Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING Samling på amfiteatern på skolgården!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING 8.15-8.30. Samling på amfiteatern på skolgården!"

Transkript

1 FRAMTIDENS SKOLA SAMTIDENS LÄRANDE Seminarium/Workshops 19 augusti på Ljungenskolan Välkomna till Kunskapsdagen som arrangeras för och av de kommunala grundskolorna i Kävlinge. Det blir en dag fylld av intressanta seminarier, workshops och spännande möten. Alla programpunkter hålls av våra egna engagerade och kunniga pedagoger. Nedan finner ni det fullständiga programmet. Här finns också en länk där ni gör er anmälan. Observera att anmälan är obligatorisk för att ta del av utbudet och att det är först till kvarn som gäller. Antalet platser på varje seminarium är begränsat, men det finns många alternativ i varje pass. Med hopp om en givande dag! Länk till anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ebd1b2b3dd77 Anmäl dig senast den 9/6 Välkommen med er anmälan! Gun-Sophie Andersson, kontaktperson för arrangemanget INLEDNING Samling på amfiteatern på skolgården! SEMINARIEPASS A varav reflektion och diskussion 10 min A1 Spaced Learning en metod för att stärka långtidsminnet? Ansvarig: Patrik Tornberg, Tolvåkerskolan Jag har testat en nygammal undervisningsmetod där lektionen delas in i olika delar med olika syften. Här delar jag med mig av mina erfarenheter. A2 Att bli en tänkande läsare Ansvariga: Malin Pettersson, Sofie Svegbrant, Ljungenskolan 1

2 Vad innebär det att vara en tänkande läsare och hur ser vi till att eleverna når dit? Vi kommer under vår föreläsning att beskriva hur vi med utgångspunkt i reciprok undervisning arbetar med läsförståelse. Vi synliggör den röda tråden F-6 och berättar hur vi arbetar med eleverna. A3 Utanför matematikboken 1-9, för åk 4-6 Ansvariga: Peter Moberg, Annika Hunger, Eva-Lotta H, Lena Karlsson, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 4-6 M: som handlar om problemlösning, vardagsmatematik, träna förmågor med Ladybug, Enki. A4 Utanför matematikboken 1-9, för åk 1-3 Ansvariga: Sandra Röiseth, Linda Andersson, Marie Bengtsson, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 1-3 L: Qnoddar, fatta tal, Nomp, interaktiv mattebok, färdighetsträning, problemlösning, taluppfattning. A5 Utanför matematikboken 1-9, för åk 7-9 Ansvariga: Kerstin Sjöberg, Kathe Nossborn, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 7-9 H: som handlar om Geogebra, funktioner, geometri (medtag egen dator). A6 Förståelse av och förhållningssätt till hälsa Ansvariga: Annika Ahlberg, Tolvåkerskolan Seminariet kommer att handla om hur elever förstår hälsa och olika förhållningssätt till hälsa bland elever. Vad efterfrågar eleverna för hälsokunskaper och kan lärare möta detta i undervisningen? Hur kan en dialog om hälsa via internet gå till? A7 IT i undervisningen Ansvarig: Birgitta Stridsberg, Tolvåkerskolan En workshop med arbetslag 8 på Tolvåkerskolan om att göra film som en del av undervisningen. A8 Fröken Franckes Frågor Ansvariga: Hedvig Francke, Lackalänga skola Du får möta en tolkning av det hetaste i skolvärlden idag, i alla fall enligt Facebook: grej of the day. Hur du arbetar med korta microlektioner! Och får en hel klass att sukta efter mer kunskap! I Fröken Franckes Frågor (=korta faktafilmer) får jag tillfälle att låta eleverna jobba med flera viktiga förmågor. Som en del av mitt formativa bedömningsarbete utvärderar jag detta på mina Fredagsfrågor. Jag låter också eleverna göra egna filmer och även fördjupa sig i filmer jag gjort. A9 Utveckla förmågor med schack Ansvariga: Arturas Gavenia, Rinnebäcksskolan På Rinnebäcksskolan utvecklar eleverna sina förmågor, bland annat genom att få möjlighet att spela schack, vi började med våra ettor som fortsatt nu i tvåan. Vi kommer att utveckla detta vidare på hela skolan. Vi kommer att gå igenom vad som behövs, hur det går till, vilken hjälp man kan få ifrån svenska schackförbundet och du kommer själv att få prova på att spela. A10 Jag vill dela med mig! 2

3 Ansvariga: deltagarna Detta är något för dig som vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Det kan vara en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris eller ett dilemma som du vill diskutera med andra. Seminariets innehåll blir vad deltagarna gör det till. A11 Fokus på förmågorna och koll på kunskapskraven i praktisk/ estetiska ämnen Ansvariga: Jessica Lindholm, Alexandra Myllenberg, Rinnebäcksskolan Så här arbetar vi med formativ undervisning, matriser och individuell anpassning med hjälp av Showbie i musik och slöjd på Rinnebäcksskolan. A12 Synligt lärande och omdefiniering Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur utnyttjar man digitala verktyg i klassrummet för att synliggöra ett kollaborativt lärande i pedagogiskt sammanhang? SAMR modell och vilka nya möjligheter till lärande kan vi skapa med omdefinierat lärande? A13 Omdefinierat lärande och hållbar utveckling Ansvariga: Maria Molina Espeleta, Korsbackaskolan Omdefinierat lärande och hållbar utveckling. A14 Extra anpassningar, särskilt stöd och IKT Ansvariga: Anna Andersson, Rinnebäcksskolan Föredraget kommer bland annat att handla om - digital kontaktbok som stöd för minne, kommunikation och läs- och skrivutvecklingen - alternativa och kompletterande alternativ för språket som grund för språk-, läs- och skrivutveckling - bilder, tecken, ljudträning - text till tal / tal till text - MTM, inläsningstjänst FÖRMIDDAGSFIKA SEMINARIEPASS B varav reflektion och diskussion 10 min B1 Formativt förhållningssätt ur ett IT-perspektiv Ansvariga: Carina Olsson, Sofia Gullander, Nyvångsskolan Tankar kring hur vi använder oss av digitala verktyg i bedömningsprocessen. Vi visar möjligheter kring hur elevernas arbeten kan delas, bedömas och återkopplas digitalt. B2 Att få alla eleverna att utvecklas med hjälp av inkludering och kooperativt lärande Ansvariga: Anna Syde, Ljungenskolan Alla elever ska inkluderas i undervisningen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Gruppen och det sociala samspelet mellan eleverna och hur de lär av varandra är en väg att nå detta. Jag 3

4 kommer att prata om inkludering och hur jag arbetar för att alla elever ska förstå att deras delaktighet är viktig både för sin egen och klasskompisarnas utveckling. B3 ADHD och Autism - problemskapande beteenden Ansvariga: Evert Antonsson, Korsbackaskolan En föreläsning som syftar till att belysa svårigheter som personer med NPF har i sin vardag och som vill ge strategier till den pedagogiska personal som finns runt dessa brukare. B4 Kom igång med Educreations och imovie! Ansvariga: Linda Sandberg och Maarit Turunen, Nyvångsskolan Vi visar hur vi arbetar med att skapa korta filmer (genomgångar och instruktioner) som stöd i lärandet för eleverna. Vi inspirerar er att komma igång med apparna Educreations och imovie. Ladda ner apparna och få hjälp med att prova på att göra en egen film. B5 Entreprenörskap i skolan Ansvariga: Elisabet Pennsäter Helen Ekdahl, Skönadalsskolan Att väcka tankar och våga se möjligheter! En presentation om hur vi arbetar med entreprenöriellt lärande i åk F-6 på Skönadalsskolan. B6 Kahoot användbar digital frågesport för alla ämnen Ansvariga: Mirtha Grande, Korsbackaskolan Kahoot är en kul frågesport med action! Eleverna laddar ned appen till sina telefoner eller svarar direkt på datorn. Det kan beskrivas som ett digitalt spelbaserat responssystem. Jag kommer även att ta upp några begränsningar med den här formen av quiz som jag har stött på. När är det lämpligt att köra den? Kahoot är gratis, enkelt att komma igång med och passar i alla ämnen. B7 Slöjden, dokumentationen och jag! Ansvariga: Cecilia Lewin, Olympiaskolan Hur gör du? Hur gör jag? Digitalt på Mac:en, Pc:en eller Paddan? En möjlighet att visa varandra och diskutera hur vi gör idag och vilka förbättringspunkter vi ser. Har vi i kommunen en samsyn när det gäller dokumentationen? B8 Synliggöra lärandet med digitala verktyg på lågstadiet Ansvariga: Anette Kärne och Anna Öland, Skönadalsskolan Att synliggöra elevernas arbete är en av Dylan Wiliams nyckelstrategier till ett formativt arbetssätt. Under denna workshop kommer vi presentera några olika digitala verktyg som vi använt oss av för att synliggöra våra elevers arbete. Vi inleder med en presentation av vårt arbete. Då får ni tips på digitala verktyg som fungerar med de yngre barnen. Därefter blir det tid för diskussion i smågrupper. Vi ser gärna att ni har med er en ipad. Vi inriktar oss mot lågstadiet. B9 Språkutvecklande ämnesundervisning - bakgrund, teori och praktik Ansvariga: Fredrik Boström Hanna Stehagen, Korsbackaskolan Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. 4

5 Seminariet tar sin utgångspunkt i den generella försämrade läs- och ordförståelsen samt samtidens och läroplanenens centrala innehåll och kunskapskrav som ställer krav på god läsförståelse. Därefter presenteras teorierna bakom samt några kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och konkreta verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga oavsett ämne. Seminariet avslutas med hur kunskaps- och språkutvecklande undervisning kan se ut i exempelvis ett av skolans SO-ämnen. Exemplet från SO-ämnet kan översättas till andra teoretiska ämnen. Du kommer att få praktiska tips på hur du kan arbeta språkutvecklande i dina ämnen. B10 Var försiktig, du kan lära dig något! Ansvariga: Sofia Strand och Åsa Bjällstål, Olympiaskolan Att arbeta med Grej of the day, GOTD, inspirerade av läraren Micael Hermansson Västangårdsskolan i Umeå. Hur kom han på tanken? Hur gör han? Hur gör vi i år 1 på Olympiaskolan utifrån hans idé. B11 Programmering Ansvariga: Ted Egard, Fredrik Christensson, Jan-Peter Göransson, Ljungenskolan & Lackalänga skola Programmering handlar inte om att göra alla till professionella programmerare, utan snarare att ge alla elever möjlighet att uttrycka sig kreativt och få insikt i det kodspråk som styr. Att träna deras förmåga att planera i förväg. Hur gör man? Varför ska vi göra det i skolan? Vad kan man göra praktiskt med det? Ta med laptop alt. ipad med appen Tynker" B12 Synligt lärande och omdefiniering Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur utnyttjar man digitala verktyg i klassrummet för att synliggöra ett kollaborativt lärande i pedagogiskt sammanhang? SAMR modell och vilka nya möjligheter till lärande kan vi skapa med omdefinierat lärande? B13 Studiehandledning nyckeln till nyanlända elevers lärande Ansvariga: Margaretha Bardby SvA, Samira Gallouze modersmålslärare, studiehandledare Studiehandledning i teori och praktik. Med en väl fungerande studiehandledning kan nyanlända elever omgående delta i ordinarie undervisning. Varför är studiehandledning så viktigt? Hur ger vi bra studiehandledning rent praktiskt? B14 Matematikarbete i förskoleklass Ansvariga: Tina Linderoth, Christin Månsson, Skönadalsskolan Förskoleklassens systematiska matematikutveckling. Strukturerat arbetssätt: Hur, varför och effekter. SEMINARIEPASS C varav reflektion och diskussion 10 min C1 Minecraft på schemat! Ansvariga: Fredrik Rosdahl, Rinnebäcksskolan En föreläsning om gamebased learning och hur det har engagerat eleverna att fortsätta sitt lärande utanför skolan och hur det motiverar eleverna i undervisningssituationerna. Du kommer få prova på minecraft samt få tips och idéer om hur du kan använda det i din undervisning på ett praktiskt sätt i t.ex religion, engelska och teknik. 5

6 C2 Qnoddarna Ansvariga: Jonas Ljungberg, Dösjebroskolan Genomgång och tips på upplägg för det digitala verktyget Qnoddarna, i ämnena svenska och matematik (åk1-3). C3 Effektivisera ditt klassrum med hjälp av digitala verktyg. Ansvariga: Anna Moberg Sandra Kristiansson, Skönadalsskolan Vi visar hur vi använder digitala verktyg på olika sätt för att arbeta formativt och effektivt. Vi visar hur vi använder Infomentor, appar och olika program för att engagera elever och föräldrar, skapa involverande och effektiva lektioner, ge feedback och feedforward samt frigör tid för oss själva. C4 Hur vi strukturerar, bemöter och anpassar för elever med autism Ansvariga: Monica Tjärnberg Viveca Rubin Christin Eriksson, Rinnebäcksskolan, Solbo Solbo, integrerad undervisningsgrupp för elever med autism på Rinnebäcksskolan, kommer tillsammans med särskolan att berätta hur de arbetar med digitala verktyg med sina elever. Vi berättar om hur vi strukturerar, bemöter och anpassar för elever med autism. C5 Skönadalsskolans svensklyft- ett exempel på kollegialt lärande Ansvariga: Christina Strömwall, Camilla Boman, Skönadalsskolan Hur skapar man möjligheter till kollegialt lärande i skolvardagen? Hur skolbibliotekariens och specialpedagogens gemensamma kompetenser möjliggör och skapar förutsättningar i lärarlaget för ett kollegialt lärande. Vi ger konkreta exempel från vårt arbete under förra läsåret. Vårt projekt går att omsätta till olika ämnesgrupper och skolor. C6 Pedagogisk planering och formativt arbetssätt Ansvariga: Johanna Petersson Malin Kastrup, Olympiaskolan Hur kan man skapa en pedagogisk planering som blir ett levande verktyg för elever, lärare och föräldrar och som samtidigt används aktivt framåtsyftande och formativt? Vi berättar om hur vi skapar våra pedagogiska planeringar utifrån förmågor och kunskapskrav och om hur vi använder dem aktivt i undervisningen - från det att vi delger eleverna målbeskrivningarna tills vi bedömer deras förmågor samt vilka formativa verktyg vi använder i processen. C7 Grej Of The Day/Week Ansvariga: Kristin Lönnblad Annika Berglund, Dösjebroskolan Med utgångspunkt i Micael Herrmanssons koncept med korta, faktaspäckade mikrolektioner, berättar vi hur vi arbetar med eleverna i år 2 och 5 med GOTD/W. Genom detta arbetssätt väcker vi elevernas nyfikenhet och utmanar deras förmåga att se samband, samtidigt som eleverna bygger upp sin allmänbildning och faktakunskapsbas. Ledstjärnan är att kunskap är coolt! C8 Matteverkstad - En del av mattelyftet Ansvariga: Mattias Brand, Kerstin Larsson, Eva Missler, Annelundsskolan Som en avslutande del av mattelyftet valde vi att ordna matteverkstad vid två tillfällen. Eleverna fick i åldersblandade grupper prova på olika arbetssätt för att träna olika förmågor. Här har ni möjlighet att ta del av våra tankar kring arbetssätt och förmågor. Ni får dessutom prova på: mattekluringar på Ipad, mönster i matematiken, mathcaching och design. 6

7 C9 Workshop för elevledda utvecklingssamtal åk 1-3 Ansvariga: Hanna Klinger, Emma Rydstav, Marie Lindberg, Johan Palmer, Nyvångsskolan Rinnebäcksskolan Vi från Rinnebäcksskolan berättar om hur och varför vi arbetar med elevledda samtal i Åk 1-3 och ni får möjligheten att göra en egen presentation i appen Keynote. Det är bra om ni har Keynote installerad på er Ipad inför denna workshop. Med inspiration från Rinnebäcksskolan har vi under våren haft våra första elevledda samtal i åk 1. Vi valde att eleverna skulle göra enkla presentationer i BookCreator. Ni kommer att få lära er grunderna i hur man på ett enkelt och trevligt vis kan skapa en presentation i denna app. C10 Elevledda utvecklingssamtal fr åk 4 Ansvariga: Ingela Lind, Rinnebäcksskolan Elevledda utvecklingssamtal och hur vi på Rinnebäcksskolan har utvecklat det ytterligare i åk 4-6. C11 Hög frånvaro, vad gör vi? Ansvariga: Urban Kronqvist, Christina Malmberg, Mobila teamet Mobila Teamet berättar om sitt arbete kring elever med hög frånvaro. Ett arbete tillsammans med skola och hem i syfte att öka elevens närvaro. C12 Synligt lärande och omdefiniering Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur utnyttjar man digitala verktyg i klassrummet för att synliggöra ett kollaborativt lärande i pedagogiskt sammanhang? SAMR modell och vilka nya möjligheter till lärande kan vi skapa med omdefinierat lärande? C13 Kooperativt lärande-elevers delaktighet Ansvariga: Therese Cronqvist, Jessica Nööjd-Eklund, Ljungenskolan, Lackalänga skola Vi berättar om våra erfarenheter kring det kooperativa lärandet där elevers delaktighet är central och engagerar hela klassen i en aktiv lärprocess. Förmågan att kommunicera, att lösa problem, att processa information och att resonera utvecklas liksom elevernas sociala färdigheter som dessutom stärker klassens vi-känsla. En microföreläsning med workshops där vi testar metoder för kommunikativt lärande, elevers delaktighet och där vi delger varandra hur de kan användas i undervisningen. C14 Jag vill dela med mig! Ansvariga: deltagarna Detta är något för dig som vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Det kan vara en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris eller ett dilemma som du vill diskutera med andra. Seminariets innehåll blir vad deltagarna gör det till LUNCH 7

8 SEMINARIEPASS D varav reflektion och diskussion 10 min D1 Spaced Learning en metod för att stärka långtidsminnet? Ansvarig: Patrik Tornberg, Tolvåkerskolan Jag har testat en nygammal undervisningsmetod där lektionen delas in i olika delar med olika syften. Här delar jag med mig av mina erfarenheter. D2 Att bli en tänkande läsare F-6 Ansvariga: Malin Pettersson, Sofie Svegbrant, Ljungenskolan Att bli en tänkande läsare F-6 Vad innebär det att vara en tänkande läsare och hur ser vi till att eleverna når dit? Vi kommer under vår föreläsning att beskriva hur vi med utgångspunkt i reciprok undervisning arbetar med läsförståelse. Vi synliggör den röda tråden F-6 och berättar hur vi arbetar med eleverna. D3 Utanför matematikboken 1-9, för åk 4-6 Ansvariga: Peter Moberg, Annika Hunger, Eva-Lotta H, Lena Karlsson, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 4-6 M: som handlar om problemlösning, vardagsmatematik, träna förmågor med Ladybug, Enki. D4 Utanför matematikboken 1-9, för åk 1-3 Ansvariga: Sandra Röiseth, Linda Andersson, Marie Bengtsson, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 1-3 L: Qnoddar, fatta tal, Nomp, interaktiv mattebok, färdighetsträning, problemlösning, taluppfattning. D5 Utanför matematikboken 1-9, för åk 7-9 Ansvariga: Kerstin Sjöberg, Kathe Nossborn, Mattelänken Matematiklänken inbjuder till workshops: Utanför matematikboken 1-9, för åk 7-9 H: som handlar om Geogebra, funktioner, geometri (medtag egen dator). D6 Förståelse av och förhållningssätt till hälsa Ansvariga: Annika Ahlberg, Tolvåkerskolan Seminariet kommer att handla om hur elever förstår hälsa och olika förhållningssätt till hälsa bland elever. Vad efterfrågar eleverna för hälsokunskaper och kan lärare möta detta i undervisningen? Hur kan en dialog om hälsa via internet gå till? D7 IT i undervisningen Ansvarig: Birgitta Stridsberg, Tolvåkerskolan Arbetslag 8 på Tolvåkerskolan berättar om att göra film som en del av undervisningen. D8 Fröken Franckes Frågor Ansvariga: Hedvig Francke, Lackalänga skola Du får möta en tolkning av det hetaste i skolvärlden idag, i alla fall enligt Facebook: grej of the day. Hur du arbetar med korta microlektioner! Och får en hel klass att sukta efter mer kunskap! I Fröken Franckes Frågor (=korta faktafilmer) får jag tillfälle att låta eleverna jobba med flera viktiga förmågor. Som en del av mitt formativa bedömningsarbete utvärderar jag detta på mina Fredagsfrågor. Jag låter också eleverna göra egna filmer och även fördjupa sig i filmer jag gjort. 8

9 D9 Utveckla förmågor med schack Ansvariga: Arturas Gavenia, Rinnebäcksskolan På Rinnebäcksskolan utvecklar eleverna sina förmågor, bland annat genom att få möjlighet att spela schack, vi började med våra ettor som fortsatt nu i tvåan. Vi kommer att utveckla detta vidare på hela skolan. Vi kommer att gå igenom vad som behövs, hur det går till, vilken hjälp man kan få ifrån svenska schackförbundet och du kommer själv att få prova på att spela. D10 Jag vill dela med mig! Ansvariga: deltagarna Detta är något för dig som vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Det kan vara en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris eller ett dilemma som du vill diskutera med andra. Seminariets innehåll blir vad deltagarna gör det till. D11 Fokus på förmågorna och koll på kunskapskraven i praktisk/ estetiska ämnen Ansvariga: Jessica Lindholm, Alexandra Myllenberg, Rinnebäcksskolan Så här arbetar vi med formativ undervisning, matriser och individuell anpassning med hjälp av Showbie i musik och slöjd på Rinnebäcksskolan åk 1-6. D12 Pedagogiska planeringar och didaktisk design Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur kan vi skapa pedagogiska planeringar där digitala verktyg ingår som en naturlig del av lärandet? Hur kan digitaliserade lektioner se ut? Vad behöver vi som pedagoger tänka på? D13 Omdefinierat lärande och hållbar utveckling Ansvariga: Maria Molina Espeleta, Korsbackaskolan Omdefinierat lärande och hållbar utveckling D14 Extra anpassningar, särskilt stöd och IKT Ansvariga: Anna Andersson, Rinnebäcksskolan Föredraget kommer bland annat att handla om: - digital kontaktbok som stöd för minne, kommunikation och läs- och skrivutvecklingen - alternativa och kompletterande alternativ för språket som grund för språk-, läs- och skrivutveckling - bilder, tecken, ljudträning - text till tal / tal till text - MTM, inläsningstjänst SEMINARIEPASS E varav reflektion och diskussion 10 min E1 Formativt förhållningssätt ur ett IT-perspektiv Ansvariga: Carina Olsson, Sofia Gullander, Nyvångsskolan Tankar kring hur vi använder oss av digitala verktyg i bedömningsprocessen. Vi visar möjligheter kring hur elevernas arbeten kan delas, bedömas och återkopplas digitalt. 9

10 E2 Att få alla eleverna att utvecklas med hjälp av inkludering och kooperativt lärande Ansvariga: Anna Syde, Ljungenskolan Alla elever ska inkluderas i undervisningen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Gruppen och det sociala samspelet mellan eleverna och hur de lär av varandra är en väg att nå detta. Jag kommer att prata om inkludering och hur jag arbetar för att alla elever ska förstå att deras delaktighet är viktig både för sin egen och klasskompisarnas utveckling. E3 ADHD och Autism - problemskapande beteenden Ansvariga: Evert Antonsson, Korsbackaskolan En föreläsning som syftar till att belysa svårigheter som personer med NPF har i sin vardag och som vill ge strategier till den pedagogiska personal som finns runt dessa brukare. E4 Kom igång med Educreations och imovie! Ansvariga: Linda Sandberg och Maarit Turunen, Nyvångsskolan Vi visar hur vi arbetar med att skapa korta filmer (genomgångar och instruktioner) som stöd i lärandet för eleverna. Vi inspirerar er att komma igång med apparna Educreations och imovie. Ladda ner apparna och få hjälp med att prova på att göra en egen film. E5 Entreprenörskap i skolan Ansvariga: Elisabet Pennsäter Helen Ekdahl, Skönadalsskolan Att väcka tankar och våga se möjligheter! En presentation om hur vi arbetar med entreprenöriellt lärande i åk F-6 på Skönadalsskolan. E6 Kahoot ett användbart digitalt frågesport för alla ämnen Ansvariga: Mirtha Grande, Korsbackaskolan Kahoot är en kul frågesport med action! Eleverna laddar ned appen till sina telefoner eller svarar direkt på datorn. Det kan beskrivas som ett digitalt spelbaserat responssystem. Jag kommer även att ta upp några begränsningar med den här formen av quiz som jag har stött på. När är det lämpligt att köra den? Kahoot är gratis och enkelt att komma igång med och passar i alla ämnen. E7 Slöjden, dokumentationen och jag! Ansvariga: Cecilia Lewin, Olympiaskolan Hur gör du? Hur gör jag? Digitalt på Mac:en, Pc:en eller Paddan? En möjlighet att visa varandra och diskutera hur vi gör idag och vilka förbättringspunkter vi ser. Har vi i kommunen en samsyn när det gäller dokumentationen? E8 Synliggöra lärandet med digitala verktyg på lågstadiet Ansvariga: Anette Kärne och Anna Öland, Skönadalsskolan Att synliggöra elevernas arbete är en av Dylan Wiliams nyckelstrategier till ett formativt arbetssätt. Under denna workshop kommer vi presentera några olika digitala verktyg som vi använt oss av för att synliggöra våra elevers arbete. Vi inleder med en presentation av vårt arbete. Då får ni tips på digitala verktyg som fungerar med de yngre barnen. Därefter blir det tid för diskussion i smågrupper. Vi ser gärna att ni har med er en ipad. Vi inriktar oss mot lågstadiet. 10

11 E9 Språkutvecklande ämnesundervisning - bakgrund, teori och praktik Ansvariga: Fredrik Boström Hanna Stehagen, Korsbackaskolan Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Seminariet tar sin utgångspunkt i den generella försämrade läs- och ordförståelsen samt samtidens och läroplanenens centrala innehåll och kunskapskrav som ställer krav på god läsförståelse. Därefter presenteras teorierna bakom samt några kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och konkreta verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga oavsett ämne. Seminariet avslutas med hur kunskaps- och språkutvecklande undervisning kan se ut i exempelvis ett av skolans SO-ämnen. Exemplet från SO-ämnet kan översättas till andra teoretiska ämnen. Du kommer att få praktiska tips på hur du kan arbeta språkutvecklande i dina ämnen. E10 Var försiktig, du kan lära dig något! Ansvariga: Sofia Strand och Åsa Bjällstål, Olympiaskolan Att arbeta med Grej of the day, GOTD, inspirerade av läraren Micael Hermansson Västangårdsskolan i Umeå. Hur kom han på tanken? Hur gör han? Hur gör vi i år 1 på Olympiaskolan utifrån hans idé. E11 Filma med Green Screen Ansvariga: Ted Egard, Fredrik Christensson, Jan-Peter Göransson, Ljungenskolan, Lackalänga skola Filma med Green Screen - Hur man kan använda film för t.ex presentation och redovisning. Med enkel green screenutrustning gör vi proffsiga filmer! Ta med ipad med apparna "Green screen movie FX studio och Veescope Live". E12 Pedagogiska planeringar och didaktisk design Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur kan vi skapa pedagogiska planeringar där digitala verktyg ingår som en naturlig del av lärandet? Hur kan digitaliserade lektioner se ut? Vad behöver vi som pedagoger tänka på? E13 Studiehandledning nyckeln till nyanlända elevers lärande Ansvariga: Margaretha Bardby-SvA, Samira Gallouze modersmålslärare, studiehandledare Studiehandledning i teori och praktik. Med en väl fungerande studiehandledning kan nyanlända elever omgående delta i ordinarie undervisning. Varför är studiehandledning så viktigt? Hur ger vi bra studiehandledning rent praktiskt? E14 Matematikarbete i förskoleklass Ansvariga: Tina Linderoth, Christin Månsson, Skönadalsskolan Förskoleklassens systematiska matematikutveckling. Strukturerat arbetssätt: Hur, varför och effekter EFTERMIDDAGSFIKA/FRUKT 11

12 SEMINARIEPASS F varav reflektion och diskussion 10 min F1 Minecraft på schemat! Ansvariga: Fredrik Rosdahl, Rinnebäcksskolan En föreläsning om gamebased learning och hur det har engagerat eleverna att fortsätta sitt lärande utanför skolan och hur det motiverar eleverna i undervisningssituationerna. Du kommer få prova på minecraft samt få tips och idéer om hur du kan använda det i din undervisning på ett praktiskt sätt i t ex religion, engelska och teknik. F2 Qnoddarna Ansvariga: Jonas Ljungberg, Dösjebroskolan Genomgång och tips på upplägg för det digitala verktyget Qnoddarna, i ämnena svenska och matematik. F3 Effektivisera ditt klassrum med hjälp av digitala verktyg. Ansvariga: Anna Moberg Sandra Kristiansson, Skönadalsskolan Vi visar hur vi använder digitala verktyg på olika sätt för att arbeta formativt och effektivt. Vi visar hur vi använder infomentor, appar och olika program för att engagera elever och föräldrar, skapa involverande och effektiva lektioner, ge feedback och feedforward samt frigör tid för oss själva. F4 Hur vi strukturerar, bemöter och anpassar för elever med autism Ansvariga: Monica Tjärnberg Viveca Rubin Christin Eriksson, Rinnebäcksskolan, Solbo Solbo, integrerad undervisningsgrupp för elever med autism på Rinnebäcksskolan, kommer tillsammans med särskolan att berätta hur de arbetar med digitala verktyg med sina elever. Vi berättar om hur vi strukturerar, bemöter och anpassar för elever med autism. F5 Skönadalsskolans svensklyft- ett exempel på kollegialt lärande Ansvariga: Christina Strömwall, Camilla Boman, Skönadalsskolan Hur skapar man möjligheter till kollegialt lärande i skolvardagen? Hur skolbibliotekariens och specialpedagogens gemensamma kompetenser möjliggör och skapar förutsättningar i lärarlaget för ett kollegialt lärande. Vi ger konkreta exempel från vårt arbete under förra läsåret. Vårt projekt går att omsätta till olika ämnesgrupper och skolor. F6 Pedagogisk planering och formativt arbetssätt Ansvariga: Johanna Petersson Malin Kastrup, Olympiaskolan Hur kan man skapa en pedagogisk planering som blir ett levande verktyg för elever, lärare och föräldrar och som samtidigt används aktivt framåtsyftande och formativt? Vi berättar om hur vi skapar våra pedagogiska planeringar utifrån förmågor och kunskapskrav och om hur vi använder dem aktivt i undervisningen - från det att vi delger eleverna målbeskrivningarna tills vi bedömer deras förmågor samt vilka formativa verktyg vi använder i processen. F7 Grej Of The Day/Week Ansvariga: Kristin Lönnblad Annika Berglund, Dösjebroskolan Med utgångspunkt i Micael Herrmanssons koncept med korta, faktaspäckade mikrolektioner, berättar vi hur vi arbetar med eleverna i år 2 och 5 med GOTD/W. Genom detta arbetssätt väcker vi 12

13 elevernas nyfikenhet och utmanar deras förmåga att se samband, samtidigt som eleverna bygger upp sin allmänbildning och faktakunskapsbas. Ledstjärnan är att kunskap är coolt! F8 Matteverkstad - En del av mattelyftet Ansvariga: Mattias Brand, Kerstin Larsson, Eva Missler, Annelundsskolan Som en avslutande del av mattelyftet valde vi att ordna matteverkstad vid två tillfällen. Eleverna fick i åldersblandade grupper prova på olika arbetssätt för att träna olika förmågor. Här har ni möjlighet att ta del av våra tankar kring arbetssätt och förmågor. Ni får dessutom prova på: mattekluringar på Ipad, mönster i matematiken, mathcaching och design. F9 Workshop för elevledda utvecklingssamtal åk 1-3 Ansvariga: Hanna Klinger, Emma Rydstav, Marie Lindberg, Johan Palmer, Nyvångsskolan Rinnebäcksskolan Vi från Rinnebäcksskolan berättar om hur och varför vi arbetar med elevledda samtal i Åk 1-3 och ni får möjligheten att göra en egen presentation i appen Keynote. Det är bra om ni har Keynote installerad på er Ipad inför denna workshop. Med inspiration från Rinnebäcksskolan har vi under våren haft våra första elevledda samtal i åk 1. Vi valde att eleverna skulle göra enkla presentationer i BookCreator. Ni kommer att få lära er grunderna i hur man på ett enkelt och trevligt vis kan skapa en presentation i denna app. F10 Elevledda utvecklingssamtal fr åk 4 Ansvariga: Ingela Lind, Rinnebäcksskolan Elevledda utvecklingssamtal och hur vi på Rinnebäcksskolan har utvecklat det ytterligare i åk 4-6. F11 Hög frånvaro, vad gör vi? Ansvariga: Urban Kronqvist, Christina Malmberg, Mobila teamet Mobila Teamet berättar om sitt arbete kring elever med hög frånvaro. Ett arbete tillsammans med skola och hem i syfte att öka elevens närvaro. F12 Pedagogiska planeringar och didaktisk design Ansvariga: Ville Felvin, IT-samordnare Hur kan vi skapa pedagogiska planeringar där digitala verktyg ingår som en naturlig del av lärandet? Hur kan digitaliserade lektioner se ut? Vad behöver vi som pedagoger tänka på? F13 Kooperativt lärande-elevers delaktighet Ansvariga: Therese Cronqvist, Jessica Nööjd-Eklund, Ljungenskolan, Lackalänga skola Vi berättar om våra erfarenheter kring det kooperativa lärandet där elevers delaktighet är central och engagerar hela klassen i en aktiv lärprocess. Förmågan att kommunicera, att lösa problem, att processa information och att resonera utvecklas liksom elevernas sociala färdigheter som dessutom stärker klassens vi-känsla. En microföreläsning med workshops där vi testar metoder för kommunikativt lärande, elevers delaktighet och där vi delger varandra hur de kan användas i undervisningen. F14 Jag vill dela med mig! Ansvariga: deltagarna 13

14 Detta är något för dig som vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Det kan vara en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris eller ett dilemma som du vill diskutera med andra. Seminariets innehåll blir vad deltagarna gör det till. 14

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan www.settdagarna.se

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer