Barnet. ditt livs största investering. Så ger barnen pensionsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnet. ditt livs största investering. Så ger barnen pensionsrätt"

Transkript

1 PENGAR&BARN AV ANNIKA ROSELL Barnet ditt livs största investering Barn är värda sin vikt i guld. Men en sak är klar de kostar också. Vi har tagit reda på hur mycket. Enligt Föreningssparbankens beräkningar handlar det om 1,2 miljoner kr under 18 år för ett barn. Lågt räknat. Skämmer vi bort barnet stiger siffran snabbt. Nyfödde Kasper Det här är Kasper. Än så länge har han ganska små krav på livet för att gilla läget. Mat när han hojtar, en torr blöja vid behov, en skön säng, några gosedjur, en bekväm vagn för promenaderna samt en riktigt bra barnförsäkring. Det finns tre olika sätt att beräkna pensionsrätten i det allmänna pensionssystemet för barnår: ➊ Din inkomst räknas så att den uppgår till lika mycket som du hade året före barnets födelse. (Bäst för dig som hade en hög lön innan du fick barn, men som gått ner till deltid.) ➋ Din inkomst räknas upp till 75 procent av den genomsnittliga pensionsgrundade inkomsten för alla i Sverige. (Bäst för dig som hade låg inkomst innan du fick barn, och som arbetar deltid eller stannar hemma under de första åren.) Så ger barnen pensionsrätt ➌ Du får räkna upp din egen inkomst med ett inkomstbasbelopp. Detta är på kr för år 1999, men räknas upp varje år. (Bäst för de föräldrar som tjänar ungefär lika mycket efter barnets födelse som före.) Du behöver inte själv räkna ut vilket alternativ som är bäst för just dig, det gör Försäkringskassan. I praktiken blir resultatet att skillnaden i pension inte blir så stor vare sig du arbetar heltid, deltid eller är hemma under barnets fyra första år. För sina föräldrar är Kasper en miljonsatsning. Fram till sin myndighetsdag har han kostat 1,2 miljoner kronor. Under sitt första levnadsår kostar Kasper kr. Uppemot hälften, kr, är lönebortfall (efter skatt) för mamma och pappa under föräldraledigheten. Vi har räknat med sex månaders ledighet för vardera föräldern och månadslöner på respektive kr. Föräldraledigheten ger pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet. Hur den beräknas kan du se i rutan här intill, liksom hur föräldraledigheten påverkar tjänstepensionen. Eftersom han kommer att hämta maten från mamma de närmaste månaderna är driftskostnaderna för lille Kasper relativt låga under det första året. (Men för att mamma ska orka amma behöver hon äta 500 kalorier extra om dagen. Det är två skivor fullkornsbröd med Bregott, en skiva cheddarost, en msk leverpastej, en stor kaffe latte samt ett äpple. Fast det belastar vi inte Kaspers konto med.) Utrustningen till babyns startpaket uppskattas till kr det första året. Det är ganska lågt räknat. Där ingår bland annat barnvagn, skötbord liksom bilbarnstol och åkpåse när Kasper ska på visit. En säkrare och dyrare bil blir också viktig när familjen växer. Vi har beräknat Kaspers andel av merkostnaden till kr i månaden. Kasper, 1 år Som ettåring börjar Kasper på dagis. Maxtaxan för ett barn är kr om året. Det är jättekul på dagis, tycker Kasper och nyser. Med dagis kommer bacillerna. Och mamma och pappa lär sig ett nytt ord, att vabba, alltså vara hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Ersättningen från Försäkringskassan 42

2 Tjänstepensionen under barnledigheten Privatanställda tjänstemän med ITP Det finns en rekommendation om att arbetsgivaren ska betala ITP-premien i elva månader per födsel. Statligt anställda med PA-03 Premien betalas in under föräldraledigheten, dock längst i 18 månader. Om föräldern hade en heltidstjänst när barnet föddes och har kvar heltidstjänsten men är tjänstledig på deltid, bibehålls de förmånsbaserade delarna som om personen hade fortsatt jobba heltid. Inbetalning till de premiebestämda delarna av pensionen sker dock på faktisk lön. +1,2 miljoner kr Kommun- och landstingsanställda med PFA Premien betalas in under högst 18 månader i anslutning till barnets födsel. Därefter gäller följande: om föräldern haft en heltidstjänst före barnets födelse men går ner till 75 procent betalar arbetsgivaren en premie som om den anställde jobbat heltid. Detta gäller fram till barnets åttaårsdag. Privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO Du gör själv en anmälan till försäkringsbolaget Afa. Där finns en premiebefrielseförsäkring som träder in när man tar ut föräldrapenning i samband med barns födelse. Premien betalas i högst 11 månader per födsel. (Källa: Eva Adolphson, Alecta) FOTO: IBL 43

3 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Barnomsorgskostnaden sjunker när barnet fyller fyra när man vabbar är lika hög som din sjukpenning. I tabellen över vad lille Kasper kostar har vi räknat med att mamma eller pappa kommer att vara hemma sju dagar om året, till en sammanlagd kostnad av 900 kr om året, efter skatt. Med nya kompisar följer också vissa sociala åtaganden för lille Kasper, till exempel födelsedagsuppvaktningar. Vi räknar med sammanlagt 500 kr medan barnen är så här små. Vid den här tiden börjar mamma och pappa se sig om efter en större bostad. Kasper ska få eget rum, där han kan leka med kompisarna när han blir lite större. Kostnaden för en ny bostad kan naturligtvis bli hur hög som helst och hela kostnaden ska inte belasta Kaspers konto, men 900 kr i månaden för ett eget rum har vi bedömt som rimlig. Kasper, 4 år Alla barn på dagis eller hos dagmamma har rätt till allmän förskola från augusti samma år de fyller fyra. Det innebär att de erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året, därför sjunker kostnaderna för barnomsorgen med kr om året, från närmare kr till kr om året. En del av besparingen äts upp direkt, för nu börjar presentkontot växa. Vi har lagt på en tusenlapp, till kr. Andra utgifter som smyger sig på en barnfamilj är exempelvis att man hyr fler DVD-filmer än annars, säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi på Föreningssparbanken. Föräldrar fotograferar gärna sina barn och kanske sat- Hittills har Kasper, 6 år, kostat kr FOTO: MATTON Kostnad för ett barn Vad kostar barn i olika åldrar? Utgifter, kr Ålder Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko-/ 1 barn (maxtaxa) månadspeng Summa Kostnad för två barn Vad kostar barnen 0 18 år? Kronor, år 2006 Nödvändiga kostnader Dagis/fritids Vecko-/månadspeng Bostad Inkomstbortfall vid sjukdom 7 dgr/år 1 11 år Presenter till barnen Utrustning (möbler, barnvagn o dyl) Presenter till barnens kompisar och fröknar Klassresor Dyrare bil Barnens fritid, (inkl 1 lägervecka/år fr.o.m 7 resp 9 år) pojken: fotboll 6-18 år flickan: ridning 9-15 år Moped En bil till Föräldraledighet Sparande till barnen Totalkostnad minst Intäkter barn-/studiebidrag Nettokostnad Så här har vi räknat I den övre tabellen visar vi kostnaderna för ett barn. I kolumnen Nödvändigt ingår bl a mat, kläder, hygien, fritid, el och försäkringar. I kolumnen Övriga kostnader har vi bland annat lagt in ökad bostadskostnad ( kr/år efter ett års ålder), sparande till barn (barnbidraget), inkomstbort- 44

4 Intäkter, kr Fritid Övriga Föräldra- Barnbidrag/ Årskostnad Klassresor (fotboll) kostnader ledighet Studiebidrag Kommentar Mat, kläder, hygien, hälsovård, fritid, försäkr, el, tele, förbrukningsvaror. Genomsnitt då man har två barn på dagis och fritis t o m tio års ålder kr mer i månaden. Hälften på vardera föräldern. Lön respektive Bortfall efter skatt kr per jul och födelsedag/barn. Presenter: 500 kr/barn och år 1 3år, kr/barn och år, 4 18 år. Klassresor åk 3, 6, 9, sista året gymnasiet. Sammanlagt kr. Ca kr/månad. Kostnad för ett barn 1,2 miljoner kr Kostnad för två barn 3,2 miljoner kr år. Köps när andra barnet föds, kr/månad. Sex månader/barn på vardera föräldern. Månadslön resp Bortfall efter skatt. En summa som motsvarar barn-/studiebidraget sparas till resp barn. Barnbidrag kr/mån. Studiebidrag 950 kr/mån, tio månader/år. Flerbarnstillägg. fall vid sjukdom de första 11 åren (900 kr/år), presenter till barnen och deras kompisar, kr/år för större bil och mopedkostnader under tre år (8 000 kr/år). Stämmer dessa delar inte in på er situation är det bara att lägga till eller dra ifrån för att få en mer rättvisande siffra. I den nedre tabellen visar vi kostnaderna för två barn, en flicka och en pojke. Här har vi lagt till fler vanliga kostnader för barnfamiljer som lägerveckor, klassresor och att familjen kör ytterligare en bil. Spara till barnen men behåll makten själv Ylva Yngveson menar att vi har en svag sparkultur i Sverige. Spontant vill många börja spara så tidigt som möjligt till barn eller barnbarn. Men låt inte välviljan ta över förståndet kanske gör pengarna bäst nytta i hushållskassan nu? Vilket är bäst att mamma och pappa städar och jäktar på helgerna medan barnens sparkapital växer, eller köpa hushållstjänster för pengarna och tillbringa mer tid med barnen? I vår tabell har vi räknat med att föräldrarna sparar hela barn- respektive studiebidraget. Sammanlagt lägger de undan kr till Kasper. Om avkastningen varit 7 procent om året (historisk avkastning för aktieplaceringar) betyder det att Kasper kan lyfta cirka kr före skatt på sin myndighetsdag. Har man svårt att klara ekonomin till vardags behöver man kanske inte sätta upp så stort sparmål. Det är under de år man försörjer barn som ekonomin brukar vara mest trängd, säger Ylva Yngveson. Visst är det bra om föräldrar kan spara och även kr i månaden växer till en bra slant på 18 år. De föräldrar som inte sparar så mycket som i vårt exempel skulle i stället ha haft kr att disponera under Kaspers uppväxt. Ylva Yngveson rekommenderar att man i stället försöker spara mer innan barnen kommer. Generellt har vi en svag sparkultur i Sverige, säger hon. Det kan vara bra att förbereda sig för familjebildande och försöka spara redan under tonåren. Då har man en buffert att falla tillbaka på, får större valfrihet och blir inte bara beroende av inkomsten. Barnbidraget är samhällets sätt att satsa på barnfamiljerna och räknat i dagens penningvärde har barnbidraget stigit sedan det infördes I oktober höjdes det med 100 kr och flerbarnstillägg betalas ut redan från andra barnet. Dessutom höjs underhållsstödet till ensamma föräldrar med 100 kr och bostadsbidraget med 50 kr per barn. Det gör att en ensamstående tvåbarnsförälder kan få 600 kr mer i plånboken i år. Det är ett bra tillskott för ett hushåll som har halkat efter utvecklingen i flera år. Samhället stöttar trots allt ensamstående föräldrar rätt bra. Våra beräkningar visar att ensamstående föräldrar i själva verket får tillbaka det de betalar i skatt, tycker Ylva Yngveson. Att många i den här gruppen ändå har svårt att få det att gå ihop hänger mer på att boendet tar så stor del av inkomsterna. Det är svårt för ett hushåll, i synnerhet ett barnhushåll, att klara sig på en lön i Sverige. Föräldrar sparar till barnens bostad Föräldrar sparar åt sina barn, samtidigt som de vill styra hur sparpengarna ska konsumeras. Det visar Skandiabankens Temoundersökning om hur föräldrar sparar åt sina barn. Undersökningen visar att många föräldrar sparar för att barnen ska få det bättre än de själva hade det, säger Annika Creutzer, privatekonom på Skandiabanken. Upp till 96 procent av alla hushåll sparar till sina barn. De flesta sparar månadsvis. Pengarna placeras på vanliga sparkonton eller fonder. Vem som sparar, och hur mycket, har inget direkt samband med familjens inkomst. I stället är det utbildningen som styr storleken på sparandet. Högutbildade sparar mer än lågutbildade. Undersökningen visar att barnen i genomsnitt har ett kapital på kr. Många föräldrar vill att deras barn ska kunna köpa en bostad i framtiden och slippa hyra, säger Annika Creutzer. Någon undersökning som visar hur de sparade pengarna verkligen används har ännu inte gjorts. QITHARA ÖZMEN 45

5 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Dyrast när barnen vill spela hockey eller rida Jag har aldrig känt att FOTO: MATTON sar på en ny digitalkamera. Data- och TV-spel är också utgifter som kan tillkomma och så småningom mobiltelefonerna. Kasper, 6 år Innan Kasper föddes kunde hans föräldrar i stor utsträckning själva välja när de ville åka på semester och kunde leva relativt billigt under långresorna. Men barn vill sova på bestämda tider, är ofta avvaktan- Så mycket kostar idrotten Ishockey och ridsport är dyrast att utöva. Inte golf, vilket beror på att undersökningen omfattade ungdomar mellan 7 och 15 år, en grupp som subventioneras av golfsporten i förhållande till vuxna. Att simning är så dyr beror på att det är en tävlingsintensiv idrott och att ungdomarna börjar tävla tidigt. (Källa: Riksidrottsförbundet: Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande ) Idrott Ishockey Ridsport Simning Tennis Basket Golf Innebandy Friidrott Fotboll Gymnastik Golf är inte så dyrt som man kanske skulle kunna tro. Årskostnad Kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr För tvåbarnsfamiljen räcker det inte med att fördubbla kostnaden för ett barn. Nej, två barn kostar drygt 3,2 miljoner, enligt Föreningssparbankens siffror. En stor del av den extra kostnaden beror på att man har räknat med att familjen skaffar en extra bil. Tre komma två miljoner? Tvåbarnsmamman Kaisa Skottestad blir paff när hon får höra hur mycket det faktiskt kostar att ha två barn. (Se Föreningssparbankens tabell på sidorna ) Själv hade hon gissat på någon miljon, kanske. Om man nu kan räkna barn i pengar. Men jag har aldrig känt att det skulle vara dyrt med barn, säger hon. Enda gången hon kan påminna sig att hon ens reflekterat över utgifterna var inför Mattias födsel. Vi var ute och handlade allt som ingår i en babys startpaket. Vagn, åkpåse och overaller. Då tyckte jag det blev mycket pengar på en gång, säger hon. Speciellt vagnen blev dyr, minns hon. Det var nästan som att köpa bil med alla tillval. Minsta krok att hänga väskor på kostade extra. Anpassningen av vardagsekonomin har skett gradvis. Det kommer lite i taget, som Kaisa säger. Först är det blöjorna, sedan vällingen, sedan barnmaten Och så håller det på. Fast nu handlar det om TV-spel och mp3- spelare. Fyra år efter Mattias föddes Matilda, men inte heller det betydde någon revolutionerande förändring av ekonomin. I dag bor Kaisa och barnens pappa Kent Rosquist på skilda håll. Kaisa, med sambo Andreas Johansson, bor med barnen i hyreslägenhet i Nacka och pappa Kent i Vårby. Barnen går i skola i Nacka, så när de bor hos sin pappa måste de åka kollektivt. Barn som åker kommunalt till skolan har rätt till gratis busskort (kommunen betalar). Kaisa har kämpat för att Mattias och Matilda skulle få busskort av kommunen trots att de inte bor exakt halva tiden hos sin pappa, annars en utgift på en dryg tusenlapp per barn. Nu har kommunen gått med på att betala busskort för ena terminen. Tolvåringen Mattias tränar Kung fu två gånger i veckan, vilket kostar mellan och kr per termin. Matilda går på dans, kr per termin. Då ingår inte den utrustning som krävs för barnens aktiviteter. Man märker att det börjar kosta nu. Tack och lov är Mattias inte intresserad av märkeskläder, men jag hör att föräldrarna till tjejerna i hans klass klagar över hur dyrt det börjar bli, säger Kaisa. En gång om året kostar familjen på sig en utlandssemester. Vi tar en charterresa och stannar borta två till tre veckor. Jag har en väninna på Kreta, så de senaste åren har det blivit mycket Grekland. Resan går på mellan och kr, då är mat och uppehälle inte inräknat. Kaisa sparar 400 kr i månaden i Nordeas aktiefonder Spektra och Futura till Mattias och Matilda. Hon har hållit fast vid samma fonder hela tiden, fast nu börjar hon fundera på att byta. Pengarna ska de använda till något nyttigt. Bostad eller körkort. Eller om de vill plugga utomlands, säger hon. FOTO: MAGNUS LÄNJE 46

6 det skulle vara dyrt med barn Anpassningen av ekonomin sker gradvis, tycker Kaisa Skottestad, här tillsammans med sina barn Mattias, Matilda och sambon Andreas Johansson. 47

7 Barnet ditt livs största investering PENGAR& BARN FOTO: IBL Mopedåldern gör att årskostnaden ökar med kr de inför främmande mat och nya smaker och vill ha lekkamrater. Kort sagt Bamseklubben, här kommer vi! Med barn i skolåldern är man också hänvisad att resa under skolloven, eller i nära anslutning till ett lov. Och då är det högsäsong, vilket betyder högre priser. På fritiden spelar Kasper fotboll och han har gått med i den lokala klubben. Kasper, 11 år Kasper slutar på fritids. En kostnad på kr om året försvinner. Men Kaspers personliga behov växer, och från och med nu ökar de nödvändiga utgifterna allt snabbare. Där ingår mat, kläder, hygien, hälsovård, el, tele och förbrukningsvaror. Cykel och cykelhjälm, liksom utrustning för exempelvis skidåkning. Kaspers rum börjar alltmer likna lagret hos en hemelektronikkedja. Här finns TV, DVD, dator, mobil, mp3-spelare FOTO: PRESSENS BILD Kasper, 15 år Kasper fyller moppe och på 15- årsdagen står en skinande EUmoppe (klass 1) på gatan och väntar. Räkna med att den kostar omkring kr, plus försäkring. 15-åringar måste avlägga ett förarbevis för att få köra Enligt en undersökning som Nordea genomförde för ett par år sedan har månadspengen höjts med i snitt 35 procent mellan 2001 och Under samma tid hade priserna gått upp 5 procent och lönerna med omkring 6 procent. Den yngre generationen har alltså fått en löneförhöjning som är nästan sex gånger högre än föräldrarnas. Nu är det således föräldrarna som måste skärpa förhandlingstekniken. Här ger förhandlingscoachen Allie Swain Muresan råd för en lyckad förhandling för båda parter. Hon har jobbat i många år med att hjälpa företag finslipa sin presentations- och förhandlingsteknik. Jämna ut maktbalansen. Tänk på att du har allt och barnet inget. Du har huset, pengarna, kontrollen. Barnen kanske begär höjd månadspeng för att de tror att pengar ger makt. Kliv in i barnets värld. Hur har de det? Vad pratar de med sina kompisar om? Vad vill de ha pengarna till? Styr inte förhandlingen enbart efter vad du anser. EU-moppe och mopeden måste registreras till skillnad från vanliga mopeder, klass 2. Men det finns ett förslag om att införa registreringstvång även för klass 2-mopeder, säger Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det kan träda i kraft från år Trafikskolor, handlare och frivilligorganisationer utbildar mopedförare. Ett förarbevis kostar från 500 kr upp till drygt kr. Trafikförsäkring är obligatorisk. Utöver den kan mopeden Det är viktigt att använda ett av försäkringsbolaget godkänt lås på mopeden. Självrisken är relativt hög. Barns genomsnittliga månadspeng Ålder Kr Till (Källa: Föreningssparbanken) Tonåringars genomsnittliga månadspeng Ålder Kr (Källa: Föreningssparbanken) Så förhandlar du om veckopengen Fastna inte i rätt/fel-fällan. Låt barnen få rätt ibland, det kostar dig inget. Sträva efter samarbete. Överskölj inte barn med information, utan rådgör. Hur ska ni lösa problemet tillsammans? Behåll lugnet. Förbered mötet. Det är ingen tillfällighet att det du trodde var det viktigaste kommer sist. Om du har uppfyllt alla de övriga punkterna, kommer resten av förhandlingen att gå som en dans. hel- eller halvförsäkras. Självriskerna är relativt höga, mellan och kr. När det gäller mopeder är det viktigaste att använda ett av försäkringsbolagen godkänt lås och ha den parkerad så säkert som möjligt, säger Gunnar Olsson. Bensinen får Kasper betala själv, mopeden drar ungefär 0,2 liter milen. Om Kasper bor i norra Sverige kanske han hellre vill ha en snöskoter. Det går att hitta en bra begagnad snöskoter för kr. Utrustningen tillkommer, en bra hjälm kostar ca kr och en skoteroverall går på omkring kr. Köra snöskoter är oftast ett helgnöje och normalt hinner en 49

8 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Räkna med att körkortet kostar minst kr Glöm inte att det finns stipendier att söka när det är dags för ett high school-år. ung förare avverka mellan 60 och 70 mil per säsong. Snöskotern drar ungefär 2 liter milen. (Källa: Försäkringsvillkoren för snöskoter liknar de för en moped. Kasper, 18 år Nu är det dags för körkort. Trots att Kasper övningskör med sina föräldrar måste han ta körlektioner på körskola också. Och då springer notan iväg räkna med omkring kr. Vad kostar ett körkort? Bevis om körkortstillstånd 220 kr Kunskapsprov 180 kr (efter kl 18 och helger 220 kr) Körprov för behörighet B 645 kr (efter kl 18 och helger 845 kr) Körprov för övr behörigheter 840 kr (efter kl 18 och helger kr) Tillverkning av körkortet 120 kr Innan Kasper får ge sig ut på vägarna måste han skaffa ett körkortstillstånd (220 kr) och handledarna i det här fallet föräldrarna måste ha ett handledarbevis (gratis). Från och med i år måste även handledarna för privatister gå en utbildning på körskola eller hos annan kursverksamhet. Priset på detta bestäms av marknaden, men räkna med några hundralappar. Den 1 oktober 2006 införs också en obligatorisk riskutbildning, som Vägverket just nu håller på att utforma. Priset för denna är heller inte bestämd. (Källa: Vägverket) FOTO: IBL High school-året kostar Efter nian tänker Kasper sticka iväg på ett high school-år och i likhet med de allra flesta vill han till USA. Det kostar uppemot kr. Exempel: EF säljer ett år på high school i USA för kr. I summan ingår flygresan, boende i amerikansk värdfamilj i tio månader med frukost och middag i familjen, assistans med visumansökan, skolplats samt förberedelsematerial och stöd av EF:s representanter i USA. Däremot måste man själv ha med sig fickpengar för att betala lunchen i skolan och andra personliga utgifter. EF rekommenderar mellan och kr per månad. Ge barnen ett Visa-kort eller öppna ett bankkonto i USA där du kan sätta in pengarna, säger Jenny Friis Wahlberg, produktchef på EF. Allra viktigast är att teckna en försäkring som täcker allt som kan hända. Hemförsäkringens reseskydd är begränsat till 45 dagar och räcker inte. Det sociala skyddsnätet i USA är glesare än i Sverige, därför behövs en heltäckande sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ska också ersätta eventuell förlust av lösöre, ge rättshjälp och ersätta försvunnet bagage. En sådan försäkring kostar (genom EF) mellan och kr. Den som åker på ett high school-år kommer att förlänga sin egen skoltid med ett år, eftersom man vanligtvis tar om året i svensk skola när man kommer hem. Om Kasper hellre väntar tills efter gymnasiet med att utbilda sig utomlands kan han exempelvis söka till collage i USA. Men det är betydligt dyrare, ett collageår kostar minst kr bara för resa, boende och utbildning. och det finns stipendier att söka Det finns massor av stipendier att söka för den som vill plugga utomlands. Enklast är att gå in på och klicka vidare. Det kostar ett par hundralappar att få tillgång till stipendiebanken. Ett annat tips är att också gå till biblioteket på hemorten för att höra om det finns några lokala stipendier att söka. Dessa finns sällan med i de stora stipendieregistren. 50