Barnet. ditt livs största investering. Så ger barnen pensionsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnet. ditt livs största investering. Så ger barnen pensionsrätt"

Transkript

1 PENGAR&BARN AV ANNIKA ROSELL Barnet ditt livs största investering Barn är värda sin vikt i guld. Men en sak är klar de kostar också. Vi har tagit reda på hur mycket. Enligt Föreningssparbankens beräkningar handlar det om 1,2 miljoner kr under 18 år för ett barn. Lågt räknat. Skämmer vi bort barnet stiger siffran snabbt. Nyfödde Kasper Det här är Kasper. Än så länge har han ganska små krav på livet för att gilla läget. Mat när han hojtar, en torr blöja vid behov, en skön säng, några gosedjur, en bekväm vagn för promenaderna samt en riktigt bra barnförsäkring. Det finns tre olika sätt att beräkna pensionsrätten i det allmänna pensionssystemet för barnår: ➊ Din inkomst räknas så att den uppgår till lika mycket som du hade året före barnets födelse. (Bäst för dig som hade en hög lön innan du fick barn, men som gått ner till deltid.) ➋ Din inkomst räknas upp till 75 procent av den genomsnittliga pensionsgrundade inkomsten för alla i Sverige. (Bäst för dig som hade låg inkomst innan du fick barn, och som arbetar deltid eller stannar hemma under de första åren.) Så ger barnen pensionsrätt ➌ Du får räkna upp din egen inkomst med ett inkomstbasbelopp. Detta är på kr för år 1999, men räknas upp varje år. (Bäst för de föräldrar som tjänar ungefär lika mycket efter barnets födelse som före.) Du behöver inte själv räkna ut vilket alternativ som är bäst för just dig, det gör Försäkringskassan. I praktiken blir resultatet att skillnaden i pension inte blir så stor vare sig du arbetar heltid, deltid eller är hemma under barnets fyra första år. För sina föräldrar är Kasper en miljonsatsning. Fram till sin myndighetsdag har han kostat 1,2 miljoner kronor. Under sitt första levnadsår kostar Kasper kr. Uppemot hälften, kr, är lönebortfall (efter skatt) för mamma och pappa under föräldraledigheten. Vi har räknat med sex månaders ledighet för vardera föräldern och månadslöner på respektive kr. Föräldraledigheten ger pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet. Hur den beräknas kan du se i rutan här intill, liksom hur föräldraledigheten påverkar tjänstepensionen. Eftersom han kommer att hämta maten från mamma de närmaste månaderna är driftskostnaderna för lille Kasper relativt låga under det första året. (Men för att mamma ska orka amma behöver hon äta 500 kalorier extra om dagen. Det är två skivor fullkornsbröd med Bregott, en skiva cheddarost, en msk leverpastej, en stor kaffe latte samt ett äpple. Fast det belastar vi inte Kaspers konto med.) Utrustningen till babyns startpaket uppskattas till kr det första året. Det är ganska lågt räknat. Där ingår bland annat barnvagn, skötbord liksom bilbarnstol och åkpåse när Kasper ska på visit. En säkrare och dyrare bil blir också viktig när familjen växer. Vi har beräknat Kaspers andel av merkostnaden till kr i månaden. Kasper, 1 år Som ettåring börjar Kasper på dagis. Maxtaxan för ett barn är kr om året. Det är jättekul på dagis, tycker Kasper och nyser. Med dagis kommer bacillerna. Och mamma och pappa lär sig ett nytt ord, att vabba, alltså vara hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Ersättningen från Försäkringskassan 42

2 Tjänstepensionen under barnledigheten Privatanställda tjänstemän med ITP Det finns en rekommendation om att arbetsgivaren ska betala ITP-premien i elva månader per födsel. Statligt anställda med PA-03 Premien betalas in under föräldraledigheten, dock längst i 18 månader. Om föräldern hade en heltidstjänst när barnet föddes och har kvar heltidstjänsten men är tjänstledig på deltid, bibehålls de förmånsbaserade delarna som om personen hade fortsatt jobba heltid. Inbetalning till de premiebestämda delarna av pensionen sker dock på faktisk lön. +1,2 miljoner kr Kommun- och landstingsanställda med PFA Premien betalas in under högst 18 månader i anslutning till barnets födsel. Därefter gäller följande: om föräldern haft en heltidstjänst före barnets födelse men går ner till 75 procent betalar arbetsgivaren en premie som om den anställde jobbat heltid. Detta gäller fram till barnets åttaårsdag. Privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO Du gör själv en anmälan till försäkringsbolaget Afa. Där finns en premiebefrielseförsäkring som träder in när man tar ut föräldrapenning i samband med barns födelse. Premien betalas i högst 11 månader per födsel. (Källa: Eva Adolphson, Alecta) FOTO: IBL 43

3 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Barnomsorgskostnaden sjunker när barnet fyller fyra när man vabbar är lika hög som din sjukpenning. I tabellen över vad lille Kasper kostar har vi räknat med att mamma eller pappa kommer att vara hemma sju dagar om året, till en sammanlagd kostnad av 900 kr om året, efter skatt. Med nya kompisar följer också vissa sociala åtaganden för lille Kasper, till exempel födelsedagsuppvaktningar. Vi räknar med sammanlagt 500 kr medan barnen är så här små. Vid den här tiden börjar mamma och pappa se sig om efter en större bostad. Kasper ska få eget rum, där han kan leka med kompisarna när han blir lite större. Kostnaden för en ny bostad kan naturligtvis bli hur hög som helst och hela kostnaden ska inte belasta Kaspers konto, men 900 kr i månaden för ett eget rum har vi bedömt som rimlig. Kasper, 4 år Alla barn på dagis eller hos dagmamma har rätt till allmän förskola från augusti samma år de fyller fyra. Det innebär att de erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året, därför sjunker kostnaderna för barnomsorgen med kr om året, från närmare kr till kr om året. En del av besparingen äts upp direkt, för nu börjar presentkontot växa. Vi har lagt på en tusenlapp, till kr. Andra utgifter som smyger sig på en barnfamilj är exempelvis att man hyr fler DVD-filmer än annars, säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi på Föreningssparbanken. Föräldrar fotograferar gärna sina barn och kanske sat- Hittills har Kasper, 6 år, kostat kr FOTO: MATTON Kostnad för ett barn Vad kostar barn i olika åldrar? Utgifter, kr Ålder Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko-/ 1 barn (maxtaxa) månadspeng Summa Kostnad för två barn Vad kostar barnen 0 18 år? Kronor, år 2006 Nödvändiga kostnader Dagis/fritids Vecko-/månadspeng Bostad Inkomstbortfall vid sjukdom 7 dgr/år 1 11 år Presenter till barnen Utrustning (möbler, barnvagn o dyl) Presenter till barnens kompisar och fröknar Klassresor Dyrare bil Barnens fritid, (inkl 1 lägervecka/år fr.o.m 7 resp 9 år) pojken: fotboll 6-18 år flickan: ridning 9-15 år Moped En bil till Föräldraledighet Sparande till barnen Totalkostnad minst Intäkter barn-/studiebidrag Nettokostnad Så här har vi räknat I den övre tabellen visar vi kostnaderna för ett barn. I kolumnen Nödvändigt ingår bl a mat, kläder, hygien, fritid, el och försäkringar. I kolumnen Övriga kostnader har vi bland annat lagt in ökad bostadskostnad ( kr/år efter ett års ålder), sparande till barn (barnbidraget), inkomstbort- 44

4 Intäkter, kr Fritid Övriga Föräldra- Barnbidrag/ Årskostnad Klassresor (fotboll) kostnader ledighet Studiebidrag Kommentar Mat, kläder, hygien, hälsovård, fritid, försäkr, el, tele, förbrukningsvaror. Genomsnitt då man har två barn på dagis och fritis t o m tio års ålder kr mer i månaden. Hälften på vardera föräldern. Lön respektive Bortfall efter skatt kr per jul och födelsedag/barn. Presenter: 500 kr/barn och år 1 3år, kr/barn och år, 4 18 år. Klassresor åk 3, 6, 9, sista året gymnasiet. Sammanlagt kr. Ca kr/månad. Kostnad för ett barn 1,2 miljoner kr Kostnad för två barn 3,2 miljoner kr år. Köps när andra barnet föds, kr/månad. Sex månader/barn på vardera föräldern. Månadslön resp Bortfall efter skatt. En summa som motsvarar barn-/studiebidraget sparas till resp barn. Barnbidrag kr/mån. Studiebidrag 950 kr/mån, tio månader/år. Flerbarnstillägg. fall vid sjukdom de första 11 åren (900 kr/år), presenter till barnen och deras kompisar, kr/år för större bil och mopedkostnader under tre år (8 000 kr/år). Stämmer dessa delar inte in på er situation är det bara att lägga till eller dra ifrån för att få en mer rättvisande siffra. I den nedre tabellen visar vi kostnaderna för två barn, en flicka och en pojke. Här har vi lagt till fler vanliga kostnader för barnfamiljer som lägerveckor, klassresor och att familjen kör ytterligare en bil. Spara till barnen men behåll makten själv Ylva Yngveson menar att vi har en svag sparkultur i Sverige. Spontant vill många börja spara så tidigt som möjligt till barn eller barnbarn. Men låt inte välviljan ta över förståndet kanske gör pengarna bäst nytta i hushållskassan nu? Vilket är bäst att mamma och pappa städar och jäktar på helgerna medan barnens sparkapital växer, eller köpa hushållstjänster för pengarna och tillbringa mer tid med barnen? I vår tabell har vi räknat med att föräldrarna sparar hela barn- respektive studiebidraget. Sammanlagt lägger de undan kr till Kasper. Om avkastningen varit 7 procent om året (historisk avkastning för aktieplaceringar) betyder det att Kasper kan lyfta cirka kr före skatt på sin myndighetsdag. Har man svårt att klara ekonomin till vardags behöver man kanske inte sätta upp så stort sparmål. Det är under de år man försörjer barn som ekonomin brukar vara mest trängd, säger Ylva Yngveson. Visst är det bra om föräldrar kan spara och även kr i månaden växer till en bra slant på 18 år. De föräldrar som inte sparar så mycket som i vårt exempel skulle i stället ha haft kr att disponera under Kaspers uppväxt. Ylva Yngveson rekommenderar att man i stället försöker spara mer innan barnen kommer. Generellt har vi en svag sparkultur i Sverige, säger hon. Det kan vara bra att förbereda sig för familjebildande och försöka spara redan under tonåren. Då har man en buffert att falla tillbaka på, får större valfrihet och blir inte bara beroende av inkomsten. Barnbidraget är samhällets sätt att satsa på barnfamiljerna och räknat i dagens penningvärde har barnbidraget stigit sedan det infördes I oktober höjdes det med 100 kr och flerbarnstillägg betalas ut redan från andra barnet. Dessutom höjs underhållsstödet till ensamma föräldrar med 100 kr och bostadsbidraget med 50 kr per barn. Det gör att en ensamstående tvåbarnsförälder kan få 600 kr mer i plånboken i år. Det är ett bra tillskott för ett hushåll som har halkat efter utvecklingen i flera år. Samhället stöttar trots allt ensamstående föräldrar rätt bra. Våra beräkningar visar att ensamstående föräldrar i själva verket får tillbaka det de betalar i skatt, tycker Ylva Yngveson. Att många i den här gruppen ändå har svårt att få det att gå ihop hänger mer på att boendet tar så stor del av inkomsterna. Det är svårt för ett hushåll, i synnerhet ett barnhushåll, att klara sig på en lön i Sverige. Föräldrar sparar till barnens bostad Föräldrar sparar åt sina barn, samtidigt som de vill styra hur sparpengarna ska konsumeras. Det visar Skandiabankens Temoundersökning om hur föräldrar sparar åt sina barn. Undersökningen visar att många föräldrar sparar för att barnen ska få det bättre än de själva hade det, säger Annika Creutzer, privatekonom på Skandiabanken. Upp till 96 procent av alla hushåll sparar till sina barn. De flesta sparar månadsvis. Pengarna placeras på vanliga sparkonton eller fonder. Vem som sparar, och hur mycket, har inget direkt samband med familjens inkomst. I stället är det utbildningen som styr storleken på sparandet. Högutbildade sparar mer än lågutbildade. Undersökningen visar att barnen i genomsnitt har ett kapital på kr. Många föräldrar vill att deras barn ska kunna köpa en bostad i framtiden och slippa hyra, säger Annika Creutzer. Någon undersökning som visar hur de sparade pengarna verkligen används har ännu inte gjorts. QITHARA ÖZMEN 45

5 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Dyrast när barnen vill spela hockey eller rida Jag har aldrig känt att FOTO: MATTON sar på en ny digitalkamera. Data- och TV-spel är också utgifter som kan tillkomma och så småningom mobiltelefonerna. Kasper, 6 år Innan Kasper föddes kunde hans föräldrar i stor utsträckning själva välja när de ville åka på semester och kunde leva relativt billigt under långresorna. Men barn vill sova på bestämda tider, är ofta avvaktan- Så mycket kostar idrotten Ishockey och ridsport är dyrast att utöva. Inte golf, vilket beror på att undersökningen omfattade ungdomar mellan 7 och 15 år, en grupp som subventioneras av golfsporten i förhållande till vuxna. Att simning är så dyr beror på att det är en tävlingsintensiv idrott och att ungdomarna börjar tävla tidigt. (Källa: Riksidrottsförbundet: Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande ) Idrott Ishockey Ridsport Simning Tennis Basket Golf Innebandy Friidrott Fotboll Gymnastik Golf är inte så dyrt som man kanske skulle kunna tro. Årskostnad Kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr För tvåbarnsfamiljen räcker det inte med att fördubbla kostnaden för ett barn. Nej, två barn kostar drygt 3,2 miljoner, enligt Föreningssparbankens siffror. En stor del av den extra kostnaden beror på att man har räknat med att familjen skaffar en extra bil. Tre komma två miljoner? Tvåbarnsmamman Kaisa Skottestad blir paff när hon får höra hur mycket det faktiskt kostar att ha två barn. (Se Föreningssparbankens tabell på sidorna ) Själv hade hon gissat på någon miljon, kanske. Om man nu kan räkna barn i pengar. Men jag har aldrig känt att det skulle vara dyrt med barn, säger hon. Enda gången hon kan påminna sig att hon ens reflekterat över utgifterna var inför Mattias födsel. Vi var ute och handlade allt som ingår i en babys startpaket. Vagn, åkpåse och overaller. Då tyckte jag det blev mycket pengar på en gång, säger hon. Speciellt vagnen blev dyr, minns hon. Det var nästan som att köpa bil med alla tillval. Minsta krok att hänga väskor på kostade extra. Anpassningen av vardagsekonomin har skett gradvis. Det kommer lite i taget, som Kaisa säger. Först är det blöjorna, sedan vällingen, sedan barnmaten Och så håller det på. Fast nu handlar det om TV-spel och mp3- spelare. Fyra år efter Mattias föddes Matilda, men inte heller det betydde någon revolutionerande förändring av ekonomin. I dag bor Kaisa och barnens pappa Kent Rosquist på skilda håll. Kaisa, med sambo Andreas Johansson, bor med barnen i hyreslägenhet i Nacka och pappa Kent i Vårby. Barnen går i skola i Nacka, så när de bor hos sin pappa måste de åka kollektivt. Barn som åker kommunalt till skolan har rätt till gratis busskort (kommunen betalar). Kaisa har kämpat för att Mattias och Matilda skulle få busskort av kommunen trots att de inte bor exakt halva tiden hos sin pappa, annars en utgift på en dryg tusenlapp per barn. Nu har kommunen gått med på att betala busskort för ena terminen. Tolvåringen Mattias tränar Kung fu två gånger i veckan, vilket kostar mellan och kr per termin. Matilda går på dans, kr per termin. Då ingår inte den utrustning som krävs för barnens aktiviteter. Man märker att det börjar kosta nu. Tack och lov är Mattias inte intresserad av märkeskläder, men jag hör att föräldrarna till tjejerna i hans klass klagar över hur dyrt det börjar bli, säger Kaisa. En gång om året kostar familjen på sig en utlandssemester. Vi tar en charterresa och stannar borta två till tre veckor. Jag har en väninna på Kreta, så de senaste åren har det blivit mycket Grekland. Resan går på mellan och kr, då är mat och uppehälle inte inräknat. Kaisa sparar 400 kr i månaden i Nordeas aktiefonder Spektra och Futura till Mattias och Matilda. Hon har hållit fast vid samma fonder hela tiden, fast nu börjar hon fundera på att byta. Pengarna ska de använda till något nyttigt. Bostad eller körkort. Eller om de vill plugga utomlands, säger hon. FOTO: MAGNUS LÄNJE 46

6 det skulle vara dyrt med barn Anpassningen av ekonomin sker gradvis, tycker Kaisa Skottestad, här tillsammans med sina barn Mattias, Matilda och sambon Andreas Johansson. 47

7 Barnet ditt livs största investering PENGAR& BARN FOTO: IBL Mopedåldern gör att årskostnaden ökar med kr de inför främmande mat och nya smaker och vill ha lekkamrater. Kort sagt Bamseklubben, här kommer vi! Med barn i skolåldern är man också hänvisad att resa under skolloven, eller i nära anslutning till ett lov. Och då är det högsäsong, vilket betyder högre priser. På fritiden spelar Kasper fotboll och han har gått med i den lokala klubben. Kasper, 11 år Kasper slutar på fritids. En kostnad på kr om året försvinner. Men Kaspers personliga behov växer, och från och med nu ökar de nödvändiga utgifterna allt snabbare. Där ingår mat, kläder, hygien, hälsovård, el, tele och förbrukningsvaror. Cykel och cykelhjälm, liksom utrustning för exempelvis skidåkning. Kaspers rum börjar alltmer likna lagret hos en hemelektronikkedja. Här finns TV, DVD, dator, mobil, mp3-spelare FOTO: PRESSENS BILD Kasper, 15 år Kasper fyller moppe och på 15- årsdagen står en skinande EUmoppe (klass 1) på gatan och väntar. Räkna med att den kostar omkring kr, plus försäkring. 15-åringar måste avlägga ett förarbevis för att få köra Enligt en undersökning som Nordea genomförde för ett par år sedan har månadspengen höjts med i snitt 35 procent mellan 2001 och Under samma tid hade priserna gått upp 5 procent och lönerna med omkring 6 procent. Den yngre generationen har alltså fått en löneförhöjning som är nästan sex gånger högre än föräldrarnas. Nu är det således föräldrarna som måste skärpa förhandlingstekniken. Här ger förhandlingscoachen Allie Swain Muresan råd för en lyckad förhandling för båda parter. Hon har jobbat i många år med att hjälpa företag finslipa sin presentations- och förhandlingsteknik. Jämna ut maktbalansen. Tänk på att du har allt och barnet inget. Du har huset, pengarna, kontrollen. Barnen kanske begär höjd månadspeng för att de tror att pengar ger makt. Kliv in i barnets värld. Hur har de det? Vad pratar de med sina kompisar om? Vad vill de ha pengarna till? Styr inte förhandlingen enbart efter vad du anser. EU-moppe och mopeden måste registreras till skillnad från vanliga mopeder, klass 2. Men det finns ett förslag om att införa registreringstvång även för klass 2-mopeder, säger Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det kan träda i kraft från år Trafikskolor, handlare och frivilligorganisationer utbildar mopedförare. Ett förarbevis kostar från 500 kr upp till drygt kr. Trafikförsäkring är obligatorisk. Utöver den kan mopeden Det är viktigt att använda ett av försäkringsbolaget godkänt lås på mopeden. Självrisken är relativt hög. Barns genomsnittliga månadspeng Ålder Kr Till (Källa: Föreningssparbanken) Tonåringars genomsnittliga månadspeng Ålder Kr (Källa: Föreningssparbanken) Så förhandlar du om veckopengen Fastna inte i rätt/fel-fällan. Låt barnen få rätt ibland, det kostar dig inget. Sträva efter samarbete. Överskölj inte barn med information, utan rådgör. Hur ska ni lösa problemet tillsammans? Behåll lugnet. Förbered mötet. Det är ingen tillfällighet att det du trodde var det viktigaste kommer sist. Om du har uppfyllt alla de övriga punkterna, kommer resten av förhandlingen att gå som en dans. hel- eller halvförsäkras. Självriskerna är relativt höga, mellan och kr. När det gäller mopeder är det viktigaste att använda ett av försäkringsbolagen godkänt lås och ha den parkerad så säkert som möjligt, säger Gunnar Olsson. Bensinen får Kasper betala själv, mopeden drar ungefär 0,2 liter milen. Om Kasper bor i norra Sverige kanske han hellre vill ha en snöskoter. Det går att hitta en bra begagnad snöskoter för kr. Utrustningen tillkommer, en bra hjälm kostar ca kr och en skoteroverall går på omkring kr. Köra snöskoter är oftast ett helgnöje och normalt hinner en 49

8 PENGAR&BARN Barnet ditt livs största investering Räkna med att körkortet kostar minst kr Glöm inte att det finns stipendier att söka när det är dags för ett high school-år. ung förare avverka mellan 60 och 70 mil per säsong. Snöskotern drar ungefär 2 liter milen. (Källa: Försäkringsvillkoren för snöskoter liknar de för en moped. Kasper, 18 år Nu är det dags för körkort. Trots att Kasper övningskör med sina föräldrar måste han ta körlektioner på körskola också. Och då springer notan iväg räkna med omkring kr. Vad kostar ett körkort? Bevis om körkortstillstånd 220 kr Kunskapsprov 180 kr (efter kl 18 och helger 220 kr) Körprov för behörighet B 645 kr (efter kl 18 och helger 845 kr) Körprov för övr behörigheter 840 kr (efter kl 18 och helger kr) Tillverkning av körkortet 120 kr Innan Kasper får ge sig ut på vägarna måste han skaffa ett körkortstillstånd (220 kr) och handledarna i det här fallet föräldrarna måste ha ett handledarbevis (gratis). Från och med i år måste även handledarna för privatister gå en utbildning på körskola eller hos annan kursverksamhet. Priset på detta bestäms av marknaden, men räkna med några hundralappar. Den 1 oktober 2006 införs också en obligatorisk riskutbildning, som Vägverket just nu håller på att utforma. Priset för denna är heller inte bestämd. (Källa: Vägverket) FOTO: IBL High school-året kostar Efter nian tänker Kasper sticka iväg på ett high school-år och i likhet med de allra flesta vill han till USA. Det kostar uppemot kr. Exempel: EF säljer ett år på high school i USA för kr. I summan ingår flygresan, boende i amerikansk värdfamilj i tio månader med frukost och middag i familjen, assistans med visumansökan, skolplats samt förberedelsematerial och stöd av EF:s representanter i USA. Däremot måste man själv ha med sig fickpengar för att betala lunchen i skolan och andra personliga utgifter. EF rekommenderar mellan och kr per månad. Ge barnen ett Visa-kort eller öppna ett bankkonto i USA där du kan sätta in pengarna, säger Jenny Friis Wahlberg, produktchef på EF. Allra viktigast är att teckna en försäkring som täcker allt som kan hända. Hemförsäkringens reseskydd är begränsat till 45 dagar och räcker inte. Det sociala skyddsnätet i USA är glesare än i Sverige, därför behövs en heltäckande sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ska också ersätta eventuell förlust av lösöre, ge rättshjälp och ersätta försvunnet bagage. En sådan försäkring kostar (genom EF) mellan och kr. Den som åker på ett high school-år kommer att förlänga sin egen skoltid med ett år, eftersom man vanligtvis tar om året i svensk skola när man kommer hem. Om Kasper hellre väntar tills efter gymnasiet med att utbilda sig utomlands kan han exempelvis söka till collage i USA. Men det är betydligt dyrare, ett collageår kostar minst kr bara för resa, boende och utbildning. och det finns stipendier att söka Det finns massor av stipendier att söka för den som vill plugga utomlands. Enklast är att gå in på och klicka vidare. Det kostar ett par hundralappar att få tillgång till stipendiebanken. Ett annat tips är att också gå till biblioteket på hemorten för att höra om det finns några lokala stipendier att söka. Dessa finns sällan med i de stora stipendieregistren. 50

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Gilla Din Ekonomi Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Ung & Student Koll på läget Från 13 år får ungdomar skaffa ett eget konto med kort. Och på 18 årsdagen öppnar sig en hel värld av möjligheter.

Läs mer

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg BARN OCH FAMILJ Barnomsorg Det bästa som du kan ge dina barn, förutom goda vanor, är goda minnen. - Sydney J. Harris Inledning V åra politiska företrädare har i decennier systematiskt arbetat för att splittra

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Halvlek för 70-talisterna

Halvlek för 70-talisterna Halvlek för 70-talisterna En pensionsprognos för 40-talisternas barn Maria Sjuttitalsson PPM-stigen 70 197 79 Pensionsboda Tjänat in allmän- och tjänstepension och nått halvtid till pension och nått halvtid

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

Nordeas undersökning om fickpengar 2015

Nordeas undersökning om fickpengar 2015 Nordeas undersökning om fickpengar 2015 Emma Persson Privatekonom 20/4/2015 Summering x Trenden att inte ge sina barn vecko- eller månadspeng stärks ytterligare. Hela 44 procent av föräldrar ger antingen

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin EUINTRO Jag tänkte nu ställa några frågor om balansen mellan arbete och familjeliv.

Läs mer