SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR"

Transkript

1 Nr SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU om svavelkrav Skeppsmäklareföreningen skriver till Konkurrensverket Almedalsprogrammet snart komplett Björn Nilsson ny ordförande i Sveriges Hamnar Nytt från EU, Riksdag och Departement Kalendarium ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Som vanligt var det soligt väder när Skeppsmäklareföreningen hade årsmöte, i år var det dags för ett norrlandsbesök och det var Sundsvall som stod för värdskapet den 21 maj. Dagen inleddes med en rundtur i Sundsvalls hamn med m/v Medvind. Turen avslutades vid SCA Ortvikens pappersbruk, där SCA Transforest bjöd på både filmvisning och rundvandring i fabriken. Det var rejält svettigt, men oerhört intressant att se hur det papper tillverkas som skeppas i så stora mängder från Norrland ut över världen. Det var också kul att se Walmets stora pappersmaskiner i verkligheten, de tillverkas i Värmland och är så stora att de måste gå med fartyg till slutkunden. De kunderna finns också över hela världen, varav en alltså heter SCA Ortviken i Sundsvall. För Sjöfartsverkets helt nytillträdda GD Ann-Catrine Zetterdahl blev den rundvisningen ännu en lektion i sjöfartens betydelse och en insikt om hur allt hänger ihop. Nr sidan 1

2 . Uppklädda för besök på pappersbruket. Ulf Stenberg, Ann-Catrine Zetterdahl, Per Josephson och Thomas Lund. Lunch ombord på m/v Medvind. Sjöfartsverkets GD omgiven av Lars Nolander, Ulf Stenberg och Jan Gustavsson. Nr sidan 2

3 Innan årsmötet tog vid i Stadshuset, berättade SCA Transforests VD Magnus Svensson om skogsindustrins nya utmaningar och vad det innebär för sjöfarten. På årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Lindholm Shipping, och Per Josephson, Helge Josephson, för sitt arbete för föreningen. De fick var sitt exemplar av boken Sjölivets berättare. Till nya ledamöter valdes Hans-Inge Lidén, Scanway-Shipping, och Fredrik Hansell, Hansell Shipping. Thomas Lund, Hasting Agency, valdes till hedersledamot i föreningen. Thomas satt i styrelsen i 14 år, varav fem som ordförande, innan han avgick förra året. Kvällens middag, även den i Stadshuset, bjöd på god mat i vackert dukad lokal. Kvällens underhållning stod magikern Love Melander för. Han var speciellt ute efter att uppmärksamma de få kvinnor som var på plats i stadshussalongen, och fick upp både Ingela Berntson, Transweco Agency, och Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket, på scenen. Den senare var, som nybliven generaldirektör, en av kvällens hedersgäster. Hon höll sedan även ett mycket inspirerande tacktal som bådar gott inför det fortsatta samarbetet med föreningen och dess medlemmar. Per Josephson och Jan Gustavsson tackades av Ulf Stenberg och Berit Blomqvist för sina sex år i styrelsen. Nr sidan 3

4 Totalt deltog 85 personer under dagen och kvällen. Årsmötet 2011 kommer att hållas i Visby och 2012 kan det bli Gävle, men det är fortfarande öppet för förslag. HAMNAGENT BLIR FARTYGSAGENT OCH ANDRA BESLUT TAGNA PÅ STYRELSEMÖTET Vid styrelsemötet i samband med årsmötet i Sundsvall beslutade vi att ändra namn på hamnagenten till fartygsagent. Beslutet togs i samband med diskussionen om vårt brev till Konkurrensverket (se artikel längre ner) där vi ombetts att förklara agentens roll i transportkedjan eftersom många förletts att tro att en hamnagent arbetar för hamnen, istället för befälhavaren och rederiet. På mötet kunde vi också konstatera att många frågor äntligen kunde anses förda i mål. Ett exempel är det arbete som vi påbörjade för två år sedan med Sjöfartsverket om betalningsansvaret och som nu var färdigt i och med att vi är överens om den text som Sjöfartsverket översatt till engelska och som beskriver farledsavgifternas uppbyggnad och fartygsagentens roll däri. Texten bifogas det här utskicket, men ska även finnas på Sjöfartsverkets hemsida. Styrelsen beslutade även att vi 2010 kommer att ta fighten på allvar om farledsavgifternas bristande konkurrensneutralitet gentemot andra transportslag. Det kommer vi dels att ventilera med politikerna under Almedalsveckan, men även i spalterna. Vårt främsta mål är att Transportstyrelsen åtminstone ska finansieras på samma sätt för alla, dvs inte som idag då sjöfartens kostnader betalas av farledsavgifterna, medan järnvägens kostnader betalas av skattebetalarna. Om vi vinner den kampen hoppas vi att Sjöfartsverket får behålla de ca 150 miljoner som de annars måste föra över till Transportstyrelsen, och därmed kan vi slippa de höjningar av farledsavgifterna som Sjöfartsverket annars anser sig tvungna att genomföra senare i år. Vi kunde också konstatera att samarbetet mellan Sjöfartsverket och föreningen förbättrats ordentligt på senare tid och då särskilt efter att vi gemensamt kunde notera att det är vår förenings medlemmar som levererar in minst 70 procent av Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter. Den 17 juni kommer till exempel tre personer från Sjöfartsverket till kansliet för att diskutera en kommande kvalitetsundersökning om hur VTS:en fungerar och just nu arbetas det med en översättning av den föreskrift som reglerar bland annat lotstidens slut. Tanken är att vi ska kunna använda den för att informera främst de utländska befälhavarna så att de vet hur de ska agera när de ska signera lotskvittot på lotsarnas handdatorer. Vi ser också fram emot det kommande mötet i det Lotstrategiska rådet som planeras till hösten. Frågan om Cash to master har också fått sin lösning genom att styrelsen fastställt följande förslag till villkor vid kontanthantering: Nr sidan 4

5 Begränsning av kontantbelopp till SEK 50,000. Belopp överskjutande detta skall hanteras av vaktbolag/värdetransport genom agentens försorg. Samtliga kostnader, även sådana för extra säkerhetsåtgärder vid hantering av lägre belopp än under punkt 1, är för redarens räkning. Endast av redaren förskotterade medel hanteras. Agenten lämnar aldrig förskott ur egen kassa. Agenten friskrives från allt ansvar för förlust av medel i följd av brottslig gärning. Agenten förpliktigar sig att vara behjälplig vid utredning av brott i följd av tillgrepp av varjehanda slag. Redaren skall stå för kostnaden för förlorad arbetsintäkt i följd av att agenten är behjälplig vid sådan utredning. Ovanstående har även översatts av Per Kristiansson och bifogas i särskild fil för den som vill baka in det i sina sedvanliga agentavtal. Även frågan om ansvarsförsäkring har nu fått ett förslag till lösning eftersom Fairwater Marine AB förhandlat fram en grupplösning med ITIC om en särskild försäkringslösning för våra medlemmar. Försäkringen ger rabatt till alla medlemmar och ytterligare rabatt till dem som har kvalitetssäkrat sig genom FONASBA Quality Standard. Föreningen kommer inom kort att skicka ut det färdiga förslaget till alla medlemmar. Avslutningsvis sattes även datum för årets höstmöte till 18 november, boka datumet redan nu! FARTYGSAGENT MED RÄTT ATT GRIPA IN Anders Östman, fartygsagent i Umeå, fick för några veckor sedan en arbetsdag han sent ska glömma. Det började med att befälhavaren på det ryska fartyg som låg i hamnen ringde och berättade att en vilsen tonåring irrrade runt på fartygets däck och påstod sig vara inspektör. Jag förstod med en gång att det inte stod rätt till, förklarade Anders Östman som genast begav sig ombord tillsammans med hamnens säkerhetsansvariga. När killen insåg att han inte skulle kunna smita iland igen blev han desperat och Anders fick använda en del muskelkraft för att hålla honom i schack innan polis anlände. Han var som vilken 20-åring som helst, möjligen trodde jag att han var drogad, för skum verkade han ju, säger Anders Östman efteråt. Desto mera chockad blev han förstås strax efteråt då han fick veta att det inte var vilken kille som helst, utan den efterspanade trippelmördaren (som mördat sina småsyskon och deras far) som Anders Östman varit med och gripit. Nr sidan 5

6 En fruktansvärt tragisk historia, och helt overkligt att jag skulle hamna mitt i den, under en vanlig dag på jobbet 54 ORGANISATIONER GÅR TILL EU OM SVAVELKRAV IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i fartygsbränsle är oacceptabla. Detta skriver 54 organisationer - däribland, Sveriges Redareförening och Skogsindustrierna samt landbaserad industri, hamnar och rederier - i ett brev som den 12 maj skickades till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potocnik "De globala reglerna om sänkning till 0,5 procent svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 procent från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla", skriver organisationerna och fortsätter: "Regeln om 0,1 procent svavel drevs igenom i den internationella sjöfartsorganisationen IMO utan föregående konsekvensanalys. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket, kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent för godstransporter. Den sammanlagda kostnaden för näringslivet bedöms bli 28 miljarder kronor årligen." Organisationerna bakom brevet vädjar därför till EU-kommissionen för att verka för att EU inte har två nivåer för svavel i Europa. - Södra Europa kommer att införa 0,5 procent senast år Logiskt är därför att ha 0,5 procent även i norra Europa i ett första steg. Kravet på bränsle om 0,1 procent bör skjutas på framtiden till dess att bränsle till rimliga kostnader finns tillgängligt, säger Karolina Boholm, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna. Olika krav i olika delar av världen Globalt ska enligt IMO-beslutet följande gälla (inklusive EU-länder som ej ingår i SECA-området): 4,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 3,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från ,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från 2020 om en konsekvensanalys visar att så är möjligt, annars ska 0,5 procent gälla från Inom SECA-området, det vill säga norra Europa skall enligt IMO-beslutet gälla: 1,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 1,0 procent svavelhalt i fartygsbränsle juli ,1 procent svavelhalt i fartygsbränsle 2015 Nr sidan 6

7 På vår europeiska Skeppsmäklareförening, ECASBA:s möte, som hölls samtidigt som vårt eget årsmöte, togs också frågan upp. Efteråt fick vi följande brev från Gunnar Heinonen, före detta ordförande i ECASBA: Hej Berit, hälsningar från Gijón och jättemötet kring European Maritime Day med en hel del intressant. Vi höll bland annat styrelsemöte för ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) och beslöt skriva till komissionen (Barroso, Kallas och Potocnik) och ge vårt fulla stöd till det brev som sändes den Bästa hälsningar, Gunnar. SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGEN SKRIVER TILL KONKURRENSVERKET har uppmanats att ge sin syn på det underlag som kom in till Konkurrensverket i samband med det bråk som uppstått då Norrköpings hamn sålde ut Europa Transport. Vi återger här brevet i sin helhet: vill med detta brev förklara fartygsagentens roll i transportkedjan och därmed understryka vikten av att denne kan utföra sitt arbete utan snedvridande konkurrens. Däremot anser vi oss inte ha tillräcklig kompetens för att avgöra om själva företagsförsäljningen har gjorts enbart med syfte att kringgå svensk konkurrenslagstiftning, den bedömningen överlåter vi med varm hand till Konkurrensverkets jurister att bedöma. När det gäller att spegla den utveckling som skett i landets olika hamnar de senaste åren anser vi oss dock ha sakkunskap. Till att börja med vill vi med emfas slå fast att klareringstjänster aldrig har varit, och aldrig kommer att vara en naturlig del av hamnverksamheten, såsom Norrköpings hamn skriver i sitt inlägg till Konkurrensverket. Tvärtom är det oerhört viktigt att det finns en rågång mellan hamnen och fartygets agent för vem ska annars ta tillvara rederiets intressen vid eventuella tvister med och skadeanspråk på hamnmyndigheter, stuverier, varuägare? Att klarera ett fartyg har alltid varit den naturliga arbetsuppgiften för landets alla fartygsagenter, det har varit en del i den service som redaren köper in för att hans fartyg ska få en så smidig expediering som möjligt i hamn. Ett fartyg är en oerhört kostnadsintensiv investering och varje timme i hamn innebär enbart utgifter. Det ligger alltså i redarens intresse att ha en part i hamnen som enbart ser till hans intressen. Fartygsagenten skall vara befälhavaren behjälplig med allt han kan tänkas behöva hjälp med, oavsett om det är att beställa bogserbåt, köra avgående Nr sidan 7

8 besättningsmän till flygplatser eller att hålla kontakt med industrin för att informera om att lastningen kommer att flyta så som det är tänkt under hamnanlöpet. Fartygsagenten är redarens förlängda arm; en förtrogen som kan den lokala hamnen, men inte är en del av den. Den som försöker förminska detta arbete till att bara gälla arbetet med att plita in uppgifter i Sjöfartsverkets fartygsrapporteringssystem (FRS:en) gör det lite väl enkelt för sig. Detta är ett arbete som tillkommit på senare tid och som vi i föreningen arbetat hårt för att Sjöfartsverket ska samadministrera med både Kustbevakningen och Tullverket. Det är nämligen i mångt och mycket samma uppgifter som efterfrågas. Flera svenska hamnar har i sin tur utvecklat systemen så att deras eget behov av samordning av uppgifterna kan komma dem tillgodo, vilket vi i och för sig inte har något emot. Men när de sedan använder detta som ett argument för att dra slutsatsen att ordet klareringstjänster måhända lever kvar, men bara som begrepp, då tycker vi att man drar allt för långtgående och rent felaktiga slutsatser. Nedanstående lista över arbetsuppgifter är fortfarande bara ett axplock av allt som görs, men likväl visar det på den stora bredd av arbetsuppgifter som fartygsagenten gör på uppdrag av rederiet och befälhavaren: Lämnar kostnadsindikation över samtliga kostnader för anlöpet. Tar in förskott för att säkerställda att hamn, sjöfartsverk och övriga leverantörer får betalt för sina tjänster. När det gäller Sjöfartsverkets kostnader, dvs lots- och farledsavgifter, måste våra medlemmar till och med garantera betalningarna gentemot Sjöfartsverket. Om inte redaren betalar blir alltså fartygsagenten ändå betalningsskyldig gentemot Sjöfartsverket. Beställer båtmän. Beställer lots i förekommande fall. Beställer bogserbåtar i förekommande fall. Lämnar förhandsanmälan till Kustbevakningen, Tullverket och Sjöfartsverket. Anmäler behovet av kajplats och stuveritjänster till hamnen. Besöker befälhavaren för att efterhöra vad han ev kan behöva för hjälp, t ex leverans av kontanter till fartyget, post till besättningen och andra tjänster. Det kan vara en besättningsman som behöver köras till tandläkare, sjuktransport av akut sjuka sjömän och arbete med att hitta en läkare som kan behandla patienterna innan avgång. Eller i princip vad som helst. Det är också ofta en del arbete vid av- och påmönstring för visering av sjömän från 3:e land, ett arbete som ser ut att öka allt mer i takt med sjöfartens ökade internationalisering. Håller rederiet uppdaterat om vad som händer under hamnuppehållet, dvs hur lastning och lossning framskrider. Kan även vara behjälplig i vissa fall under hela lastnings- och lossningsprocessen som en förmedlande länk mellan fartyget och hamnens stuveri. Efter avgång fyller man i ett statement of facts över anlöpet. Nr sidan 8

9 Farledsdeklarationen fylls i på Sjöfartsverkets hemsida senast en vecka efter avgång. Utifrån denna deklaration baserar Sjöfartsverket sina farledsavgifter. Samtliga leverantörer skickar sina fakturor till fartygsagenten som sammanställer dem till en enda faktura som skickas till rederiet för betalning. Kanske den viktigaste uppgiften för fartygsagenten ändå är att vara den lokala, oberoende representanten så att rederiet vet att om något oförutsett händer finns det en som kan lösa de problem som uppstår. De hänger ofta ihop med just hamnen. Det kan vara en kran som skadar fartyget eller en truck som körs vårdslöst och förstör gods och/eller lastbärare. Vem ska ta tillvara rederiets intresse om hamnen lagt fartygsagentens arbete inom sin egen verksamhetsdomän? Vi kan aldrig acceptera att en hamn anser att fartygsagentens arbetsuppgifter är en del av hamnarbetet. Detta är heller inget problem i de största svenska hamnarna såsom Göteborg, Malmö och Helsingborg. Men det är sant att flera av andra svenska hamnar under de senaste åren fått för sig att det är på det här sättet. Vi har flera exempel när kommunala och/eller privata hamnar utestängt våra medlemmar genom att de förklarar för rederiet att enbart deras egen klareringspersonal har passersedel genom hamnområdet. Men i samtliga fall har vi löst detta genom att vi helt enkelt ringt och förklarat att en allmän hamn självklart också måste tillåta att de fartyg de tar emot själva får utse sina fartygsagenter. Det måste väl om något strida mot svensk och europeisk konkurrenslagstiftning om hamnen själva skulle sätta upp spelreglerna för andra privata företag? Vi anser att vi kommit till rätta med detta problem, även om vi också insett att det är en kamp som ständigt måste föras för att respekten för våra medlemmars yrkeskunnande ska bevaras. I grund och botten anser vi att gränsen mellan hamnen och fartygsagenten ska vara helt solid, men vi har på senare år insett att vi inte haft någon möjlighet att vinna kampen i de fall hamnarna köpt upp lokala fartygsagenter och drivit dem som egna dotterbolag. Vi har då förlitat oss på att de anställda i respektive bolag arbetar som de seriösa fartygsagenter de är och att deras lojaliteter finns hos uppdragsgivaren, inte hos arbetsgivaren, i de fall en konflikt uppstår. Vi har också utgått ifrån att alla avgifter och servicenivåer sätts på ett konkurrensneutralt sätt mellan de agenter som är hamnägda och de privatägda. Allt annat skulle vi direkt anmäla till Konkurrensverket som missbruk av dominerande ställning. Vi har även sett fram emot med spänning på vad den nya kommunala konkurrenslagen ska kunna säga i det här fallet. Är det alls tillåtet för en till 100 procent kommunal hamn att äga en skeppsmäklerirörelse som bland annat utför klareringstjänster i konkurrens med det privata näringslivet? Nr sidan 9

10 Vad avser Konkurrensverket att göra i de hamnar där detta ändå görs, om det nu inte är tillåtet? Med vänliga hälsningar Berit Blomqvist, på uppdrag av styrelsen i Sveriges Skeppsmäklarförening organiserar 140 medlemsföretag med cirka anställda längs den svenska kusten samt i Vänern och Mälaren. De anställda kan delas upp i fyra olika kategorier: Köp- och försäljningsmäklare, förmedlar likt en fastighetsmäklare affärer mellan köpare och säljare av fartyg. Arbetar inom alla segment. Befraktningsmäklare, förmedlar kontakten mellan rederi och lastägare med behov av sjötransporter. Arbetar oftast inom bulk och tank. Linjeagent, marknadsför rederiets seglingar, sköter den praktiska hanteringen, inkasserar frakter och håller kontakten med exportörer, importörer och speditörer. Arbetar mest inom roro- och containersegmentet. Fartygsagenten, är rederiets förlängda arm i varje enskild hamn. Arbetar inom alla segment, utom färjor. Våra 140 medlemsföretag kan ha flera yrkeskategorier anställda eller vara starkt specialiserade. De flesta linjeagenturer har t ex egna fartygsagenter anställda om linjerederiets fartyg kommer till svensk hamn och många befraktningsmäklerier har fartygsagenter anställda som både sköter de egna fartygen och kan ta externa fartygsagentuppdrag. Dagen efter att vårt brev anlände till Konkurrensverket fick vi följande svar: För er kännedom meddelas att Konkurrensverket idag, vid dragning inför Generaldirektören, bedömt att det finns anledning att fortsätta handläggningen i ärendet D nr 154/2010 gällande Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Vänliga hälsningar, Karin Roberts, föredragande, Konkurrensverket ALMEDALSPROGRAMMET SNART KOMPLETT Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar,, Sjöfartsverket och Skärgårdsredarna arrangerar för tredje året i rad en gemensam Sjöfartspub under Almedalsveckan, 5 till 9 juli. Arrangemanget syftar till att samla människor med intresse för sjöfarts- och transportfrågor. Varje kväll har sitt speciella ämne med en inbjuden gäst (eller paneldeltagare) som på ett lättsamt sätt får avbryta pubminglet med ett kortare tal om sitt ämne. Nr sidan 10

11 Vi arbetar fortfarande på programmet men på måndagen gästas puben av Dan Sten Olsson, koncernchef Stena AB, som kommer att berätta om konceptfartyget och luftkuddeprojektet Stena Airmax och på onsdagen debatteras sjöfartens brukaravgifter med bl a representanter från Sveriges Skeppsmäklare. Dagen efter kommer Sjöfartsverket nya generaldirektör och berättar om verkets nya inriktning och på fredagen, den sista pubdagen, handlar det om kollektivtrafik till sjöss och världens första high-speed-klassade kolfiberkatamaran. Då heter gästen Helena Leufstadius, vd Styrsöbolaget. Puben bjuder på öl, vin och läsk samt en lättare buffé och den har varit mycket uppskattad. Förra året gästades puben i snitt av 80 personer, som mest ca 120 personer under en kväll. Det är ett mycket stort antal med tanke på det enorma utbud av aktiviteter som finns i Visby under veckan. Eftersom puben dessutom hålls inne i en sluten trädgård har vi sluppit gratisätarna. Våra besökare har varit näringslivsfolk, riks- och lokalpolitiker, branschrepresentanter, media, studenter m fl. Alla läsare av Skeppsmäklarnytt är självklart mer än välkomna att delta i arrangemanget, men för den som dessutom vill synas lite extra kan vi erbjuda plats på den banderoll som kommer att sitta ovanför buffébordet på en av tältväggväggarnas långsida, varje pubkväll, måndag till fredag. Det kostar kronor plus moms, och då får man även dela ut informationsmaterial/give aways. Hör av er till Anna Hammargren, Sjöfartsforum, eller Christina Gisselberg, Sveriges Hamnar, vid intresse. Besked och orginallogotype med färganvisning behövs snarast, senast den 16 juni. BJÖRN NILSSON NY ORDFÖRANDE I SVERIGES HAMNAR Vid Sveriges Hamnars årsmöte 26 maj valdes ny ordförande och styrelse. Till ny ordförande efter PO Jansson, som går i pension, har förbundet valt Björn Nilsson från Karlshamns hamn. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen efter PO Jansson. Just nu är Sveriges Hamnar inne i en intensiv, spännande period med mycket viktiga frågor på agendan, säger Björn Nilsson. Till ny vice ordförande valdes Johan Röstin, CMP, och till övriga ledamöter i styrelsen valdes vid årsmötet: Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn; Bengt-Erik Bengtsson, Norrköpings Hamn; Curt Kristoffersson, Umeå Hamn; Torbjörn Wedebrand, Wallhamn; Patrik Åman, Mälarhamnar; Erik Froste, Södertälje Hamn; Tommy Halén, Trelleborgs Hamn och Peter Jeppsson, vd Transport-Gruppen. Björn Nilsson har för övrigt tackat ja till att tala vid vårt höstmöte den 18 november, då för att utveckla de svenska hamnarnas syn på fartygs- och linjeagenters roll i transportkedjan och då kanske särskilt för den lokala hamnen. Det kommer att bli ett Nr sidan 11

12 spännande föredrag! Även Sjöfartsverkets GD Ann-Catrine Zetterdahl har lovat komma till det mötet. NYTT FRÅN EU, RIKSDAG OCH DEPARTEMENT EU-remiss för alla om EU e-maritime initiative Inom EU pågår en process för att utveckla konceptet e-maritime, vilket är ett bredare koncept än e-navigation, som syftar till att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd och transporteffektivitet genom förbättrad insamling, behandling, utbyte och presentation av relevant information såväl ombord som på land. Det har på EU-nivån påbörjats en öppen konsultation (Public Consultation) i frågan om EU e-maritime. Hamnar, myndigheter, inspektörer, fartygs- och godsägare, försäkringsbolag, mäklare, m.fl. kan gå in på länken och lämna sina synpunkter genom att fylla i enkäten. Länk till e-maritime KALENDARIUM 8 juni Möte i svenska FAL-kommittén, Norrköping (Ulf S deltar) 8 juni Styrelsemöte i Sjöfartsforum, Göteborg 9 juni Möte med Göteborgs hamn på kansliet, om nya taxan 17 juni Möte med Sjöfartsverket om nya kvalitetsenkäten, på kansliet 28 juni Referensgruppsmöte i utredningen om svensk sjöfarts Konkurrensförutsättningar, Göteborg 5-9 juli Almedalsveckan med Sjöfartspub i Skeppsmäklare Ekmans trädgård, onsdagen är vår dag. Mer info kommer. 12 juli - 6 augusti Kansliet semesterstängt augusti Nordiskt Skeppsmäklarmöte i Helsingfors 2 september Styrelsemöte i, Göteborg 18 november Höstmöte i, Göteborg Nr sidan 12

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2013 2013-06-03 ÅRSMÖTE I ABSOLUT SOLSKEN

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2013 2013-06-03 ÅRSMÖTE I ABSOLUT SOLSKEN Nr 5 2013 2013-06-03 SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte i absolut solsken Punkt är nu satt i debatten kring APMT Succé - enda passande ordet för Sjöfartens entreprenörsdag 2013 Cajsa Henrikson Ung Sjöfartsentreprenör

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2014 VOLYM 78 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage Vd har ordet! Så var

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer