Affärssystem i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystem i Sverige"

Transkript

1 Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter, upphandlings- och implementeringserfarenheter samt goda råd Copyright HerbertNathan & Co AB

2 Denna rapport har som avsikt att ge potentiella köpare av affärssystem och nuvarande användare en översikt över de väsentligaste produkterna och leverantörerna som finns på den svenska marknaden för affärssystem. Rapporten jämför på ett överskådligt sätt de enskilda produkterna, belyser styrkor och svagheter, de anvisade användningsområdena och bildar därmed en sammanhållande grund för beslutsfattare som skall välja strategi inför sitt affärssystemsprojekt. Rapporten representerar enbart författarens uppfattning av marknaden för affärssystem, vilken är baserad på mångårig erfarenhet. Rapporten kan inte och skall inte användas som den enda grunden för ett beslut om att köpa ett system utan närmare undersökning av respektive verksamhets unika behov. På grund av detta frånsäger sig författaren allt ansvar för tolkning och åtgärder som följer av denna rapport. Författaren frånsäger sig vidare allt ansvar för felaktig, föråldrad eller bristfällig information som mottagits från leverantörerna samt feltolkning av mottagen information. Hel eller delvis reproduktion av rapporten är inte tillåten utan författarens skriftliga tillåtelse. Copyright 2014 HerbertNathan & Co AB HerbertNathan & Co AB Ättehögsgatan 8b Göteborg Printed by Instant Book, Stockholm

3 Innehåll 1. Om HerbertNathan & Co Förord Om rapporten affärssystem i Sverige Om den svenska marknaden för affärssystem Om branschlösningar Om kunderna Om affärssystemets strategiska roll Om upphandling av affärssystem Om produkterna och vår utvärdering SevenOffice Komplett SaaS-lösning för mindre företag Agresso Business World För personalintensiva företag ComActivity Apps Suite Det nischade SOA-systemet Deltek Maconomy Specialisten för konsultföretag Epicor 9 Den nya globala utmanaren HansaWorld Enterprise Utmanaren i mellansegmentet IBS Enterprise För logistikintensiva företag IFS Applications Specialisten inom underhåll och service Infor ERP LN Affärssystem och nischad lösning i ett Infor M3 Tungviktaren inom produktion och handel Microsoft Dynamics AX Microsofts system för större företag Microsoft Dynamics NAV Microsofts system för mindre företag Monitor Affärssystem För mindre tillverkande företag NetSuite OneWorld Det största SaaS-baserade affärssystemet Oracle E-Business Suite Både komplett och nischat Oracle JDE EnterpriseOne Affärssystem för medelstora kunder Pyramid Business Studio Det unika affärssystemet SAP Business One SAP s system för mindre företag SAP Business Suite Det tyska flaggskeppet SoftOne Affärssystem och lön med branschfokus Visma Business Det flexibla affärssystemet Visma PX För större projektintensiva konsultföretag Xledger Den Saas-baserade uppstickaren från Norge Om implementering av affärssystem Om kostnadsaspekter Om kundtillfredsställelse Om drift, underhåll och support Om vidareutveckling Om framtiden Jeeves Universal Den svenska raketen

4 1. Om HerbertNathan & Co HerbertNathan & Co är ett konsultföretag, specialiserat på affärssystem och projekt relaterade till affärssystem, som hjälper företag att fatta rätt beslut i samband med investeringar gällande affärssystem. HerbertNathan & Co är oberoende och arbetar fristående från leverantörsintressen och har inga intressen i den efterföljande implementeringen eller försäljningen av produkter som påverkar rådgivningen. HerbertNathan & Co stöttar sina kunder, som kundens oberoende rådgivare, i alla faser under ett affärssystemsprojekt. HerbertNathan & Co arbetar utifrån värderingar som oberoende, oavhängighet samt kundfokus. Vi är oberoende och oavhängiga av produkt- och projektintressen. Vår fokus framför allt är att leverera kvalitet och överträffa kundens förväntan. HerbertNathan & Co s strategi är att vara den ledande rådgivaren inom området affärssystem och med bakgrund av många års erfarenhet och ständig uppdatering av marknaden för affärssystem alltid kunna leverera kvalificerad rådgivning till kunderna. HerbertNathan & Co består av erfarna konsulter, där alla har mellan års erfarenhet av upphandling och implementering av en mångfald av affärssystem, HR-system, CRM-system och beslutstödsystem. HerbertNathan & Co är grundat och leds av Herbert Nathan, tidigare partner i PwC Consulting, där han varit ansvarig för etableringen av PwC Consultings specialisttjänster inom området affärssystem. Herbert Nathan har i över 25 år medverkat som rådgivare till fler än 500 olika verksamheter gällande affärssystemsprojekt och varit drivande av en lång rad av implementeringsprojekt gällande affärssystem. Herbert Nathan har tidigare skrivit böcker och artiklar om affärssystem och är en känd föredragshållare inom området affärssystem. HerbertNathan & Co har tidigare gett ut: Sverige: HR-System i Sverige, 2013 Affärssystem för små och medelstora företag, 2010 Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges Kommuner, 2010 The North European ERP market (engelsk utgåva), 2010 Affärssystem i Sverige, 2009 Danmark: Business Intelligence i Danmark, 2013 ERP i Danmark, 2012 HR Systemer i Danmark, 2011 SAP i Danmark, 2010 CRM Systemer i Danmark, 2009 ERP i Danmark, 2009 HR Systemer i Danmark, 2008 ERP i Danmark, 2006 Virksamhedssystemer till små og mellomstore virksamheder, 2005 ERP i Danmark, 2004 ERP i Danmark, 2003 Norge: Forretningssystemer i Norge, 2013 HerbertNathan & Co finns etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Island. 4 -

5 2. Förord HerbertNathan & Co beslutade 2008, efter flera framgångsrika år i Danmark, att expandera vår verksamhet till Sverige. Mottagandet har varit varmt och vår svenska verksamhet har på några få år etablerat sig som den ledande oberoende rådgivaren i Sverige inom affärssystem och HR-system. Vår nya rapport för affärssystem som nu lanseras är vår sjätte rapport i Sverige och den andra i ordningen med fokus på affärssystem till medelstora och stora företag. I denna rapport finns ett helt nytt kapitel där vi beskriver erfarenheter från skandinaviska kunder gällande upphandling och implementering av affärssystem som genomförts under de senaste åren. HerbertNathan & Co etablerades 2003 och har nu funnits på marknaden i 10 års tid. Vi har fram till idag genomfört uppdrag hos mer än 350 skandinaviska kunder inom såväl privat som offentlig sektor och har nu kontor i Sverige, Danmark, Norge och Island. De skandinaviska länderna har till stor del ett likartat utbud av affärssystem och många återförsäljare och partners opererar också över de skandinaviska landsgränserna. Samtidigt är det ett faktum att respektive land även har ett utbud av lokala affärssystem och att respektive marknad skiljer sig åt gällande marknadsförutsättningar och upphandlingar. Av denna anledning håller vi fast vid vår strategi att utarbeta och publicera landsspecifika rapporter. Baserat på vår omfattande erfarenhet från hundratals genomförda strategier, utredningar, upphandlingar och uppdrag som projektledare har vi skaffat oss en unik kunskap om leverantörerna och deras system. Vi vill nu dela med oss av vår erfarenhet genom denna rapport. Med önskan om riktigt god läsning. När jag 2008 antog erbjudandet att få grunda, leda och utveckla HerbertNathan & Co s verksamhet i Sverige kunde jag inte förutse hur positivt vår närvaro skulle tas emot av de svenska kunderna. Från att inledningsvis ha varit helt okända på den svenska marknaden har vi idag etablerat oss som den självklara och ledande oberoende rådgivaren för företag och organisationer som står inför en förändring av sin verksamhet och där affärssystemet ska uppgraderas, utvecklas eller bytas ut. Lika glädjande är att vi på några få år tagit steget in även på den offentliga sektorn och kontinuerligt agerar som rådgivare till kommuner och myndigheter när det gäller förstudier och upphandlingar. När vi publicerade vår första rapport, Affärssystem i Sverige 2008, slog den ned som en bomb på den svenska marknaden och fick stor uppmärksamhet i media. Sedan dess har många företag och organisationer använt denna rapport och efterföljande rapporter till att inspirera och inleda sina egna projekt. Jag hoppas att denna uppföljande rapport får samma genomslagskraft och ser fram emot många inspirerande samtal och möten med såväl befintliga som nya kunder på den svenska marknaden. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla kunder och leverantörer för deras medverkan i rapporten. Stort tack även till kollegorna inom HerbertNathan & Co som genomfört alla intervjuer och medverkat till rapportens sammanställning. Jonas Andersson VD och Partner HerbertNathan & Co i Sverige Herbert Nathan Grundare och CEO HerbertNathan & Co International - 5 -

6 3. Om rapporten affärssystem i Sverige Det överordnade syftet med denna rapport har varit att genomföra och sammanställa en oberoende strategisk analys av marknaden för affärssystem i Sverige med fokus på affärssystem för medelstora och stora företag och organisationer. Syftet har även varit att belysa väsentliga trender på marknaden gällande affärssystem. Vi har specifikt valt att fokusera på: Leverantörerna och deras produkter. Dessa är beskrivna dels inom rapportens respektive kapitel och specifikt inom kapitlet Om leverantörerna och deras produkter där det finns ett uppslag med sammanställning av information och fakta till respektive leverantör och affärssystem. Systemens processtöd. Vilket har betydelse för hur stor del av verksamheten som kan täckas av systemets processflöden och därmed blir en direkt avgörande faktor vid valet av affärssystem. Marknadsandelar. Här har vi samlat in information från svenska företag för att kartlägga vilken marknadsandel respektive affärssystem har på den svenska marknaden. Kundernas erfarenheter. Vi har via en kundundersökning samlat in information från svenska kunders erfarenheter från upphandling och implementering av affärssystem. Det skall poängteras att vi inte har haft som syfte att genomföra en detaljerad funktionell utvärdering av de enskilda systemen. Det har inte heller varit aktuellt att genomföra en rangordning av produkterna eller utse marknadens bästa och sämsta produkt. Det är vår uppfattning att man inte kan göra en sådan generell utvärdering utan det bör alltid ske en värdering utifrån de konkreta behov som finns hos respektive kund. Varje enskilt affärssystem har en mångfald av funktioner och parametrar som är unika jämfört med övriga affärssystem och dessa funktioner kan inte värderas på en generell nivå utan koppling måste ske till vilken nytta det kan skapa för det enskilda företaget. Undersökningen omfattar alla, marknadsmässigt sett, betydelsefulla affärssystem på den svenska marknaden, totalt 24 olika produkter från 19 leverantörer. Följande kriterier ligger till grund för urvalet av system: Täcker från mellansegmentet och uppåt Lösningarna skall huvudsakligen rikta sig till medelstora eller stora företag. Detta innebär att alla affärssystem som huvudsakligen riktar sig till små företag med 1-25 anställda är utelämnade. Anses vara ett av de tongivande affärssystemen i Sverige De affärssystem som är medtagna har, var och en inom sitt specifika kompetensområde, en väsentlig marknadsmässig roll och position på den svenska marknaden år Kostnadsaspekter. Vilket avser de modeller och regelverk som leverantörerna tillämpar för sin prissättning. Framtidsperspektivet. Vi redovisar vilken utveckling och förändring som förväntas ske inom branschen för affärssystem under de kommande åren. Produkterna förväntas finnas kvar på marknaden ett par år framöver Det är vår bedömning att utvalda produkter kommer att finnas kvar på marknaden ett flertal år framåt, antingen fortsatt i egen regi eller i strategiskt samarbete med en eller flera av de andra leverantörerna. 6 -

7 Såväl svensk som internationell utbredning Systemen skall även ha en internationell spridning. Det finns i denna rapport några undantag från detta urvalskriterium. Dessa affärssystem har dock tagits med i rapporten av anledningen att de antingen har en betydande marknadsandel på den svenska marknaden eller att vi bedömer att systemet har potential att bli en internationell spelare. Flera branscher Systemen är inte uteslutande inriktade på endast en specifik bransch utan skall kunna användas av kunder inom flera olika branscher. Uppfyller kriterierna för ett affärssystem De system som är medtagna i denna rapport uppfyller de kriterier vi ställt upp för ett affärssystem. Detta innebär bland annat att de är konfigurerbara och har en bred processtäckning inom flertalet av följande områden: Försäljning Inköp Logistik Produktion Ekonomi Personal Mot bakgrund av ovanstående kriterier är 24 affärssystem från 19 olika leverantörer utvalda till vår analys. Alla leverantörer som analyserats har blivit tillfrågade om de önskar att delta och alla har accepterat medverkan. Medverkan har skett helt utan kostnad för leverantörerna. För den efterföljande analysen har vi utfört en kategorisering av alla deltagande system avseende primär målgrupp av kunder i kategorierna mindre, medelstora och stora företag. Kategoriseringen är baserad på en samlad utvärdering av bland annat funktionalitet, pris och teknologi. Förutom de nämnda systemen finns det på den svenska marknaden ett stort antal ytterligare produkter som till stor del uppfyller kännetecknen för ett affärssystem men som faller utanför våra urvalskriterier till denna Produkter och leverantörer i alfabetisk ordning efter produktnamn Produkt Leverantör Primär målgrupp företag Mindre Medelstora Stora 24SevenOffice 24SevenOffice u a a Agresso Business World UNIT4 Agresso a u u ComActivity Apps Suite ComActivity a u u Deltek Maconomy Deltek Sverige a u u Epicor 9 Epicor Software a u u HansaWorld Enterprise HansaWorld Sweden u a a IBS Enterprise IBS Sverige a u u IFS Applications IFS Sverige a u u Infor ERP LN Infor Sweden a u u Infor M3 Infor Sweden a u u Jeeves Universal Jeeves Information Systems a u a Microsoft Dynamics AX Microsoft Sverige a u u Microsoft Dynamics NAV Microsoft Sverige u u a Monitor Affärssystem Monitor Industriutveckling u a a NetSuite OneWorld NetSuite UK (I Sverige Alterview) a u a Oracle E-Business Suite Oracle Svenska a a u Oracle JDE EnterpriseOne Oracle Svenska a a u Pyramid Business Studio Unikum Datasystem u a a SAP Business One SAP Svenska u a a SAP Business Suite SAP Svenska a u u SoftOne SoftOne Sverige u a a Visma Business Visma Software u u a Visma PX Visma Software a u u Xledger Xledger u u a - 7 -

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Hinder för effektiv konkurrens

Hinder för effektiv konkurrens Granskning av banktjänster för privatpersoner, dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial En rapport skriven av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer