Visuellt stöd A och O i lärandemiljön kring elever med grav språkstörning - och några andra tankar kring metodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visuellt stöd A och O i lärandemiljön kring elever med grav språkstörning - och några andra tankar kring metodik"

Transkript

1 Visuellt stöd A och O i lärandemiljön kring elever med grav språkstörning - och några andra tankar kring metodik Eva Carlberg Eriksson Lund 4 april 2014

2 Vem är jag? Hällsboskolan sedan 1974: psykologpraktikant 74 dövlärare 74-79, studierektor talpedagog lärare år 7-10 (svenska, matte, biologi), 03- ff Yrkesutbildningar Bitr. psykolog, mellanstadielärare, speciallärare för döva Poängkurser Barns språkutveckling, Teckenspråk, Svenska som andraspråk, Rektorsutbildning Uppsatser av intresse Psykologi D-uppsats, 80 p, om Motorik och perception hos elever med bl a språkstörning 1974 Svenska som andraspråk, C-uppsats, 60 p om döva elevers verbanvändning, 2003

3 Historik * Alfhild Tamm pionjär, läkare första talkliniken 1914 * Karin Danell - Biskopsgården i Skara Charlottendals skolhem Skara Gnesta Örebro * Hällsboskolan Sigtuna 1969-ff + Umeå * Språkklassverksamheten startade i Linköping 1993

4 HÄLLSBOSKOLAN STATLIG SPECIALSKOLA FÖR ELEVER MED GRAV SPRÅKSTÖRNING Hällsboskolan idag: Ca 30 elever i åk 1-6 i Märsta, Sigtuna kommun Ca 25 elever i åk 7-10 i Sigtuna Ca 25 elever i Umeå Klasserna i Märsta flyttar till Kungsholmen ht 14 Klasserna i Sigtuna flyttar till Kungsholmen ht 15

5 Resurscenter (RC) Tal och språk Idag i Sigtuna, fr o m 2014 på Kungsholmen i Stockholm, Campus Konradsberg

6 Känslan att lyckas är en häftig upplevelse! Martin Ingvar

7 Fokusera på elevens starka sidor i första hand - Salutogent tänkande

8 Minnesstöd för en elev med språkstörning!??

9 Upphovsman: Benny Engström Språkklassen Vallen Fotografisk mind map

10 Grafiskt stöd på annat sätt

11 Visuellt stöd i form av TAKK och kroppsspråk T A K K Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation Handalfabetet Hela tecken

12 Vi använder tecken, inte teckenspråk!

13 Stöd för planeringen Schemabild Kalenderbild Hur ser den här dagen ut? Ett tydligt kroppsspråk, bildstöd och arbetsschema är exempel på visuellt stöd som hjälper eleverna att ta till sig undervisningen. Text och bild tagna från Vallentuna språkklassers hemsida

14 Stöd för planeringen, forts. Vad händer den här veckan? Egen kalender

15 Stöd för planeringen, forts. Klass H1 (7-9) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Elevens val Engelska Svenska Bild Philip R logoped So Matematik Svenska Svenska Adrian logoped Idrott Svenska Svenska No So Matematik Engelska Svenska Matematik Matematik So Svenska Musik So Svenska TAKK Biologi, No Svenska Spec gym Biologi, No M.P logoped Slöjd Spec gym Idrott tm/tx Eget arbete P.W logoped

16 Arbete med laborativt material en självklarhet Visuellt stöd i matematik

17 Visuellt stöd i NO

18 Var noga med bildvalet om du stödjer med bilder!

19 Fundera över hur mycket du påverkar med dina bilder Huden q Lungor och andning q Ryggradsdjur q

20 Fundera över hur mycket du påverkar med dina bilder, forts. Fiskar q Groddjur q Evolutionen q Fåglar q

21 Var noga med bildvalet forts. INSTINKT FÖRSVAR

22 Visuellt stöd i alla sammanhang? Skapa egna, inre bilder är också viktigt. SOLNEDGÅNG

23 Se matematikproblem för sitt inre rita sen Ur Matte Direkt, Bonniers

24 Rita något om det du läst under veckan! LÄSRAPPORT vecka Bokens titel Författarens namn Datum: Har läst högt sidorna Signatur av vuxen Rita en bild till något av det du läst. Skriv en mening till bilden.

25 Utvärdera ett temaarbete! Under presentationen: Fundera över vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre!

26 Tema: ÖGAT Lektion 1-11 Ämne: Biologi Ögats delar med modell - Say after me. 9 olika praktiska försök: 1. Pupillstorlek med ficklampa 2. Djupseende - för ihop pekfingrarna bolla 4. Testa synfältet 5. Vilken färg ser vi först? 6. Blinkreflexer 7. Automatisk blinkning 8. Ser vi färger i mörkret? 9. Prova på att vara blind Jullekar med ögontema Fakta Titt på kontaktlinser och emaljöga Läxor: Två lucktexter. Synvillor på nätet. Uppföljning eleverna kom ihåg 2 av 9 praktiska försök!.

27 ÖGAT forts. Lektion 12 Dissektion av kalvöga Djupseende 3D-glasögon Lektion 13 PROV

28 Synpunkter? BRA? Vi vilade i temat länge Lugnt tempo Många tillfällen till repetitioner Konkret undervisning Alla fick prova alla experiment Roliga upplevelser som underlättade inlärningen Läxor som var lätta att läsa och förstå Provsituation med hänsyn tagen till vars och ens behov av stöd KUNDE HA GJORTS BÄTTRE? Mer visuellt! Mer fotodokumentation. Rita? Mer repetitioner och uppföljning med hjälp av foton. Mindre tid till facktermer? Förklaring till varför vi lärde oss detta

29 Att göra mer alldagliga upplevelser värda att ta plats i vårt långtidsminne

30 Minnesstöd i engelska coffin Ja, coffin låter som coffee. Vi kanske kan tänka oss en kopp kaffe på en kista, så kommer vi ihåg det bättre, hehe.

31 Minnesstöd i engelska, forts.

32 Stöd för tidsuppfattningen

33 Stöd för tidsuppfattningen

34 Läsning förra hösten: Fantasytema

35 Skrivning förra hösten: Fantasyberättelse

36 Höstterminens tema: Folksagor Bröderna Grimm besöker en gammal gumma som sitter vid elden och berättar sagan om Rödluvan.

37 Höstens tema: Folksagor Bord, duka dig/ Bröderna Grimm

38 Höstens tema: folksagor, forts. Tusen och en natt: Sheherazade och hennes syster Dunjazade berättar sagor för den bittre kungen.

39 SYM-writer: Stöd för elever som varken kan tala eller läsa/skriva

40 Att redovisa när man saknar spontantal och/eller inte kan läsa eller blir stressad av att stå framför sina kamrater och läsa och prata

41 Att redovisa med begränsat tal Olle fantiserade ihop en berättelse om en katt på ridtur i Australien.

42 Att redovisa när man saknar spontantal, forts Det var en gång en katt som red på en häst ute.

43 Olle klarar att läsa ut enstaviga ord Plöt s likt kom en ga mal gu be gå en de.

44 Plötsligt kom en gammal gubbe gående. Han bodde i ett litet litet hus. Gubben sa: Välkomna in i mitt hus!

45 Katten och hästen red till flygplatsen. Där gick de ombord på ett flygplan. De ville flyga hem till Sverige. När de hade landat i Sverige, gick de till bussen. De var trötta och ville hem och sova.

46 Att redovisa när man saknar spontantal och/eller inte kan läsa eller blir stressad av att stå framför sina kamrater och läsa och prata

47 Världens längsta orm NÄTPYTON

48 Lejonet får 1-6 ungar

49 Gör presentationer på I-pad för att ge förförståelse m m Educreations

50 Lgr 11 Att visualisera kunskapskraven Metakognition samtidigt! Checklista i biologi Vilka kunskapskrav för år 10 har vi arbetat med? Skapar texter och andra framställningar NAMN: Samtal/diskussion hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.... Fältstudier.. Söker naturvetenskaplig information i olika källor Andra undersökningar....

51 Lgr 11 forts. Evolutionen. Använder utrustning... Drar slutsatser om resultat.. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Hälsa och sjukdom.. Sexualkunskap.. Genetik....

52 Lgr 11 forts. Ekosystem och populationer Viktiga naturvetenskapliga upptäckter.. Energiflöden och kretslopp.... Människan påverkar naturen..

53 PROVSITUATIONER Rättighet: Muntligt Förlängd provtid Bekräfta! Om eleven har mobiliseringssvårigheter: Prompting Första ljudet Fylla i ordet i en mening Uppleva, t ex känna Att diskutera är mycket svårt!

54 Provsituationer forts. Vissa svar är begripliga direkt även om de är lite felstavade. Andra svar kräver följdfrågor. Eleven kan själv ange att han/hon vill berätta mer muntligt. Gör frågekonstruktioner som underlättar (se nedan).

55 Exempel från prov i sexualkunskap

56 Prov utan tal och text är det möjligt? SO/Historia - Andra världskriget

57 Prov utan tal och text ÄR möjligt i SO! Gjordes i oktober 2013: MEDELTIDEN: Plog, sele, vattenhjul, väderkvarn Mera mat, mera människor, större städer, mer handel Kunskap om att jorden inte är platt, mer tid, nya uppfinningar sjöresor, Amerika upptäcks, världskartan ritas om

58 Prov utan tal och text är det möjligt?

59 Om du möter eleverna med språkstörning i stor grupp Instruktioner två kanaler tal och skrift!

60 Råd till lärare med stor grupp Ex: NO-lektioner om syre och koldioxid

61 Råd till lärare med stor grupp Ex: NO-lektioner om syre och koldioxid forts. KOLDIOXID SYRE

62 Råd till lärare med stor grupp: Frågekonstruktioner som underlättar Vilka tre delar kan örat delas in i? Istället: Skriv namnen på örats tre delar på strecken.

63 Råd till lärare med stor grupp: Frågekonstruktioner som underlättar forts. Nämn några ställen där det växer lavar. ändras till: Var finns det lavar? Svar: På och

64 Språkstörning en pedagogisk utmaning. En metodbok för dig som möter tonårselever. Best. nr Går att ladda ner från SPSM:s hemsida. Frågor? Maila gärna:

65 Karin Danell: Den ädla förmån!!

66 En bild säger mer än tusen ord. fast kanske inte alltid Tack för mig!

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi 1/9 Till dig som är lärare

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer