Svarsöversikt Länsrapporten Södermanlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län"

Transkript

1 Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet

2 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Kommun Kommun Kommun Kommun Tolkning: 1:an visar vilket svarsalternativ som kryssats i. I ovanstående exempel har Kommun 1 svarat (samverkan omfattade ej tillsyn över detaljhandel) och Kommun 2 och 3 har svarat (samverkan innefattade tillsyn av detaljhandel) Exempel 2: Fråga 24.1 Antal enskilda serveringslokaler som fick tillsynsbesök under 2013 Antal Fråga 24.2 Totalt antal tillsynsbesök under 2013 Antal Kommun Kommun 1.. Kommun Kommun Kommun Kommun 5.. Kommun 6.. Kommun 7.. Kommun Tolkning: -111visar att inte kommunen besvarat frågan (bortfall på frågan). Punkten betyder i detta fall att dessa kommuner inte har gjort några tillsynsbesök och därför inte ska svara på de två efterföljande frågorna.

3 3 (146) Exempel 3: Fråga 25. Tillsynsbesök hos skolor Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid 2 25,0 33,3 33,3 4 50,0 66,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0 Tolkning: Kolumn Antal: Åtta kommuner ingår totalt (se Total längst ner) i detta län men endast 6 kommuner har besvarat den aktuella frågan. Kolumn Procent: Här ingår de kommuner som inte besvarat frågan. Kolumn Valid Procent: Här visas procentfördelningen för de kommuner som besvarat frågan, 2 av 6 kommuner har svarat (33.3 %) och 4 av 6 kommuner har svarat (66,7 %). Kolumn Kumulativ Procent: procenten summeras neråt, i detta fall 33,3 + 66,7 =100 Skalor Exempel: i vilken omfattning kommunen har tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen Mycket vanligt Mycket ovanligt Problem: tabeller och diagram visar endast de alternativ som kommunerna kryssat och det kan vara svårt att komma ihåg vad exempelvis 2 står för om inte någon har svarat 5 eller 1. Dokumentation av tillsyn Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid ,0 33,3 33, ,5 50,0 83,3 Inget råd har tagits emot 1 12,5 16,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0

4 4 (146) Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 6 Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Valid 2 22,2 25,0 25,0 6 66,7 75,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

5 5 (146) Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 6 Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Valid 2 22,2 25,0 25,0 6 66,7 75,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

6 6 (146) Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 6 Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Valid 2 22,2 25,0 25,0 6 66,7 75,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

7 7 (146) Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 3 5 Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Valid 3 33,3 37,5 37,5 5 55,6 62,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

8 8 (146) Fråga 3e.Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 1 0 Oxelösund 0 1 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 2 Fråga 3e. Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

9 9 (146) Fråga 3. Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2013 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Fråga 3. Antal årsarbetskrafter Antal Kommun Eskilstuna,50 Flen,70 Gnesta,00 Katrineholm -111,00 Nyköping,25 Oxelösund,20 Strängnäs,20 Trosa,50 Vingåker,30 Total -12,04

10 10 (146) Fråga 4. Fanns det under 2013 i ditt län något nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande) som länsstyrelsen organiserade? Fråga 4. Nätverk Vet ej Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 4. Nätverk Valid 7 77,8 87,5 87,5 Vet ej 1 11,1 12,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

11 11 (146) Fråga 4.1. Deltog din kommun under 2013 i detta nätverk? Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket?, i stor utsträckning, i viss utsträckning Kommun Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid, i stor utsträckning 3 33,3 42,9 42,9, i viss utsträckning 4 44,4 57,1 100,0 Total 7 77,8 100,0 Missing System 2 22,2 Total 9 100,0

12 12 (146) Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid, i stor utsträckning 3 33,3 42,9 42,9, i viss utsträckning 4 44,4 57,1 100,0 Total 7 77,8 100,0 Missing System 2 22,2 Total 9 100,0 Fråga 5. Har kommunen under 2013 deltagit vid sammankomster där man samlat både kommunala alkohol-/tobakshandläggare, tillsynshandläggare av rökfria miljöer och ANDTsamordnare? Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet?, i stor utsträckning, i viss utsträckning Kommun Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total 3 4 0

13 13 (146) Fråga 5. Deltagit vid sammankomster Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

14 14 (146) Fråga 5.1. Ange antal sammankomster: Fråga 5.1 Antal sammankomster Antal Kommun Eskilstuna 2 Flen -111 Gnesta. Katrineholm. Nyköping 4 Oxelösund. Strängnäs 1 Trosa 6 Vingåker 1 Fråga 6. Fanns det under 2013 i ditt län något annan/några andra nätverk för kommunala ANDTsamordnare (eller motsvarande)? Fråga 6. Fanns andra nätverk? Vet ej Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total 3 3 2

15 15 (146) Fråga 6. Fanns andra nätverk? Valid 3 33,3 37,5 37,5 3 33,3 37,5 75,0 Vet ej 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 6.1. Deltog din kommun under 2013 i detta/dessa nätverk? Fråga 6.1. Deltog din kommun?, i stor utsträckning, i viss utsträckning Kommun Nyköping Strängnäs Vingåker Total Fråga 6.1. Deltog din kommun? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid, i stor utsträckning 2 22,2 66,7 66,7, i viss utsträckning 1 11,1 33,3 100,0 Total 3 33,3 100,0 Missing System 6 66,7 Total 9 100,0

16 16 (146) Fråga 7. Hade kommunen 2013 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbetet? Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att ta fram e Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete Valid 4 44,4 57,1 57,1 3 33,3 42,9 100,0 Total 7 77,8 100,0 Missing [Inget svar] 2 22,2 Total 9 100,0

17 17 (146) Fråga 7a. Alkohol Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 4 Fråga 7a. Alkohol Valid 4 44,4 100,0 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7b. Tobak Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 4

18 18 (146) Fråga 7b. Tobak Valid 4 44,4 100,0 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7c. Narkotika Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 3 Fråga 7c. Narkotika Valid 1 11,1 25,0 25,0 3 33,3 75,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0

19 19 (146) Fråga 7d. Dopning Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 3 Fråga 7d. Dopning Valid 1 11,1 25,0 25,0 3 33,3 75,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0

20 20 (146) Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 1 0 Strängnäs 0 1 Vingåker 1 0 Total 2 2 Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Valid ,2 50,0 50, ,2 50,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0

21 21 (146) Fråga 7.3_a Mätbara mål Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Vingåker 0 1 Total 2 2 Fråga 7.3_a Mätbara mål Valid 2 22,2 50,0 50,0 2 22,2 50,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 1 0 Strängnäs 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 3

22 22 (146) Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Valid 1 11,1 25,0 25,0 3 33,3 75,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Kommun Eskilstuna 0 1 Nyköping 1 0 Strängnäs 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 3 Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Valid 1 11,1 25,0 25,0 3 33,3 75,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0

23 23 (146) Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Kommun Eskilstuna 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Vingåker 0 1 Total 3 1 Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Valid 3 33,3 75,0 75,0 1 11,1 25,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Kommun Eskilstuna 1 0 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Vingåker 1 0 Total 3 1

24 24 (146) Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Valid 3 33,3 75,0 75,0 1 11,1 25,0 100,0 Total 4 44,4 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0 Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Kommun Eskilstuna 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Vingåker 1 0 Total 4 0 Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Valid 4 44,4 100,0 100,0 Missing System 5 55,6 Total 9 100,0

25 25 (146) Fråga 7.3_f kommentar (Annat, uppge vad:) Valid 9 100,0 100,0 100,0 Fråga 7.3. Kommentar: Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 8 88,9 88,9 88,9 Vissa av insatserna som står med i ANDT-planen lyfts in i arbetet i Trygga Eskilstuna, 1 11,1 11,1 100,0 det lokala brottsförebyggande rådet. Total 9 100,0 100,0

26 26 (146) Fråga 8. Genomfördes en uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDTförebyggande arbetet?, kommunens hela ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades, delar av kommunens ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total 0 1 7

27 27 (146) Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid, delar av kommunens ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller 1 11,1 12,5 12,5 utvärderades 7 77,8 87,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 8

28 28 (146) Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 2 6

29 29 (146) Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Valid 2 22,2 25,0 25,0 6 66,7 75,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 1 0 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 7 1

30 30 (146) Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Valid 7 77,8 87,5 87,5 1 11,1 12,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 7

31 31 (146) Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Valid 1 11,1 12,5 12,5 7 77,8 87,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 7

32 32 (146) Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid 1 11,1 12,5 12,5 7 77,8 87,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 4 4

33 33 (146) Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid 4 44,4 50,0 50,0 4 44,4 50,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Fråga 9 Kommentar: Valid 9 100,0 100,0 100,0 Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Kommun Eskilstuna 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 4 2

34 34 (146) Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Valid 4 44,4 66,7 66,7 2 22,2 33,3 100,0 Total 6 66,7 100,0 Missing [Inget svar] 3 33,3 Total 9 100,0 Fråga 10.1 Alkohol Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 3 Fråga 10.1 Alkohol Valid 1 25,0 25,0 25,0 3 75,0 75,0 100,0 Total 4 100,0 100,0

35 35 (146) Fråga 10.1 Tobak Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 4 Fråga 10.1 Tobak Valid 4 100,0 100,0 100,0 Fråga 10.1 Narkotika Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 3

36 36 (146) Fråga 10.1 Narkotika Valid 1 25,0 25,0 25,0 3 75,0 75,0 100,0 Total 4 100,0 100,0 Fråga 10.1 Dopning Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 0 1 Total 1 3 Fråga 10.1 Dopning Valid 1 25,0 25,0 25,0 3 75,0 75,0 100,0 Total 4 100,0 100,0

37 37 (146) Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Det finns ingen gymnasieskola i kommunen Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 2 22,2 28,6 28,6 1 11,1 14,3 42,9 Det finns ingen gymnasieskola i kommunen 4 44,4 57,1 100,0 Total 7 77,8 100,0 Missing [Inget svar] 2 22,2 Total 9 100,0

38 38 (146) Fråga 11.1 Alkohol Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Total 0 2 Fråga 11.1 Tobak Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Total 0 2 Fråga 11.1 Narkotika Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Total 0 2

39 39 (146) Fråga 11.1 Dopning Kommun Eskilstuna 0 1 Strängnäs 0 1 Total 0 2

40 40 (146) MED KOMMUNALA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_a Med kommunala medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 12_a Med kommunala medel Valid Helt 5 55,6 62,5 62,5 Till stor del 3 33,3 37,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

41 41 (146) MED ANSLAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Eskilstuna Gnesta Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Valid Till viss del 3 33,3 60,0 60,0 Inte alls 2 22,2 40,0 100,0 Total 5 55,6 100,0 Missing [Inget svar] 4 44,4 Total 9 100,0

42 42 (146) MED ANSLAG FRÅN LANDSTINGET Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_c Med anslag från landstinget Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Eskilstuna Gnesta Oxelösund Total Fråga 12_c Med anslag från landstinget Valid Till viss del 1 11,1 33,3 33,3 Inte alls 2 22,2 66,7 100,0 Total 3 33,3 100,0 Missing [Inget svar] 6 66,7 Total 9 100,0

43 43 (146) MED ANDRA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_d Med andra medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Gnesta Oxelösund Vingåker Total Fråga 12_d Med andra medel Valid Till viss del 1 11,1 33,3 33,3 Inte alls 2 22,2 66,7 100,0 Total 3 33,3 100,0 Missing [Inget svar] 6 66,7 Total 9 100, Om andra medel, uppge vilka: Valid 8 88,9 88,9 88,9 Folkhälsoinstitutet 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0

44 44 (146) Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen?, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa en sådan styrgrupp Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? Valid 4 44,4 50,0 50,0 4 44,4 50,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

45 45 (146) Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 1 0 Oxelösund 0 1 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 3 Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Valid 5 55,6 62,5 62,5 3 33,3 37,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

46 46 (146) Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet?, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa sådan lokal samverkan Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

47 47 (146) SKOLFÖRVALNING/UTBILDNINGSFÖRVALTNING ELLER MOTSVARANDE Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 6 Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Valid 6 100,0 100,0 100,0

48 48 (146) SOCIALTJÄNST Fråga Socialtjänst Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 6 Fråga Socialtjänst Valid 6 100,0 100,0 100,0

49 49 (146) FRITIDS-/KULTURFÖRVALTNING Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 1 0 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 5 Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Valid 1 16,7 16,7 16,7 5 83,3 83,3 100,0 Total 6 100,0 100,0

50 50 (146) ANDRA KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR/NÄMNDER, UPPGE VILKA: Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Trosa 0 1 Vingåker 1 0 Total 2 4 Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Valid 2 33,3 33,3 33,3 4 66,7 66,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

51 51 (146) Kommentarer (Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 3 50,0 50,0 50,0 Räddningstjänst, tekniska, sämhällsbyggnad, 1 16,7 16,7 66,7 Teknisk, Räddningstjänst,Miljö- och 1 16,7 16,7 83,3 hälsa Tekniska förvaltningen 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

52 52 (146) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Skatteverket Valid 6 100,0 100,0 100,0

53 53 (146) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid 6 100,0 100,0 100,0

54 54 (146) TULLVERKET Fråga Tullverket Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Tullverket Valid 6 100,0 100,0 100,0

55 55 (146) POLIS Fråga Polis Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 6 Fråga Polis Valid 6 100,0 100,0 100,0

56 56 (146) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid 6 100,0 100,0 100,0

57 57 (146) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 4 2 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid 4 66,7 66,7 66,7 2 33,3 33,3 100,0 Total 6 100,0 100,0

58 58 (146) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Lokaltrafiken Valid 6 100,0 100,0 100,0

59 59 (146) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Övrigt näringsliv Valid 6 100,0 100,0 100,0

60 60 (146) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 6 0 Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid 6 100,0 100,0 100,0

61 61 (146) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 1 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid 5 83,3 83,3 83,3 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100, Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Valid 5 83,3 83,3 83,3 Svenska kyrkan 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

62 62 (146) Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Valid 6 100,0 100,0 100,0

63 63 (146) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Skatteverket Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

64 64 (146) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

65 65 (146) TULLVERKET Fråga Tullverket Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Tullverket Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

66 66 (146) POLIS Fråga Polis Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 0 5 Fråga Polis Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

67 67 (146) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

68 68 (146) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

69 69 (146) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Lokaltrafiken Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

70 70 (146) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Övrigt näringsliv Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

71 71 (146) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid 5 83,3 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 16,7 Total 6 100,0

72 72 (146) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Nyköping 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 5 0 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid Missing Total [Inget svar] 5 83,3 100,0 100,0 1 16, ,0 Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Valid 6 100,0 100,0 100,0

73 73 (146) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Alkohol 15. Polismyndighet gällande.. Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

74 74 (146) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Narkotika 15. Polismyndighet gällande... Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

75 75 (146) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN

76 76 (146) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Hälso- och sjukvården.. Alkohol 15. Hälso- och sjukvården.. Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

77 77 (146) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15 Hälso- och sjukvården.. Narkotika 15. Hälso- och sjukvården.. Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

78 78 (146) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS

79 79 (146) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Alkohol 15. Trafikverket gällande.. Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Narkotika 15. Trafikverket gällande... Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

80 80 (146) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET

81 81 (146) SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Alkohol 15. Andra kommuner.. Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Narkotika 15. Andra kommuner.. Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

82 82 (146) SAMARBETE MED ANRA KOMMUNER

83 83 (146) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen. 15. Länsstyrelsen.. Alkohol 15. Länsstyrelsen.. Tobak. Narkotika Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

84 84 (146) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen.. Narkotika 15. Länsstyrelsen.. Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker 0 1 0

85 85 (146) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN

86 86 (146) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Alkohol 15. Högskola/Universitet Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Narkotika 15. Högskola/Universitet Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

87 87 (146) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET

88 88 (146) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Alkohol 15. Andra myndigheter... Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Narkotika 15. Andra myndigheter... Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker

89 89 (146) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Kommentar: andra myndigheter Valid 9 100,0 100,0 100,0

90 90 (146) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera av nämnda myndigheter? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 6 Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Valid 2 22,2 25,0 25,0 6 66,7 75,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

91 91 (146) Fråga 15.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 66,7 66,7 66,7 Alkohol, narkotika mm i trafiken 1 11,1 11,1 77,8 Samverkansavtal mellan kommun och polis kring det brottsförebyggande och 1 11,1 11,1 88,9 trygghetsskapande (samt drogförebyggande) arbetet smadit, kronobergsmodellen, trygghetsvandring mm 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0

92 92 (146) ENSKILDA RESTAURANGÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Alkohol 16. Enskilda restaurangägare Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Narkotika 16. Enskilda restaurangägare Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

93 93 (146)

94 94 (146) ENSKILDA LIVSMEDELSHANDLARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Alkohol 16. Enskilda livsmedelshandlare Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Narkotika 16. Enskilda livsmedelshandlare Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

95 95 (146)

96 96 (146) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Alkohol 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? Bostadsbolag/Fastighetsägare Narkotika Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

97 97 (146) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Total Kommun Eskilstuna 1 Flen 1 Gnesta 1 Nyköping 1 Oxelösund 1 Vingåker 1 Total 6

98 98 (146)

99 99 (146) FRISTÅENDE SKOLOR/FÖRSKOLOR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Alkohol 16. Fristående skolor/förskolor Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Narkotika 16. Fristående skolor/förskolor Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

100 100 (146)

101 101 (146) NÖJESARRANGÖRER Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangör 16. Nöjesarrangörer Alkohol 16. Nöjesarrangörer Tobak er Narkotika Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangörer Narkotika 16. Nöjesarrangörer Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

102 102 (146)

103 103 (146) GYM-/TRÄNINGSANLÄGGNINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Gym-/Träningsanläggningar Alkohol 16. Gym-/Träningsanläggningar Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Gym-/Träningsanläggningar Narkotika 16. Gym-/Träningsanläggningar Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

104 104 (146)

105 105 (146) FÖRETAGSFÖRENINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar gällande Alkohol 16. Företagarföreningar Tobak Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar Narkotika 16. Företagarföreningar Dopning Total Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Vingåker Total

106 106 (146) Uppge vilka andra inom näringslivet: Valid 9 100,0 100,0 100,0

107 107 (146) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera representanter från näringslivet+ Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med representanter från näringslivet Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 7 Fråga 16.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 8 88,9 88,9 88,9 Samarbete kring alkohol 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0

108 108 (146) IDROTTSFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Idrottsförenin 17. Idrottsföreningar Alkohol 17. Idrottsföreningar Tobak gar Narkotika Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Idrottsföreningar Narkotika 17. Idrottsföreningar Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total 0 4 1

109 109 (146)

110 110 (146) NYKTERHETSRÖRELSEN Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Alkohol 17. Nykterhetsrörelsen Tobak Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Narkotika 17. Nykterhetsrörelsen Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total

111 111 (146)

112 112 (146) KULTURFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturförening 17. Kulturföreningar Alkohol 17. Kulturföreningar Tobak ar Narkotika Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturföreningar Narkotika 17. Kulturföreningar Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total 0 5 0

113 113 (146)

114 114 (146) TROSSAMFUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund 17. Trossamfund Alkohol 17. Trossamfund Tobak Narkotika Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund Narkotika 17. Trossamfund Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total 0 5 0

115 115 (146)

116 116 (146) STUDIEFÖRBUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund 17. Studieförbund Alkohol 17. Studieförbund Tobak Narkotika Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund Narkotika 17. Studieförbund Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total 0 5 0

117 117 (146)

118 118 (146) ANDRA INOM IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Alkohol 17. Andra inom idéburna org. Tobak Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Narkotika 17. Andra inom idéburna org. Dopning Kommun Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Total

119 119 (146) Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): Valid 9 100,0 100,0 100,0

120 120 (146) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera idéburna organisationer (frivilligorganisationer)? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med idéburna organisationer Kommun Eskilstuna 0 1 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Vingåker 1 0 Total 1 5 Fråga 17.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 8 88,9 88,9 88,9 Krav på drogpolicy för föreningsbidrag 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0

121 121 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet p narkotikafrågor Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 1 0 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 8 0

122 122 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller Fråga 18. Åtgärder mot dopning Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18 Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 1 0 Gnesta 0 1 Nyköping 0 1 Oxelösund 0 1 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 1 7

123 123 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av alkohol Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 6

124 124 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter (högskola/universitet) Fråga 18. Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter eller liknande) Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare Kommun Eskilstuna 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 1 0 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 4 3

125 125 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar ), med för programmet utbildade handledare Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan Kommun Eskilstuna 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 1 0 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 0 1 Vingåker 1 0 Total 6 1

126 126 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor Kommun Eskilstuna 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 1 0 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 3 4

127 127 (146) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) Kommun Eskilstuna 0 1 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 0 1 Trosa 0 1 Vingåker 0 1 Total 2 5

128 128 (146) Fråga 18. Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga Fråga 18. Gruppverksamhet för barn till missbrukare Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Fråga 18. Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever Fråga 18. Annat, uppge vad: Kommun Eskilstuna Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total

129 129 (146) Fråga 18. Kommentarer (Annat, uppge vad:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 8 88,9 88,9 88,9 utbildning inom kommunen för chefer, skyddsombud kring riskbruk av alkohol. Påbörjat arbete kring rökfri arbetstid. Kunskapshöjande 1 11,1 11,1 100,0 insatser vid olika mötesplatser kring tobak, alkhol och narkotika Total 9 100,0 100,0 Fråga 19. Kronobergsmodellen eller en liknande metod Fråga 19. Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total

130 130 (146) Fråga 19. Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 7 1

131 131 (146) Fråga 19. STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) Fråga 19. SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total

132 132 (146) Fråga 19. Annan eller andra metoder, uppge vilka: Kommun Eskilstuna 1 0 Flen 1 0 Gnesta 1 0 Nyköping 0 1 Oxelösund 1 0 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Vingåker 1 0 Total 7 1

133 133 (146)

134 134 (146) Vilka delar av metoden Kronobergsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Fråga Kontakt med föräldrar Kommun Eskilstuna Flen Nyköping Strängnäs Trosa Total Vilka delar av metoden Kronobergsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Kommun Eskilstuna 0 1 Flen 0 1 Nyköping 0 1 Strängnäs 1 0 Trosa 1 0 Total 2 3

135 135 (146) Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Valid 5 100,0 100,0 100,0 Fråga Kontakt med föräldrar Valid 5 100,0 100,0 100,0 Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Valid 2 40,0 40,0 40,0 3 60,0 60,0 100,0 Total 5 100,0 100,0 Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Kommun Nyköping Total

136 136 (146) Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Kommun Nyköping 1 0 Total 1 0 Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Valid 1 100,0 100,0 100,0

137 137 (146) Aktivt föräldraskap De otroliga åren Föräldrakraft Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Aktivt föräldraskap Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 De otroliga åren Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

138 138 (146) Föräldrakraft Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Triple P Vägledande samspel (ICDP) Connect Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total Triple P Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

139 139 (146) Vägledande samspel (ICDP) Valid 7 77,8 87,5 87,5 1 11,1 12,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Connect Valid 7 77,8 87,5 87,5 1 11,1 12,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

140 140 (146) Familjeverkstan Föräldrastegen/Steg för steg ÖPP (Örebro preventionsprog ram)/effekt Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Kommun Eskilstuna 1 Flen 1 Gnesta 1 Nyköping 0 Oxelösund 0 Strängnäs 0 Trosa 1 Vingåker 1 Total 5

141 141 (146) Familjeverkstan Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Föräldrastegen/Steg för steg Valid 7 77,8 87,5 87,5 1 11,1 12,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Valid 3 33,3 37,5 37,5 5 55,6 62,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

142 142 (146) ABC (Alla barn i centrum) COPE Från första början Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total ABC (Alla barn i centrum) Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 COPE Valid 5 55,6 62,5 62,5 3 33,3 37,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

143 143 (146) Från första början Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Inget strukturerat Komet för föräldrar Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad föräldrastödspr ogram erbjöds Kommun Eskilstuna Flen Gnesta Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Total

144 144 (146) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Kommun Eskilstuna 0 Flen 0 Gnesta 0 Nyköping 0 Oxelösund 0 Strängnäs 0 Trosa 0 Vingåker 0 Total 0 Komet för föräldrar Valid 3 33,3 37,5 37,5 5 55,6 62,5 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad Valid 6 66,7 75,0 75,0 2 22,2 25,0 100,0 Total 8 88,9 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0

145 145 (146) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Valid 8 88,9 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 11,1 Total 9 100,0 Kommentarer (Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 7 77,8 77,8 77,8 ledarskapsträning för tonårsföräldrar 1 11,1 11,1 88,9 Småbarnsliv 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0

146 146 (146)

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jämtlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (163) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Östergötlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Åtvidaberg Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Ödeshög Söderköping Vadstena

Läs mer

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Enkät till landets kommuner om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ånge Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Alkohol 71,4 5 Tobak 71,4 5 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Västernorrland

Länsrapport 2014 Västernorrland Länsrapport 14 Västernorrland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 14 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Kronoberg

Länsrapport 2014 Kronoberg Länsrapport 24 Kronoberg Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 2

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2014 Västmanland

Länsrapport 2014 Västmanland Länsrapport 24 Västmanland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Kalmar län

Länsrapport 2014 Kalmar län Länsrapport 24 - ANDT Länsrapport 24 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 24 - ANDT Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län

Länsrapport 2014 Örebro län Länsrapport 24 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2014 Östergötland

Länsrapport 2014 Östergötland Länsrapport 2014 Östergötland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Halland

Länsrapport 2014 Halland Länsrapport 4 - ANDT Länsrapport 4 Halland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 4 - ANDT Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Länsrapport 2014 Uppsala län

Länsrapport 2014 Uppsala län Länsrapport 4 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Västra Götaland

Länsrapport 2014 Västra Götaland Länsrapport 2014 Västra Götaland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs

Läs mer

Länsrapport 2014 Norrbotten

Länsrapport 2014 Norrbotten Länsrapport 214 Norrbotten Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna

Länsrapport 2014 Dalarna Länsrapport 214 Dalarna Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län

Länsrapport 2014 Stockholms län Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2016 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Länsrapport 2011 Stockholms län

Länsrapport 2011 Stockholms län Länsrapport 2011 Stockholms län Kommunernas del det övriga ANDT-förebyggande arbetet 4.1. 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (339) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland BILAGA 2 - UPPFÖLJNING - INDIKATORER Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 - BILAGA 2 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Sammanfattning bilaga 2 Detta dokument innehåller

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer