Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige"

Transkript

1 1 (1) Plats och tid: Skype, kl Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande) Alexander BRATTHALL (ordinarie ledamot; kassör) Josefine WALLENÅ (ordinarie ledamot; sekreterare) Nathalie THIEL (ordinarie ledamot) Christina ABDULAHAD (ordinarie ledamot) Underskrifter: Paragrafer: 1 21 Sekreterare Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 16 juli 2014 Justerare Ida STÅHL (IS) Hultafors den 18 juli 2014 Alexander BRATTHALL (AB) Stockholm den 23 juli 2014

2 2 (1) 1. Mötets öppnande kl Föreningens ordförande Ida Ståhl hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande för mötet att välja Ida Ståhl till mötesordförande. 3. Val av sekreterare för mötet att välja Josefine Wallenå till mötessekreterare. 4. Val av justerare för mötet att välja Alexander Bratthall till justerare. 5. Fastställande av röstlängd att fastställa röstlängden till 6 personer. 6. Föregående mötesprotokoll Ida Ståhl redogjorde för det föregående mötesprotokollet. att lägga det föregående mötesprotokollet till handlingarna. 7. Fastställande av dagordning Alexander Bratthall yrkade att ändra 15 Budget till ny 18, efter Internationell verksamhet, och därmed en ny numrering. Ida Ståhl yrkade att ändra 16 NSP till ny 18, efter Budget, och därmed en ny numrering. att bifalla dagordningen med gjorda ändringar. 8. Val av firmatecknare att välja Alexander Bratthall samt Ida Ståhl till föreningens firmatecknare. 9. Arbetssätt a) Kommunikation inom styrelsen att använda dokumentet Arbetssätt EUP s förbundsstyrelse 2014/2015 för kommunikation inom styrelsen. b) Buddygroups att använda Buddygroups för kommunikation och sammanhållning i förbundsstyrelsen 2014/2015.

3 3 (1) c) Taskforce att använda Taskforce vid behovsarbete inom speciella arbetsgrupper i förbundsstyrelsen 2014/ Principer för e-post hantering Ida Ståhl redogjorde för dokumentet Principer för e-posthantering. att använda dokumentet Principer för e-posthantering för kommunikation via mail inom förbundsstyrelsen 2014/ Protokollprocedur för EUP Ida Ståhl redogjorde för dokumentet Protokollprocedur EUP och dess innehåll. att välja Josefine Wallenå för att revidera dokumentet Protokollprocedur EUP för att sedan skicka det till styrelsen för beslut via e-post. 12. Portföljfördelning att fastställa föreslagen portföljfördelning. 13. Viktiga datum att använda dokumentet Årsplanering för att internt dokumentera verksamhetsårets aktiviteter. Alla styrelseledamöter uppmanades fylla i dokumentet och hålla det uppdaterat. 14. Personliga målsättningar Ida Ståhl redogjorde för ett gammalt dokument med målsättningar för den då sittande styrelsen. att personliga målsättningar för alla styrelseledamöter i förbundsstyrelsen ska skrivas till september månad. 15. Medlemsföreningar a) Skolrekrytering Nathalie Thiel uppdaterade kring läget i medlemsföreningarna och hur långt de hade kommit i skolrekryteringen. b) OG-helg Nathalie Thiel uppdaterade kring den planerade OG-helgen för medlemsföreningarnas ordföranden. Förslag var att ha detta i samband med BAT-helg. c) BAT-helg Nathalie Thiel planerar en BAT-helg för medlemsföreningarna samt för förbundsstyrelsen. Diskussion om datum pågår just nu i medlemsföreningarna. Mitten av september är ett av förslagen som diskuteras. Förslag att ha en extern utbildning från LSU i strategiskt arbete diskuteras även. d) Förvaltning

4 4 (1) Ida Ståhl samt Nathalie Thiel uppdaterade om läget i medlemsföreningarna. 16. Internationell Verksamhet Hugo Dürr uppdaterade kring den internationella verksamheten. Albert Reverendo Mascort har bekräftat sitt deltagande som president för RS i Nord. Presidenter är inbjudna till alla regionala sessioner och svar väntas få senast den 20e juli. Mål är att alla presidenter ska vara bekräftade till början av augusti samt att ett call för chairs ska gå ut i mitten av augusti och vara klart i början av september. Förslag har kommit in från EYP Switzerland om att skicka två delegationer till vår nationella session. Vi ställer oss positiva till att ta emot internationella delegationer om även de inblandade huvudorganisatörerna ställer sig positiva. 17. Budget Alexander Bratthall går igenom de ekonomiska dokumenten som föreningen har. EUP s Budget 2014, Ekonomisk Policy samt Bidragsformer. att välja Alexander Bratthall till att ta fram styrdokumenten föreningsbidrag och projektbidrag. 18. NSP Kl Ordningsfråga En ledamot inkom till styrelsemötet. att justera in Christina Abdulahad till röstlängden. att EUP står för reseersättningen för de regionala sessionerna. att EUP ger reseersättning i form av 50% av resekostnaderna för en skola, max 3000kr. Krav är att det billigaste alternativet väljs. EUP betalar endast ut summor över 500kr. att blanketter för ersättningsanspråk ska lämnas från mottagaren vid registrering vid sessionen i fråga. att skjuta upp beslut om officals reseersättning tills vi vet vad vår budget tillåter. att ingen deltagaravgift tas ut för NSP. Vid an skolas avhopp 2 månader innan eller senare tas en cancelletionfee ut på en symbolisk summa. att som styrelseledamot i förbundsstyrelsen söker vi ej aktivt som officals till våra projekt. Undantag kan ske för uppdrag som jury och pressansvarig eller i nödsituationer.

5 5 (1) Styrelsen diskuterade datum för den nationella sessionen. Datum som diskuteras är i början av februari eller i mitten av mars. Ida Ståhl väntar på svar från Magnus Ledman för åsikt om datum för den nationella sessionen. Hugo Dürr tar upp frågan kring hur vi ska skicka delegationer till de internationella sessionerna med tanke på den uteblivna sessionen i Kiev denna vår. att skjuta upp beslut om datum för NS samt beslut om hur vi skickar delegationer till de internationella sessionerna i två veckor. 19. Övriga frågor Styrelsemedlemmarna uppdaterade kring planer för framtida månader och när de är bortresta för att alla ska veta hur kommunikationsmöjligheterna ser ut de kommande månaderna. 20. Övriga frågor Efter undersökning av datum för nästa möte visar det sig att augusti, som från början var den tänkta månaden, inte fungerar. Ida Ståhl ska ta fram nytt förslag på datum, förslagsvis i början av september. 21. Avslutande Föreningens ordförande Ida Ståhl tackade alla för att de kommit och förklarade mötet avslutat klockan

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Närvarande: Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Annica Karlsson, Naveena Hägglund, Ransher Jansson, Grahi Johansen, Elin Freyschuss, Ida Freyschuss,

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer