Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Arbetsgrupper Diskussion: Efter visionsmötet Diskussion: Inför riksmötet Diskussion: Internationellt arbete Diskussion: Sverok och datorspelen Beslut: Distriktsstöd Väst Beslut: Förstärkning av kansliet Beslut: Nominering till LSU:s styrelse Beslut: Rädda Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Rapporter...32 Rapport: Analys av förändringar i Sveroks medlemsantal...33 Rapport: Arbetsgruppen Internationellt arbete från riksmötet till Rapport: Databasprojekt...38 Rapport: Drift...40 Rapport: Distriktsstöd...41 Rapport: Ekonomi...42 Rapport: Förbundskansliet...43 Rapport: Förbundsordförande...46 Rapport: Föreningsstöd...49 Rapport: Internetbaserad Organisering...50 Rapport: Jämlikhet & c/o...51 Rapport: Organisationsutveckling...52 Rapport: Spelgalan...53 Rapport: Spelveckan...54 Rapport: Stockholm Pride...55 Rapport: Verksamhetsutvecklingsbidrag...58 Rapport: Vice ordförande...59

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. Handlingar i ärendet Röstlängd. Mötesfunktionärer. Adjungeringar. Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Anna Westerling Dan Sivnert Daniel Ahlberg Kriss Andsten Mikael Leisjö Ola Ekegren Petra Malmgren Tobias Lehto Frånvarande David Gustavsson

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Mötesfunktionärer Mötesordförande Anna Westerling Tobias Lehto Mötessekreterare Christer Chrisp Pettersson Justerare Petra Malmgren

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Karl Lampinen, föredragande, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 2. Diskussion: Arbetsgrupper Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 3. Diskussion: Efter visionsmötet Mötet diskuterade ärendet Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Efter visionsmötet Diskussionsunderlag: Nationell projektbidragsfond

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Diskussionsunderlag: Efter visionsmötet Av Petra Malmgren På visionsmötet kom det fram en hel del idéer om vad Sverok kan och borde göra. Det är viktigt att vi nu inte låter detta falla i glömska utan faktiskt lyfter upp de idéer vi tycker om och försöker realisera dem. Om vi redan nu börjar utarbeta våra tankar till konkreta förslag har vi mycket vunnet inför vinterns motionsarbete. Det blir ett bra sätt att få bättre underbyggda motioner istället för att stressa fram dem runt årsskiftet. Följande togs upp på mötet och är intressant att fånga upp i denna diskussion: SWOT-analys vi hade en mycket givande diskussion kring detta och det är viktiga punkter att inspireras av och hålla i minnet Behovsanalys vi diskuterade vilka behov som finns Mötesplatser hur kan vi stödja mötesplatser? Detta innefattar både lokaler samt stöd till arrangemang. Jag har skrivit ut relevanta delar av mötesanteckningarna som styrelsen får läsa. Sedan tar vi och lyfter fram de konkreta idéerna som dök upp under mötet som vi tycker är intressanta att gå vidare med.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Diskussionsunderlag: Nationell projektbidragsfond Av Anna Wsterling Vad är Sverok grundverksamhet? Vad vill vi mest? - Jo, att det spelas spel. Hur börjar folk idag att spela spel? - Jo, när de träffar andra spelare och får testa på. Var träffar de andra spelare och har möjlighet att testa på? - På arrangemangen. Allt från lajv till konvent, och där sprids otroligt mycket kunskap och folk kommer i kontakt med nya typer av spel. Sverok har alltså en väldigt arrangemangsbunden hobby, där arrangemangen är viktiga för att från kunskapsspridning till enrollerandet av nya medlemmar. Vilka spel spelar spelare och vilka arrangemang deltar de på? - De som finns. Vilka arrangemang/spel finns? - De som folk arrangerar och gör, och som de kan hitta finansiering till. Har Sverok någon möjlighet att styra detta så att det görs bra och mycket arrangemang? - Nej. Visa distrikt har en projektbidragsfond, men den har ofta mycket små resurser. Då har vi konstaterat att arrangemangen är viktiga, men att Sverok inte gör något för att stötta dem eller försäkra sig om att det görs fler. Vilka arrangemang görs? De riktigt stora arrangemangen som drar mer än 1000 deltager de är konventen och Enhörningsslajv. De har båda funnits länge och har en utarbetad struktur. Nya utvecklande arrangemang kommer väldigt sällan upp. Konventen och Enhörningslajven har sett likadana ut i 10 år. Varför arrangeras de så sällan något nytt? Jag intervjuade en kvinna som hade pysslat med dataspel och hon sa att ett problem i branschen var att de bara satsade på säkra kort. Det verkar som att resten av Sverok hobby grenar lider av samma problem. Vad gör vi för att verkar för att nya annorlunda projekt som kan vara potentiella succér arrangeras? Nya som vänder sig till nya målgrupper? Sverok har ett uppdrag från ungdomsstyrelsen att stödja lokalverksamhet och stödja sådant som är jämställdhets, demokrati och integrationsfrämjande. Hur gör vi detta idag? Vi stöder ju våra föreningar i största allmänhet, inte specifika projekt som pysslar med detta. Vore det inte bättre att försöka lyfta fram de projekt som främjar sådant vi vill att de ska främja? Nationella projekt Ett annat problem är att visa projekt är för stora för att söka från distriktens fonder och vi har ingen bra lösning för att stödja dessa projekt. Vilka arrangerar? Arrangemangen görs nästan alltid av ideella ungdomar eller unga vuxna som sliter ut sig och lägger mycket av sin privata tid. Det är inte ofta folk som arrangerat en gång arrangerar direkt igen, privatekonomi och liv måste återhämta sig först. Detta leder till att det arrangeras få arrangemang. Att arrangera något är någonting man gör en, två eller tre gånger i livet, vilket leder till att många är nybörjare och kunskap går ständigt förlorad. Sverokare börjar också bli så gamla så de vill utveckla sin hobby och hitta på fler saker. Men när de blir lite äldre får de också jobb. De betyder att även om de vill arrangera har de inte tid att ge upp ett helt liv för att arrangerar. Ekonomi till projektet kan hjälpa här. Vi vill inte förlora duktiga arrangörer när de blir över 30 för att de skaffar sig ett annat liv. Vi vill att de ska fortsätta utveckla spel och arrangemang. Att söka från andra fonder idag går till en vis del, men samtidigt så är det nej på många fronter med argumentet att ni har ett ungdomsförbund med 20 miljoner för att stödja sånt här. Men vi har ingen möjlighet att stödja arrangemang, trots att arrangemangen är själva grundbulten i vår verksamhet.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Vad skulle en projektbidragsfond ge? Fler arrangemang Möjlighet för oss att påverka vilka arrangemang som arrangeras Ett stöd till Sveroks viktigaste verksamhet Utveckling av spelarrangemang. Vad vill jag med det diskussionen? Jag vill ta upp diskussionen om en eventuell nationell projektbidragsfond för att kunna lösa ovanstående problem, och kontrollera hur styrelsen ställer sig till själva idéen för att sedan kunna fundera ut metoder om hur en sådan skulle skötas praktiskt.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 4. Diskussion: Inför riksmötet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Inför riksmötet

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Diskussionsunderlag: Inför riksmötet Av Petra Malmgren I våras när förbundsstyrelsen förmedlade ansvarsområden valde vi medvetet att inte ännu utse någon ansvarig för riksmötet. Tanken med detta var att inte binda upp en person med riksmötesansvaret så tidigt på året, utan istället utnyttja resurserna bättre. Detta var bra, men nu behöver vi börja fundera på hur vi ska göra. I början av sommaren fick jag i uppdrag att boka riksmöteslokaler samt bestämma datum och det tycker jag är helt ok att göra. Jag känner dock en oro att mycket av det ska hamna på mig i och med att det inte finns någon som är ansvarig. Det senaste året har jag noterat att det lätt blir på det viset. En sådan lösning tror jag skulle vara mycket olycklig i det här fallet, då det behöver vara någon annan än ordföranden som fixar riksmötet egentligen. Inför riksmötet har ordförande många arbetsuppgifter och bör inte belastas med de praktiska aspekterna av riksmötet i alltför stor utsträckning. Styrelsen behöver diskutera hur vi ska hantera detta.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 5. Diskussion: Internationellt arbete Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Internationellt arbete

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Diskussionsunderlag: Internationellt arbete Av Karl Lampinen, gruppledare Internationella arbetsgruppen Inledning Världen finns därute, oavsett om vi vill det eller inte. I den stora världen finns det mängder av spelare, oavsett om vi vill det eller inte. Det vi däremot kan bestämma är hur vi ska möta världen med alla dess spelare. Riksmötet har beslutat om följande: Sverok ska under året upprätthålla kontakten med liknande förbund i andra länder och möjligheter till samarbete ska undersökas samt möjligheter till bildande av en internationell samarbetsorganisation undersökas. Möjligheter för större internationella satsningar ska även undersökas. Hemsidan och delar av övrigt informationsmaterial skall översättas till engelska. Den stora frågan är: ska vi ha långsiktiga mål rörande det internationella arbetet? Diskussionspunkter På vilket sätt kan det internationella arbetet komma medlemmarna till gagn? Kan de åtnjuta fördelar av samarbete på annat än lokal nivå, och hur? Vad vill vi uppnå? På kort, medellång och lång sikt? Finns det behöv av formell organisering? Fördelar? Nackdelar? Ska det internationella arbetet vara tätt sammankopplat med Sveroks organisation eller ha en mer fristående roll? Är detta som är värt att sätta pengar på, även om ekonomin kärvar? Vad finns det för tankar om större internationella satsningar? Ska Sverok ha ett internationellt arbete överhuvudtaget? Ska vi profilera oss med trycksaker etc.? Ska vi försöka sprida Sverok modellen (ex. med liten administration, fokus på den lokala föreningen och mycket resurser ut direkt till medlemmarna och en bredd inom förbundet när det gäller spel) eller ska vi stötta de olika organisationernas särart? Finns det något bättre namn än Sveroks internationella arbetsgrupp eller Sveroks arbetsgrupp för Internationellt arbete Hur ska man sammankoppla det internationella arbetet och distriktsnivå? Finns det behov av det? Hur ska man sammankoppla det internationella arbetet och riksnivå? Finns det behov av det? Mål Jag vill ha förbundsstyrelsens åsikter och tankar för att börja förbereda arbetet inför nästa års riksmöte och presentera förslag på hur man ska utveckla sveroks internationella arbete på lång sikt. Jag vill även få nya åsikter om hur förbundsstyrelsen ser på arbetet och på nya uppslag och idéer hur vi ska uppnå riksmötets beslut. Detta ska sen helst mynna ut i ett beslutsunderlag och en motion till riksmötet.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 6. Diskussion: Sverok och datorspelen Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Sverok och datorspelen

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Diskussionsunderlag: Sverok och datorspelen Av Petra Malmgren Förra styrelsemötet öppnade vi upp en mycket intressant diskussion om datorspel och vilken roll vi ska spela där. Datorspel är den hobbygren som lockar flest medlemmar och det är samtidigt en av våra mest ifrågasatta hobbygrenar. Det finns mycket positivt med datorspel, men samtidigt en hel del faktorer som ifrågasätts, både av spelare och av omvärlden. På något sätt bör vi ta ställning i denna fråga och för att vi ska kunna göra det måste vi lyfta upp den på dagordningen. Detta underlag har inspirerats av de larm om datorspelsberoende som fördes fram i media i början av augusti och fokuserar därför på detta område fram för datorspelsvåld, som diskuterades på förra mötet. Då vi inte riktigt hann färdigt då finns det även utrymme nu för att ta upp detta. Jag tycker att man kan jämföra datorspelsrädslan med vuxenvärldens rädsla för tidigare ungdomsfenomen; jazz, video osv. När någon sitter länge vid datorn anses det vara farligt i sig, till skillnad från ifall man skulle ägna samma mängd tid åt något annat intresse. Min åsikt är att det finns andra faktorer som avgör ifall man har ett problem. Aktörer inom området Det finns många aktörer på området och för att alla ska hänga med i diskussionen beskriver jag alla aktörer lite kort nedan. Mediarådet myndighet som tittar på bland annat datorspel. Har gjort undersökningar och tagit fram råd till föräldrar samt åldersmärkning. Ungdomsstyrelsen har tittat på datorspel som ett nytt fritidsintresse. Tidigare i år gav de ut boken New game som är en kunskapsöversikt om datorspel för att vuxenvärlden ska få bättre förståelse för datorspel. Folkhälsoinstitutet har gjort en mindre utredning om datorspelspåverkan. Ska/har frågat regeringen om att få göra en till som mer utförligt fokuserar på datorspelsberoende. Fairplay organisation som säger sig vilja belysa datorspels positiva och negativa effekter. Vanligtvis belyser de dock endast de negativa. Svenska datorspelsinstitutet (SDSI) Intresseorganisation för datorspelare Spelberoendes riksförbund arbetar med spelberoende. Hänvisar dock till Fairplay i fråga om datorspel MDTS - branschorganisation Spelplan - branschorganisation Enskilda aktörer det finns många tyckare på området, journalister, spelare, bloggare Vad kan/ska vi göra? Det finns en mängd saker vi kan göra inom området. Ta ställning för/emot datorspelsberoende I diskussionen om datorspel finns det olika ställningstagande vi kan göra. Det finns de som helt och hållet avvisar de åsikter som Fairplay och andra oroliga lyfter fram och säger att det är helt fel. Samtidigt finns det de som tycker att larmen är korrekta och att datorspel är ett stort problem i samhället. Sedan går det ju alltid att befinna sig någonstans på mitten mellan extremerna. Jag tror det är viktigt att vi erkänner att datorspelsberoende finns men att vi bör försöka balansera den diskussion som förs. Debatten i media nu senast kändes väldigt onyanserad och moralpanikartad. Då är det lätt för spelhobbyn att hamna i försvarsställning. Samtidigt finns det ju problem, men med denna polarisering blir det svårt att samarbeta och hitta en lösning. Forskning Det finns idag inte mycket forskning om datorspel men det är en hel del på gång. Bland annat planerar Folkhälsoinstitutet att undersöka datorspelsberoende närmare. Jag tycker att vi bör uppmuntra forskning och försöka hålla koll på vad som finns. Det är svårt att hinna läsa allt nytt som kommer, särskilt som personerna i styrelsen byts ut. Vi har inte heller resurser till att låta anställda vara helt insatta. Det går dock att hålla koll på vilket material som finns och vad det handlar om, så att vi vid behov kan sätta oss in i området när det av något skäl har blivit aktuellt. Information När vi tar fram information om datorspel tar vi på ett eller annat sätt ställning till vad som ska finnas med i informationen. Idag är presentationen neutral åt det positiva hållet. Eftersom vi representerar datorspel som ett socialt fritidsintresse känns det som en bra inriktning

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Det finns dock möjlighet att ta ett större ansvar när vi informerar om datorspel. Mediarådet och MDTS har tagit fram åldersmärkningar och råd till föräldrar. Dessa skulle vi kunna lyfta fram. Det finns dock skilda åsikter om ifall det är Sveroks sak att ta ställning för ifall dessa rekommendationer är bra. Dels är det ett sätt att hamna i en ansvarsposition, som om vi försvarar en del spel och fördömer andra. Det kan även uppfattas som överförmynderi mot våra medlemmar som kanske inte alls håller med om dessa rekommendationer. Arbeta med datorspelsberoende Det finns många sätt för oss att arbeta med datorspelsberoende och mängden arbete vi lägger ner bestäms dels av hur allvarligt vi ser på problemet samt hur mycket resurser vi anser att vi vill lägga ner på det. Nedan följer en lista på exempel: hålla seminarier om datorspelsberoende samla på forskning, ha kontakt med forskare skriva debattartiklar starta samarbete med tex Fairplay, Spelberoendes riksförbund, behandlingshem sprida information om datorspelsberoende, tex på hemsida och trycka material (Vad är spelberoende? Hur upptäcker man spelberoende? Vad kan man göra mot spelberoende?) Ta ställning för/emot datorspelsvåld På förra mötet diskuterade vi datorspelsvåld oc h hur vi bör ställa oss i frågan. Vi behöver inte ta ställning alls, men vi har även möjlighet både att ta avstånd från det eller försvara det.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 7. Beslut: Distriktsstöd Väst Mötet beslutade att 1...avslå ärendet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Distriktsstöd Väst Reservation Styrelsens motivering

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Beslutsunderlag: Distriktsstöd Väst Av Kriss Andsten Med anledning av en tidigare och löpande diskussion i frågan om distriktsstöd vill jag härmed återigen och på ett lite mer formellt vis lyfta frågan om Sveroks Västs förfrågan om ett lån från förbundet. Situationen är som sådan att distriktet av ett antal olika anledningar har ont om likvida medel och har efterfrågat ett lån för att täcka upp sina löpande kostnader samt ha en viss verksamhet under året. Resonemanget kring frågan har kretsat kring tre saker: 1) Förbundet borde inte låna ut pengar till att täcka verksamhet, bara ett existensminimum så distriktet kan finnas kvar och invänta mer landstingsbidrag. 2) Intentionen att låna pengar frångår distriktets årsmötes vilja. 3) Det frångår de ekonomiska huvuddirektiven. Det är min mening och starka övertygelse att Sveroks distrikt och dess verksamhet är en extremt viktig del av förbundets totala verksamhet och kontaktyta mot sina föreningar. Att distriktets styrelse vill hålla verksamheten levande även under ett svårare år är något som ligger i både distriktets och förbundets intresse. Riks bör stötta distrikten och främja verksamheten - inte i praktiken döda av den, eller genom detaljstyrning inte vilja möjliggöra den, tills nästa verksamhetsår. Det finns knappast några strikt ekonomiska problem för förbundets del då vi under föregående år haft ett massivt budgetöverskott - ett ökat lån står inte i motsatsförhållande till annan verksamhet på riksplan. Skillnaden rör sig heller inte om så anmärkningsvärda summor att det skulle medföra ett markant ökat problem för distriktet att komma åter från den ekonomiska svackan - andra distrikt har historiskt sett lånat betydligt större summor, även till verksamhet, och kommit åter till en god ekonomi. Angående distriktets årsmötes intentions vara eller inte vara är det svårt att sia. Situationen var inte känd för årsmötet - hade den varit det hade man kanske kunnat utläsa vad det velat. Som det är nu kan man lika gärna argumentera för återhållsamhet som kontinuitet på bekostnad av nästa års likviditet. Om distriktets styrelse har skickat in en ansökan om ett lån kan vi utgå från att de är representativa för distriktets medlemmars vilja. Om så inte är fallet är det ett distriktsinternt problem att ta hand om - dessutom av den magnitud att det bör ske brådskande. Så verkar inte vara fallet. Förslaget frångår mycket riktigt de ekonomiska huvuddirektiven. Då dessa är ett levande dokument och det - i min mening, finns relevanta poänger med att frångå dem i det här fallet och eventuellt andra liknande framtida fall - så föreslår jag således även att dessa justeras. Jag föreslår därför att 1...Det tidigare beslutade lånet till Sverok Väst justeras med den summa som Väst specificerat såsom budgeterat för verksamhet. 2...De ekonomiska huvuddirektiven justeras så formuleringen Lån till distrikt skall endast beviljas då alla andra möjligheter är uttömda och när avsikten är att genomföra verksamhet som syftar till att landstingsbidrag skall erhållas i kaptel 6, 1, ändras till Lån till distrikt skall endast beviljas då alla andra möjligheter till finansiering är uttömda.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Reservation Av Kriss Andsten Jag reserverar mig härmed mot beslutet om att inte bevilja den delen av Sveroks Västs låneansökan som rör löpande distriktsverksamhet. Reservationen bygger inte på att jag tycker beslutet är stadgevidrigt - man kan argumentera att det inte verkar för Sveroks syfte, men där börjar det bli akademiskt. Jag räknar inte heller med att styrelsen kan åtalas för det. Jag vill dock vara väldigt tydlig med att jag tycker beslutet är mycket, mycket olyckligt. En reservation är, på grund av ett antaget styrdokument om förbundsstyrelsens yttre enighet i omtvistade frågor, ett av de få medel som står till mitt förfogande att över huvud taget visa missnöje. Beslutet skadar föreningarna i Väst då verksamhet som varit kontinuerlig under flera års tid plötsligt riskerar upphöra. Beslutet skadar de aktiva inom Väst då det knappast kan vara speciellt motiverande att höra att verksamhet inte är prioriterad men landstingsbidragsansökan och ren existens är det. Beslutet skadar förbundet genom ett prejudicerande fall som i praktiken förmedlar en syn på distrikten som en viktig instans för att ta pengar från landsting till medlemsförening, men utan landstingsbidrag, en värdelös sådan. Jag är fullt medveten om att det jag beskriver ovan inte är intentionen bakom beslutet. Jag ser däremot att det praktiska resultatet är precis så krasst som det är beskrivet. Oavsett den bästa av intentioner måste den realpolitiska innebörden av ett beslut vägas in och det här har en innebörd som lämnar en fadd smak i min mun.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Styrelsens motivering Distriktens verksamhet syftar till mycket mer än att söka landstingsbidrag, som ju egentligen endast är ett verktyg för att kunna ha verksamhet. Tyvärr har inte alla landstingsbidrag i tillräcklig omfattning för att kunna driva distriktet och i dessa fall går förbundet in och ger ett grundbidrag. Distrikten får sedan anpassa sin verksamhet efter sina tillgängliga resurser. Sverok Väst får tillräckligt med landstingsbidrag för att själva upprätthålla sin verksamhet och omfattas därför inte av den ekonomiska grundgarantin. I år möjliggör dock ekonomin endast en klart lägre nivå än vad distriktet har vant sig vid. För att distriktet ska kunna behålla sin lokal, betala sina skulder och hålla verksamheten flytande tills nästa landstingsbidrag utbetalas beviljar förbundet ett lån. Detta lån möjliggör mycket mer verksamhet i Sverok Väst än vad många andra distrikt har möjlighet till. Vi delar inte alls inställningen att detta förmedlar en syn där distrikten endast ska förmedla pengar till medlemsföreningarna och inte är värda något alls om så inte kan ske. Snarare är vi av uppfattningen att det är möjligt att ha distriktsverksamhet utan att ge direkta bidrag till föreningarna, som ju är den budgetpost hos Sverok Väst som har fått begränsat utrymme detta år när den ekonomiska situationen är ansträngd. Det lån som nu beviljas är inte en liten summa och tillsammans med den gamla skuld som Sverok Väst har sedan tidigare kommer den totala skulden till förbundet att bli ansenlig. Vi ser det som en fara för distriktet att ytterligare skuldsätta sig. För varje krona detta lån höjs tas en krona från nästa års verksamhet och Sverok Väst har inte kunnat lämna några uppskattningar om hur stort landstingsbidraget kommer att bli nästa år. Målsättningen är att lånet ska återbetalas nästa år, men det riskerar att bli tufft. Som alla långivare har vi ett ansvar mot att alla parter att återbetalningsförmågan är rimlig. Det senaste åren har vi sett distriktens skulder till förbundet öka och de räknas som så osäkra fordringar att revisorn har sagt att de inte längre får räknas som tillgångar i förbundet. Det är en mycket oroväckande utveckling. Vi har ett ansvar både för förbundet och distrikten och bör överväga ordentligt innan vi bidrar till att ett distrikt skuldsätter sig mer än nödvändigt, även om det är för ett gott syfte.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) 8. Beslut: Förstärkning av kansliet Mötet beslutade att 1... personalansvarig förhandlar och informerar anställda och arbetstagarorganisationer om en önskad förändring där arbetsförhållanden och tjänstefördelningen ändras så att arbetsplatsen lättare kan hantera den nuvarande arbetssituationen 2. kansliet utökas med upp till 20 arbetsveckor, kanslichef och personalansvarig utför 3. personalansvarig arvoderas för upp till 3 veckor, förbundsordföranden arbetsleder 4. kansliet tillförs distriktsstöd som en arbetsuppgift och att uppdraget specificeras på nästa styrelsemöte Handlingar i ärendet Beslut: Förstärkning av kansliet

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Beslut: Förstärkning av kansliet Av Dan Sivnert Förbundsstyrelsen har under en längre tid haft diskussioner om kansliets nuvarande situation och också identifierat förbättringsområden. Styrelsen är överens om en del förändringar och det är min intention att mer aktivt börja agera för att få förändringar tillstånd. Idag består personalstyrkan i huvudsak av tillsvidareanställda med klart specificerade arbetsuppgifter. Detta innebär att vi har liten flexibilitet för arbetstoppar och perioder med mindre arbetsbelastning. De senaste åren har det blivit vanligare av inhyrd och tidsbegränsade visstidsanställningar och med tanke på införandet av databasen och den ständigt osäkra finansieringen kan det vara en rimlig utveckling att vi inte helt låser upp oss på tillsvidareanställningar. Denna utveckling har försvårats av arbetsbelastning och outvecklad praxis. För närvarande finns det ekonomiskt utrymme för 6 månaders ytterligare anställning i år. Vi skulle exempelvis kunna anlita två visstidsanställda á 3 månader om vi anser det nödvändigt. Det finns naturligtvis inget självändamål att anställa personer för att göra åt ett budgetutrymme, men det är min åsikt att en temporär utökning av personalen kan underlätta förändringsarbetet på kansliet i allmänhet och kanslichefens roll i synnerhet. Den stora frågan är om det finns utrymme för ytterligare anställningar och jag har sammanställt några arbetsuppgifter som vi skulle kunna anse nödvändiga att utföra i det bifogade dokumentet aktuella arbetsuppgifter. En arbetsuppgift som ännu inte implementerats på kansliet är det distriktsstöd som riksmötet beslutat om. Kansliet har precis avslutat en omfattande arbetsuppgift i och med bidragsansökan till ungdomsstyrelsen och jag gör bedömningen att det nu är lämpligt introducera den arbetsuppgiften på kansliet. Efter samtal med distriktsansvarig har vi konstaterat att vi bör upprätta en lista över de tjänster som vi ska erbjuda distrikten i ett förstaskede och sen informera om detta. Det skadar inte om kansliet är med i första skedet av arbetet och att vi involverar kanslichefen i listupprättandet. Jag yrkar att 1... personalansvarig förhandlar och informerar anställda och arbetstagarorganisationer om en önskad förändring där arbetsförhållanden och tjänstefördelningen ändras så att arbetsplatsen lättare kan hantera den nuvarande arbetssituationen 2. kansliet utökas med upp till 20 arbetsveckor, kanslichef och personalansvarig utför 3. personalansvarig arvoderas för upp till 3 veckor, förbundsordföranden arbetsleder 4. kansliet tillförs distriktsstöd som en arbetsuppgift och att uppdraget specificeras på nästa styrelsemöte

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (60) Bilaga: Aktuella och möjliga arbetsuppgifter Medlemsundersökningen:. Det återstår fortfarande mycket jobb för att få in önskat underlag så att medlemsundersökningen kan avslutas. Det går dessutom att utöka denna om vi skulle få överskott på arbetstid om andra uppgifter tar slut. Arbetstid: två till tre arbetsveckor Förbundsdatabasen: att testa databasen i takt med utvecklingen, att utbilda kansliet och att ta fram specifikationer för vidareutveckling med mera är ett mycket viktigt område som tyvärr inte haft de resurser från kansliets sida som behövts under de senaste månaderna (möjligen ända sedan projektet inleddes). Under hösten kommer det vara mer jobb än vad som lagts ner under de senaste 3-4 månaderna. Här kan det behöva resursförstärkningar. Arbetstid: Okänt Ringa alla föreningar för att informera om 2006 och ge praktisk hjälp enligt "Rädda Med de bidragsnivåer som gällde till i år så var varje ny medlem i åldern 7-25 år på "sämsta regressionsnivån" värd nästan 94 kr. En verksam förening var värd 6167 kr. (De första var värda 117 kr respektive 7709 kr och i genomsnitt 104 kr respektive 7303 kr). Arbetstid: 15 arbetsveckor (Att nå alla föreningar) Förarbete innan det går att börja med ovanstående, planering samt framtagning av nödvändigt material. Ska vi satsa på detta bör det vara välförberett. Tillkommer arbetstid i form av utbildning av den som ska utföra jobbet. Arbetstid: minst en arbetsvecka (beroende på hur bra vi vill förbereda oss) Utveckla en rutin för polisanmälan av fuskande föreningar och testa den genom att polisanmäla UNF 89 Sigill. Arbetstid: ett par dagar. Designa medlemskort för 2006, trycka och skicka ut dessa. Det ska absolut skickas tillsammans med något annat, till exempel nya årsmötesrapporter som också behöver designas och tryckas. Arbetstid: ett par dagar (inkl. design) Specificera och utveckla system för att hålla årsmöte på internet för små och stora föreningar. Behövs lite olika varianter för att funka ordentligt. Arbetstid: Okänt Specificera och utveckla ett system för att hålla i riksmötesvalet enligt de nya stadgarna. Detta är ett kansliuppdrag, men antagligen inget för tillfällig extrapersonal. Arbetstid: Okänt Specificera att system som upptäcker dubblettföreningar i Filemaker. Det kan vara dels likhet i medlemskår och dels likhet i styrelse. Antagligen en arbetsuppgift för Chrisp. Arbetstid: Okänt (Kontinuerlig arbetsuppgift) Inventera, städa och bygga upp lagret i källaren på ett praktiskt användbart sätt. Det behövs en rutin för att lagret ska funka på ett bra sätt. Arbetstid: en arbetsvecka Bygga färdigt nätverket till tryckeriet och sätta upp den eller de arbetsplatser som vi planerat där. Det ska sättas upp hyllor också. Arbetstid: en arbetsvecka De gamla datorerna behöver ses över och ominstalleras med windows och programvara av lämplig personal. Arbetstid: en till två dagar Kontohanteringen. Se till att föreningar som inte har konton får det. Det kan innebära förhandlingar med någon eller några banker. Det kan även innebära att vi handhjälper föreningar som har svårt att få konton och dokumenterar hur man gör så att andra kan göra samma sak senare. Arbetstid: Okänt Uveckla ett material för internetbaserade föreningar så att de kan få stöd i sin linda istället för att de gör fel i onödan (främst med medlemsrekryteringen och demokratin). Texter bör finnas tillgängliga på hemsidan. Arbetstid: en till två arbetsveckor Utveckla klart stöd för årsmöte. Ska det bli en trycksak behövs en gedigen insats för att formulera bra och pedagogiska texter. Arbetstid: en till två arbetsmånader Tidsrapportering. Som en del av en omorganisering kan det vara lämpligt att införa den länge önskade tidsrapporteringen. Inköp av lämpligt tidsrapporteringssystem och användande av densamma. Arbetstid: några dagar

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2007-01-12--14 Föregående möte: 2006-12-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-05-06--07 Föregående möte: 2006-03-26 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-06-10--11 Föregående möte: 2006-05-06--07 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn:

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn: Protokoll Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2007-02-10--11 Föregående möte: 2007-01-12--14 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 1. Mötet öppnades 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande Maria M. Broman

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009

Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 1 av 7 Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009 Närvarande: Peter Sahlin, Agnes Ambrosiani, Mårten Lagerstedt, Thor Forsell, Wilhelm Andersson, Björn Södergren, Fredrik

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 30 NOVEMBER 2010 TID: 17:30 PLATS: FOCUS NÄRVARANDE 1 Preliminärer ORDFÖRANDE: HENRIK ENGMAN SEKRETERARE: TOBIAS SVENSSON MEDLEM: ERIC ERLANDSSON

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer