Engineering Bases viktigaste egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engineering Bases viktigaste egenskaper"

Transkript

1 Engineering Bases viktigaste egenskaper

2 Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen av sitt eget arbetssätt beträffande el- projektering. AutoCAD/Elprocad har under flera år i Sverige haft en ledande position inom datorstödd el projekteirng (CAD) och det är lätt att fortsätta i upptrampade spår av gammal vana. Men innan ni sätter strategin och fattar beslut om framtiden uppmanar vi er att stanna upp och titta på alternativen. Vi på ECC känner att vi har ett riktigt starkt koncept och är redo att ta fighten mot AutoCAD/Elprocad. Vi är uthålliga, vi har en stark produkt och en stark serviceorganisation. Vi erbjuder er inte bara ett verktyg, Engineering Base, för el- projektering, utan ett helt koncept för att vidareutveckla ert projekteringsarbete med hög grad av automatisering, skalbarhet och hög användarvänlighet. De centrala byggstenarna i Engineering Base, Microsoft SQL server som tillförlitlig databas, Microsoft Visio som ritmodul och Microsoft VBA som programmeringsspråk, ger ett mycket flexibelt, automatiserat och kraftfullt projekteringsverktyg. Detta tillsammans med mycket förmånliga finansiella möjligheter ger ett affärsmässigt mycket bra alternativ för framtiden. ECC erbjuder kostnadseffektiva lösningar som går enkelt och snabbt att implementera, anpassa och bygga vidare på, samt att inlärningströskeln är mycket låg. Via ett förfrågningsunderlag till våra kunder ser vi att Engineering Base reducerar projekteringstiderna och kostnaderna med många procent. I och med den öppna databasen, Microsoft SQL server, får ni dessutom en lösning som kan ta till vara på data från era befintliga äldre projekt. Utmana oss låt oss på ECC visa vad Engineering Base går för, och hur bra vi är som partner åt er projekteringsavdelning.. - Engineering Base, en lösning som tar er projektering till världsklass. Ni har inget att förlora men massor att vinna!

3 Engineering Base - The Electrical Engineering Office För att hantera ett projekt behöver du flera olika verktyg. Det kan vara ordbehandling, ett CADverktyg för ritningar och Excel eller en databas för att göra apparatlistor och förbindningstabeller. Den mängd data som produceras skapar lätt ett stort antal filer av en mängd olika typer. Vid framställning och ändringar måste alla dessa filer hållas uppdaterade manuellt och referenser mellan dokument införas manuellt. Att hålla ordning på all denna information kan lätt bli ohanterlig och alla inblandade i projektet har inte kunskaper om och tillgång till CAD system. Endast ett fåtal har verkligen överblick och förstår hur olika dokument som CAD filer, tabeller och textdokument hänger ihop. Med Engineering Base placerar du alla uppgifter om projektet i en enda databas. Genom att använda den inbyggda utforskaren kan du lätt redigera, kopiera och flytta data. Alla övriga verktyg är integrerade till en gemensam lösning. Öppna arbetsblad direkt från utforskaren för att snabbt bearbeta data i tabellform. Klicka på ett ritningsobjekt och Microsoft Visio startar. Med det intuitiva användargränssnittet i Visio kan alla inblandade i projektet se och redigera grafiska dokument. Även erfarna CAD användare kommer att tycka om Visio eftersom det följer Microsoft Office struktur. När som helst du har nya uppgifter matar du in dem i databasen och alla dokument uppdateras omgående. Engineering Base är inte bara ett ritningsverktyg för att framställa alla scheman du behöver. Det är inte bara en projektutforskare för att hantera all data. Engineering Base tillhandahåller inte bara olika arbetsblad för snabb bearbetning av data. Den kombinerar alla dessa verktyg i en gemensam omgivning för att försäkra att all data alltid är aktuell. Det är därför vi kallar det The Electrical Engineering Office. Fakta: Engineering Base är ett program utvecklat av AUCOTEC AG i Hannover. AUCOTEC har över 25 års erfarenhet av utveckling och marknadsföring av CAD lösningar för el- och instrumentkonstruktion. De ligger bakom produkten ELCAD med tals licenser installerade över hela världen. Engineering Base finns på minst 9 olika språk säljs över hela världen. Engineering Base marknadsförs i Sverige av ECC AB. ECC El & Cad Consult AB Skellefteå eller Stockholm Västerås E-post: Hemsida:

4 Inledning Med Engineering Base placerar du alla uppgifter om projektet i en enda databas. Genom att använda den inbyggda utforskaren kan du lätt redigera, kopiera och flytta data. Alla övriga verktyg är integrerade till en gemensam lösning. Öppna arbetsblad direkt från utforskaren för att snabbt bearbeta data i tabellform. Klicka på ett ritningsobjekt och Microsoft Visio startar. Med det intuitiva användargränssnittet i Visio kan alla inblandade i projektet se och redigera grafiska dokument. Även om du är erfaren CAD användare kommer du att tycka om Visio eftersom det följer Microsoft Office struktur. När som helst du har nya uppgifter matar du in dem i databasen och alla dokument uppdateras omgående. Engineering Base är inte bara ett ritningsverktyg för att framställa alla scheman du behöver. Det är inte bara en projektutforskare för att hantera all data. Engineering Base tillhandahåller inte bara olika arbetsblad för snabb bearbetning av data. Den kombinerar alla dessa verktyg i en gemensam omgivning för att försäkra att all data alltid är aktuell. Det är därför vi kallar det: The Electrical Engineering Office Engineering Base finns med 4 olika bransch lösningar. De är EB Electrical som passar för de flesta tillämpningar inom el och automation, EB Cable för fordonsindustrin, EB Instrumentation för processindustrin och EB Power för kraftindustrin. Grundprogrammet är samma men levereras med olika databaser. Databaserna innehåller olika exempelprojekt och speciella funktioner för de olika branscherna. 2

5 AUCOTEC AG Engineering Base är ett nytt program utvecklat av AUCOTEC AG i Hannover. AUCOTEC har över 20 års erfarenhet av utveckling och marknadsföring av CAD lösningar för elektrisk konstruktion. De ligger bakom produkten ELCAD med tals licenser installerade över hela världen. Deras nya produkt Engineering Base lanseras nu över hela världen på minst 7 olika språk. Engineering Base marknadsförs i Sverige av ECC AB. Fakta om AUCOTEC Industrins största oberoende leverantör av CAE system sedan Ca aktiva licenser världen över Ca 140 anställda Omsätter ca 15 miljoner (2007) Huvudkontor i Hannover Tyskland Tyskland, Hannover AUCOTEC har förutom Tyskland egna bolag i följande 5 länder AUCOTEC är dessutom representerat i ytterligare ca 40 länder genom partners 3

6 Kapitel 1: Engineering Bases viktigaste egenskaper 1. Standardkomponenter Engineering Base är baserat på standardkomponenter. Som ritprogram används Microsoft Visio som ingår Microsoft Office familjen. Microsoft Visio är lätt att använda vilket gör att flera kan öppna CAD dokument och göra ändringar utan att behöva speciella CAD kunskaper. Som databas används Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server passar både för en användare och för arbetsgrupper och företagslösningar. Alla programkomponenter kan installeras på en dator eller med en gemensam server och flera klienter. Stand alone installation. Client server installation. Microsoft Visual Basic (VBA) används som programmeringsverktyg vid kundanpassningar. Eftersom VBA är mycket vanligt är det lätt att få hjälp med programmering om man inte själv kan göra det. 2. Data lagras på ett ställe i databasen Med Engineering Base placerar du alla uppgifter om projektet i en enda databas. Databasen är en objektdatabas. Med det menas att all data t.ex. ritningar, symboler och komponenter sparas som objekt med en unik kod som kan jämföras med en Pinkod på varor. Du behöver alltså inte ge objektet en unik beteckning för att kunna spara det, som du måste göra i en tabulerad databas med ett nyckelfält. Det innebär att du kan skissa nya objekt och mata in data vart efter de blir tillgängliga. Den andra viktiga egenskapen hos databasen är att den är händelsestyrd. Det innebär att olika aktiviteter startar samtidigt som du har utfört något. Ett exempel är att när du har placerat en symbol på kretsschemat startar den automatiska numreringen och ger komponenten en postbeteckning. Databasen är också transaktionssäker. Med det menas att en inmatning sparas först när den är helt slutförd. Om en störning uppstår backas allt tillbaka till inmatningen påbörjades. På så sätt kan man bara förlora det senast inmatade. Inmatningar i databasen, från en ritning eller arbetsblad, sparas direkt de är slutförda. Ritningar sparas automatisk när de stängs. 4

7 3. Flexibelt arbetsflöde När du arbetar i Engineering Base gör du en virtuell modell av din konstruktion. Man kan lite förenklat säga att du inte gör dokument längre, utan dokumenten visar endast olika vyer av den virtuella modellen. Eftersom all data lagras på ett ställe i databasen kan du börja med att mata in data direkt i databasen. Eller du kan också mata in data från det dokument du vill börja med. Det gör att du kan börja med de dokument som krävs vid förprojekteringen t.ex. sammanställningsritningar och motorlista. Kretsschemat kanske behövs först senare, men eftersom databasen är grunden räcker det med att data finns i databasen för att olika dokument ska kunna skrivas ut. Det kan vara olika klareringsdokument för att gå igenom projektet med beställaren eller skriva ut apparatlistor för att beställa komponenter. När det egentliga konstruktionsarbetet sedan startar finns redan objekt med data som kan användas direkt vid arbetet med kretsschemana. Bilden visar exempel på arbetsflödet i ett projekt. Allt från order till slutdokumentation kan utföras i Engineering Base. 4. Allt integrerat i ett program För att hantera ett projekt behöver du flera olika verktyg. Det kan vara ordbehandling, ett CAD verktyg för ritningar och Excel eller en databas för att göra apparatlistor och förbindningstabeller. Den mängd data som produceras skapar lätt ett stort antal filer av en mängd olika typer. Vid framställning och ändringar måste alla dessa filer hållas uppdaterade manuellt och referenser mellan dokument införas manuellt. Att hålla ordning på all denna information kan lätt bli ohanterlig och alla inblandade i projektet har inte kunskaper om och tillgång till CAD system. Endast ett fåtal har verkligen överblick och förstår hur olika dokument som CAD filer, tabeller och textdokument hänger ihop. I Engineering Base kan du arbeta grafiskt med ritningar, mata in data direkt i trädstrukturen eller effektivt bearbeta stora mängder data i tabellform. Alla arbetsätt är integrerade i en lösning. Alla data du matar in sparas på ett ställe i databasen. Alla dokument uppdateras omgående. 5. Enkelt att använda Att Engineering Base och Visio är enkelt att använda kommer du märka under kursen. Arbetssättet är Microsoft Office den plattform som används över hela världen. Att data sparas som objekt ger dig också större frihet att skissa och snabbt skapa nytt. När man har mera tid kan man sen gå tillbaka och komplettera med mera uppgifter. Eftersom dokumenten är länkade till objekten i databasen följer allt med och ny data presenteras efter hand de fylls i redan skapade dokument. För att skapa komplicerade strukturer används guider t.ex. Reläguide, Kabelguide, Plintguide osv. Dessa är skrivna i Microsoft VBA. Med kunskap om att programmera i VBA, som är mycket vanligt, kan lätt kundanpassningar skapas som underlättar det dagliga arbetet. 5

8 6. Språkhantering Du kan välja både bearbetnings språk och visa språk. Det går också att visa flera språk samtidigt. Hela världens teckenuppsättningar stöds vilket kallas Unicode. Engineering Base sätter inga gränser för globala företag att använda samma verktyg och t.o.m. samma databas i hela företaget World Wide. 7. Öppet mot omvärlden Även om vi säger att allt är integrerat i ett program kan man behöva kommunicera med omvärlden. Det kan gälla konfigurering av hårdvara i ett speciellt program från en viss leverantör eller kommunikation med olika affärssystem. Några exempel som det finns färdiga lösningar till är WAGO Smart Designer, Simatic Manager, SAP/R3, Solid Works och Catia. 8. AUCOTEC Data Service (option) AUCOTEC Data Service tillhandahåller katalogdata från ett stort antal leverantörer. Data är anpassad för Engineering Base och är direkt användbar i din projektering. Exempel på leverantörer som tillhandahåller data att ladda ner från AUCOTEC Data Service. 9. Hela databasen uppdateras vid ny version Eftersom all data lagras i SQL servern finns inga filer i filsystemet som du behöver hålla reda på. När du får en ny version av Engineering Base uppdaterar du enkelt hela databasen. Alla projekt, symboler och data uppdateras på en gång och ingen ytterligare bearbetning behöver göras. Uppdateringen lägger också till nya symboler och annan data som ingår i uppdateringen i databasen. OBS! Du kan läsa mer om Engineering Base i PDF filen EB Product overview. 6

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe RSK-databasen - allt om VVS på ett ställe RSK-numrets livscykel För en del RSK-innehavare börjar resan redan på idéstadiet. Man får en idé om en ny produkt och man söker RSK-nummer som sedan kommer att

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S-164 25 Kista, Sweden P.46.8.751.0415 På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat

Läs mer

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Santtu Ilama Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Informationsteknik Helsingfors 2009 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informationsteknik

Läs mer