Kvalitetsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2006"

Transkript

1 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3 Ulrika Tanner, sekreterare, Skolan

2 proaros 2 (47) Innehåll ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ENHETEN 3 Allmän del 3 Strategisk del 9 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 12 RUTINER/SYSTEM FÖR KVALITETSARBETET 13 SKOLAN I VÄSTERÅS 14 Normer och Värden 14 Integration 14 Trygghet och trivsel 16 Demokrati 21 Jämlikhet och jämställdhet 23 Skolans jämställdhetsplan skall följas. 23 Internationalisering 25 Förebyggande arbete 27 Utveckling, lärande och kunskaper 29 Godkänd nivå år 9, grundläggande behörighet till högskolan 29 Barn/elever i behov av särskilda stödåtgärder 33 Språkutveckling 36 Utvecklingsarbete 38 Inflytande 40 Samverkan mellan olika skolformer, övriga offentliga verksamheter, vuxna och arbetslivet 44 Kompetens 46

3 proaros 3 (47) Översiktlig beskrivning av enheten Allmän del Verksamhetsidé Carlforsska gymnasiet är en skola med elevmajoritet i styrelsen. På Carlforsska gymnasiet får ungdomarna möjlighet till elevinflytande genom vår Lokala styrelse med elevmajoritet. De får också möjlighet till internationella kontakter och tillgång till kultur- och hantverksaktiviteter. Café Carl, ett skolcafé sköts av eleverna på Handels- och administrationsprogrammet. Tjänster Carlforsska gymnasiets verksamhet består i att ungdomar skall få goda kunskaper för att leva och verka i ett modernt samhälle. Carlforsska gymnasiet erbjuder utbildning inom följande program och inriktningar: * Estetiska programmet (ES) med de nationella inriktningarna Dans, Musik och Teater. * Handels- och administrationsprogrammet (HP)med de nationella inriktningarna Handel- och service samt Turism- och resor. * Hantverksprogrammet (HV)med inriktning Frisör samt Mode och Design. Fr o m hösten 2006 ny inriktning Stil och Trend * Individuellaprogrammet(IV) Start och Yrkes (inriktning HP och OP) * Omvårdnadsprogrammet, OP * Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktning Ekonomi, Samhällsvetenskap, lokal inriktning Entreprenörskap * Specialutformat Europaprogram (SPEUR) med anknytning till Samhällsvetenskapsprogrammet.

4 proaros 4 (47) Kunder/kundgrupper, deras behov, krav, önskemål och förväntningar Vår ambition är att vara en gymnasieskola som sätter ungdomarna i centrum. En skola vars uppgift är att skapa en plats där eleven får möjlighet att växa med kunskap. Carlforsska skall också vara en plats där grundläggande demokratiska värden ständigt hålls levande och där ömsesidig respekt råder. Genom individuella utvecklings-/studieplaner och individuella utvecklingssamtal där även föräldrar deltar (för myndig elev efter samtycke), skall framåtsyftande planeringsåtgärder vidtas. Därmed ges möjlighet till ökad individuell studiegång utifrån varje individs förutsättningar. Strategisk planering av utbildningar beslutas i Lokala styrelsen där eleverna är i majoritet. Arbetsmiljöåtgärder diskuteras i Carlforsskas samverkansgrupp CASAM. Ett aktivt elevråd som för en ständig dialog med klassrepresentanter och framför ungdomarnas synpunkter är viktigt för att skolan ständigt skall utvecklas. Varje klass skall också regelbundet ha klassråd för att träna sig i ett demokratiskt arbetssätt. Klassrådet är också är ett forum för diskussion om åtgärder som kan förbättras. Marknader Varje år söker ungefär 2000 ungdomar till alla gymnasieskolor i Västerås, därav ca 250 till friskolor och ca 350 är sökande från andra kommuner. Till Carlforsska söker varje år ca 500 elever varav ca är från andra kommuner. Totalt går ca 1320 elever på Carlforsska varav ca 160 är från andra kommuner. Dessa ungdomar går på EUR, ES, inriktning Dans eller Teater, HV, inriktning Frisör, Mode och Design samt Stil och Trend. Det finns 9 friskolor i Västerås. De som har program liknande Carlforsskas och därmed är konkurrenter är: InfoKomp-gymnasiet med specialutformat program med inriktning ekonomi, handel och företagande, med 16 Västeråselever i årskurs 1. John Bauergymnasiet med specialutformat program inom IT, media och entreprenör med 72 Västeråselever i årskurs 1. Kopparlundsgymnasiet med specialutformat program med inriktning media/kommunikation, skapande verksamhet, samhällsvetenskap och entreprenörskap med totalt 47 Västeråselever i årskurs 1. Waldorfgymnasiet med inriktning mot skapande verksamhet, med 3 Västeråselever i årskurs 1. Västerås Fria gymnasium med specialutformat omvårdnadsprogram, naturvetenskapligt eller naturvetenskapligt program med inriktning mot räddningstjänst eller biståndsarbete, med totalt 51 Västeråselever i årskurs 1. Västerås Praktiska gymnasium med specialutformat program med inriktningar mot hantverksyrken med totalt 33 Västeråselever i årskurs 1. Kunskapsgymnasiet med inriktningarna Samhällsvetenskap och Naturvetenskap 53 Västeråselever i årskurs 1. Till hösten 2007 har ytterligare 5 friskolor sökt sig till Västerås varav 3 har liknande program som Carlforsska.

5 proaros 5 (47) Verksamhetens processtruktur, organisation och ledningsstruktur Verksamhetens huvudprocesser: Ungdomars lärande och personliga utveckling. Verksamhetens delprocesser: Hittills definierade och med handlingsplaner Introduktionsprogram för nya elever Elevinflytande och ansvar Skolans samverkan med omvärlden Handlingsprogram för elever med studiesvårigheter/personliga svårigheter Elevens ansvar och skyldigheter Verksamhetens stödprocesser: Organisation ledning, medarbetare, grupper Elever studiestöd, elevvårdskonferens m fl. Anvisningar/rutiner t ex introduktionsprogram för nyanställda, handledarskap, föräldramöte etc. Samrådsorgan CASAM, (Carlforsskas samverkansgrupp) Handlingsplaner Arbetsmiljöplan, Kris- och katastrofberedskapsplan, Jämställdhetsplan, Mot Missbruk, Hälsoplan IT-plan. Ekonomi. Utvärdering och Kvalitetsredovisning. Systematiskt brandskyddsarbete Gymnasierektor och enhetschef inom proaros Irene Ekström Avd 1: Övergripande ansvar - Irene Ekström, ansvarig för stödfunktioner som Bibliotek, Elevvård, Fritidsverksamhet, Expedition, Skolmåltider, Studie- och yrkesvägledning, Vaktmästeri. Avd 2: Rektor för ES, HV Birgitta Björnberg, ansvarig för extern uthyrning av lokaler Programlagsledare för ES Johanna Werme Bladh, för HV Eva Ivars Avd 3: Rektor för OP, SP Anders Johansson, miljöledningsansvarig Programlagsledare för OP Ann-Christin Trossing, för SP Birgitta Johansson och för SPEUR Per-Göran Ersson. Avd 4: Rektor för HP, IV Per Lindholm, huvudansvarig för planering och schemaläggning Programlagsledare för HP Zekeria Can

6 proaros 6 (47) Medarbetare Antal, kategorier och utbildningsnivå. Kategori Utbildningsnivå Behörig Antal Antal Summa kvinnor män Assistent Gymnasieskola 3 3 Bibliotekarie Högskola 1 1 Cafébiträde Gymnasieskola 1 1 Elevassistent Gymnasieskola/högskola Fritidsledare 1 1 Kurator Högskola 2 2 Lärare Högskola/yrkesutbildning Projektledare Högskola 1 1 Schemaläggare 1 1 Skolledare Högskola Skolsköterska Högskola 2 2 Socialpedagog Högskola Specialpedagog Högskola Studie- och Högskola yrkesvägledare Vaktmästare Gymnasieskola 3 3 Summa

7 proaros 7 (47) Anläggningar och deras ändamål En stor del av Carlforsska byggdes på 1960-talet. Genom åren har ett omfattande renoveringsoch om- och tillbyggnadsarbete genomförts. År 2001 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler i A-huset. Hus A Här finns både större och mindre undervisningsrum, både stora och små grupprum och flera datasalar. Ett rymligt bibliotek och möjlighet till lugna studieutrymmen och en cafeteria som elever på Handels- programmet driver finns också i denna byggnad. Här finns också studie- och yrkesvägledare med ett syv-bibliotek och datorer. Elevrådet och Carlforsskas idrottsförening har här sina egna lokaler. Service kan fås och felanmälan kan göras till vaktmästeriet som har sitt kontor i denna del av skolan. Hus C Västerås f d konsertsal byggdes också om 2001 för Carlforsskas estetiska program. Scenen rymmer ca 550 besökare och kan uppvisa både dans-, musik- och teaterevenemang. Hus D År 2003 öppnades Restaurang Carl i helt ombyggda lokaler. Här finns också 3 klassrum som under lunchtid används som matsalar. Hus E En omfattande nybyggnad gjordes också i och med rivningen av gamla E-huset. Här finns lokaler för Estetiska programmet, både större och mindre musikrum där några har datorer. Här finns också ensemblerum och lokalerna är anpassade för musikverksamhet. Stora studiehallar finns för den teoretiska undervisningen. Två black-boxar för teaterverksamhet och estetisk verksamhet finns. Två stora och en mindre danssal med sceniskt anpassat golv underlättar för all dansundervisning En stor gradängsal för körundervisning eller större samlingar finns. Här finns också HVMoDe:s, där design av kläder och skapande verksamhet kan ske med modern utrustning. Lugn och avskildhet kan fås i elevhälsans lokaler där skolsköterskor, kuratorer och skolläkare finns. På våning två i hus E finns Studio Carl, där möjlighet till stödundervisning av specialpedagog eller individuellt stöd kan ske. Två stora naturkunskapssalar med modern utrustning installerades också till höstterminsstarten Hus F I F-huset finns både stora och små undervisningsrum. Miljöundersökning har genomförts samt viss renovering har gjorts efter synpunkter på arbetsmiljön från elever och medarbetare. Hus H Carlforsska gymnasiet har också tillgång till Kristiansborgshallen. Där finns en stor idrottshall, en mindre aerobicsal och gym- och spinninglokaler samt omklädnings- och duschmöjligheter allt nyrenoverat sedan jan 2005.

8 proaros 8 (47) Hus J Specialutrustade lokaler för frisörutbildningen finns i J-huset, renoverade sommaren Där finns också speciallokaler för bild och form och skapande verksamhet. I samband med ombyggnationen inrättades speciallokaler för inriktningen Stil och Trend på Hantverksprogrammet. Hus K Övningslokaler för musikerna finns i K-huset samt en ljudstudio. Hus L Reception och expedition byggdes till vid renoveringen av A-huset 2001, L-huset. Där finns också utrymmen för schemaläggare och rektorer samt personalutymmen på plan 2. Leverantörer och partners 2003 gjordes en upphandling av skolmåltidsverksamheten som numera drivs av Westergård AB. Ägarförhållanden och ägarkrav proaros ägs av Västerås stad. proaros är stadens utförarorganisation inom verksamheterna utbildning, vård och omsorg,individ och familjeomsorg, kultur och fritid. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar för de politiska nämnderna. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt/tillsyn över proaros styrelse och andra politiska nämnder och styrelser. Nämndernas uppgift är att ge uppdrag till proaros och andra utförare av verksamheter. Det sker genom så kallade beställningar som formuleras i ett skriftligt avtal. Lagar och förordningar av speciell betydelse Skolorna styrs av skollagen och av grundskole- gymnasie- och särskoleförordningen beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De styrs också av 1998 års läroplan för förskolan(lpfö 98), 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet(lpo 94),1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna(lpf 94). Viktiga är även kursplanemål och programmål. Lokalt styr Västerås stads utbildningsplan, proaros strategiska plan samt skolans lokala arbetsplan.

9 proaros 9 (47) Strategisk del Vision Carlforsska gymnasiets yttersta mål är att bidra till skapandet av det goda samhället, vilket innebär ett samhälle där graden av mänskligt välbefinnande är hög. Eleverna ska genom skolan få redskap att tillgodogöra sig tillvarons mångfald och därigenom uppleva sina liv som rika och meningsfulla. Dagens samhälle är ett föränderligt samhälle och kräver därför självständiga, kreativa och kritiska medborgare med förmåga att göra genomtänkta ställningstaganden i bl a moraliska, politiska, estetiska och religiösa frågor. Carlforsska gymnasiet skall bidra till att utveckla denna förmåga hos eleverna. Ovanstående innebär att på ett konstruktivt sätt utveckla elevernas identiteter och därigenom förhindra att de på grund av identitetslöshet, riskerar att hamna i en livsstil som domineras av intolerans och destruktiv påverkan av våld och droger. Värderingar Carlforsska gymnasiets arbete skall genomsyras av demokratiska och humanistiska värderingar. SWOT-analys Styrkor Skriv texten här Svagheter Skriv texten här Hot Skriv texten här Möjligheter Skriv texten här

10 proaros 10 (47) Kritiska framgångsfaktorer Schemaläggning i ett brett utbud av kurser och inriktningar är ett pussel som ibland verkar omöjligt att få ihop. Detta, tillsammans med ett maximalt utnyttjande av lokaler för att kunna ta emot så många sökande som möjligt, gör det nästan ogörligt att få ett sammanhängande schema. Storleken, valfriheten och det egna ansvaret gör det extra svårt för ungdomar som har andra ambitioner än lärande, och inte heller har några uttalade mål att sträva efter. Dessa kan lätt hamna i en negativ spiral som sedan kan spridas i ungdomsgrupperna. Då är det viktigt att det finns studiemotiverade och kreativa ungdomar som sätter sin prägel på skolmiljön. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Carlforsska gymnasiet står inför en omläggning i och med statens förändring av gymnasieskolan. Gy 07 är avbrutet och ny utredning ska tillsättas för att förändra den befintliga gymnasieskolan. Möter upp ungdomars förväntningar på en bra utbildning i konkurrens med ökat antal friskolor. Försöka få igång en föräldraförening som kan medverka i utformningen av ungdomarnas utbildning. Få verksamheten att fungera väl i nya datorsystem för hemsideutformning samt betygs- och frånvarosystem. (Dexter) Carlforsska gymnasiet har många sökande, lokalförändringar behöver genomföras för att rymma alla verksamheter. Eventuellt ersätts hus F och G med en paviljong till hösten. En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med miljöcertifieringen. En integrationsgrupp har bildats och skall samordna kompetensutveckling för medarbetare och temadagar/aktiviteter för ungdomarna. Hälsodiplomering för medarbeteare och elever pågår. En grupp som arbetar för att få en hållbar utveckling inom arbetsmiljön har startats. Vi har även startat en integrationsgrupp. Planerar en annan typ av introduktion till HT 2007.

11 proaros 11 (47) Enhetens handlingsplaner Gör en förteckning över enhetens handlingsplaner. Namn Upprättad Reviderad Övrigt Lokala styrelsen HT 2001 Arbetsmiljöplan HT 2001 Handlingsplan mot HT 2006 missbruk Hälsoplan HT 2001 Kris- och HT 2001 HT 2005 katastrofberedskapsplan Jämställdhetsplan HT 2001 HT 2005 IT-plan HT 2001 HT 2005 Organisationsplanering Introduktionsprogram för nya elever 2002/2003 Elevinflytande och ansvar HT 2001 Handlingsplan för elever HT 2001 med studiesvårigheter/personliga svårigheter Elevens ansvar och skyldigheter Systematiskt brandskyddarbete Likabehandlingsplan HT 2001 HT 2006 Under upprättande Beslut tas i Lokala styrelsen i mars 2007

12 proaros 12 (47) Viktiga händelser under året Under hösten 2006 invigdes helt ombyggda och nyrenoverade lokaler för frisörutbildningen. Samtidigt startade en ny inriktning på Hantverksprogrammet, Stil och Trend. En inriktning på fyra ben Hud och Make, Hälsa och Välbefinnande, Färg och Form samt Entreprenörskap. Pluggnet som ett webbaserat konferenshanteringssystem togs i bruk. Ett stort arbete inriktad på en hälsodiplomerad skola för alla för både elever och medarbetare sjösattes. En ny verksamhet för Individuella programmet inrättades, Start-IV och Yrkes-IV med inriktning mot HP och OP. Utarbetat nya rutiner vid omhändertagande av ungdomar med missbruksproblem.

13 proaros 13 (47) Rutiner/system för kvalitetsarbetet En grupp bildas för att skriva kvalitetsredovisningen, vartannat år kommer den från Lokala styrelsen och vartannat år från Carlforsskas samverkansgrupp, CASAM Denna grupp sammanställer det som hänt under året t.ex. de aktiviteter som programlag, elevhälsan, studievägledarna och specialpedagogerna har planerat, utfört och utvärderat. JAN NOV Temadagar - demokratiarbete Kulturutbud - ES-elever Aktiviteter omvärlden - utbyten APRIL NOV Prövningar, IG Prövningar - kompetenshöjande MAJ Utbildningsnämndens enkät år 2 AUGUSTI Examination vårterminen 2006 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Elevenkät år 1 introduktion Intagningsbetyg från år 9 Sommarskola Avbrott spec till friskolor Utvärdering från programlagen Jämställdhet fördelning kön, personal/elever Skolhälsovården SYV IT-driftstörningar Frånvaro Läs-o skrivfärdighet Programlagens rapporter Lokal styrelse-casamelevmedverkan- miljögrupp DECEMBER Kvalitetsredovisning en skickas in JANUARI Uppföljning, feedback

14 proaros 14 (47) Skolan i Västerås Avvikelserapportering Inget att rapportera för Normer och Värden Utbildningsplanens mål Integration Skolorna skall arbeta för att alla barn, elever och studerande får samma möjligheter att nå målen. Under perioden fram till 2006 vill nämnderna särskilt lyfta fram arbetet för dem med annan etnisk bakgrund. Alla skall ges möjlighet att tillägna sig samma förankrade grundvärden och nå de uppsatta kunskapsmålen. Detta sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Det är viktigt att samtidigt ha stor respekt för kulturella och etniska olikheter. Alla tendenser till främlingsfientlighet skall motverkas. Lokala arbetsplanens mål Elever i åk 1 skall delta i ett introduktionsprogram under de första veckorna på terminen för att skapa ett tryggt och bra arbetsklimat och för att få ökad förståelse för varandra. Elever som läser den lokala kursen Skoldemokrati anordnar aktiviteter för övriga elever för att stärka och fördjupa demokratibegreppet. Varje programlag skall i sitt handlingsprogram beskriva hur de arbetar för att stärka värdegrunden. Kursen Etik och livsfrågor erbjuds som Individuellt val. Kontinuerlig fortbildning för medarbetarna för att befrämja integration. Vid nyrekrytering strävar vi efter att öka antalet medarbetare med annan kulturell/etnisk bakgrund. Utveckla kontakten med föräldrar av annan kulturell/etnisk bakgrund. Aktiviteter Integration - introduktionsprogram Lokal kurs i Skoldemokrati Programlagsträffar Kursen Etik och livsfrågor

15 proaros 15 (47) Kompetensutveckling Nyrekrytering Föräldramöten Programlagens handlingsplaner Integrationsgrupp Utbildningsnämndens enkät till åk 2 Underlag för bedömning Utbildningsnämndens enkät till åk 2 Resultat Har elev/elever sagt främlingsfientliga ord till dig under det senaste läsåret. Frågan har ställts till elever i grundskolan år 2,5,8 samt gymnasiet år 2. Nedan redovisas andel i % som svarat ja på frågorna. Före 2005 hade frågan en annan lydelse. Främlingsfientlighet, elever Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse På Carlforsska har andelen elever som svarat ja på denna fråga ökat från 7,6 till 13,9. Analys I och med att skolans elevantal ökat har skolans allmänna ytor blivit trängre, vilket gett tillfälle till irritation vid möten. Resultat Har vuxen/vuxna sagt främlingsfientliga ord till dig under det senaste läsåret. Frågan har ställts till elever i grundskolan år 2,5,8 samt gymnasiet år 2. Nedan redovisas andel i % som svarat ja på frågorna. Före 2005 hade frågan en annan lydelse.

16 proaros 16 (47) Främlingsfientlighet, vuxna Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Några fler elever upplever att fler vuxna sagt främlingsfientliga ord. En svag uppgång 2006 jämfört med Analys Frågeställningen är svår att tolka, eftersom det lika gärna kan gälla elevens fritid. Åtgärder för utveckling Vid nyrekrytering beaktas den nyanställdes kulturella/etniska bakgrund. Verksamheten Here 4 U har startat och en socialpedagog har anställts. En integrationsgrupp har bildats och skall samordna kompetensutveckling för medarbetare och temadagar/aktiviteter för ungdomarna. Utbildningsplanens mål Trygghet och trivsel Alla i skolan skall få vara i en trygg miljö och i ett positivt klimat som stärker elevernas självkänsla. Alla former av kränkande behandling skall alltid motverkas. Alla skall medverka till att man under lugna förhållanden kan inhämta kunskap. Ingen skall tillåtas störa undervisning eller annan verksamhet. Lokala arbetsplanens mål Lokala styrelsen reviderar regelbundet och beslutar om skolans trivselregler. Andelen elever som känner trygghet och trivsel i skolan skall öka. För att öka känslan för trygghet och trivsel för eleverna används följande:

17 proaros 17 (47) * Handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling bland elever och anställda. * Mall för åtgärder och uppföljning av konflikter mellan elever/elever, elever/personal och personal/personal. * Arbetsplanens åtgärdstrappa vid tillrättavisande av elev. Aktiviteter Introduktionsprogram Olika kulturella aktiviteter t.ex luciafirande, Valborg, lunchkonserter, modevisning, avslutningar 6:e junitrofén Programlagens aktiviteter Underlag för bedömning Utvärdering av enkät till nya elever i åk 1 gällande ovannämnda introduktionsprogram. Utbildningsnämndens enkät till elever i åk 2 från maj Programlagens aktiviteter Resultat Jag trivs i skolan. Frågan har ställts till barn i förskolan, elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala Trivsel 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3, Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Resultatet visar att trivselfaktorn har minskat från 2005 till Utvärderingen av elevenkäten 2006 enligt ovan visade att 93% tyckte att de fått tillräcklig med information om skolans trivselregler 69% tyckte att introduktionsprogrammet har hjälpt till att stärka sammanhållningen i klassen/mentorsgruppen

18 proaros 18 (47) Vi upplever att de flesta ungdomar trivs väl på Carlforsska och märker det på att fler elever söker hit. Vi har ett aktivt elevråd och ett öppet och tillåtande klimat, för att möte ungdomarnas idéer till förändringar. Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. P.g.a. datorproblematik fungerade inte matkortssystemet som det skulle, detta lockade många ätande ungdomar utifrån. Dessa åtgärder samt inrättande av en ny tjänst som Socialpedgog har gjort att höstterminen 2006 startat lugnare. Resultat Jag är trygg i skolan, frågan ställdes till elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala. Trygghet Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Tryggheten minskade också något jämfört med Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. P.g.a. datorproblematik fungerade inte matkortssystemet som det skulle, detta lockade många ätande ungdomar utifrån.

19 proaros 19 (47) Dessa åtgärder samt inrättande av en ny tjänst som Socialpedgog har gjort att höstterminen 2006 startat lugnare. Resultat Har du blivit mobbad av elev/elever i skolan det senaste läsåret, andel (%) som svarat ja Mobbad av elever Carlforsska gymnasiet proaros Måluppfyllelse Mobbingen har ökat med nästan det dubbla jämfört med Analys Det var en ovanligt stökig början på höstterminen 2005, p.g.a. många nya elever, som tog ovanligt lång tid att komma tillrätta med. Många attityddiskussioner förekom samt olika grupperingar av ungdomar fick tillsättas för att aktivt motverka ett negativt beteende hos vissa ungdomar. Många elever, få lokaler gör ett schema med långa håltimmar, där många elever mot sin vilja måste vara i stora allmänutrymmen p.g.a. få lugna studieutrymmen. Stora fria elevytor har tagits i bruk för undervisning.

20 proaros 20 (47) Resultat Har du blivit mobbad av vuxen/vuxna i skolan det senaste läsåret, andel (%) som svarat ja Carlforsska gymn. proaros Måluppfyllelse Antalet elever som känner sig mobbade av vuxna på skolan har minskat sedan Jämför med fråga om främlingsfientlighet, vuxna. Analys Trots att många vuxna på skolan fick sätta tydligare gränser upplevdes detta inte som mobbing. Visar att vi vuxna blivit tydligare i förhållningssättet mot ungdomarna så att inte mobbing och gränssättning upplevs som samma sak. Resultat Det är lugn och ro i skolan när jag arbetar, frågan ställdes till elever i grundskolan år 2, 5, 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Redovisas i 5-gradig skala Lugn och ro Carlforsska gymnasiet proaros

21 proaros 21 (47) Måluppfyllelse Något försämrad arbetsro men med tanke på stökigheten utanför lektionstid så gick jämförelsevis undervisningssituationen rätt bra. Analys Stora grupper, stor frånvaro, sena ankomster och nivåspridning gör att undervisningssituationen påverkas negativt för de som är närvarande. Åtgärder för utveckling Vi har genomfört SAM-utbildningen (Systematiskt ArbetsMiljöarbete) och utbildning i Självkännedom och Lärstilar ledd av psykolog Margareta Lycken. Vi arbetar nu efter detta koncept på HV-programmet åk1-3. Syfte är att få en ökad fokusering på den egna lärandeprocessen. Likabehandlingsplan är under utarbetande av medarbetare och ungdomar. Utbildningsplanens mål Demokrati Barns, elevers och studerandes samt föräldrars delaktighet, inflytande och ansvar över skolan skall uppmuntras och stärkas. Lokala arbetsplanens mål Carlforsska gymnasiet skall ha både en lokal styrelse med elevmajoritet och en samordningsgrupp, CASAM, med elevrepresentation. Det skall finnas ett väl fungerande elevråd med representanter från varje klass. Protokollförda klassråd skall hållas minst två gånger per termin. Det skall finnas elevrepresentanter i programråden. Det skall finnas en miljögrupp bland eleverna som tillsammans med personal arbetar för att vi ska få grön flagg. Det skall finnas ett matråd med elevrepresentanter för att vi ska få fler elever att påverka sin matsituation/miljö.

22 proaros 22 (47) Det skall finnas olika intresseföreningar för elever att delta i. Aktiviteter Skoldemokratigruppens träffar och planering. Klassrådsmöten. Lokala styrelsen och CASAM s sammanträden. Matrådets träffar. Elevrådets stormöten. Programråd Klassrepresentantutbildning CSIF Programlagens aktiviteter Elever deltagit vid intervju och anställning av rektor på HP och IV Utvecklingssamtal Underlag för bedömning Klassrådsprotokoll Styrelseprotokoll CASAM`s minnesanteckningar Matrådets minnesanteckningar Programlagens aktiviteter Resultat CASAM har 4 träffar/termin. I CASAM har vi bl a hur vi tillsammans kan arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Förslag om en temadag om Arbetsmiljö togs fram och genomfördes. Flytt av verksamheter och ommöblering av lokaler har skett. Användningen av bonuspengar och kompetensutveckling har även diskuterats i CASAM. Lokala styrelsen träffas 3ggr/termin. De har tagit beslut om en ny inriktning på HVprogrammet samt ändring av elevantal i klasser och beslutat om ny provpolicy. De har diskuterat nominering till Pedagogiskt pris samt beslutat om APU-utlägg och antal friluftsdagar. Matrådet träffas 3ggr/termin. Matkortet och rutiner kring dessa har diskuterats. Utbudet i Restaurang Carl har diskuterats och förändrats efter elevers önskemål. De elever som läser lokal kurs Skoldemokrati har genomfört en enkätundersökning om elevers inflytande och ansvar på Carlforsska gymnasiet. De flesta upplever sig nöjda men en del tycker sig inte veta vad skoldemokrati är och att inget händer. Måluppfyllelse Göra alla elever medvetna om hur de kan påverka arbetet i skolan.

23 proaros 23 (47) Analys På Carlforsska gymnasiet finns många möjligheter för eleverna att vara med och påverka. Eleverna har påtalat vikten av att det finns en lokal styrelse med elevmajoritet. Trots detta är det svårt att få kommunikationen att fungera fullt ut i en stor organisation. Vi ska underlätta för eleverna att delta i skolans demokratiarbete. Åtgärder för utveckling Få igång och aktivt arbeta med programråd med elevmedverkan. Få en aktiv miljögrupp. Diskutera i matrådet vad som behöver förbättras i Restaurang Carl. Få igång föräldrarådet. Utbildningsplanens mål Jämlikhet och jämställdhet Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet kräver förståelse och kunskaper om barns, elevers och vuxenstuderandes olika förutsättningar och skall genomsyra allt arbete. Skolan skall sträva efter att ge alla likvärdiga förutsättningar oavsett till exempel kön, socioekonomiska förhållanden och funktionshinder samt lägga grunden till ett jämlikt och jämställt synsätt. Lokala arbetsplanens mål Vid nyrekrytering skall jämställdhetsperspektivet beaktas. Samarbete med föreningar som arbetar för jämställdhet. Skolans jämställdhetsplan skall följas. Aktiviteter Beaktande av jämställdhetsmål vid nyanställning. Programlagens aktiviteter Underlag för bedömning Personalförteckning. Klasslistor Resultat Fördelningen bland medarbetarna var år 2003: 71% kvinnor och 29% män 2004: 69% kvinnor och 31% män 2005: 67% kvinnor och 33% män 2006: 67% kvinnor och 33% män

24 proaros 24 (47) Antalet Carlforsskaungdomar var år 2003: 250 pojkar o 737 flickor = 25% pojkar 2004: = 28% 2005: = 26% 2006: = 29% Andelen pojkar bland ungdomarna har ökat. Måluppfyllelse Trots många nyanställningar med få manliga sökande har vi ändå lyckats att rekrytera män och behållit könsfördelningen. Analys Vi har flera utbildningar med många kvinnliga sökanden vilket innebär att andelen kvinnor är stor. Få manliga sökanden till utannonserade tjänster gör att rekryteringen av män försvåras. Åtgärder för utveckling Vid marknadsföring och information arbeta för att få fler ungdomar att bryta sina traditionella val. Fortsatt beaktande av jämställdhet vid rekrytering och anställning.

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer