Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare Tobias Lehto justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Distrikt i Sverok Diskussion: Möte på dreamhack/andra ställen än kansliet Diskussion: Riksmötesdatorer Diskussion: Statistisk undersökning Diskussion: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Diskussion: Uppföljning av riksmötesbeslut Beslut: Bärbar dator till driftmedlemmar Beslut: Föreningsdirektiv Beslut: Internationellt samarbete Beslut: Konferens om unga och nätkulturer Beslut: Monterinköp Beslut: Mötesdatum under våren Diskussion: Spelgalan Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Rapporter...35 Rapport: Distriktstödsansvarig...36 Rapport: Drift...37 Rapport: Ekonomi...38 Rapport: Ekonomi, resultatrapport...39 Rapport: En resa som ingen annan...40 Rapport: Förbundskansliet...41 Rapport: Förbundsordförande...42 Rapport: Förbundstidning...44 Rapport: Föreningsstöd...45 Rapport: Profilering...46 Rapport: Utvecklingschef...47

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. Handlingar i ärendet Röstlängd. Mötesfunktionärer. Adjungeringar. Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Dan Sivnert Daniel Ahlberg Kriss Andsten Ola Ekegren Petra Malmgren Tobias Lehto Frånvarande Anna Westerling David Gustavsson Mikael Leisjö

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Mötesfunktionärer Mötesordförande Kriss Andsten Dan Sivnert Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Tobias Lehto

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 2. Diskussion: Distrikt i Sverok Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Distrikt i Sverok

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Distrikt i Sverok Av: Tobias Lehto Distrikten Idag har Sverok åtta distrikt, dessa är från söder räknat, Sverok Södra KulturDistriktet (SKuD), Sverok Väst, Sverok Ost, Sverok Svealand, Sverok Stockholm, Sverok Gävle-Dala (GD), Sverok Nedre Norrland (NN) samt Sverok Övre Norrland (ÖN). Dessa distrikt omfattar ett geografiskt område avgränsat av de respektive länsgränser inom vilka distrikten är verksamma, dessa är i tur och ordning för distrikten: Sverok SKuD: Skåne och Blekinge Län. Sverok Väst: Hallands och Västra Götalands Län. Sverok Ost: Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands Län. Sverok Svealand: Värmlands, Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala Län. Sverok Gävle-Dala: Gävleborgs och Dalarnas Län. Sverok Nedre Norrland: Jämtlands och Västernorrlands Län. Sverok Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens Län. Problematiken De olika distriktens problem och möjligheter till olika verksamheter är naturligtvis oerhört väsensskilda beroende på de olika länens geopolitiska och samhällsstrukturella utseende. Vissa gemensamma och utmärkande problematiska drag kan dock identifieras, dessa är: 1. Ekonomisk instabilitet, ett problem som inte drabbar samtliga distrikt, och oftast inte samtidigt. Men som ändå drabbar distrikten med alldeles för hög frekvens. Detta är oftast beroende på två skäl: 1.1. Antingen att landstingen som bidrar med distriktens huvudinkomst (landstingsbidragen), på grund av intern problematik på tjänstemannanivå feltolkar eller felaktigt behandlar ansökningarna från distrikten Att distriktets styrelse på grund av intern arbetsfördelning och brister i rutiner helt enkelt gör misstag i sina ansökningar om landstingsbidrag. 2. Organisatoriska brister främst gällande arbetsfördelning och aktivt deltagande av styrelseledamöter. Detta problem är högst beroende av det demokratiska rekryteringsunderskott som råder i vissa distrikt. Dock är detta inte hela orsaken, utan är även beroende på att styrelseledamöterna och ordförandena i synnerhet ofta saknar tillräcklig utbildning i arbetsledning, vilket medför att denna ofta har en brist i sin delegering av uppgifter. 3. Demokratiskt rekryteringsunderskott av styrelsemedlemmar. Detta problem är det absolut mest allvarliga problemet, och det drabbar främst de distrikt som redan är små och utsatta. Problemet består i att valberedningarna på distriktsnivå har ett alldeles för litet nomineringsunderlag att utgå ifrån för att kunna göra en tillfredsställande styrelserekrytering. Det vill säga att man har problem att hitta rätt personer och att sätta dessa sedan kan sättas på rätt plats i styrelsen. Frågeställningar Vad kan man då göra för att lösa dessa problem. Främst behöver distrikten en kontinuitet i sitt styrelsearbete och man behöver även påbörja ett arbete med att utforma långsiktiga proaktiva arbetsformer, detta för att säkerställa och möjliggöra en överblick över dels det långsiktiga demokratiska arbetet, men även för att kunna säkerställa en ekonomisk stabilitet och en möjlighet till spelfrämjande arbete på distriktsnivå. Utifrån detta har jag formulerat ett antal diskussionsfrågor som förbundsstyrelsen kan diskutera kring: 1. Vad kan man göra för att stödja distrikten i sitt arbete med att skapa den ekonomiska trygghet som är nödvändig för ett bra arbete? Ekonomisk trygghet handlar inte om storleken på inkomsterna utan snarare om att få inkomster över huvud taget. 2. Vad behöver göras från förbundet centralt för att möjliggöra en ökad rekryteringsbas för distriktens valberedare att ta del av? 3. Hur kan vi bättre stödja distriktens ordförande i sin arbetsledande och planerande uppgift? 4. Hur vill vi att distrikten i framtiden skall se ut?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 3. Diskussion: Möte på dreamhack/andra ställen än kansliet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Styrelsemöte 1-3 December på DreamHack

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Styrelsemöte 1-3 December på DreamHack Av Ola Ekegren Samtidigt som styrelsemötet den 1-3 dec kommer världens största dataspels festival att gå av stapeln i Jönköping, Jag pratar om DreamHack Jag kommer finnas på plats och Visa upp sverok för dom deltagarna. Nu är frågan, Skulle det inte bara praktiskt med att förlägga Styrelsemötet i ett Konferensrum på Elmia där DreamHack hålls? Alla kvällsaktiviteter är då fixade och det är nog en upplevelse för FS att få se detta spektakel till evenemang från insidan. Lika väl som det är att bra för dom intresserade deltagarna att kunna ställa frågor och ge förslag direkt till Sveroks förbundsstyrelse. Låter det som ett vettigt förslag?

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 4. Diskussion: Riksmötesdatorer Föredragande: Kriss Andsten Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 5. Diskussion: Statistisk undersökning Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Statistisk undersökning

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Statistisk undersökning Av Petra Malmgren I verksamhetsplanen står det att vi ska undersöka allmänhetens uppfattning om spelhobbyn genom en statistisk undersökning. Hur ska vi gå tillväga med detta? Vad är intressant att undersöka?

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 6. Diskussion: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Mötet diskuterade ärendet Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Av Ola Ekegren Vad vill vi få ut? Strukturer? Hur mycket är det värt? Fortsatt sammarbete? Bra arena? Reklam prylar?

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 7. Diskussion: Uppföljning av riksmötesbeslut Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Uppföljning av riksmötesbeslut

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Uppföljning av riksmötesbeslut Av Petra Malmgren Riksmötet fattar en hel del beslut som det sen är vår uppgift att genomföra. Med några månader kvar på året känns det ganska lagom att återigen titta igenom protokollet och se efter hur vi ligger till. Nedan redogör jag för de olika beslut som har tagits, dock inte stadgeändringar, då sådana sällan kräver aktiv handling för oss, förutom att vi följer stadgarna. Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen finns bifogad detta dokument och jag föreslår några minuters genomläsning innan vi diskuterar den. Verksamhetplanen innefattar följande rubriker. Under varje rubrik har jag skrivit en punktlista med de viktigaste sakerna inom varje område. Organisationsutveckling Utredning Arbetsgrupper Jämställdhet och jämlikhet Framtidsträffar Medlemsundersökning Internetbaserad organisering Föreningsstöd och intern kommunikation Bidrag: granskning, bra information Utreda förbundskansliets verksamhet och funktion Informationsmaterial om Sverok Informationsmaterial om hur en Sverokförening kan fungera Spelveckan Spelgala Hemsidan Förbundstidningen Hostingtjänster Samarbeten och extern kontakt sprida information om spelhobbyn statistisk undersökning bättre villkor i föreningslivet kontakt med liknande förbund Distriktsstöd kontinuerlig kontakt introduktionsmaterial distriktsträffarna kurser utanför distriktsträffarna Motioner Medlemskap i Studiefrämjandet Mötet beslutade att 1...Sverok söker medlemskap i Studiefrämjandet

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 2...Sverok analyserar och utvärderar behovet av att revidera sitt beslut om medlemskap i Studiefrämjandet var 4:e år. Ny vision för Sverok Mötet beslutade att 1...fastställa en ny vision för Sverok (enligt bilaga). Verksamhetsutvecklingsbidrag Mötet beslutade att 1...Sverok under 2006 och 2007 inrättar ett verksamhetsutvecklingsbidrag. 2...Bidraget ska utvärderas i slutet av Skapandet av en förningscommunity Mötet beslutade att 1...förbundsstyrelsen får i uppdrag att skapa en online-community för Sverokföreningar. 2...förbundsstyrelsen själva beslutar om utformandet och detaljerna kring projektet. Riktlinjer för Sveroks distrikt Mötet beslutade att 1...dokumentet Riktlinjer för Sveroks distrikt antas av Riksmötet. Administrativt stöd till distrikten Mötet beslutade att 1...Sverok erbjuder distrikten ett utökat administrativt stöd för ekonomifunktioner och bidragsansökningar. 2...stödet ges genom en anställning i någon form där detaljerna utformas av förbundsstyrelsen. 3...stödet begränsas till en tvåårsperiod. Uppskattning Mötet beslutade att 1...vi måste bli bättre på att visa uppskattning! Teknikproblem Mötet beslutade att 1...vid kommande riksmöten skall grundläggande mikrofonteknik ingå i den genomgång av mötesteknik som sker i början av riksmötet Komplement till energizers Mötet beslutade att 1...en kiosk med grundläggande utbud bör finnas mötesdeltagarna tillhanda vid pauser under kommande riksmöten. Juridisk hjälp till arrangörer Mötet beslutade att 1...Förbundsstyrelsen under det kommande året ska undersöka möjligheterna att försäkra föreningars arrangemang, tex konvent eller lajv. Samt skapa kontakter inom försäkringsbranschen som kan förmedlas till undrande arrangörer. 2...Att förbundsstyrelsen under det kommande året, i samarbete med andra relevanta riksorganisationer, tex LRF och kommunförbundet, utarbetar standardkontrakt som täcker både uthyrare och arrangemnagsarrangörers skyldigheter och rättigheter. Distriktsrepresentation på riksmötet Mötet beslutade att 1...Riksmötet inbjuder representanter från samtliga distriktsstyrelser att delta i egenskap av förslagsställare och/eller sakkunniga i distriktsfrågor. 2...dessa representanter får samma förmåner som förbundsstyrelsen när det gäller yttranderätt, resa, mat och boende.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 8. Beslut: Bärbar dator till driftmedlemmar Mötet beslutade att 1...bordlägga frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Bärbar dator till driftmedlemmar

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Bärbar dator till driftmedlemmar Av: Ola Ekegren, Person som har varit med i ett år och fortfarande är aktiv inom Sverok drift bör få möjlighet att köpa en bärbar dator på samma sätt som ledamot i förbundsstyrelsen. Jag yrkar att 1...person som har varit med i ett år och fortfarande är aktiv inom Sverok drift får möjlighet att köpa en bärbar dator enligt samma villkor som ledamot i förbundsstyrelsen. 2...kostnaden belastar budgetposten Drift.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 9. Beslut: Föreningsdirektiv Ärendet behandlades av styrelsen per capsulam Mötet beslutade att 1...texten om årsmöte "Direktiv för Sveroks föreningar" ändras från Årsmöte Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. Föreningen måste rapportera vilket datum årsmötet hölls. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmötet ha genomförts på ett datum under Föreningen måste intyga att mötet var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades på årsmötet. till Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Ändring i föreningsdirektivet

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Ändring i föreningsdirektivet Av Lars Johansson och Christer Pettersson Yrkande 1...att texten om årsmöte "Direktiv för Sveroks föreningar" ändras från Årsmöte Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. Föreningen måste rapportera vilket datum årsmötet hölls. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmötet ha genomförts på ett datum under Föreningen måste intyga att mötet var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades på årsmötet. till Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 10. Beslut: Internationellt samarbete Mötet beslutade att 1...att Sverok tillsammans med Hyperion och LLR ska skapa en arbetsgrupp för internationellt samarbete med följande uppgifter: - undersöka möjligheterna för finansieringen av internationellt samarbete - analysera olika modeller för samarbete - föreslå konkreta samarbetsmöjligheter - ta fram ett förslag på vilka länder och vilken sorts organisationer som ska vara delaktig i vårt gemensamma internationella samarbete Arbetet ska presenteras i en rapport den 1 februari att Sveroks representanter i det internationella samarbetsrådet ska vara Petra Malmgren, Dan Sivnert och Karl Lampinen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Internationellt samarbete

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Internationellt samarbete Av Petra Malmgren Under helgens möte med Hyperion norsk forbund for fantastiske fritidsintresser och LLR Landsforeningen for levende rollespil kom vi fram till att en arbetsgrupp med representanter från varje organisation ska starta. Initialt är uppgiften att undersöka mer om hur det internationella samarbetet kan utvecklas. För att skapa denna arbetsgrupp och ge den mandat att arbeta behövs ett formellt beslut på lämplig nivå inom varje organisation och frågan har därför lyfts till ett förbundsstyrelsemöte. Beslut 1...att Sverok tillsammans med Hyperion och LLR ska skapa en arbetsgrupp för internationellt samarbete med följande uppgifter: - undersöka möjligheterna för finansieringen av internationellt samarbete - analysera olika modeller för samarbete - föreslå konkreta samarbetsmöjligheter - ta fram ett förslag på vilka länder och vilken sorts organisationer som ska vara delaktig i vårt gemensamma internationella samarbete Arbetet ska presenteras i en rapport den 1 februari att Sveroks representanter i det internationella samarbetsrådet ska vara Petra Malmgren, Dan Sivnert och Karl Lampinen.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 11. Beslut: Konferens om unga och nätkulturer Mötet beslutade att 1...Petra Malmgren och Tobias Lehto ansvarar för Sveroks deltagande på Ungdomsstyrelsen konferens Unga och nätkulturer. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Konferens om unga och nätkulturer

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Konferens om unga och nätkulturer Av Petra Malmgren Ungdomsstyrelsen ska arrangera en konferens om unga och nätkulturer den 1 december i Jönköping. Detta sker i samband med Dreamhack. Text från inbjudan Följande text är tagen från inbjudan som har skickats ut: Unga och nätverkskulturer Unga möts på nätet och organiserar sig i nya former. Hänger samhället med? Förstår vi vad som händer - och om inte, är det ett problem? I samband med datorspelsmässan Dreamhack i Jönköping den 1 december anordnas en konferens kring temat Unga och nätverkskulturer. Under de senaste åren har ny informationsteknologi fått avgörande betydelse, inte minst för unga, på olika områden i samhället. Stora förändringar har skett kring kulturvanor, fritidsaktiviteter och organisering. Men hur påverkar detta ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet? Under konferensen medverkar bl.a. Pertti Alasuutari, professor, Tampere universitet, Finland: Distanserad intimitet - nya former för möten David Cardell, Fil Mag, Norrköping: Ickelokaliserad platsrepresentation - reggae, tävling och internetgemenskap Rasmus Fleischer, Piratbyrån och forskarstuderande: Nya utmaningar för kultur- och fritidspolitiken Jessica Linde, Interactive Institute: Politiskt deltagande i en digital värld Simon Lindgren, FD, Umeå universitet: Fildelningens moralsociologi Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör: Fritid i förändring Vår medverkan Vi har blivit inbjudna att hålla i ett seminarie. På förslag från Ungdomsstyrelsen är temat folkrörelser och den nya informations- och kommunikationsteknologin. Hur ser styrelsen på detta? Vilka har möjligheter att delta? Jag yrkar att 1...Petra Malmgren och Tobias Lehto ansvarar för Sveroks deltagande på Ungdomsstyrelsen konferens Unga och nätkulturer.

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 12. Beslut: Monterinköp Mötet beslutade att 1...Sverok avsätter kr ur budgetposten Profilering för köp och användning av monter. 2...Ola Ekegren ansvarar för detta. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Monterinköp Diskussionsunderlag: Monterinköp

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Monterinköp Av: Ola Ekegren, I och med att det beslutades att Sverok kommer att befinna sig som utställare under DreamHack winter 2006 så uppkom ett behov av en rejäl och profilriktig monter som ger Sverok ett bra ansikte utåt. Detta är en sak som inte bara kommer ha sin användning begränsad till arrangemanget på DreamHack utan skall vara fullt kapabel att ta med till andra arrangemang. Jag yrkar därför att Sverok avsätter en så pass stor budget för detta att det går att köpa en utställningsmonter med god kvalitet som håller för många års användning och ge en rimlig avskrivning. Jag yrkar att 1...Sverok avsätter kr ur budgetposten Profilering för köp och användning av monter. 2...Ola Ekegren ansvarar för detta.

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Monterinköp Av Ola Ekegren Jag har varit i kontakt med ett företag som heter Idea novum inriktar sig på allt som har med evenemang att göra. Jag efterfrågade en offert från dessa på en Monter som vi kan använda på olika konvent, mässor och liknande där vi vill synas. Hur ska den se ut? Vad får den kosta? kvalite eller lågbudget? Vad har vi för nytta av den? Vad får föreningarna för syn på Sverok? Lockelse till att veta mer?

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 13. Beslut: Mötesdatum under våren Mötet beslutade att 1...Styrelsemötena under våren ska vara styrelsemöten januari, 9-11 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april. 2...Riksmötet ska hållas april. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Mötesdatum under våren

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Mötesdatum under våren Av Petra Malmgren Jag föreslår att vi har styrelsemöten januari, 9-10 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april och riksmöte april. Yrkande 1...Styrelsemötena under våren ska vara styrelsemöten januari, 9-10 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april. 2...Riksmötet ska hållas april.

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 14. Diskussion: Spelgalan Föredragande: Daniel Ahlberg Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 15. Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Föredragande: Anna Westerling Mötet beslutade att 1...bevilja kr till Föreningen Knutpunkt för projektet Fricon. 2...bevilja kr till Nordic Association of Participatory Arts för projektet Evaluating Dragonbane. 3...bordlägga ansökan från föreningen Föreningen Sec för projektet Festen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Versamhetsutvecklingsbidrag.

34 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Versamhetsutvecklingsbidrag Av Anna Westerling Fricon Ansökande organisation: Föreningen Knutpunkt. Ansökt beslopp: kr. Förslag till beslut: bevilja kr till Föreningen Knutpunkt för projektet Fricon. Dragonbane Ansökande organisation: Nordic Association of Participatory Arts. Ansökt belopp: kr. Förslag till beslut: bevilja kr till Nordic Association of Participatory Arts för projektet Evaluating Dragonbane Festen Ansökande organisation: Föreningen Sec. Ansökt beslopp: kr. Anna Westerling anmäler jäv och ger därför inget förslag till beslut.

35 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 16. Rapporter Mötet beslutade att 1...lägga redovisade rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Rapport: Distriktstödsansvarig Rapport: Drift Rapport: Ekonomi Rapport: Ekonomi, resultatrapport Rapport: En resa som ingen annan Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Förbundstidning Rapport: Föreningsstöd Rapport: Profilering Rapport: Utvecklingschef

36 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Distriktstödsansvarig Av: Tobias Lehto Distriktsstöd Arbetet med distriktsstöd börjar komma igång och under helgen skall tekniska lösningar för steg 1 inom projektet för Distriktsbaserad Internetbaserad organisering, IBO, planeras och tas fram. Det planerade besöket hos Sverok Svealand fick ställas in på grund av diverse olika skäl. Ett besök skall dock komma till stånd i november istället. Ett besök hos Sverok Stockholm är även planerat, samt möjligen ett besök på Sverok Nedre Norrlands extra årsmöte den 28e oktober. Planeringen av Storslaget är i det närmaste klar, endast mindre detaljplanering kvarstår. Viss planering av slaget därefter är även igångsatt.

37 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Drift Av Ola Ekegren Möte Ett mindre möte har hållits för medlemmarna i driftgruppen för att ha en möjlighet att prata samman idéer och tankar.

38 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Ekonomi Av David Gustavsson, Det har förekommit en del klagomål på att Sverok tar lång tid på sig att betala ut begärda ersättningar. För att komma tillrätta med det har en ny uppföljningsrutin införts. Inkomna fakturor och begäran om ersättningar skall datumstämplas. Fakturor skall naturligtvis vara betalda inom förfallodatumet och ersättningar inom 10 arbetsdagar. De fall som avviker från detta skall dokumenteras så att vi kan få en bild av hur stort problemet är och vilka flaskhalsar som i så fall finns.

39 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Ekonomi, resultatrapport Av Mårten Garner Resultatrapport Intäkter Utfall 25/9 Budget % 12 Bidrag, Ungdomsstyrelsen kr kr 100% 13 Bidrag, Svenska Spel kr kr 105% 14 Räntor - kr kr 0% 19 Övriga intäkter 508 kr kr 1% Bidrag 22 Föreningsbidrag kr kr 33% 23 Verksamhetsutvecklingsbidrag kr kr 23% Styrelsen 30 Styrelsen allmänt kr kr 81% 31 Arvoderingar styrelsen kr kr 61% 32 Styrelsemöten kr delas med 30 Förvaltning 41 Personal kr kr 64% 42 Administration kr kr 65% 43 Kanslilokal kr kr 50% 44 Hemsida kr delas med Forum kr delas med IT-Drift kr kr 24% 46 Ekonomi kr kr 10% 47 Utbildning kansliet kr kr 12% 49 Förvaltning övrigt kr - kr 0% Organisationsutveckling 50 Organisationsutveckling allmänt kr kr 0% 52 Internationellt arbete kr kr 16% 521 EU-samarbete - kr kr 0% 53 Förbundsdatabas kr kr 68% 551 Medlemsundersökning kr kr 17% 56 Jämställdhet - kr kr 0% 57 Medlemskap kr kr 99% 58 Arbetsgrupper kr kr 12% Distriktsutveckling 82 Distriktsstöd kr kr 46% 83 Distriktskonferenser kr kr 65% 84 Revisorsgranskning - kr kr 0% 85 Ekonomisk grundgaranti - kr kr 0% Föreningsutveckling 92 Föreningsstöd - kr kr 0% 921 Internetbaserad organisering - kr kr 0% 922 Föreningscommunity - kr kr 0% 93 Folkbildning kr kr 28% Kommunikation 60 Förbundstidning kr kr 66% 62 Profilering kr kr 24% 63 Spelveckan kr kr 10% 64 Omvärldsbevakning kr kr 25% 65 Spelgala kr delas med 62 Riksmötet 72 Riksmötet allmänt kr kr 95% 73 Ombudsval kr kr 33% 74 Valberedning kr kr 56% 76 Möteshandlingar kr kr 91% Nettoresultat: kr kr 484%

40 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: En resa som ingen annan Av: Dan Sivnert Vad har hänt I våras ansökte Sverok genom Fabel om en förlängning av projektet hos Arvsfonden. Arvsfonden var den huvudsakliga finansiären av projektet under våren och nu har de beslutat att tillföra projektet ytterligare medel ( ). Fabel som förvaltar projektet är i full gång med förarbetet med den nya uppsättningen och i stort kommer mycket vara detsamma. De nya projektledarna heter Pether och Viktoria och ungefär hälften av skådespelarna som var med i våras är kvar. Med vissa smärre förändringar av upplägg och lokaler så är det samma som tidigare, uppsättningen sker på Malmö Museer och det är fortfarande gymnasielever som är huvudsaklig målgrupp. Till skillnad från i våras är det inte längre Malmös gymnasielever som är målgruppen utan Landskronas. Utöver dessa är det också klart att många tjänstemän från Landskrona och hela Kulturnämnden i Malmö ska delta. Anledningen att det blev Landskronas gymnasielever är att Landskronas chef för Gymnasieförvaltningne: Tomas Johansson var den som snabbast anmälde intresse. De övriga tillfrågade kommunerna (Malmö och fyra andra Skånekommuner) hade för lång beslutsprocess. Min målsättning är att marknadsföra projektet via LSUs kanaler och personliga nätverk så att vi kan få en ytterligare spridning av idén. Vid åtminstone ett tillfälle vill jag ha en uppsättning som är öppen för utomstående deltagare som aktiva i andra ungdomsorganisationer. Premiären är den 9e november (kristallnatten) och sen blir det 38 föreställningstillfällen under en tvåmånadersperiod. Planering Den uppgift som ligger närmast i tiden är att se över det avtal som ej än undertecknats samt att ha möte med projektledarna och diskutera utförande. Därefter blir det marknadsföring och samkoordinering av gäster samt uppföljning av projektet.

41 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Förbundskansliet Av Christer Chrisp Pettersson Rädda 2006 På grund av sjukdomar på kansliet har arbetet med att rädda 2006 gått långsamt framåt. Direktiven har setts över och beslutad ändring är att ta bort kravet på att föreningarna ska rapportera datum för sitt årsmöte. Istället ska de intyga att de hållit årsmöte på ett datum under Nya blanketter har tagits fram och kommer att skickas till alla föreningar så snart de är tryckta, förhoppningsvis redan med första numret av Signaler från Sverok. Vi kommer även att göra ett utskick till alla föreningar om detta. Vi har rekryterat en person för att sköta föreningskontakten inom detta projekt till och med årets slut och vi letar efter 1-2 personer till. Databasen behöver ändras för att de nya blanketterna ska gå att registrera. Det behövs även ändringar för att ta hand om de ökade bidragsnivåerna. För att effektivisera hanteringen av inkomna uppgifter från föreningarna behöver ytterligare en hel del saker ordnas och rättas i databasen. Ett problem är att databasen används en stor del av dygnet, så det är svårt att planera in annat än kvälls- natt- eller helgtid för detta. Preliminära siffror för 2006 Totalt har 162 nya föreningar registrerats. Av dessa har dock endast 38 blivit färdigregistrerade. Övriga saknar någon uppgift för att bli helt klara, vanligtvis en digital medlemslista. 386 föreningar antagna tidigare än 2006 och 147 föreningar registrerade i år har rapporterat medlemsantal för 2006, men alla dessa har inte skickat in någon digital medlemslista medlemmar från digitala medlemslistor är inmatade i medlemsdatabasen. Av dessa är 7359 i åldern 7-25 år. Kansliet Flera personer har varit sjuka i omgångar på kansliet. Därför ligger vi efter i det löpande arbetet. Med hjälp av tillfällig personal hoppas vi kunna vara ikapp under oktober. Utbildningar Jag har tillsammans med Dan Sivnert gått en kurs om de försäkringar som Sverok betalar för genom vårt kollektivavtal via Arbetsgivaralliansen. Jag och Stina Edelfeldt ska gå en kurs om personuppgiftlagen hos Datainspektionen. Kursen är i tre delar. Vi går en del denna vecka och nästa del i december. Målet är att samla kompetens för att inte göra onödiga fel i arbetet med den nya databasen. Förbundet behöver även ett personuppgiftsombud och utbildningen är inriktad på att lära ut nödvändig kunskap för detta. Klagomål Det händer att kansliet får klagomål, nu senast om att hanteringen av ideellas ersättningskrav tagit för lång tid. Det är givetvis tråkigt att det finns något att klaga på, men kanske värre är att det kan ta lång tid innan klagomålen når fram. Då kan det som kanske varit ett litet snabblöst problem ha växt till oanade proportioner. Det är inte bra för förbundets rykte och kan göra att engagerade personer tröttnar och gör något annat än sin viktiga insats i Sverok. En början på att lösa detta är att öppna en riktig kanal för klagomålen, så att de inte behöver lita på ryktesspridning för att nå fram. Vi behöver också informera om när ett problem blivit löst så att inte det gamla ryktet hänger kvar och kväver engagemang. Ibland kan det hända att ett problem inte har med Sverok att göra och då behöver vi informera om det. Det kan också hända att ett problem beror på ouppfyllda förhoppningar som uppstått ur att en viss process inte är känd. I sådana fall behöver vi informera om processen och tydliggöra den i eventuellt informationsmaterial eller blanketter.

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef Förbundsstyrelsemöte Sammanträdesdatum: 2011-07-30, 31 Plats: RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm Protokollet omfattar: 1 20 Beslutande: Vio Szabo, ej 10 Linus Törneberg Rosita Stotzky Emelie Mire Åsell

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-05-06--07 Föregående möte: 2006-03-26 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

2.1. Mötet behörighet Styrelsen finner mötet behörigt Dagordning Styrelsen finner dagordningen godkänd.

2.1. Mötet behörighet Styrelsen finner mötet behörigt Dagordning Styrelsen finner dagordningen godkänd. Protokoll för den 24 januari 2013 För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 1. Mötets öppnande Jens öppnar mötet. 2. Formalia 3. Val 2.1. Mötet behörighet Styrelsen finner mötet behörigt. 2.2. Dagordning

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015

Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015 Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1-2015 Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz John Lundhgren Rasmus Storkamp Adjungerade till mötet Caroline Lina Brorson Ej Närvarande

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2007-02-10--11 Föregående möte: 2007-01-12--14 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen Spelens hus den 1/ kl 18:30 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen Spelens hus den 1/ kl 18:30 på Nobelvägen 145A, Malmö. Protokoll Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen Spelens hus den 1/11 2016 kl 18:30 på Nobelvägen 145A, Malmö. Närvarande med rösträtt: Thomas Björk, Niklas Killander, Alexandra Hjortswang, Oskar Sjövall,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2007-01-12--14 Föregående möte: 2006-12-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer