Länsrapport 2012 Dalarnas län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2012 Dalarnas län"

Transkript

1 Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

2 Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens Kommun Mora kommun Orsa kommun Rättvik Säter Smedjebacken Vansbro kommun 3.2 ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 2012? Detaljhandel med tobaksvaror (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Rökfria skolgårdar (19 a första stycket 2 a)) Rökfria serveringsmiljöer (19 a första stycket 2 a)) Övriga rökfria miljöer (19 a första stycket 2 a)) (t.ex. lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik etc.) Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Svarande Inget svar 26,7% 46,7% 26,7% 0% % 0% 73,3% 6,7% ,7% 20% 53,3% 0% ,7% 0% 73,3% 0% 15 0 Totalt ORGANISATION 2.1. Om annan valts; uppge vilken nämnd eller motsvarande Falun Detaljhandel med tobaksvaror Rökfria skolgårdar Rökfria serveringsmiljöer Skolförvaltningen i samarbete med Socialförvaltningen Övriga rökfria miljöer

3 3.4. ORGANISATION 3a. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn enligt tobakslagen under 2012? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 1,48 Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 1 Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Älvdalen 0,01 Avesta 0,15 0,05 Borlänge 0,1 0,1 Falun 0,25 0,25 Gagnef 0,05 0 Hedemora 0,02 Leksand 0,05 0,05 Ludvika 0 0,1 Malung 0,1 0 Mora 0,2 0,1 Orsa 0,1 0,1 Rättvik 0,1 Säter 0,1 0 Smedjebacken 0,05 0,05 Vansbro 0,2 0,2 Procent Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 53,3% 8 och folköl. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 0% 0 och vissa receptfria läkemedel. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med folköl och 0% 0 vissa receptfria läkemedel. Ja, tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror är samordnad med 13,3% 2 både folköl och vissa receptfria läkemedel. Nej 33,3% 5 Svarande 15

4 3.6. RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Rökfria miljöer Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Rökfria serveringsmiljöer (2 5) 8,3% 8,3% 25% 0% 8,3% 50% 12 3 Rökfria skolgårdar (2 1) 63,6% 18,2% 18,2% 0% 0% 0% 11 4 Rökfria miljöer i övrigt (t ex lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik, lokaler för hälso- och sjukvård etc.) (2 1-4 och 6-7) 0% 0% 22,2% 33,3% 11,1% 33,3% 9 6 Tillämpningen av 7,7% 23,1% 23,1% 23,1% 0% 23,1% 13 2 administrativa sanktioner enligt tobakslagen (20, föreläggande och/eller förbud med eller utan vite) Totalt 13 2

5 3.7. RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Detaljhandel med tobaksvaror: Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Anmälan om 13,3% 13,3% 60% 0% 13,3% 0% 15 0 tobaksförsäljning (12 c ) Åldersgräns och 13,3% 26,7% 46,7% 13,3% 0% 0% 15 0 ålderskontroll vid tobaksförsäljning (12-12 a ) Marknadsföring vid 14,3% 35,7% 42,9% 0% 0% 7,1% 14 1 tobaksförsäljning (14-14 a ) Märkningen av tobaksvaror (varningstexter m.m., 9 och 11 ) 20% 33,3% 40% 0% 0% 6,7% 15 0 Egenkontrollprogram vid 13,3% 26,7% 40% 13,3% 6,7% 0% 15 0 tobaksförsäljning (12 c ) Krav på näringsidkare att ge 13,3% 26,7% 33,3% 13,3% 13,3% 0% 15 0 sin personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagens och anslutande föreskrifters bestämmelser (12 d ) Tillämpningen av 13,3% 26,7% 46,7% 6,7% 0% 6,7% 15 0 administrativa sanktioner enligt tobakslagen (20-20 a, varning, försäljningsförbud, föreläggande/förbud med eller utan vite) Totalt 15 0

6 3.8. RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Övrig tillämpning: Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Planering och genomförande 13,3% 40% 33,3% 6,7% 6,7% 0% 15 0 av tillsyn Dokumentation av tillsyn 13,3% 26,7% 40% 13,3% 6,7% 0% 15 0 Samverkan med polisen 14,3% 35,7% 35,7% 7,1% 0% 7,1% 14 1 gällande tillsynen över handel med tobaksvaror Kommunikation av beslut 13,3% 20% 33,3% 20% 0% 13,3% 15 0 enligt tobakslagen till Statens folkhälsoinstitut, aktuell länsstyrelse och polismyndighet (23 a ) Tillämpningen av förvaltningslagen 6,7% 20% 46,7% 0% 20% 6,7% 15 0 Tillämpningen av tillsynsplan 6,7% 13,3% 46,7% 6,7% 26,7% 0% 15 0 Arbetet med metoder för att 13,3% 20% 46,7% 6,7% 13,3% 0% 15 0 stärka näringens egenkontroll (t.ex. uppföljning av egenkontrollprogram, organiserade dialog- och informationsträffar med näringsidkare som säljer tobaksvaror m.m Totalt RÅDGIVNING 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2012 angående tobakslagens tillämpning? Mycket bra Mycket dåligt Svarande Inget svar Kommunens bedömning 40% 40% 20% 0% 0% 15 0 Totalt 15 0

7 Älvdalen Avesta Borlänge Leksand Vansbro Kommentar: LST har informativ hemsisda och arbetsmaterial för tillsyn finns tillgänglig, när man har specifika frågeställningar. I Älvdalens kommun har tobak och drog kontroll samordnats under socialnämnden från Engagerad och mycket kompetent handläggare. Ordnat ett flertal intressanta utbildningar/informationer i ämnet. Är mer än nöjd med den rådgivning som kommunen får!! Mycket bra med utbildningsinsatser och samarbete med andra myndigheter. Bra initiativ vad gäller stöd i tillsynsinsats "rökfria skolgårdar" Länsstyrelsen är väldigt bra på ge råd och information. Jag har dock varit föräldraledig större delen av året så har svårt att redogöra vilket information jag/vi fått. Procent Ja, tillsynsplan används för både detaljhandel med tobaksvaror och 33,3% 5 rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ja, tillsynsplan används men enbart för detaljhandel med 33,3% 5 tobaksvaror Ja, tillsynsplan används men enbart för rökfria miljöer (rökfria 0% 0 skolgårdar m.m.) Nej, det finns ingen tillsynsplan 33,3% 5 Svarande 15

8 Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 40% 4 miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 40% 4 Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar 0% 0 m.m) Nej 20% 2 Svarande TILLSYNSPLAN 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynplanerna i den version som användes under 2012? Tillsynsplan över Tillsynsplan över detaljhandel med rökfria miljöer (rökfria tobaksvaror skolgårdar m.m.) Älvdalen Avesta Borlänge Malung 2011 Mora Orsa Rättvik 2009 Smedjebacken 2012 Vansbro 2011

9 Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 30% 3 miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 50% 5 Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar 0% 0 m.m.) Nej 20% 2 Svarande 10 Procent Ja 13,3% 2 Nej 86,7% 13 Svarande 15

10 3.15. SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7.1 Uppge antal kommuner 2 Svar Avesta 2 Borlänge 0 Procent Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 100% 1 Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar mm.) 100% 1 Svarande 1 Inget svar 1 Procent Ja, både gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 50% 7 miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 21,4% 3 Ja, men enbart gällande tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar 0% 0 m.m.) Nej 28,6% 4 Svarande 14 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror fanns det anmälda i

11 kommunen den 31 december 2012? (12 c ) (Försäljningsställen innefattar såväl detaljhandelsställen i form av butiker som försäljning på serveringställen/restauranger, fängelser, äldreboenden, tobaksautomater, återförsäljare på internet etc. som säljer tobak till konsumenter i Sverige) 324 Svar Älvdalen 17 Avesta 30 Borlänge 54 Falun 54 Gagnef 12 Hedemora 15 Leksand 15 Ludvika 28 Malung 28 Mora 21 Orsa 9 Rättvik 16 Säter 9 Smedjebacken 9 Vansbro DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9.1 Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen avsåg försäljning över internet? DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 10. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 31 december 2012? (12 c ) 236 Svar Älvdalen 0 Avesta 30 Borlänge 54 Falun 25 Gagnef 12 Hedemora 15 Leksand 13 Ludvika 28 Malung 1 Mora 17 Orsa 9 Rättvik 11 Säter 9 Smedjebacken 8 Vansbro 4

12 3.21. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 10.1 Enligt kommunens bedömning, ungefär hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte? (Dvs. rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs.) 229 Svar Avesta 30 Borlänge 54 Falun 25 Gagnef 12 Hedemora 10 Leksand 13 Ludvika 28 Malung 1 Mora 15 Orsa 9 Rättvik 11 Säter 9 Smedjebacken 8 Vansbro 4 Procent Ja 86,7% 13 Nej 13,3% 2 Svarande 15 Älvdalen Om nej: Ange orsak: Inga tillsynsavgifter har tagits ut.

13 Procent Ja 80% 12 Nej 20% 3 Svarande 15 Om nej: Ange orsak Älvdalen Planerad tillsyn genomförs vart tredje år. Leksand Utrymme fanns ej i alkoholhandl. tjänst 2012 Tillsyn utfördes i slutet av 2011 samt är planerad i början av 2012 Ludvika Ingen kontroll gällande tobakslagen skedde under 2012 med undantag rökfria skolgårdar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.1 Uppge antal enskilda försäljningsställen som besöktes under 2012: 194 Svar Avesta 30 Borlänge 54 Falun 25 Gagnef 4 Hedemora 15 Malung 18 Mora 10 Orsa 9 Rättvik 11 Säter 9 Smedjebacken 6 Vansbro 3

14 3.25. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.2 Uppge det totala antalet tillsynsbesök hos försäljningsställen som genomfördes under 2012 (Ett försäljningsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): 225 Svar Avesta 30 Borlänge 73 Falun 35 Gagnef 4 Hedemora 15 Malung 18 Mora 10 Orsa 9 Rättvik 11 Säter 9 Smedjebacken 8 Vansbro DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.3 Enligt kommunens bedömning, ungefär hur många näringsidkare som besöktes under 2012 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (12 d ). 190 Svar Avesta 30 Borlänge 54 Falun 25 Gagnef 4 Hedemora 15 Malung 18 Mora 8 Orsa 9 Rättvik 11 Säter 9 Smedjebacken 5 Vansbro 2

15 Procent Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 100% 12 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av 0% 0 besöken Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 0% 0 Svarande 12

16 Procent Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 91,7% 11 Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent 8,3% 1 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent 0% 0 av besöken 0 Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent 0% 0 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 0% 0 Svarande 12 Procent Frivillig rättelse skedde alltid 66,7% 8 Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 33,3% 4 Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde aldrig 0% 0 Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 0% 0 Svarande 12

17 3.30. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.7 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2012? 14 Svar Avesta 1 Borlänge 3 Falun 1 Gagnef 0 Hedemora 0 Malung 5 Mora 0 Orsa 0 Rättvik 0 Säter 0 Smedjebacken 4 Vansbro 0 Procent Ja 8,3% 1 Nej 91,7% 11 Svarande DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Uppge antal tillfällen som kommunen begärt hjälp av polisen under 2012: 1 Svar Falun 1

18 3.33. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 13. Hur många tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror genomförde polisen, utan kommunens medverkan, under 2012? 2 Svar Älvdalen 0 Avesta 0 Borlänge 2 Falun 0 Gagnef 0 Hedemora 0 Leksand 0 Ludvika 0 Malung 0 Mora 0 Orsa 0 Rättvik 0 Säter 0 Smedjebacken 0 Procent Ja 33,3% 5 Nej 66,7% 10 Svarande DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerade på detta område under 2012? Mycket bra Mycket dåligt Svarande Inget svar Kommunens bedömning 7,7% 7,7% 30,8% 30,8% 23,1% 13 2 Totalt 13 2

19 Procent Ja 6,7% 1 Nej 93,3% 14 Svarande 15

20 Procent Samverkan med näringsidkare som säljer tobaksvaror 13,3% 2 Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare 6,7% 1 och/eller dennes personal. Uppge antal: Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 53,3% 8 Utskick av information till näringsidkare som säljer tobaksvaror 26,7% 4 Strukturerad tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 46,7% 7 Dialog med näringsidkare avseende 33,3% 5 egenkontroll/egenkontrollprogram Användande av administrativa sanktioner vid överträdelser av 0% 0 tobakslagens bestämmelser (20-20 a ) Genomförande eller sammanställning av 6,7% 1 kartläggningar/undersökningar på området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 0% 0 Återrapportering till beslutsfattare utifrån 6,7% 1 kartläggningar/undersökningar på området Annat, vad: 6,7% 1 Nej, inget sådant arbete har bedrivits under ,3% 2 Svarande 15 Älvdalen Borlänge 54 Organiserade utbildningstillfällen/samman komster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: Annat, vad: Vid andra kontroller tas efterlevanden av åldersgränsen upp. Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15

21 Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15 Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15

22 Procent Ja 7,1% 1 Nej 92,9% 13 Svarande 14 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 20.1 Uppge antal förbud Förenade med vite: 1 Utan vite: 0 Förenade med vite: Avesta 1 Utan vite: DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 20.2 Fördela antalet beslut om förbud enligt 20 på nedanstående grunder gällande detaljhandeln med tobaksvaror. Här inkluderas både förbud förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Försäljning till person/er under 18 år (12 första stycket) 0 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 1 Försäljning av styckevis cigaretter eller förpackningar med mindre än 0 19 cigaretter i varje (12 b ) Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om 0 tobaksförsäljning (12 c första stycket) Försäljning utan att ha inkommit med egenkontrollprogram (12 c 0 tredje stycket) Felaktig marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsstället (14-14 a 0 ) Försäljning har skett trots att det funnits anledning att anta att 0 tobaksvaran varit avsett att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (12 andra stycket) Annan grund 0

23 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) Avesta 1 Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15 Procent Ja 33,3% 5 Nej 66,7% 10 Svarande 15

24 Om nej uppge orsak: Älvdalen Tillsammans med livsmedelskontroll. Avesta Ej prioriterat i verksamhetsplanen. Falun Detta görs i samband med tillsyn enligt alkohollagen. Gagnef Det prioriterades inte. Hedemora Sådan tillsyn görs i samband med annat besök i lokalerna. Ludvika Ingen kontroll gällande tobakslagen skedde under 2012 med undantag rökfria skolgårdar Mora Har varit oklart om det legat på miljönämnden eller socialnämnden. Orsa Ej prioriterat Rättvik Samtliga restauranger i kommunen har en rökfri serveringsmiljö RÖKFRIA MILJÖER 22.1 Uppge antal enskilda serveringslokaler som besöktes under 2012: 62 Svar Älvdalen 28 Borlänge 30 Falun 0 Malung 4 Smedjebacken RÖKFRIA MILJÖER 22.2 Uppge det totala antalet besök av serveringslokaler som genomfördes under 2012 (en lokal kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): 60 Svar Älvdalen 0 Borlänge 40 Falun 0 Malung 8 Smedjebacken 12

25 Procent Ja 69,2% 9 Nej 30,8% 4 Svarande 13 Inget svar 2 Älvdalen Gagnef Mora Om nej ange orsak: Tidsbrist,samt sjukfrånvar Det prioriterades inte. Har varit oklart om det legat på miljönämnden eller socialnämnden RÖKFRIA MILJÖER 23.1 Uppge antal enskilda skolor som besöktes under 2012: 67 Svar Avesta 14 Borlänge 10 Falun 6 Hedemora 4 Leksand 5 Ludvika 16 Orsa 1 Smedjebacken 4 Vansbro RÖKFRIA MILJÖER 23.2 Uppge det totala antalet besök i skolor som genomfördes under 2012 (en skola kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): Svar Avesta Borlänge 21 Falun 6 Hedemora 4 Leksand 5 Ludvika 16 Orsa 1 Smedjebacken 4 Vansbro 7

26 Det kontrollerades alltid om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 80 och 99 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 60 och 79 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 40 och 59 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 20 och 39 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 1 och 19 procent av besöken Det kontrollerades aldrig om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök Procent 88,9% 8 0% 0 0% 0 0% 0 11,1% 1 0% 0 0% 0 Svarande 9

27 Procent Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 100% 9 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av 0% 0 besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av 0% 0 besöken Nej, tillsynsprotokoll användes aldrig vid tillsynsbesök 0% 0 Svarande 9 Procent Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 77,8% 7 Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent 11,1% 1 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent 0% 0 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent 0% 0 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent 0% 0 av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av 11,1% 1 besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 0% 0 Svarande 9

28 Procent Frivillig rättelse skedde alltid 37,5% 3 Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 50% 4 Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 12,5% 1 Frivillig rättelse skedde aldrig 0% 0 Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 0% 0 Svarande 8 Inget svar 1

29 Procent Samverkan med skolor i kommunen 15,4% 2 Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor 23,1% 3 (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: Arbete med skolor om policyfrågor 23,1% 3 Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 46,2% 6 Utskick/utlämnande av information till skolor (ansvariga och/eller 30,8% 4 personal) om rökförbudet Strukturerad tillsyn över rökförbudet på skolgården 23,1% 3 Användande av administrativa sanktioner enligt 20 vid 0% 0 överträdelser av tobakslagens bestämmelser Genomförande eller sammanställning av 15,4% 2 kartläggningar/undersökningar på området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 7,7% 1 Återrapportering till beslutsfattare utifrån 15,4% 2 kartläggningar/undersökningar på området Spridning av stödmaterial till skolor och föräldrar utifrån Nationell 23,1% 3 strategi för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid Samarbete med idéburna organisationer som arbetar med skolan 7,7% 1 på området Annat, vad: 15,4% 2 Nej något sådant arbete bedrevs inte under ,1% 3 Svarande 13 Inget svar 2

30 Älvdalen Borlänge 3 Orsa Vansbro 1 Organiserade utbildningstillfällen/sam mankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: Annat, vad: Planeras att genomföras tillsammans med hälsoplanerare. Tobaksfri Duo Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15 Procent Ja 0% 0 Nej 100% 15 Svarande 15

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofström Ronneby Sölvesborgs kommun 3.2. ORGANISATION

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap 5 Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap 8 Försäljning av tobak enligt Tobakslagen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska enligt tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Inledning i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Dagens agenda 10:00 10:45 Introduktion - varför kontrollköp? Om utbildningspaketet, Kontrollköpsguiden 10:45 11:25 Kontrollköpsguiden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror skall enligt tobakslagen 12c ha ett egentillsynsprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier tobak Nationella bedömningskriterier är ett samlat dokument

Läs mer

Länsrapport Tobak och Folköl

Länsrapport Tobak och Folköl Länsrapport Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Kronobergs läns kommuner under 2009 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2010-08-27 Länsrapport tobak och folköl Sid. 1 Länsrapport

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer