SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR"

Transkript

1 Nr SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU om svavelkrav Skeppsmäklareföreningen skriver till Konkurrensverket Almedalsprogrammet snart komplett Björn Nilsson ny ordförande i Sveriges Hamnar Nytt från EU, Riksdag och Departement Kalendarium ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Som vanligt var det soligt väder när Skeppsmäklareföreningen hade årsmöte, i år var det dags för ett norrlandsbesök och det var Sundsvall som stod för värdskapet den 21 maj. Dagen inleddes med en rundtur i Sundsvalls hamn med m/v Medvind. Turen avslutades vid SCA Ortvikens pappersbruk, där SCA Transforest bjöd på både filmvisning och rundvandring i fabriken. Det var rejält svettigt, men oerhört intressant att se hur det papper tillverkas som skeppas i så stora mängder från Norrland ut över världen. Det var också kul att se Walmets stora pappersmaskiner i verkligheten, de tillverkas i Värmland och är så stora att de måste gå med fartyg till slutkunden. De kunderna finns också över hela världen, varav en alltså heter SCA Ortviken i Sundsvall. För Sjöfartsverkets helt nytillträdda GD Ann-Catrine Zetterdahl blev den rundvisningen ännu en lektion i sjöfartens betydelse och en insikt om hur allt hänger ihop. Nr sidan 1

2 . Uppklädda för besök på pappersbruket. Ulf Stenberg, Ann-Catrine Zetterdahl, Per Josephson och Thomas Lund. Lunch ombord på m/v Medvind. Sjöfartsverkets GD omgiven av Lars Nolander, Ulf Stenberg och Jan Gustavsson. Nr sidan 2

3 Innan årsmötet tog vid i Stadshuset, berättade SCA Transforests VD Magnus Svensson om skogsindustrins nya utmaningar och vad det innebär för sjöfarten. På årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Lindholm Shipping, och Per Josephson, Helge Josephson, för sitt arbete för föreningen. De fick var sitt exemplar av boken Sjölivets berättare. Till nya ledamöter valdes Hans-Inge Lidén, Scanway-Shipping, och Fredrik Hansell, Hansell Shipping. Thomas Lund, Hasting Agency, valdes till hedersledamot i föreningen. Thomas satt i styrelsen i 14 år, varav fem som ordförande, innan han avgick förra året. Kvällens middag, även den i Stadshuset, bjöd på god mat i vackert dukad lokal. Kvällens underhållning stod magikern Love Melander för. Han var speciellt ute efter att uppmärksamma de få kvinnor som var på plats i stadshussalongen, och fick upp både Ingela Berntson, Transweco Agency, och Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket, på scenen. Den senare var, som nybliven generaldirektör, en av kvällens hedersgäster. Hon höll sedan även ett mycket inspirerande tacktal som bådar gott inför det fortsatta samarbetet med föreningen och dess medlemmar. Per Josephson och Jan Gustavsson tackades av Ulf Stenberg och Berit Blomqvist för sina sex år i styrelsen. Nr sidan 3

4 Totalt deltog 85 personer under dagen och kvällen. Årsmötet 2011 kommer att hållas i Visby och 2012 kan det bli Gävle, men det är fortfarande öppet för förslag. HAMNAGENT BLIR FARTYGSAGENT OCH ANDRA BESLUT TAGNA PÅ STYRELSEMÖTET Vid styrelsemötet i samband med årsmötet i Sundsvall beslutade vi att ändra namn på hamnagenten till fartygsagent. Beslutet togs i samband med diskussionen om vårt brev till Konkurrensverket (se artikel längre ner) där vi ombetts att förklara agentens roll i transportkedjan eftersom många förletts att tro att en hamnagent arbetar för hamnen, istället för befälhavaren och rederiet. På mötet kunde vi också konstatera att många frågor äntligen kunde anses förda i mål. Ett exempel är det arbete som vi påbörjade för två år sedan med Sjöfartsverket om betalningsansvaret och som nu var färdigt i och med att vi är överens om den text som Sjöfartsverket översatt till engelska och som beskriver farledsavgifternas uppbyggnad och fartygsagentens roll däri. Texten bifogas det här utskicket, men ska även finnas på Sjöfartsverkets hemsida. Styrelsen beslutade även att vi 2010 kommer att ta fighten på allvar om farledsavgifternas bristande konkurrensneutralitet gentemot andra transportslag. Det kommer vi dels att ventilera med politikerna under Almedalsveckan, men även i spalterna. Vårt främsta mål är att Transportstyrelsen åtminstone ska finansieras på samma sätt för alla, dvs inte som idag då sjöfartens kostnader betalas av farledsavgifterna, medan järnvägens kostnader betalas av skattebetalarna. Om vi vinner den kampen hoppas vi att Sjöfartsverket får behålla de ca 150 miljoner som de annars måste föra över till Transportstyrelsen, och därmed kan vi slippa de höjningar av farledsavgifterna som Sjöfartsverket annars anser sig tvungna att genomföra senare i år. Vi kunde också konstatera att samarbetet mellan Sjöfartsverket och föreningen förbättrats ordentligt på senare tid och då särskilt efter att vi gemensamt kunde notera att det är vår förenings medlemmar som levererar in minst 70 procent av Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter. Den 17 juni kommer till exempel tre personer från Sjöfartsverket till kansliet för att diskutera en kommande kvalitetsundersökning om hur VTS:en fungerar och just nu arbetas det med en översättning av den föreskrift som reglerar bland annat lotstidens slut. Tanken är att vi ska kunna använda den för att informera främst de utländska befälhavarna så att de vet hur de ska agera när de ska signera lotskvittot på lotsarnas handdatorer. Vi ser också fram emot det kommande mötet i det Lotstrategiska rådet som planeras till hösten. Frågan om Cash to master har också fått sin lösning genom att styrelsen fastställt följande förslag till villkor vid kontanthantering: Nr sidan 4

5 Begränsning av kontantbelopp till SEK 50,000. Belopp överskjutande detta skall hanteras av vaktbolag/värdetransport genom agentens försorg. Samtliga kostnader, även sådana för extra säkerhetsåtgärder vid hantering av lägre belopp än under punkt 1, är för redarens räkning. Endast av redaren förskotterade medel hanteras. Agenten lämnar aldrig förskott ur egen kassa. Agenten friskrives från allt ansvar för förlust av medel i följd av brottslig gärning. Agenten förpliktigar sig att vara behjälplig vid utredning av brott i följd av tillgrepp av varjehanda slag. Redaren skall stå för kostnaden för förlorad arbetsintäkt i följd av att agenten är behjälplig vid sådan utredning. Ovanstående har även översatts av Per Kristiansson och bifogas i särskild fil för den som vill baka in det i sina sedvanliga agentavtal. Även frågan om ansvarsförsäkring har nu fått ett förslag till lösning eftersom Fairwater Marine AB förhandlat fram en grupplösning med ITIC om en särskild försäkringslösning för våra medlemmar. Försäkringen ger rabatt till alla medlemmar och ytterligare rabatt till dem som har kvalitetssäkrat sig genom FONASBA Quality Standard. Föreningen kommer inom kort att skicka ut det färdiga förslaget till alla medlemmar. Avslutningsvis sattes även datum för årets höstmöte till 18 november, boka datumet redan nu! FARTYGSAGENT MED RÄTT ATT GRIPA IN Anders Östman, fartygsagent i Umeå, fick för några veckor sedan en arbetsdag han sent ska glömma. Det började med att befälhavaren på det ryska fartyg som låg i hamnen ringde och berättade att en vilsen tonåring irrrade runt på fartygets däck och påstod sig vara inspektör. Jag förstod med en gång att det inte stod rätt till, förklarade Anders Östman som genast begav sig ombord tillsammans med hamnens säkerhetsansvariga. När killen insåg att han inte skulle kunna smita iland igen blev han desperat och Anders fick använda en del muskelkraft för att hålla honom i schack innan polis anlände. Han var som vilken 20-åring som helst, möjligen trodde jag att han var drogad, för skum verkade han ju, säger Anders Östman efteråt. Desto mera chockad blev han förstås strax efteråt då han fick veta att det inte var vilken kille som helst, utan den efterspanade trippelmördaren (som mördat sina småsyskon och deras far) som Anders Östman varit med och gripit. Nr sidan 5

6 En fruktansvärt tragisk historia, och helt overkligt att jag skulle hamna mitt i den, under en vanlig dag på jobbet 54 ORGANISATIONER GÅR TILL EU OM SVAVELKRAV IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i fartygsbränsle är oacceptabla. Detta skriver 54 organisationer - däribland, Sveriges Redareförening och Skogsindustrierna samt landbaserad industri, hamnar och rederier - i ett brev som den 12 maj skickades till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potocnik "De globala reglerna om sänkning till 0,5 procent svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 procent från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla", skriver organisationerna och fortsätter: "Regeln om 0,1 procent svavel drevs igenom i den internationella sjöfartsorganisationen IMO utan föregående konsekvensanalys. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket, kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent för godstransporter. Den sammanlagda kostnaden för näringslivet bedöms bli 28 miljarder kronor årligen." Organisationerna bakom brevet vädjar därför till EU-kommissionen för att verka för att EU inte har två nivåer för svavel i Europa. - Södra Europa kommer att införa 0,5 procent senast år Logiskt är därför att ha 0,5 procent även i norra Europa i ett första steg. Kravet på bränsle om 0,1 procent bör skjutas på framtiden till dess att bränsle till rimliga kostnader finns tillgängligt, säger Karolina Boholm, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna. Olika krav i olika delar av världen Globalt ska enligt IMO-beslutet följande gälla (inklusive EU-länder som ej ingår i SECA-området): 4,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 3,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från ,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle från 2020 om en konsekvensanalys visar att så är möjligt, annars ska 0,5 procent gälla från Inom SECA-området, det vill säga norra Europa skall enligt IMO-beslutet gälla: 1,5 procent svavelhalt i fartygsbränsle idag 1,0 procent svavelhalt i fartygsbränsle juli ,1 procent svavelhalt i fartygsbränsle 2015 Nr sidan 6

7 På vår europeiska Skeppsmäklareförening, ECASBA:s möte, som hölls samtidigt som vårt eget årsmöte, togs också frågan upp. Efteråt fick vi följande brev från Gunnar Heinonen, före detta ordförande i ECASBA: Hej Berit, hälsningar från Gijón och jättemötet kring European Maritime Day med en hel del intressant. Vi höll bland annat styrelsemöte för ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) och beslöt skriva till komissionen (Barroso, Kallas och Potocnik) och ge vårt fulla stöd till det brev som sändes den Bästa hälsningar, Gunnar. SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGEN SKRIVER TILL KONKURRENSVERKET har uppmanats att ge sin syn på det underlag som kom in till Konkurrensverket i samband med det bråk som uppstått då Norrköpings hamn sålde ut Europa Transport. Vi återger här brevet i sin helhet: vill med detta brev förklara fartygsagentens roll i transportkedjan och därmed understryka vikten av att denne kan utföra sitt arbete utan snedvridande konkurrens. Däremot anser vi oss inte ha tillräcklig kompetens för att avgöra om själva företagsförsäljningen har gjorts enbart med syfte att kringgå svensk konkurrenslagstiftning, den bedömningen överlåter vi med varm hand till Konkurrensverkets jurister att bedöma. När det gäller att spegla den utveckling som skett i landets olika hamnar de senaste åren anser vi oss dock ha sakkunskap. Till att börja med vill vi med emfas slå fast att klareringstjänster aldrig har varit, och aldrig kommer att vara en naturlig del av hamnverksamheten, såsom Norrköpings hamn skriver i sitt inlägg till Konkurrensverket. Tvärtom är det oerhört viktigt att det finns en rågång mellan hamnen och fartygets agent för vem ska annars ta tillvara rederiets intressen vid eventuella tvister med och skadeanspråk på hamnmyndigheter, stuverier, varuägare? Att klarera ett fartyg har alltid varit den naturliga arbetsuppgiften för landets alla fartygsagenter, det har varit en del i den service som redaren köper in för att hans fartyg ska få en så smidig expediering som möjligt i hamn. Ett fartyg är en oerhört kostnadsintensiv investering och varje timme i hamn innebär enbart utgifter. Det ligger alltså i redarens intresse att ha en part i hamnen som enbart ser till hans intressen. Fartygsagenten skall vara befälhavaren behjälplig med allt han kan tänkas behöva hjälp med, oavsett om det är att beställa bogserbåt, köra avgående Nr sidan 7

8 besättningsmän till flygplatser eller att hålla kontakt med industrin för att informera om att lastningen kommer att flyta så som det är tänkt under hamnanlöpet. Fartygsagenten är redarens förlängda arm; en förtrogen som kan den lokala hamnen, men inte är en del av den. Den som försöker förminska detta arbete till att bara gälla arbetet med att plita in uppgifter i Sjöfartsverkets fartygsrapporteringssystem (FRS:en) gör det lite väl enkelt för sig. Detta är ett arbete som tillkommit på senare tid och som vi i föreningen arbetat hårt för att Sjöfartsverket ska samadministrera med både Kustbevakningen och Tullverket. Det är nämligen i mångt och mycket samma uppgifter som efterfrågas. Flera svenska hamnar har i sin tur utvecklat systemen så att deras eget behov av samordning av uppgifterna kan komma dem tillgodo, vilket vi i och för sig inte har något emot. Men när de sedan använder detta som ett argument för att dra slutsatsen att ordet klareringstjänster måhända lever kvar, men bara som begrepp, då tycker vi att man drar allt för långtgående och rent felaktiga slutsatser. Nedanstående lista över arbetsuppgifter är fortfarande bara ett axplock av allt som görs, men likväl visar det på den stora bredd av arbetsuppgifter som fartygsagenten gör på uppdrag av rederiet och befälhavaren: Lämnar kostnadsindikation över samtliga kostnader för anlöpet. Tar in förskott för att säkerställda att hamn, sjöfartsverk och övriga leverantörer får betalt för sina tjänster. När det gäller Sjöfartsverkets kostnader, dvs lots- och farledsavgifter, måste våra medlemmar till och med garantera betalningarna gentemot Sjöfartsverket. Om inte redaren betalar blir alltså fartygsagenten ändå betalningsskyldig gentemot Sjöfartsverket. Beställer båtmän. Beställer lots i förekommande fall. Beställer bogserbåtar i förekommande fall. Lämnar förhandsanmälan till Kustbevakningen, Tullverket och Sjöfartsverket. Anmäler behovet av kajplats och stuveritjänster till hamnen. Besöker befälhavaren för att efterhöra vad han ev kan behöva för hjälp, t ex leverans av kontanter till fartyget, post till besättningen och andra tjänster. Det kan vara en besättningsman som behöver köras till tandläkare, sjuktransport av akut sjuka sjömän och arbete med att hitta en läkare som kan behandla patienterna innan avgång. Eller i princip vad som helst. Det är också ofta en del arbete vid av- och påmönstring för visering av sjömän från 3:e land, ett arbete som ser ut att öka allt mer i takt med sjöfartens ökade internationalisering. Håller rederiet uppdaterat om vad som händer under hamnuppehållet, dvs hur lastning och lossning framskrider. Kan även vara behjälplig i vissa fall under hela lastnings- och lossningsprocessen som en förmedlande länk mellan fartyget och hamnens stuveri. Efter avgång fyller man i ett statement of facts över anlöpet. Nr sidan 8

9 Farledsdeklarationen fylls i på Sjöfartsverkets hemsida senast en vecka efter avgång. Utifrån denna deklaration baserar Sjöfartsverket sina farledsavgifter. Samtliga leverantörer skickar sina fakturor till fartygsagenten som sammanställer dem till en enda faktura som skickas till rederiet för betalning. Kanske den viktigaste uppgiften för fartygsagenten ändå är att vara den lokala, oberoende representanten så att rederiet vet att om något oförutsett händer finns det en som kan lösa de problem som uppstår. De hänger ofta ihop med just hamnen. Det kan vara en kran som skadar fartyget eller en truck som körs vårdslöst och förstör gods och/eller lastbärare. Vem ska ta tillvara rederiets intresse om hamnen lagt fartygsagentens arbete inom sin egen verksamhetsdomän? Vi kan aldrig acceptera att en hamn anser att fartygsagentens arbetsuppgifter är en del av hamnarbetet. Detta är heller inget problem i de största svenska hamnarna såsom Göteborg, Malmö och Helsingborg. Men det är sant att flera av andra svenska hamnar under de senaste åren fått för sig att det är på det här sättet. Vi har flera exempel när kommunala och/eller privata hamnar utestängt våra medlemmar genom att de förklarar för rederiet att enbart deras egen klareringspersonal har passersedel genom hamnområdet. Men i samtliga fall har vi löst detta genom att vi helt enkelt ringt och förklarat att en allmän hamn självklart också måste tillåta att de fartyg de tar emot själva får utse sina fartygsagenter. Det måste väl om något strida mot svensk och europeisk konkurrenslagstiftning om hamnen själva skulle sätta upp spelreglerna för andra privata företag? Vi anser att vi kommit till rätta med detta problem, även om vi också insett att det är en kamp som ständigt måste föras för att respekten för våra medlemmars yrkeskunnande ska bevaras. I grund och botten anser vi att gränsen mellan hamnen och fartygsagenten ska vara helt solid, men vi har på senare år insett att vi inte haft någon möjlighet att vinna kampen i de fall hamnarna köpt upp lokala fartygsagenter och drivit dem som egna dotterbolag. Vi har då förlitat oss på att de anställda i respektive bolag arbetar som de seriösa fartygsagenter de är och att deras lojaliteter finns hos uppdragsgivaren, inte hos arbetsgivaren, i de fall en konflikt uppstår. Vi har också utgått ifrån att alla avgifter och servicenivåer sätts på ett konkurrensneutralt sätt mellan de agenter som är hamnägda och de privatägda. Allt annat skulle vi direkt anmäla till Konkurrensverket som missbruk av dominerande ställning. Vi har även sett fram emot med spänning på vad den nya kommunala konkurrenslagen ska kunna säga i det här fallet. Är det alls tillåtet för en till 100 procent kommunal hamn att äga en skeppsmäklerirörelse som bland annat utför klareringstjänster i konkurrens med det privata näringslivet? Nr sidan 9

10 Vad avser Konkurrensverket att göra i de hamnar där detta ändå görs, om det nu inte är tillåtet? Med vänliga hälsningar Berit Blomqvist, på uppdrag av styrelsen i Sveriges Skeppsmäklarförening organiserar 140 medlemsföretag med cirka anställda längs den svenska kusten samt i Vänern och Mälaren. De anställda kan delas upp i fyra olika kategorier: Köp- och försäljningsmäklare, förmedlar likt en fastighetsmäklare affärer mellan köpare och säljare av fartyg. Arbetar inom alla segment. Befraktningsmäklare, förmedlar kontakten mellan rederi och lastägare med behov av sjötransporter. Arbetar oftast inom bulk och tank. Linjeagent, marknadsför rederiets seglingar, sköter den praktiska hanteringen, inkasserar frakter och håller kontakten med exportörer, importörer och speditörer. Arbetar mest inom roro- och containersegmentet. Fartygsagenten, är rederiets förlängda arm i varje enskild hamn. Arbetar inom alla segment, utom färjor. Våra 140 medlemsföretag kan ha flera yrkeskategorier anställda eller vara starkt specialiserade. De flesta linjeagenturer har t ex egna fartygsagenter anställda om linjerederiets fartyg kommer till svensk hamn och många befraktningsmäklerier har fartygsagenter anställda som både sköter de egna fartygen och kan ta externa fartygsagentuppdrag. Dagen efter att vårt brev anlände till Konkurrensverket fick vi följande svar: För er kännedom meddelas att Konkurrensverket idag, vid dragning inför Generaldirektören, bedömt att det finns anledning att fortsätta handläggningen i ärendet D nr 154/2010 gällande Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Vänliga hälsningar, Karin Roberts, föredragande, Konkurrensverket ALMEDALSPROGRAMMET SNART KOMPLETT Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar,, Sjöfartsverket och Skärgårdsredarna arrangerar för tredje året i rad en gemensam Sjöfartspub under Almedalsveckan, 5 till 9 juli. Arrangemanget syftar till att samla människor med intresse för sjöfarts- och transportfrågor. Varje kväll har sitt speciella ämne med en inbjuden gäst (eller paneldeltagare) som på ett lättsamt sätt får avbryta pubminglet med ett kortare tal om sitt ämne. Nr sidan 10

11 Vi arbetar fortfarande på programmet men på måndagen gästas puben av Dan Sten Olsson, koncernchef Stena AB, som kommer att berätta om konceptfartyget och luftkuddeprojektet Stena Airmax och på onsdagen debatteras sjöfartens brukaravgifter med bl a representanter från Sveriges Skeppsmäklare. Dagen efter kommer Sjöfartsverket nya generaldirektör och berättar om verkets nya inriktning och på fredagen, den sista pubdagen, handlar det om kollektivtrafik till sjöss och världens första high-speed-klassade kolfiberkatamaran. Då heter gästen Helena Leufstadius, vd Styrsöbolaget. Puben bjuder på öl, vin och läsk samt en lättare buffé och den har varit mycket uppskattad. Förra året gästades puben i snitt av 80 personer, som mest ca 120 personer under en kväll. Det är ett mycket stort antal med tanke på det enorma utbud av aktiviteter som finns i Visby under veckan. Eftersom puben dessutom hålls inne i en sluten trädgård har vi sluppit gratisätarna. Våra besökare har varit näringslivsfolk, riks- och lokalpolitiker, branschrepresentanter, media, studenter m fl. Alla läsare av Skeppsmäklarnytt är självklart mer än välkomna att delta i arrangemanget, men för den som dessutom vill synas lite extra kan vi erbjuda plats på den banderoll som kommer att sitta ovanför buffébordet på en av tältväggväggarnas långsida, varje pubkväll, måndag till fredag. Det kostar kronor plus moms, och då får man även dela ut informationsmaterial/give aways. Hör av er till Anna Hammargren, Sjöfartsforum, eller Christina Gisselberg, Sveriges Hamnar, vid intresse. Besked och orginallogotype med färganvisning behövs snarast, senast den 16 juni. BJÖRN NILSSON NY ORDFÖRANDE I SVERIGES HAMNAR Vid Sveriges Hamnars årsmöte 26 maj valdes ny ordförande och styrelse. Till ny ordförande efter PO Jansson, som går i pension, har förbundet valt Björn Nilsson från Karlshamns hamn. Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen efter PO Jansson. Just nu är Sveriges Hamnar inne i en intensiv, spännande period med mycket viktiga frågor på agendan, säger Björn Nilsson. Till ny vice ordförande valdes Johan Röstin, CMP, och till övriga ledamöter i styrelsen valdes vid årsmötet: Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn; Bengt-Erik Bengtsson, Norrköpings Hamn; Curt Kristoffersson, Umeå Hamn; Torbjörn Wedebrand, Wallhamn; Patrik Åman, Mälarhamnar; Erik Froste, Södertälje Hamn; Tommy Halén, Trelleborgs Hamn och Peter Jeppsson, vd Transport-Gruppen. Björn Nilsson har för övrigt tackat ja till att tala vid vårt höstmöte den 18 november, då för att utveckla de svenska hamnarnas syn på fartygs- och linjeagenters roll i transportkedjan och då kanske särskilt för den lokala hamnen. Det kommer att bli ett Nr sidan 11

12 spännande föredrag! Även Sjöfartsverkets GD Ann-Catrine Zetterdahl har lovat komma till det mötet. NYTT FRÅN EU, RIKSDAG OCH DEPARTEMENT EU-remiss för alla om EU e-maritime initiative Inom EU pågår en process för att utveckla konceptet e-maritime, vilket är ett bredare koncept än e-navigation, som syftar till att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd och transporteffektivitet genom förbättrad insamling, behandling, utbyte och presentation av relevant information såväl ombord som på land. Det har på EU-nivån påbörjats en öppen konsultation (Public Consultation) i frågan om EU e-maritime. Hamnar, myndigheter, inspektörer, fartygs- och godsägare, försäkringsbolag, mäklare, m.fl. kan gå in på länken och lämna sina synpunkter genom att fylla i enkäten. Länk till e-maritime KALENDARIUM 8 juni Möte i svenska FAL-kommittén, Norrköping (Ulf S deltar) 8 juni Styrelsemöte i Sjöfartsforum, Göteborg 9 juni Möte med Göteborgs hamn på kansliet, om nya taxan 17 juni Möte med Sjöfartsverket om nya kvalitetsenkäten, på kansliet 28 juni Referensgruppsmöte i utredningen om svensk sjöfarts Konkurrensförutsättningar, Göteborg 5-9 juli Almedalsveckan med Sjöfartspub i Skeppsmäklare Ekmans trädgård, onsdagen är vår dag. Mer info kommer. 12 juli - 6 augusti Kansliet semesterstängt augusti Nordiskt Skeppsmäklarmöte i Helsingfors 2 september Styrelsemöte i, Göteborg 18 november Höstmöte i, Göteborg Nr sidan 12

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 7-8 2010 2010-09-01 NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLARE- FÖRENINGENS MEDLEMMAR Nr 7-8 2010 2010-09-01 SKEPPSMÄKLARNYTT Ny gruppförsäkring för Skeppsmäklareföreningens medlemmar 11 klarade ICS-tentamen VTS-flytt stoppas i avvaktan på utredning av alternativ lösning Publikrekord i

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MINISTERN BRIEFADE OM DEN MARITIMA STRATEGIN

SKEPPSMÄKLARNYTT MINISTERN BRIEFADE OM DEN MARITIMA STRATEGIN Nr 5 2012 2012-05-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Ministern briefade om den Maritima Strategin 100-talet medlemmar deltog i Gävlemötet Fyra Diplomerade Skeppsmäklare utexaminerade Europas maritima huvudstad i strålande

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna 2012-11-20, Hållbara transporter, IVL Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista 2008-09-12 Ärendelista Sid nr 26 Sammanträdets öppnande och justering...2 27 Godkännande av dagordning...2 28 Föregående protokoll...2 29 Tertialbokslut 2 2008-08-31...3 30 Genomförd investering i kommunal

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 Fartygsforum 2012 genomfördes den 13-14 oktober i Göteborg. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 I detta nyhetsbrev: Succé igen i Almedalen Sjöfartsforum ordförandeorganisation för European Shortsea Network Vision och strategiprojektet höststartar den 24 augusti Sjöfartspub

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV) Datum: 2016-10-06 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm Protokoll nummer: 7/2016 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Övriga närvarande: Maria

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE 2016-06-14 AGENDA 09.00 09.30 Introduktion till dagen 09.30 10.20 Varans förvaringsplats 10.20 10.40 Fika 10.40 11.10 Anmälan av varans ankomst - scenarier

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. 7/12 Ordinarie telefonmöte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 01 augusti klockan 17.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad: Per Telefon Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Öppet brev till Per-Olof Lindholm, verkställande direktör för Eon Elnät Sverige AB:

Öppet brev till Per-Olof Lindholm, verkställande direktör för Eon Elnät Sverige AB: Öppet brev till Per-Olof Lindholm, verkställande direktör för Eon Elnät Sverige AB: Bäste Per-Olof! Vi gumlösabor, som undertecknat detta brev, skriver till dig för att berätta att vi är hjärtligt trötta

Läs mer

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Ungdomsgruppen Ungdomar ur Malmös Unga och Mångfaldsgruppen inledde ett samarbete kring hur man kan förbättra dialogen mellan unga och polisen i Malmö. Ungdomsgruppen

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 För fjärde året i rad har Sjöfartsforums verksamhet till stor del dominerats av det maritima strategiarbetet. Sju fokusgrupper, med

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Protokoll 303 fört vid möte med HAK den

Protokoll 303 fört vid möte med HAK den Svenska Kryssarklubben 2011-11-10 Västkustkretsen Hamn och Ankarplatskommiteén Protokoll 303 fört vid möte med HAK den 2011-11-09 Närvarande Axelsson Sture, Billig Jan, Carlsson Sven, Ericson L-E, Hammer

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissammanställning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissinstans Regelrådet Kapitel Paragraf Synpunkt

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN?

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN? Nr 9 2012 2012-10-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Utlägg, kostnadskomponent och inköp, vet du skillnaden? Programmet klart för höstmötet 8 nov Sjöfartsverket och Chalmers simulatorcentrum för framtidens forskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2015 06 01, 9.00 12.00 Plats: Folkets hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr 2009-09-18 Ärendelista Sid nr 26 Sammanträdets öppnande och justering...2 27 Godkännande av dagordning...2 28 Föregående protokoll...2 29 Tertial 2 för 2009...3 30 Budget för investeringar 2009 2011...4

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Tillsammans är vi både glada och starka

Tillsammans är vi både glada och starka Sida 1 av 6 Tillsammans är vi både glada och starka Vi som bor i Göteborgsregionen och har gemensamt kulturell och historisk bakgrund sammanträffades i maj 2012 i Mölndal för att prova vårt behov av en

Läs mer