Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna"

Transkript

1 Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt. Många kunder söker enkla och överskådliga lösningar som kan ge en stadig avkastning snarare än kortsiktiga uppgångar. Allokering och diversifiering med modern portföljteori Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna 8 med modern portföljteori utgör den fortfarande grunden för rådgivning och förvaltning. Mycket talar för att den fungerar i ett längre perspektiv och det finns inte några hållbara alternativ Strukturer med kortare perspektiv vinner i längden En trend i Norden senaste året har varit en ökad efterfrågan på delvis kapitalskyddade strukturerade produkter och certifikat snarare än fullt kapitalskyddade strukturer. Autocallables är en favorit som väntas fortsätta vinna mark. Trender på aktiemarknaden Kapitalförvaltning Hedgefonder Råvaror ETF:er Alternativa placeringar Tillväxtmarknader Ingår som bilaga i Dagens Industri november 2010.

2 SCHOLZ & FRIENDS Nu kan du spara i något som finns på riktigt Fördelen med råvaror är att de kan hjälpa till att göra ditt sparande lite tryggare. Dessutom har det under långa perioder varit mycket lönsamt att spara i råvaror. Det är faktiskt så att sedan 1960-talet har råvaror nästan gett dubbelt så hög avkastning som aktier*. Just nu utvecklas tillväxtländerna, med Kina i spetsen, mycket snabbt. Det leder till en större efterfrågan på råvaror som energi, metaller, spannmål och mat. Därför rekommenderar vi att du har upp till 20 procent råvaror i ditt långsiktiga sparande. Nu har vi gjort det enkelt för dig att spara i råvaror, det är faktiskt nästan lika enkelt att handla med råvaror som att gå till mataffären. Vi på Handelsbanken är i särklass störst i Sverige på dessa beständiga handelsvaror. Vi tycker att det är skönt att veta vad man har och inte har. Välkommen till något av våra 461 bankkontor eller till handelsbanken.se/ravaror. *S&P GSCI jämfört med MSCI World Total Return. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

3 Framtidens Sparande November Om detta kan du läsa i Framtidens Sparande Fortsatt optimism bland investerarna Sveriges ekonomi är stark jämfört med våra konkurrentländer; vi har kommit över finanskrisen och företagen visar ökade vinster. Återhämtningen kan fortsätta under 2011 både i Sverige och i omvärlden, men riskerna är stora även på finansmarknaderna enligt de chefekonomer vi har intervjuat. På aktiemarknaden anser både Esbjörn Lundevall på SEB och Günther Mårder på Aktiespararna att Stockholmsbörsen har mer att ge och att mycket talar för att börsen fortsätter att utvecklas väl framöver, trots att det finns en del orosmoln. Det skapar möjligheter för placerarna att få ytterligare avkastning i aktie- och fondplaceringar. Det finns dock alltid anledning att se över sin risknivå genom att sprida sitt kapital över olika tillgångsslag, mellan tillgångar med olika risknivå och på olika marknader. Intresset för tillväxtmarknader är fortsatt stort och intresset för alternativa placeringar ökar. De flesta experter anser att en viss andel alternativa placeringar bör ingå i en välbalanserad investeringsportfölj. Bland alternativa placeringar kan nämnas hedgefonder, strukturerade produkter, valutor, råvaror, fastigheter och private equity. Välkommen att läsa mer om hur ni kan bygga upp en framgångsrik kapitalförvaltning och hantera er risknivå! Trevlig läsning! Återhämtningen kan fortsätta under 2011 både i Sverige och i omvärlden 4 Både plus och minus i konjunkturen Positivt på hemmaplan, men stora risker globalt. 5 Ökad transparens och konkurrens Private banking allt mer lösningsorienterat. 6 Stockholmsbörsen har mer att ge Intervju med Esbjörn Ludevall, aktiestrateg SEB. 6 Private banking-kunder optimistiska Efter finanskrisen har konkurrensen skärpts. 8 Grundarbete viktigt vid kapitalförvaltning Hur man anpassar sig till rätt risknivå. 8 Så hanteras risken Modern portföljteori grunden för kapitalförvaltning. 10 Stora möjligheter för strukturerade produkter Intervju med Johan Groothaert, Luxembourg Financial Group. 10 Strukturer med kortare perspektiv vinner i längden Intervju med Jakob Palmqvist, Commerzbank. 11 Bra utveckling för makrofonder Bland hedgefonder har makrofonder utvecklats bäst i år. 12 Ny branschkod för enhetlig marknadsföring Lättare jämföra strukturerade produkter med ny kod. 15 Råvaror naturlig del i balanserad portfölj Utbudet av råvaror att investera i är stort. 16 Framgångsrika aktieplaceringar under lågkonjunktur Intervju med Günther Mårder, Aktiespararna. 17 Explosiv tillväxt för ETF:er ETF:er allt mer populära internationellt. 18 Avkastning oberoende av börsutveckling Allt fler vill investera i alternativa placeringar. 20 Skatteråd inför årsskiftet Se över din skattesituation. 21 Allt fler ansvarsfulla alternativ Intresset för ansvarsfulla placeringar ökar Tillväxtmarknader Världens tillväxtmarknader bjuder på avkastningsmöjligheter Fonderna med bästa betygen Fondratingtabeller från Wassum och Morningstar Presenterade företag 26 Danske Bank 27 Royal Bank of Scotland 28 Nordea Private Banking 29 Nordea Bank AB 30 Allba & Partners Kapitalförvaltning 30 Systematic Capital 31 Swedbank Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar är producerad av NextMedia och ingår som bilaga i Dagens Industri november Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Projektledare Niklas Engman Skribenter Clas Lewerentz, Christina Leifland, Henrik Norberg, Annika Wihlborg Redaktionssekreterare Sandra Ahlqvist Grafisk form Andreas Lathe, Stellan Stål försäljning NextMedia Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla; V-TAB Aröd AB, Göteborg; MittMediaPrint, Örnsköldsvik Frågor om innehållet besvaras av Niklas Engman Tel: E-post: För mer information om tema- och kundtidningar i dagspress, kontakta Carl Meijer eller Niklas Engman, på telefon eller E-post: Ställ dina egna frågor! Orolig över börsutvecklingen? Skaffa dig en egen uppfattning! Kom och träffa företagsledare, analytiker, experter, journalister, privatinvesterare och skaffa dig bättre beslutsunderlag. Med intressanta personliga möten kan du bilda dig en egen uppfattning så att du kan dra fördel av finanskrisen. Aktiespararna erbjuder dig, endast under november, 145 aktieträffar över hela landet som kryddas med Stora Aktie- och Fonddagen i Göteborg 22/11, Stockholm 30/11. Saab har anföranden både i Göteborg och i Stockholm Jan Åke Jonsson, VD, och Victor Muller, styrelseordförande, berättar om företagets comeback. Besök Missa inte Där hittar du både information om våra träffar och om de två Stora Aktie- och Fonddagarna. FRI ENTRÉ FÖR DI-LÄSARE!

4 4 Framtidens Sparande November 2010 Såväl orosmoln som glädjeämnen i konjunkturläget Sveriges ekonomi ser stark ut, tack vare stabila statsfinanser och hög framtidstro bland hushåll och företag. Men svensk ekonomi är i stor utsträckning beroende av den globala utvecklingen. Under 2011 kan återhämtningen fortsätta både i Sverige och i omvärlden, men riskerna är stora, även på finansmarknaderna. Konjunkturläget Text Annika Wihlborg I Sverige har vi sett en positiv rekyl till följd av att lager byggts upp, men också för att utländsk och inhemsk efterfrågan ökat från låga nivåer. Vi rör oss gradvis bort från lågkonjunkturen, nästa år bör BNP ha kommit tillbaka till nivån före finanskrisen, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Hon tror att den svenska kronan kan stärkas ytterligare gentemot euron och dollarn, men nu något mindre eftersom Riksbanken kommer att höja räntan i en lugnare takt under Om dollarn försvagas kraftigt får placerare med investeringar i sparprodukter med exponering mot dollarmarknader se sina placeringar tappa i värde. Att följa valutautvecklingen är särskilt viktigt för placerare som väljer att investera i internationella tillgångar. Den ekonomiska utvecklingen på världens tillväxtmarknader bedömer Cecilia Hermansson som god framöver, även om det finns överhettningsrisker som behöver följas upp. Den industriella utvecklingen går fort, investeringstakten är hög, befolkningens levnadsstandard och konsumtionsutrymme ökar, vilket sätter fart på tillväxten i länder som Kina, Indien och Brasilien. Tillväxtmarknader fortsatt intressanta Det är tillväxtmarknaderna som kommer Vi rör oss gradvis bort från lågkonjunkturen, nästa år bör BNP ha kommit tillbaka till nivån före finanskrisen att växa snabbast, medan marknader i Nordamerika och Europa uppvisar en mer dämpad utveckling. Samtidigt går många svenska bolag mycket bra. Cecilia Hermansson rekommenderar därför placerare som vill ha en exponering mot världens tillväxtmarknader att investera i svenska företag som är etablerade just på dessa marknader. Med hänsyn till att den inhemska efterfrågan blir svag i de mer utvecklade länderna, menar Cecilia Hermansson att bolag som är inriktade på konsumtionsvaror på dessa marknader kan få det kärvt. Å andra sidan förflyttar sig företagen mer och mer till Asien och Latinamerika där tillväxten är högre. Intressanta branscher för långsiktiga placeringar är råvaror, men också företag som investerar i ny teknik och ny energi, anser Cecilia Hermansson. Globalisering och klimatomställning är drivkrafter för innovation, men det är svårt att se att dessa investeringar ger avkastning på kort sikt. Överbelastade ekonomier påverkar De ekonomiska prognoserna för såväl Europa som USA är tyvärr oroande. USA har en oroande låg BNP-nivå och en överhängande risk för deflation, vilket kan medföra en längre period av låg tillväxttakt. Många europeiska länder har stora skulder och överbelastade ekonomier, vilket även påverkar Sverige, säger Pär Magnusson, chefekonom Royal Bank of Scotland. Han påminner dock om att svensk ekonomi har klarat sig förhållandevis bra. Den svenska kronan är stark gentemot andra valutor och kommer förmodligen att bibehålla sin position under Eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land är vår ekonomiska utveckling i hög grad beroende av övriga världen. Våra goda statsfinanser och låga löne- och kostnadsökningar till trots kommer även Sverige att falla tillbaka i en lågkonjunktur som vi precis börjat återhämta oss ifrån, säger Pär Magnusson. Säkra upp med lågriskinvesteringar Sverige har, i motsats till många andra länder, ännu inte drabbats av någon omfattande fastighetskris. Riksbanken betraktar Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. dock bostadsmarknaden som ett orosmoment och har därför valt att stegvis höja sina räntenivåer. I takt med att räntorna går upp varnar Pär Magnusson för att bostadspriserna kan gå ner, ett scenario likt utvecklingen i Danmark, där bopriserna gått ner och många bostadsägare har minskat sitt konsumtions- och investeringsutrymme till följd av stigande räntenivåer. Mitt råd till placerare är att välja lågriskinvesteringar, exempelvis svenska statspapper. Strukturerade produkter som ger ett visst skydd mot volatilitet på marknaden kan också vara en god investering under det kommande året, då vi kan förvänta oss generellt sett låga avkastningsnivåer, säger Pär Magnusson. Pär Magnusson, chefekonom Royal Bank of Scotland.

5 Framtidens Sparande November Private banking-marknaden rör sig mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig generellt sett mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt. Många kunder söker enkla och överskådliga lösningar som kan ge en stadig avkastning snarare än kortsiktiga uppgångar. Private banking Text Annika Wihlborg Kraven på transparens vad gäller avgifts- och risknivåer har också ökat, vilket ställer högre krav på private banking-aktörerna. Private banking-marknaden kommer att vara mer transparent framöver, både vad gäller avgifter och risknivåer. Klienters krav på att få en tydlig överblick över de avgifter som associeras med olika produkter har skärpts, liksom kraven på att ha kännedom om den provision som finansiella rådgivare får från en eventuell tredje part som levererar specifika placeringsprodukter, säger Ian Woodhouse, private banking-specialist på Price Waterhouse Coopers i London. Placerare efterlyser, enligt Ian Woodhouse, i allt större utsträckning en private banking-leverantör som kan betrakta deras samlade ekonomi utifrån ett hel- Klienters krav på att få en tydlig överblick över de avgifter som associeras med olika produkter har skärpts hetsperspektiv med exempelvis placeringar, förvaltning av pensionssparande eller rådgivning som berör företagets ekonomi. Hans råd till placerare som står i begrepp att välja en private banking-aktör är att välja en aktör och en rådgivare som man har förtroende för. Se också till att personkemin mellan dig och rådgivaren stämmer. Initierade frågor om risknivå På senare år har private banking-kundernas krav på sina rådgivare ökat dramatiskt. Många kunder blev brända och tappade delvis förtroendet för den finansiella marknaden i samband med finanskrisen och rådgivarna har fått jobba hårt för att återställa det förtroendet. Kunder ställer fler och mer initierade frågor om olika sparprodukters konstruktion och risknivåer, säger Ian Woodhouse. Det senaste åren har private banking-aktörerna paketerat sina erbjudanden på ett mer pedagogiskt och lättillgängligt vis än tidigare. I takt med att marknaden har växt har antalet aktörer ökat och konkurrenssituationen blivit tuffare. Ian Woodhouse anser att de förändringar som marknaden genomgick i Private banking-specialisten Ian Woodhouse, Price Waterhouse Coopers i London. samband med finanskrisen överlag har varit positiva. Private banking-aktörerna kommunicerar tydligare vilket värde de kan tillföra sina kunder, konkurrensen mellan olika aktörer har ökat och många av dem har nischat in sig mer än tidigare. Det gör det i sin tur lättare att jämföra olika private banking-aktörer, säger Ian Woodhouse. Stabilitet och långsiktighet efterlyses Det senaste året har skattelagstiftningarna skärpts på en global nivå, vilket innebär att det inte längre är lika enkelt att placera pengar i lågskatteländer och skatteparadis. Private bankers runtom i världen håller just nu på att anpassa sitt erbjudande och sin rådgivning till denna nya skattetransparenta verklighet. Kraven på transparens har skärpts sedan finanskrisen. Klienter vill förstå exakt vad de står i begrepp att investera i, hur produkten är konstruerad och vilka risker som kan associeras med den. Placerare söker i första hand stabila och pålitliga investeringslösningar som motsvarar realistiska krav på avkastning och risknivå på såväl kort som lång sikt, säger Ian Woodhouse.

6 6 Framtidens Sparande November 2010 Stockholmsbörsen har mer att ge Stockholmsbörsen är för lågt värderad och mycket talar för att börsen fortsätter att utvecklas väl framöver, även Det anser Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Aktiemarknadsanalys Text Henrik Norberg Oavsett vilket nyckeltal jag granskar så är Stockholmsbörsen för lågt värderad. Till exempel är värderingen av eget kapital under det historiska snittet, trots att avkastningen ligger på 17 procent. P/e-talet för börsen som helhet ligger på 13,4 för 2010 och på 11,7 för 2011, säger Esbjörn Lundevall. Esbjörn Lundevall har en positiv börssyn. Den grundas bland annat på att värderingarna är låga trots att vi befinner oss i ett tidigt skede i konjunkturåterhämtningen. Industriföretagen har endast återtagit runt hälften av den volym de tappade i spåren av finanskrisen. Det innebär att det fortfarande finns en stor potential för volymtillväxt, som även bör påverka lönsamheten positivt, säger han. Ytterligare en faktor som spelar börsen i händerna är att de låga räntorna medfört att alternativavkastningen är låg. Anledningen till rabatten är osäkerheten om det globala makroekonomiska läget, vilket bidragit till att riskpremien är högre än i normalfallet, enligt Esbjörn Lundevall. Men om riskpremien stiger ytterligare så påverkar det börsen negativt. Det största hotet mot en bra börsutveckling nästa år är om riskpremien skulle stiga ännu mer. Men dagens riskpremie är redan mycket hög vilket innebär att vi anser att börsen är billig, säger han. Att den svenska kronan har stärkts i värde oroar inte Esbjörn Lundevall i någon större utsträckning. Visst slår det negativt mot bolagen. Men börsen är snabb på att diskontera valutaförändringar och har redan gjort det. Jag tror att den starka svenska kronan endast kommer att ha marginell negativ påverkan på aktiekurserna, säger han. Bra kvartalsrapporter Bolagens rapporter för årets tredje kvartal visade på kraftig vinsttillväxt och ledde till uppreviderade prognoser. Vinsttillväxten i år blir den högsta på 15 år. Esbjörn Lundevalls köpråd Atlas Copco Nordea Volvo H&M NCC Aktiestrateg Esbjörn Lundevall, SEB. Företagen har bra möjligheter att skapa vinsttillväxt Börsbolagen gynnas även av att makroekonomin är bra i stora marknader som Norden och Tyskland. Däremot är börsbolagens exponering mindre mot länder som har makroekonomiska problem, till exempel USA och vissa europeiska länder. USA:s och vissa europeiska länders beroende av kapitalimport är ett möjligt hinder för en god börsutveckling. Beroendet av kapitalimport innebär i sin tur att exempelvis USA och Grekland är enormt beroende av andra aktörers förtroende. När det ifrågasätts leder det till nervositet och volatilitet på börserna, säger Esbjörn Lundevall. Fortsatta investeringar Med hög lönsamhet, låga värderingar, god tillgång på krediter och dessutom starka balansräkningar så står bolagen väl rustade att möta framtiden. Företagen har bra möjligheter att skapa vinsttillväxt genom att investera mera, vilket jag tror att många kommer att göra, säger Esbjörn Lundevall. Bland sektorerna anser han att cykliska aktier har bra förutsättningar att stiga mer. Men även defensiva aktier har bra förutsättningar. Vi är positiva överlag. Defensiva aktier inom till exempel energi och telekom bör gå bra eftersom alternativavkastningen är så låg, säger Esbjörn Lundevall. Nordiska private bankingklienter optimistiska Efter finanskrisen har många private banking-aktörer sett över sina serviceerbjudanden, avgiftsnivåer och de budskap som kommuniceras till klienter. Samtidigt har konkurrensen skärpts, vilket motiverar aktörerna att stå på tå och gynnar placerare. Private banking Text Annika Wihlborg Tidigare fokuserade många private banking-aktörer på att marknadsföra enskilda finansiella produkter. Man glömde att förbereda kunden på ett fallande marknadsläge och drev ibland upp placerares förväntningar till för höga nivåer. Sedan dess har mycket förändrats, vilket verkligen är positivt för branschen, säger Toby Pittaway, partner på avdelningen för wealth management på Oliver Wyman i London. Vill addera mervärde Det senaste året har somliga private banking-kunder flyttat sina placeringar från mindre nischaktörer till storbankernas private banking-avdelningar. Fler globala Toby Pittaway, Oliver Wyman i London. storbanker har adderat kvalificerade private banking-tjänster till sitt utbud på senare år. Samtidigt har några av de mindre och oberoende aktörerna hittat nya nischer. Många aktörer har introducerat nya avgiftsmodeller med en transparent redovisning av totalkostnaden för olika investeringar. Allt fler strävar också efter att hitta nya sätt att addera kundvärde, exempelvis i form av skatterådgivning eller rådgivning vad gäller arv och generationsskiften, säger Toby Pittaway. Han menar att private banking-klienter i de nordiska länderna överlag har en större tilltro till marknaden och är mer positivt inställda till den ekonomiska framtiden än klienter i andra delar av Europa och övriga världen. Den riskaversion som präglat marknaden sedan finanskrisen har dämpats, nu tar placerare i stället mer överlagda risker. Man är medveten om riskerna och intresserar sig lika mycket för risknivån som avkastningsmöjligheten i olika placeringsalternativ. Klienter ställer överlag högre krav på sina finansiella rådgivare och deras erbjudanden. Diversifiera med alternativa investeringar Mitt råd till private banking-aktörer är att fokusera på långsiktiga kundrelationer, att ge högkvalitativa råd som rustar kunderna för varierande ekonomiska scenarier och att inte låta sig distraheras av möjligheter till kortsiktig avkastning eller trender på investeringsmarknaden, säger Toby Pittaway. Allt fler strävar också efter att hitta nya sätt att addera kundvärde Till private banking-klienter ger han rådet att vara realistisk vad gäller långsiktiga avkastningsmöjligheter samt att sträva efter att uppnå en långsiktigt hållbar avkastningsnivå, bland annat genom att diversifiera portföljen med olika tillgångsslag. Just diversifiering används av många klienter som ett sätt att sprida riskerna i sin portfölj. Intresset för råvaror, infrastruktur- och fastighetsinvesteringar har ökat. Hedgefonder med låg volatilitet samt tillväxtmarknadsfonder tilldrar sig också intresse från en växande grupp placerare, säger Toby Pittaway.

7

8 8 En viktig grundbult i kapitalförvaltning är att anpassa investerarens portfölj till rätt risknivå. Hur hög eller låg risken ska vara bestäms av en rad faktorer. Steg ett är att analysera sin totala situation. Enkelt kan man säga att alla tillgångar och skulder ska gås igenom. Och då menar jag verkligen alla, även humankapitalet. Till exempel kan lönen ses som en lågriskinkomst eftersom det i normalfallet är ett stabilt kassaflöde. Fastigheter och andra tillgångar ska också självklart inkluderas, säger Stefan Engström, konsult på Agenta, ett företag som hjälper institutioner med råd om förvaltning, och fortsätter: Kontentan är att man ställer allt detta i relation till sitt sparande. Har man en stor andel trygga tillgångar kan man ta högre risk och tvärt om. Samma modell som institutionerna Enligt Stefan Engström kan privatpersoner Bra fotarbete nödvändigt för bra kapitalförvaltning Oavsett om investerare tar hjälp med kapitalförvaltningen eller sköter den själv ska man sätta sig in i några viktiga frågeställningar. Framför allt handlar det om att säkerställa att rätt grundarbete har genomförts. Kapitalförvaltning Text Henrik Norberg Stefan Engström, Agenta. använda sig av samma modell för kapitalförvaltning som institutionerna använder. Den modellen består ofta av fem byggklossar: svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, alternativa placeringar och ränteplaceringar. Under alternativa placeringar ryms en rad produkter som exempelvis hedgefonder, valutor, råvaror och aktieindexobligationer. Vissa finansiella produkter är komplexa och svåra att förstå. Som investerare måste du alltid förstå vad du placerar i och vilka risker det innebär. Det gäller även om du tar hjälp med förvaltningen. Den risk som många missar är likviditetsrisken. Och man ska undvika att placera i udda produkter om man inte först satt sig in i vad placeringen faktiskt innebär, säger Stefan Engström. Stefan Engström tar amerikanska dödsobligationer, det vill säga placeringar i livförsäkringar på andrahandsmarknaden i USA, som ett exempel på en placering som man bör förstå innan man investerar i den. Oavsett produkt ska man alltid granska risknivån, vilka kostnaderna är och om den Kontentan är att man ställer allt detta i relation till sitt sparande går att sälja i förtid, alltså hur likvid placeringen är, säger han. Låga räntor Det låga ränteläget har lett till att många stuvar om i sin tillgångsallokering. Inslaget av räntefonder minskar eftersom de ger alltför låg avkastning. I stället har intresset Framtidens Sparande November 2010 Har man en stor andel trygga tillgångar kan man ta högre risk och tvärt om för hedgefonder med låg risk ökat. Framför allt efterfrågar allt fler fond-ifond-lösningar för hedgefonder. För många är det en bra lösning eftersom riskspridningen blir god. Bland hedgefonder utgör förvaltarrisken en viktig riskfaktor och den minskas avsevärt genom att placera i flera olika hedgefonder, säger Stefan Engström. Så hanteras risken Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna med modern portföljteori utgör den fortfarande grunden för rådgivning, portföljsammansättning och förvaltning. Mycket talar för att den fungerar i ett längre perspektiv och det finns heller inte några hållbara alternativ. Riskhantering Text Henrik Norberg Modern portföljteori, MPT, är en investeringsmodell som började utvecklas på 1950-talet och som Harry M. Markowitz förfinade och fick ekonomipriset för år Modellen har fått stort genomslag i finansvärlden. Två viktiga hörnstenar i modern portföljteori är diversifiering (fördelning av kapital inom en tillgångsklass, till exempel aktier) och allokering (hur kapitalet fördelas mellan tillgångsklasser som aktier, råvaror, obligationer etc). Kortfattat kan man säga att genom att sprida riskerna mellan och inom tillgångsslag minskas portföljens totala risk utan att den förväntade avkastningen minskar. Men finanskrisen ledde till att i princip alla tillgångsslag påverkades negativt när alltifrån aktier till råvaror föll i värde samtidigt. Det innebar att teorin om riskspridning mellan tillgångsslag inte fungerade, vilket i sin tur ledde till kritik mot MPT. Kritiken är befogad eftersom teorin har sina brister. Men drar man ut perspek- Chefsstrateg Henrik Lundin, Nordea. En längre tidsperiod på fem till sex år är riskdiversifiering den bästa lösningen som finns att tillgå. tivet till en längre tidsperiod på fem till sex år är riskdiversifiering den bästa lösningen som finns att tillgå. Dessutom, vad skulle alternativet till riskdiversifiering vara? Det finns inget, säger Henrik Lundin, chefstrateg på Nordea. Vilka andra lärdomar finns att dra av finanskrisen? Många, enligt Henrik Lundin, men finanskrisen tydliggjorde i synnerhet två redan kända riskmått: motparts- och likviditetsrisk. Lehman Brothers konkurs visade att motpartsrisker faktiskt är ett reellt hot. Och placeringar i exempelvis småbolag klargjorde att likviditetsrisken ska tas med i beräkningen när man sätter samman en portfölj. Lagom dos ryska aktier Risk kan mätas på många sätt men för privatpersoner handlar risk främst om volatilitet, det vill säga hur mycket en placering svänger i värde. Poängen med att ta risk är att få bättre avkastning. Ryska aktier har hög volatilitet men är även exempel på relativt lågt värderade aktier som har gett bra avkastning och som troligen kommer att fortsätta utvecklas väl. Så varför inte skapa en portfölj med 100 procent ryska aktier? Risken är för stor för att det ska vara sunt. Om svängningarna i värde är för stora Fakta Tabellen visar hur mycket en placering måste stiga för att återgå till sitt ursprungsvärde. Om portföljen minskar i värde med till exempel 70 procent krävs en uppgång på 233 procent för att vara tillbaka på ursprungsvärdet. Värdefall -10% -30% -50% -70% -90% Nödvändig uppgång 11% 43% 100% 233% 900% Källa: Nordea minskar sannolikheten att ta tillbaka förluster. I slutet av 90-talet föll den ryska börsen med 95 procent. Det krävs en uppgång på drygt 900 procent för att komma tillbaka till portföljens ursprungsvärde. Vårt uppdrag är att ta fram en portfölj där vi kan minska risken så mycket som möjligt med diversifiering och samtidigt nå upp till kundens önskade avkastning, säger Henrik Lundin.

9 Vilket är ditt bästa spartips? Gå in på sbab.se och tävla om kronor! * Dagens spartips En Sankt Bernhard äter för kronor om året. Chihuahuan däremot blir fort mätt. Och då sparar du kronor. Öppna ett grymt sparkonto! Ränta från första kronan, inga avgifter och fria uttag. SBAB-konto - ränta 1,95 % - för dig med bolån hos SBAB ** Sparkonto - ränta 1,55 % Börja spara på fem minuter. Öppna konto på sbab.se. * För att tävla måste du vara minst 18 år och ha öppnat ett sparkonto på SBAB. Förutom högsta vinsten på :- finns ytterligare 25 vinster på vardera 1000:-. Vinnarna ansvarar själva för eventuell vinstskatt. Sista dag för att tävla är 12 december Tävlingsmomentet består av att du med ett enkelt verktyg på vår kampanjsajt skapar en egen reklamfilm, som sedan visas på webben och samlar röster. De 25 bidrag som har flest röster går vidare till final där en jury utser vinnaren. Ränta per ** Ränta 1,95% gäller för bolånekunder med 1 mnkr eller mer i bolån. Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Ersättningen är maximalt kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar euro då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin senast tre månader efter dagen för konkursbeslut om SBAB skulle försättas i konkurs.

10 10 Framtidens Sparande November 2010 Strukturer med kortare perspektiv vinner i längden En tydlig trend i Norden senaste året har varit en ökad efterfrågan på delvis kapitalskyddade strukturerade produkter och certifikat snarare än fullt kapitalskyddade strukturer. Autocallables är en favorit som väntas fortsätta vinna mark. Strukturerade produkter Text Clas Leverentz Det gångna året har varit utmanande för alla marknadsdeltagare inom området för strukturerade produkter i Norden, säger Jakob Palmqvist som ingår i det skandinaviska teamet för Equity Markets and Commodities på Commerzbanks Londonkontor. Efter att inledningsvis sett en god efterfrågan på ett brett utbud av strukturerade produkter minskade marknadsaktiviteten markant efter Greklands finanskris, tillsammans med en Jakob Palmqvist, Commerzbank. ökad aktiemarknadsvolatilitet. Sofistikeringen hos vissa deltagare på den nordiska marknaden är synlig i dessa klienters intresse att utnyttja den ökade turbulensen genom ett brett utbud av autocallable-strukturer icke kapitalskyddade produkter utan förbestämd löptid. Låga räntor ger nya lösningar Commerzbank är Tysklands ledande emittent av strukturerade produkter med för tillfället över listade produkter i Europa. I en miljö med extremt låga räntor är det svårt att skapa fullt kapitalskyddade strukturer med en attraktiv pay-off. En lösning har varit att skapa autocallables som blivit extremt populära bland säljare, förklarar Jakob Palmqvist. Det som från början var en produkt för ett långsiktigare innehav, det vill säga traditionella kapitalskyddade strukturer, har förändrats och används nu i mycket större utsträckning för att ta ett kortare perspektiv på marknaderna. Detta är tydligt genom efterfrågan på strukturer med någon form av tidig inlösenfunktion, exempelvis var 6:e till var 12:e månad. Detta möjliggör för investerare att nå en vinst på en strukturerad produkt mycket tidigare, med potentialen att återinvestera vinsten i en ny produkt. Strukturerna kopplas till ett brett utbud av underliggande tillgångar som aktier, fonder och råvaror. Tillsammans med exponering på lokal nivå har våra klienter sett en ökad efterfrågan på tillväxtmarknadsexponering, i synnerhet Kina och närliggande länder. Skandinaviska investerare har historiskt varit mycket mottagliga för nya teman och exotiska underliggande tillgångar. Den exotiska sidan hos de underliggande tillgångarna är tilltalande och kommer sannolikt att fortsätta vara lockande, kommenterar Jakob Palmqvist. Att välja investeringar som sprider risken är något som vi rekommenderar Skräddarsydda produkter Jämfört med traditionella investeringar i aktier och obligationer kan strukturerade produkter skräddarsys för att passa alla slags investeringshorisonter och riskprofiler, framhåller Jakob Palmqvist. Därför tror vi att marknaden för dessa typer av produkter kommer att fortsätta växa tack vare kontinuerliga ansträngningar inom produktinnovation, produktleverans och utbildning av kunderna. Vi strävar efter att hjälpa våra klienter att förstå riskerna med överexponering mot en sektor eller tillgångsklass. Att välja investeringar som sprider risken är därför något som vi rekommenderar. Stora möjligheter för strukturerade produkter Johan Groothaert arbetar med strukturerade produkter på Luxembourg Financial Group. I en intervju med Framtidens Sparande ger han branschen både ris och ros. Strukturerade produkter Text Henrik Norberg Vilka lärdomar finns att dra från finanskrisen? Finanskrisen lärde oss främst två saker: att informationen är asymmetrisk och att det finns intressekonflikter. Båda dessa faktorer kan missgynna den vanliga investeraren. Strukturerade produkter kan vara mycket komplicerade och det är omöjligt för vanliga investerare att förstå dem lika bra som bankerna gör. Det har vissa aktörer missbrukat och tagit fram produkter som verkade bättre än de faktiskt var eftersom de visste att vanliga sparare inte skulle upptäcka det. Att det kan finnas intressekonflikter är uppenbart, vilket de amerikanska kongressutfrågningarna av Goldman Sachs tydligt visade. Banken hade medvetet sålt dåliga strukturerade produkter till kunder eftersom de ändå kunde tjäna pengar på affärerna, framför allt eftersom det var de själva som gav ut obligationerna. Vad krävs för att strukturerade produkter ska växa sig än större? Branschen måste förändra sig. Framför allt måste de utgå från kundernas behov och skapa transparenta produkter. De som lyckas med det kommer att bli framtidens vinnare. Vilka trender präglar branschen? En viktig trend är paketeringslösningar som innebär att i stället för att en bank själv emitterar de obligationer som ligger till Johan Groothaert. grund för den strukturerade produkten så väljer de att handla upp dessa. Institutioner har använt sig av detta ett tag eftersom de vill sprida riskerna, men nu har vi även tagit fram en plattform åt Swedbank så att vanliga konsumenter kan dra nytta av detta system. Vilka för- och nackdelar innebär paketeringslösningar? För investerarna minskar kreditrisken eftersom emittentrisken sprids ut på fler aktörer. Innan finanskrisen var det få som brydde sig om denna risk, men Lehman Brothers konkurs ändrade på det. Problemet är inte att risken är hög för att en bank ska gå i konkurs, problemet är att investerare har en stor andel av sina tillgångar i obligationer som en eller två banker har garanterat. För den risken får de inget extra betalt. För bankerna kan det vara billigare att själva emittera obligationer, men på sikt är jag övertygad om att även de tjänar på att gå över till systemet med oberoende plattformar för att handla upp obligationsdelen. På sikt är jag övertygad om att även bankerna tjänar på att gå över till systemet med oberoende plattformar

11 Framtidens Sparande November Bra utveckling för makrofonder Bland hedgefonder har makrofonder utvecklats bäst i år. Vanliga korta/ långa aktiehedgefonder har haft det svårare, vilket bland annat beror på att samvariationen mellan aktierna på börsen varit ovanligt hög. Hedgefonder Text Henrik Norberg Stockholmsbörsen har gått starkt i år. Detsamma kan man inte säga om vanliga korta/långa aktiehedgefonder. Det har varit en slagig marknad och samvariationen mellan olika aktier har varit stor. I det klimatet har det varit svårt för förvaltare som arbetar med fundamental analys att prestera avkastning, säger Karl Wahnberg, som analyserar hedgefonder på företaget Indecap. Betydligt bättre har utvecklingen i år varit för makrohedgefonder, det vill säga fonder som placerar i fler tillgångsslag, till exempel valutor, råvaror och räntepapper. De har varit snabbrörliga och tjänat pengar på tydliga makrotrender. Ett exempel är när den amerikanska dollarn stärktes i början av året i samband med Greklandsoron för att sedan försvagas i och med att marknaden uppfattade det som att ECB hade fått situationen under kontroll, säger Karl Wahnberg. De senaste tre åren Indecap har tagit fram en tabell med de bästa hedgefonderna på den svenska marknaden åt Framtidens Sparande. I tabellen finns de hedgefonder som enligt våra analyser är de bästa och som förvaltas med god riskkontroll. Tidsperioden, de senaste tre åren, är intressant eftersom den innehåller stora svängningar på marknaden, säger Karl Wahnberg. Excalibur har de senaste tre åren gett en årlig avkastning på 9,7 procent, en avkastning som uppnåtts till relativt låg risk, 5,4 procent. Under samma period låg Stockholmsbörsens risknivå mätt som SIX PRX på 25,3 procent. Den fond som gett högst avkastning, Lynx, är också den fond som Karl Wahnberg, Indecap haft högst risk. Även den ränteinriktade fonden Nektar har gett bra avkastning, 16 procent. Placera i hedgefonder En anledning till att investera i hedgefonder är att man vill ha lägre risk än rena aktieplaceringar. Graferna intill visar utvecklingen för SIX PRX och ett hedgefondsindex de senaste tio åren. Hedgefondindexet har haft betydligt lägre svängningar än PRX. Men den investerare som lyckades tajma aktiemarknadens upp- och nedgångar skulle ha fått en betydligt högre avkastning med en ren aktieplacering. Med facit i hand är det bara att konstatera att det är hugget som stucket för den passive inves- Bästa hedgefonderna enligt Indecap Hedgefond Årlig avkastning 3 år Årlig risk 3 år Adrigo 5,7% 5,9% Alcur 6,3% 1,6% Archipel 5,9% 5,2% Zenit 3,8% 9,0% Consepio 3,4% 15,6% Excalibur 9,7% 5,4% Futuris 15,1% 12,4% Healthinvest Global L/S -1,1% 12,7% Lynx 16,5% 16,1% Manticore 8,5% 10,5% Nektar 16,0% 9,5% Ram One 3,3% 16,7% Skandia Global Hedge 4,0% 4,2% Tanglin 2,6% 11,5% Yield 3,3% 6,7% SIX PRX -0,3% 25,3% teraren om placeringen skedde i ett aktieeller hedgefondindex, i alla fall om hon eller han enbart var ute efter avkastning. Utveckling nordiskt hedgefondindex relativt svenska aktiemarknaden Period Men ser man till riskjusterad avkastning var hedgefonden en bättre placering de senaste 10 åren. Årets hedgefond med juryns motivering: Stabil avkastning till låg risk gör denna fond till en vinnare i längden UTVECKLING EFTER ARVODEN Ser det här intressant ut? Kontakta oss på eller Du kan också läsa mer på Dec -01 Dec -02 Dec -04 Dec -06 Dec -08 Nybrokajen 7 Box / Stockholm Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. En investerare i fonden kan få se sin placering både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

12 12 Framtidens Sparande November 2010 Strukturerade produkter Text Annika Wihlborg Ett år efter lanseringen av den nya branschkoden har man redan sett positiva effekter, bland annat i form av mer enhetligt marknadsföringsmaterial. Vi tog fram branschkoden i samarbete med tio banker och värdepappersbolag som erbjuder strukturerade produkter. Koden anger riktlinjer för hur dessa produkter bör beskrivas i broschyrer och annat marknadsföringsmaterial, säger Jenni Ginström, projektledare för strukturerade produkter på Svenska Fondhandlareföreningen. Branschkoden innehåller bland annat riktlinjer för hur avgifter, underliggande tillgångar och konstruktioner ska beskrivas i bankernas och värdepappersbolagens marknadsföringsmaterial så det kan förstås av en genomsnittlig icke-professionell investerare. Fondhandlareföreningen har dessutom tagit fram en särskild logotype som ska fungera som en kvalitetsstämpel som medlemsföretagen kan Jenni Ginström, Svenska Fondhandlareföreningen. använda i sitt marknadsföringsmaterial. Nästa år kommer troligtvis EU-kommissionen föreslå en ny, EU-gemensam reglering för så kallade PRIP:s (Packaged Retail Investment Products), där bland annat strukturerade produkter ingår. Regleringen ska förhoppningsvis sätta en gemensam standard för paketerade produkter från olika länder, vilket i sin tur kan stimulera konkurrensen över landsgränserna mellan olika aktörer. Branschkod för enhetlig marknadsföring Bland annat riktlinjer för hur avgifter, underliggande tillgångar och konstruktioner ska beskrivas Hösten 2009 lanserade Svenska Fondhandlareföreningen en branschkod för strukturerade produkter. Koden ska göra det lättare för sparare att jämföra olika typer av strukturerade produkter och dessutom öka kvaliteten, öppenheten och tydligheten på marknaden. Strävan efter enhetligt språkbruk En övergripande ambition när branschkoden infördes var att kunder enkelt skulle kunna jämföra marknadsföringsmaterial från olika banker och värdepappersbolag. Avgifter skulle också presenteras på ett pedagogiskt och enhetligt vis. Förra hösten gjorde Fondhandlareföreningen stickprover där vi granskade marknadsföringsmaterial för strukturerade produkter från de medlemsföretag som var med och utvecklade branschkoden. Det planerar vi att göra i år också. I förra årets granskning hade företagen överlag tagit till sig de nya riktlinjerna på ett bra sätt, säger Jenni Ginström. I samband med koden togs även en ordlista fram. Den förklarar begrepp och termer som är vanligt förekommande i marknadsföringen av strukturerade produkter. Ordlistan blev mycket omfattande, men det senaste året har man kortat ner den genom att enas om ett antal gemensamma termer och begrepp, som bidrar till ett mer enhetligt språkbruk. Aktörerna har exempelvis enats om att använda ordet deltagandegrad för att beskriva hur stor del av utvecklingen i underliggande tillgångar som investeraren får ta del av. Tidigare användes synonymer som uppräkningsfaktor, omräkningsfaktor, avkastningskoefficient och indextal, men nu har branschen alltså enats om ett gemensamt begrepp, säger Jenni Ginström. För mer information Besök projektets hemsida se/struktprod där bland annat branschkoden och ordlistan finns att ladda ned. Branschkodens ordlista Utdrag av ordlista med begrepp och definitioner avseende strukturerade placeringsprodukter för att underlätta jämförbarhet mellan olika investeringserbjudanden. Fondhandlareföreningen kommer löpande uppdatera ordlistan för att ytterligare sträva mot ett enhetligt språkbruk och färre synonymer. Arrangör Den som på Emittentens uppdrag konstruerar den Strukturerade Placeringsprodukten och/eller i marknadsföringsmaterialet utformar information om produktens egenskaper och risker. Arrangör kan samtidigt uppträda i rollen som Emittent och/ eller Distributör. Arrangörsarvode Det arvode som är inräknat i priset för en Strukturerad Placeringsprodukt och som ska täcka Arrangörens kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Synonymer: Riskhanteringsmarginal Balanserat index Ett Balanserat index anpassar kopplingen mot marknaden efter hur stor volatiliteten är. När volatiliteten är hög, får det Balanserade indexet en liten koppling mot marknaden. Omvänt, när volatiliteten är låg får det Balanserade indexet en större koppling mot marknaden. Synonymer: Riskjusterat index, Riskkontrollerat index Deltagandegrad Deltagandegraden anger hur stor del av utvecklingen i den eller de Underliggande tillgångarna som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet. Synonymer: Uppräkningsfaktor, Omräkningsfaktor, Avkastningskoefficient, Avkastningsfaktor, Indextal Derivat Ett Derivat är ett finansiellt instrument vars värde härleds från värdet av en eller flera Underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor, obligationer, råvaror eller index. Distributör Den som, på uppdrag av Arrangör, säljer, marknadsför eller förmedlar Strukturerade Placeringsprodukter. Distributör kan samtidigt uppträda i rollen som Emittent och/eller Arrangör. Emittent Den som är utgivare av en Strukturerad Placeringsprodukt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringsproduktens villkor. Emittent kan samtidigt uppträda i rollen som Arrangör och/eller Distributör. Synonymer: Låntagare, Utgivare Genomsnittsberäkning Startkursen eller Slutkursen för den eller de Underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de Underliggande tillgångarnas Start- eller Slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på Startdagen eller Slutdagen. Synonymer: Aritmetiska genomsnitt, Asiatisk beräkning, Snittning Kapitalskyddad placering En Strukturerad Placeringsprodukt där Emittenten har åtagit sig att återbetala minst det Nominella beloppet på Återbetalningsdagen. Synonymer: Kapitalskyddad placeringsprodukt, Kapitalsäkrad placering Korg Underliggande tillgång som består av fler än en tillgång. Exempel på korgar är Aktiekorg, Indexkorg, Kreditkorg, Råvarukorg, Räntekorg, Valutakorg. Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid flera tillfällen under Löptiden. Kupongens nivå eller villkor bestäms normalt vid emissionstillfället. Likviddag Den dag då betalning för den Strukturerade Placeringsprodukten ska erläggas av investeraren. Synonymer: Betalningsdag Mätperiod Begreppet används ofta för att ange den tidsperiod som tillämpas vid Genomsnittsberäkning av Startkurs eller Slutkurs. Synonymer: Avläsningsperiod, Genomsnittsperiod, Observationsperiod Nominellt belopp Nominellt belopp är det belopp som en obligation eller ett finansiellt instrument är utställt på. I samband med Kapitalskyddade placeringar innebär Nominellt belopp det belopp som investeraren minst är berättigad att erhålla av Emittenten på Återbetalningsdagen, d v s det belopp som kapitalskyddet avser. Slutdag Den dag eller dagar då Slutkurs fastställs. Synonymer: Stängningsdag. Begreppet Värderingsdag kan användas både för Startdag och Slutdag. Slutkurs Den eller de Underliggande tillgångarnas värde på Slutdagen. Ibland beräknas Slutkursen som ett genomsnitt, se Genomsnittsberäkning. Synonymer: Slutvärde, Slutindex, Slutindexkurs, Slutnivå Slutliga villkor Dokument som innehåller de specifika villkoren för respektive Strukturerad Placeringsprodukt. De slutliga villkoren utgör tillsammans med grundprospekt de fullständiga villkoren för en Strukturerad Placeringsprodukt. Startdag Den dag eller dagar då Startkurs fastställs. Begreppet Värderingsdag kan användas både för Startdag och Slutdag. Startkurs Startkursen baseras på den eller de Underliggande tillgångarnas värde på Startdagen, och används vid beräkning av avkastning. Ibland beräknas Startkursen som ett genomsnitt, se Genomsnittsberäkning. Synonymer: Startvärde, Startindex, Startindexkurs, Startnivå Strukturerade Placeringsprodukter Strukturerade Placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella instrument vars Återbetalningslopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som Kapitalskyddade placeringar eller Ej kapitalskyddade placeringar. Exempel på beteckningar för Strukturerade Placeringsprodukter är Indexobligation, Bevis, Indexbevis och Certifikat. Produkterna ges ofta ett namn som anknyter till den eller de Underliggande tillgångarna, t ex Aktieindexobligation, Aktieobligation, Råvaruobligation och Valutaobligation. Tilläggsbelopp Det belopp i en Strukturerad Placeringsprodukt som läggs till eller dras ifrån Nominellt belopp vid betalning på Återbetalningsdagen. Storleken på Tilläggsbeloppet bestäms bland annat av utvecklingen i den eller de Underliggande tillgångarna och storleken på Deltagandegraden. Underliggande tillgång Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på Återbetalningsbeloppet i en Strukturerad Placeringsprodukt. Synonymer: Referenstillgång Återbetalningsbelopp Återbetalningsbeloppet är det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på Återbetalningsdagen. Synonymer: Slutlikvid, Slutlikvidbelopp Återbetalningsdag Den dag som Emittenten ska betala ut Återbetalningsbeloppet till investeraren. Synonymer: Förfallodag, Inlösendag, Slutlikviddag Överkurs Överkurs är det belopp som erläggs av investeraren utöver det Nominella beloppet i vissa emissioner av Strukturerade Placeringsprodukter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Detta belopp kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de Underliggande tillgångarna, även om det är en Kapitalskyddad placering. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till Nominellt belopp.

13

14 3 msk tillväxtvalutor 2 dl råvaror 5 tsk jordbruk 1 krm hedge Blanda ihop och låt jäsa 3-4 år Hur ser ditt favoritrecept ut på en bra portfölj? Med en portföljobligation utgiven av AB Svensk Exportkredit kan du blanda som du själv vill. Dessutom är den kapitalskyddad. Läs mer på Vill du också äga ett hyreshus?

15 Framtidens Sparande November Råvaror en naturlig del i en balanserad portfölj Industrimetaller, olja, vete och guld. Utbudet av råvaror att investera i är stort. Med rätt andel råvaror i portföljen minskar risken samtidigt som den förväntade avkastningen består. Men en för hög andel innebär alltför högt risktagande. Råvaror Text Henrik Norberg Råvaruchef Torbjörn Iwarson, Handelsbanken. Enligt Torbjörn Iwarson, råvaruchef på Handelsbanken, talar främst tre faktorer för placeringar i råvaror. För det första har råvaror gett bra avkastning. Sedan 1971 har råvaror i snitt stigit med 15,1 procent per år. Under samma tidsperiod steg aktier (AFGX) med 17,3 procent och obligationer med 9,9 procent, enligt Torbjörn Iwarson. För det andra leder placeringar i råvaror till bättre riskdiversifiering i en sparportfölj. Anledningen är att råvaror har låg eller ingen korrelation (samvariation) med andra tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter. Det innebär till exempel att om aktiemarknaderna världen över faller dras inte råvaror med i nedgången. Även det motsatta gäller, stigande aktiemarknader betyder inte stigande råvarupriser. Råvaror prisätts efter utbud och efterfrågan här och nu. När konjunkturen är på topp brukar även priset på råvaror nå sina högsta nivåer. Men vid samma tidpunkt har aktier redan börjat minska i värde eftersom placerare räknat hem en svagare konjunktur, säger Torbjörn Iwarson och fortsätter: Poängen är att kombinera råvaror med andra tillgångsslag i en portfölj. Då kan man få en portfölj som sammanlagt har en lägre risk än om man enbart placerar i aktier och räntor. Runt 20 procent av en portfölj kan utgöras av råvaror. Långa cykler Förenklat kan man dela in årtiondena enligt följande. Under 70-talet utvecklades råvaror väl talet var fastigheternas årtionde och 90-talet aktiernas. Sedan millennieskiftet har råvaror återigen gått bra medan aktiemarknaden stått och stampat. Har råvaruuppgången gjort sitt för denna gång? Nej, det tror jag inte. Och då kommer vi in på min tredje anledning till att placera i råvaror: tillväxtländerna. Efterfrågan från Kina är enorm och kommer att fortsätta ett bra tag framöver. Sedan tar Indien vid och därefter andra länder. Visst kommer det prisfall under resan, men trenden kommer att hålla i sig ett bra tag framöver, säger Torbjörn Iwarson. Moraliskt dilemma Med jämna mellanrum hörs kritik mot investeringar i råvaror. Kritikerna anser att placerare som investerar i råvaror, till exempel vete och majs, bidrar till att priset på vete stiger. Högre priser innebär att fattiga får svårt att köpa mat. Torbjörn Iwarson anser att ett sådant resonemang är helt fel. Det är tvärt om. Det beror på Bonden som odlar vete säljer ett terminskontrakt och vet på så sätt vad han får betalt för sitt vete att investeringar i råvaror sker i terminskontrakt, inte i den fysiska råvaran. Ju fler som köper till exempel veteterminer desto lönsammare blir det för bönderna att odla upp ny mark. Att vara råvaruinvesterare leder på sikt till högre produktion och lägre priser, säger Torbjörn Iwarson. För bönderna fungerar terminskontrakten som försäkringsbrev. Bonden som odlar vete säljer ett terminskontrakt och vet på så sätt vad han får betalt för sitt vete. Därmed blir lantbrukaren av med en risk, en risk som dock måste bäras av någon annan råvaruinvesteraren. Så placerar du i råvaror Råvarucertifikat är värdepapper som är knutet till olika råvaror. Men certifikatet kan också vara knutet till olika råvaruindex. Handelsbanken och RBS erbjuder certifikat. CMC erbjuder handel i så kallade CFD:er. Det finns även certifikat med hävstång, så kallade Bull & Bearcertifikat. Börshandlade råvarufonder vanliga råvarufonder som placerar i råvarubolagens aktier

16 16 Framtidens Sparande November 2010 Placera framgångsrikt även under lågkonjunktur Aktiemarknadens utveckling ligger i allmänhet ett halvår före konjunkturläget i övrigt. Trots det är somliga bolag och branscher fortfarande lågt värderade. Vi bad Aktiespararnas vd Günther Mårder dela med sig av tips som gör dig till en framgångsrik placerare, även under lågkonjunkturer. Framgångsrika placeringar Text Annika Wihlborg Med hjälp av lite strategi och noggranna analyser kan man hitta lågt värderade aktier som kan ge en riktigt god avkastning på sikt. Investerare som lyckas hitta låga ingångsvärden och köper aktier i ett bolag vid en gynnsam tidpunkt, då många säljer och bolag med tillväxtpotential är lågt värderade, har möjlighet till god avkastning, även i samband med en lågkonjunktur. Günther Mårder, vd Aktiespararna. Generellt ser prognoserna för aktiemarknaden ljusa ut. Bolagens orderingångar inför det kommande året ser positiva ut. Visserligen finns det ett par orosmoln, bland annat kring den amerikanska ekonomins utveckling, men överlag ser det bra ut, säger Günther Mårder. Många investerare har fått se sina portföljvärden dubbleras de senaste arton månaderna, dock från låga nivåer. Günther Mårder menar att den som satsar nu inte kan förvänta sig samma höga avkastning som tidigare. Svenska småbolag är intressanta ur investeringssynpunkt för tillfället eftersom de hittills har utvecklats sämre och generellt sett är lägre värderade än svenska storföretag, säger Günther Mårder. Ger god riskspridning Ytterligare ett sätt att sprida riskerna med sitt aktiesparande är att sprida sina investeringar över tid. Genom att göra ett stort aktieköp vid en och samma tidpunkt utsätter man sig för en onödigt hög risk. Ett tips till investerare som vill ha en god riskspridning, utan att nödvändigtvis vara särskilt aktiv, är att bygga upp en portfölj av riskkapitalbolag. Genom att investera i tre till fem riskkapital, som i sin tur har en diversifierad portfölj, får man en intressant exponering mot flera marknader, säger Günther Mårder. Svenska småbolag är intressanta ur investeringssynpunkt Günther Mårders tips till investerare som vill identifiera lågt värderade aktier är att jämföra bolagets P/E-tal med andra bolag i samma bransch. Om P/E-talet är lägre bör man fundera på varför bolaget är lågt värderat. Även om marknaden är effektiv i sin värdering är det klokt att skapa sig en egen bild av marknadsutvecklingen. När tillväxten så småningom tar fart ökar sannolikt efterfrågan på råvaror som stål, järn och skog. Det gynnar i sin tur verkstadsindustrin. Günther Mårder nämner SSAB och Boliden som två exempel på svenska verkstadsföretag vars produkter förmodligen kommer att öka i efterfrågan framöver. Han tror också att efterfrågan på olja kommer att öka och rekommenderar investerare som vill ta del av uppgången att i första hand satsa på finansiella instrument med en bred exponering mot oljemarknaden, med tanke på att de enskilda oljebolagens inriktning varierar. ALCUR OMX index Sedan start 1 januari ,8% -8,8% Positiva månader 43/46 27/46 Standardavvikelse 1,9% 21,7% Historisk avkastning är ej en garanti för framtida avkastning. En investering i fonden kan både öka och minska i värde.

17 Framtidens Sparande November Explosiv tillväxt för ETF:er Enkelhet och kostnadseffektivitet har gjort börshandlade fonder, så kallade ETF:er, populära internationellt. Nu börjar placeringsformen få ordentligt fotfäste även i Sverige. Exchange Traded Funds Text Clas Lewerentz ETF:er (Exchange Traded Funds) utvecklades i USA i början på 90-talet och har funnits i Europa sedan år I Sverige däremot har placeringsformen varit relativt okänd ända fram tills nu. Vi har sett en explosiv tillväxt under det här året, noterar Stephan Agerman, aktiv i finansbranschen och grundare av Vid utgången av 2009 fanns totalt 19 ETF:er noterade på de nordiska börserna, varav 12 i Sverige. I dagsläget finns 64 noterade ETF:er i Sverige, vilket kan jämföras med totalt på den internationella marknaden. Det har tillkommit flera utländska aktörer på den svenska marknaden under året. Tittar vi framåt så skulle det inte förvåna mig om vi är uppe i 150 noterade ETF:er i Sverige under nästa år, säger Agerman. Passar alla typer av placerare ETF:er handlas via en vanlig internetmäklare, bank eller fondkommissionär. I och I en affär köper du en diversifierad portfölj som exakt följer ett underliggande index med att instrumentet är noterat så handlas det i realtid, precis som en aktie. I en affär köper du en diversifierad portfölj som exakt följer ett underliggande index, förklarar Stephan Agerman. En av fördelarna är lägre kostnader än traditionella index- och aktiefonder. I Sverige har börshandlade fonder en förvaltningsavgift på mellan 0,3-0,6 procent beroende på inriktning och om det är med eller utan hävstång. ETF:er passar alla typer av investerare. Den enkla varianten passar långsiktiga investerare genom att du får en lägre förvaltningsavgift än med en traditionell aktiefond. Dessutom visar ny statistik att index över tid går bättre än majoriteten av de aktivt förvaltade svenska fonderna. För den kortsiktige investeraren är det ett intressant instrument på grund av att du kan köpa och sälja i realtid. Du kan också köpa hävstångsprodukter och få exempelvis dubbel avkastning när börsen går upp eller dubbel avkastning när börsen går ner. Detta är också en av de stora skillnaderna mot en traditionell aktiefond som bara tjänar pengar när börsen går upp, framhåller Stephan Agerman. Stephan Agerman, grundare av Stor tillgänglighet Utbudet för en svensk investerare i dag är samtliga börshandlade fonder som är noterade i Norden, Tyskland och USA. Genom att du har elektronisk tillgång till de här marknaderna kan du enkelt och kostnadseffektivt komma åt ett väldigt stort antal ETF:er. Du köper en amerikansk eller tysk ETF på samma sätt som du köper en aktie i Sverige. Det finns även så kallade ETC:er, Exchange Traded Commodities, där den underliggande tillgången är en råvara. En av nackdelarna med instrumentet är att det inte går att månadsspara i en ETF. I och med att den handlas som en aktie så kan du inte göra en direktinsättning. Du betalar även courtage för en ETF, påpekar Agerman. är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på börshandlade fonder. Det är en oberoende sajt som är helt kostnadsfri att använda. Där presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden samt de mest likvida ETF:er som är noterade i Tyskland och USA. Simplicity Kina Fondstart 29 oktober Läs mer på simplicity.se/kina Stormen kommunikation Nu har vi lanserat en renodlad Kinafond Sedan tidigare har Simplicity en bred Asienfond där aktier relaterade till Kina redan är en stor del av fonden. Nu har vi tagit steget fullt ut och lanserat en både efterfrågad och renodlad Kinafond, som placerar enligt vår egenutvecklade placeringsmodell baserad på statistisk analys av aktiemarknaden. Kina är motorn i Asien. Landet är bäst i världen på tillväxt de senaste 25 åren, med en genomsnittlig tillväxttakt på nära tio procent. De senaste fem åren har bnp per capita fördubblats. En växande medelklass på över 350 miljoner personer vill uppnå en levnadsstandard likvärdig västvärldens. Detta tillsammans med drivkrafter som en ökad export och en fortsatt ökad inhemsk konsumtion talar för att tillväxten det närmaste decenniet kommer att vara fortsatt stark. Simplicity tror på tillväxtmarknader. Vi var pionjärer på den svenska fondmarknaden med en Afrikafond för fyra år sedan och vår Indienfond startade vi redan Har även du en tro på tillväxtmarknader och på att kinesiska företag och underliggande aktier kommer att ha en stark framtida tillväxt så kan en investering i Simplicity Kina vara en intressant del i ditt fondsparande. Läs mer om oss och våra fonder på simplicity.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Simplicity Norden Simplicity Nya Europa Simplicity Afrika Simplicity Asien Simplicity Kina Simplicity Indien Simplicity Balans Simplicity Likviditet Södra Hamnvägen Varberg Tel: E-post:

18 18 Framtidens Sparande November 2010 Avkastning oberoende av börsutvecklingen Intresset för alternativa placeringar har ökat kraftigt på senare tid. Alternativa marknader har blivit mer lättillgängliga och det turbulenta börsklimatet har lett till att placerare fått upp ögonen för tillgångar som inte är beroende av börsens utveckling. Tillgångsslag som exempelvis fastigheter, energi, valutor, och råvaror har nu blivit viktiga komponenter för att öka diversifieringen av många placerares portföljer. Alternativa placeringar Text Annika Wihlborg Ingmar Rentzhog, vd på den oberoende kommunikationskonsulten Laika Consulting, har tydligt märkt av trenden och noterat en ökad efterfrågan på alternativa placeringar från sina uppdragsgivare. Att intresset för alternativa investeringar har ökat på senare år, tror jag beror på efterdyningar från finanskrisen. Den gamla sanningen, att börsen alltid ger hög avkastning över tid, har satts ur spel. Många placerare söker nu nya placeringsmöjligheter som kan ge god avkastning oberoende av börsklimatet, säger Ingmar Rentzhog. Möjlighet till en ökad diversifiering Diversifiering är något som alla placerare vill uppnå för att sprida riskerna. Ett vanligt sätt att försöka nå diversifiering är genom att sprida sina aktieplaceringar på olika geografiska marknader. En tillbakablick visar emellertid att dessa aktiemarknader har en stark koppling till varandra. Tittar vi på världsmarknaderna kan vi se att nedgångarna och uppgångarna infaller ungefär samtidigt i olika delar av världen, även om topparna och dalarna varierar i storlek. Alternativa tillgångsslag saknar koppling till aktiemarknaderna och kan därför fungera som ett utmärkt komplement till de vanliga aktieinnehaven i en långsiktig portfölj. Ett bra tips för att hitta de bästa placeringarna är att våga ta hjälp Ska du placera på alternativa marknader bör du tänka på att det inte finns lika många analytiker som följer dessa och att det ofta saknas relevanta jämförelseindex. Marknaderna kan också vara volatila, vilket innebär att det kan vara klokt att investera med ett kapitalskydd, i en så kallad strukturerad produkt. I en strukturerad produkt kan du ta del av uppgången i olika tillgångsslag och marknader, men samtidigt ha ett kapitalskydd vid nedgång. Investerar du i en strukturerad produkt bör du dock alltid vara medveten om riskerna och vikten av att du undersöker kreditvärdigheten hos emittenten bakom produkten. Den dag placeringen väl faller ut är det nödvändigt att utgivaren också finns kvar. Vi minns ju alla vad som hände under finanskrisen och i efterdyningarna av den. Rådfråga för att hitta de bästa placeringarna I takt med att marknaden för alternativa investeringar har expanderat har många alternativa placeringsalternativ introducerats på marknaden. Ingmar Rentzhog tipsar om hur du kan hitta de långsiktigt lönsamma placeringarna. När du letar efter alternativa placeringar bör du alltid granska erbjudandena noga. Det är viktigt att du kontrollerar så Världens aktiemarknader utveckling Vd Ingmar Rentzhog, Laika Consulting. att du verkligen blir exponerad mot det tillgångsslag du vill komma åt. Att investera i ett råvarubolag eller fastighetsbolag som handlas på börsen via en vanlig aktiefond, fungerar inte som en effektiv exponering mot den underliggande tillgången. För att uppnå en god diversifiering måste du investera direkt i tillgångsslaget utan att gå omvägen via aktiemarknaden. Ett bra tips för att hitta de bästa placeringarna är också att våga ta hjälp. Fråga såväl din finansiella rådgivare samt gärna en person med specifika kunskaper om den marknad som du funderar på att investera i, avslutar Ingmar Rentzhog. Bra placeringar oavsett riskpreferens I dag finns ett brett spektrum av alternativa placeringar. Ingmar Rentzhog berättar att det finns tillgångsslag som passar både för investerare som söker en lägre respektive som söker en högre risk än vad aktiemarknaderna kan erbjuda. I dag finns det möjlighet att placera på en rad alternativa marknader. Energioch oljemarknaden är marknader med högre risk, där priserna tidvis kan fluktuera mycket. Ett exempel på detta är priset på råolja som steg med över 69 procent under förra året. För den som vill ta lite lägre risk kan den mer stabila och förutsägbara fastighetsmarknaden vara ett bra alternativ. Framförallt svenska bostadshyresfastigheter har visat sig vara ett stabilt fastighetsslag med en snittavkastning på 13 procent under de senaste 25 åren. Marknader som lämpar sig för kapitalskydd Ingmar Rentzhog varnar dock för att de alternativa marknaderna med högre risk inte är lika välbevakade som de traditionella marknaderna och berättar att det kan vara klokt att investera med kapitalskydd. Världens aktiemarknader har en hög korrelation sinsemellan. Alternativa investeringar utveckling Alternativa investeringar har låg eller obefintlig korrelation med aktiemarknaden.

19 Öppna nya gränser Resultat (%) Baring ASEAN Frontiers Fund Med en befolkning på över 500 miljoner i regionen, rikliga naturtillgångar, välutbildad arbetskraft och affärskunnande i världsklass förväntar vi oss att de större ASEANekonomierna kommer att få en långsiktig, positiv tillväxt MSCI South East Asia Index har vuxit med 26.5%* under innevarande kalenderår Barings har byggt upp ett internationellt rykte för att förvalta asiatiska aktier Fondkommissionär SooHai Lim har mer än 13 års erfarenhet av investeringar och särskild kunskap 1mån 3mån Innevarande kalenderår 1år Sedan start (årsbasis) om Sydostasien För mer information, vänligen kontakta: Barings ASEAN Frontiers Fund MSCI SydostasienTotal avkastning London Tfn: +44 (0) Resultat den 30 September 2010 i US-dollar på en NAV-bas, aktiebaserad återinvesterad nettoinkomst. Startdatum 1 augusti 2008 Frankfurt Tfn: Endast för professionella rådgivare. Värdet och avkastningen på en investering kan både sjunka och stiga och kan inte garanteras. Investeringar medför risker. Möjligheten finns att du inte återfår det investerade beloppet. Tidigare fondutveckling anger inte nödvändigtvis framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka en investerings värde, pris och avkastning negativt. Inspelning och övervakning av telefonsamtal kan förekomma. Utges av Baring Asset Management Limited (som innehar verksamhetstillstånd från och regleras av den brittiska finansinspektionen Financial Services Authority). *Källa: Datastream den 20 september Index som används är endast i jämförande syfte. Bar_next_ASEAN_Nov5.indd 1 5/11/10 16:34:20

20 20 Framtidens Sparande November 2010 Skatteråd inför årsskiftet Skattemöjligheter Text Henrik Norberg Rätt lön och rätt utdelning Aktiva delägare i fåmansföretag omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. De anger att utdelning och kapitalvinst i vissa fall ska beskattas som lön med hög marginalskatt som följd. Men även det omvända gäller: 3:12-reglerna gör det möjligt att ta ut utdelning och kapitalvinst till 20 procent i skatt. Ju mer i lön som har betalats ut under året, desto lägre kan skatten bli för delägarna i företaget. Under tiden som företaget drivs aktivt är det viktigt att delägarna genom egna löneuttag eller närståendes uttag av lön kvalificerar sig för att kunna dra nytta av den förmånliga 20-procentiga beskattningen, säger Christian Axelsson, skattejurist och skatterådgivare vid Danske Bank Private Banking i Stockholm. Christian Axelsson, Danske Bank. Rätt exit I takt med att den stora årskullen 40-talister går i pension uppkommer ett flertal frågor. En viktig fråga rör försäljning av företag. Vissa väljer att sälja sitt bolag direkt, medan de flesta väljer alternativet att bilda ett holdingbolag, även kallat karensbolag eller 5/25-bolag. Fördelen med den senare lösningen är att ägarna efter att det har gått fem hela år kan ta ut utdelning från holdingbolaget till en skatt på 25 procent, givet att de har följt de regler som gäller, se nedan. Men ett avgörande i Regeringsrätten i år har försvårat denna planering. I synnerhet gäller det i de fall där det handlar om generationsskiften, det vill säga när den yngre generationen driver verksamheten vidare. Vem som äger företaget vid ingången av ett beskattningsår samt tidpunkten för när man äger ett företag med löneunderlag kan också ha stor betydelse för skattesituationen. Därför är det viktigt att även inkludera dessa regler vid omstrukturering eller generationsskifte, säger Christan Axelsson. Var passiv i karensbolaget Under fem år efter försäljningen av ett fåmansföretag gäller att man själv eller närstående inte får vara aktiv i karensbolaget eller i något annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet. Men kapitalet i karensbolaget måste förvaltas. För att vara på den helt säkra sidan och inte riskera att ses som aktiv i bolaget bör man välja diskretionär förvaltning. Den diskretionära förvaltningen kan ske genom att bolaget direktäger värdepapper, eller genom att teckna en kapitalförsäkring. Vinster i den direktägda depån beskattas med 26,3 procent, medan en kapitalförsäkring har en årlig avkastningsskatt på 1 procent. Men avkastningsskatten ska betalas även om portföljen minskar i värde. I de fall man vill ha låg risk på sparandet är kapitalförsäkringsalternativet inte intressant ur skattesynpunkt. Vissa väljer Råd till Privatpersoner Privatpersoner som har sparande i värdepapper bör se över vilken tidshorisont placeringen avser. Om sparandet avser lång tid kan man enligt Christian Axelsson med fördel se över alternativen med exempelvis fonder som inte delar ut löpande, till exempel Luxemburgregistrerade fonder. Utdelningarna går tillbaka i fonden och med ränta-på-räntaeffekten kan det efter många år göra stor skillnad. Den som under året har gjort förluster på fonder och aktier kan sälja andra fonder eller aktier med att lägga kapitalförvaltningen i utländska bolag men en sådan lösning är ofta dyrare och kan innebära en del andra skattemässiga överväganden. När de fem åren är till Vissa ända är man inte längre kvalificerad ägare av andelar i få- väljer att mansföretaget. Antingen kan man likvidera bolaget och ta ut kapitalet till 25 procent i skatt eller så behåller man bolaget. Att behålla bolaget och ta ut så mycket man önskar från år till år är ett alternativ man ska utvärdera. Det är en flexibel lösning som kan ses som en del i ens pensionskassa, avslutar Christan Axelsson. lägga kapitalförvaltningen i utländska bolag men en sådan lösning är ofta dyrare vinst och få full kvittning däremellan. Har man däremot vinster kan man inte påverka själva vinsten, men kan möjligen sälja av förlustaktier eller förlustfonder som man ändå hade tänkt sälja inom en snar framtid. Onoterade aktier som exempelvis fåmansföretagsaktier kvoteras när det kommer till kvittning, kvalificerade andelar (där ägaren är aktiv) kvoteras till 2/3. Vinster och förluster på andra onoterade aktier och fåmansföretagsaktier i vilket man anses passiv kvoteras till 5/6.

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 940

Kapitalskyddade placeringar 940 13 november Sista dag för köp Sista dag för köp 13 november 2011 Kapitalskyddade placeringar 940 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR okt/nov 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Kapitalskyddad investering DnB NOR Råvaror 2009/2014 Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer