STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15."

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Ingrid Karlsson, ersättare för Aimo Konttinen Carl-Bertil Cederbaum Bo Jender Övriga deltagande Kjell Lindgren Conny Andersson, SEKO Energi Leif Runman, Energichef Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Kurt Gustavsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Berit Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ändring dagordning: Under Information/Rapporter: tillägg VA-policy. Punkt 10: Ersättare i Östkrafts styrelse. Punkt 11: Balanslistan Punkt 12: Övriga ärenden: Gnistan Direktupphandling Med dessa ändringar och tillägg godkänns dagordningen.

3 PRESENTATION VD ULF ROHLÉN Ordföranden riktar ett särskilt välkommen till Ulf Rohlén och överlämnar ordet till Ulf, som får möjlighet att presentera sig själv. Ulf ger en kort presentation av sig själv, sin familj och tidigare arbeten. Närmast har han arbetat som konsult i Nässjö och före det en period som VD för Fortum Service Industripartner i Karlskoga. Han framhåller att han känner sig välkomnad i Oxelösund.

4 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från och har varit bifogade kallelsen, samt protokoll från har varit tidigare utsänt och hänskjutits till dagens sammanträde. Ordval i protokollet från , 38, påtalas och ska ändras till att lyda: Oxelö Energis styrelse noterar 1. Att arbetsordningen med dessa ändringar mottagits. Med denna ändring godkänns protokollen och läggs till handlingarna.

5 INFORMATION/RAPPORTER Reningsverket Leif Runman rapporterar att reningsverkets om-och nybyggnation fungerar tillfredsställande tidsmässigt på byggsidan. Däremot har t ex elentreprenören anmält att de skulle behöva längre tid, men man strävar efter att hålla tidsramarna. Tillkommande kostnader i nuläget rör sig om 4oo ooo kronor. Slutsumman för projektet ser enligt prognos ut att stanna på c:a 35 milj. kronor. Ledamöterna efterfrågar en enkel sammanställning av ekonomin. Leif ska ta fram en sådan som kommer att bifogas protokollet. Runman informerar också om att invigning av reningsverket planeras till i maj 2006, samt efterfrågar om det ska uppmärksammas på något speciellt sätt. Frågan kommer att tas upp igen Östkraft Göte Eriksson informerar från Östkraft. Elmarknaden är hårt pressad, det är hård konkurrens om kunderna både på privat-och företagssidan. C:a 1000 kunder har man tappat till Energibolaget. Både Östkraft och Fyrstadsgruppen ligger dock över budget vid halvårsskiftet. Östkrafts nästa styrelsemöte blir i Trollhättan den 1 september forts.

6 forts 52. VA-policy Carl-Bertil Cederbaum ställer frågan vad som hänt i ärendet VA-Vivesta. Ärendet har inte fått någon lösning ännu, men ordförande Berit Karlsson kommer att diskutera det med Förabs styrelse inom kort. Det måste tas upp i kommunfullmäktige. Då Vivesta inte ligger inom OEABs verksamhetsområde geografiskt, är det en principiell fråga vem som ska stå för utbyggnadskostnaden. Det finns fler ytterområden och även öar som kan komma att söka VA-anslutning, vilket gör att det är viktigt att ett principbeslut tas om hur kostnaderna ska fördelas. 53 Handling nr 23/2005

7 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har va rit bifogad kallelsen. Kommentarer till rapporten kan ej erhållas, eftersom Patrik Thomaeus ej har möjlighet att närvara på styrelsemötet och Ulf Rohlén, som nytillsatt VD, ej haft någon rimlig tid att sätta sig in i rapporten. Därmed konstaterar ordföranden att det är bättre att avvakta delårsbokslutet. Oxelö Energis styrelse godkänner att rapporten läggs till handlingarna. 54 Handling nr 24/2005 FIRMATECKNARE

8 Beslut beträffande firmatecknare har tidigare tagits den , 37. I beslutet finns inte någon person namngiven, utan endast tjänsteställning eller styrelseuppdrag. Oxelö Energis styrelsen beslutar 1. Att fastställa tidigare beslut beträffande firmatecknare. 55 Handling nr 25/2005 ATTESTORDNING

9 Förslag till attestliggare har varit bifogad kallelsen. Enda ändring från föregående attestliggare är att Ulf Rohlén tillkommit och ersätter Vakant VD. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att fastställa attestordning enligt förslaget. 56 Handling nr 26/2005 REMISS FINANSPOLICY Kommunens finanspolicy har varit utsänd på återremiss för att

10 bolagen synpunkter. ska ha möjlighet att åter gå igenom den samt lämna Ledamöterna diskuterar innehållet och menar att det är en fördel med samordning av den finansiella hanteringen. Det kommer med all sannolikhet att kräva större samordning även när det gäller budgetarbetet. Ulf Rohlén gjorde vissa kommentarer utifrån vad han uppfattat från Bernhardssons deltagande i Kustbostäders styrelsemöte. Efter ytterligare diskussion är styrelsen klar att ta ett beslut. Oxelö Energis styrelse beslutar att ställa sig bakom finanspolicyn med undantagen: 1. Styrelsen föreslår att finanskommittén enbart ska bestå av tjänstemän och ej politiker. 2. Att avsnittet Närmare riktlinjer... undantas och att dess innehåll hanteras av finanskommittén. 57 ERSÄTTARE I ÖSTKRAFT Gunnar Karlsson har tidigare varit ersättare i Östkrafts styrelse.

11 Då Karlsson avslutat sin anställning, föreslår ordförande Berit Karlsson nye VD Ulf Rohlén som ersättare i Östkrafts styrelse. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att föreslå Ulf Rohlén som ersättare i Östkrafts styrelse. 58 Handling nr 27/2005 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår oförändrad.

12 ÖVRIGA ÄRENDEN Gemensam VA-taxa Oxd-Nyk Arbetet med att om möjligt ta fram gemensam VA-taxa för Oxelösund och Nyköping pågår.

13 Den 15 september hålls ett möte i Nyköping. Berit Karlsson och Carl-Bertil Cederbaum kommer att delta Gnistan Leif Runman har tagit in offerter från mäklare för att ta hand om försäljningen av fastigheten Gnistan, Höjdgatan 24. Efter utvärdering har Skandiamäklaren antagits att sköta försäljningen Direktupphandling Leif Runman tar upp att 2 basbelopp i vissa fall är för lågt vid direktupphandling. Han menar att 5 basbelopp skulle kunna var en rimlig gräns. I bolagskoncernen bör samma regler gälla för alla tre bolagen och frågan får tas upp vid nästa styrelsesammanträde Utbildning Carl-Bertil Cederbaum aktualiserar frågan om utbildning för styrelseledamöter. Samtliga ledamöter ställer sig positiva till frågan och ordföranden lovar att återkomma i ärendet.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer