SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR"

Transkript

1 Nr SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU om svavelkrav Skeppsmäklareföreningen skriver till Konkurrensverket Almedalsprogrammet snart komplett Björn Nilsson ny ordförande i Sveriges Hamnar Nytt från EU, Riksdag och Departement Kalendarium ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Som vanligt var det soligt väder när Skeppsmäklareföreningen hade årsmöte, i år var det dags för ett norrlandsbesök och det var Sundsvall som stod för värdskapet den 21 maj. Dagen inleddes med en rundtur i Sundsvalls hamn med m/v Medvind. Turen avslutades vid SCA Ortvikens pappersbruk, där SCA Transforest bjöd på både filmvisning och rundvandring i fabriken. Det var rejält svettigt, men oerhört intressant att se hur det papper tillverkas som skeppas i så stora mängder från Norrland ut över världen. Det var också kul att se Walmets stora pappersmaskiner i verkligheten, de tillverkas i Värmland och är så stora att de måste gå med fartyg till slutkunden. De kunderna finns också över hela världen, varav en alltså heter SCA Ortviken i Sundsvall. För Sjöfartsverkets helt nytillträdda GD Ann-Catrine Zetterdahl blev den rundvisningen ännu en lektion i sjöfartens betydelse och en insikt om hur allt hänger ihop. Nr sidan 1

2 . Uppklädda för besök på pappersbruket. Ulf Stenberg, Ann-Catrine Zetterdahl, Per Josephson och Thomas Lund. Lunch ombord på m/v Medvind. Sjöfartsverkets GD omgiven av Lars Nolander, Ulf Stenberg och Jan Gustavsson. Nr sidan 2

3 Innan årsmötet tog vid i Stadshuset, berättade SCA Transforests VD Magnus Svensson om skogsindustrins nya utmaningar och vad det innebär för sjöfarten. På årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Lindholm Shipping, och Per Josephson, Helge Josephson, för sitt arbete för föreningen. De fick var sitt exemplar av boken Sjölivets berättare. Till nya ledamöter valdes Hans-Inge Lidén, Scanway-Shipping, och Fredrik Hansell, Hansell Shipping. Thomas Lund, Hasting Agency, valdes till hedersledamot i föreningen. Thomas satt i styrelsen i 14 år, varav fem som ordförande, innan han avgick förra året. Kvällens middag, även den i Stadshuset, bjöd på god mat i vackert dukad lokal. Kvällens underhållning stod magikern Love Melander för. Han var speciellt ute efter att uppmärksamma de få kvinnor som var på plats i stadshussalongen, och fick upp både Ingela Berntson, Transweco Agency, och Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket, på scenen. Den senare var, som nybliven generaldirektör, en av kvällens hedersgäster. Hon höll sedan även ett mycket inspirerande tacktal som bådar gott inför det fortsatta samarbetet med föreningen och dess medlemmar. Per Josephson och Jan Gustavsson tackades av Ulf Stenberg och Berit Blomqvist för sina sex år i styrelsen. Nr sidan 3

4 Totalt deltog 85 personer under dagen och kvällen. Årsmötet 2011 kommer att hållas i Visby och 2012 kan det bli Gävle, men det är fortfarande öppet för förslag. HAMNAGENT BLIR FARTYGSAGENT OCH ANDRA BESLUT TAGNA PÅ STYRELSEMÖTET Vid styrelsemötet i samband med årsmötet i Sundsvall beslutade vi att ändra namn på hamnagenten till fartygsagent. Beslutet togs i samband med diskussionen om vårt brev till Konkurrensverket (se artikel längre ner) där vi ombetts att förklara agentens roll i transportkedjan eftersom många förletts att tro att en hamnagent arbetar för hamnen, istället för befälhavaren och rederiet. På mötet kunde vi också konstatera att många frågor äntligen kunde anses förda i mål. Ett exempel är det arbete som vi påbörjade för två år sedan med Sjöfartsverket om betalningsansvaret och som nu var färdigt i och med att vi är överens om den text som Sjöfartsverket översatt till engelska och som beskriver farledsavgifternas uppbyggnad och fartygsagentens roll däri. Texten bifogas det här utskicket, men ska även finnas på Sjöfartsverkets hemsida. Styrelsen beslutade även att vi 2010 kommer att ta fighten på allvar om farledsavgifternas bristande konkurrensneutralitet gentemot andra transportslag. Det kommer vi dels att ventilera med politikerna under Almedalsveckan, men även i spalterna. Vårt främsta mål är att Transportstyrelsen åtminstone ska finansieras på samma sätt för alla, dvs inte som idag då sjöfartens kostnader betalas av farledsavgifterna, medan järnvägens kostnader betalas av skattebetalarna. Om vi vinner den kampen hoppas vi att Sjöfartsverket får behålla de ca 150 miljoner som de annars måste föra över till Transportstyrelsen, och därmed kan vi slippa de höjningar av farledsavgifterna som Sjöfartsverket annars anser sig tvungna att genomföra senare i år. Vi kunde också konstatera att samarbetet mellan Sjöfartsverket och föreningen förbättrats ordentligt på senare tid och då särskilt efter att vi gemensamt kunde notera att det är vår förenings medlemmar som levererar in minst 70 procent av Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter. Den 17 juni kommer till exempel tre personer från Sjöfartsverket till kansliet för att diskutera en kommande kvalitetsundersökning om hur VTS:en fungerar och just nu arbetas det med en översättning av den föreskrift som reglerar bland annat lotstidens slut. Tanken är att vi ska kunna använda den för att informera främst de utländska befälhavarna så att de vet hur de ska agera när de ska signera lotskvittot på lotsarnas handdatorer. Vi ser också fram emot det kommande mötet i det Lotstrategiska rådet som planeras till hösten. Frågan om Cash to master har också fått sin lösning genom att styrelsen fastställt följande förslag till villkor vid kontanthantering: Nr sidan 4

5 Begränsning av kontantbelopp till SEK 50,000. Belopp överskjutande detta skall hanteras av vaktbolag/värdetransport genom agentens försorg. Samtliga kostnader, även sådana för extra säkerhetsåtgärder vid hantering av lägre belopp än under punkt 1, är för redarens räkning. Endast av redaren förskotterade medel hanteras. Agenten lämnar aldrig förskott ur egen kassa. Agenten friskrives från allt ansvar för förlust av medel i följd av brottslig gärning. Agenten förpliktigar sig att vara behjälplig vid utredning av brott i följd av tillgrepp av varjehanda slag. Redaren skall stå för kostnaden för förlorad arbetsintäkt i följd av att agenten är behjälplig vid sådan utredning. Ovanstående har även översatts av Per Kristiansson och bifogas i särskild fil för den som vill baka in det i sina sedvanliga agentavtal. Även frågan om ansvarsförsäkring har nu fått ett förslag till lösning eftersom Fairwater Marine AB förhandlat fram en grupplösning med ITIC om en särskild försäkringslösning för våra medlemmar. Försäkringen ger rabatt till alla medlemmar och ytterligare rabatt till dem som har kvalitetssäkrat sig genom FONASBA Quality Standard. Föreningen kommer inom kort att skicka ut det färdiga förslaget till alla medlemmar. Avslutningsvis sattes även datum för årets höstmöte till 18 november, boka datumet redan nu! FARTYGSAGENT MED RÄTT ATT GRIPA IN Anders Östman, fartygsagent i Umeå, fick för några veckor sedan en arbetsdag han sent ska glömma. Det började med att befälhavaren på det ryska fartyg som låg i hamnen ringde och berättade att en vilsen tonåring irrrade runt på fartygets däck och påstod sig vara inspektör. Jag förstod med en gång att det inte stod rätt till, förklarade Anders Östman som genast begav sig ombord tillsammans med hamnens säkerhetsansvariga. När killen insåg att han inte skulle kunna smita iland igen blev han desperat och Anders fick använda en del muskelkraft för att hålla honom i schack innan polis anlände. Han var som vilken 20-åring som helst, möjligen trodde jag att han var drogad, för skum verkade han ju, säger Anders Östman efteråt. Desto mera chockad blev han förstås strax efteråt då han fick veta att det inte var vilken kille som helst, utan den efterspanade trippelmördaren (som mördat sina småsyskon och deras far) som Anders Östman varit med och gripit. Nr sidan 5

6 En fruktansvärt tragisk historia, och helt overkligt att jag skulle hamna mitt i den, under en vanlig dag på jobbet 54 ORGANISATIONER GÅR TILL EU OM SVAVELKRAV IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i fartygsbränsle är oacceptabla. Detta skriver 54 organisationer - däribland, Sveriges Redareförening och Skogsindustrierna samt landbaserad industri, hamnar och rederier - i ett brev som den 12 maj skickades till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potocnik "De globala reglerna om sänkning till 0,5 procent svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 procent från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla", skriver organisationerna och fortsätter: "Regeln om 0,1 procent svavel drevs igenom i den internationella sjöfartsorganisationen IMO utan föregående konsekvensanalys. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket, kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent för godstransporter. Den sammanlagda kostnaden för näringslivet bedöms bli 28 miljarder kronor årligen." Organisationerna bakom brevet vädjar därför till EU-kommissionen för att verka för att EU inte har två nivåer för svavel i Europa. - Södra Europa kommer att införa 0,5 procent senast år Logiskt är därför att ha 0,5 procent även i norra Europa i ett första steg. Kravet på bränsle om 0,1 procent bör skjutas på framtiden till dess att bränsle till rimliga kostnader finns tillgängligt, säger Karolina Boholm, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna. Olika krav i olika delar av världen Globalt ska enligt IMO-beslutet följande gälla (inklusive EU-länder som ej ingår i SECA-området): 4,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 3,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från ,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från 2020 om en konsekvensanalys visar att så är möjligt, annars ska 0,5 procent gälla från Inom SECA-området, det vill säga norra Europa skall enligt IMO-beslutet gälla: 1,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 1,0 procent svavelhalt i fartygsbränsle juli ,1 procent svavelhalt i fartygsbränsle 2015 Nr sidan 6

7 På vår europeiska Skeppsmäklareförening, ECASBA:s möte, som hölls samtidigt som vårt eget årsmöte, togs också frågan upp. Efteråt fick vi följande brev från Gunnar Heinonen, före detta ordförande i ECASBA: Hej Berit, hälsningar från Gijón och jättemötet kring European Maritime Day med en hel del intressant. Vi höll bland annat styrelsemöte för ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) och beslöt skriva till komissionen (Barroso, Kallas och Potocnik) och ge vårt fulla stöd till det brev som sändes den Bästa hälsningar, Gunnar. SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGEN SKRIVER TILL KONKURRENSVERKET har uppmanats att ge sin syn på det underlag som kom in till Konkurrensverket i samband med det bråk som uppstått då Norrköpings hamn sålde ut Europa Transport. Vi återger här brevet i sin helhet: vill med detta brev förklara fartygsagentens roll i transportkedjan och därmed understryka vikten av att denne kan utföra sitt arbete utan snedvridande konkurrens. Däremot anser vi oss inte ha tillräcklig kompetens för att avgöra om själva företagsförsäljningen har gjorts enbart med syfte att kringgå svensk konkurrenslagstiftning, den bedömningen överlåter vi med varm hand till Konkurrensverkets jurister att bedöma. När det gäller att spegla den utveckling som skett i landets olika hamnar de senaste åren anser vi oss dock ha sakkunskap. Till att börja med vill vi med emfas slå fast att klareringstjänster aldrig har varit, och aldrig kommer att vara en naturlig del av hamnverksamheten, såsom Norrköpings hamn skriver i sitt inlägg till Konkurrensverket. Tvärtom är det oerhört viktigt att det finns en rågång mellan hamnen och fartygets agent för vem ska annars ta tillvara rederiets intressen vid eventuella tvister med och skadeanspråk på hamnmyndigheter, stuverier, varuägare? Att klarera ett fartyg har alltid varit den naturliga arbetsuppgiften för landets alla fartygsagenter, det har varit en del i den service som redaren köper in för att hans fartyg ska få en så smidig expediering som möjligt i hamn. Ett fartyg är en oerhört kostnadsintensiv investering och varje timme i hamn innebär enbart utgifter. Det ligger alltså i redarens intresse att ha en part i hamnen som enbart ser till hans intressen. Fartygsagenten skall vara befälhavaren behjälplig med allt han kan tänkas behöva hjälp med, oavsett om det är att beställa bogserbåt, köra avgående Nr sidan 7

8 besättningsmän till flygplatser eller att hålla kontakt med industrin för att informera om att lastningen kommer att flyta så som det är tänkt under hamnanlöpet. Fartygsagenten är redarens förlängda arm; en förtrogen som kan den lokala hamnen, men inte är en del av den. Den som försöker förminska detta arbete till att bara gälla arbetet med att plita in uppgifter i Sjöfartsverkets fartygsrapporteringssystem (FRS:en) gör det lite väl enkelt för sig. Detta är ett arbete som tillkommit på senare tid och som vi i föreningen arbetat hårt för att Sjöfartsverket ska samadministrera med både Kustbevakningen och Tullverket. Det är nämligen i mångt och mycket samma uppgifter som efterfrågas. Flera svenska hamnar har i sin tur utvecklat systemen så att deras eget behov av samordning av uppgifterna kan komma dem tillgodo, vilket vi i och för sig inte har något emot. Men när de sedan använder detta som ett argument för att dra slutsatsen att ordet klareringstjänster måhända lever kvar, men bara som begrepp, då tycker vi att man drar allt för långtgående och rent felaktiga slutsatser. Nedanstående lista över arbetsuppgifter är fortfarande bara ett axplock av allt som görs, men likväl visar det på den stora bredd av arbetsuppgifter som fartygsagenten gör på uppdrag av rederiet och befälhavaren: Lämnar kostnadsindikation över samtliga kostnader för anlöpet. Tar in förskott för att säkerställda att hamn, sjöfartsverk och övriga leverantörer får betalt för sina tjänster. När det gäller Sjöfartsverkets kostnader, dvs lots- och farledsavgifter, måste våra medlemmar till och med garantera betalningarna gentemot Sjöfartsverket. Om inte redaren betalar blir alltså fartygsagenten ändå betalningsskyldig gentemot Sjöfartsverket. Beställer båtmän. Beställer lots i förekommande fall. Beställer bogserbåtar i förekommande fall. Lämnar förhandsanmälan till Kustbevakningen, Tullverket och Sjöfartsverket. Anmäler behovet av kajplats och stuveritjänster till hamnen. Besöker befälhavaren för att efterhöra vad han ev kan behöva för hjälp, t ex leverans av kontanter till fartyget, post till besättningen och andra tjänster. Det kan vara en besättningsman som behöver köras till tandläkare, sjuktransport av akut sjuka sjömän och arbete med att hitta en läkare som kan behandla patienterna innan avgång. Eller i princip vad som helst. Det är också ofta en del arbete vid av- och påmönstring för visering av sjömän från 3:e land, ett arbete som ser ut att öka allt mer i takt med sjöfartens ökade internationalisering. Håller rederiet uppdaterat om vad som händer under hamnuppehållet, dvs hur lastning och lossning framskrider. Kan även vara behjälplig i vissa fall under hela lastnings- och lossningsprocessen som en förmedlande länk mellan fartyget och hamnens stuveri. Efter avgång fyller man i ett statement of facts över anlöpet. Nr sidan 8

9 Farledsdeklarationen fylls i på Sjöfartsverkets hemsida senast en vecka efter avgång. Utifrån denna deklaration baserar Sjöfartsverket sina farledsavgifter. Samtliga leverantörer skickar sina fakturor till fartygsagenten som sammanställer dem till en enda faktura som skickas till rederiet för betalning. Kanske den viktigaste uppgiften för fartygsagenten ändå är att vara den lokala, oberoende representanten så att rederiet vet att om något oförutsett händer finns det en som kan lösa de problem som uppstår. De hänger ofta ihop med just hamnen. Det kan vara en kran som skadar fartyget eller en truck som körs vårdslöst och förstör gods och/eller lastbärare. Vem ska ta tillvara rederiets intresse om hamnen lagt fartygsagentens arbete inom sin egen verksamhetsdomän? Vi kan aldrig acceptera att en hamn anser att fartygsagentens arbetsuppgifter är en del av hamnarbetet. Detta är heller inget problem i de största svenska hamnarna såsom Göteborg, Malmö och Helsingborg. Men det är sant att flera av andra svenska hamnar under de senaste åren fått för sig att det är på det här sättet. Vi har flera exempel när kommunala och/eller privata hamnar utestängt våra medlemmar genom att de förklarar för rederiet att enbart deras egen klareringspersonal har passersedel genom hamnområdet. Men i samtliga fall har vi löst detta genom att vi helt enkelt ringt och förklarat att en allmän hamn självklart också måste tillåta att de fartyg de tar emot själva får utse sina fartygsagenter. Det måste väl om något strida mot svensk och europeisk konkurrenslagstiftning om hamnen själva skulle sätta upp spelreglerna för andra privata företag? Vi anser att vi kommit till rätta med detta problem, även om vi också insett att det är en kamp som ständigt måste föras för att respekten för våra medlemmars yrkeskunnande ska bevaras. I grund och botten anser vi att gränsen mellan hamnen och fartygsagenten ska vara helt solid, men vi har på senare år insett att vi inte haft någon möjlighet att vinna kampen i de fall hamnarna köpt upp lokala fartygsagenter och drivit dem som egna dotterbolag. Vi har då förlitat oss på att de anställda i respektive bolag arbetar som de seriösa fartygsagenter de är och att deras lojaliteter finns hos uppdragsgivaren, inte hos arbetsgivaren, i de fall en konflikt uppstår. Vi har också utgått ifrån att alla avgifter och servicenivåer sätts på ett konkurrensneutralt sätt mellan de agenter som är hamnägda och de privatägda. Allt annat skulle vi direkt anmäla till Konkurrensverket som missbruk av dominerande ställning. Vi har även sett fram emot med spänning på vad den nya kommunala konkurrenslagen ska kunna säga i det här fallet. Är det alls tillåtet för en till 100 procent kommunal hamn att äga en skeppsmäklerirörelse som bland annat utför klareringstjänster i konkurrens med det privata näringslivet? Nr sidan 9

10 Vad avser Konkurrensverket att göra i de hamnar där detta ändå görs, om det nu inte är tillåtet? Med vänliga hälsningar Berit Blomqvist, på uppdrag av styrelsen i Sveriges Skeppsmäklarförening organiserar 140 medlemsföretag med cirka anställda längs den svenska kusten samt i Vänern och Mälaren. De anställda kan delas upp i fyra olika kategorier: Köp- och försäljningsmäklare, förmedlar likt en fastighetsmäklare affärer mellan köpare och säljare av fartyg. Arbetar inom alla segment. Befraktningsmäklare, förmedlar kontakten mellan rederi och lastägare med behov av sjötransporter. Arbetar oftast inom bulk och tank. Linjeagent, marknadsför rederiets seglingar, sköter den praktiska hanteringen, inkasserar frakter och håller kontakten med exportörer, importörer och speditörer. Arbetar mest inom roro- och containersegmentet. Fartygsagenten, är rederiets förlängda arm i varje enskild hamn. Arbetar inom alla segment, utom färjor. Våra 140 medlemsföretag kan ha flera yrkeskategorier anställda eller vara starkt specialiserade. De flesta linjeagenturer har t ex egna fartygsagenter anställda om linjerederiets fartyg kommer till svensk hamn och många befraktningsmäklerier har fartygsagenter anställda som både sköter de egna fartygen och kan ta externa fartygsagentuppdrag. Dagen efter att vårt brev anlände till Konkurrensverket fick vi följande svar: För er kännedom meddelas att Konkurrensverket idag, vid dragning inför Generaldirektören, bedömt att det finns anledning att fortsätta handläggningen i ärendet D nr 154/2010 gällande Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Vänliga hälsningar, Karin Roberts, föredragande, Konkurrensverket ALMEDALSPROGRAMMET SNART KOMPLETT Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar,, Sjöfartsverket och Skärgårdsredarna arrangerar för tredje året i rad en gemensam Sjöfartspub under Almedalsveckan, 5 till 9 juli. Arrangemanget syftar till att samla människor med intresse för sjöfarts- och transportfrågor. Varje kväll har sitt speciella ämne med en inbjuden gäst (eller paneldeltagare) som på ett lättsamt sätt får avbryta pubminglet med ett kortare tal om sitt ämne. Nr sidan 10

11 Vi arbetar fortfarande på programmet men på måndagen gästas puben av Dan Sten Olsson, koncernchef Stena AB, som kommer att berätta om konceptfartyget och luftkuddeprojektet Stena Airmax och på onsdagen debatteras sjöfartens brukaravgifter med bl a representanter från Sveriges Skeppsmäklare. Dagen efter kommer Sjöfartsverket nya generaldirektör och berättar om verkets nya inriktning och på fredagen, den sista pubdagen, handlar det om kollektivtrafik till sjöss och världens första high-speed-klassade kolfiberkatamaran. Då heter gästen Helena Leufstadius, vd Styrsöbolaget. Puben bjuder på öl, vin och läsk samt en lättare buffé och den har varit mycket uppskattad. Förra året gästades puben i snitt av 80 personer, som mest ca 120 personer under en kväll. Det är ett mycket stort antal med tanke på det enorma utbud av aktiviteter som finns i Visby under veckan. Eftersom puben dessutom hålls inne i en sluten trädgård har vi sluppit gratisätarna. Våra besökare har varit näringslivsfolk, riks- och lokalpolitiker, branschrepresentanter, media, studenter m fl. Alla läsare av Skeppsmäklarnytt är självklart mer än välkomna att delta i arrangemanget, men för den som dessutom vill synas lite extra kan vi erbjuda plats på den banderoll som kommer att sitta ovanför buffébordet på en av tältväggväggarnas långsida, varje pubkväll, måndag till fredag. Det kostar kronor plus moms, och då får man även dela ut informationsmaterial/give aways. Hör av er till Anna Hammargren, Sjöfartsforum, eller Christina Gisselberg, Sveriges Hamnar, vid intresse. Besked och orginallogotype med färganvisning behövs snarast, senast den 16 juni. BJÖRN NILSSON NY ORDFÖRANDE I SVERIGES HAMNAR Vid Sveriges Hamnars årsmöte 26 maj valdes ny ordförande och styrelse. Till ny ordförande efter PO Jansson, som går i pension, har förbundet valt Björn Nilsson från Karlshamns hamn. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen efter PO Jansson. Just nu är Sveriges Hamnar inne i en intensiv, spännande period med mycket viktiga frågor på agendan, säger Björn Nilsson. Till ny vice ordförande valdes Johan Röstin, CMP, och till övriga ledamöter i styrelsen valdes vid årsmötet: Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn; Bengt-Erik Bengtsson, Norrköpings Hamn; Curt Kristoffersson, Umeå Hamn; Torbjörn Wedebrand, Wallhamn; Patrik Åman, Mälarhamnar; Erik Froste, Södertälje Hamn; Tommy Halén, Trelleborgs Hamn och Peter Jeppsson, vd Transport-Gruppen. Björn Nilsson har för övrigt tackat ja till att tala vid vårt höstmöte den 18 november, då för att utveckla de svenska hamnarnas syn på fartygs- och linjeagenters roll i transportkedjan och då kanske särskilt för den lokala hamnen. Det kommer att bli ett Nr sidan 11

12 spännande föredrag! Även Sjöfartsverkets GD Ann-Catrine Zetterdahl har lovat komma till det mötet. NYTT FRÅN EU, RIKSDAG OCH DEPARTEMENT EU-remiss för alla om EU e-maritime initiative Inom EU pågår en process för att utveckla konceptet e-maritime, vilket är ett bredare koncept än e-navigation, som syftar till att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd och transporteffektivitet genom förbättrad insamling, behandling, utbyte och presentation av relevant information såväl ombord som på land. Det har på EU-nivån påbörjats en öppen konsultation (Public Consultation) i frågan om EU e-maritime. Hamnar, myndigheter, inspektörer, fartygs- och godsägare, försäkringsbolag, mäklare, m.fl. kan gå in på länken och lämna sina synpunkter genom att fylla i enkäten. Länk till e-maritime KALENDARIUM 8 juni Möte i svenska FAL-kommittén, Norrköping (Ulf S deltar) 8 juni Styrelsemöte i Sjöfartsforum, Göteborg 9 juni Möte med Göteborgs hamn på kansliet, om nya taxan 17 juni Möte med Sjöfartsverket om nya kvalitetsenkäten, på kansliet 28 juni Referensgruppsmöte i utredningen om svensk sjöfarts Konkurrensförutsättningar, Göteborg 5-9 juli Almedalsveckan med Sjöfartspub i Skeppsmäklare Ekmans trädgård, onsdagen är vår dag. Mer info kommer. 12 juli - 6 augusti Kansliet semesterstängt augusti Nordiskt Skeppsmäklarmöte i Helsingfors 2 september Styrelsemöte i, Göteborg 18 november Höstmöte i, Göteborg Nr sidan 12

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR Nr 7-8 2010 2010-09-01 SKEPPSMÄKLARNYTT Ny gruppförsäkring för Skeppsmäklareföreningens medlemmar 11 klarade ICS-tentamen VTS-flytt stoppas i avvaktan på utredning av alternativ lösning Publikrekord i

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna 2012-11-20, Hållbara transporter, IVL Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN?

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN? Nr 9 2012 2012-10-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Utlägg, kostnadskomponent och inköp, vet du skillnaden? Programmet klart för höstmötet 8 nov Sjöfartsverket och Chalmers simulatorcentrum för framtidens forskning

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg.

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Förstärkt kustråd När 21,22 maj 2008 Var Ks Södertälje Inbjudna gäster Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Representanter från

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Tillsammans är vi både glada och starka

Tillsammans är vi både glada och starka Sida 1 av 6 Tillsammans är vi både glada och starka Vi som bor i Göteborgsregionen och har gemensamt kulturell och historisk bakgrund sammanträffades i maj 2012 i Mölndal för att prova vårt behov av en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER 2006-11-27 SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER Datum: 2006-11-27

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16 C4 VECKOBREV God Fortsättning! Det finns endast ett spakläge på flottiljen och det är full fart. Här var det ingen mjukstart inte. Att veckan är slut tycker jag är märkligt, då den just har börjat. Nytt

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB Dags att se närsjöfartens möjligheter! D l H ilb Douglas Heilborn Oxelösunds Hamn AB Vad är närsjöfart? Närsjöfart: Närsjöfart kallas även europasjöfart och är en intra-europeisk fartygstrafik från en

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 11 2012 2012-12-03 240 000 SEK I TULLTILLÄGG FÖR EN MISSAD FARTYGSKLARERING, ÄR DET RIMLIGT?

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 11 2012 2012-12-03 240 000 SEK I TULLTILLÄGG FÖR EN MISSAD FARTYGSKLARERING, ÄR DET RIMLIGT? Nr 11 2012 2012-12-03 SKEPPSMÄKLARNYTT 240 000 SEK för en missad fartygsklarering är det rimligt? Ny version av Arrivals på gång Höstmötet om svavel och försäkring i fullsatt sal Trafikverkets hearing

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 Start: 20:30 Plats: Via telefon Närvarande: Morrgan Claesson Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) Micke

Läs mer

Vårmöte 14 maj 2013. Liljeholmen, Stockholm

Vårmöte 14 maj 2013. Liljeholmen, Stockholm Vårmöte 14 maj 2013 Liljeholmen, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening år 2008. Föreningens ändamål

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer