Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare Tobias Lehto justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Distrikt i Sverok Diskussion: Möte på dreamhack/andra ställen än kansliet Diskussion: Riksmötesdatorer Diskussion: Statistisk undersökning Diskussion: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Diskussion: Uppföljning av riksmötesbeslut Beslut: Bärbar dator till driftmedlemmar Beslut: Föreningsdirektiv Beslut: Internationellt samarbete Beslut: Konferens om unga och nätkulturer Beslut: Monterinköp Beslut: Mötesdatum under våren Diskussion: Spelgalan Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Rapporter...35 Rapport: Distriktstödsansvarig...36 Rapport: Drift...37 Rapport: Ekonomi...38 Rapport: Ekonomi, resultatrapport...39 Rapport: En resa som ingen annan...40 Rapport: Förbundskansliet...41 Rapport: Förbundsordförande...42 Rapport: Förbundstidning...44 Rapport: Föreningsstöd...45 Rapport: Profilering...46 Rapport: Utvecklingschef...47

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. Handlingar i ärendet Röstlängd. Mötesfunktionärer. Adjungeringar. Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Dan Sivnert Daniel Ahlberg Kriss Andsten Ola Ekegren Petra Malmgren Tobias Lehto Frånvarande Anna Westerling David Gustavsson Mikael Leisjö

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Mötesfunktionärer Mötesordförande Kriss Andsten Dan Sivnert Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Tobias Lehto

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 2. Diskussion: Distrikt i Sverok Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Distrikt i Sverok

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Distrikt i Sverok Av: Tobias Lehto Distrikten Idag har Sverok åtta distrikt, dessa är från söder räknat, Sverok Södra KulturDistriktet (SKuD), Sverok Väst, Sverok Ost, Sverok Svealand, Sverok Stockholm, Sverok Gävle-Dala (GD), Sverok Nedre Norrland (NN) samt Sverok Övre Norrland (ÖN). Dessa distrikt omfattar ett geografiskt område avgränsat av de respektive länsgränser inom vilka distrikten är verksamma, dessa är i tur och ordning för distrikten: Sverok SKuD: Skåne och Blekinge Län. Sverok Väst: Hallands och Västra Götalands Län. Sverok Ost: Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands Län. Sverok Svealand: Värmlands, Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala Län. Sverok Gävle-Dala: Gävleborgs och Dalarnas Län. Sverok Nedre Norrland: Jämtlands och Västernorrlands Län. Sverok Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens Län. Problematiken De olika distriktens problem och möjligheter till olika verksamheter är naturligtvis oerhört väsensskilda beroende på de olika länens geopolitiska och samhällsstrukturella utseende. Vissa gemensamma och utmärkande problematiska drag kan dock identifieras, dessa är: 1. Ekonomisk instabilitet, ett problem som inte drabbar samtliga distrikt, och oftast inte samtidigt. Men som ändå drabbar distrikten med alldeles för hög frekvens. Detta är oftast beroende på två skäl: 1.1. Antingen att landstingen som bidrar med distriktens huvudinkomst (landstingsbidragen), på grund av intern problematik på tjänstemannanivå feltolkar eller felaktigt behandlar ansökningarna från distrikten Att distriktets styrelse på grund av intern arbetsfördelning och brister i rutiner helt enkelt gör misstag i sina ansökningar om landstingsbidrag. 2. Organisatoriska brister främst gällande arbetsfördelning och aktivt deltagande av styrelseledamöter. Detta problem är högst beroende av det demokratiska rekryteringsunderskott som råder i vissa distrikt. Dock är detta inte hela orsaken, utan är även beroende på att styrelseledamöterna och ordförandena i synnerhet ofta saknar tillräcklig utbildning i arbetsledning, vilket medför att denna ofta har en brist i sin delegering av uppgifter. 3. Demokratiskt rekryteringsunderskott av styrelsemedlemmar. Detta problem är det absolut mest allvarliga problemet, och det drabbar främst de distrikt som redan är små och utsatta. Problemet består i att valberedningarna på distriktsnivå har ett alldeles för litet nomineringsunderlag att utgå ifrån för att kunna göra en tillfredsställande styrelserekrytering. Det vill säga att man har problem att hitta rätt personer och att sätta dessa sedan kan sättas på rätt plats i styrelsen. Frågeställningar Vad kan man då göra för att lösa dessa problem. Främst behöver distrikten en kontinuitet i sitt styrelsearbete och man behöver även påbörja ett arbete med att utforma långsiktiga proaktiva arbetsformer, detta för att säkerställa och möjliggöra en överblick över dels det långsiktiga demokratiska arbetet, men även för att kunna säkerställa en ekonomisk stabilitet och en möjlighet till spelfrämjande arbete på distriktsnivå. Utifrån detta har jag formulerat ett antal diskussionsfrågor som förbundsstyrelsen kan diskutera kring: 1. Vad kan man göra för att stödja distrikten i sitt arbete med att skapa den ekonomiska trygghet som är nödvändig för ett bra arbete? Ekonomisk trygghet handlar inte om storleken på inkomsterna utan snarare om att få inkomster över huvud taget. 2. Vad behöver göras från förbundet centralt för att möjliggöra en ökad rekryteringsbas för distriktens valberedare att ta del av? 3. Hur kan vi bättre stödja distriktens ordförande i sin arbetsledande och planerande uppgift? 4. Hur vill vi att distrikten i framtiden skall se ut?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 3. Diskussion: Möte på dreamhack/andra ställen än kansliet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Styrelsemöte 1-3 December på DreamHack

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Styrelsemöte 1-3 December på DreamHack Av Ola Ekegren Samtidigt som styrelsemötet den 1-3 dec kommer världens största dataspels festival att gå av stapeln i Jönköping, Jag pratar om DreamHack Jag kommer finnas på plats och Visa upp sverok för dom deltagarna. Nu är frågan, Skulle det inte bara praktiskt med att förlägga Styrelsemötet i ett Konferensrum på Elmia där DreamHack hålls? Alla kvällsaktiviteter är då fixade och det är nog en upplevelse för FS att få se detta spektakel till evenemang från insidan. Lika väl som det är att bra för dom intresserade deltagarna att kunna ställa frågor och ge förslag direkt till Sveroks förbundsstyrelse. Låter det som ett vettigt förslag?

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 4. Diskussion: Riksmötesdatorer Föredragande: Kriss Andsten Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 5. Diskussion: Statistisk undersökning Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Statistisk undersökning

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Statistisk undersökning Av Petra Malmgren I verksamhetsplanen står det att vi ska undersöka allmänhetens uppfattning om spelhobbyn genom en statistisk undersökning. Hur ska vi gå tillväga med detta? Vad är intressant att undersöka?

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 6. Diskussion: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Mötet diskuterade ärendet Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Sverok På DreamHack 30 Nov - 3 Dec Av Ola Ekegren Vad vill vi få ut? Strukturer? Hur mycket är det värt? Fortsatt sammarbete? Bra arena? Reklam prylar?

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 7. Diskussion: Uppföljning av riksmötesbeslut Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Uppföljning av riksmötesbeslut

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Uppföljning av riksmötesbeslut Av Petra Malmgren Riksmötet fattar en hel del beslut som det sen är vår uppgift att genomföra. Med några månader kvar på året känns det ganska lagom att återigen titta igenom protokollet och se efter hur vi ligger till. Nedan redogör jag för de olika beslut som har tagits, dock inte stadgeändringar, då sådana sällan kräver aktiv handling för oss, förutom att vi följer stadgarna. Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen finns bifogad detta dokument och jag föreslår några minuters genomläsning innan vi diskuterar den. Verksamhetplanen innefattar följande rubriker. Under varje rubrik har jag skrivit en punktlista med de viktigaste sakerna inom varje område. Organisationsutveckling Utredning Arbetsgrupper Jämställdhet och jämlikhet Framtidsträffar Medlemsundersökning Internetbaserad organisering Föreningsstöd och intern kommunikation Bidrag: granskning, bra information Utreda förbundskansliets verksamhet och funktion Informationsmaterial om Sverok Informationsmaterial om hur en Sverokförening kan fungera Spelveckan Spelgala Hemsidan Förbundstidningen Hostingtjänster Samarbeten och extern kontakt sprida information om spelhobbyn statistisk undersökning bättre villkor i föreningslivet kontakt med liknande förbund Distriktsstöd kontinuerlig kontakt introduktionsmaterial distriktsträffarna kurser utanför distriktsträffarna Motioner Medlemskap i Studiefrämjandet Mötet beslutade att 1...Sverok söker medlemskap i Studiefrämjandet

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 2...Sverok analyserar och utvärderar behovet av att revidera sitt beslut om medlemskap i Studiefrämjandet var 4:e år. Ny vision för Sverok Mötet beslutade att 1...fastställa en ny vision för Sverok (enligt bilaga). Verksamhetsutvecklingsbidrag Mötet beslutade att 1...Sverok under 2006 och 2007 inrättar ett verksamhetsutvecklingsbidrag. 2...Bidraget ska utvärderas i slutet av Skapandet av en förningscommunity Mötet beslutade att 1...förbundsstyrelsen får i uppdrag att skapa en online-community för Sverokföreningar. 2...förbundsstyrelsen själva beslutar om utformandet och detaljerna kring projektet. Riktlinjer för Sveroks distrikt Mötet beslutade att 1...dokumentet Riktlinjer för Sveroks distrikt antas av Riksmötet. Administrativt stöd till distrikten Mötet beslutade att 1...Sverok erbjuder distrikten ett utökat administrativt stöd för ekonomifunktioner och bidragsansökningar. 2...stödet ges genom en anställning i någon form där detaljerna utformas av förbundsstyrelsen. 3...stödet begränsas till en tvåårsperiod. Uppskattning Mötet beslutade att 1...vi måste bli bättre på att visa uppskattning! Teknikproblem Mötet beslutade att 1...vid kommande riksmöten skall grundläggande mikrofonteknik ingå i den genomgång av mötesteknik som sker i början av riksmötet Komplement till energizers Mötet beslutade att 1...en kiosk med grundläggande utbud bör finnas mötesdeltagarna tillhanda vid pauser under kommande riksmöten. Juridisk hjälp till arrangörer Mötet beslutade att 1...Förbundsstyrelsen under det kommande året ska undersöka möjligheterna att försäkra föreningars arrangemang, tex konvent eller lajv. Samt skapa kontakter inom försäkringsbranschen som kan förmedlas till undrande arrangörer. 2...Att förbundsstyrelsen under det kommande året, i samarbete med andra relevanta riksorganisationer, tex LRF och kommunförbundet, utarbetar standardkontrakt som täcker både uthyrare och arrangemnagsarrangörers skyldigheter och rättigheter. Distriktsrepresentation på riksmötet Mötet beslutade att 1...Riksmötet inbjuder representanter från samtliga distriktsstyrelser att delta i egenskap av förslagsställare och/eller sakkunniga i distriktsfrågor. 2...dessa representanter får samma förmåner som förbundsstyrelsen när det gäller yttranderätt, resa, mat och boende.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 8. Beslut: Bärbar dator till driftmedlemmar Mötet beslutade att 1...bordlägga frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Bärbar dator till driftmedlemmar

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Bärbar dator till driftmedlemmar Av: Ola Ekegren, Person som har varit med i ett år och fortfarande är aktiv inom Sverok drift bör få möjlighet att köpa en bärbar dator på samma sätt som ledamot i förbundsstyrelsen. Jag yrkar att 1...person som har varit med i ett år och fortfarande är aktiv inom Sverok drift får möjlighet att köpa en bärbar dator enligt samma villkor som ledamot i förbundsstyrelsen. 2...kostnaden belastar budgetposten Drift.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 9. Beslut: Föreningsdirektiv Ärendet behandlades av styrelsen per capsulam Mötet beslutade att 1...texten om årsmöte "Direktiv för Sveroks föreningar" ändras från Årsmöte Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. Föreningen måste rapportera vilket datum årsmötet hölls. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmötet ha genomförts på ett datum under Föreningen måste intyga att mötet var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades på årsmötet. till Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Ändring i föreningsdirektivet

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Ändring i föreningsdirektivet Av Lars Johansson och Christer Pettersson Yrkande 1...att texten om årsmöte "Direktiv för Sveroks föreningar" ändras från Årsmöte Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. Föreningen måste rapportera vilket datum årsmötet hölls. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmötet ha genomförts på ett datum under Föreningen måste intyga att mötet var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades på årsmötet. till Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 10. Beslut: Internationellt samarbete Mötet beslutade att 1...att Sverok tillsammans med Hyperion och LLR ska skapa en arbetsgrupp för internationellt samarbete med följande uppgifter: - undersöka möjligheterna för finansieringen av internationellt samarbete - analysera olika modeller för samarbete - föreslå konkreta samarbetsmöjligheter - ta fram ett förslag på vilka länder och vilken sorts organisationer som ska vara delaktig i vårt gemensamma internationella samarbete Arbetet ska presenteras i en rapport den 1 februari att Sveroks representanter i det internationella samarbetsrådet ska vara Petra Malmgren, Dan Sivnert och Karl Lampinen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Internationellt samarbete

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Internationellt samarbete Av Petra Malmgren Under helgens möte med Hyperion norsk forbund for fantastiske fritidsintresser och LLR Landsforeningen for levende rollespil kom vi fram till att en arbetsgrupp med representanter från varje organisation ska starta. Initialt är uppgiften att undersöka mer om hur det internationella samarbetet kan utvecklas. För att skapa denna arbetsgrupp och ge den mandat att arbeta behövs ett formellt beslut på lämplig nivå inom varje organisation och frågan har därför lyfts till ett förbundsstyrelsemöte. Beslut 1...att Sverok tillsammans med Hyperion och LLR ska skapa en arbetsgrupp för internationellt samarbete med följande uppgifter: - undersöka möjligheterna för finansieringen av internationellt samarbete - analysera olika modeller för samarbete - föreslå konkreta samarbetsmöjligheter - ta fram ett förslag på vilka länder och vilken sorts organisationer som ska vara delaktig i vårt gemensamma internationella samarbete Arbetet ska presenteras i en rapport den 1 februari att Sveroks representanter i det internationella samarbetsrådet ska vara Petra Malmgren, Dan Sivnert och Karl Lampinen.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 11. Beslut: Konferens om unga och nätkulturer Mötet beslutade att 1...Petra Malmgren och Tobias Lehto ansvarar för Sveroks deltagande på Ungdomsstyrelsen konferens Unga och nätkulturer. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Konferens om unga och nätkulturer

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Konferens om unga och nätkulturer Av Petra Malmgren Ungdomsstyrelsen ska arrangera en konferens om unga och nätkulturer den 1 december i Jönköping. Detta sker i samband med Dreamhack. Text från inbjudan Följande text är tagen från inbjudan som har skickats ut: Unga och nätverkskulturer Unga möts på nätet och organiserar sig i nya former. Hänger samhället med? Förstår vi vad som händer - och om inte, är det ett problem? I samband med datorspelsmässan Dreamhack i Jönköping den 1 december anordnas en konferens kring temat Unga och nätverkskulturer. Under de senaste åren har ny informationsteknologi fått avgörande betydelse, inte minst för unga, på olika områden i samhället. Stora förändringar har skett kring kulturvanor, fritidsaktiviteter och organisering. Men hur påverkar detta ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet? Under konferensen medverkar bl.a. Pertti Alasuutari, professor, Tampere universitet, Finland: Distanserad intimitet - nya former för möten David Cardell, Fil Mag, Norrköping: Ickelokaliserad platsrepresentation - reggae, tävling och internetgemenskap Rasmus Fleischer, Piratbyrån och forskarstuderande: Nya utmaningar för kultur- och fritidspolitiken Jessica Linde, Interactive Institute: Politiskt deltagande i en digital värld Simon Lindgren, FD, Umeå universitet: Fildelningens moralsociologi Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör: Fritid i förändring Vår medverkan Vi har blivit inbjudna att hålla i ett seminarie. På förslag från Ungdomsstyrelsen är temat folkrörelser och den nya informations- och kommunikationsteknologin. Hur ser styrelsen på detta? Vilka har möjligheter att delta? Jag yrkar att 1...Petra Malmgren och Tobias Lehto ansvarar för Sveroks deltagande på Ungdomsstyrelsen konferens Unga och nätkulturer.

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 12. Beslut: Monterinköp Mötet beslutade att 1...Sverok avsätter kr ur budgetposten Profilering för köp och användning av monter. 2...Ola Ekegren ansvarar för detta. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Monterinköp Diskussionsunderlag: Monterinköp

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Monterinköp Av: Ola Ekegren, I och med att det beslutades att Sverok kommer att befinna sig som utställare under DreamHack winter 2006 så uppkom ett behov av en rejäl och profilriktig monter som ger Sverok ett bra ansikte utåt. Detta är en sak som inte bara kommer ha sin användning begränsad till arrangemanget på DreamHack utan skall vara fullt kapabel att ta med till andra arrangemang. Jag yrkar därför att Sverok avsätter en så pass stor budget för detta att det går att köpa en utställningsmonter med god kvalitet som håller för många års användning och ge en rimlig avskrivning. Jag yrkar att 1...Sverok avsätter kr ur budgetposten Profilering för köp och användning av monter. 2...Ola Ekegren ansvarar för detta.

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Diskussionsunderlag: Monterinköp Av Ola Ekegren Jag har varit i kontakt med ett företag som heter Idea novum inriktar sig på allt som har med evenemang att göra. Jag efterfrågade en offert från dessa på en Monter som vi kan använda på olika konvent, mässor och liknande där vi vill synas. Hur ska den se ut? Vad får den kosta? kvalite eller lågbudget? Vad har vi för nytta av den? Vad får föreningarna för syn på Sverok? Lockelse till att veta mer?

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 13. Beslut: Mötesdatum under våren Mötet beslutade att 1...Styrelsemötena under våren ska vara styrelsemöten januari, 9-11 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april. 2...Riksmötet ska hållas april. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Mötesdatum under våren

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Mötesdatum under våren Av Petra Malmgren Jag föreslår att vi har styrelsemöten januari, 9-10 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april och riksmöte april. Yrkande 1...Styrelsemötena under våren ska vara styrelsemöten januari, 9-10 februari, 9-11 mars (motionsstopp) samt 30 mars- 1 april. 2...Riksmötet ska hållas april.

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 14. Diskussion: Spelgalan Föredragande: Daniel Ahlberg Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 15. Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Föredragande: Anna Westerling Mötet beslutade att 1...bevilja kr till Föreningen Knutpunkt för projektet Fricon. 2...bevilja kr till Nordic Association of Participatory Arts för projektet Evaluating Dragonbane. 3...bordlägga ansökan från föreningen Föreningen Sec för projektet Festen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Versamhetsutvecklingsbidrag.

34 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Beslutsunderlag: Versamhetsutvecklingsbidrag Av Anna Westerling Fricon Ansökande organisation: Föreningen Knutpunkt. Ansökt beslopp: kr. Förslag till beslut: bevilja kr till Föreningen Knutpunkt för projektet Fricon. Dragonbane Ansökande organisation: Nordic Association of Participatory Arts. Ansökt belopp: kr. Förslag till beslut: bevilja kr till Nordic Association of Participatory Arts för projektet Evaluating Dragonbane Festen Ansökande organisation: Föreningen Sec. Ansökt beslopp: kr. Anna Westerling anmäler jäv och ger därför inget förslag till beslut.

35 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) 16. Rapporter Mötet beslutade att 1...lägga redovisade rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Rapport: Distriktstödsansvarig Rapport: Drift Rapport: Ekonomi Rapport: Ekonomi, resultatrapport Rapport: En resa som ingen annan Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Förbundstidning Rapport: Föreningsstöd Rapport: Profilering Rapport: Utvecklingschef

36 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Distriktstödsansvarig Av: Tobias Lehto Distriktsstöd Arbetet med distriktsstöd börjar komma igång och under helgen skall tekniska lösningar för steg 1 inom projektet för Distriktsbaserad Internetbaserad organisering, IBO, planeras och tas fram. Det planerade besöket hos Sverok Svealand fick ställas in på grund av diverse olika skäl. Ett besök skall dock komma till stånd i november istället. Ett besök hos Sverok Stockholm är även planerat, samt möjligen ett besök på Sverok Nedre Norrlands extra årsmöte den 28e oktober. Planeringen av Storslaget är i det närmaste klar, endast mindre detaljplanering kvarstår. Viss planering av slaget därefter är även igångsatt.

37 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Drift Av Ola Ekegren Möte Ett mindre möte har hållits för medlemmarna i driftgruppen för att ha en möjlighet att prata samman idéer och tankar.

38 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Ekonomi Av David Gustavsson, Det har förekommit en del klagomål på att Sverok tar lång tid på sig att betala ut begärda ersättningar. För att komma tillrätta med det har en ny uppföljningsrutin införts. Inkomna fakturor och begäran om ersättningar skall datumstämplas. Fakturor skall naturligtvis vara betalda inom förfallodatumet och ersättningar inom 10 arbetsdagar. De fall som avviker från detta skall dokumenteras så att vi kan få en bild av hur stort problemet är och vilka flaskhalsar som i så fall finns.

39 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Ekonomi, resultatrapport Av Mårten Garner Resultatrapport Intäkter Utfall 25/9 Budget % 12 Bidrag, Ungdomsstyrelsen kr kr 100% 13 Bidrag, Svenska Spel kr kr 105% 14 Räntor - kr kr 0% 19 Övriga intäkter 508 kr kr 1% Bidrag 22 Föreningsbidrag kr kr 33% 23 Verksamhetsutvecklingsbidrag kr kr 23% Styrelsen 30 Styrelsen allmänt kr kr 81% 31 Arvoderingar styrelsen kr kr 61% 32 Styrelsemöten kr delas med 30 Förvaltning 41 Personal kr kr 64% 42 Administration kr kr 65% 43 Kanslilokal kr kr 50% 44 Hemsida kr delas med Forum kr delas med IT-Drift kr kr 24% 46 Ekonomi kr kr 10% 47 Utbildning kansliet kr kr 12% 49 Förvaltning övrigt kr - kr 0% Organisationsutveckling 50 Organisationsutveckling allmänt kr kr 0% 52 Internationellt arbete kr kr 16% 521 EU-samarbete - kr kr 0% 53 Förbundsdatabas kr kr 68% 551 Medlemsundersökning kr kr 17% 56 Jämställdhet - kr kr 0% 57 Medlemskap kr kr 99% 58 Arbetsgrupper kr kr 12% Distriktsutveckling 82 Distriktsstöd kr kr 46% 83 Distriktskonferenser kr kr 65% 84 Revisorsgranskning - kr kr 0% 85 Ekonomisk grundgaranti - kr kr 0% Föreningsutveckling 92 Föreningsstöd - kr kr 0% 921 Internetbaserad organisering - kr kr 0% 922 Föreningscommunity - kr kr 0% 93 Folkbildning kr kr 28% Kommunikation 60 Förbundstidning kr kr 66% 62 Profilering kr kr 24% 63 Spelveckan kr kr 10% 64 Omvärldsbevakning kr kr 25% 65 Spelgala kr delas med 62 Riksmötet 72 Riksmötet allmänt kr kr 95% 73 Ombudsval kr kr 33% 74 Valberedning kr kr 56% 76 Möteshandlingar kr kr 91% Nettoresultat: kr kr 484%

40 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: En resa som ingen annan Av: Dan Sivnert Vad har hänt I våras ansökte Sverok genom Fabel om en förlängning av projektet hos Arvsfonden. Arvsfonden var den huvudsakliga finansiären av projektet under våren och nu har de beslutat att tillföra projektet ytterligare medel ( ). Fabel som förvaltar projektet är i full gång med förarbetet med den nya uppsättningen och i stort kommer mycket vara detsamma. De nya projektledarna heter Pether och Viktoria och ungefär hälften av skådespelarna som var med i våras är kvar. Med vissa smärre förändringar av upplägg och lokaler så är det samma som tidigare, uppsättningen sker på Malmö Museer och det är fortfarande gymnasielever som är huvudsaklig målgrupp. Till skillnad från i våras är det inte längre Malmös gymnasielever som är målgruppen utan Landskronas. Utöver dessa är det också klart att många tjänstemän från Landskrona och hela Kulturnämnden i Malmö ska delta. Anledningen att det blev Landskronas gymnasielever är att Landskronas chef för Gymnasieförvaltningne: Tomas Johansson var den som snabbast anmälde intresse. De övriga tillfrågade kommunerna (Malmö och fyra andra Skånekommuner) hade för lång beslutsprocess. Min målsättning är att marknadsföra projektet via LSUs kanaler och personliga nätverk så att vi kan få en ytterligare spridning av idén. Vid åtminstone ett tillfälle vill jag ha en uppsättning som är öppen för utomstående deltagare som aktiva i andra ungdomsorganisationer. Premiären är den 9e november (kristallnatten) och sen blir det 38 föreställningstillfällen under en tvåmånadersperiod. Planering Den uppgift som ligger närmast i tiden är att se över det avtal som ej än undertecknats samt att ha möte med projektledarna och diskutera utförande. Därefter blir det marknadsföring och samkoordinering av gäster samt uppföljning av projektet.

41 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (48) Rapport: Förbundskansliet Av Christer Chrisp Pettersson Rädda 2006 På grund av sjukdomar på kansliet har arbetet med att rädda 2006 gått långsamt framåt. Direktiven har setts över och beslutad ändring är att ta bort kravet på att föreningarna ska rapportera datum för sitt årsmöte. Istället ska de intyga att de hållit årsmöte på ett datum under Nya blanketter har tagits fram och kommer att skickas till alla föreningar så snart de är tryckta, förhoppningsvis redan med första numret av Signaler från Sverok. Vi kommer även att göra ett utskick till alla föreningar om detta. Vi har rekryterat en person för att sköta föreningskontakten inom detta projekt till och med årets slut och vi letar efter 1-2 personer till. Databasen behöver ändras för att de nya blanketterna ska gå att registrera. Det behövs även ändringar för att ta hand om de ökade bidragsnivåerna. För att effektivisera hanteringen av inkomna uppgifter från föreningarna behöver ytterligare en hel del saker ordnas och rättas i databasen. Ett problem är att databasen används en stor del av dygnet, så det är svårt att planera in annat än kvälls- natt- eller helgtid för detta. Preliminära siffror för 2006 Totalt har 162 nya föreningar registrerats. Av dessa har dock endast 38 blivit färdigregistrerade. Övriga saknar någon uppgift för att bli helt klara, vanligtvis en digital medlemslista. 386 föreningar antagna tidigare än 2006 och 147 föreningar registrerade i år har rapporterat medlemsantal för 2006, men alla dessa har inte skickat in någon digital medlemslista medlemmar från digitala medlemslistor är inmatade i medlemsdatabasen. Av dessa är 7359 i åldern 7-25 år. Kansliet Flera personer har varit sjuka i omgångar på kansliet. Därför ligger vi efter i det löpande arbetet. Med hjälp av tillfällig personal hoppas vi kunna vara ikapp under oktober. Utbildningar Jag har tillsammans med Dan Sivnert gått en kurs om de försäkringar som Sverok betalar för genom vårt kollektivavtal via Arbetsgivaralliansen. Jag och Stina Edelfeldt ska gå en kurs om personuppgiftlagen hos Datainspektionen. Kursen är i tre delar. Vi går en del denna vecka och nästa del i december. Målet är att samla kompetens för att inte göra onödiga fel i arbetet med den nya databasen. Förbundet behöver även ett personuppgiftsombud och utbildningen är inriktad på att lära ut nödvändig kunskap för detta. Klagomål Det händer att kansliet får klagomål, nu senast om att hanteringen av ideellas ersättningskrav tagit för lång tid. Det är givetvis tråkigt att det finns något att klaga på, men kanske värre är att det kan ta lång tid innan klagomålen når fram. Då kan det som kanske varit ett litet snabblöst problem ha växt till oanade proportioner. Det är inte bra för förbundets rykte och kan göra att engagerade personer tröttnar och gör något annat än sin viktiga insats i Sverok. En början på att lösa detta är att öppna en riktig kanal för klagomålen, så att de inte behöver lita på ryktesspridning för att nå fram. Vi behöver också informera om när ett problem blivit löst så att inte det gamla ryktet hänger kvar och kväver engagemang. Ibland kan det hända att ett problem inte har med Sverok att göra och då behöver vi informera om det. Det kan också hända att ett problem beror på ouppfyllda förhoppningar som uppstått ur att en viss process inte är känd. I sådana fall behöver vi informera om processen och tydliggöra den i eventuellt informationsmaterial eller blanketter.

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 2, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nytt år, nya bidragsregler Årsmöteshandlingar i Fenix Riksmötet, workshop, vändistrikt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET All good things must end!

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer