Svarsöversikt Länsrapporten Gotlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län"

Transkript

1 Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

2 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Kommun Kommun Kommun Kommun Tolkning: 1:an visar vilket svarsalternativ som kryssats i. I ovanstående exempel har Kommun 1 svarat (samverkan omfattade ej tillsyn över detaljhandel) och Kommun 2 och 3 har svarat (samverkan innefattade tillsyn av detaljhandel) Exempel 2: Fråga 24.1 enskilda serveringslokaler som fick tillsynsbesök under 2013 Fråga 24.2 Totalt antal tillsynsbesök under 2013 Kommun Kommun 1.. Kommun Kommun Kommun Kommun 5.. Kommun 6.. Kommun 7.. Kommun Tolkning: -111visar att inte kommunen besvarat frågan (bortfall på frågan). Punkten betyder i detta fall att dessa kommuner inte har gjort några tillsynsbesök och därför inte ska svara på de två efterföljande frågorna.

3 3 (54) Exempel 3: Fråga 25. Tillsynsbesök hos skolor Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid 2 25,0 33,3 33,3 4 50,0 66,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0 Tolkning: Kolumn : Åtta kommuner ingår totalt (se Total längst ner) i detta län men endast 6 kommuner har besvarat den aktuella frågan. Kolumn Procent: Här ingår de kommuner som inte besvarat frågan. Kolumn Valid Procent: Här visas procentfördelningen för de kommuner som besvarat frågan, 2 av 6 kommuner har svarat (33.3 %) och 4 av 6 kommuner har svarat (66,7 %). Kolumn Kumulativ Procent: procenten summeras neråt, i detta fall 33,3 + 66,7 =100 Skalor Exempel: i vilken omfattning kommunen har tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen Mycket vanligt Mycket ovanligt Problem: tabeller och diagram visar endast de alternativ som kommunerna kryssat och det kan vara svårt att komma ihåg vad exempelvis 2 står för om inte någon har svarat 5 eller 1. Dokumentation av tillsyn Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid ,0 33,3 33, ,5 50,0 83,3 Inget råd har tagits emot 1 12,5 16,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0

4 4 (54) ORGANISATION Fråga 2a. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2013? Fråga 2. Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Socialnämnd Kommunstyrels eller Miljönämnd eller en motsvarande motsvarande Annan Kommun Gotland Fråga 2. Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Valid Kommunstyrelsen 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 2b. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2013? Fråga 2. Servering av folköl (8 kap. 8 ) Kommunstyrelsen Kommun Gotland 1 Fråga 2. Servering av folköl (8 kap. 8 ) Valid Kommunstyrelsen 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 2c. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2013? Fråga 2. Servering av alkoholdrycker (8 kap.) Socialnämnd Kommunstyrels eller Miljönämnd eller en motsvarande motsvarande Annan Kommun Gotland

5 5 (54) Fråga 2. Servering av alkoholdrycker (8 kap.) Valid Kommunstyrelsen 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 2.1. Om annan, uppge vilken nämnd eller motsvarande. Detaljhandel med folköl: Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 2.1. Om annan, uppge vilken nämnd eller motsvarande. Servering av folköl (8 kap. 8 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 2.1. Om annan, uppge vilken nämnd eller motsvarande. Servering av alkoholdrycker: Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3a., handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Kommun Gotland 1 0 Fråga 3a., handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3b., handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Kommun Gotland 1 0

6 6 (54) Fråga 3b., handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3c., handläggaren har rätt att besluta om erinran avseende serveringstillstånd (17 ) Kommun Gotland 1 0 Fråga 3c., handläggaren har rätt att besluta om erinran avseende serveringstillstånd (17 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3d., handläggaren har rätt att besluta om varning avseende serveringstillstånd (17 ) Kommun Gotland 1 0 Fråga 3d., handläggaren har rätt att besluta om varning avseende serveringstillstånd (17 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3e., handläggaren har rätt att besluta om återkallelse av serveringstillstånd (18 ) Kommun Gotland 1 0

7 7 (54) Fråga 3e., handläggaren har rätt att besluta om återkallelse av serveringstillstånd (18 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 3f., ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren? Fråga 3f., ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren. Kommun Gotland 0 1 Fråga 3f., ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren. Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 4a. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 2013? - En heltidstjänst under ett år motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarat 0,5 årsarbetskraft Fråga 4a. årsarbetskrafter: Tillsyn över detaljhandel med folköl: Kommun Gotland,500 Fråga 4b. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 2013? Fråga 4b. årsarbetskrafter: Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker: Kommun Gotland 2,000

8 8 (54) RÅDGIVNING RÅDGIVNING GÄLLANDE ALKOHOLSERVERING Kommunala riktlinjer (8 kap. 9 ) Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Ekonomisk prövning (8 kap. 12 ) Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Tillämpningen av alkohollagen i övrigt vid prövning av ansökan om tillstånd Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Tillämpningen av alkohollagen vid tillsyn på serveringsställen Valid ,0 100,0 100,0 Tillämpningen av alkohollagen i ärenden som görs via anmälan (8 kap. 3-4, 6-7 ) Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0

9 9 (54) Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap erinran, varning, återkallelse) Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Arbetet med metoder för att styrka näringens egenkontroll (t.ex. ansvarsfull alkoholservering, organiserade dialog- och informationsträffar med krögare m.m.) Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 RÅDGIVNING GÄLLANDE DETALJHANDEL MED FOLKÖL Anmälan om försäljning Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Utbud av livsmedel Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Anläggning/lokal Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 Egenkontrollprogram Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0

10 10 (54) Ålderskontroll Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Utbildning av personal Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid Inget råd alls har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 varning, försäljningsförbud) Valid 1 Mycket ovanligt 1 100,0 100,0 100,0 RÅDGIVNING GÄLLANDE SERVERING AV FOLKÖL Anmälan om försäljning Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Matservering Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0

11 11 (54) Anläggning/lokal Valid 1 Mycket ovanlig 1 100,0 100,0 100,0 Egenkontrollprogram Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Ålderskontroll Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Tillsynsplan (9 kap. 2 tredje stycket) Valid 1 Mycket ovanlig 1 100,0 100,0 100,0 Tillämpningen av administrativa sanktioner enligt alkohollagen (9 kap. 19 varning, försäljningsförbud) Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 RÅDGIVNING GÄLLANDE ÖVRIG TILLÄMNING Alkohollagen Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid ,0 100,0 100,0

12 12 (54) Förvaltningslagen Procent Missing [Inget svar] 1 100,0 Kommunernas informationsskyldighet om vad som gäller enligt alkohollagen (8 kap. 9 ) Valid Inget råd har tagits emot 1 100,0 100,0 100,0 Kommunens bedömning Valid ,0 100,0 100,0

13 13 (54) TILLSYNSPLAN Fråga 7. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 2013? (9 kap. 2 tredje stycket) Fråga 7. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 2013? (9 kap. 2 tredje stycket), tillsynsplan användes för, tillsynsplan, tillsynsplan både användes men användes men detaljhandel enbart för enbart för, det fanns med folköl och detaljhandel servering av ingen alkoholdrycker med folköl alkoholdrycker tillsynsplan Kommun Gotland Fråga 7. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 2013? (9 kap. 2 tredje stycket) Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid, tillsynsplan användes för både detaljhandel med folköl 1 100,0 100,0 100,0 och alkoholdrycker

14 14 (54) Fråga 7.1. Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Fråga 7.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut?, både tillsynsplanen över, men enbart, men enbart detaljhandel tillsynsplanen tillsynsplanen med folköl och över över servering servering av detaljhandel av alkoholdrycker med folköl alkoholdrycker Kommun Gotland Fråga 7.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och 1 100,0 100,0 100,0 servering av alkoholdrycker Fråga 7.2. Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 2013? Fråga 7.2. Tillsynsplan över servering av alkoholdrycker 2013 Kommun Gotland 1 Fråga 7.2. Tillsynsplan över servering av alkoholdrycker Valid ,0 100,0 100,0 Fråga 7.2 Tillsynsplan över detaljhandel med folköl 2013 Kommun Gotland 1

15 15 (54) Fråga 7.2 Tillsynsplan över detaljhandel med folköl Valid ,0 100,0 100,0 Fråga 7.3 Skedde någon uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2013?, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker Kommun Gotland 1 Fråga 7.3 Skedde någon uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2013? Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och 1 100,0 100,0 100,0 servering av alkoholdrycker

16 16 (54) KOMMUNALA RIKTLINJER Fråga 8. Fanns det under 2013 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) Fråga 8. Fanns det under 2013 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) Kommun Gotland 1 0 Fråga 8. Fanns det under 2013 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 8.1. Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut? Fråga 8.1 Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut? Kommun Gotland 1 0 Fråga 8.1 Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut? Valid 1 100,0 100,0 100,0

17 17 (54) Fråga 8.2. När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker i den version som användes under 2013? Fråga 8.2 När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker som användes under 2013? 2012 Kommun Gotland 1 Fråga 8.2 När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker som användes under 2013? Valid ,0 100,0 100,0

18 18 (54) ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKANDE METODER Fråga 9. Under 2013, bedrevs det då något arbete, helt eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster samt att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på restauranger? Fråga 9., metod med samma eller, metoden "Ansvarsfull alkoholservering " likartat innehåll som "Ansvarsfull alkoholservering ", någon sådan metod användes inte Kommun Gotland Fråga 9. Valid, metoden "Ansvarsfull alkoholservering" 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 9.1a. Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 2013? Fråga 9.1 Utbildning av serveringspersonal Kommun Gotland 0 1 Fråga 9.1 Utbildning av serveringspersonal Valid 1 100,0 100,0 100,0

19 19 (54) Fråga 9.1b. Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 2013? Fråga 9.1 Samverkansgrupp med kommun, polis och restaurangbransch Kommun Gotland 1 0 Fråga 9.1 Samverkansgrupp med kommun, polis och restaurangbransch Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 9.1c. Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 2013? Fråga 9.1 Strukturerad tillsyn Kommun Gotland 1 0 Fråga 9.1 Strukturerad tillsyn Valid 1 100,0 100,0 100,0

20 20 (54) DETALJHANDEL MED FOLKÖL Fråga 10. Hur många detaljhandelsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2013? Fråga 10 detaljhandelsställen för folköl Kommun Gotland 55 Fråga 11. Genomförde kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under 2013? Fråga 11, uppge orsak Kommun Gotland 1 0 Fråga 11 Valid 1 100,0 100,0 100,0 Kommentarer (, uppge orsak) Valid 1 100,0 100,0 100,0

21 21 (54) Fråga 10, Fråga 11.1, Fråga 11.2, Fråga 11.3, Fråga 11.4 Hur många tillsynsbesök Enligt hos kommunens detaljhandelsstä bedömning; hur Hur många llen för folköl många av de enskilda genomfördes i detaljhandelsställ detaljhandelsstä kommunen en som fick llen fick under 2013? tillsynsbesök tillsynsbesök (Ett under 2013 hade under 2013? detaljhandelsstä egenkontrollprogr (Varje besökt lle kan besökas am som fyller sitt detaljhandelsstä vid mer än ett syfte? (Dvs. Fråga 10 lle ska endast tillfälle och det rutiner för att detaljhandelsstä uppges en är det totala säkerställa att llen för folköl gång.) antalet tillsynsb reglerna om försä Kommun Gotland Fråga 10, Fråga 11.1, Fråga 11.2, Fråga 11.3, Fråga 11.4 Enligt kommunens bedömning; hur många av de näringsidkare som fick tillsynsbesök under 2013 svarade för att personalen hade erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen? (5 kap. 5 si Kommun Gotland 12

22 22 (54) Fråga Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken? Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken?,,,, tillsynsprotokoll tillsynsprotokoll tillsynsprotokoll tillsynsprotokoll användes vid användes vid användes vid 40- användes alltid procent procent 59 procent av vid besöken av besöken av besöken besöken Kommun Gotland Fråga Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken? Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken?, tillsynsprot okoll, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid 1-19 procent av besöken användes inte vid besöken Kommun Gotland Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken? Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken 1 100,0 100,0 100,0

23 23 (54) Fråga Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2013? Fråga 11.6 tillsynsbesök tillsammans med polisen Kommun Gotland 0 Fråga 11.6 tillsynsbesök tillsammans med polisen Valid ,0 100,0 100,0 Fråga 12. Har kommunen kännedom om polisen genomfört tillsynsbesök på detaljhandelsställen för folköl utan kommunens medverkan under 2013? Kommun Gotland 0 1 Fråga 12 Kommentar: Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på detaljhandelsställen för folköl utan kommunens medverkan under Kommun Gotland.

24 24 (54) Fråga 13. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som bedrev detaljhandel med folköl i kommunen under 2013? Fråga 13 Tillsynsavgift Kommun Gotland 1 0 Fråga 13 Tillsynsavgift Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 14. Meddelade kommunen något beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl med stöd av alkohollagen under 2013? (9 kap. 19 ) Beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl med stöd av alkohollagen Kommun Gotland 0 1 Beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl med stöd av alkohollagen Valid 1 100,0 100,0 100,0

25 25 (54) ANTAL FÖRBUD ANTAL VARNINGAR ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL Fråga 15 Hur många serveringsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2013? (8 kap. 8 tredje stycket? Frågan avser inte servering av folköl på serveringsställen med serveringstillstånd. Fråga 15. serveringsställen för folköl Kommun Gotland 1 Fråga 16 Genomförde kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl under 2013? Fråga 16. Tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl Kommun Gotland 1 0 Fråga 16. Tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 15, Fråga 16.1 Fråga 16.1 Hur många tillsynsbesök genomfördes i Fråga 15. serveringsställe n för folköl kommunen på anmälda serveringsställen för folköl under 2013? (Ett serveringsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och Kommun Gotland 1 1

26 26 (54) SERVERINGSTILLSTÅND m.m Fråga 17. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen 17. Ansökningar under 2013? om stadigvarande serveringstillstå nd till allmänheten. : 17. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstå nd till slutna sällskap. : 17. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap för cateringverksamhet. : Kommun Gotland Fråga 18. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under ? Stadigvarande serveringstillstå nd till allmänheten. : 18. Stadigvarande serveringstillstå nd till slutna sällskap. : 18. Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap för cateringverksamhet. : Kommun Gotland Fråga 19. Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2013? 19. Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2013? Kommun Gotland Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2013?

27 27 (54) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Uppge antalet avslagna ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2013? 19.1 Stadigvarande tillstånd till allmänheten. : 19.1 Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap. : 19.1 Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap för cateringverksamhet. : Kommun Gotland 1.. Ej godkänt kunskapsprov: avslag, tillstånd till allmänheten Ej godkänt kunskapsprov: avslag, tillstånd till slutna sällskap Ej godkänt kunskapsprov: avslag, tillstånd till slutna sällskap, cateringverksamhet Kommun Gotland 1.. Brister i ekonomisk skötsamhet: avslag, tillstånd till allmänheten Brister i ekonomisk skötsamhet: avslag, tillstånd till slutna sällskap Brister i ekonomisk skötsamhet Kommun Gotland...

28 28 (54) Brister i den Brister i den personliga lämpligheten i övrigt: avslag, tillstånd till allmänheten personliga lämpligheten i övrigt: avslag, tillstånd till slutna sällskap Brister i den personliga lämpligheten i övrigt Kommun Gotland... Brister i tillhandahålland et av lagad eller tillredd mat: avslag, tillstånd till allmänheten Brister i tillhandahålland et av lagad eller tillredd mat: avslag, tillstånd till slutna sällskap Brister i tillhandahållandet av lagad eller tillredd mat Kommun Gotland...

29 29 (54) På grund av På grund av serveringsstället s belägenhet eller av andra skäl kan alkoholservering en befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa: antal avslag, tillstånd till allmänheten serveringsstället s belägenhet eller av andra skäl kan alkoholservering en befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa: antal avslag, tillstånd till slutna sällskap På grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan alkoholserveringen befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa Kommun Gotland Kommentarer (Annan grund, ange vilken:) Procent Missing System 1 100,0

30 30 (54) ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET Fråga 20. Hur många beslut tog kommunen om att godkänna anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet under 2013? Fråga 20. beslut om att godkänna anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet Kommun Gotland 25 Fråga 21. Har kommunen beslutat att INTE godkänna en anmälan om serveringstillstånd vid catering under 2013? Fråga 21. Beslut om att inte godkänna anmälan om serveringslokal vid catering Kommun Gotland 0 1 Fråga 21. Beslut om att inte godkänna anmälan om serveringslokal vid catering Valid 1 100,0 100,0 100,0

31 31 (54) TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Fråga 22. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd inkom till kommunen under 2013? 22. Ansökningar om tillfälliga serveringstillstå nd till allmänheten. : 22. Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap. : Kommun Gotland Fråga 23. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd beviljades under 2013? 23. Tillfälliga serveringstillstå nd till allmänheten. : 23. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap. : Kommun Gotland Fråga 24. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 2013? 24. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 2013? Kommun Gotland 1 0

32 32 (54) 24. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 2013? Valid 1 100,0 100,0 100, Uppge antalet avslagna ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under Kommun Gotland 1

33 33 (54) TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Fråga 25. Har kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2013? Fråga 25. Tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd, uppge orsak: Kommun Gotland 1 0 Fråga 25. Tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Uppge antalet tillsynsbesök under besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ): 50. besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ): 50. besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl 23.00): Kommun Gotland Fråga Hur många av tillsynsbesöken genomfördes tillsammans med polisen under 2013? 25.2 Hur många av tillsynsbesöken genomfördes tillsammans med polisen under 2013? Kommun Gotland 60

34 34 (54) Fråga 25.3 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2013? Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2013?,,, tillsynsprotokoll tillsynsprotokoll tillsynsprotokoll användes vid användes vid, tillsynsprotokoll användes alltid procent procent användes vid vid besöken av besöken av besöken procent av besöken Kommun Gotland Fråga 25.3 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2013? Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2013?, tillsynsprotok, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid 1-19 procent av besöken oll användes inte vid besöken Kommun Gotland Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2013? Valid, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken 1 100,0 100,0 100,0

35 35 (54) Fråga Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet under 2013? 25.4 Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes 5 Mycket bra Mycket dåligt Kommun Gotland Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes Valid ,0 100,0 100,0 Fråga Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om åldersgräns vid tillsynsbesöken under 2013? 25.4 Bestämmelser om åldersgräns följdes 5 Mycket bra Mycket dåligt Kommun Gotland Bestämmelser om åldersgräns följdes Valid 5 Mycket bra 1 100,0 100,0 100,0 26. Har kommunen kännedom om polisen genomfört tillsynsbesök under 2013 utan kommunens medverkan? Kommun Gotland 1 0

36 36 (54) 26. Har kommunen kännedom om polisen genomfört tillsynsbesök under 2013 utan kommunens medverkan? Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 26 Kommentar: Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört utan kommunens medverkan under Kommun Gotland 0

37 37 (54) TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Fråga 27. Har kommunen eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 2013? Fråga 27. Tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd, uppge orsak: Kommun Gotland 1 0 Fråga 27. Tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Uppge antalet tillsynsbesök under besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ): 27.1 besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ): 27.1 besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl 23.00): Kommun Gotland Fråga 27.2 Hur många besök genomfördes tillsammans med polisen under 2013? Hur många besök genomfördes tillsammans med polisen under 2013? Kommun Gotland 7

38 38 (54) Fråga 27.3 Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet vid tillsynsbesöken under 2013? 27.3 Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes 5 Mycket bra Mycket dåligt Kommun Gotland Fråga 27.3 Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om åldersgräns vid tillsynsbesöken under 2013? 27.3 Bestämmelser om åldersgräns följdes 5 Mycket bra Mycket dåligt Kommun Gotland Fråga 28. Har kommunen kännedom om polisen genomfört tillsynsbesök utan kommunens medverkan under 2013? Kommun Gotland 1 0 Fråga 28. Har kommunen kännedom om polisen genomfört tillsynsbesök utan kommunens medverkan under 2013? Valid 1 100,0 100,0 100, Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört utan kommunens medverkan under Kommun Gotland 0

39 39 (54) PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING Fråga 29. Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 2013? 29. Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 2013? (8 kap. 6 första stycket 2, 7 andra stycket ) Kommun Gotland Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 2013? (8 kap. 6 första stycket 2, 7 andra stycket ) Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 31. Hur många anmälningar om provsmakning inkom till kommunen under 2013? 31. Serveringsställe (8 kap. 6 första stycket 1), antal 31. Tillverkningsställe (8 kap. 7 första stycket)., antal Kommun Gotland. 23

40 40 (54) KRYDDNING AV SPRITDRYCK Fråga 32. Tog kommunen emot anmälningar om kryddning av spritdryck för servering som snaps under 2013? Fråga 32. Anmälan om kryddning av spritdryck, uppge antal Kommun Gotland 0 1 Fråga 32. Anmälan om kryddning av spritdryck Valid 1 100,0 100,0 100,0

41 41 (54) SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER Fråga 33. Fick er kommun hjälp med utförande av tillsynsuppgifter från en annan kommun eller annan aktör under 2013, vilket var reglerat i form av avtal? Fråga 33. Hjälp med utförande av tillsynsuppgifter Kommun Gotland 0 1 Fråga 33. Hjälp med utförande av tillsynsuppgifter Valid 1 100,0 100,0 100,0

42 42 (54) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Fråga 34. Har kommunen under 2013 fått underrättelser från polisen i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 8 andra stycket alkohollagen? 34. Har kommunen under 2013 fått underrättelser från polisen i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 8 andra stycket alkohollagen? Kommun Gotland Har kommunen under 2013 fått underrättelser från polisen i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 8 andra stycket alkohollagen? Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 35. Har kommunen under 2013 genomfört tillsynsbesök tillsammans med någon annan myndighet (samordnad tillsyn)? 35. Har kommunen under 2013 genomfört tillsynsbesök tillsammans med någon annan myndighet (samordnad tillsyn)? Kommun Gotland Har kommunen under 2013 genomfört tillsynsbesök tillsammans med någon annan myndighet (samordnad tillsyn)? Valid 1 100,0 100,0 100,0

43 43 (54) Fråga Med vilka andra myndigheter genomförde kommunen under 2013 gemensamma tillsynsbesök (samordnad tillsyn)? Kommunens enhet för Miljö- Räddningstjänst och hälsa eller Andra, Skatteverket Tullverket en motsvarande vilka? Kommun Gotland Kommentarer (Andra, vilka?) Valid 1 100,0 100,0 100,0

44 44 (54) ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Fråga 36. Har kommunen fattat beslut om erinran, varning, och/eller återkallelse av serveringstillstånd med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 eller 18 under 2013? Fråga 36. Beslut om erinran, varning, och/eller återkallelse av serveringstillstånd Kommun Gotland 1 0 Fråga 36. Beslut om erinran, varning, och/eller återkallelse av serveringstillstånd Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 36.1 Hur många beslut om erinran, varning och/eller återkallelse av serveringstillstånd meddelade kommunen med stöd vad alkohollagen under 2013? erinran: varningar: återkallelser: Kommun Gotland 1 1 1

45 45 (54) ERINRAN 36.2 Annan orsak, till exempel 36.2 överträdelse av Tillståndshavare marknadsföring 36.2 Uppfyller n har inte följt sbestämmelser inte de krav som gällande eller gällde för 36.2 Brister i bestämmelse underlåtenhet tillståndets ordning och om åldersgräns att lämna meddelande nykterhet med mera restaurangrappo erinran erinran erinran rt erinran Kommun Gotland Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel 36.2 Brister i underlåtenhet 36.2 Brister i tillhandahålland att betala den personliga et av lagad eller 36.2 Brister ur skatter och lämpligheten i på annat sätt brandsäkerhets avgifter övrigt tillredd mat synpunkt erinran erinran erinran erinran Kommun Gotland....

46 46 (54) VARNINGAR 36.2 Annan orsak, till exempel överträdelse av 36.2 marknadsföring Tillståndshavare sbestämmelser 36.2 Uppfyller n har inte följt eller inte de krav som gällande underlåtenhet gällde för 36.2 Brister i bestämmelse att lämna tillståndets ordning. och om åldersgräns restaurangrappo meddelande nykterhet med mera rt varningar varningar varningar varningar Kommun Gotland Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel 36.2 Brister i underlåtenhet 36.2 Brister i tillhandahålland att betala den personliga et av lagad eller 36.2 Brister ur skatter och lämpligheten i på annat sätt brandsäkerhets avgifter övrigt tillredd mat synpunkt varningar varningar varningar varningar Kommun Gotland 1...

47 47 (54) 36.2 Annan grund, ange... erinran Valid 1 100,0 100,0 100, Annan grund, ange... varningar Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 36.3 Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder Annan orsak, Tillståndshavare till exempel n har inte följt överträdelse av gällande marknadsföringsb bestämmelse estämmelser eller 36.3 Tillståndet 36.3 Brister i om till exempel underlåtenhet att utnyttjas inte ordning och åldersgräns lämna längre nykterhet med mera. restaurangrapport återkallelser återkallelser återkallelser återkallelser Kommun Gotland Fråga 36.3 Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder 36.3 Brister i ekonomisk skötsamhet, till 36.3 Brister i exempel tillhandahålland underlåtenhet 36.3 Brister i et av lagad eller att betala den personliga på annat sätt 36.3 Brister ur skatter och lämpligheten i tillredd mat brandsäkerhetssy avgifter övrigt npunkt återkallelser återkallelser återkallelser återkallelser Kommun Gotland 1...

48 48 (54) Fråga 36.3 Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder 36.3 Tillståndshavaren har tillåtit brottslig verksamhet på serveringsstället återkallelser Kommun Gotland.

49 49 (54) SERVERING VID HÖGSKOGA/UNIVERSITET Fråga 37. Finns det något universitet eller en högskola i kommunen? Fråga 37. Kommun Gotland 1 0 Fråga 37. Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 37.1 Hade kommunen under 2013 några stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap eller till allmänheten vilka avsåg studentpubar eller motsvarande? Fråga Kommun Gotland 1 0 Fråga Valid 1 100,0 100,0 100,0

50 50 (54) Fråga Fråga Fråga stadigvarande stadigvarande tillfälliga serveringstillstå Fråga serveringstillstå serveringstillstå nd till tillfälliga nd till slutna nd till slutna allmänheten serveringstillstånd sällskap avsåg sällskap avsåg avsåg till allmänheten studentpubar studentpubar studentpubar avsåg eller eller eller studentpubar eller motsvarande motsvarande motsvarande motsvarande Kommun Gotland Fråga 39. Med avseende på studentpubar; har kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2013? Fråga 39. Avseende studentpubar, tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd Kommun Gotland 0 1 Fråga 39. Avseende studentpubar, tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd Valid 1 100,0 100,0 100,0

51 51 (54) Fråga 39.1 Uppge antal tillsynsbesök under 2013? 39.1 Uppge antal tillsynsbesök under Kommun Gotland. Fråga 40. Med avseende på studentpubar; har kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 2013? Fråga 40. Avseende studentpubar, tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd Kommun Gotland 0 1 Fråga 40. Avseende studentpubar, tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 40.1 Uppge antal tillsynsbesök under 2013? 40.1 Uppge antal tillsynsbesök under Kommun Gotland.

52 52 (54) Fråga 41. Med avseende på studentpubar; har kommunen fattat beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning, och/eller erinran med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 och/eller 18 under 2013? 41. Med avseende på studentpubar; har kommunen fattat beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning, och/eller erinran med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 och/eller 18 under år 2013? Kommun Gotland Med avseende på studentpubar; har kommunen fattat beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning, och/eller erinran med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 och/eller 18 under år 2013? Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 41.1 Hur många beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning och/eller erinran meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 2013? Kommun Gotland återkallelser:. varningar:. erinran:.

53 53 (54) Fråga 42. Under 2013, bedrevs det då något arbete, eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år...? 42. Arbete enligt någon metod med syfte att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år..., metoden "Ansvarsfull alkoholservering ", metod med samma eller likartat innehåll som "Ansvarsfull, någon sådan metod användes inte Kommun Gotland Arbete enligt någon metod med syfte att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år... Kumulativ Procent Valid Procent Procent Valid, metoden "Ansvarsfull alkoholservering" 1 100,0 100,0 100,0 Fråga 42.1 Vilka delar av metoden arbetade man med under 2013? Utbildning av serveringsperso nal Samverkansgru pp med kommun, polis och bransch 42.1 Strukturerad tillsyn Kommun Gotland 1 0 0

54 54 (54) 42.1 Utbildning av serveringspersonal Valid 1 100,0 100,0 100, Samverkansgrupp med kommun, polis och bransch Valid 1 100,0 100,0 100, Strukturerad tillsyn Valid 1 100,0 100,0 100,0 Fråga Användes det av Folkhälsomyndighetens studentanpassade utbildningsmaterialet Ansvarsfull alkoholservering - studentpubarnas utbildningsmaterial vid utbildning av serveringspersonal på studentpubar eller motsvarande? Användes det av Statens folkhälsoinstituts studentanpassade utbildningsmaterialet "Ansvarsfull alkoholservering - studentpubarnas utbildningsmate Kommun Gotland Användes det av Statens folkhälsoinstituts studentanpassade utbildningsmaterialet "Ansvarsfull alkoholservering - studentpubarnas utbildningsmate Valid 1 100,0 100,0 100,0

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2012 2013:14 Titel: Utgiven av: Redaktör: Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndprövning och tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2011 978-91-86533-92-2 2012:13 Statens Folkhälsoinstituts sammanställning av: Tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer