Systemlösningar SANTE Academy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemlösningar SANTE Academy"

Transkript

1 Systemlösningar SANTE Academy SANTE Academy tillhandahåller access och utbildningsmaterial för en rad olika systemlösningar. Denna presentation är tänkt att fungera som en introduktion till de olika lösningarna och ge prospektiva användare av tjänsten en översikt. Med ett uttalat fokus på användning av affärssystem i akademisk undervisning är det viktigt att finna rätt systemlösning för rätt pedagogisk målsättning, och förhoppningsvis kan denna samling beskrivningar fungera som ett stöd i detta. Systemen är valda på basis av två huvudsakliga kriterier. För det första har en analys av användbarheten i akademisk undervisning genomförts. Detta har innefattat en nedbrytning av funktionalitet och omfatting i mjukvaran för att se vilka typer av teoretiska samband som kan exemplifieras genom systemet. Det har även innefattat en analys av den marknadsmässiga användningen av systemlösningen i termer av spridning och användarnöjdhet. Det andra kriteriet för val av systemlösning har varit leverantörens inställning till ett strategiskt partnerskap med akademin. Leverantörer med en helt sälj-relaterad fokusering har därmed uteslutits från den slutgiltiga listan av lösningar. Vi hoppas att beskrivningarna kommer att vara värdefulla vid val av lösning för användning i akademisk undervisning. Göteborg Centrum för Affärssystem

2 Access: Microsoft Dynamics Navision 4.0 via VPC Microsoft Dynamics Navision 5.0 via VPC Microsoft Dynamics NAV09 via VPC och Remote Desktop Microsoft Dynamics NAV09 Classic via VPC och Remote Desktop Systemkrav: 1 GB RAM för Navision GB RAM för Navision GB RAM för NAV09 Aktiv internetuppkoppling till Remote desktop Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV är ett av världens mest spridda affärssystem med över 1.25 miljoner användare av kunder i över 40 länder och över 4000 certifierade partners. Systemet kan hantera flera hundra användare samtidigt men är mest utbrett bland små och medelstora företag. Microsoft Dynamics Nav är ett integrerat anpassningsbart affärssystem som automatiserar och effektiviserar affärsprocesser, levererar kraftfulla rapporter och affärsinfomration samt knyter samman anställda, kunder och partner på en global marknad. Microsoft Dynamics NAV är flexibelt och lätt att använda, vilket stimulerar personalen att stärka produktiviteten i verksamheten och gör det möjligt att fatta väl underbyggda beslut och reagera snabbt på nya marknadsmöjligheter. Systemet kan integreras smidigt med befintliga system och via konfigurations-och utvecklingsfunktionerna kan det enkelt anpassas till personalen och företagets arbetssätt. Microsoft Dynamics NAV har lösningar framtagna för: Ekonomi Produktion Varuflödeshantering Affärsinformation och rapportering Hantering av kundrelationer Konfiguration och utveckling Personalhantering Källa:

3 Företag Studenterna har möjlighet att logga in som en anställd på ett virtuellt företag utvecklat av Microsoft avsett att användas för utbilding. Övningar Bild 1: Student inloggad på rollcentret i Microsoft Dynamics NAV SANTE Academy har möjligheten att låta studenter ta del av Microsofts labbar som innefattar navigation i systemet, handel och logistik, produktion, finansiella åtgärder, kostnadsredovisning och utveckling. Hur kommer jag igång? Studenter kan logga in som den anställde Alicia Thornber på det virtuella företaget Contoso. Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in och vad för lösenord som krävs.

4 Access: Microsoft Dynamics Axapta 4.0 via VPC Microsoft Dynamics AX09 via VPC och Remote Desktop Microsoft Dynamics AX2012 via Remote Desktop Systemkrav: 1 GB RAM för Axapta GB RAM för AX09 Aktiv internetuppkoppling till remote desktop Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX är utvecklat för medelstora och stora företag. Systemet lämpar sig för internationella koncerner eftersom det har stöd för flera språk och valutor. Dess främsta styrkor ligger inom tillverkning och E-handel, men det innehåller även starka funktioner för handel- och serviceindustrin. Microsoft menar att systemets enkla användargränssnitt som dessutom liknar många andra system i Windows-miljön kan bidrar till att minimera kostnaderna för utbildning vid en implementering.microsoft Dynamics AX innehåller verktyg för följande funktioner: Financial Management Customer Relationship Management Supply Chain Management Human Resource Management Project Management and analytics Källa:

5 Företag Studenterna har möjlighet att logga in som en anställd på ett virtuellt företag utvecklat av Microsoft avsett att användas för utbilding. Övningar Bild 2: Student hanterar inventarier i Microsoft Dynamics AX SANTE Academy har möjligheten att låta studenter ta del av Microsofts labbar som innefattar navigation i systemet, handel och logistik, produktion, finansiella åtgärder, kostnadsredovisning och utveckling. Hur kommer jag igång? Studenter kan logga in som den anställde Ellen Gasca på det virtuella företaget Contoso. Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in och vad för lösenord som krävs.

6 Access: Systemkrav: SAP GUI Remote via Remote Desktop eller egen internetanslutning med godkänd IP Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop SAP Systems Applications and Products in Data Processing, räknas med kunder som den ledande leverantören av affärssystem. Systemet utvecklades av fem ingengörer, och före detta IBM-anställda, i Tyskland och har sedan 70-talet utvecklas till ett fullt integrerat affärssystem med best practice -stöd för i princip alla funktioner. Idag finns hundratals olika produkter och branschlösningar som riktar sig till såväl stora som små företag i mer än 120 länder. Bland kunderna återfinns Ericsson, Statoil, Nokia och Mölnlycke Health Care. Genom att köra SAP menar företaget att kunderna når en högre grad av insikt, effektivitet och flexibilitet och därmed har större möjlighet att klara sig i dagens företagsklimat. SANTE Academy tillhandahåller SAP ERP, som är vidareutvecklingen av SAP R/3. Systemet innehåller bland annat: Financials Human Capital Management Operations Performance Management and analytics 2008 köpte SAP även Business Objects, för att säkra stöd för Business Intelligence. Källa:

7 Företag Studenterna har möjlighet att ta del av SAP s demo system som är fullt av data. Övningar Bild 3: Student navigerar i SAP För att studenterna skall kunna komma igång finns det navigationsövningar. Sedan finns det fyra stycken integrationsfallstudier tillgängliga inom redovisning av kostnadställe, logistiska moduler, produktionsplanering och projektledning med personal. Hur kommer jag igång? Lärare tar kontakt med SANTE s support eller någon på Centrum för Affärsysystem och beställer konton. Därefter får läraren tilldelat sig ett antal konton som kan användas för att logga in på systemet med. Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in.

8 Access: Systemkrav: SAP GUI Remote via Remote Desktop Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop SAP Business Objects BusinessObjects är en integrerad plattform för prestationsmätning, rapportering, planering och analys. Inom prestationsmätning erbjuder BusinessObjects bland annat stöd för aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (ABC) och balanserade styrkort. Rapporteringen stöds genom sofistikerade rapporteringsverktyg som snabbar upp bokslutsprocessen och ökar kvaliteten i de finansiella rapporterna. Dessutom finns det stöd för olika regelverk angående finansiell rapportering, t ex Sarbanes-Oxley. Planering, budgetering och prognostisering stöds av funktioner inom BusinessObjects som gör det möjligt att på ett snabbt och effektivt sätt omvandla mål och strategier till konkreta handlingsplaner uttryckta i finansiella siffror. BusinessObjects möjliggör s k drill down analyser av data, där det går att via enkla klick borra sig ner i information. Exempelvis kan en försäljningschef klicka sig ner för att se försäljning per land, produkt, område och/eller kund. En stor fördel med BusinessObjects är att samtliga funktioner är integrerade i ett system, varför systemet t ex automatiskt kan hämta data från redovisningen för att användas för budgetering. Källa:

9 Access: Garp 3.18 via VPC och Remote Desktop Systemkrav: 512 mb RAM för Garp 3.18 Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Garp Garp är ett affärssystem (ERP) som vänder sig till växande småföretag upp till medelstora företag. Garps kunder är framförallt verksamma inom handel och tillverkning och branschlösningar finns utvecklade för textil/konfektion, järn/bygg/färg och frukt/grönt. Affärssystemet innehåller en mängd fördefinierade processer för tillverkning, handel och distribution. Det ska vara enkelt att installera, förändra och underhålla, och går att uppgradera på mindre 60 minuter oavsett kundens specifika behov.garp fokuserar på att erbjuda ett enkelt och användarvänligt system för samtliga aktörer inom ett företag till en låg totalkostnad.ett tecken på att Garp är på rätt spår är att företag har hamnat på första plats i en oberoende kundundersökning där olika affärssystem rankades på basis av användarvänlighet, funktionalitet, prisvärdhet mm.garp har stöd för följande funktioner: Försäljning/CRM Lager/Logistik Inköp Produktion Ekonomi Projekthantering Källa:

10 Företag Studenterna kan använda sig av en rad företag med demodata. Företagen är små produktionsbolag. Övningar Bild 4: Student kollar materialstruktur över en vara i Garp För att studenterna skall kunna komma igång finns det navigationsövningar. Andra tillgängliga övningar innefattar lager- och produktplanering och affärsflöde. Hur kommer jag igång? Studenter loggar in som SYS som är systemansvarig i systemet och har fria händer. Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in.

11 Access: Agresso Business World 5.5 via VPC Agresso Business World 5.5 via Remote Desktop Systemkrav: 1 GB RAM för Agresso Business World 5.5 Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Agresso Agresso är ett integrerat management- och informationssystem, gjort för företag som står inför alla de utmaningar som snabba förändringar innebär. Affärssystemet riktar sig till medelstora och stora företag, och hälften av deras kunder befinner sig inom den offentliga sektorn. Branschlösningar finns framtagna för fastighet, skog, entreprenad/industri, offentlig sektor och tjänsteföretag.agresso har ambitionen att deras affärssystem ska möjliggöra för kunderna att förstå alla delar av företaget genom analys av information av finansiell eller operationell natur. Dessutom ska Agresso vara enkelt att förändra vid behov, varvid det passar för kunder som befinner sig i snabbföränderliga branscher.agresso innehåller stöd för följande funktioner: Lön/Personal Projekt Ekonomi Logisitik Informationsverktyg Källa:

12 Företag Studenter får access till ett exempelföretag från Agresso som heter Utbildningsföretaget AB och det företaget är fullt av demodata. Bild 5: Studenter kollar företagets saldotabell i Agresso Övningar För att studenterna skall kunna komma igång finns det navigationsövningar, därefter finns det övningar inom ekonomihantering och affärsflöde i Agresso och två praktifall som innefattar flerdimensionell redovisning och uppföljning och verifikationsregistrering. Hur kommer jag igång? Det delade kontot cfa finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom Sante Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in och vad för lösenord som krävs. Användaren har fria rättigheter att ändra i data på företaget.

13 Access: Systemkrav: Jeeves Web Client Jeeves Universal via Remote Desktop Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, serviceoch tjänstesektorerna. Kunderna återfinns framförallt inom gruppen medelstora företag. Systemet marknadsförs som ett av världens mest kostnadseffektiva, anpassningsbara och samarbetsvilliga affärssystem. Genom att Jeeves Enterprise består av fria byggstenar som är integrerbara med alla andra system kan systemet anpassas att passa vilka verksamheter som helst. För att underlätta implementeringen har en av Jeeves samarbetspartners tagit fram Jeeves Implementation Accelerator (JIA), som är en kartläggning och beskrivning av samtliga flöden som finns fördefinierade i affärssystemet.jeeves har idag lösningar inom följande områden: Customer Relations Management (CRM) Supply Chain Management (SCM) Collaboration Financials Manufacturing Human Relations (HR) Källa:

14 Företag Studenterna har möjlighet att ta del av ett demoföretag från Jeeves. Övningar Bild 6: Student skapar en normal order i Jeeves För att studenterna skall kunna komma igång finns det navigationsövningar. Sedan finns det även en stor fallstudie som innefattar affärsflöde. Hur kommer jag igång? Lärare tar kontakt med SANTE s support eller någon på Centrum för Affärsysystem och beställer konton. Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in.

15 Access: Hogia Analys , Hogia Audit med Bokslut och Koncern Hogia Byråekonomi via VPC Hogia Analys , Hogia Audit med Bokslut och Koncern , Hogia Byråekonomi, Hogia Skatt , Hogia Transaktionsanalys Proffs via Remote Desktop Systemkrav: 1 GB RAM för Hogia 2008 Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Hogia Hogias produktfamilj innehåller lösningar för såväl små som medelstora och stora företag. Hogia Ekonomi, Hogia Bokslut, Hogia Skatt och Hogia Beslutsstöd är några av de många lösningar som finns. Genom många små bolag inom gruppen menar Hogia att man når fokusering och därmed kompetens inom varje område samtidigt som samarbete inom och utanför gruppen är centralt för att nå samverkan mellan systemen. Denna samverkan möjliggör att användaren lätt kan föra över information från Hogia Ekonomi till Hogia Bokslut och Hogia Skatt. Man kan också lätt lägga in samma information i Hogia Beslutsstöd där systemet innehåller stöd för analysering och rapportering, simulering samt budgetering. Genom SANTE Academy ges tillgång till samtliga ovan nämnda program. Källa:

16 Företag Studenterna får ofta access till antingen ett exempelföretag skapat av Hogia i Stenungssund kallat "Demoföretaget AB" eller ett helt tomt företag där studenterna får skapa företaget från grunden med relevant information. Bild 7: Studenter gör verifikationer i sitt egna företag i Hogia Ekonomi Övningar Navigeringsövning för Hogia Ekonomi finns tillgänglig. De övriga övningarna i Hogia är ofta fokuserade på bokföring och registrering. Studenterna kommer att få göra realistiska konteringar i affärssystemet som är vanligtivs involverade vid ett årsbokslut.

17 Hur kommer jag igång? Det delade kontot hogiauser finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom Sante Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in och vad för lösenord som krävs. hogiauser har rättighet till ett delat företag som är exempelföretaget Demoföretaget AB från Hogia i Stenungsund. För att få egna företag så tar lärare tar kontakt med SANTE s support eller någon på Centrum för Affärsysystem och beställer konton. Man har möjlighet att välja baskontoplan för företag för att passa för ens laborationer. De tillgängliga baskontoplanerna är Aktiebolag BAS 2011, Aktiebolag BAS 2011 Engelsk, Handelsbolag BAS 2011, Enskild Firma BAS 2011, Enskild Firma Förenklat Bokslut BAS 2011, Mini BAS Detta finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom SANTE Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in.

18 Access: Systemkrav: Professional Planner via VPC Professional Planner via Remote Desktop 1 GB RAM för Professional Planner Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Professional Planner Winterheller Professional Planner är en mycket kraftfull lösning inom Corporate Performance Management segmentet. Genom att objekt, eller beräkningsformler som Winterheller kallar det, är kopplade till varandra medför en förändring i en viss data förändringar i samtliga kopplade objekt. Detta innebär att användaren lätt kan skapa sig en uppfattning om företagets framtid och till exempel se hur varje liten ändring av en resultatpost påverkar både kassaflöde och balansrapport och vice versa. Winterheller beskriver Professional Planner som Excel på sterioder, och utvecklades efter ett uppmärksammat behov av att kunna korta ner planeringsprocessen och eliminera de formelfel som ofta uppstår i kalkylblad. Källa:

19 Access: Systemkrav: Qlikview via Remote Desktop Aktiv internetuppkoppling till Remote Desktop Qlikview Qlikview är ett Business Intelligence system som genom in-memory business analysis ger billiga, snabba och kraftfulla möjligheter till analys av affärsdata. Användaren utför i dashboardlösningar alla analyser själv genom enkla klick med musen och användargränssnittet är designat för att följa hjärnans logik snarare än en rent teknisk logik. Qliktech hävdar att systemet är redo att använda inom några dagar och att användarna lär sig systemet på några minuter. För att testa systemet, gå in på demo.qlikview.com Källa:

20 Företag Studenterna jobbar inte med ett företag. Studenterna får istället tillgång till exempeldata som dom kan använda till att bygga upp lösningar anpassade för valfritt typ av företag. Övningar Bild 8: Studenter gör en handledning med exempeldata i Qlikview Qlikview har ett antal utbildningar som kan erbjudas gratis. Förutom det bedrivs det avancerade kursmoment inom Qlikview på medlemsuniversiteten inom SANTE Academy. Hur kommer jag igång? Det delade kontot CFA01 finns tillgängligt för alla studenter som är med i medlemsuniversitet inom Sante Academy. Se accessing SANTE Academy för hur man loggar in och vad för lösenord som krävs.

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd 1 06-09-11 10.58.05 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Johan Falk och Paul Svensson, CGI

Johan Falk och Paul Svensson, CGI 12 mars kl. 11:45-12:30 Hur kan 72 000 medlemmar göra skillnad i din affärsystemsleverans? CGI är en global spelare med lokal närvaro. Johan beskriver hur vi kan ge dig som kund både en lokal support men

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Microsoft Dynamics AX. Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt.

Microsoft Dynamics AX. Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt. Microsoft Dynamics AX Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt. Microsoft Dynamics AX är Microsofts ERP-lösning för företag som gör det möjligt för dina anställda att förutse och hantera förändringar så att Ytterligare

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer