Länk till anmälan: senast 17/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länk till anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bac336445686 senast 17/6"

Transkript

1 FRAMTIDENS SKOLA SAMTIDENS LÄRANDE Seminarium/Workshops 14 augusti på Korsbackaskolan Länk till anmälan: senast 17/6 INLEDNING Samling på skolgården! SEMINARIEPASS A A1 Dockteater med praktik Ansvariga: Kerstin Larsson och Annika Nilsson, Annelundsskolan En möjlighet för elever att kring ett tema arbeta praktiskt och kreativt utifrån mål i läroplanen. Detta är också ett exempel på fruktbart samarbete med andra aktörer i kommunen. A2 Spray paint art Ansvariga: Mattias Brand, Anna Capobianco och Sofia Kroksmark, Annelundsskolan En annorlunda teknik att använda inom bildämnet. Har använts i tema Rymden. A3 Bornholmsmodellen Ansvariga: Lena Brandberg Svensson, Olympiaskolan A4 Att undervisa i läsförståelse Ansvariga: Linda Sandberg och Malin Kastrup, Olympiaskolan Vi presenterar några sätt att arbeta med läsförståelse t ex boksamtal och bokcirkelgrupper. Vi visar olika material och ger praktiska tips. Vi inriktar oss på årskurs F 6. A5 Webben i undervisningen Ansvariga: Marika Forsell, Olympiaskolan A6 Tidslinjen - jordens utveckling Ansvariga: Anna-Lena Andersson och Jessica Nööjd Eklund, Ljungen/Lackalänga Vi berättar om hur vi arbetar med jordens utveckling i de tidigare åren. Ett exempel på pedagogisk planering med skapande, konkret material och övningar. A7 Samarbetsövningar inom idrott för yngre elever inom värdegrundsarbetet Ansvarig: Pontus Grönqvist, idrottslärare, Ljungen/Lackalänga 1

2 A8 Spelhålan Ansvariga: Eva Petersson spec ped samt Malin Pettersson och Christin Ståhl Svensson båda lärare i åk 1-3, Ljungen/Lackalänga Intensivträning i matematik för elever med ssk behov. Inte mer av samma, tänkte vi när vi ville höja måluppfyllelsen för våra elever. Vi berättar om hur vi gjorde för att öka elevernas förståelse, lust och motivation i matte. A9 Lässatsning Ansvariga: Maria Bolmehag, skolbibliotekarie och Mette Månsson, lärare, Tolvåkerskolan Ett extra lektionstillfälle i veckan som används för att förbättra läsförståelsen i alla skolämnen. Såväl skönlitterära texter som faktatexter används. A10 Speed dating korta möten mellan pedagoger Ansvariga: deltagarna Detta är något för dig som gärna vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Till Speed dating tar du med något du vill presentera, en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris, ett dilemma eller något annat du vil sprida till kolleger. Din presentation får ta ett par minuter, efter det får du ta del av kollegans berättelse. När klockan plingar byter vi platser och möter en ny kollega att utbyta tankar med. A11 Digital dokumentation Ansvariga: Tommy Presits, IT-pedagog Dokumentation är viktig för ett formativt förhållningssätt men också tidskrävande. Genom att utnyttja våra digitala verktyg fullt ut får vi en effektivare arbetsgång men också en högre kvalité på vårt arbete genom att det skapar en större delaktighet för elever och föräldrar. På denna workshop får du praktisk handledning i hur du på bästa sätt kan använda Ta gärna med egen dator/surfplatta FÖRMIDDAGSFIKA SEMINARIEPASS B B1 Att arbeta med Concept cartoons och Dino i Ma/No Ansvariga: Therese Cronqvist MaNo-lärare, Ljungen/Lackalänga Vi visar hur vi arbetar med Concept Cartoons och Dino, hur det gynnar formativ bedömning och laborativt arbetssätt med paralleller till de nationella proven i NO. B2 Läsförståelseprojekt alla elever alla lärare alla ämnen Ansvariga: Maria Bohlin, Korsbackaskolan B3 Matematikprojekt IKT och matematik och mycket mer Ansvariga: Kerstin Sjöberg, Korsbackaskolan B4 Värdegrundsprojekt Korsbackaskolan siktar mot WE Ansvariga: Mathias Ribbnäs, Korsbackaskolan 2

3 B5 Resmål: Fritidshem i Toppklass! Ansvariga: Johan Feldt, Lagledare och fritidspedagog, Torbjörn Åkerman, fritidspedagog och IT-ansvarig på skolan, Sara Leonardsson, fritidspedagog och Värdegrundsledare, Skönadalsskolan En resa mot ett Fritidshem i toppklass som mål! Fokusområden: Delaktighet och Kommunikation. Vi utvecklar vårt fritids till en plats där barnen trivs, utvecklas och har roligt i sitt lärande. B6 Ja, men vi vill också! Ansvariga: Anna Moberg, MaNo-lärare och lagledare på Skönadalsskolan. Anna kommer under nästa läsår vara mattehandledare på Tolvåker och Söderpark. Elisabet Pennsäter arbetar som textilslöjdslärare och leder skolans arbete med Entreprenörsskap, Skönadalsskolan Anna beskriver det praktiska arbetet med att involvera eleverna i sitt eget lärande och göra det synligt för dem själva och hur man kan nå ökad måluppfyllelse. Elisabet Pennsäter, textillärare på skolan har arbetat fram en modell för dokumentation som ett sätt att synliggöra elevernas lärande och progression. Hon visar hon hur hon förenar teori och praktik. B7 Konsten att börja från början och inte mitt i Ansvariga: Christin Månsson, förskollärare och Camilla Boman, specialpedagog med inriktning mot tal och språk, Skönadalsskolan På denna workshop presenteras Skönadalsskolan arbete med elevernas språkliga medvetenhet. Vi presenterar hur vi systematiskt arbetar för att elever ska vara språkligt medvetna när de ska lära sig läsa i åk 1. B8 Möjligheternas IT Nappa på appar Ansvariga: Elin-Maria Hjorth, Jenny Kronqvist, Johan Rasmusson och Kristin Lönnblad, Annebro ipad ett pedagogiskt och skapande verktyg som gynnar kommunikation! Här får du en inblick i hur man kan utveckla lärandet genom att använda ipads i undervisningen. Vi berättar om hur vi praktiskt organiserar och arbetar med ipads i undervisningen och visar exempel på elevarbeten där vi berättar om hur själva processen gick till och kopplar arbetet till kursplanen. Ni kommer att få massor av tips på de bästa pedagogiska apparna som vi använder oss av och ni får även prova på dem under vår workshop. B9 Möjligheternas IT interaktivt lärande, omdefinierat lärande Ansvariga: Per Gersne, Marie Holmberg och Ingela Lind, Annebro Ni får en inblick i vår process och får se hur vi vill använda IKT för att utveckla vår undervisning, pedagogisk idé och syften. Vi kommer att visa och diskutera hur vi använder digitala verktyg i undervisningen med fokus på hur vi arbetar med QR-koder och film. Tillsammans diskuterar vi också om tankar inför framtiden hur vi kan arbeta för att nå högre måluppfyllelse med digitala verktyg. Vi kommer att diskutera kring SAMR-modellen och delge en del app-tips. B10 Filmprojekt Ansvariga: Karen Helene Haugaard 3

4 Filmen är ett viktigt inslag i elevernas vardag. I skapande skola projektet får eleverna lära sig hur man gör film på riktigt. Hundratals kortfilmer har producerats under ledning av professionell filmpedagog. Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma i en klass under en Filmrally-dag! Lärare och elever får grunderna till hur man kan använda filmen för dokumentation. B11 Vad händer? Varför tar det så lång tid? Händer det något? Ansvariga: Elevhälsan Vad händer när en pedagog lämnar ett elevärende vidare till elevhälsan? Representanter från olika yrkesgrupper inom elevhälsan berättar om arbetsgången gällande utredningar. Information och frågestund. SEMINARIEPASS C C1 Värdegrund /Idrott och hälsa Ansvariga: Eva Landen, Tolvåkerskolan Öppenhet, engagemang och utveckling; hur arbetar man på Tolvåkerskolan? C =7 Ansvariga: Cecilia Landin, Kathe Lindgren Nossborn, Olle Andersson, Marie Bengtsson, Anna Dahlgren och Peter Moberg, Tolvåkerskolan och Söderparkskolan Ett samarbete mellan pedagoger på Söderpark och Tolvåker har utmynnat i ett projekt där elever i årskurserna 1, 2, 4 och 7 har arbetat med likhetstecknets betydelse med bakgrund av en rapport från Skolverket. Ta del av progressionen i årskurserna och material i arbetet med algebra. Genom Learning Study har eleverna i årskurs 7 fördjupat sina kunskaper i matematik genom att lära ut till yngre elever och några av eleverna i klass 7e kommer att delta i seminariet. C3 Folktro analogt och digitalt lärande i ett ämnesövergripande projekt i åk 3 Ansvariga: Annika Ternblad, Stefan Bengtsson, Söderparkskolan Annika och Stefan berättar om hur de med ett inspirerande arbetssätt kombinerat praktiskt/estetiska och teoretiska ämnen i undervisningen. Besökare kan följa projektet från planering till färdig film i utställningen. C4 En diskussion med grunden i vardagliga situationer på fritidshemmet Ansvariga: Mathias Jönsson, Söderparkskolan Här får du möjlighet att diskutera scenarier som kan uppstå på fritids. Mathias har tillsammans med sina kolleger valt vardagliga episoder. Under ledning av Mathias kommer deltagarna att föra en diskussion kring dessa scenarier och därigenom komma fram till olika lösningar. Deltagarna diskuterar även för- och nackdelar med de olika förslagen. C5 Kinball Ansvariga: Elisabet samt Filip, båda idrottslärare, Rinnebäcksskolan En speciell effektiv idrottsaktivitet som kräver speciella, stora bollar. C6 Elevledda utvecklingssamtal med stöd av ipads samt ipad-stöd i undervisningen Ansvariga: Sofie, Christina Benjaminsson, Rinnebäcksskolan 4

5 C7 Vygostkij / läscirkel i praktiken Ansvariga: Katarina Forslund samt Elize, Rinnebäcksskolan Prova på bearbetning i cirkelform. Trycker upp text, som sedan bearbetas tillsammans. C8 Äventyrspedagogik spännande lärande för alla åldrar! Ansvariga: Kristine Helmersson, fritidspedagog, Carina Thomsen, förskollärare, Lotta Nielsen, lärare, Nyvångsskolan Vi informerar om vad äventyrspedagogik är och hur vi jobbar med det. Du kommer också att få prova på några kamratövningar som ingår i äventyrskonceptet. C9 Anmälningsskyldigheten i skolan Ansvariga: Elevhälsan Elevhälsan informerar kring anmälningsskyldigheten i skolan. Efter en kort presentation ges utrymme för dilemmafrågor/case samt åhörarnas frågor. C10 Flipped Classroom Ansvariga: Patrik Tornberg, Tolvåkerskolan Vad är Flipped Classroom? Patrik delar med sig av sina erfarenheter kring begreppet och ger konkreta exempel från några arbetsområden. Passet avslutas med tid för frågor och diskussion. C11 Läslust är livsviktigt! Ansvariga: Christina Strömwall, Skönadalsskolan Forskningen säger att läslust är den enskilt viktigaste faktorn för studieframgång. Hur gör vi för att bibehålla elevernas läslust? Hur tränar man förmågan att läsa mellan raderna? Hur kan vi jobba varierat med läsning? Christina Strömwall, bibliotekspedagog, berättar om hur vi jobbar på Skönadalsskolan LUNCH SEMINARIEPASS D D1 Dockteater med praktik Ansvariga: Kerstin Larsson och Annika Nilsson, Annelundsskolan En möjlighet för elever att kring ett tema arbeta praktiskt och kreativt utifrån mål i läroplanen. Detta är också ett exempel på fruktbart samarbete med andra aktörer i kommunen. D2 Spray paint art Ansvariga: Mattias Brand, Anna Capobianco och Sofia Kroksmark, Annelundsskolan En annorlunda teknik att använda inom bildämnet. Har använts i tema Rymden. D3 Bornholmsmodellen Ansvariga: Lena Brandberg Svensson, Olympiaskolan 5

6 D4 Att undervisa i läsförståelse Ansvariga: Linda Sandberg och Malin Kastrup, Olympiaskolan Vi presenterar några sätt att arbeta med läsförståelse t ex boksamtal och bokcirkelgrupper. Vi visar olika material och ger praktiska tips. Vi inriktar oss på årskurs F 6. D5 Webben i undervisningen Ansvariga: Marika Forsell, Olympiaskolan D6 Tidslinjen - jordens utveckling Ansvariga: Anna-Lena Andersson och Jessica Nööjd Eklund, Ljungen/Lackalänga Vi berättar om hur vi arbetar med jordens utveckling i de tidigare åren. Ett exempel på pedagogisk planering med skapande, konkret material och övningar. D7 Samarbetsövningar inom idrott för yngre elever inom värdegrundsarbetet Ansvarig: Pontus Grönqvist, idrottslärare, Ljungen/Lackalänga D8 Spelhålan Ansvariga: Eva Petersson spec ped samt Malin Pettersson och Christin Ståhl Svensson båda lärare i åk 1-3, Ljungen/Lackalänga Intensivträning i matematik för elever med ssk behov. Inte mer av samma, tänkte vi när vi ville höja måluppfyllelsen för våra elever. Vi berättar om hur vi gjorde för att öka elevernas förståelse, lust och motivation i matte. D9 Lässatsning Ansvariga: Maria Bolmehag, skolbibliotekarie och Mette Månsson, lärare, Tolvåkerskolan Ett extra lektionstillfälle i veckan som används för att förbättra läsförståelsen i alla skolämnen. Såväl skönlitterära texter som faktatexter används. D10 Speed dating korta möten mellan pedagoger Ansvariga: deltagarna Detta är något för dig som gärna vill delge andra en pedagogisk idé, men tycker att en hel workshop är för lång. Till Speed dating tar du med något du vill presentera, en pedagogisk erfarenhet, en pedagogisk planering, en lyckad bedömningsmatris, ett dilemma eller något annat du vil sprida till kolleger. Din presentation får ta ett par minuter, efter det får du ta del av kollegans berättelse. När klockan plingar byter vi platser och möter en ny kollega att utbyta tankar med. D11 Digital dokumentation Ansvariga: Tommy Presits, IT-pedagog Dokumentation är viktig för ett formativt förhållningssätt men också tidskrävande. Genom att utnyttja våra digitala verktyg fullt ut får vi en effektivare arbetsgång men också en högre kvalité på vårt arbete genom att det skapar en större delaktighet för elever och föräldrar. På denna workshop får du praktisk handledning i hur du på bästa sätt kan använda Ta gärna med egen dator/surfplatta. SEMINARIEPASS E

7 E1 Att arbeta med Concept cartoons och Dino i Ma/No Ansvariga: Therese Kronqvist MaNo-lärare, Ljungen/Lackalänga Vi visar hur vi arbetar med Concept Cartoons och Dino, hur det gynnar formativ bedömning och laborativt arbetssätt med paralleller till de nationella proven i NO. E2 Läsförståelseprojekt alla elever alla lärare alla ämnen Ansvariga: Maria Bohlin, Korsbackaskolan E3 Matematikprojekt IKT och matematik och mycket mer Ansvariga: Kerstin Sjöberg, Korsbackaskolan E4 Värdegrundsprojekt Korsbackaskolan siktar mot WE Ansvariga: Mathias Ribbnäs, Korsbackaskolan E5 Resmål: Fritidshem i Toppklass! Ansvariga: Johan Feldt, Lagledare och fritidspedagog, Torbjörn Åkerman, fritidspedagog och IT-ansvarig på skolan, Sara Leonardsson, fritidspedagog och Värdegrundsledare, Skönadalsskolan En resa mot ett Fritidshem i toppklass som mål! Fokusområden: Delaktighet och Kommunikation. Vi utvecklar vårt fritids till en plats där barnen trivs, utvecklas och har roligt i sitt lärande. E6 Ja, men vi vill också! Ansvariga: Anna Moberg, MaNo-lärare och lagledare på Skönadalsskolan. Anna kommer under nästa läsår vara mattehandledare på Tolvåker och Söderpark. Elisabet Pennsäter arbetar som textilslöjdslärare och leder skolans arbete med Entreprenörsskap, Skönadalsskolan Anna beskriver det praktiska arbetet med att involvera eleverna i sitt eget lärande och göra det synligt för dem själva och hur man kan nå ökad måluppfyllelse. Elisabet Pennsäter, textillärare på skolan har arbetat fram en modell för dokumentation som ett sätt att synliggöra elevernas lärande och progression. Hon visar hon hur hon förenar teori och praktik. E7 Konsten att börja från början och inte mitt i Ansvariga: Christin Månsson, förskollärare och Camilla Boman, specialpedagog med inriktning mot tal och språk, Skönadalsskolan På denna workshop presenteras Skönadalsskolan arbete med elevernas språkliga medvetenhet. Vi presenterar hur vi systematiskt arbetar för att elever ska vara språkligt medvetna när de ska lära sig läsa i åk 1. E8 Möjligheternas IT Nappa på appar Ansvariga: Elin-Maria Hjorth, Jenny Kronqvist, Johan Rasmusson och Kristin Lönnblad, Annebro ipad ett pedagogiskt och skapande verktyg som gynnar kommunikation! Här får du en inblick i hur man kan utveckla lärandet genom att använda ipads i undervisningen. Vi berättar om hur vi praktiskt organiserar och arbetar med ipads i undervisningen och visar exempel på elevarbeten där vi berättar om hur själva processen gick till och kopplar arbetet 7

8 till kursplanen. Ni kommer att få massor av tips på de bästa pedagogiska apparna som vi använder oss av och ni får även prova på dem under vår workshop. E9 Möjligheternas IT interaktivt lärande, omdefinierat lärande Ansvariga: Per Gersne, Marie Holmberg och Ingela Lind, Annebro Ni får en inblick i vår process och får se hur vi vill använda IKT för att utveckla vår undervisning, pedagogisk idé och syften. Vi kommer att visa och diskutera hur vi använder digitala verktyg i undervisningen med fokus på hur vi arbetar med QR-koder och film. Tillsammans diskuterar vi också om tankar inför framtiden hur vi kan arbeta för att nå högre måluppfyllelse med digitala verktyg. Vi kommer att diskutera kring SAMR-modellen och delge en del app-tips. E10 Filmprojekt Ansvariga: Karen Helene Haugaard Filmen är ett viktigt inslag i elevernas vardag. I skapande skola projektet får eleverna lära sig hur man gör film på riktigt. Hundratals kortfilmer har producerats under ledning av professionell filmpedagog. Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma i en klass under en Filmrally-dag! Lärare och elever får grunderna till hur man kan använda filmen för dokumentation. E11 Vad händer? Varför tar det så lång tid? Händer det något? Ansvariga: Elevhälsan Vad händer när en pedagog lämnar ett elevärende vidare till elevhälsan? Representanter från olika yrkesgrupper inom elevhälsan berättar om arbetsgången gällande utredningar. Information och frågestund EFTERMIDDAGSFIKA/FRUKT SEMINARIEPASS F F1 Värdegrund /Idrott och hälsa Ansvariga: Eva Landen, Tolvåkerskolan Öppenhet, engagemang och utveckling; hur arbetar man på Tolvåkerskolan? F =7 Ansvariga: Cecilia Landin, Kathe Lindgren Nossborn, Olle Andersson, Marie Bengtsson, Anna Dahlgren och Peter Moberg, Tolvåkerskolan och Söderparkskolan Ett samarbete mellan pedagoger på Söderpark och Tolvåker har utmynnat i ett projekt där elever i årskurserna 1, 2, 4 och 7 har arbetat med likhetstecknets betydelse med bakgrund av en rapport från Skolverket. Ta del av progressionen i årskurserna och material i arbetet med algebra. Genom Learning Study har eleverna i årskurs 7 fördjupat sina kunskaper i matematik genom att lära ut till yngre elever och några av eleverna i klass 7e kommer att delta i seminariet. F3 Folktro analogt och digitalt lärande i ett ämnesövergripande projekt i åk 3 Ansvariga: Annika Ternblad, Stefan Bengtsson, Söderparkskolan 8

9 Annika och Stefan berättar om hur de med ett inspirerande arbetssätt kombinerat praktiskt/estetiska och teoretiska ämnen i undervisningen. Besökare kan följa projektet från planering till färdig film i utställningen. F4 En diskussion med grunden i vardagliga situationer på fritidshemmet Ansvariga: Mathias Jönsson, Söderparkskolan Här får du möjlighet att diskutera scenarier som kan uppstå på fritids. Mathias har tillsammans med sina kolleger valt vardagliga episoder. Under ledning av Mathias kommer deltagarna att föra en diskussion kring dessa scenarier och därigenom komma fram till olika lösningar. Deltagarna diskuterar även för- och nackdelar med de olika förslagen. F5 Kinball Ansvariga: Elisabet samt Filip, båda idrottslärare, Rinnebäcksskolan En speciell effektiv idrottsaktivitet som kräver speciella, stora bollar. F6 Elevledda utvecklingssamtal med stöd av ipads samt ipad-stöd i undervisningen Ansvariga: Sofie, Christina Benjaminsson, Rinnebäcksskolan F7 Vygostkij / läscirkel i praktiken Ansvariga: Katarina Forslund samt Elize, Rinnebäcksskolan Prova på bearbetning i cirkelform. Trycker upp text, som sedan bearbetas tillsammans. F8 Äventyrspedagogik spännande lärande för alla åldrar! Ansvariga: Kristine Helmersson, fritidspedagog, Carina Thomsen, förskollärare, Lotta Nielsen, lärare, Nyvångsskolan Vi informerar om vad äventyrspedagogik är och hur vi jobbar med det. Du kommer också att få prova på några kamratövningar som ingår i äventyrskonceptet. F9 Anmälningsskyldigheten i skolan Ansvariga: Elevhälsan Elevhälsan informerar kring anmälningsskyldigheten i skolan. Efter en kort presentation ges utrymme för dilemmafrågor/case samt åhörarnas frågor. F10 Flipped Classroom Ansvariga: Patrik Tornberg, Tolvåkerskolan Vad är Flipped Classroom? Patrik delar med sig av sina erfarenheter kring begreppet och ger konkreta exempel från några arbetsområden. Passet avslutas med tid för frågor och diskussion. F11 Läslust är livsviktigt! Ansvariga: Christina Strömwall, Skönadalsskolan Forskningen säger att läslust är den enskilt viktigaste faktorn för studieframgång. Hur gör vi för att bibehålla elevernas läslust? Hur tränar man förmågan att läsa mellan raderna? Hur kan vi jobba varierat med läsning? Christina Strömwall, bibliotekspedagog, berättar om hur vi jobbar på Skönadalsskolan. 9

10 KORSBACKASKOLAN - salar och karta AD1 SAL 40 Dockteater med praktik AD2 SAL 41 Spray paint art AD3 SAL 49 Bornholmsmodellen AD4 SAL 46 Att undervisa i läsförståelse AD5 SAL 62 Webben i undervisningen AD6 SAL 45 Tidslinjen - jordens utveckling AD7 A-hall Samarbetsövn idrott för yngre el i värdegrundsarb AD8 SAL 64 Spelhålan AD9 Kulturscen Lässatsning AD10 SAL 51 Speed dating korta möten mellan pedagoger AD11 SAL 61 Digital dokumentation BE1 SAL 62 Concept cartoons och Dino i Ma/No BE2 SAL 45 Läsförståelseprojekt alla elever alla lärare alla ämnen BE3 SAL 33 Ma-projekt IKT och matematik och mycket mer BE4 SAL 64 Värdegrundsproj Korsbackaskolan siktar mot WE BE5 SAL 40 Resmål: Fritidshem i Toppklass! BE6 Kulturscen Ja, men vi vill också! BE7 SAL 41 Konsten att börja från början och inte mitt i BE8 SAL 49 Möjligheternas IT Nappa på appar BE9 SAL 46 Möjligheternas IT interaktivt lärande, omdefinierat lärande BE10 SAL 61 Filmprojekt BE11 SAL 51 Vad händer? Varför tar det så lång tid? Händer det något? CF1 SAL 45 Värdegrund /Idrott och hälsa CF2 SAL =7 CF3 SAL 40 Folktro ett ämnesövergripande projekt i åk 3 CF4 SAL 41 Diskussion, vardagliga situationer på fritidshemmet CF5 A-hall Kinball CF6 SAL 49 IPad i elevledda utvecklingssamtal och som-stöd i undervisningen CF7 SAL 46 Vygostkij / läscirkel i praktiken CF8 SAL 62 Äventyrspedagogik spännande lärande för alla åldrar! CF9 SAL 64 Anmälningsskyldigheten i skolan CF10 Kulturscen Flipped Classroom CF11 SAL 61 Läslust är livsviktigt! 10

11 11

O:MEET 11 augusti. Synligt lärande. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

O:MEET 11 augusti. Synligt lärande. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. O:MEET 11 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 11 augusti 2015 Restaurangen Brattebergsskolan Liknande innehåll på förmiddag och eftermiddag för att

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING 8.15-8.30. Samling på amfiteatern på skolgården!

Seminarium/Workshops. 19 augusti på Ljungenskolan INLEDNING 8.15-8.30. Samling på amfiteatern på skolgården! FRAMTIDENS SKOLA SAMTIDENS LÄRANDE Seminarium/Workshops 19 augusti på Ljungenskolan Välkomna till Kunskapsdagen som arrangeras för och av de kommunala grundskolorna i Kävlinge. Det blir en dag fylld av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem Kvalitetsanalys Tranängskolans f-klass/fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 5 Arbete i verksamheten...

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Ante Runnquist. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

O:MEET 13 augusti. Ante Runnquist. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. O:MEET 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Onsdag 13 augusti 2014 Restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Sörgårdens fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Sörgårdens fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Sörgårdens fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

bjuder in till Lärstämma

bjuder in till Lärstämma Modell- och forskarskolorna i Sundsvall bjuder in till Lärstämma måndag 11 juni, klockan 8.30-16.30 Hotell Södra Berget Årets lärstämma är en konferens där vi som arbetar på Modell-/ forskarskolorna i

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter!

Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter! Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter! - Piloten som ledare - Tillbakablick och elevenkät - Förberedelser för verksamhetsbesök - Kaffe och fralla - Att arbeta systematiskt med kvalitet

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Grundskola Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2015/2016 Grundskola Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2015/2016 Grundskola Kevingeskolan Skolans utvecklingsarbete 1 Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? Utvecklingsområdena under läsåret 2015-2016 var läsförmåga,

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Åsalyckans förskola

Kvalitetsanalys 14/15. Åsalyckans förskola Kvalitetsanalys 14/15 Åsalyckans förskola Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 9 Arbete

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan L Ä SÅR 2015/2016 Lovisedalsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Lovisedalsskolan RO, Läsårsplan 2(8)

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2018 Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans förutsättningar Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen? Inspirera

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan

Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan 2 september - 2015 Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan Här kommer information gällande läsåret 15/16 som gäller er som har barn i åk F-6 på Johan Skytteskolan samt att vi särskilt

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda

Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda Verksamhetsplan för arbetet med äventyrspedagogik. "Med äventyrspedagogiken som grund vill vi genom lek och lärande skapa förutsättningar för att barnen skall

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Minnesanteckningar skolanalysgruppen

Minnesanteckningar skolanalysgruppen 2014-01-20 Minnesanteckningar skolanalysgruppen Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Onsdagen den 15 januari kl 8.30-12.30 Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Rickard Severin Ekström,

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare:

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare: Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Verksamhetsråd 121016 Vårdnadshavare: Lotta Engkvist, Maja Wahlqvist, Anders Ståhl, Mats Pahlman, Pontus Linde, Martin Bruce, Lotta Åbjörnsson, Jenny Månsson,

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Sörgårdens fritidshem

Kvalitetsanalys 14/15. Sörgårdens fritidshem Kvalitetsanalys 14/15 Sörgårdens fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 9

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden!

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden! Förstelärare på fritidshem Vi utvecklar för framtiden! Botkyrka kommun 90 000 invånare, ca 100 olika språk ca 10 000 elever i kommunal grundskola 21 grundskolor 20 fritidshem Botkyrka är kommunen som har

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

ÅSENSKOLAN. Arbetsplan

ÅSENSKOLAN. Arbetsplan Arbetsplan Åsenskolans fritidshem Läsåret 2013-2014 UTVECKLING, LÄRANDE, KUNSKAP Vi har tidigare läsår haft både bra och dålig måluppfyllelse vad gäller förmåga till samspel med andra men vi anser att

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK F-5 PÅSKBERGSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen!

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen! Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult Välkommen! Förmiddagens ordning 08.30-08.45 Inledning & genomgång 08.45 09.15 Presentation verksamhetsbeskrivningar 09.15-09.30 Förberedelse inför Fritidshemmets

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Att skriva sig till läsning Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Arne Trageton Forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning: Utgångspunkt: det är enklare

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Lokal arbetsplan för Kärna skola Årskurs 4-9 2008 Kärna skola Årskurs: Förskoleklass åk 9 Antal elever: 574 Rektor: Christina Andreasson F-3, fritidshem,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer