Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Mikael Leisjö Andreas Granander David Gustavsson mötessekreterare mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Inför riksmötet Diskussion: Sverox Beslut: Bidragshöjning Beslut: Hantering av riksmötesbeslut Beslut: Kanslianställningar Beslut: Kansliutveckling Beslut: Ratificering av per capsulam-beslut inför riksmötet Beslut: Ratificering av per capsulam-beslut om endast bidrag till ungdomsföreningar Beslut: Ratificering av per capsulam-beslut om föreningsdirektiv Beslut: Riktlinjer för offertunderlag inför upphandling av Sverox Rapporter Rapport: Förbundsordförande Rapport: Hemsidan Rapport: Vice ordförande... 44

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 1. Formalia Mötet beslutade att 1... fastställa röstlängden förklara mötet beslutsmässigt välja Mikael Leisjö och Andreas Granander till mötesordförande välja Christer Pettersson till mötessekreterare välja David Gustavsson till justerare fastställa dagordningen fastställa adjungeringar. Handlingar i ärendet Röstlängd. Dagordningen (sidan 2). Adjungeringar.

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Andreas Granander Dan Sivnert David Gustavsson Marcus Clifford Mikael Leisjö Petra Malmgren Frånvarande Elin Gustafsson Karolina Staël Martin Kvist Mattias Emanuelsson Max Valentin Qla Zetterberg

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Adjungerade Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Personerna kan adjungeras som något av Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 2. Diskussion: Inför riksmötet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Inget.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 3. Diskussion: Sverox Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Inget.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 4. Beslut: Bidragshöjning Mötet beslutade att 1... medlemsbidraget för 2006 höjs till 80 kr per bidragsberättigad medlem för de 1000 första medlemmarna, därefter 40 kr per bidragsberättigad medlem. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Bidragshöjning

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Beslutsunderlag: Bidragshöjning Av Lars Molle Johansson, Jag tror att vi behöver höja bidragsnivåerna ytterligare för att uppnå budgetmålet Det förra beslutet baserades på ett lägre budgetutrymme, visserligen inte så mycket mindre, men ändå. Vi har under flera år misslyckats med att uppfylla bidragsdelen av förbundsbudgeten, varför vi bör försöka bättre till Jag baserar dessa beräkningar på en höjning från 1800 aktiva föreningar till 2000 aktiva föreningar samt från till ungdomsmedlemmar, vilket jag tror är en rimlig ökning för Sverok under Det är ju troligt att förbundet inte stagnerar och att höjda bidrag medverkar till att fler rapporterar. Under 2005 gav ungefär två tredjedelar av medlemskåren halva bidragen till sina föreningar. Jag har i dessa beräkningar räknat med att hälften är sådana medlemmar som ger sin föreningen halva bidraget. Om man jämför med 2005-bidragen så kostar 10-kronorshöjningen ungefär extra. Det betyder att med en beräknad ökning med ungdomsmedlemmar och 200 fler aktiva föreningar gör vi bara av med 7,4 miljoner. Hur ska vi öka detta till 10, 5 miljoner? Styrelsen borde fundera en gång till på att höja verksamhetsbidraget till 2500 (kostar ca 1 miljon till) eller till 60 kr per medlem (ytterligare en miljon) eller bägge åtgärderna. Det är ju lugnt att göra höjningarna på detta möte eftersom vi ändå inte kommer att betala ut några bidrag förrän långt efter riksmötet. Vi hinner alltså åtgärda höjningarna föreningar x 2000 kr = föreningar x 2500 kr = föreningar x 3000 kr = ungdomsmedlemmar x 40 kr = då 50% av dem är 20-kronorsmedlemmar ungdomsmedlemmar x 50 kr = då 50% av dem är 25-kronorsmedlemmar ungdomsmedlemmar x 60 kr = då 50% av dem är 30-kronorsmedlemmar ungdomsmedlemmar x 75 kr = då 50% av dem är 37,5-kronorsmedlemmar Vi bör välja ut något alternativ som i slutändan landar på 10,5 miljoner, t ex 2500 kr per aktiv förening och 75 kr per ungdomsmedlem. Ett alternativ är förstås 3000 kr per förening och 60 kr per ungdomsmedlem, vilket också kostar 10,5 miljoner, men då stöttar vi småföreningarna mer än de större, vilket kan vara bra eller dåligt. Man ska inte se detta som en kostnad för förbundet utan snarare en sorts investering eftersom det faktiskt på så sätt genererar mer bidrag två år senare eftersom vi får mer a Ungdomsstyrelsen för större siffror. Jag yrkar att 1...bidragsnivåerna justeras så de bättre passar den föreslagna budgeten

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 5. Beslut: Hantering av riksmötesbeslut Mötet beslutade att 1... riksmötet ej ska föreslås införa ett verkställande utskott för Sverok under Sverok ej ska ersätta merkostnader för ombokningar för resa hem från riksmötet två reserver från varje län ska bjudas in till riksmöte 2006 med kostnadstäckning som motsvarar ordinarie ombud. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Hantering av riksmötesbeslut

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Beslutsunderlag: Hantering av riksmötesbeslut Av Petra Malmgren, Riksmötet valde att remittera flera frågor till förbundsstyrelsen. Dessa har behandlats under året, men i en del fall har vi inte tagit formella beslut. Detta bör vi nu göra. Det gäller tre olika frågor som jag redogör för nedan. Införandet av ett Verkställande Utskott (VU) i Sverok Riksmötet beslutade att remittera motionen om verkställande utskott till förbundsstyrelsen. Denna fråga har vi inget formellt beslut i, men hela det arbete som Dan Sivnert, motionsställaren, har gjort i förbundsstyrelsen har varit ett bemötande av denna motion. Syftet med motionen har varit att förändra arbetssättet i Sverok. Detta är hela förbundsstyrelsen väl införstådd med och frågan kommer att hanteras även nästa år. Ett verkställande utskott är inte något vi utesluter, men frågan är ännu ej färdigbehandlad. Ersätta merkostnader vid ombokningar. Riksmötet slutade 6 timmar före tidsschemat förra riksmötet. En övrig fråga behandlade ifall förbundet skulle ersätta merkostnader ifall folk bokade om sina hemresor så de skulle slippa sitta och vänta så länge. Riksmötet valde att remittera frågan till förbundsstyrelsen. Denna fråga avgjordes redan på riksmötet, men inget formellt beslut finns. Närvaro på riksmötet - en demokrati- och framtidsfråga. Mötet beslutade att Förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att betala för att fler skall kunna komma på riksmötet. Antingen reserver, inbjudna, unga lovande förmågor eller utlottade platser. Mitt förslag är 50 personer men absolut minimum 20. I yrkandet refereras det till mitt förslag, vilket då är personen som står bakom den övriga frågan. Att-satser brukar inte formuleras på det sättet, så det är lite otydligt ifall det vi ska göra är att se över möjligheterna att betala för att fler ska kunna komma på riksmötet eller ifall vi även måste följa förslagsställarens åsikt om vad som är en lägre gräns för antalet inbjudna gäster. Om det sistnämnda gäller borde första meningen vara formulerad på annat sätt, eftersom det då inte räcker med att se över möjligheterna. Detta har dock mindre betydelse eftersom vi enligt tidigare diskussion i styrelsen ska bjuda in reserver från alla län. Yrkande Att riksmötet ej ska föreslås införa ett verkställande utskott för Sverok under Att Sverok ej ska ersätta merkostnader för ombokningar för resa hem från riksmötet Att 1 reserv från varje län ska bjudas in till riksmötet.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 6. Beslut: Kanslianställningar Mötet beslutade att 1... Kansliet förstärks för förenings- och medlemskontakt enligt anställningsformen överenskommen visstidsanställning med 8 timmar per vecka i 15 veckor från och med den 20 februari 2006 till och med den 4 juni Lönen sätts till gällande löneavtals minimilön Arbetstiden kan fördelas på flera personer Personalansvarig ansvarar för anställningen Kanslichefen ansvarar för arbetsplanering och schemaläggning. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Tillfällig anställning på förbundskansliet

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Beslutsunderlag: Tillfällig anställning på förbundskansliet Av Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, På styrelsemötet i oktober 2005 beslutade styrelsen att förstärka kansliet med 8 timmar per vecka för att göra rundringningar till föreningar, främst för att få in årsmötesrapporter och medlemslistor från alla föreningar. De har dock i praktiken främst sysslat med att få in årsmötesrapporter och göra ringkontroller. Under 2006 fick de dessutom uppdraget att under en helgdag ringa alla föreningar vars röster inte registrerades i riksmötesombudsvalets webbröstning. De visstidsanställda har under perioden kontaktat cirka 800 föreningar. Resultatet av detta arbete är att från och med vecka 42/2005 till och med vecka 06/2006 har 357 fler föreningar rapporterat verksamhet med tillsammans medlemmar. Totalt är det nu drygt 270 föreningar vi behöver få in medlemslistor ifrån och runt 1200 föreningar som fortfarande inte skickat in sin årsmötesrapport. Det finns bland dessa 1200 hela 310 föreningar som är avregistreringshotade för att de inte rapporterat något sedan Inför den senaste anställningsperioden var det cirka 300 föreningar som inte skickat in sin medlemslista och över 2100 föreningar som inte skickat in sin årsmötesrapport. För tillfället har totalt 1352 föreningar rapporterat verksamhet och minst fem medlemmar. Det är 54 % av alla föreningar. För 2004 hade förbundet ungefär lika många föreningar och hade 69 % av alla föreningar rapporterat, så vi ligger fortfarande långt efter. Medlemsmässigt ligger vi cirka medlemmar efter För att vi ska kunna komma närmare 2004 års resultat behöver vi fortsatt försträkning på kansliet, med personer som kvälls- och helgtid kan kontakta föreningar. Dock är tiden vardagar mellan inte speciellt bra tid att ringa på eftersom det är svårt att få tag på folk, så min plan är att kontakten främst ska ske på helger eller möjligen vardagar efter 18. Jag anser att nivån med 8 timmar per vecka för att lyckas med detta uppdrag är för lite, men i och med att kansliet nu är förstärkt med en person i tre månader ändå kan räcka att fortsätta på samma nivå som tidigare. Jag föreslår att denna överenskomna visstidsanställning ska vara i 15 veckor från och med vecka 8 (20 februari 2006) till och med vecka 22 (4 juni 2006). Det innebär att dessa personer kommer vara behjälpliga under perioden då vi förbereder och granskar statsbidragsansökan för 2006 då det är extra viktigt att ha god kapacitet för att kontakta föreningar och medlemmar. Heltidslönen för de som tar detta arbete sätts till minimilön enligt gällande löne- och kollektivavtal. Den högsta totalkostnaden för detta blir (om allt arbete förläggs till helgtid) cirka kr inklusive arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Jag föreslår att 1... Kansliet förstärks för förenings- och medlemskontakt enligt anställningsformen överenskommen visstidsanställning med 8 timmar per vecka i 15 veckor från och med den 20 februari 2006 till och med den 4 juni Lönen sätts till gällande löneavtals minimilön Arbetstiden kan fördelas på flera personer Personalansvarig ansvarar för anställningen.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 5... Kanslichefen ansvarar för arbetsplanering och schemaläggning.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 7. Beslut: Kansliutveckling Mötet beslutade att 1... Dan Sivnert förhandlar fram ett samverkansavtal med fack och arbetstagare Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Kansliutveckling

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Beslutsunderlag: Kansliutveckling Av Dan Sivnert, Under en utbildning i arbetsgivaralliansens regi i Stockholm som jag och Christer Pettersson deltog på så presenterades samverkansavtal. I korthet går det ut på att arbetsgivaren förhandlar med facket om att införa ett sorts arbetsplats-möten där arbetstagarna får ett större ansvar för medbestämmandet. I praktiken innebär det att delar av de lagutrymmen som annars är gällande ersätts i och med detta avtal. Det kommer att underlätta förfarande vid förändringsarbeten och minska riskerna att vi gör formella fel. Jag yrkar att 1... Dan Sivnert förhandlar fram ett samverkansavtal med fack och arbetstagare

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) 8. Beslut: Ratificering av per capsulam-beslut inför riksmötet Mötet beslutade att 1... fastställa den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Om ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget Beslutsunderlag: Ekonomisk berättelse 2005 Beslutsunderlag: Verksamhetsberättelse 2005 Beslutsunderlag: Verksamhetsplan Beslutsunderlag: Budget

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Beslutunderlag: Om ekonomisk berättesle, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget Av Petra Malgmren, Detta är en ratificering av per capsulam-beslutet samt de tillägg som gjordes i den ekonomiska berättelsen. Jag yrkar att 1... styrelsen fastställer den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Ekonomisk berättelse 2005 Se separat fil på hemsidan för siffror. Förbundets resultat för 2005 uppgår till drygt 6,1 miljoner kronor medan det budgeterade resultatet var knappt 1,5 miljoner kronor, vilket ger en skillnad på 4,6 miljoner kronor. Det är flera olika saker, som sammantaget medför detta höga resultat. Den enskilt största faktorn som påverkar är att mindre bidrag än budgeterat har betalats ut. Kommentarer kring detta och andra poster finns senare i den ekonomiska berättelsen. Även om detta höga resultat ej var planerat anser inte styrelsen att det är negativt. Det är tråkigt att inte all verksamhet som planerades för året har hunnit genomföras, men det mesta kommer ändå att genomföras senare. Samtidigt är det bra för Sverok att ha en buffert inför framtiden. Idag är Sverok mycket beroende av bidragen från Ungdomsstyrelsen. Vi vet inte hur dessa bidrag kommer att utvecklas de kommande åren och det finns en hel del som pekar på att de minskar i framtiden. Om problem gällande finansieringen uppstår i framtiden är förbundet initialt väl rustat för att hantera situationen. Vissa problem har uppstått gällande bokföringsrutinerna. Detta har dock ej lett till någon skada för förbundet och har ej heller påverkat sammanställningen av resultaträkningen eller upprättandet av balansrapporten. Nya rutiner för bokföring samt ekonomisk rapportering till styrelsen kommer att införas. Intäkter Sverok har, till skillnad från många av de andra ungdomsorganisationerna, främst en huvudsaklig inkomstkälla; våra statsbidrag. Skulle de minska så måste vår verksamhet minska i lika stor utsträckning. Vårt egna sparade kapital ger oss dock, utöver en god avkastning, ett betryggande handlingsutrymme om statsbidragen oväntat och drastiskt skulle minska. Under posten övrigt var det tänkt att annonsintäkter från Sverox skulle finnas, det har dock inte sålts några under året på grund av bristande intresse från annonsörer. Bidrag Mycket mindre bidrag har betalats ut än vad som budgeterats för. Enligt tidigare riksmötesbeslut sätts bidragsbudgeten alltid till minst hälften av statsbidragen. I början av året, när bidragsnivåerna sätts är det svårt att bedöma hur mycket bidrag föreningarna kommer att söka. Styrelsen tog före riksmötet 2005 beslut om att ändra bidragsnivåerna genom att endast ge fullt medlemsbidrag för föreningarnas första tusen medlemmar, och halverat medlemsbidrag för resterande medlemmar som förebyggande åtgärd inför Ungdomsstyrelsens eventuella införande av ett regressivt bidragssystem som också infördes i slutet av året. Styrelsen gör ett antagande om att många föreningar har väntat med att söka bidragen och att de kommer att söka under I slutet av året, för att bättre uppfylla budgeten och uppmuntra föreningarna att söka tidigt, infördes en snabbhetspremie på 1000 kronor som gavs till alla föreningar som hade rapporterat verksamhet och medlemmar under 2005 eller som gör det före den 31 mars Ekonomi Denna post inkluderar kr som gäller tidigare år och som hamnat på 2005 pga. sen fakturering. Nedskrivningar Lån till distrikt har på revisorns begäran nedskrivits med cirka kr. Detta innebär inte att dessa pengar är förlorade, men förbundet får ej räkna dem som en tillgång i balansräkningen. De

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) måste därför belasta årets resultat som en kostnad. Pengarna ska dock krävas in från låntagarna som planerat och kommer då att räknas som en intäkt. Folkbildning Folkbildningsarbetet som genomförts under året har i första hand varit möteskostnader. Framtagning av informationsmaterial och exempelstudiecirklar kommer att belasta nästa års budget. Pengar fanns avsatta för initiering av projekt för framtagning av internetbaserad studiecirkelrapportering. Kontakt har tagits med Studiefrämjandet för samarbete kring detta, men de har hittills valt att avvakta. Ekonomisk grundgaranti Tre distrikt har mottagit ekonomisk grundgaranti. Att budgeten har överskridits beror på att ett av distrikten oväntat inte fick några landstingsbidrag alls samt att en missbedömning gjordes under 2004 om hur grundgarantin skulle beräknas och detta fick korrigeras under Ideell samverkan Många arbetsgrupper har startats under året, men arbetet har inte kommit igång förrän sent på året, vilket gör att hela den budgeterade summan inte har behövts tas i anspråk. Medlemsundersökning Kostnaderna för medlemsundersökningen kommer att hamna på 2006 års utfall, även om stora delen av arbetet har gjorts under Framtidsarbete Framtidsmöten har inte hållits i planerad utsträckning. Alla kostnader för de genomförda framtidsmötena har ej bokförts under Nationella föreningar Detta arbete valde styrelsen att inkludera i arbetet med internetbaserat organisering. Internetbaserad organisering Pengar fanns avsatta för initiering av projekt. Arbetet inom internetbaserad organisering hann dock inte komma så långt utan kommer att fortsätta under Distriktsträffar Att denna post gått under budget beror på att kostnaderna för en av de genomförda träffarna ej finns med. Träffen som arrangerades av Sverok Svealand i början av året betalades till stora delar av dem, men de har ej fakturerat förbundet detta ännu. Dessa kr kommer därför att hamna på Spelveckan Bidrag i samband med föreningsaktiviteter betalades ej ut under Dessutom var det färre föreningar än beräknat som deltog i Spelveckan. Marknadsföring Posten innehåller kr för dubbelnumret av Sverox i samband med Spelveckan. Pressbevakning Budgeten för 2005 höjdes med kr jämfört med tidigare år för att utöka tjänsten till att även inkludera webbaserad pressbevakning. Detta har genomförts, men kostnaderna för detta uppstår inte fullt ut förrän under 2006.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Verksamhetsberättelse 2005 I denna verksamhetsberättelse hittar du en del av det som hänt Sveroks nationella organisationen, men detta är bara en del av det Sverok är och gör. Men den allra, allra största delen är den verksamhet som skedde i Sveroks drygt 2000 föreningar. Där sker spelande, där sker föreningsverksamheten som bygger spelhobbyn, medan det förbundet gör syftar till att stödja föreningsverksamheten och ge spelare bra förutsättningar att utöva sin hobby i siffror Medlemsräkningen för 2004 slutfördes i september 2005 och landade på det medlemsantal som rapporterades till Ungdomsstyrelsen var 1819 verksamma föreningar med medlemmar i åldern Totalt hade förbundet medlemmar under I början av 2005 fanns det (1 991 för 2004) föreningar i Sverok. Under året registrerades 444 (626) nya föreningar och 16 föreningar återregistrerades. Det avregistrerades 383 (197) föreningar. Vid årets slut hade Sverok (2 420) föreningar. För 2005 har hittills föreningar rapporterat ( för 2004) medlemmar varav (56 586) i åldern 7-25 år. Av medlemsantalet var (6 954) tjejer och (58 003) killar. Förbundet tar emot underlag från de föreningar som inte ännu rapporterat samt kompletteringar från resten av föreningarna ända fram till och med juli 2006, så siffrorna för 2005 kommer att uppdateras. Under 2005 betalade förbundet ut ( ) kr i direkta bidrag till föreningarna. Sveroks förbundsstyrelse 2005 Förbundsstyrelsen är representant för riksmötet och styr förbundet enligt riksmötets direktiv under den tid riksmötet inte är samlat. Styrelsen har sedan riksmötet haft nio protokollförda möten samt ett visionsmöte. Styrelsearbetet har varit uppdelat i olika ansvarsområden där styrelseledamöterna har haft eget budgetansvar inom sitt eget område. Sveroks förbundsstyrelse har sedan mars 2005 bestått av följande personer. Förbundsordförande Petra Malmgren, Linköping Vice ordförande Mikael Leisjö, Luleå Ledamot Marcus Clifford, Borås Ledamot Mattias Emanuelsson, Klippan Ledamot Andreas Granander, Skövde Ledamot Elin Gustafsson, Stockholm Ledamot David Gustavsson, Stockholm Ledamot Martin Kvist, Torsby/Katrineholm Ledamot Dan Sivnert, Lund Ledamot Karolina Staël, Göteborg Ledamot Max Valentin, Göteborg Ledamot Qla Zetterberg, Södertälje Förbundskansliet

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Kanslilokalen I slutet av 2004 flyttade förbundskansliet till nya och bättre lokaler och under 2005 har nyinköp till bland annat mötesrummet gjorts. Förbundsstyrelsen, arbetsgrupper och distrikt har under året utnyttjat kansliet som möteslokal. Personal Under året utökades kanslipersonalen genom att ekonomiassistentens anställning utökades från halvtid till heltid från och med maj. Detta medförde att arbetsstyrkan på kansliet ökades från från tre heltidsanställda och en halvtidsanställda till fyra heltidsanställda. Arbetet på kansliet har fördelats på följande sätt: en heltidstjänst i form av en kanslichef som lett arbetet på kansliet. Kanslichefen har genom vår arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen fått delta i utbildningar. en heltidstjänst som är uppdelad i två lika stora arbetsroller, där den ena delen är som utvecklingschef där arbetet handlat om utvecklingsfrågor och den andra som kansliadministratör med huvudansvar för kontrollrutiner. en heltidstjänst i form av kansliadministratör som löpande fört in inkomna föreningsunderlag i medlemsdatabasen, utfört kontrollrutiner samt allmänna kansliuppgifter. en heltidstjänst i form av en ekonomiassistent som skött Sveroks löpande bokföring och även en del andra kansliuppgifter. Extra-personal har tagits in vid arbetstoppar och som en resurs vid granskningarna av föreningarnas rapporter. Föreningsstöd Föreningsbidrag i form av verksamhetsbidrag och medlemsbidrag har betalats ut. Bidragsnivåerna har legat på 2000 kronor i verksamhetsbidrag och 40 kronor i bidrag per medlem i åldern 7-25 år för föreningens första 1000 medlemmar, därefter 20 kronor per medlem i bidragsberättigad ålder. Under året har bidrag och granskning varit en stor fråga med upprinnelse i påstått bidragsfusk i tre av de organisationer som fått bidrag från Ungdomsstyrelsen. Sverok, som har ökat mycket i medlemsantal de senaste åren och får mest bidrag från Ungdomsstyrelsen, har till viss del också ifrågasatts. Inget organiserat fusk har dock förekommit i Sverok och förbundet arbetar hårt med granskning av underlagen från föreningarna för att kunna lämna in korrekta uppgifter i samband med statsbidragsansökan. Vid årskiftet, redan innan media uppmärksammade frågan skärpte Sverok kraven medlemslistor från alla föreningar ska lämnas in för att bidrag ska beviljas. Sverok har tidigare uppmärksammat myndigheterna på svårigheterna för underåriga att engagera sig i föreningslivet. Det handlar om att få tillgång till organisationsnummer, bankkonton med mera. Även i år har förbundet arbetat med denna fråga och även om en lösning ännu inte är i sikte har representanter för Utbildnings- och kulturdepartementet sagt att de jobbar med frågan och ämnet togs även upp i en utredning från Ungdomsstyrelsen. I kontakt med andra organisationer har vi förstått att det är många andra som också har dessa problem och genom LSU har vi tillsammans lyft den till den den utredning om föreningslivets rättsliga villkor som pågår. Gällande problem att skaffa föreningsbankkonton har Sverok under året även jobbat mot olika banker för att hitta lösningar. Bland annat har ett samarbete tagits fram med en bank inom Föreningssparbanken och flera föreningar har redan fått ett konto via den banken.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Informationsmaterial för att hjälpa föreningarna i deras verksamhet har tagits fram och publicerats på hemsidan. Bland annat handlar det om information om hur man håller årsmöte, förtroendeposter i föreningen, olika fonder att söka finansiering från samt gamla och nya artiklar från Sverox. Organisationsutveckling Ideell samverkan Ideell samverkan handlar om att ta till vara på den glöd och det engagemang för spelhobbyn och Sverok som finns ute bland medlemmarna. Förbundet måste hitta former för att lyfta fram intresserade så att de också kan engagera sig på förbundsnivå. En arbetsgrupp för arbetsområdet har skapats. Gruppen har funderat kring arbetssätt för förbundet, skapat nya arbetsgrupper samt tagit fram en hemsida där Sverok presenterar olika möjligheter att bli förbundsaktiv ibland annat arbetsgrupper. Förbundsdatabas Utvecklingen av den nya webbaserade förbundsdatabasen har fortsätt, om än inte riktigt så snabbt som önskat. Planen att den skulle bli färdig att tas i bruk under 2005 har tyvärr fått revideras, men det beräknas bli färdig i början av Medlemsundersökning Medlemsundersökningen har initierats och frågorna som ska ställas till medlemmarna är färdiga. Ett företag har anlitats för att ta fram en databas för sammanställning av svaren och för analys av resultatet. Extra-personal kommer att anlitas under våren för att intervjua medlemmar. Samtalen kommer också kunna utgöra en del i förbundets granskning av medlemmarna. Framtidsarbetet I arbetet med att ta fram en ny vision för Sverok har flera framtidsmöten hållits för att hämta in idéer och tankar om vad Sverok bör göra och vad spelare behöver. Ett möte hölls med de distriktsaktiva på en distriktskonferens, ett arrangerades i samarbete med Sverok Övre Norrland i Piteå och ett arrangerades på Sverok SkuDs föreningsträff i Hässleholm. Förbundsstyrelsen har även hållit ett internt visionsmöte. Resultatet av dessa möten samt tidigare års visionsarbete har sammanställts och använts när en skrivargrupp tog fram ett utkast till förbundsstyrelsen, som sedan tog fram den slutgiltiga versionen. Folkbildning Mycket av arbetet med folkbildning detta år har handlat om att förbereda vägvalet om hur Sverok ska arbeta med folkbildning i framtiden. I slutet av året tog förbundsstyrelsen beslutet att föreslå riksmötet att Sverok ska bli en medlemsorganisation i Studiefrämjandet, det studieförbund förbundet sedan några år tillbaka har ett samarbetsavtal med. Framtagning av informationsmaterial till föreningarna har påbörjats. För att underlätta för föreningarna när de startar studiecirklar har arbete med att ta fram exempelstudiecirklar påbörjats. Aktuella studiecirklar för detta är sömnad, latexteknik, X och X och de beräknas bli färdiga under nästa år. Internetbaserad organisering En arbetsgrupp med representanter från internetbaserade föreningar har bildats och börjat arbeta. Sverok varit i kontakt med många andra organisationer som varit intresserade av internetbaserad organisering och berättat om hur det fungerar i vårt förbund och bland våra föreningar. Bland annat har Sverok-representanter hållit föredrag på Ideell arenas ledarskapskonferens, Hyresgästföreningens konferens samt för Ideell arenas IT-nätverk.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (44) Kommunikation En ny hemsida har efter tagits fram av hemsidegruppen. Den nya hemsidan är snyggare och lättare att hålla uppdaterad, har en bra informationsstruktur och erbjuder bra möjlighet för arrangemang att marknadsföra sig på hemsidan. Under hösten lades även en media-feed till på förstasidan, vilket möjliggör för intresserade att hålla sig uppdaterade gällande hur Sverok och spelhobbyn presenteras i media. Förbundstidningen Sverox har kommit ut förlängdes med sex nummer under året, varav ett dubbelnummer under spelveckan. Avtalet med redaktionen med tre nummer i väntan på den planerade upphandlingen. Både hemsidan och förbundstidningen används för att nå ut med aktuell information till förbundets medlemmar. Driftgruppen har skött den löpande driften och utvecklingen av förbundets serverpark. Ett nytt system har utvecklats vilket ska göra hostingtjänsterna mer lätttillgängliga för föreningarna. Spelveckan I årets spelvecka medverkade knappt hundra föreningar. Exempel på aktiviteter är öppet hus för speldemonstrationer, spelkonvent samt utställningar och föreläsningar på bibliotek. De deltagande föreningarna fick informationsmaterial och olika spel för demonstration som de sedan fick behålla. Inför spelveckan skickades allmänna pressmeddelanden ut till riks- och lokalmedia samt specialiserade regionala pressmeddelanden till lokaltidningar. Distriktarbete Förbundet har under året haft kontakt med alla distrikt och hjälpt till med råd och stöd. Informationsbrev till de distriktsaktiva har skickats ut för att hålla dem uppdaterade om vad som händer. I kontakten med landstingen har förbundet i viss mån hjälpt till, bland annat deltagit på möten och hjälpt till med skrivelser till landsting i samband med förslag på nya bidragsregler. Många av landstingen har svårt att förstå Sveroks verksamhet och ytterligare problem uppstår när Sverok som organisation inte riktigt stämmer överens med hur kommuner och landsting föreställer sig att föreningslivet fungerar. Sverok och föreningarna följer de regler som gäller på nationell nivå, medan landstingen ofta ställer högre krav. Detta medför tyvärr att våra distrikt inte kan få bidrag för alla sina medlemmar och även har svårigheter att ta reda på hur många medlemmar de har som verkligen är bidragsberättigade. När den nya förbundsdatabasen kommer detta bli lättare, men många medlemmar kommer fortfarande stå utanför systemet. Den distriktsutredning som riksmötet uppdrog åt förbundsstyrelsen att genomföra har under ledning av tidigare förbundsordförande Jon Nilsson påbörjats för att avslutas i början av Två större möten med representanter från distrikten, förbundet och tidigare aktiva har genomförts där olika problem och möjliga lösningar har diskuterats. Mindre möten med enskilda distriktare har hållits. Åsikter har även efterfrågats via Sveroks forum och e-postutskick till de förtroendevalda på distriktsnivå. Tre distriktsträffar har arrangerats under året, varav två i den nybildade arbetsgruppens regi. Med en arbetsgrupp skapas kontinuitet och mer kvalitativa slag då fler personer kan jobba med det under en längre tid. På varje träff har haft cirka 40 deltagare och genomförda utvärderingar visar att deltagarna har varit nöjda. Teman för slagen har varit introduktion, verksamhetsgrenar och arrangemang samt överlämning. Riksmöte

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-03-11--13 Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Anders Hultman Marcus Rönnegard mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regional föreningskonsulent Föreningskonsulenten har nu växlat upp arbetet rejält med både samordningen kring föreningar i länet samt med externa aktörer. Nätverk för ungdomsorganisationer,

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer