Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25"

Transkript

1 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, Hägersten januari januari januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande) Alexander BRATTHALL (ordinarie ledamot; kassör) Josefine WALLENÅ (ordinarie ledamot; sekreterare) Nathalie THIEL (ordinarie ledamot) Christina ABDULAHAD (ordinarie ledamot) Magnus LEDMAN (ordinarie ledamot) Underskrifter: Paragrafer: 1 20 Sekreterare Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 9 februari 2015 Ordförande Ida STÅHL (IS) Hultafors den 9 februari 2015 Justerare Magnus LEDMAN (ML) Umeå den 9 februari 2015

2 2 (6) 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande IS hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet med acklamation att välja IS till mötets ordförande. 3. Val av sekreterare för mötet med acklamation att välja JW till mötets sekreterare. 4. Val av justerare för mötet med acklamation att välja ML till mötets justerare. 5. Fastställande av röstlängd med acklamation att fastställa röstlängden till 8 personer. 6. Föregående mötesprotokoll IS redogjorde för det föregående mötesprotokollet varefter detta lades till handlingarna. 7. Fastställande av dagordning AB föreslog att flytta 11 Finansiering och 12 Budget till att bli nya 10 och 11, samt 10 Kommande projekt till att bli nya 12. IS föreslog att flytta 14 Grafisk profil och kommunikationsplan och 15 Medlemsföreningar till att bli nya 13 och 14, samt 13 Planering av GS tillträde till att bli nya 15. med acklamation att bifalla dagordningen med de gjorda ändringarna. 8. Uppdatering av läget inom portföljerna Alla styrelseledamöter uppdaterade om läget inom respektive portföljer. 9. EYP Partnerschools SF redogjorde för arbetet med EYP Partner Schools och det fortsatta arbetet. 10. Finansiering AB berättade om beslutet från MUCF om stadsbidraget och styrelsen är mycket glada över det positiva beskedet. Erasmus+ diskuterades och den ansökan som ska lämnas in i februari samt arbetsprocessen fram till det. 11. Budget AB yrkade för en ny budget enligt bilaga. AB yrkade för dessa ändringar: Bidrag till Sessionsfinansiering: Samtliga RS vilket tidigare låg på 40,000 kronor styck ändrades till 35,000 kronor styck. Sessionspengapott bytte namn till NS.

3 3 (6) Resebidrag: RS Nord & Övriga RS bytte namn till Resebidrag Resebidrag vilket tidigare låg på 28,000 kronor ändrades till 54,000 kronor BAT: Kostnad för en BAT bytte namn till Kostnad för BAT. Kostnad för BAT, vilket tidigare låg på 50,000 kronor ändrades till 70,000 kronor HO-Summit: Kostnad för en HO-Summit, vilket tidigare låg på 40,000 kronor ändrades till 25,000 kronor Styrelsemöten: 3 Styrelsemöten bytte namn till Styrelsemöten Årsmöte: Kostnaden för Årsmötet vilket tidigare låg på 55,000 kronor ändrades till 50,000 kronor Administration: Medlemsregister vilket tidigare låg på 1,000 kronor ändrades till 0 kronor Revision och bokföring Bokföring Tinax vilket tidigare låg på 30,000 kronor ändrades till 25,000 kronor Deltagaravgifter för skolor som vi skickar utomlands Deltagaravgifter IS vilket tidigare låg på 33,600 kronor ändrades till 36,400 kronor. att bifalla budgeten med de gjorda ändringarna. Kl Mötet ajournerades för besök av Juan Carlos Forero från Uppsala FN-förening. 12. Kommande projekt IS yrkade för att årsmötet hålls i Stockholm. att bifalla yrkandet Mötet återupptogs kl Styrelsen diskuterade den Gala som har kommit på tal i samband med organisationens 20-års jubileum. IS yrkade för ett öppet call för organiserandet av galan. IS bekräftade bokningen av två klassrum i Almedalen inför Almedalsveckan. IS yrkade för ett öppet call för att sätta ihop en arbetsgrupp inför Almedalen.

4 4 (6) Kl Mötet ajournerades för lunch. Mötet återupptogs kl AB redogjorde för projektansökan från Emil Juslin angående den Nationella Sessionen. att bifalla ansökan. CA redogjorde för projektansökan till Alumni weekend. IS yrkade för att ge projektet kr i projektbidrag. AB yrkade för att EUP står för resebidrag för deltagare på Alumni Weekend. Där deltagare betalar första 500kr själva, och där EUP sedan täcker kostnaderna mellan 500kr-1200kr. Samt att EUP står för resekostnader för trainers upp till 1000kr. att bifalla yrkandena. HD redogjorde för Utbildningsmässan Nolia som äger rum i Piteå den 10 februari samt Umeå den 12 februari. Enligt tidigare beslut skulle EUP befinna sig på båda orter men på grund av brist på folk yrkade HD för att vi endast deltar vid mässan i Umeå. AB yrkade för en budget på 8000kr för mässdagen. IS yrkade att vi ska ge resebidrag till officials för på den Nationella Sessionen, summa för resebidrag tas vid senare beslut på mail då AB haft möjlighet att se över budgeten. 13. Grafisk profil och kommunikationsplan JW redogjorde för den Grafiska Manualen och dess innehåll. JW yrkade för att EUP ska förhålla sig efter den grafiska manualens regler. JW redogjorde för EUP s behov av en kommunikationsplan och arbetet kring en sådan. Styrelsen ansåg att en kommunikationsplan är viktigt och något vi vill jobba med i framtiden. Vidare beslut tas över mail när vårens aktiviteter är mer planerade.

5 5 (6) Kl Mötet ajournerades till nästa dag. Mötet återupptogs kl Medlemsföreningar NT redogjorde för medlemsföreningarnas arbete under den senaste perioden. 15. Planering av GS tillträde IS redogjorde för dokumentet GS arbetsuppgifter och ansvarsområden. att fastställa arbetsuppgifterna och ansvarsområdena. AB yrkade för att kontrasignering ska gälla för GS Joel Haldosén på summor över kr. 16. Internationella frågor HD redogjorde för resultatet av Census. HD presenterade inbjudan att skicka delegationer till forumet i Moskva och Estland. HD yrkade för att vi inte skickar delegater till forumet Moskva. HD yrkade för att skicka en delegation till forumet i Estland genom ett öppet call. HD yrkade för att tillsätta en grupp för att lägga fram ett beslut angående konceptet kring sommar IS. Styrelsen diskuterade bid till Sommar IS 2017 och intresset kring det inom organisationen. 17. Planering av våren IS redogjorde för programmet Akademin hos Maktsalongen och en inbjudan vi fått att delta i deras jämställdhetsarbete. IS yrkade för att EUP deltar i programmet. IS yrkade för att lämna en proposition till årsmötet angående förändring av verksamhetsplanen kring framtagandet av en likabehandlingsplan.

6 6 (6) IS yrkade att arbetsgruppen för Akademin ska bestå av representanter från förbundsstyrelsen samt medlemmar som rekryteras genom ett öppet call. HD yrkade för att EUP ska arbeta aktivt inom BNC för mer inkludering inom alla nationalkommittéer. IS yrkade för att EUP ska arbeta aktivt för att påverka inom LSU. Styrelsen diskuterade kring samarbeten med andra organisationer med samma intressen och mål. Detta var något som hela styrelsen såg mycket positivt på och något vi vill bli bättre på i framtiden. Mötet med Juan Carlos Forero från Uppsalas FN-förening kändes mycket positivt och är något vi vill jobba vidare med. 18. Övriga frågor HD påminde alla styrelseledamöter om att uppmana medlemmar att söka som delegater för de olika sessionerna som EUP har ute just nu. JW redogjorde för den skrivtävling som Europeiska Kommissionen håller i för ungdomar mellan Mer information kommer delas på EUP s Facebook under den kommande veckan. ML berättade om sitt engagemang som Skolambassadör för EU samt ett nätverksmöte som brukar ligga på höstlovet. En intressant möjlighet att ha en programpunkt om EUP för att informera om vår verksamhet. 19. Nästa möte IS återkommer om förslag för nästa möte. 20. Mötet avslutats IS tackade alla för att de kommit och förklarade mötet avslutat klockan

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer