Svarsöversikt Länsrapporten Länsstyrelsernas del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del"

Transkript

1 Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

2 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Nej Ja Kommun Kommun Kommun Kommun Tolkning: 1:an visar vilket svarsalternativ som kryssats i. I ovanstående exempel har Kommun 1 svarat Nej (samverkan omfattade ej tillsyn över detaljhandel) och Kommun 2 och 3 har svarat Ja (samverkan innefattade tillsyn av detaljhandel) Exempel 2: Fråga 24.1 Antal enskilda serveringslokaler som fick tillsynsbesök under 2013 Antal Fråga 24.2 Totalt antal tillsynsbesök under 2013 Antal Kommun Kommun 1.. Kommun Kommun Kommun Kommun 5.. Kommun 6.. Kommun 7.. Kommun Tolkning: -111visar att inte kommunen besvarat frågan (bortfall på frågan). Punkten betyder i detta fall att dessa kommuner inte har gjort några tillsynsbesök och därför inte ska svara på de två efterföljande frågorna.

3 3 (140) Exempel 3: Fråga 25. Tillsynsbesök hos skolor Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 2 25,0 33,3 33,3 Nej 4 50,0 66,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0 Tolkning: Kolumn Antal: Åtta kommuner ingår totalt (se Total längst ner) i detta län men endast 6 kommuner har besvarat den aktuella frågan. Kolumn Procent: Här ingår de kommuner som inte besvarat frågan. Kolumn Valid Procent: Här visas procentfördelningen för de kommuner som besvarat frågan, 2 av 6 kommuner har svarat Ja (33.3 %) och 4 av 6 kommuner har svarat Nej (66,7 %). Kolumn Kumulativ Procent: procenten summeras neråt, i detta fall 33,3 + 66,7 =100 Skalor Exempel: i vilken omfattning kommunen har tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen Mycket vanligt Mycket ovanligt Problem: tabeller och diagram visar endast de alternativ som kommunerna kryssat och det kan vara svårt att komma ihåg vad exempelvis 2 står för om inte någon har svarat 5 eller 1. Dokumentation av tillsyn Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid ,0 33,3 33, ,5 50,0 83,3 Inget råd har tagits emot 1 12,5 16,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0

4 4 (140)

5 5 (140) Fråga 2. Hur många årsarbetskrafter avsatte länsstyrelsen av sina egna medel för tillsyn enligt alkohollagen, inklusive tillsyn över folköl (detaljhandel och servering) under 2013? Fråga 2. Antal årsarbetskrafter av sina egna medel för tillsyn enligt alkohollagen, inklusive tillsyn över folköl (detaljhandel och servering) under 2013 Antal Län Blekinge,15 Dalarna,60 Gotland,10 Gävleborg,50 Halland,21 Jämtland,30 Jönköping,35 Kalmar,30 Kronoberg,30 Norrbotten,25 Skåne,50 Stockholm 1,00 Södermanland,35 Uppsala,14 Värmland,25 Västerbotten 1,00 Västernorrland,80 Västmanland,25 Västra Götaland,73 Örebro,25 Östergötland,25

6 6 (140) Alkoholservering (8 kap.) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Kommunala riktlinjer 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

7 7 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Kommunala riktlinjer Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

8 8 (140)

9 9 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ekonomisk prövning 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

10 10 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ekonomisk prövning Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 1 Östergötland 0

11 11 (140)

12 12 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen i övrigt vid prövning av ansökan om tillstånd 5 Mycket vanligt Mycket ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

13 13 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen i övrigt vid prövning av ansökan om tillstånd Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

14 14 (140)

15 15 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen vid tillsyn på serveringsställen 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

16 16 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen vid tillsyn på serveringsställen Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

17 17 (140)

18 18 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen i ärenden som görs via anmälan (8 kap. 3-4, 6-7 ) 5 Mycket vanligt Mycket ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

19 19 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av alkohollagen i ärenden som görs via anmälan (8 kap. 3-4, 6-7 ) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

20 20 (140)

21 21 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

22 22 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

23 23 (140)

24 24 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap ) 5 Mycket vanligt Mycket ovanligt Län Blekinge Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

25 25 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap ) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

26 26 (140)

27 27 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Arbetet med metoder för att stärka näringens egenkontroll (t.ex. ansvarsfull alkoholservering, organiserade dialog- och informationsträffar med krögare m.m.) 5 Mycket vanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

28 28 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Arbetet med metoder för att stärka näringens egenkontroll (t.ex. ansvarsfull alkoholservering, organiserade dialog- och informationsträffar med krögare m.m.) 1 Mycket ovanligt Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 0 Dalarna 0 0 Gotland 1 0 Gävleborg 0 0 Halland 0 0 Jämtland 1 0 Jönköping 0 0 Kalmar 0 0 Kronoberg 0 0 Norrbotten 0 0 Skåne 0 0 Stockholm 0 0 Södermanland 0 0 Uppsala 0 0 Värmland 0 0 Västerbotten 0 0 Västernorrland 0 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 0 0 Örebro 0 0 Östergötland 1 0

29 29 (140)

30 30 (140) Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anmälan om försäljning 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

31 31 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anmälan om försäljning Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

32 32 (140)

33 33 (140) Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Utbud av livsmedel 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

34 34 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Utbud av livsmedel Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

35 35 (140)

36 36 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anläggning/lokal 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

37 37 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anläggning/lokal Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

38 38 (140)

39 39 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Egenkontrollprogram 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

40 40 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Egenkontrollprogram Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 1 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

41 41 (140)

42 42 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ålderskontroll 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

43 43 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ålderskontroll Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

44 44 (140)

45 45 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Utbildning av personal 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

46 46 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Utbildning av personal Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 1 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

47 47 (140)

48 48 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

49 49 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 1 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

50 50 (140)

51 51 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 1) 5 Mycket vanligt Mycket ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

52 52 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 1) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 1 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 1 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

53 53 (140)

54 54 (140) SERVERING AV FOLKÖL Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anmälan om försäljning 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

55 55 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anmälan om försäljning Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

56 56 (140)

57 57 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Matservering 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

58 58 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Matservering Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 1 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 1 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

59 59 (140)

60 60 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anläggning/lokal 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

61 61 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Anläggning/lokal Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 1 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 1 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

62 62 (140)

63 63 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Egenkontrollprogram 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

64 64 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Egenkontrollprogram Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 1 Södermanland 1 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

65 65 (140)

66 66 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ålderskontroll 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

67 67 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Ålderskontroll Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 1 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

68 68 (140)

69 69 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

70 70 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 1 Södermanland 0 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

71 71 (140)

72 72 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 ) 5 Mycket vanligt Mycket ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

73 73 (140) Fråga 3.1. Inom vilka områden och i vilken omfattning har länsstyrelsen lämnat råd och stöd under 2013 till kommunerna gällande alkohollagens bestämmelser? Gäller: Alkoholservering (8 kap.) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 ) Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 1 Gotland 1 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 1 Skåne 0 Stockholm 1 Södermanland 1 Uppsala 1 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 1 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

74 74 (140)

75 75 (140) ÖVRIG TILLÄMPNING SOM INTE SPECIFIKT EFTERFRÅGATS OVAN Alkohollagen 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

76 76 (140) Alkohollagen Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

77 77 (140)

78 78 (140) ÖVRIG TILLÄMPNING SOM INTE SPECIFIKT EFTERFRÅGATS OVAN Förvaltningslagen 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

79 79 (140) Förvaltningslagen Har inte varit aktuellt Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 1 Halland 0 Jämtland 1 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

80 80 (140)

81 81 (140) Kommunernas informationsskyldighet 1 Mycket 5 Mycket vanligt ovanligt Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

82 82 (140) Kommunernas informationsskyldighet Har inte varit aktuellt Län Blekinge 1 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 1 Halland 0 Jämtland 1 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Uppsala 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 1

83 83 (140)

84 84 (140) Fråga 3.5. Eventuella kommentarer kring ämnet rådgivning: Valid Alkoholhandläggare tar till skillnad från tobakshandläggarna ofta kontakt för att diskutera olika frågor och ärenden, särskilt de mindre kommunerna. Spridningen på frågeområden är stor. Vårt län är litet med bara 8 kommuner så alla hjälps åt. Dels via telefon, men nätverksmöten och utbildningar som arrangeras av Lst är vanliga forum när det gäller rådgivning. Flera utbildningar har genomförts bl.a. med inriktning ekonomisk granskning och tillsyn. Det är svårt att svara på så detaljerad nivå då många frågor går in i varandra. På nätverk- och samverkansträffar flyter diskussionerna och det är svårt att avgränsa faktisk rådgivning och till enskilt område. utrymme finns också för tolkning om frågan avser hur mycket rådgivning som lämnas inom varje område, eller hur länsstyrelsens rådgivning fördelat sig på varje område. Frågor kring tolkning av alkohollagen har ökat under Frågorna från kommunerna till LST har minskat något till följd av ökad samverkan i länet samt en ökad tydlighet i att vi ej ska svara i sakfrågor. Hanteringen av frågor/svar från kommunerna har i och med länsstyrelsens mer tydliga rådgivande roll, samt p.g.a. organisatoriska förändringar hos den nationella myndigheten och hos länsstyrelserna, mera koncentrerats till länsstyrelsernas handläggarträffar och vid kommunernas nätverksträffar. Länsstyrelsen har nu ännu mer tydlighet på vägledande svar kopplade till lagar och domar. Svar till kommunerna har p.g.a. organisatoriska förändringar hos den nationella myndigheten samt hos länsstyrelserna lett till att hanteringen av frågor/svar från kommunerna tar längre tid att hantera. Den förlängda svarstiden är ett direkt resultat av den ändrade nationella och regionala hantering av bl.a. frågor från kommunerna. Det nya arbetssättet är en förutsättning för att säkerställa att ALLA kommuner får samma svar från sin länsstyrelse och att rättssäkerheten säkras. Ifall det finns en diskrepans mellan hur vi svarat jämfört med kommunerna så beror det nog på att om en kommun ställer 3-4 frågor på ett år så tycker man att det är väldigt lite, men sammanlagt för oss med 33 kommuner så blir det ändå en del att hantera. Rollen som rådgivare samt tillsynare har en tendens att krocka med varandra. Rådgivning om förvaltningslagen är något som genomsyrar hela arbetet utan att kommunerna kanske alltid uppfattar det.

85 85 (140) Upplevelsen är att omfattningen av rådgivningen minskat i länet. Antagligen delvis beroende på att de kommunala handläggarna "hittat varandra" och i större utsträckning rådfrågar varanan först. En hel del frågor avhandlas också på de planerade nätverksträffarna. Väldigt mycket av det råd och stöd som lämnas till kommunerna, sker vid de nätverksträffar Lst anordnar. Tyvärr glömmer handläggarna bort den delen när de rapporterar och upplever enbart att de efterfrågar lst råd när de har en specifik fråga som de ringer eller mailar om. Total

86 86 (140) TILLSYNSPLAN Fråga 4. Använde länsstyrelsen en tillsynsplan under 2013? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

87 87 (140) Fråga 4. Använde länsstyrelsen en tillsynsplan under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja ,0 100,0 100,0

88 88 (140) Fråga 4.1. Var tillsynsplanen beslutad av länsstyrelsens ledning? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 0 1 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 0 1 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 1 0

89 89 (140) Fråga 4.1. Var tillsynsplanen beslutad av länsstyrelsens ledning? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 16 76,2 76,2 76,2 Nej 5 23,8 23,8 100,0 Total ,0 100,0

90 90 (140) Fråga 4.2. Genomfördes en uppföljning av tillsynsplanen under 2013? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

91 91 (140) Fråga 4.2. Genomfördes en uppföljning av tillsynsplanen under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja ,0 100,0 100,0

92 92 (140) TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN Fråga 5. Utövade länsstyrelsen tillsyn över kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2013? Ja Nej, ange orsak: Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

93 93 (140) Fråga 5. Utövade länsstyrelsen tillsyn över kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja ,0 100,0 100,0

94 94 (140) Fråga 5.2. Antal Fråga 5.1. Antal kommuner som tillsynades i någon utsträckning kommuner där hela tillstånds- och tillsynsverksamhete n tillsynades Fråga 5.3. Antal administrativa sanktioner Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 7 7 0

95 95 (140) Fråga 5.4. Använde länsstyrelsen standardiserade tillsynsprotokoll vid tillsyn av kommunerna under 2013? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

96 96 (140) Fråga 5.4. Använde länsstyrelsen standardiserade tillsynsprotokoll vid tillsyn av kommunerna under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja ,0 100,0 100,0

97 97 (140) Fråga 5.5. Hade några kommuner som tillsynades under 2013 brister enligt länsstyrelsens bedömning? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 0 1 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

98 98 (140) Fråga 5.5. Hade några kommuner som tillsynades under 2013 brister enligt länsstyrelsens bedömning? Antal Procent Procent Kumulativ Procent Valid Ja 19 90,5 95,0 95,0 Nej 1 4,8 5,0 100,0 Total 20 95,2 100,0 Missing [Inget svar] 1 4,8 Total ,0

99 99 (140) Fråga I vilken utsträckning bedömer länsstyrelsen att kommunerna åtgärdar de brister som framkommit vid tillsynen? 5 Mycket stor Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

100 100 (140) Fråga I vilken utsträckning bedömer länsstyrelsen att kommunerna åtgärdar de brister som framkommit vid tillsynen? 1 Mycket liten Län Blekinge 0 Dalarna 0 Gotland 0 Gävleborg 0 Halland 0 Jönköping 0 Kalmar 0 Kronoberg 0 Norrbotten 0 Skåne 0 Stockholm 0 Södermanland 0 Värmland 0 Västerbotten 0 Västernorrland 0 Västmanland 0 Västra Götaland 0 Örebro 0 Östergötland 0

101 101 (140) Fråga I vilken utsträckning bedömer länsstyrelsen att kommunerna åtgärdar de brister som framkommit vid tillsynen? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid 5 Mycket stor 3 14,3 15,8 15, ,1 63,2 78, ,0 21,1 100,0 Total 19 90,5 100,0 Missing System 2 9,5 Total ,0

102 102 (140) Fråga Hade några kommuner som tillsynades under 2013 sådana brister att länsstyrelsen riktade allvarlig kritik mot dem? Ja Nej Län Blekinge 0 1 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 0 1 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 0 1 Västmanland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 1 0

103 103 (140) Fråga Uppge antal kommuner som fick allvarlig kritik under 2013: Mean Län Norrbotten 1 Värmland 2 Västerbotten 1 Östergötland 1

104 104 (140) NÄTVERK Fråga 6. Fanns det under 2013 nätverk för kommunala alkoholhandläggare i länet, som länsstyrelsen organiserade? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 1 0 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 0 1 Västra Götaland 1 0 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

105 105 (140) Fråga 6. Fanns det under 2013 nätverk för kommunala alkoholhandläggare i länet, som länsstyrelsen organiserade? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 20 95,2 95,2 95,2 Nej 1 4,8 4,8 100,0 Total ,0 100,0

106 106 (140) Fråga 6.1. Hur många kommuner i länet deltog under 2013 i länsstyrelsens nätverk? Antal Fråga 6.2. Antal nätverksträffar Antal Län Blekinge 5 7 Dalarna 15 4 Gotland 0 3 Gävleborg 10 6 Halland 6 10 Jämtland 8 4 Jönköping 13 4 Kalmar 12 3 Kronoberg 8 4 Norrbotten 4 3 Skåne Stockholm 24 3 Södermanland 9 2 Uppsala 8 4 Värmland 15 4 Västerbotten 15 5 Västernorrland 7 5 Västmanland.. Västra Götaland 49 7 Örebro 12 4 Östergötland 13 5

107 107 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Administrativa sanktioner Nej Ja Län Blekinge 1 0 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 1 0 Halland 0 1 Jämtland 1 0 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 0 1 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 1 0 Östergötland 0 1

108 108 (140) Fråga 6.3. Administrativa sanktioner Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 6 30,0 30,0 30,0 Ja 14 70,0 70,0 100,0 Total ,0 100,0

109 109 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Ansvarsfull Alkoholservering eller liknande metod Nej Ja Län Blekinge 0 1 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jämtland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 0 1 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 0 1 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 0 1

110 110 (140) Fråga 6.3. Ansvarsfull Alkoholservering eller liknande metod Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 1 5,0 5,0 5,0 Ja 19 95,0 95,0 100,0 Total ,0 100,0

111 111 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Detaljhandel med folköl Nej Ja Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jämtland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 1 0 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 0 1 Västerbotten 1 0 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

112 112 (140) Fråga 6.3. Detaljhandel med folköl Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 10 50,0 50,0 50,0 Ja 10 50,0 50,0 100,0 Total ,0 100,0

113 113 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Förvaltningslagen Nej Ja Län Blekinge 1 0 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 1 0 Halland 0 1 Jämtland 1 0 Jönköping 0 1 Kalmar 1 0 Kronoberg 1 0 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 0 1 Värmland 1 0 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

114 114 (140) Fråga 6.3. Förvaltningslagen Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 10 50,0 50,0 50,0 Ja 10 50,0 50,0 100,0 Total ,0 100,0

115 115 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Näringens egenkontroll Nej Ja Län Blekinge 1 0 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jämtland 1 0 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 1 0 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 1 0 Östergötland 1 0

116 116 (140) Fråga 6.3. Näringens egenkontroll Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 8 40,0 40,0 40,0 Ja 12 60,0 60,0 100,0 Total ,0 100,0

117 117 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Praktisktillsyn Nej Ja Län Blekinge 0 1 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 1 0 Halland 0 1 Jämtland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 0 1 Uppsala 0 1 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 0 1

118 118 (140) Fråga 6.3. Praktisktillsyn Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 2 10,0 10,0 10,0 Ja 18 90,0 90,0 100,0 Total ,0 100,0

119 119 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Rättspraxis Nej Ja Län Blekinge 0 1 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jämtland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 0 1 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 0 1

120 120 (140) Fråga 6.3. Rättspraxis Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 2 10,0 10,0 10,0 Ja 18 90,0 90,0 100,0 Total ,0 100,0

121 121 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Serveringsbestämmelser Nej Ja Län Blekinge 0 1 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 0 1 Jämtland 0 1 Jönköping 0 1 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 0 1 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 0 1 Västerbotten 0 1 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 1 0 Östergötland 0 1

122 122 (140) Fråga 6.3. Serveringsbestämmelser Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 4 20,0 20,0 20,0 Ja 16 80,0 80,0 100,0 Total ,0 100,0

123 123 (140) Fråga 6.3. Vilket innehåll/inriktning hade dessa nätverksträffar? Fråga 6.3. Övrigt: Nej Ja Län Blekinge 1 0 Dalarna 1 0 Gotland 0 1 Gävleborg 0 1 Halland 1 0 Jämtland 1 0 Jönköping 1 0 Kalmar 0 1 Kronoberg 1 0 Norrbotten 0 1 Skåne 1 0 Stockholm 0 1 Södermanland 0 1 Uppsala 0 1 Värmland 0 1 Västerbotten 1 0 Västernorrland 0 1 Västra Götaland 0 1 Örebro 0 1 Östergötland 0 1

124 124 (140) Fråga 6.3. Övrigt: Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Nej 8 40,0 40,0 40,0 Ja 12 60,0 60,0 100,0 Total ,0 100,0

125 125 (140) Fråga 6.3. Kommentarer (Övrigt:) Valid Diverse diskutioner. Av 6 träffar har kommunerna avböjt 2. ekonomisk granskning Ekonomisk granskning, polissamarbete, remisser Länsstyrelsen nätverk "initieringsgruppen" träffas två ggr per år. Vid träffen planeras och diskuteras den gemensamma tillsynsinsats som genomförs varje år. Även innehållet och inriktningen för Länsstyrelsens årliga samverkanskonferens planeras vid dessa träffa Marknadsföring Medverkan av SKV, polis och brand vid olika tillfällen. Myndighetssamverkan och samverkan med ordningsvakter och krögare Planering av insatser inom arbetet med Förstärkt tillsyn Samordnad tillsyn med andra myndigheter samt inom ramen för kommunens förvaltningar. samverkan, kommunikation, utredningsmetodik, organiserad brottslighet Studentkrogar Total

126 126 (140) Fråga 7. Har länsstyrelsen kännedom om det fanns nätverk för kommunala alkoholhandläggare som organiserades av annan aktör än länsstyrelsen under 2013? Ja Nej Län Blekinge 1 0 Dalarna 0 1 Gotland 0 1 Gävleborg 1 0 Halland 1 0 Jämtland 0 1 Jönköping 1 0 Kalmar 0 1 Kronoberg 0 1 Norrbotten 1 0 Skåne 0 1 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västerbotten 0 1 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Örebro 0 1 Östergötland 0 1

127 127 (140) Fråga 7. Har länsstyrelsen kännedom om det fanns nätverk för kommunala alkoholhandläggare som organiserades av annan aktör än länsstyrelsen under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 12 57,1 57,1 57,1 Nej 9 42,9 42,9 100,0 Total ,0 100,0

128 128 (140) Fråga 7.1. Beskriv i kommentarrutan hur dessa nätverk var organiserade under 2013 och vilka kommunala alkoholhandläggare som ingick i dessa nätverk under Nätverk för kommunala alkoholhandläggare -storstäder i Norrland. Från Västernorrland ingår Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun. 2. KAF - kommunala alkoholhandläggares förening Alkoholhandläggaren i Karlskrona kommun ingår i ett nätverk tillsammans med alkoholhandläggarna i Kristianstad, Kalmar och Växjö. Både och. Norrort, Södertörn, Storstad, Mellanstor stad, Nacka/Värmdö/Tyresö. Länsstyrelsen besöker ibland dessa nätverk. Dessa träffar var riktade till länets alkoholhandläggare som arbetar med tillstånd och tillsyn av serveringsställen samt folkölsförsäljning. Länsstyrelsen Värmland är sammankallande för alla dessa möten. Fyra kommuner samverkar i ett eget nätverk, där handläggare som arbetar med både tillsyn och tillståndsprövning deltar. Länets samtliga 12 alkoholhandläggare (representerar samtliga 14 kommuner) har under 2013 bildat ett eget nätverk med träffar 2 ggr/år. Polisen bjuds in till träffarna. Länsstyrelsen inbjöds till en av träffarna. Några av kommunerna i sydlänen (över länsgränserna) träffas 2 ggr per år i ett nätverk. Nätverken är organiserade i förhållande till vilken del i länet som kommunen är lokaliserad (kranskommuner till Göteborg, Bohuslän, Dalsland m.m.). Deltagande är kommunala handläggare som ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt för detaljhandel med folköl och tobak samt tillsyn av tidigare nämnda områden. Nätverket för kommunala alkoholhandläggare organiseras av kommunerna själva, där länsstyrelsen är en gäst som bjuds in. Deltagarna i nätverket är primärt handläggare som arbetar med tillståndsprövning och tillsyn av serveringsställen. Några av de kommunala handläggarna arbetar även med tillsyn över detaljhandlen. I de kommunerna där tillsyn över detaljhandel är skilt från tillståndprövning, finns inte de handläggarna med i nätverket. Samtliga kommuner deltar vid sex tillfällen per år i alkoholnätverket, Alk-D. Kommunerna "äger" själva nätverket och turas om att anordna mötet. Länsstyrelsen deltar alltid och har en egen punkt i programmet. Samtliga kommuner ingår i ett gemensamt nätverk gällande alkoholfrågor. Egna träffar 1 gång i månaden.

129 129 (140) samverkan mellan Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Polismyndighet, Skatteverk, Räddningstjänst och Länsstyrelsen. Tierps kommun sammankallar och leder möte. diskuterar tillstånds- och tillsynsfrågor i kommunerna, lagtillämpning och planering av samverkande tillsyn.

130 130 (140) Fråga 7.2. Hade länsstyrelsen tillträde till detta nätverk under 2013? Ja Nej Län Blekinge 0 1 Gävleborg 1 0 Halland 0 1 Jönköping 1 0 Norrbotten 1 0 Stockholm 1 0 Södermanland 1 0 Uppsala 1 0 Värmland 1 0 Västernorrland 1 0 Västmanland 1 0 Västra Götaland 1 0 Fråga 7.2. Hade länsstyrelsen tillträde till detta nätverk under 2013? Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 10 83,3 83,3 83,3 Nej 2 16,7 16,7 100,0 Total ,0 100,0

131 131 (140) Fråga 8. Anordnade länsstyrelsen under 2013 andra sammankomster för kommunala alkoholhandläggare eller andra aktörer, för utbildning och erfarenhetsutbyte på alkoholområdet? (Avser inte tidigare nämnda nätverk av kommunala alkoholhandel) Fråga 8.1. Uppge antal sammankomster:... Ja Nej Antal Län Blekinge Dalarna Gotland 0 1. Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1 0 1

132 132 (140) Fråga 8.2. Vilken/vilka deltog i dessa sammankomster? Kommunala alkohol-/tobakshandläggare Nej 1 Ja 19 Kommunala beslutsfattare/politiker Nej 12 Ja 8 Kommunala ANDT-samordnare eller motsvarande (t.ex. brottsförebyggare, folkhälsoplanerare) Nej 5 Ja 15 Andra länsstyrelser Nej 7 Ja 13 Polismyndigheten Nej 2 Ja 18 Räddningstjänsten Nej 17 Ja 3 Skatteverket Nej 4 Ja 16 Kronofogdemyndigheten Nej 19 Ja 1 Innehavare av serveringstillstånd Nej 15 Ja 5 Detaljhandelsställen som säljer öl Nej 19 Ja 1 Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Nej 15 Ja 5 Andra Nej 13 Ja 7

133 133 (140) Fråga 9. I vilken omfattning bedömer länsstyrelsen att kommunerna under 2013 lät näringspolitiska intressen få företräde framför alkohollagstiftningens intentioner? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid ,3 15,0 15, ,6 30,0 45, ,0 20,0 65,0 1 Mycket liten omfattning 6 28,6 30,0 95,0 Inte alls 1 4,8 5,0 100,0 Total 20 95,2 100,0 Missing [Inget svar] 1 4,8 Total ,0

134 134 (140)

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer