Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11."

Transkript

1 Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Eleverna erbjuds att i mindre grupper lära sig svenska som andraspråk och socialiseras in i svenskt skolsystem och samhälle så att de så snart som möjligt kan slussas ut till ordinarie grundskola. Ett nära samarbete med modersmålslärare är en viktig del i undervisningen. Introduktionsgrupperna för årskurs 6-9 är åldersblandade och bedrivs i tre språknivåer. Grunden för nivåerna är ESP, Europeisk språkportfolio, och de olika nivåerna benämns A1 (nybörjargrupp), A2 (mellannivå) och B1 (utslussningsnivå). Språkutvecklingen bedöms utifrån en lokal studieplan som bygger på ESP och den nationella kursplan för svenska som andraspråk. ESP används både som ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling samt som dokumentation av de språkliga färdigheter eleverna uppnår. När eleverna uppnått nivå B1, är de redo för överflytt till hemskolan. Under tiden eleven är inskriven i introduktionsgrupp skickas kontinuerlig information till hemskolan om språkutvecklingen i form av skriftliga bedömningar/kunskapsprofiler.

2 Mål för eleven att uppnå på respektive nivå A1 A2 B1 Lyssna någon hälsar och frågar hur han/hon mår. (1) någon berättar mycket enkelt om sig själv och sin direkta omgivning. (2) någon berättar om sig själv och sin direkta omgivning. (5) någon talar tydligt i vardagliga situationer. (8) Eleven kan förstå en enkel dialog. (3) Eleven kan förstå i stora drag vad ett TV-program handlar om, där talet är ganska långsamt och tydligt. Eleven kan till viss del reflektera kring programmets innehåll. (6) Eleven kan förstå det mesta i ett TV-program där talet är ganska långsamt och tydligt. Eleven kan också reflektera kring programmets innehåll. (9) Eleven kan förstå vanliga ord och mycket enkla instruktioner. (4) Eleven kan förstå en muntlig instruktion av en eller flera arbetsuppgifter. (7) Eleven kan förstå en muntlig detaljerad instruktion. (10) någon läser en enklare ungdomsbok. (11)

3 Lyssna Exempel på vad en elev ska kunna förstå när de lyssnar på andra: (1) Hur mår du? Jag mår bra. jag har ont i huvudet/halsen/benet/magen/ tanden m fl (2) Hej! Jag heter Linda. Jag är 14 år gammal. Jag kommer från Sverige. Jag pratar svenska och lite engelska. Jag bor i Västerås tillsammans med min mamma och lillasyster. Vi bor i en villa på Bäckby. Jag spelar gitarr. Jag tycker om att vara tillsammans med mina kamrater. Jag läser många böcker. (3) Lyssna och förstå dialogen i test för kapitel 1 i läromedlet Mål 1. (4) Rita ett äpple! Måla en gul banan! Säg din adress! Läs sidan 15! Öppna/stäng fönstret/dörren! Gå till tavlan och skriv din lärares namn! (5) Hej! Jag heter Linda. Jag är 14 år men fyller 15 i november. Jag är född i Sverige, här i Västerås. Förutom svenska kan jag prata engelska. I min familj är det jag, min mamma och min lillasyster. Vi bor i en villa lite utanför centrum. Min pappa bor i Stockholm. Jag träffar honom ibland när det är helg. På min fritid spelar jag gitarr och är tillsammans med mina kamrater. Jag läser också många böcker. (6) Lilla aktuellt (7) Slå upp sidan 13 och läs texten under bilden. (8) Lyssnarövningar i läromedlet Mål 2 samt kortare ämnesgenomgångar och instruktioner. (9) Lilla aktuellt (10) Titta i innehållsförteckningen vilken sida som handlar om istiden. Läs texten och svara på frågorna. (11) Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren.

4 A1 A2 B1 Läsa förstå några enkla ord på skyltar. (1) Eleven kan läsa enklare texter med flyt. (4) Eleven kan läsa elevnära texter med flyt. (7) förstå kort meddelanden och enkla instruktioner. (2) förstå korta enkla faktatexter och instruktioner om sådant han/hon redan vet lite om. (5) förstå anpassade faktatexter, instruktioner och artiklar. (8) förstå en mycket enkel text. (3) förstå det viktigaste innehållet i korta enkla berättelser samt till viss del reflektera kring innehållet. (6) förstå handlingen i en anpassad ungdomsbok samt reflektera kring innehållet. (9)

5 Läsa Exempel på vad en elev ska kunna läsa och förstå: (1) (2) Rita en gubbe. Du behöver papper och färgpennor. Rita en gubbe. Rita en svart hatt på gubben Gubben har blåa byxor Han har en röd väska i handen Gubben har en katt. Katten är grå och vit. Skriv ditt namn på papperet. (3) Enkel text: Jag heter Maria. Jag kommer från Spanien. Jag är 14 år. Jag talar spanska och lite svenska. Jag spelar fotboll. Min pappa heter Pedro och min mamma heter Anna. Jag har en bror. Han heter Victor. Han är 16 år. Han tycker om djur. Vi har en hund. Den heter Max. Max äter mat. Vi bor i Västerås. Pappa arbetar på dagis. Mamma läser svenska. Frågor till texten: Var kommer Maria ifrån? Hur gammal är hon? Vad talar hon för språk? Vad har familjen för djur? Var bor familjen? (4) Texter i Mål 1 (5) Texter i Boken om Sverige (6) Dummerjöns och text i Mål1 (7) Text i Mål 2 (8) Text i Fokus 7 eller överblick samt 8 sidor (9) Sofie blir kär eller Briggsy

6 A1 A2 B1 Tala/samtala Eleven kan använda enkla hälsningsfraser och artighetsfraser. Eleven kan berätta lite om sig själv och sin direkta omgivning. (1) Eleven kan prata med sina kamrater om vad de ska göra och när de ska träffas. Eleven kan uttrycka egna drömmar, känslor och önskningar. (7) någon berättar lite om sig själv och sin direkta omgivning samt ställa någon enkel fråga tillbaka. (1) Eleven kan berätta och beskriva sig själv sin familj och platsen där hon/han bor. (4) Eleven kan prata inför andra och berätta om något som är förberett och välkänt. (8) Eleven kan berätta lite vad han/hon tycker om eller inte tycker om. (2) någon berättar lite om vad den tycker om samt ställa någon enkel fråga tillbaka. (2) Eleven kan på ett enkelt sätt återberätta något som hänt samt återge orsaken. (5) Eleven kan framföra egna åsikter och ge kommentarer. (9) Eleven kan ställa och besvara enkla frågor inom vanliga ämnesområden. (3) Eleven kan fråga om eller berätta om hur man hittar till en plats. (6) Eleven kan återberätta handlingen i en anpassad ungdomsbok eller film. (10) Eleven kan samtala på ett enkelt sätt om den andra personen är beredd att upprepa eller formulera om vad som sagts samt hjälpa eleven att formulera vad han/hon vill säga. Eleven kan delta i enkla samtal om ämnen hon/han känner väl till. Eleven kan gå in i samtal utan förberedelse i ämnen med anknytning till vardagslivet. (11)

7 Tala/samtala Exempel på vad en elev ska kunna säga själv samt förstå i samtal med annan person: (1) Jag heter Ahmed. Jag är 15 år gammal. Jag kommer från Somalia och jag talar somaliska och lite svenska. Jag bor på Storgatan 5 i Västerås. Jag bor med mamma, pappa och 6 syskon, fyra bröder och två systrar. (2) Jag spelar fotboll, lyssnar på musik, simmar i badhuset och tycker om pasta. (3) Ämnesområden som klockan, färger, kläder, mat, dryck, veckodagar, månader och årstider m.m. (4) Jag heter Ahmed. Jag är 15 år gammal. Jag kommer från Somalia och jag talar somaliska och lite svenska. Jag har bott i Sverige 8 månader. Först bodde vi hos kusiner. Sen fick vi en egen lägenhet. Nu bor vi på Storgatan 5 i Västerås. Lägenheten har fyra sovrum, ett vardagsrum och ett kök. Jag bor med mamma, pappa och sex syskon, fyra bröder och två systrar. (5) Kan berätta vad som hände på rasten vid en konflikt. (6) Ursäkta! Hur hittar jag till biblioteket? Gå rakt fram och sen till höger vid trafikljusen. Där finns biblioteket. (7) I samtal om den egna skolsituationen eller om den egna framtiden. (8) Redovisa sin PRAO-vecka (9) I samtal om egen skolsituation eller om den egna framtiden. (10) Samma som de ska klara att läsa. Sofie blir kär och Briggsy (11) Fritidsaktiviteter, aktuella ämnen i skolan och konflikter.

8 A1 A2 B1 Skriva enkel presentation om sig själv så att mottagaren förstår. (1) Eleven kan skriva om sig själv och sina intressen samt motivera varför man valt det. Kan skriva om sina åsikter i en fråga som intresserar. (5) Eleven kan presentera personer med mycket enkla meningar. (2) Eleven kan skriva sin adress, sitt personnummer och telefonnummer. presentation om sig själv där hon/han berättar om sin bakgrund, nuläget och önskemål om framtiden. (6) enkel text till en bild. (3) enklare text med hjälp av bilder. Eleven kan skriva berättande texter med tydlig handling så att mottagaren förstår. (7) tankekarta efter att ha sett en film eller hört en berättelse. Kan beskriva handlingen i en enklare film eller bok. (8) Eleven kan förstå några enkla skrivregler. (4) Kan använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. Kan stava vanligt förekommande ord.

9 Skriva Exempel på vad en elev ska kunna skriva: (1) Jag heter Mohamed. Jag kommer från Somalia. Jag talar somaliska och lite svenska. Jag är 13 år gammal. Jag har bott i Sverige i 6 månader. Jag spelar fotboll med min kompis. Jag går i skolan och läser svenska. (2) Min kompis heter David. Han kommer från Sverige. David är 13 år gammal. Han pratar svenska. David och jag spelar fotboll. (3) Hon sitter på en stol. Hon skriver på en dator. Hon har brunt hår. Hon har lila tröja och jeans. (4) Förståelse för stor bokstav i början av mening och namn samt kunskapen om punkt vid avslut av mening. (5) En kortare insändare. (6) Personliga texter som beskriver upplevelser och intryck. (7) En kortare insändare. (8) En enklare sammanfattning med hjälp av mall. Titel, författare, genre, huvudpersoner, sammanfattning och egen upplevelse

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer