tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun"

Transkript

1 Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med ljusdal.se

2 Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den övergripande tillsynen av att alkohollagens bestämmelser och anslutande föreskrifter följs. Länsstyrelsen har tillsyn inom länet och ska biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Enligt 9 kap 2 alkohollagen har kommunen och polismyndigheten det omedelbara ansvaret för tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser om servering av spritdrycker, vin och starköl samt servering av och detaljhandeln med öl klass II (folköl). Enligt samma lagrum skall kommunen upprätta en tillsynsplan för tillsynen över dels efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker, dels detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen skall ges in till länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska även fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunen. Tillsynsplanen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. I Ljusdals kommun är det omsorgsnämnden som utövar tillsynen av restauranger som har permanenta och tillfälliga serveringstillstånd av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Uppgiften är delegerad till alkoholhandläggaren som kan anlita inspektörer för tillsyn.

3 Den förebyggande tillsynen ska ske genom information, rådgivning och utbildning. Den ska skapa en god grund för dialog förståelse och samarbete mellan kommun och tillståndshavarna. Den inre tillsynen består av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Det sker genom remissförfarande till skatteverket, kronofogden, polismyndigheten, räddningstjänsten, miljökontoret. Kontroll kan ske hos kommun där tillståndshavare varit verksam tidigare. Granskning av restaurangrapporter och marknadsföring ingår också i den inre tillsynen. Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och att tillståndshavaren följer alkohollagens bestämmelser. Följande moment ingår bland annat i den yttre tillsynen. att serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet. att servering av alkoholdrycker ej sker till personer under 18 år. att lagad mat tillhandahålles. att ordningen är god i och utanför serveringslokalen. att serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället. att personalen på serveringsstället ej vidtar åtgärder i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna tillträde till serveringslokalerna, tillhandahålla handlingar

4 som rör verksamheten, redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling och övrigt utan ersättning vara behjälplig vid tillsyn. Den yttre tillsynen kräver i regel inspektion på serveringsstället kvälls och nattetid. En del av den yttre tillsynen innebär kontroll av exempelvis kassa och bokföringsrutiner, arbetstillstånd och personalliggare. Denna tillsyn kan genomföras tillsammans med andra myndigheter som var och en granskar utifrån sitt yrkesområde. Även vid den yttre tillsynen ingår att kontrollera marknadsföring. I Ljusdals kommun finns 40 serveringsställen med permanent serveringstillstånd. Målet är att varje serveringsställe skall få minst ett tillsynsbesök per år. Ljusdals kommun är medlem i det nationella nätverket, Krogar mot knark. I samarbete med de övriga Hälsinge kommunerna erbjuds krögarna utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Tillsynsbesök genomförs också tillsammans med polisen utifrån ett kommunavtal. Övriga myndigheter som kan medverka vid tillsyn är skattemyndigheten, miljökontoret, räddningstjänsten och tullen. Tillsyn genomförs också vid tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap som exempel vid festivaler, marknader, mässor, idrottsevenemang och andra events. Tillsynen vid serveringsställen utförs alkoholhandläggare och tillsynmyndighetens inspektörer. I samband med tillsyn ska särskilt tillsynsprotokoll fyllas i. Återkoppling sker till tillståndshavaren efter varje tillsyn. Utförda tillsynsbesök skall redovisas till omsorgsnämnden.

5 Tillsyn över folköl och tobaksförsäljning Kommunen och polismyndigheten utövar även tillsyn över detaljhandel med öl klass II (folköl) och tobak. Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl (med öl avses folköl), är skyldig att anmäla detta till kommunen. En förutsättning för att kunna bedriva detaljhandel med öl är att det finns ett allsidigt livsmedels sortiment. Kommunen utövar tillsyn enligt alkohollagen. Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering med öl ha ett egenkontrollprogram över sin försäljning. Egenkontrollprogrammet skall innehålla uppgifter om hur man informerar personalen samt regler för försäljning, vem som är försäljningsansvarig och rutiner för ålderskontroll. Egenkontrollprogrammet skall inlämnas till tillsynsmyndigheten. Tillsynen över ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud. Om det bedöms som en alltför ingripande åtgärd kan kommunen besluta om att meddela en varning. En av alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljning av öl till minderåriga. Varje anmält försäljningsställe bör få ett årligt tillsynsbesök. Vid tillsyn av försäljningsställe av öl klass II (folköl) skall tillsynsprotokoll fyllas i. Tillsynen skall redovisas till omsorgsnämnden och kommuniceras med försäljningsstället. Vid försäljningsstället skall det finns tydlig skyltning med information om förbud mot att sälja eller lämna ut öl till den som inte fyllt 18 år.

6 Tobak Enligt tobakslagen från (2010:682) gäller anmälningsplikt för tobaksförsäljning samt inlämnande av egenkontrollprogram. Tillsyner gällande tobak följer samma regelverk som för öl klass II (folköl). Avgift Kommunen får ta ut en avgift enligt 8 kap 10 alkohollagen av den som beviljats serveringstillstånd och av den som anmält folkölsförsäljning. Kostnaden för tillsynen tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Taxan ska uppräknas den 1 januari varje år utifrån förändring av konsumentprisindex med oktober 2010 som basmånad. Legitimering Tillsynspersonalen ska ha tjänstgöringskort som styrker att de företräder tillsynsmyndigheten och har rätt att få tillträde till serveringslokal eller försäljningsställe med tillhörande förrådsutrymmen. Direkt återkoppling Vad som iakttagits vid tillsynen bör alltid återkopplas på plats innan tillsynen avslutas till företrädare vid butik eller tillståndshavre vid serveringsställe eller utsedd serveringsansvarig.

7 Årstillsynsplan avseende serveringsställen Den yttre tillsynen av serveringställen består av tre nivåer och sköts av arvoderade inspektörer och handläggare i samverkan med andra myndigheter. Rutinbesök av samtliga serveringsställen, minst en gång per år. Utförs av alkoholhandläggare och arvoderad inspektör. Tillsynsbesök på förekommen anledning/riktad tillsyn. Utförs av handläggare och arvoderad inspektör. Uppföljning sker av handläggare. Tillsyn i samverkan med andra myndigheter. Utförs av handläggare och/eller arvoderad inspektör. Tillsynsplanen skall revideras en gång per år. Lennart Diamant Alkoholhandläggare Margaretha Larsson Enhetschef

8 Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Alkoholhandläggningen Ljusdal ljusdal.se

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderad 19 april 2017 43 1(4) Innehåll Syfte... 2 Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd...

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2016-12-01 1 (6) Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Anna-Maria Raimer Scander Social- och arbetsmarknadsnämnden Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak

Läs mer

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND 2018 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger, folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden

Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen för Sandvikens kommun 2017-2018 Antagen av Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017-01-24 1 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en social skyddslag

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622)

Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) Plan/Program Strategi Handlingsplan Policy Riktlinjer >>Regler/Föreskrifter

Läs mer

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln 2012-10-29 1 (5) Tillsynsplan för 2013-2015 avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker,

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622)

Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) 2015-11-27 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen skall ha företräde framför företagsekonomiska

Läs mer

Sammanfattning Den inre tillsynen avseend ekonomisk skötsamhet, marknadsföring samt analys av restaurangrapporter har utökats.

Sammanfattning Den inre tillsynen avseend ekonomisk skötsamhet, marknadsföring samt analys av restaurangrapporter har utökats. Tjänsteskrivelse 2018-03 - 05 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2018SCN/0023 Socialnämnden Förslag till beslut Tillsynsplanen för 2018 enligt alkohollagen, tobakslagen och

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län

Länsrapport 2012 Gotlands län Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622 2.1. 1. Kommunens namn Gotland Kommunens namn: Region Gotland 2.2 ORGANISATION 2. Hur var arbetet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofströms kommun Ronneby Kommun Sölvesborgs kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län

Länsrapport 2012 Jämtlands län Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Kommunens

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden Antagna av Miljönämnden 2016-10-20 för alkoholservering och försäljning av folköl och tobaksvaror Alkohollagstiftningen är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn

Läs mer

Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle

Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle 2019-02-01 Sid 1 (6) Författare: Göran Herdin Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur på tillsynsarbetet. Här presenteras en sammanhållen

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad serveringstillstånd i Svalövs kommun, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige 2014-01-27 Redigerad 2018-01-01 Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING

LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av 1. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län

Länsrapport 2012 Gävleborgs län Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle kommun Hofors Hudiksvalls kommun Ljussdal

Läs mer

Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen 8 SN

Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen 8 SN Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen 8 SN 2019.013 95 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-05 25 Antagande av

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län

Länsrapport 2012 Kronobergs län Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel.

TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel. 1 (5) TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel. Inledning Miljöenheten i Nacka kommun har i uppdrag att sköta kontroll och/eller tillsyn enligt tobakslagen,

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län

Länsrapport 2012 Södermanlands län Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens Kommun Gnesta

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Länsrapport 2014 Norrbotten. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Norrbotten. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Norrbotten Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Blekinge. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Blekinge. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 24 Blekinge Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Västernorrland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Västernorrland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Västernorrland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2014 Halland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Halland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Halland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Länsrapport 2012 Västerbottens län

Länsrapport 2012 Västerbottens län Länsrapport 2012 Västerbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Åsele Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Skellefteå

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018 Beslutsdatum 2018-03-14 Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Catrin Ullbrand Diarienummer 2018/KS 0082 003 Giltighetstid 2018

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Östergötland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Östergötland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Östergötland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018

Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltning Kultur, fritid och demokrati Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-07 Handläggare Robert Jelinek Telefon: 08-50814437 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2018-03-22

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2018 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2018 enligt alkohollagen 2017-11-29 Dnr SBN/2017: 1107-704 1 Tillsynsplan 2018 enligt alkohollagen Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-13, SBN 186 2017-11-29 Dnr SBN/2017: 1107-704 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten

Läs mer

Länsrapport 2014 Värmland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Värmland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Värmland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Länsrapport 2014 Kalmar län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Kalmar län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Kalmar län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Tillsynsplan. serveringstillstånd 2018 VON/2018:18 TJÄNSTESKRIVELSE. Vård- och omsorgsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE. Tillsynsplan. serveringstillstånd 2018 VON/2018:18 TJÄNSTESKRIVELSE. Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-26 Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se serveringstillstånd 2018 VON/2018:18 Tillsynsplan Förvaltningens förslag

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län

Länsrapport 2012 Kalmar län Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Borgholm Emmaboda Högsby Hultsfred Kalmar Mönsterås Kommun

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Detta informationsmaterial vänder sig till dig som har serveringstillstånd i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna eller Lidingö.

Detta informationsmaterial vänder sig till dig som har serveringstillstånd i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna eller Lidingö. Serveringstillstånd Innehåll Inledning... 3 Servering av alkohol... 4 Serveringsansvarig personal... 5 Förändringar i ägande eller verksamheten... 6 Marknadsföring... 7 Tänk även på... 8 Utbildning i ansvarsfull

Läs mer