vad när Förväntningar Krångliga passager i själva skrivandet IEI:s exjobbssida

Läs mer

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn Skrivprocessen Skrivprocessens viktigaste grundtanke att sätta eleven och hans/hennes förutsättningar i centrum. Skrivprocessen är inte bara ett sätt att skriva uppsatser utan framförallt skriva för att

Läs mer

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter"

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen Akademiska studiefärdigheter Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro - erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter" Minikonferensen om kursutveckling 4 maj 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination 6/9 kl 10 12 Introduktion/styrdokument Vi diskuterar upplägget i ämnesdidaktik och det ges en introduktion till

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Tove Forslund, Lärcentret Dam Holm, Datacentralen Mars 2009 4.3.2009 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Studiehandledning MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Välkommen till kursen! Du som tänker läsa kursen läser till Civilingenjör inom robotik. Normalt läser du kursen under ditt första år. Dessa

Läs mer

Projektarbete 2010-2011.

Projektarbete 2010-2011. Projektarbete 2010-2011. Projektarbete Syfte Utveckla förmågan att planera, genomföra och ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenheter av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Uppsatser i Informatik

Uppsatser i Informatik LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008-02-22 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Ulf Melin Uppsatser i Informatik Systemvetenskapliga programmet, vt 2008 Att skriva uppsats inom Informatik

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6

1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6 Våren 2005 1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 4 STUDIER 3 5 KURSER 5 6 STUDIESOCIALT 6 7 FINANSIERING 6 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6 1 Att

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its.

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its. Information om prövning i Svenska 1, Kurskod: SVESVE01 Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Bokläsning - läslogg om skönlitterär roman. 2. Språklig variation inlämningsuppgift. 3. Textgranskning

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Tummen upp! Svenska ÅK 3

Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OM BUDSKAP I EN TEXT Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Plugga och må bra. Samtidigt.

Plugga och må bra. Samtidigt. Plugga och må bra. Samtidigt. Anna Broman Norrby, leg. psykolog - studenthälsovård Kaserntorget 11 B är studenternas företagshälsovård vid Chalmers och Göteborgs universitet www.akademihalsan.se - Telefon:

Läs mer

i N S P I R A T I O N e N

i N S P I R A T I O N e N i N S P I R A T I O N e N Nytt projekt stimulerar unga blivande journalister att vilja lära sig mer. HJÄRUP Eleverna på Hjärupslundsskolan har startat ett nytt projekt. Under ett par veckor kommer de att

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Introduktion till informatik, 7,5 hp

Introduktion till informatik, 7,5 hp Sid 1 (5) Introduktion till informatik, 7,5 hp Välkommen att läsa kursmomentet Introduktion till informatik, 7,5 högskolepoäng, hösten 2014. Vi som håller i kursmomentet heter Ulf Hedestig och Mikael Söderström

Läs mer

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan 1 av 11 Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 Saad Hashim Me hashim@it.kth.se George Hannouch Me hannouch@it.kth.se 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan av 11 Svar till frågorna: 1 1.

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik 1 (7) TBMT41-Projekt i medicinsk teknik Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Håkan Örman Göran Salerud Göran Salerud Kurskod TBMT41 Examinator Göran Salerud Kursen gavs Årskurs

Läs mer

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner Studieplan vett & etikett för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner vett & etikett för idrottsföräldrar Anneli Wikman och Titti Werner Någonting händer med många av oss föräldrar när vi ser

Läs mer

Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar. Uppsats eller poster? Poster + uppsats!

Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar. Uppsats eller poster? Poster + uppsats! Att skriva Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar Uppsats eller poster? Poster + uppsats! Processinriktat skrivande Skrivande som tankeredskap Skrivande som yrkesförberedelse

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Bengt Pettersson Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning

Läs mer

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING PEDAGOGISKT UPPLÄGG, ETISKA ASPEKTER OCH PRAKTISK TILLÄMPNING JÖRGEN LUNDÄLV OCH KATARINA HOLLERTZ, INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Foto: Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Kursplan för Gamemaker Luleå Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Gamemaker Luleå är en 39-veckors folkhögskoleutbildning i spelutveckling (distans, halvtid med några platsträffar per

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer