Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll"

Transkript

1 Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation 9 Använda mottagaren 11 Inställningar 13 Inställningar mottagare 14 Inställningar OSD 15 Inställningar ljud 16 Inställningar undertext 17 Installation 18 Installation LNB 19 Installation kanalsökning 20 Installation återställning 21 Installation programnedladdning 22 Installation motorinställningar 24 Kanallista 26 Kanallista redigera huvudlista 26 Kanallista redigera lista över favoriter 27 Kanallista ta bort satelliter 27 Timer 28 Timer sovtimer 28 timer inspelningstimer 29 Information 30 Videotext 30 EPG Elektronisk programguide 31 Talat språk på medföljande ljud 31 DOLBY DIGITAL AC 3-läge (alternativ) 32 Använda serieinterfacet 32 Menystruktur 33

2 Problemlösning 35 Gör en insats för miljön 36 Tekniska specifikationer 37 Övergripande instruktioner Garanti CE Garantiperioden startar vid inköpsdatum. Vänligen verifiera exakt datum genom kvitto, intyg etc. och spara detta noga. Vår garanti syftar på gällande riktlinjer vid tiden för inköp av enheten. Om du önskar service vänligen ta med eller skicka enheten till din specialiserade handlare. Enheten är försedd med CE-symbolen och överensstämmer med de generella kraven och riktlinjerna för 89/336 EWG rörande elektromagnetisk säkerhet. Medföljer Slänga förpackningen Kontrollera gärna mottagarens förpackning. Den bör innehålla följande: Mottagare Fjärrkontroll Elkabel Ägarmanual Scartkabel (alternativ) Batterier Förpackningen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara och bör kastas i avsedd behållare. Förpackningen och förpackningsmaterialet är inga leksaker och bör hållas utom räckhåll för barn. Säkerhetsinstruktioner Miljöföreskrifter Innan du installerar din digitala satellitmottagare bör alla säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner läsas igenom noggrant. Spara användarmanualen för framtida användning. Alla instruktioner rörande användning och bruk av utrustningen bör följas. Låt aldrig barn sköta denna elektriska enhet utan vuxen tillsyn.

3 Koppla antennen Skydda mottagaren mot väta, hetta och kyla. Håll 10 cm fritt utrymme runt mottagaren för nödvändig ventilation. Täck inte mottagarens ventilationsöppning med föremål, liksom tidningspapper, borddukar, gardiner etc. Placera inga föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på satellitmottagaren. Var noga med att inga främmande föremål eller vätskor kommer in i enheten. Utsätt inte boxen (mottagaren) för droppande eller skvättande vätskor. Innan elkabeln kopplas in måste enheten vara helt ansluten. OBS: Den totala elkonsumtionen för alla enheter (LNB, multiswitch, ) kopplade till IF-Inputen får inte överstiga 500mA. Den kopplade antennen måste jordas korrekt. Vänligen se respektive enhets manual. KOPPLA TILL HUVUDSTRÖMMEN (SÄKERHETSFÖRESKRIFT!) PROBLEM Koppla elkabeln till huvudströmuttag 230V~50Hz. Pressa inte, använd inte felaktig ström och skada inte mottagarens eluttag och dess elektriska kopplingar då du ansluter elkabeln. Om elkabeln inte passar, kontakta din återsäljare. Om elkabeln, eluttaget eller dess elektriska koppling är skadad bör du genast ta ut elkabeln ur eluttaget. Försök inte öppna eller reparera mottagaren på egen hand! Service får endast utföras av expertis vid servicecenter. Vid behov av reservdelar är det endast tillåtet att använda originalkomponenter. Användning av oauktoriserade komponenter kan medföra risk för brand och elektrisk stöt. Bildstörningar i program med frekvens kring MHz (Astra 19.2 East SAT. 1, ProSieben, Kabel1 etc.) kan ibland orsakas av mobiltelefoner som kommer för nära mottagaren eller antennkabeln. Öka i så fall avståndet mellan telefonen och mottagaren tills dess att störningarna försvinner. Rengöring och omvårdnad PLACERING Koppla mottagaren Dra ur enhetens elkabel innan rengöring. För att rengöra höljet rekommenderas en mjuk, lätt fuktig trasa. Använd inga flytande rengöringsmedel som kan påverka ytan. Spraya inte rengöringsmedel på enheten. Vid kontakt med vissa möbelytor kan mottagarens gummifötter skrapas av. Du bör placera enheten på ett ordentligt stabilt underlag som inte är lättantändligt. Annars kan mottagaren ramla, vilket kan orsaka allvarlig skada på person och kan dessutom skada enheten. Använd inte denna produkt i närheten av vatten (t.ex. badkar, tvättbalja, ).

4 För att kunna använda mottagaren ska du börja med att först följa nedanstående instruktioner för att koppla in mottagaren. Motsvarande namn på kopplingar m.m. återfinns på mottagarens baksida (se illustration på sid. 6): TV (6) Koppla scartkabeln mellan TVns huvudscartkoppling och mottagarens TVscartkoppling. IF-INPUT DIGITAL (4) Koppla coaxialkabeln från LNB på din satellitantenn med IF INPUT DIGITAL-kopplingen på mottagarens baksida. OBS: Vid varning Short circuit or overload at antenna input (Kortslutning eller överbelastning vid antenningången) måste omedelbart strömmen kopplas från mottagaren till dess att problemet är löst. I detta fall är det en krets i coaxialkabeln eller i själva LNB. AUDIO L/R (5) Om du vill ansluta ett stereosystem bör du använda en stereo-cinch kabel och koppla den till utgångarna för AUDIO L/R RCA-cinch på mottagarens baksida. Akta så du inte blandar ihop vänster och höger kanal (L: vänster ljudutgång, R: höger ljudutgång). VCR (7) DATA (8) Här kan du koppla in en videobandspelare (VCR) via ännu en Scartkabel (medföljer ej). Om VCR ställs på uppspelningsläge skickas signalen från videon genom mottagaren till TV (Loop Through function). För att använda samma PC-baserade funktioner med denna satellitmottagare (t.ex. uppdatering av mjukvara) kan du koppla en PC till mottagarens serieport. 230 V 50Hz 23 W max. (9) Koppla elkabeln till eluttaget på mottagaren och 230V~ eluttaget (observera föregående säkerhetsföreskrifter!). Efter att mottagaren kopplats till elförsörjningen är mottagaren i läge standby. DIGITAL OUT (Alternativ) (10/11) Mottagaren har som alternativ en optisk och/eller en elektrisk(cinchkoppling)-port för digitala audiosignaler. Om din Hifi-anläggning har motsvarande koppling kan du koppla samman DOLBY DIGITAL-porten med mottagaren. VIDEO OUT (Alternativ) (12) Vid denna port kan en digital ljudsignal ut kopplas in. Kontrollpanel fram och bak Frontpanel 1 4-siffrig display (alternativ) visar kanalnummer Display lampa - röd Mottagaren är i läge standby

5 Kanalnummer grön Mottagaren är påslagen rec Inspelningstimer är aktiv FAIL Kortslutning eller överbelastning i antenningång 2 ON/OFF-knapp (standby) 3 Knappar för att byta kanal: ned en kanal, upp en kanal Bakpanel 4 IF Input Digital-koppling för LNB 5 AUDIO L/R Cinchportar för att koppla mottagaren till en förstärkare 6 TV-scartport för koppling till TV 7 VCR-scartport för koppling till videobandspelare 8 Serieinterface för koppling till PC för att använda mottagarens PC-baserade funktioner 9 Eluttag för att koppla mottagaren till strömförsörjning via elkabel. 10 Optisk utgångsport för digitala audiosignaler (alternativ) 11 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) 12 Cinchutgång för digitala audiosignaler (alternativ) Fjärrkontroll On/Off-knapp: slår på och av mottagaren då den står i standbyläge Tyst: Stänger av och på ljudet För att välja nummer på kanal och ingångskanal. I meny: ange siffror/numeriska parametrar (frekvens etc.) TV Väljer mellan läge TV och RADIO. RADIO EPG/I LIST SWAP AV EXIT MENU Väljer mellan läge TV och RADIO. Visar den elektroniska programguiden (EPG) Visar lista över kanaler Aktiverar senaste valda kanal. I meny: ändrar listor I meny: raderar Lämna aktuell meny eller OSD (Aktuell skärm/on Screen Display) Aktiverar huvudmenyn

6 VOL CH OK Röd knapp Grön knapp Justerar volym I meny: bläddrar i listor Bläddra mellan kanaler I meny: välj menylinje Visa fönster för att byta kanal I meny: Öppna, bekräfta eller modifiera valda alternativ Flyttar markören nedåt i menyn video and audio I meny: radera funktion I menyn Motor settings: starta kanalsökning Gul knapp Ändrar mellan menyerna video option och audio option. Öppnar informationsmenyn Blå knapp Aktiverar videotext Sätta i batterier Öppna luckan högst upp på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två batterier av typ AA (1,5V). OBS: Var noga med +/- polariteten! Obs: Om fjärrkontrollen tappar i räckvidd är det ett tecken på att batterierna börjar ta slut. Byt alltid båda batterierna samtidigt. Varning: Hetta inte upp, förstör eller ladda upp batterierna. Förbrukade batterier får inte slängas med annat avfall. De måste lämnas till återvinning enligt miljöföreskrifter gällande inom EU. Installation Efter att ha läst säkerhetsföreskrifterna och avslutat instruktionerna i kapitlet koppla in mottagaren kan du koppla in enheten till elnätet. Då du använder mottagaren för första gången kommer ett välkomstmeddelande från installationsassistenten visas. Assistenten hjälper dig genom de viktigaste installationerna på ett enkelt sätt. Menyspråk I installationens första steg ska du välja språk på alla menyer genom att använda CH eller CH. Bekräfta ditt val med OK.

7 Land I nästa steg väljer du land. Tryck CH eller CH och därefter OK. Tryck EXIT för att komma tillbaka till det första steget igen. På detta sätt kan du rätta till eventuella misstag. OBS: Valet av land påverkar kanallistan. Satellit I det sista steget väljer du vilken satellit som ska listas först. Välj satellit med CH eller CH. Avsluta installationen med OK. Vill du rätta till något misstag trycker du på EXIT. OBS: - Om du inte slutför installationsassistenten (t.ex. p.g.a. strömavbrott) eller för at mottagaren återställs till ursprunglig status kommer enheten starta med välkomstmeddelandet igen. - Var noga med att ställa in tidsförskjutningarna mellan sommar- och vintertid i menyn Receiver setup så att timerinspelningar börjar exakt på önskad tid (se sid. 14) - Vid användning av DiSEqC eller Toneburst switch bör de förinstallerade inställningarna i menyn Installation LNB configuration användas, beroende på din installerade utrustning. Följande inställningar är förvalda: DiSEqC switch Satellit A Astra 19.2 o Öst B Hot Bird 13 o Öst C Sirius 2/3 5 o Öst D Amos 1 4 o Väst Toneburst switch A B Satellit Astra 19.2 o Öst Hot Bird 13 o Öst Använda mottagaren ON/OFF Du kan starta mottagaren genom att trycka på OK, CH eller CH eller en av nummerknapparna. Den sist visade kanalen kommer då visas (t.ex. 0015). -knappen ställer mottagaren i standbyläge.

8 Tips: Det är endast genom att ta ut elkabeln som du kan koppla från strömmen till mottagaren. Välj användarläge Genom att trycka på TV eller RADIO väljer du mellan användarläge TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler). Stäng av volymkontrollen Notera att du kan justera volym då mottagaren är i meny genom att trycka på VOL eller VOL. Därefter kan du se en volymskala på skärmen. Tips: volymförändringar reglerar signalen på mottagarens portar för TV, VCR och AUDIO L R. Genom att trycka på att sätta på ljudet. -knappen kan du stänga av allt ljud. Tryck på knappen igen för Välj program 1. Normalt programbyte: Med knapparna CH eller CH kan du byta kanal stegvis. Håller du ned knapparna längre tid kan du bläddra mellan kanalerna snabbare. 2. Välja program direkt: Ett eller flera programnummer kan väljas genom att slå in 1-0 på fjärrkontrollen och sen trycka OK. Programplatser som ej är programmerade ignoreras. 3. Välj program från kanallistan: Trycker du på LIST-knappen visas den sist aktiverade kanallistan eller listan över favoriter. Bläddra i kanallistan genom att trycka på VOL. Genom att trycka CH eller CH kan du välja önskat program. Bekräfta ditt val genom att trycka OK. Efter att ha tryckt LIST visas följande meny: Favourites list: din personliga lista över favoritprogram

9 Radio list: TV-List: Alphabetic list: lista över sparade radioprogram lista över sparade TV-program lista över sparade TV eller RADIO-program i alfabetisk ordning Välj den önskade listan med hjälp av CH eller CH och aktivera genom att trycka OK. Efteråt kan du välja program med CH eller CH och bekräfta ditt val med OK. I listan över program i alfabetisk ordning kan du söka efter ett program med hjälp av listan med bokstäver. Denna lista når du genom att trycka på SWAP. Välj den första bokstaven i programmet med hjälp av CH eller CH och VOL och tryck därefter OK. Du kan nu se sidan med kanallistan där program med motsvarande första bokstav finns sparade. Genom att trycka SWAP kan du byta till kanallistan igen och nu välja det program du söker genom att trycka CH eller CH och OK. 4. Ändra från det nuvarande programmet till det föregående: Din mottagare kommer ihåg det förra programmet som var aktiverat: - Genom att trycka på SWAP kan du ändra från det nuvarande till det föregående programmet. - Genom att trycka på SWAP igen återgår du till det nuvarande programmet. Varje gång du ändrar program visas det nuvarande och det kommande programmets titel och sändningstid. Vid skalan nedanför programnumret kan du se hur lång tid programmet som för närvarande sänds har kvar. Du kan även välja denna information genom att trycka på OK. Inställningar I menyn Settings kan du ändra inställningar för mottagaren. Genom att koppla mottagaren med sparade inställningar till en funktionell, digital satellitskiva får du möjlighet att ta emot program från flera satelliter. Du kan dock behöva justera den lokala tiden för att få rätt tid på skärmen. Tips: De olika användningsmetoderna förklaras i meddelande i skärmens nedre kant. Genom att trycka på VOL kan du ändra inställningarna. När du lämnar menyn (EXIT-knappen) kommer du bli tillfrågad om du vill spara dina inställningar (välj Yes) eller om du vill behålla de tidigare inställningarna (välj No). Välj en av dessa genom att trycka på VOL och bekräfta med OK. Starta mottagaren. Tryck på MENU-knappen. Huvudmenyn visas. Den första raden Settings är markerad.

10 Tryck på OK-knappen. Följande meny visas: Välj med CH och bekräfta med OK. Inställningar mottagare Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Receiver setup och tryck OK. Följande meny visas: 1) Scart output TV Med hjälp av VOL kan du justera din TV till signalen från scartutgången (FBAS, RGB [Alternativ], YUV eller Y/C). 2) Time difference När mottagaren slås på för första gången bör du ställa in skillnaden mellan lokal tid och GMT-tid med hjälp av VOL. För Centraleuropa gäller följande: vintertid: +1 timme och sommartid: +2 timmar Denna inställning måste uppdateras vid sommartidskifte. 3) Menu language Välj ditt språk med hjälp av VOL. 4) Display format För att anpassa bilden till din TV välj storlek (4:3, 16:9) med hjälp av VOL. 5) Display adjustment Med VOL kan du välja scartutgångssignal beroende på displayformatet: Pan&Scan, Letterbox, Pillarbox eller Centrum.

11 Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar OSD Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden OSD configuration och tryck OK. Följande meny visas: 1) OSD transparency: Med hjälp av VOL kan du ställa in transparens för OSD-visning. 2) Display time: Med hjälp av VOL kan du ställa in hur länge programinformationen ska visas då du byter kanal (1 10 sek) 3) OSD colour: Med hjälp av VOL kan du välja färg på OSD-visning. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar ljud Flyta markören i Settings-menyn med CH till raden Sound och tryck OK. Följande meny visas:

12 1) Initial volume Välj startvolym med hjälp av VOL. 2) Sound settings Med VOL kan du välja mellan Stereo, Mono left (vänster) eller Mono right (höger). 3) Sound channel TV Om programmet som sänds har olika ljudkanalsalternativ kan du välja ljudkanal på scartporten för det nuvarande programmet med hjälp av VOL. 4) Sound channel Dig. Med hjälp av VOL kan du välja digital ljudkanal för det nuvarande programmet. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Inställningar undertext Flytta markören i Settings-menyn med hjälp av CH till raden Subtitle och tryck OK. Följande meny visas:

13 1) Subtitle Använd VOL för välja om undertexter ska visas (On) eller inte visas (Off). 2) Subtitle language Med hjälp av VOL kan du välja språk på undertexterna. Om det inte finns några undertexter visas symbolen. Tryck EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välj Yes - för att spara utförda ändringar eller No - för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation Denna digitala mottagare har redan blivit förinställd och är färdig att kopplas upp mot satellitantenn och LNB-konfigurationer utan vidare inställningar. Förändringar i denna meny får direkta effekter på mottagningen och bör endast utföras av specialister. Välj raden Installation med hjälp av CH och bekräfta med OK. Följande meny visas: Utifall DiSEqC 1.0 är valt i menyn LNB configuration visas inte Motor settings Tryck CH för att välja och bekräfta med OK. Installation LNB Välj önskad rad med CH. Med OK och VOL kan du ändra inställningarna. 1) LNB: Namn på satellit. Välj satellit med VOL. Du kan ändra namnet efter du tryckt på OK med hjälp av CH och VOL. 2) LNB power Med hjälp av VOL kan du stänga av och på stödspänningen för LNB. 3) LOW band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in oscillatorfrekvens för låga band. 4) HIGH band Med hjälp av VOL eller med knapparna 1 0 kan du ställa in

14 oscillatorfrekvens för höga band. 5) DiSEqC-switch Om din mottagare styrs av ett satellitantennssystem som tar emot flera satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla DiSEqC-reglaget till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 6) Toneburst switch Om din mottagare styrs med ett satellitantennssystem som tar emot två satelliter ( multi feed antenna system ) ska du koppla A/B-spaken till den ingång där den valda LNB är inkopplad (knapparna VOL ). 7) DiSEqC-mode Välj DiSEqC-läge med hjälp av VOL. Välj DiSEqC 1.0 för fast och DiSEqC 1.2 för motordriven antenn. Om DiSEqC 1.2 är valt kommer inte menyvalet Motor settings visas i menyn Installation. Tryck EXIT för att lämna menyn. För att spara utförda ändringar välj (Yes) med hjälp av VOL. Välj No för att behålla föregående inställningar. Bekräfta med OK-knappen. Installation kanalsökning Digitalmottagaren är förprogrammerad för de flesta digital-tv- och RADIOprogram på följande satelliter: - Astra 19,2 Öst, - Hot Bird 13 Öst, - Turksat 1C 42 Öst, - Sirius 2/3 5 Öst, - Amos 1 4 Väst, - Hellas Sat 2 39 Öst Trycker du på LIST kan du se en lista över samtliga förprogrammerade satellitprogram i kanallistan i läge TV eller RADIO. Det sänds hela tiden nya satellitprogram och satellitparametrar förändras ständigt. Därför rekommenderar vi att söka efter kanaler då och då. Flytta markören i menyn Installation med hjälp av CH till raden Channel search och tryck OK. Följande meny visas:

15 Kanalsökning 1. Flytta markören med hjälp av CH till raden Satellite och ställ in önskad satellit med hjälp av VOL. 2. Flytta markören till raden Search mode med hjälp av CH och VOL och välj: Transponder: I detta läge väljs endast en transponder. Du måste då ställa in frekvens, polarisation och symbolnivå för transpondern. Satellite: I detta läge söker du efter satellitens samtliga transponders som finns sparade i kanallistan. 3. I raden Encrypted kan du välja om du även vill söka efter kodade program. Välj med VOL : No = kodade kanaler ignoreras Yes = kokade kanaler läggs också till i listan Följande inställningar utförs endast i läge transpondersökning (Transponder searching). 4. Flytta markören med hjälp av CH till raden Frequency och tryck OK och slå in ett 5-siffrig tal med knapparna 1 0 och tryck OK. 5. Flytta markören med CH till raden Polarisation och ställ in denna vertikalt eller horisontellt med VOL. 6. Flytta markören med CH till raden Symbol rate och tryck OK. Slå därefter in symbolvärdet med hjälp av knapparna 1 0 och bekräfta med OK. Flytta markören med CH till raden Start scan och påbörja kanalsökning genom att trycka på OK. Nu visas två fönster där de nya TV- och RADIO-programmen listas.

16 I Status -fönstret kan du se hur sökningen fortgår: - Skärmen: scanning => sökning pågår - Skärmen: finished => sökning avslutad När du lämnar menyn (EXIT-knappen) blir du tillfrågad om du vill spara programmen (Yes) eller om du vill radera dem (No). Välj med VOL och bekräfta med OK. De nya programmen kommer läggas till sist i listan. Installation återställning I detta menyval kan du återställa mottagarens inställningar till fabriksinställningarna. Efteråt kan du gå igenom de första startmenyerna på samma sätt som du gjorde vid första installationen. Installation programnedladdning Denna funktion låter dig uppdatera såväl mottagarens programvara som menytexter och kanallistan via Astra 19.2 o Öst under förutsättning att din satellitantenn är förinstallerad för att ta emot sändningar från denna satellit. Din nuvarande kanallista påverkas inte. OBS: Vid uppdatering av programvara kommer din nuvarande programvara raderas och den nya programvaran installeras istället. Vid uppdatering av kanallistan kommer den aktiva kanallistan ersättas med en ny kanallista. Vid uppdatering av OSD-texter kommer de för tillfället sparade menyerna raderas och aktualiseras. 1. Öppna uppdateringsmeny: Använd CH för att välja raden Softwaredownload i installationsmenyn Installation. Bekräfta med OK. För att kontrollera uppdateringen öppnas Download-menyn och sökningen efter kanal att ladda ned startas automatiskt. Vänta tills sökningen är utförd. Det kan

17 ta några minuter. Efter att sökningen är avslutad kontrollerar mottagaren att de sista funna data innehåller ny data i jämförelse med det som redan finns sparat på mottagaren. Resultatet visas i Download-menyn bakom respektive val. Om det inte finns någon ny data tillgänglig visas -. Lämna menyn genom att trycka på EXIT. 2. Välja tillgängliga data: Beroende på tillgängligheten av nedladdad data (New Software available) kan du välja mellan följande data med hjälp av CH a.) Software: mottagarens programvara b.) Channel list: mottagarens kanallista c.) OSD texts: mottagarens menytexter på skärm d.) information: information angående tillgänglig data för nedladdning, dvs. versionsnummer, nyheter, noterbart etc. Genom att välja a.) till c.) och bekräfta med OK väljer du om du vill aktualisera motsvarande data ( ) eller inte ( ). Om det krävs ytterligare data kan ännu en punkt komma att aktiveras. I Information-raden kan du med hjälp av VOL välja vilka data du vill ha mer information om: All: om alla tillgängliga datablocken No: om ingen av de tillgängliga datablocken Software: om programvara OSD texts: om menytexter Channel list: om kanallistor Tips: Om du vill ha mer information om uppdateringen lämna punkt a.) till c.) inaktiva ( ) och ställ in vilken information du behöver i d.). Därefter kan du börja ladda ned nödvändig information. Du kan visa informationen under a.) till c.) genom att trycka på den gula knappen. Tryck EXIT för att lämna menyfönstret. 3. Starta uppdateringen Uppdaterings-/nedladdningsprocessen startar av sig själv på följande sätt: - välj nödvändiga data genom att trycka a.), b.) eller c.) samt OK. (visa ) - välj None för ingen information med hjälp av VOL eller. - använd CH för att välja raden start download (Påbörja nedladdning). Bekräfta med OK. Du kan visa nedladdningsprocessen efter att de första data tagits emot. I och med att data tas emot blockvis kan det ta flera minuter mellan varje block. När det första och andra valda blocken har tagits emot 100% sparas informationen omedelbart. Sparandeprocessen visas blinkande på skärmen. Vänta till alla

18 datablock tagits emot. Efter att uppdateringen är fullständig slår mottagaren över i standbyläge. OBS: Så länge sparandeprocessen inte påbörjats kan nedladdningen avbrytas genom att trycka på EXIT. När de första data har sparats är det inte längre möjligt att avbryta nedladdningen. Ett ofrivilligt avbrott i nedladdningen (t.ex. om elkabeln dras ut) kan skada mottagaren! Tips: Om nedladdningen innefattar en ny kanallista måste mottagaren återställas till fabriksinställningarna för att aktivera listan. Installation motorinställningar Din digitala mottagare kan fungera med en motordriven antenn (DiSEqC-Level 1.2). Du har möjlighet att styra mottagarmotorn med DiSEqC-kontrollen. Välj först läge DiSEqC 1.2 i menyn LNB-Konfiguration. Lämna sen meny genom att trycka på EXIT och använd CH och OK för att välja Motor settings. 1) Satellite: Med hjälp av VOL väljer du ett satellitnamn för att kunna identifiera motsvarande antennposition. 2) Antenna position Med hjälp av VOL överförs den valda positionen till DiSEqC-motorn. 3) Frequency En stark transponders frekvens för att lokalisera satelliten. Kan justeras med hjälp av VOL eller med knapparna 1-9, efter att du tryckt OK. 4) Polarisation Ställ in transponderns polarisationsvärde (horisontellt eller vertikalt) med hjälp av VOL.

19 5) Symbol rate Ställ in transponderns symbolvärde med VOL eller med 1 9, efter att du tryckt på OK. 6) Justera motor Efter att ha valt från menyval 1) till 5) kan du skicka inställningarna till motorposition. Motorjustering: Knapp VOL: Knapp VOL : Knapp OK: Knapp 1: Knapp 2: Knapp 3: Knapp 4: Knapp 5: Knapp 6: Knapp 7: Knapp 8: Grön knapp: vänder antennen österut vänder antennen västerut stoppar motorn ställer in antennens östliga begränsning ställer in antennens västliga begränsning raderar antennens begränsningar vänder till önskad antennposition finjustering av motorn österut finjustering av motorn västerut räknar om antennens position sparar den nuvarande antennpositionen under den valda satelliten startar kanalsökning Ursprunglig inställning av den motordrivna processorn: Installera först motorn och antennen enligt tillverkarens instruktioner. I menyn Settings Installation LNB configuration måste menyalternativet DiSEqCmode ställas in till DiSEqC 1.2. Efter detta måste du först begränsa svängradien öster- och västerut i menyn motor settings (Inställningar för motor). Var försiktig så att inte satellitskivan krockar med andra föremål, t.ex. hustak. Om det inte finns några hinder inom hela svängradien kan du ställa in så att skivan kan svänga lite över satelliten för att få mottagning. Efter att inställningarna i menyvalen 1) till 5) sparats kan motorn flyttas öster- och västerut till dess bilden på den inkopplade TVn är synlig alternativt till dess att mottagarsignalen får kontakt. Genom finjustering kan du få en optimal inställning. Om satellitskivan ställs in korrekt sparas antennpositionen och stegen för ytterligare satelliter upprepas. Kanallista Du kan ställa in den kronologiska ordningen av de förprogrammerade kanalerna efter eget önskemål samt radera kanaler du inte behöver. Denna funktion kan användas för alla TV- och radioprogram. Använd CH för att flytta markören i huvudmenyn till raden Channel list och tryck OK. Följande meny visas:

20 Kanallista redigera huvudlista Låter dig radera eller senarelägga program i kanallistan. Flytta markören med hjälp av CH i menyn Channel list till raden Edit main list och tryck OK. a) radera program Använd CH för att välja det program du vill radera och markera det med OK. Du kan välja fler program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck på den röda knappen för att radera dem. b) sortera program Använd CH för att välja program som du vill sortera och markera dem med OK. Du kan välja flera program samtidigt med hjälp av CH och OK. Tryck CH för att välja programplats där det markerade programmet ska läggas i förväg. Tryck på den gula knappen för att byta ut program. Kanallista redigera lista över favoriter Du kan spara dina favoritprogram i listan över favoriter (Favourites). Flytta markören i menyn Channel list med hjälp av CH till raden Edit Favourites list och tryck OK. Nu visas två listor: - huvudlistan (Main list), med de sparade programmen (max. 4000). - listan över favoriter (Favourites list), där valda program kan läggas till (max. 4000) Du kan välja ut dina favoritprogram i totallistan och kopiera dem till listan över favoriter: använd CH och OK för att välja och markera program som du vill lägga till i listan över favoriter. Med hjälpa av CH och OK kan du välja flera program samtidigt. Genom att trycka på SWAP förändras listan över favoriter. För att välja programplats där de valda programmen ska placeras (före den valda platsen) använder du CH och OK. Tryck på SWAP för att ändra i totallistan.

21 Tryck EXIT för att lämna menyn. Välj om du vill spara de utförda förändringarna (Yes) eller behålla föregående inställningar (No) med hjälp av VOL. Bekräfta med OK. I radioläge kan du skapa din egen lista över favoritradioprogram. Kanallista radera satelliter Gör att du kan radera alla program för en särskild satellit. Använd CH för att flytta markören i menyn Channel list till raden Delete satellites och tryck på OK. Radera program för enskilda satelliter Välj satelliten som ska raderas med CH och markera med OK. Du kan välja mer än en satellit samtidigt. Tryck på den röda knappen för att radera dem. Tryck på EXIT för att lämna menyn. Använd VOL för att välja om du vill spara utförda förändringar (Yes) eller behålla föregående (No). Bekräfta ditt val med OK. Timer Du kan programmera din digitala mottagare så att den stänger av sig själv på en bestämd tid eller programmera videon att spela in vid en särskild tidpunkt. Du kan programmera 10 st olika tidsinställningar i taget. Flytta markören med CH till raden Timer och tryck OK. Följande meny visas: Använd CH för att flytta markören i menyn Timer till raden Sleep-Timer och tryck OK. Följande meny visas: Tips: Försäkra dig om att mottagarens lokala tid upphör och att videon programmeras analogt. Timer Sleep-timer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat +

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat + Digital satellitantenn med manöverpanel MobilSat + Modellerna MSP-S & MSP-C INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1. Användning... 2 1.2. Allmänna anvisningar... 3 1.3. Manöverpanelen... 3 2. Grundläggande funktioner...

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer