Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Andreas Brodin Andreas Granander Dan Sivnert mötessekreterare mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Medlemskap Diskussion: Sverox syfte Beslut: Anta föreningar Beslut: Fasadskylt Beslut: Fördjupad bidragsprövning Beslut: Pressbevakning Beslut: Ratificering av Direktiv för kontroller av bidrag i Sverok Beslut: Styrdokument Styrdokument: Distriktsträffar (Slag) Styrdokument: Hemsidearbetet Styrdokument: Internationellt arbete Styrdokument: Sveroks driftgrupp Beslut: Valberedningens budget Rapporter Rapport: Arbetet med Spelveckan Rapport: Arbetsledning av ordföranden Rapport: Distriktsutveckling Rapport: Dokumentation Rapport: Drift- och IT-arbetet Rapport: Ekonomi Rapport: Folkbildning Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Föreningsstatistik Rapport: Hemsidesarbetet Rapport: Ideell Samverkan (IS) Rapport: Internationellt arbete Rapport: Internetbaserad Organisering (Io) Rapport: Jämlikhet och jämställdhet Rapport: Maktfördelning inom organisationslivet, Ideell Arena Rapport: Marknadsföring Rapport: Massmediekontakt Rapport: Personal & Kansli samt Arbetsgivaransvar Rapport: Riksmöte Rapport: Riksmötesombudsvalssytemet Rapport: Status för En resa som ingen annan i Malmö Rapport: Sverox Rapport: Sverox, ansvarig utgivare med löpande utvecklingsarbete Rapport: Utvecklingschef Rapport: Vice Ordförande

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 1. Formalia Mötet beslutade att 1... fastställa röstlängden förklara mötet beslutsmässigt välja Andreas Brodin och Andreas Granander till mötesordförande välja Christer Pettersson till mötessekreterare välja Dan Sivnert till justerare fastställa dagordningen fastställa adjungeringar. Handlingar i ärendet Röstlängd. Dagordningen (sidan 2). Adjungeringar.

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Andreas Granander Dan Sivnert David Gustavsson Elin Gustafsson Karolina Staël Marcus Clifford Martin Kvist Max Valentin Mikael Leisjö Petra Malmgren Qla Zetterberg Frånvarande Mattias Emanuelsson

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Adjungerade Andreas Brodin, funktionär Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär (lördag) Mårten Garner, funktionär (lördag) Patrick Casey, föredragande (söndag) Anna-Karin Linder, gäst (söndag) Personerna kan adjungeras som något av Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 2. Diskussion: Medlemskap Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Medlemskap

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Diskussionsunderlag: Medlemskap Av Petra Malmgren, Den senaste tiden har det inom förbundsstyrelsen förts diskussioner om vilka krav och regler som ska gälla för en persons medlemskap i en Sverok-ansluten förening. Denna diskussion har i första hand skett över förbundsstyrelsens interna diskussionsforum och vid informella möten, men jag tycker det är viktigt att vi ger frågan plats även på vårt möte när så många som möjligt är samlade. Tanken är inte att vi ska fatta ett beslut ännu. Eventuella förändringar, om sådana är önskvärda, kommer inte kunna införas förrän tidigast från och med Dock är det viktigt att vi redan nu diskuterar frågan så vi senare detta år kan fatta välgenomtänkta beslut om hur vi vill att medlemskapet i våra föreningar ska fungera. Ungdomsstyrelsens definition av medlem Utdrag ur Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer: 4 Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna förordning den som 1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen, 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och 3. för året närmast före bidragsåret aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. Sveroks definition av medlem Sverok har ännu ingen av förbundsstyrelsen fastställd definition av medlem. I senaste årsmötesrapporten skrevs följande information: För att räknas som medlem måste personen årligen aktivt ta ställning för medlemskapet, endera genom en skriftlig anmälan till föreningen (epost, webbregistrering, med mera går bra) eller genom att betala föreningens medlemsavgift, om ni har någon. Tänk på att spara medlemmens anmälan eller kvitto på inbetald medlemsavgift så att ni kan bevisa att personen är medlem. Alla medlemmar måste ha rätt och möjlighet att kunna påverka beslut om föreningens verksamhet, inriktning, ekonomi, val av styrelse, kunna bli vald till styrelsen och annat. Detta sker i regel på föreningens årsmöte. Alla medlemmar måste kallas till årsmötet. Personen måste inte vara medlem hela året för att räknas, utan han eller hon kan gå med föreningen när som helst under året. Föreningen får inte ha tillfälliga medlemskap, till exempel sådant som bara gäller under ett arrangemang. Alla medlemmar ska vara med i föreningen på lika villkor. Det är viktigt att medlemmarna helt säkert förstår att de har gått med i er förening. Om medlemmarna går med i föreningen under något arrangemang ska de förstå att de blivit medlemmar i er förening och inte bara skrivit in sig som deltagare i arrangemanget. Föreningen får alltså inte kollektivansluta personer till föreningen på något sätt, utan var och en måste ge sitt personliga medgivande till sitt medlemskap. Sverok rekommenderar att ni delar ut någon slags medlemskort till alla medlemmar. Tryckta medlemskort kan ni få gratis av förbundet, men ordnar ni egna går det lika bra. Medlemmen måste vara bosatt i Sverige eller vara svensk medborgare för att ge medlemsbidrag. Personer måste uppfylla alla dessa krav för att räknas som medlemmar och ge medlemsbidrag.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Frågeställning 1: Möjlighet att påverka beslut Sverok kräver att alla medlemmar i en förening ska kallas till årsmötet. Kravet innefattar dock inte att alla medlemmar någon gång under sitt medlemskap (ett år) ska kallas till ett årsmöte. Kravet innefattar endast att de medlemmar som är medlemmar då kallelse skickas ut ska få kallelse och att de medlemmar som är medlemmar då årsmötet äger rum ska ha rösträtt på årsmötet. Eftersom många av våra föreningar har årsmöte tidigt på året och många medlemmar kan antas gå med senare under året, efter årsmötet, innebär detta att många medlemmar faktiskt inte kallas till sin förenings årsmöte. De flesta föreningar har medlemskap som upphör vid årsskiftet och sen måste nytt ställningstagande göras innan personen är medlem igen. Detta kan anses odemokratiskt att många av våra medlemmar alltså aldrig kallas och deltar på ett ordinarie årsmöte i sin förening. Dessutom bör hänsyn tas till Ungdomsstyrelsens regler som anger att för att räknas som medlem ska man ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, det vill säga delta på årsmöte eller motsvarande. Dock är våra nuvarande regler en godkänd tolkning av reglerna för statsbidrag. Alla medlemmar har till exempel möjlighet att kallas till extra årsmöte. Men frågan är nu ifall vi vill öka våra medlemmars möjlighet till inflytande genom att ändra våra regler. Jag ser följande alternativ: 1. Medlemskap varar från aktivt ställningstagande till verksamhetsårets slut. 2. Medlemskap varar från aktivt ställningstagande och ett år framåt. 3. Medlemskap varar från aktivt ställningstagande till och med nästa ordinarie årsmöte om årsmötet kommer efter årsskiftet, annars årsskiftet. Detta innebär rösträtt på det ordinarie årsmötet. 4. Medlemskap varar från aktivt ställningstagande till nästa ordinarie årsmötes start om årsmötet kommer efter årsskiftet, annars årsskiftet. Detta innebär att nytt ställningstagande för medlemskap måste göras för att rösträtt på ordinarie årsmöte ska fås. Kallelse inför mötet kommer dock att skickas ut till medlemmen. Frågeställning 2: Hur bevisa aktivt ställningstagande för medlemskap? Ungdomsstyrelsen kräver att man ska ta aktiv ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. Tidigare krävde Ungdomsstyrelsen medlemsavgift men det togs bort då det nya bidragssystemet infördes med motiveringen att det formella kravet på betalande medlem utgör en särskild begränsning som inte i sig kan anses ligga i linje med de övergripande målen för bidraget. Den nuvarande definitionen av medlem innebär istället en tydligare koppling till de övergripande målen. Att betoningen flyttas från betalande medlem till att betona medlemmens demokratiska rättigheter som grund för att betraktas som medlem innebär en tydligare koppling till det övergripande demokratimålet som handlar om att främja barns och ungdomars demokratiska fostran. Sedan det nya bidragsystemet infördes låter Sverok föreningarna välja vilka av dessa metoder de ska använda för just sina medlemmar. Detta har resulterat i att väldigt många av våra föreningar inte längre har någon medlemsavgift.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Sveroks linje har hittills varit att det är positivt att Ungdomsstyrelsen valt detta synsätt. Det aktiv ställningstagandet är det viktiga och det bör vara upp till föreningen att själv bestämma om den vill ta ut en avgift för att tydliggöra det aktiva ställningstagandet. Argument för en avgift är bland annat att det ger ett starkare ställningstagande i och med att det visar att medlemmen tycker det är värt att betala för medlemskapet. För kunna komma vidare i diskussionen och för att slippa upprepa alla argument ytterligare en gång planerar jag att göra en kortfattad sammanställning av för- och emot-argument inför mötet.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 3. Diskussion: Sverox syfte Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Sveroks syfte med Sverox

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Diskussionsunderlag: Sveroks syfte med Sverox Av Max Valentin, Vad är syftet med att ha en förbundstidning? Hur fungerar vår förbundstidning idag? Vad vill medlemmen ha vs. vad vill vi ge? Informationsblad om vad som händer i förbundet? Sveriges bästa och bredaste speltidning? Av medlemmar för medlemmar om medlemmar? Andra upplägg? Hur skall vi nå målet med förbundstidningen? Upplaga Utgivningstakt Distribution Hur skall annonser i tidningen och på webplatsen fungera? Redaktionellt innehåll Form.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 4. Beslut: Anta föreningar Mötet beslutade att 1... föreningar registrerade antas som medlemsföreningar i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Anta föreningar.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Beslutsunderlag: Anta föreningar Av Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, Enligt förbundsstadgarna är det förbundsstyrelsen som antar föreningen. Detta har styrelsen delegerat till förbundskansliet, som registrerar föreningarna. Föreningsantagningen regleras i ett styrdokument för antagning av föreningar som förvaltas och utvecklas av föreningsansvarig. Jag yrkar att 1... föreningar registrerade antas som medlemsföreningar i Sverok. Lista över föreningar Sverok GävleDala 1 Hofors Hold Ém, säte: Hofors, verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 6. 2 Hyper paintball Gamerz, säte: Rättvik, verksamhet: paintball, medlemsantal: Mossblomma, säte: Sandviken, verksamhet: rollspel, lajv, kortspel, figurspel, medlemsantal: Ríume Zet, säte: Falun, verksamhet: lajv, medlemsantal: 11. Sverok Nedre Norrland 5 Sällskapet Timglaset, säte: Östersund, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: Örnsköldsviks pokersällskap, säte: Örnsköldsvik, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 19. Sverok Ost 7 ESS, säte: Linköping, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 8. 8 Kontrasternas gäng kör i vind, säte: Växjö, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 6. 9 Party Poker Knight, säte: Norrköping, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 18. Sverok SKuD 10 Landskrona Holdèm, säte: Landskrona, verksamhet: kortspel, annat, medlemsantal: SIN, säte: Olofström, verksamhet: lajv, medlemsantal: SMIR, säte: Malmö, verksamhet: figurspel, annat, medlemsantal: Trelleborgs Spel och lan förening, säte: Trelleborg, verksamhet: datorspel, medlemsantal: Tärningar och Tanks, säte: Malmö, verksamhet: figurspel, medlemsantal: 8. Sverok Stockholm 15 Frostmark, säte: Sundbyberg, verksamhet: rollspel, datorspel, annat, medlemsantal: Guild of Mist, säte: Lidingö, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: Magiskt Roligt Rosa Glitter!, säte: Stockholm, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: Mosebacke Rollspelssällskap, säte: Stockholm, verksamhet: rollspel, medlemsantal: Nidhugg, säte: Stockholm, verksamhet: rollspel, lajv, brädspel, medlemsantal: Tabepna, säte: Sollentuna, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: The Society of tempus, säte: Stockholm, verksamhet: datorspel, kortspel, medlemsantal: 6.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Sverok Svealand 22 Arrangörsföreningen Crux, säte: Kumla, verksamhet: datorspel, annat, medlemsantal: Borussia Spelförening, säte: Uppsala, verksamhet: datorspel, kortspel, medlemsantal: De Ockultas Rollspels Förening, säte: Karlstad, verksamhet: rollspel, medlemsantal: Karlstad Kort, säte: Karlstad, verksamhet: kortspel, medlemsantal: Oxelösunds konfliktspels förening, säte: Oxelösund, verksamhet: figurspel, medlemsantal: Svart Narr, säte: Knivsta, verksamhet: rollspel, lajv, medlemsantal: Sävsjö plutonen, säte: Arvika, verksamhet: figurspel, medlemsantal: Örebro Paint Ballers, säte: Örebro, verksamhet: paintball, medlemsantal: Östra Värmlands Paintball, säte: Storfors, verksamhet: paintball, medlemsantal: 17. Sverok Väst 31 Alingsås spelförening, säte: Alingsås, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: Checkraise Poker, säte: Trollhättan, verksamhet: kortspel, medlemsantal: Followers of Foamy, säte: Göteborg, verksamhet: kortspel, medlemsantal: Halmstads Spelförening, säte: Halmstad, verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, annat, medlemsantal: Lanföreningen Lost Gamers, säte: Halmstad, verksamhet: datorspel, paintball, medlemsantal: Lysekils Kubb och Boule, säte: Lysekil, verksamhet: annat, medlemsantal: Ränkessmidarnas Gille, säte: Göteborg, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 6. Sverok Övre Norrland 38 Two Gun Bob, säte: Umeå, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: UUFS, säte: Umeå, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: Vetarna, säte: Umeå, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 5.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 5. Beslut: Fasadskylt Mötet beslutade att 1... David Gustavsson uppdras att tillse inköpet av en fasadskylt till kansliet för upp till 6000 kr David Gustavsson uppdras att tillse inköpet av fönsterdekaler till kansliet för upp till 2000 kr. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Fasadskylt

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Beslutsunderlag: Fasadskylt Av David Gustavsson, Förbundskansliet har i många år fört en anonym tillvaro i diverse lokaler i Linköping. Förutom att förbundet i sig har blivit allt större och mer professionellt så håller också kanslilokalen idag en hög standard, har ett centralt läge och är en ganska stor arbetsplats. En fasadskylt utgör en viktig del av förbundets profilering utåt och är naturligtvis även mycket praktiskt när besökare skall hitta till kansliet Jag yrkar att 1... David Gustavsson uppdras att tillse inköpet av en fasadskylt till kansliet för upp till 6000 kr.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) 6. Beslut: Fördjupad bidragsprövning 2005 Mötet beslutade att 1... bilagan antas som Sveroks svar på den fördjupade bidragsprövningen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Fördjupad bidragsprövning Fördjupad bidragsprövning 2005 för Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Vision 2006: Sverok det sagolika förbundet (bilaga till den fördjupade bidragsprövningen) Sveroks politiska program (bilaga till den fördjupade bidragsprövningen) Sveroks verksamhetsplan för 2005 (bilaga till den fördjupade bidragsprövningen)

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Beslutsunderlag: Fördjupad bidragsprövning Av Petra Malmgren, Vart tredje år vill Ungdomsstyrelsen att alla ungdomsorganisationer gör en djupare redovisning av sin verksamhet och planerade verksamhet. I år är det dags igen. Jag har förberett ett svar som jag vill att styrelsen tar ställning till. Ungdomsstyrelsen vill ha in vårt svar måndagen den 13 juni. Det som kommer här i möteshandlingarna är nästan färdigt. Några mindre förändringar kommer göras till på fredag. Det i detta dokument markerat vad som inte är färdigt för att underlätta läsningen. Jag yrkar att 1... bilagan antas som Sveroks svar på den fördjupade bidragsprövningen.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Fördjupad bidragsprövning 2005 för Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Kontakt Kontaktperson: Petra Malmgren Befattning: Förbundsordförande Mobil (kontaktperson): Telefon (kontaktperson): E-post: Vem/vilka har besvarat enkäten Petra Malmgren har tillsammans med kanslichef Christer Pettersson och utvecklingschef Lars Johansson tagit fram ett förslag som har godkänts av förbundsstyrelsen på förbundsstyrelsemöte juni Introduktion Sverok har medvetet valt att inte ha någon detaljerad långtidsplan för hur förbundets verksamhet ska genomföras och vilka mål som ska uppfyllas. Vi är ett ungt förbund med unga medlemmar. För oss är flexibilitet och förnyelse viktigare. Förbundets medlemmar ska känna att de har möjlighet att påverka och att allt inte är uppbundet i förväg. Varje år planeras verksamheten genom verksamhetsplan och budget samt de motioner som antas av förbundets högsta beslutande organ, riksmötet. Vägledande i förbundsstyrelsens arbete med framtagning av förslag på verksamhetsplan, budget och motioner är bland annat förbundets vision som antogs Denna innehåller dock ingen konkret handlingsplan för vad som ska genomföras. Beslut om sådana fattar riksmötet inför varje år och förbundsstyrelsen under löpande år. Detta medför att medlemmarna i högre grad direkt kan påverka förbundets inriktning. Därför har vi i detta dokument istället för konkreta planerade framtida handlingar beskrivit hur det fungerar i Sverok och grundläggande principer som råder idag och troligtvis kommer att råda även under de närmaste åren. Under år 2005 kommer en ny vision för förbundet att arbetas fram. Mycket arbete kommer att läggas på detta område och en medlemsundersökning kommer att göras för att bättre veta vad förbundets medlemmar har för önskemål och tankar inför förbundets framtid..

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Statsbidraget baseras dels på förordningen SFS 2001:1060, dels föreskriften SKOLFS 2001:32. I förordningen om statsbidrag anges fem övergripande mål för statsbidraget till ungdomsorganisationernas verksamhet. (SFS 2001: ) Dessa är: Främja barns och ungdomars demokratiska fostran I ungdomspropositionen 1993/94:135 står att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning som ungdomarna själva har inflytande över och styr verksamheten samt ingår i styrelser och andra beslutande organ både på lokal- och riksnivå. Främja jämställdhet mellan könen I ungdomspropositionen står att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning organisationen verkar för jämställdhet mellan könen. Främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper I ungdomspropositionen står att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning organisationen verkar för jämlikhet mellan svenskar och invandrare och jämlikhet mellan olika sociala grupper i samhället. Hänsyn ska även tas till om organisationen har en medveten rekryteringsfilosofi för att få med barn och ungdomar från bristfälliga sociala miljöer. Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid I ungdomspropositionen står att hänsyn ska tas till vilken typ av aktiviteter organisationen kan erbjuda och i vilken utsträckning som organisationen bedriver fritidsverksamhet genom såväl medlemsaktiviteter som så kallad öppen verksamhet. Engagera fler ungdomar i föreningslivet I ungdomspropositionen står att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning organisationen uppmuntrar fler barn och ungdomar att bli föreningsmedlemmar och fler av medlemmarna att bli föreningsaktiva samt i vilken utsträckning de som deltar i aktiviteterna också deltar i föreningsarbetet. I frågorna 1 5 vill vi att du berättar om vilka konkreta mål som organisationen har formulerat inför den kommande treårsperioden samt pekar på intressanta verksamheter och metoder i linje med målen för statsbidraget.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Fråga 1 främja barns och ungdomars demokratiska fostran Vilka konkreta mål för verksamheten i er organisation vill ni formulera utifrån det övergripande målet om att främja barns och ungdomars demokratiska fostran inför den kommande treårsperioden? Den viktigaste aspekten av den demokratiska fostran är att inge förtroende för de demokratiska principerna och för en demokratisk process som sedan går att ha med sig hela livet. Avgörande är att dessa principer inte går förlorade eller skyms bakom fiktiva mål som exempelvis förutbestämd formalia eller fastslagna organisations- eller mötesformer, där målet riskerar att ersättas med ett fåtal specifika godkända sätt att uppnå det. Därför arbetar Sverok aktivt och målmedvetet för att det ska vara enkelt för unga att organisera sig i öppna demokratiska föreningar, där medlemmarna själva utvecklar sin egen verksamhet genom att ha praktisk nytta av den demokratiska processen. Det är också grundläggande i demokratin att föreningarna är självständiga från förbundet så att medlemmarna verkligen har rättigheterna att besluta om föreningens inriktning, ekonomi, val av företrädare och liknande. Genom detta får medlemmarna möjlighet att lära sig att ta ansvar för sin förening och sig själva. Grundläggande krav från Sverok är dock att inga begränsningar i fråga om att bli medlem, rösträtt och valbarhet är tillåtna. Varje förening är en demokratisk plattform. Medlemmarna tar själva beslut om inriktning, verksamhet, ekonomi och väljer sina företrädare. Under den kommande perioden kommer många föreningsmedlemmar, precis som tidigare, att komma i kontakt med föreningarnas demokratiska process. Sverok har många små föreningar. Små föreningar uppmuntrar föreningsmedlemmarna att ta en aktiv del i föreningens beslutsprocess. Det ger också större möjlighet till inflytande och ökar förhoppningsvis intresset för förbundet. Att det är många föreningar gör att det är många som är förtroendevalda och på så sätt tar en aktiv del i den demokratiska processen och utformandet av föreningarnas verksamhet. Förbättra möjligheterna för föreningar Sverok kommer att arbeta för att förbättra möjligheterna för unga att arbeta inom en förening. Detta vill vi göra bland annat genom att ta fram informationsmaterial om hur föreningsarbete kan gå till och hur spelverksamhet kan arrangeras. Underårigas organisering Sverok kommer att arbeta för att förbättra villkoren för underårigas organisering. Under nästa delfråga redogörs för problemet. Detta är ett problem som inte bara finns bland Sveroks föreningar utan även hos många andra ungdomsorganisationer. Det är därför viktigt att både Sverok, andra organisationer och Ungdomsstyrelsen tillsammans arbetar för att förbättra ungas möjligheter. Ökat deltagande i demokratiska processer Sverok kommer att arbeta för att både föreningarna och föreningarnas medlemmar ska intressera sig mer för organisationens demokratiska process. Detta innebär bland annat att öka intresset för

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) årsmöten och val av ombud på förenings- och distriktsnivå samt på ett nationellt plan. För att öka deltagandet ska även ett nytt ombudsvalssystem för förbundets riksmöte tas fram. Stödja internetbaserad organisering Sverok kommer att arbeta för att förbättra möjligheterna med internetbaserad organisering. Detta underlättar för nationella och stora föreningar samtidigt som det är ett bra verktyg även inom mer traditionella föreningar och vanligt styrelse- och arbetsgruppsarbete. Sverok tror att bättre verktyg för internetbaserad organisering kan leda till ökat deltagande i demokratiska processer. Öppet för nya medlemmar och verksamheter Det är viktigt att föreningslivet finns där ungdomar finns. Därför är det essentiellt att främja nya former av organisering så att inte vissa ungdomar ställs utanför. Sverok kommer att vara öppet för nya föreningar, nya former av verksamheter och nya sätt att organisera sig så länge föreningarna har ett syfte i linje med förbundets syfte och är demokratiskt uppbyggda. Ungas initiativ Sverok ser det som positiv att spelverksamhet inom förbundet drivs av ungdomar för ungdomar på ungdomars initiativ. Detta kommer att få fortsatt stöd, bland annat genom det bidrag som Sverok ger till sina föreningar. Erbjuda hemsideutrymme Genom att erbjuda alla föreningar hemsideutrymme ökas föreningarnas kontaktmöjligheter mellan styrelse och medlemmar. Detta leder till en högre delaktighet i föreningen för föreningsmedlemmarna. Beskriv ett antal intressanta (bra/mindre bra) erfarenheter av er organisations verksamhet i förhållande till målet om att främja barns och ungdomars demokratiska fostran. Statistik Sverok har drygt förtroendevalda i sina föreningar. Detta innebär att många av våra föreningsmedlemmar tar stor del i den demokratiska processen och beslut om verksamhetens inriktning. Av Sveroks medlemmar är 89 procent ungdomar. Detta innebär att väldigt många ungdomar genom Sverok kommer i kontakt med föreningslivet och de demokratiska processer det innebär. I tabellen nedan visas andelen föreningar med medlemmar i åldern Föreningars åldersfördelning Andel i procent Andel föreningar med 100 % i åldern % Andel föreningar med minst 70 % i åldern % Andel föreningar med minst 50 % i åldern % Andel föreningar med endast vuxna över 25 år 5,1 % Tabell: Åldersfördelning bland Sveroks föreningar.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Problem för underåriga Många av Sveroks föreningar har endast underåriga som föreningsmedlemmar eller förtroendevalda. Detta ser Sverok som mycket positivt, men det finns även stora problem med detta. På den senare tiden har vi sett att svårigheterna för underåriga att organisera sig i föreningar har ökat avsevärt. Med hänvisning till att underåriga inte kan konstituera en förening blir föreningar med underåriga i styrelsen nekade att öppna föreningskonto hos banker och att få organisationsnummer hos lokala skattemyndigheterna. Detta gör att föreningarna får svårt att existera eftersom de inte kan ta emot bidrag för att finansiera sin verksamhet, varken från sitt riksförbund eller från kommunen. Vi har pratat med många andra ungdomsorganisationer och detta är ett stort problem även för andra. Om dessa tendenser fortskrider i samhället är det en stark inskränkning av ungas möjligheter att organisera sig. Sverok anser att underåriga i små föreningar med en så pass liten ekonomi bör anses vara kapabla att sköta en förening och ges medel för att kunna göra det. Nya former av organisering Nationella föreningar och internetbaserade föreningar är två former av nya sätt att organisera sig som växt kraftigt i förbundet under de senaste åren. Det handlar om stora, nationella föreningar med många tusen medlemmar. Ofta har de delar eller hela sin verksamhet över internet. Demokrati i en sådan förening är en utmaning och Sverok har arbetat och kommer även fortsättningsvis att arbeta för att förbättra demokratin tillsammans med dessa föreningar. Mer demokrati i medlemsbegreppet Statens nya bidragssystem för ungdomsorganisationer och de krav det har fört med sig har resulterat i att Sverok har utvecklat medlemsbegreppet och fört in demokrati i det på ett nytt sätt. I och med att medlemsbegreppet i högre utsträckning än tidigare fokuserar på demokratiska rättigheter snarare än erläggande av medlemsavgift har detta resulterat i att Sverok i sin tur har fokuserat mer på demokrati och vad det innebär att vara medlem i en Sverok-förening. På så sätt har det nya medlemsbegreppet inneburit en tydligare koppling till det övergripande målet om demokratisk fostran.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (107) Fråga 2 - främja jämställdhet mellan könen Vilka konkreta mål för verksamheten i er organisation vill ni formulera utifrån det övergripande målet om att främja jämställdhet mellan könen inför den kommande treårsperioden? Jämställdhets- och jämlikhetsplan Sverok ska under 2005 ta fram en jämställdhets- och jämlikhetsplan för förbundet. Skapa arbetsgrupp kring jämställdhet och jämlikhet Förbundets jämställdhets- och jämlikhetsansvarig kommer under 2005 samla intresserade i en arbetsgrupp som ska arbeta med jämställdhet och jämlikhet inom Sverok. Arbetsgruppens uppgift är att aktivt arbeta med och synliggöra problem inom detta område. Beskriv ett antal intressanta (bra/mindre bra) erfarenheter av er organisations verksamhet i förhållande till målet om att främja jämställdhet mellan könen. 9 procent av förbundets föreningsmedlemmar är kvinnor. Det finns kvinnor i 64 procent av Sveroks föreningar. Dessa föreningar står för 90 procent av Sveroks totala medlemsantal. Sverok tycker inte att ojämn könsfördelning inom medlemskåren innebär att förbundet inte skulle vara jämställt. En bättre indikator för jämställdhet är istället att ingen medlem missgynnas när det gäller att väljas till ledande positioner samt att respekt och förståelse genomsyrar föreningsarbetet. Finns det en representation i styrelser i enlighet med minoritetens storlek i förhållande till det totala medlemsantalet bör diskriminering vid val av förtroendeposter vara begränsad. Kvinnors representation bland förtroendevalda Baserat på ett urval av föreningar uppskattar vi att 16 procent av Sveroks förtroendevalda på föreningsnivå är kvinnor. 20 procent av alla förtroendevalda på förbunds- och distriktsnivå är kvinnor. Hälften av Sveroks förbundsordföranden de senaste 10 åren har varit kvinnor. Att andelen kvinnor bland de förtroendevalda, både på förenings-, distrikts- och förbundsnivå, är högre än andelen kvinnor bland alla förbundets medlemmar visar på att Sverok har lyckats engagera väldigt många av våra få kvinnor till att vara aktiva. Kvinnors representation i verksamheten Vi har märkt att antalet kvinnor på arrangemang i hobbyn är större än i medlemskåren. På lajvarrangemang är till exempel kvinnoandelen runt 40 %, men i medlemskårerna bland lajvföreningarna ca 28 %. Introduktionshelg för kvinnor Ett av Sveroks distrikt har arrangerat introduktionshelg för kvinnliga nybörjare. Tanken bakom projektet var att kvinnor också tycker om att spela spel, men som nybörjare känner sig osäkra och på grund av detta låter bli att spela. Under en helg fick därför tjejer testa på att spela. Det var mycket lyckat och uppskattat. Ytterligare en sådan helg arrangerades av en av deltagarna från det första tillfället.

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-10-15--16 Föregående möte: 2005-09-10--11 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Om förbundets organisation

Om förbundets organisation 1 /5 Yttrande över inkomna synpunkter, Ert brev daterat 2016-06-13 (Dnr 10.4-13670/2016) Utan att ha sett den inkomna skrivelsen ni refererar till så ska vi försöka besvara era frågor och ge våra synpunkter.

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-04-30--05-01 Föregående möte: 2005-04-08--10 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer