Butiksskivade charkprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Butiksskivade charkprodukter"

Transkript

1 Rapport 2005:30 Kontroll av hygien i Butiksskivade charkprodukter Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län

2 Kontroll av hygien i Butiksskivade charkprodukter Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län 2005

3 Rapport 2005:30 ISSN X Rapportansvarig: Ingrid Eilertz Projektet är sammanställt av: Petra Noord, Lerums kommun och Eva Bayard, Vårgårda kommun Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Enhet: Veterinärenheten Adress: Box 224, Skara Telefon: Fax: Beställ från under rubriken Rapporter

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING sid. 3 BAKGRUND sid. 3 SYFTE sid. 4 AVGRÄNSNINGAR sid. 4 TIDPLAN sid. 4 DELTAGANDE KOMMUNER sid. 5 METOD sid. 5 RESULTAT AV INSPEKTIONERNA sid. 6 RESULTAT AV PROVTAGNINGARNA sid. 8 DISKUSSION sid. 9 UPPFÖLJNING sid. 10 BILAGOR Bilaga 1 Checklista Bilaga 2 Hanteringsråd och information om charkprodukter 2

5 SAMMANFATTNING Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i 30 kommuner i Västra Götaland har under slutet av 2004 och början av 2005 besökt sammanlagt 127 butiker med charkhantering för att undersöka hygienen. En enkät med frågor angående hanteringsrutiner och förutsättningar för personlig hygien har använts. Produkter som skivats i butikerna har provtagits. Resultatet från provtagningen av 331 produkter visade att 38 % har fått anmärkning på den mikrobiologiska kvaliteten. Vid jämförelse av provresultat av varor från manuell charkdisk och varor som skivats och paketerats till försäljningsdisk visades ingen större skillnad. Följande produkter har provtagits: kokt skinka, rökt skinka, torkad skinka, rostbiff, skivspill, medwurst, kalvkorv samt leverpastej, sylta mm. Enkätsvaren indikerar vilka brister som kan vara orsak till dåliga provsvar: Varorna har kontaminerats via skärmaskinen. Betydligt fler prover fick anmärkning i de fallen där rengöring av skärmaskinen inte skett mellan skivning av värmebehandlade och ej värmebehandlade produkter, 45 % jämfört med 27 % där rengöringen varit bra. Positivt är att skärmaskiner rengörs dagligen och att desinfektionsmedel och diskmaskiner används i stor utsträckning. I över hälften av butikerna kontrolleras rengöringsresultatet med tryckplattor. Varorna är gamla och förvaras länge utan förpackning. En annan orsak till dåligt provsvar är okunskap och bristande dokumentation av hur länge en öppnad förpackning legat i den manuella charkdisken, vilket innebär att varorna kan ha blivit för gamla. Bristande varuseparering i den manuella charkdisken. Om man inte har en god varuseparering i sin charkdisk riskerar man dessutom att korskontamination sker och bakteriehalterna ökar i produkterna. I 26 % av butikerna har separeringen bedömts vara bristfällig. Kylförvaring av produkterna har varit för dålig. För hög förvaringstemperatur kan ha bidragit till anmärkning i minst sex prover. Anmärkningsvärt är att 20 % av butikerna förvarar skivspill i rumstemperatur. Undersökningen visar annars att förvaringstemperaturerna varit bra i kylrummen. Temperaturen i 10 % av charkdiskarna var för hög. Hållbarhetstiden av produkter som packas och märks i butiken är i många fall för lång. Stora variationer av den satta hållbarhetstiden förekom mellan butikerna. Personalhygien. Ytterligare en faktor som kan försämra charkprodukternas kvalitet är hygienen hos den som hanterar charkprodukterna. Undersökningen visade att rena täckande skyddskläder och arbetsskor används i hög grad samt att handtvättställ finns lämpligt placerade och att där finns tvål och engångshanddukar. Brister förekommer i användning av hårskydd. Endast 42 % av charkpersonalen använde hårskydd och 33 % av dem använde smycken. BAKGRUND Miljö- och hälsoskyddskontorets uppgift är att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagen och dess följdförfattningar. Syftet med tillsynen är att tillförsäkra konsumenterna säkra livsmedel. I statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om personalhygien, SLV FS 1996:36, hantering 1996:5, livsmedelslokaler 1996:6, finns klara anvisningar om särskilda försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av livsmedel. 3

6 I Västra Götalands län har vid livsmedelsträffar framförts önskemål om ett PIK- projekt som kontrollerar butiksskivade produkter. Orsaken är att brister i butikernas hantering av charkprodukter har uppmärksammats vid inspektioner och i andra projekt. Butikernas kunskap är ibland bristfällig om hur många dagars hållbarhet butiksförpackade varor lämpligen bör ha. Ofta sätts långa hållbarhetstider helt utan laboratorietester som grund. Provresultat i en undersökning gjord i Varberg 2002 visade att 24 % av de butiksförpackade varorna hade tjänligt med anmärkning, vilket tyder på att varorna antingen förvarats fel, förorenats vid hanteringen eller att den angivna hållbarhetstiden varit för lång. Liknande resultat fick man i Jönköping där 27 % av charkvaror från den manuella charkdisken hade tjänligt med anmärkning. Förvaring av charkvaror i för höga temperaturer är inte ovanlig. Risk för kontaminering finns vid otillräcklig varuseparering. Till exempel kan en hygieniskt dålig produkt i den manuella disken lätt förorena fler produkter genom att bakterier sprids via skärmaskin. I de råa produkterna är bakteriehalten som regel mycket högre än i charkprodukter som värmebehandlats. Eftersom dessa produkter ofta används utan ytterligare värmebehandlig så ökar man också riskerna för matförgiftning. Man bör inte heller förvara charkprodukter i luft så att syre tillåts komma i kontakt med mikrofloran på produktens yta. Det är främst jäst som då kommer dominera och relativt snabbt försämra produkten. Ytterligare en faktor som kan försämra charkprodukternas kvalitet hygienen hos den som hanterar charkprodukterna. SYFTE Syftet med undersökningen var att kontrollera: -mikrobiologisk status i butiksskivade charkprodukter - risk för korskontaminering - på vilket sätt personalen har kontroll på charkprodukternas ålder i den manuella charkdisken - vad som avgör vilken hållbarhetstid som ska gälla vid butiksförpackade varor - förvaringstemperaturer - rengöringsrutiner - möjligheter att upprätthålla en god personalhygien AVGRÄNSNINGAR I projektet ingick inte att kontrollera lokalernas beskaffenhet, ursprungsmärkning, ingrediensförteckning, förpackningsmaterial, tillagning, varmhållning eller nedkylning av livsmedel. I projektet ingick inte heller att följa upp upptäckta avvikelser eller eventuella omprover. TIDSPLAN Undersökningen genomfördes under tidsperioden oktober 2004 till och med februari En sammanställning av resultaten redovisas på länsmötet i april

7 DELTAGANDE KOMMUNER Trettio kommuner har deltagit i projektet: Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Falköping, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lysekil, Mariestad, Mölndal, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Tibro, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö. Antalet butiker som besökts i respektive kommun har varierat mellan 1 och 10 stycken där butiksskivning av charkprodukter förekommer. METOD En checklista har tagits fram av projektgruppen. Se Bilaga 1. Ett exemplar av denna användes per butik för att ge en nulägesbeskrivning av hur butiksskivade charkprodukter hanteras. Visuellt inspekterades ett flertal punkter såsom; var handtvättställen låg i förhållande till charken, om det fanns tillgång till flytande tvål och pappershanddukar vid dessa samt personalens skyddskläder och användning av smycken. Förvaringstemperaturen i kylrum, manuell charkdisk och försäljningsdiskar har mätts. Vid inspektionen noterades också om det låg skivrester framme i rumstemperatur och varuseparering i manuell charkdisk. Frågor har ställts till charkpersonalen angående rutiner för spårbarhet i manuell charkdisk, hållbarhetstid vid märkning samt rengöringsrutiner. Varuprover togs ut av rökta och kokta produkter, skivrester samt rostbiff som skivades i butiken. Med vägledning av livsmedelsgruppen färdiglagad mat bestämdes nedanstående mikrobiologiska parametrar på bästföre-dagen: Aeroba mikroorganismer Enterobacteriaceae Enterokocker Bacillus cereus Koagulaspositiva stafylokocker Clostridium perfringens Mögel Jäst På checklistan redovisades även uppgifter om provresultat och var provet är taget, i försäljningsdisken eller i den manuella charkdisken. Hanteringsråd och information om charkprodukter har överlämnats till den ansvarige vid besöket. Se Bilaga 2 5

8 RESULTAT AV INSPEKTIONERNA Totalt har 127 butiker i 30 olika kommuner besökts i projektet. Försäljning från manuell charkdisk förekommer i 96 butiker och 80 stycken har butiksskivning till försäljningsdisk. Ca 50 butiker har båda delarna. Hållbarhet Hållbarhetstiden, som en vara märks med, kan variera mellan olika butiker. Vanligt är att hållbarheten sätts till 7 dagar. Ibland är tiden kortare för kokta produkter t.ex. 4 dagar medan den för rökta produkter kan vara upp till 10 dagar. Vid märkning av butiksförpackade produkter avgör 62 % av butikerna hur lång hållbarhet som ska gälla genom rekommendation från producenten i första hand eller från organisationer som COOP och ICA. Mikrobiologiska undersökningar används endast 10 % av butikerna. Resterande butiker anger till exempel att hållbarhetstiden sätts som man alltid gjort. De flesta butikerna saknar rutiner för att känna till när en förpackning i den manuella disken bryts. Endast ett fåtal, 6 av 88 butiker, har någon slags rutin för att dokumentera detta. Endast en butik av de besökta i länet arbetar föredömligt genom att sätta på en tejp med öppningsdatum och bäst föredatum på produkten. En annan butik använder färgtejp för veckans vardagar. I en butik anslås en lapp på charkdisken där det noteras när en förpackning bryts på rostbiff och kalkon. Ett vanligt svar är att omsättningen är hög på produkterna, särskilt i de större städernas butiker fyller man på med nya produkter flera gånger under dagen. En del butiker har som rutin att byta ut samtliga produkter en gång i veckan. Förvaringstemperatur Butikernas märkning för temperaturförvaring överensstämmer till 77 % med producentens märkning på ursprungsförpackningen. När det inte överensstämmer har butiken oftast märkt med lägre temperatur. Det förekommer även att temperaturangivelse saknas. Varorna förvaras i anvisad temperatur i stor utsträckning. Temperaturen i kylrum är oftast under 5 grader. I 98 % av fallen förvaras livsmedlen i rätt temperatur. De manuella charkdiskarna har bra förvaringstemperatur i 86 av 94 butiker, dvs 91%. I åtta butiker har temperaturer över 8 grader förekommit vid besöken. Försäljningsdiskarna håller till 88 % temperaturen enligt märkning. Över 8 grader förekom i sju butiker av totalt 79 stycken. Som högsta temperatur har i två fall uppmätts 14 och 15 grader. Skivspillet förvaras i rumstemperatur i 20 % av butikerna. Separering För att undvika kontaminering bör man särskilja de värmebehandlade produkterna från de råa. Till råa produkter räknas även rostbiff och enbart kallrökta produkter. Butikerna använder samma skärmaskin till värmebehandlade och ej värmebehandlade produkter utan att rengöring skett där emellan, i 70 av 127 butiker, dvs 55 %. 6

9 Separata skärmaskiner till värmebehandlade och ej värmebehandlade produkter förekommer endast i 29 % av butikerna. Separeringen i den manuella charkdisken har bedömts som OK i merparten av butikerna, men i 26 % av diskarna har separeringen bedömts vara ej tillfredsställande. Öppnade produkter förvarades oftast inte övertäckta. Rengöring Skärmaskiner plockas isär och rengörs minst en gång per dag i samtliga fall. Rengöringsresultatet kontrolleras med hjälp av tryckplattor någon gång per år i 56 % av fallen. 76 % av butikerna använder desinfektionsmedel avsett för livsmedelshantering. Diskmaskin finns i 60 % av butikerna. Det är dock inte alltid som delarna till skärmaskiner körs i diskmaskinen. Personalhygien 98 % av personalen använder rena täckande skyddskläder, 88 % arbetsskor, endast 42 % har hårskydd. Smycken såsom exempelvis klocka, vigselringar och örhängen användes av 33 %. Handtvättställ är lämpligt placerade samt försedda med flytande tvål och pappershanddukar i 95 % av butikerna. 7

10 RESULTAT AV PROVTAGNINGARNA I projektet togs totalt 331 prover på olika charkprodukter av vilka 205 var tjänliga, 125 var tjänliga med anmärkning ( ca 38%) och ett (1) prov var otjänligt. De vanligaste anledningarna till anmärkning var för hög jästhalt och total antal mikroorganismer, ofta båda samtidigt. Figur PRODUKTER MED ANMÄRKNING I PROCENT andel tjänligt med anmärkning i % torkad skinka skivspill övrigt annat rökt rostbiff kalvkorv rökt skinka medvurst kokt skinka Tabell Resultat av provtagningen och de parametrar som gett anmärkningar Produkter + tjänligt Tj. m. otjänligt jäst tot. jäst + tot mögel Enterokockebact. Entero- staff. antal prover anmärkn. kokt skinka, 65 st rökt skinka, 73 st Rostbiff, 56 st Skivspill, 31 st Medvurst, 22 st annat rökt, 15 st torkad skinka, 5 st Kalvkorv, 19 st Övrigt, 45 st Totalt, 331 st Det fanns inga stora skillnader på de prover som tagits i manuella disken (36 % tjänliga med anmärkning) och de som tagits i försäljningsdisken ( 33 % tjänliga med anmärkning). Av de prover som tagits i butiker där man använder skärmaskin till värmebehandlade och icke värmebehandlade produkter utan mellanliggande rengöring blev resultatet 45 % tjänligt med anmärkning. I de butiker med rengöring mellan de olika produkterna fick 27 % av proverna tjänligt med anmärkning. I butiker med temperatur över åtta grader i den manuella charkdisken fick sex av åtta prover tjänligt med anmärkning. 8

11 DISKUSSION Råvaran till en charkprodukt, t ex korvsmet, innehåller som regel ett högt antal bakterier, dessa reduceras emellertid kraftigt under kokning eller annan värmebehandling. De överlevande bakterierna har mycket svårt att växa till i de kyllagrade produkterna. Eftersom man inte kan förpacka den nyss värmebehandlade korven utan att tillföra mikroorganismer till korvens yta återkontamineras den. Det blir alltså på ytan som mikroorganismerna tillväxer och det blir härifrån de så småningom förskämmer produkten och hållbarheten begränsas. En charkprodukt brukar vanligen ta smak när totalantalet bakterier börjar närma sig gränsvärdena som ligger vid tjänligt vid anmärkning. Man bör dock inte bortse ifrån att det finns ett antal mikroorganismer inne i korven också. Provresultaten, där totalt 38 % av proverna var tjänliga med anmärkning och 22 % hade för högt totalantal och hela 27 % hade anmärkning på grund av för högt antal jästsvampar, tyder bl.a på: Varorna har kontaminerats via skärmaskinen genom att samma maskin används till produkter med olika mikroflora. Undersökningen visar att betydligt fler prover fick anmärkning i de fallen där rengöring av skärmaskinen inte skett mellan skivning av värmebehandlade och ej värmebehandlade produkter, 45 % jämfört med 27 % där rengöringen varit bra. Varorna är gamla och förvaras länge utan förpackning i den manuella charkdisken, dvs. i ständig kontakt med syre och löper stor risk för kontamination från råa produkter i samma disk. Att samtliga fem prover av torkad skinka fick tjänligt med anmärkning beror troligen på detta. I över hälften av butikerna täcker man inte över öppnade produkter med skyddande plast. Bakteriehalterna ökar då på charkprodukterna. Undersökningen visar en i stort sett obefintlig dokumentation om hur länge en öppnad förpackning i den manuella charkdisken legat i disken, vilket innebär att varorna kan ha blivit för gamla. Avsaknad av dokumentation är en avvikelse av den interna spårbarheten (SLV FS 1b 2 H4) där det föreskrivs att varuidentifikation skall finnas i den interna hanteringen av råvaror eller färdig varor. Bristande varuseparering i den manuella charkdisken, vilket förekom i ca en fjärdedel av butikerna. Om man har en hygieniskt dålig produkt i disken kan lätt fler produkter förorenas genom att bakterier sprids. Eftersom dessa produkter ofta används utan ytterligare värmebehandling ökar man riskerna för matförgiftning. Kylförvaring av produkterna har varit för dålig, detta kan ha påskyndat tillväxten av bakterier och svampar. Tiden det tar för mikrofloran att nå ett antal som gör att produktkvaliteten försämras beror mycket på lagringstemperaturen. Hållbarheten varierar mycket med temperaturen - ju lägre förvaringstemperatur desto längre tar det för bakterierna att växa till. Temperaturkravet är att charkdisken skall hålla en temperatur under +8 grader, i vissa fall är kravet högst +4 grader. Undersökningen visade att temperaturen i ca 10 % av butikerna hade charkdiskar med temperaturer över 8 grader. Av de prover som hämtats från manuella diskar med för höga temperaturer blev resultatet tjänligt med anmärkning i sex av åtta prover. Av skivspillet som ofta ( i en femtedel av butikerna ) förvaras i rumstemperatur fick 65 % tjänligt med anmärkning, vilket borde få varje butiksägare att fundera över om det är värt risken att överhuvudtaget fortsätta sälja denna produkt. 9

12 Kunskapsbrist hos charkpersonalen, tidsbrist, inga klara rutiner för hantering av charkprodukter kan vara andra faktorer som speglas i provresultatet. Hållbarhetstiden av produkter som packas och märks i butiken är i många fall för lång. Stora variationer av den satta hållbarhetstiden förekommer mellan butikerna och är satta på oklara grunder. Väldigt få baserar sin märkning med utgångspunkt från mikrobiologiska undersökningar. Ytterligare en faktor som kan försämra charkprodukternas kvalitet är hygienen hos den som hanterar charkprodukterna. I två av proverna hittades stafylokocker vilket torde ha koppling till personalhygien. Ett av proven var rökt skinka som bedömdes vara otjänligt på grund av stafylokocker. Bristerna som framkom i undersökningen var främst avsaknad av hårskydd samt att smycken används. Livsmedelshantering är aldrig riskfri. Livsmedel kan förorenas och bakterier kan växa till. Egentillsynens syfte är att minska riskerna genom att så tidigt som möjligt i hanteringen sätta in de kontroller och åtgärder som behövs. Som tillverkare och försäljare har man ett ansvar för att produkterna uppfyller kraven på hygien och redlighet. Alla som sysslar med livsmedelshantering skall ha kunskap så att de hanterar livsmedel på ett sätt som är säkert för konsumenten. Arbetsgivaren eller den som förestår verksamheten har ansvaret för att personalen har erforderliga kunskaper om de grundläggande principerna för hur de livsmedelshygieniska riskerna minimeras. I statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om personalhygien SLV FS 1996:36 finns klara anvisningar om särskilda försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av livsmedel. UPPFÖLJNING Omprovtagning kommer att ske i de butiker där prov, med bedömningen tjänligt med anmärkning och otjänligt, har tagits. Kommunerna i länet rekommenderas att informera butikerna om: - resultatet av projektet. - krav på intern spårbarhet enligt checklista för livsmedelbutik version 1.2 punkten vikten av att skärmaskiner rengörs mellan skivning av olika slags produkter - risker med skivspill och torkad skinka - temperaturens betydelse för hållbarhet Det kan bli aktuellt med ett nytt hygienprojekt där man fokuserar mer på orsaker till det anmärkningsvärt dåliga resultatet. 10

13 CHECKLISTA BUTIKSSKIVADE PRODUKTER Kommun Inspektionsställe Fastighet Inspektör Ansvarig Inspektionsdatum Förekommer försäljning av butiksskivade produkter i försäljningsdisk Ja g Nej g försäljning från manuell disk Ja g Nej g Hållbarhet Hur avgör butiken hur lång hållbarhet som ska gälla? Mikrobiologiska analyser Ja g Nej g Producenten har rekommenderat en viss hållbarhetstid Ja g Nej g Annat Har butiken som rutin att dokumentera när en förpackning i disken bryts? Ja g Nej g Om Ja, beskriv rutinen kortfattat Förvaringstemperatur Överensstämmer butikens märkning för temperaturförvaring med producentens märkning på ursprungsförpackningen? Ja g Nej g Om Nej, beskriv avvikelsen Förvaras varorna i anvisad temperatur? Kylrum Ja g Nej g uppmätt temperatur Manuelldisk Ja g Nej g uppmätt temperatur Försäljningsdisk Ja g Nej g uppmätt temperatur Förekommer det att skivspill förvaras i rumstemperatur? Ja g Nej g Separering Använder butiken samma skärmaskin till värmebehandlade och *ej värmebehandlade produkter utan att rengöring skett där emellan? Ja g Nej g Har butiken separata skärmaskiner till värmebehandlade och ej värmebehandlade produkter? Ja g Nej g Är separeringen i den manuella disken OK? Ja g Nej g Förvaras öppnade förpackningar skyddade/täckta? Ja g Nej g * med ej värmebehandlade produkter avses råa och enbart kallrökta produkter 11

14 Rengöring Plockas maskinen isär och rengörs varje dag? Ja g Kontrolleras rengöringsresultatet med hjälp av tryckplattor någon gång per år? Ja g Använder butiken desinfektionsmedel avsett för livsmedelshantering? Ja g Finns diskmaskin? Ja g Nej g Nej g Nej g Nej g Personalhygien Använder personalen Rena täckande skyddskläder g, inklusive skor g, hårskydd g Används smycken? Ja g Nej g Finns handtvättställ lämpligt placerat? Ja g Nej g Finns flytande tvål och pappershanddukar? Ja g Nej g Prov 1 Produkt Provtagningsplats Bedömning Tjänligt g Tjänligt med anmärkning g Otjänligt g På grund av Prov 2 Produkt Provtagningsplats Bedömning Tjänligt g Tjänligt med anmärkning g Otjänligt g På grund av Prov 3 Produkt Provtagningsplats Bedömning Tjänligt g Tjänligt med anmärkning g Otjänligt g På grund av 12

15 HANTERINGSRÅD BILAGA 2 Det är viktigt att gå igenom samtliga varor i den manuella disken, att ha kontroll på temperatur och livsmedlets ålder. Är man tveksam så ta alltid det säkra före det osäkra och plocka bort produkten. Skivmaskinen bör rengöras flera gånger under dagen. En kund ska inte behöva oroa sig för vad föregående kund handlat. Blanda inte råa och värmebehandlade produkter. För att få bästa säkerhet bör man även särskilja de värmebehandlade produkterna. Fermenterade produkter som medvurst och salami innehåller hög halt av mjölksyrabakterier som kan överföras på kokta produkter och på så vis förändra smak och konsistens. Rökta varor bör förvaras i plast eller burk, annars ger de smak åt andra livsmedel. Bryt inte förpackningen i onödan. Förvaras charkprodukter i luft blir det främst jäst som kommer att dominera och relativt snabbt förskämma produkten. Tänk på att skydda/täcka öppnade produkter. Skivspill skall aldrig förvaras i rumstemperatur, inte ens för en kort tid. Tråget med skivspill skall vara placerad i kyldisken. OM CHARKVAROR Råa charkvaror Vissa typer av korv såldes förr alltid, och går även idag att få tag på, rå (okokt). De vanligaste råa korvarna är fläskkorv, köttkorv, värmlandskorv och prinskorv. Oftast säljs de kokta eftersom det förbättrar hållbarheten, och det är praktiskt att kunna köpa färdigkokt. Kokta charkvaror Produkter som kokats, oftast i ånga. Typiska kokta charkvaror är kokt skinka, saltkött, pölsa och leverpastej. Kokta varor har kort hållbarhet och ska förvaras i kylskåp. Det finns produkter som är både rökta och kokta, t.ex. falukorv, prinskorv och wienerkorv. De varmröks innan de kokas och har längre hållbarhet än varor som bara kokats. Varmrökta charkvaror Produkten värms med rök från förbränning av träflis, från t.ex. lövträd eller enris. Vid hetrökning (basturökning) är temperaturen högre än vid varmrökning, och dessutom är luftfuktigheten hög. Kassler varmröks alltid. Hushållsmedvurst, rökt skinka, sidfläsk och hamburgerkött kan vara antingen varm- eller kallrökt. Kallrökta charkvaror Kallrökning sker vid lägre temperatur (+30 till +40 C) än vid varmrökning, och under längre tid. Kallrökta varor är ganska mörka i färgen. Exempel på vanliga kallrökta produkter är: rökt medvurst, viss salami och kallrökt bog. Kallrökta produkter har längre hållbarhet än kokta och varmrökta. 13

16

Kontroll av hygien i Butiksskivade charkprodukter

Kontroll av hygien i Butiksskivade charkprodukter Kontroll av hygien i Butiksskivade charkprodukter Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:99 Rapportnr: 2008:99 ISSN: 1403-168X Projektet sammanställt av: Petra Noord

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i butik

Kontroll av salladsbufféer i butik MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kontroll av salladsbufféer i butik Miljöenheten i Lomma redovisar 2015:1 2015-03-16 Sammanfattning Miljöenheten i Lomma utförde under februari och mars månad 2015 provtagning

Läs mer

Projekt hållbarhetstester på charkprodukter

Projekt hållbarhetstester på charkprodukter 1(6) Miljöförvaltningen Projekt hållbarhetstester på charkprodukter Landskrona stad 2010 Elvira Kostovic Miljöinspektör Rapport 2011:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(6) Projekt hållbarhetstester

Läs mer

Pizzaprojekt. hösten 2011. Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona

Pizzaprojekt. hösten 2011. Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona Pizzaprojekt hösten 2011 Ett samarbetsprojekt mellan livsmedelstillsynen i kommunerna Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv & Landskrona Sammanfattning Under hösten och vintern 2011 har miljökontoren

Läs mer

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ.

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ. Butikshanterade charkuterivaror Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Per Norström Publ. nr 2009:42 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Målsättning...

Läs mer

Städning i restauranger

Städning i restauranger Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 2:42 Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 Publikation 2:42 ISSN

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Provtagning av semlor

Provtagning av semlor Provtagning av semlor Länsprojekt 2015 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Projektets genomförande och omfattning... 6 Kontroll... 6 Provtagning...

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen www.kristianstad.se Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Provtagning av kebabkött 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Genomförande... 4 Analysparametrar... 5 Resultat och bedömning...

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Mikrobiologisk kvalitetskontroll. Malmö stad 1999

Mikrobiologisk kvalitetskontroll. Malmö stad 1999 Mikrobiologisk kvalitetskontroll av baguetter i Malmö stad 1999 Rapport 20/1999 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(3) Rapport om mikrobiologisk kvalitetskontroll av baguetter

Läs mer

Härlig grillkväll. eller. risk för magont?

Härlig grillkväll. eller. risk för magont? Härlig grillkväll eller risk för magont? Ett PIK-projekt inom livsmedelskontrollen i Östergötland om den hygieniska kvalitén hos grillfärdiga köttvaror. PIK-projekt Östergötlands län 2007 Provtagning av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Butiksprojekt. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört Författare: Karin Andersson Eva Bagström Luis Carvajal

Butiksprojekt. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört Författare: Karin Andersson Eva Bagström Luis Carvajal Butiksprojekt Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Karin ndersson Eva Bagström Luis Carvajal Butiksprojekt-kontroll av manuell disk 1 Bakgrund vsikten var att titta på hanteringen

Läs mer

Salladsbufféprojekt. - Kontroll och provtagning av plocksalladsbufféer i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2014 Jytte Gard Timmerfors

Salladsbufféprojekt. - Kontroll och provtagning av plocksalladsbufféer i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2014 Jytte Gard Timmerfors Salladsbufféprojekt - Kontroll och provtagning av plocksalladsbufféer i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2014 Jytte Gard Timmerfors Sammanfattning Den 15 och 16 april 2014 genomförde Södertörns

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier 2012

Mikrobiologiska kriterier 2012 Dnr 2012-1671 Mikrobiologiska kriterier 2012 E.coli salmonella Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Maria Sandquist 2012-03-xx Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

LÄNSPROJEKT Manuell hantering av råa köttvaror och konsumtionsfärdig vara RAPPORT

LÄNSPROJEKT Manuell hantering av råa köttvaror och konsumtionsfärdig vara RAPPORT RAPPORT 2010-01-19 LÄNSPROJEKT 2009 Deltagande kommuner: Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Varberg Manuell hantering av råa köttvaror och konsumtionsfärdig vara uniform KUB303 v 1.0, 2008-06-23

Läs mer

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 PROJEKT Kebabprojekt - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 Projektgrupp: Eva Baggström Luis Carvajal Susanne Tiderman Björkblom 1. Bakgrund Att arbeta

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

PROJEKT. Salladbufféer

PROJEKT. Salladbufféer PROJEKT Salladbufféer Självplock Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte Undersöka hantering och hygien på salladsbufféer med självplock främst med avseende förvaringstemperatur, redskap, rengöring

Läs mer

Rapport provtagningsprojekt 2010 Vagnar & Restauranger. Miljöförvaltningen

Rapport provtagningsprojekt 2010 Vagnar & Restauranger. Miljöförvaltningen Rapport provtagningsprojekt 2010 Vagnar & Restauranger Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (5) Rapport provtagningsprojekt 2010 Dnr 2010.2397.1 Sammanfattning Under maj månad 2010 utförde miljöförvaltningen provtagningar

Läs mer

större restauranger i Malmö

större restauranger i Malmö MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen April 1997 Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö 1 Denna rapport

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte under tiden 4 juli - 9 september 2012 78 st restauranger

Läs mer

Projekt Bacillus cereus

Projekt Bacillus cereus Projekt Bacillus cereus - provtagning av nedkylda/varmhållna livsmedel i Haninge, Tyresö och Nynäshamn 30 januari 2015 Eva Baggström Luis Carvajal Jytte Gard Timmerfors Sammanfattning Bacillus cereus är

Läs mer

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561 RAPPORT Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013 D-nr 2013-4561 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Diskussion... 5 Förslag till åtgärder...

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i Jönköpings län

Kontroll av salladsbufféer i Jönköpings län Kontroll av salladsbufféer i Jönköpings län Länsprojekt 2014 Kommunerna i Jönköpings län Sammanfattning Föreliggande rapport är en sammanställning över resultatet för kommunernas länsprojekt 2014 i Jönköpings

Läs mer

Glassprojekt sommaren 2005

Glassprojekt sommaren 2005 Glassprojekt sommaren 2005 Provtagning av hård- och mjukglass samt milkshake i Norrköpings Kommun Utförd och skriven av Henrik Thollander Sammanfattning Med syfte att kontrollera glassens kvalité i Norrköpings

Läs mer

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Personlig hygien Vatten Rengöring Temperatur kontroller Avfallshantering Utbildning livsmedelshygien! Skadedjur Märkning och spårbarhet Underhåll av lokaler

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Miljöavdelningen. Sammanställning av resultatet från julbordskontrollen 2009

Miljöavdelningen. Sammanställning av resultatet från julbordskontrollen 2009 Miljöavdelningen Rapport Sammanställning av resultatet från julbordskontrollen 2009 2 Julbordskontroll 2009 Sammanställning Under december månad kontrollerades sju restauranger som serverade julbord. Rutiner

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Hjälp till egenkontroll Grundläggande förutsättningar vid livsmedelshantering

Hjälp till egenkontroll Grundläggande förutsättningar vid livsmedelshantering Hjälp till egenkontroll Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Hjälp till egenkontroll Grundläggande förutsättningar vid livsmedelshantering Namn: Datum: Personlig hygien Tvätta händerna ofta -

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ursprungsmärkning av nötkött

Ursprungsmärkning av nötkött Ursprungsmärkning av nötkött Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götaland hösten 2001 Sammanställt av: Josefine Schön, Miljö- och hälsoskyddskontoret Skövde Innehållsförteckning Sida Sammanfattning

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Godkända leverantörer

Godkända leverantörer Hygien H.A.C.C.P Rutiner Vad är HACCP och varför har EU fått detta direktiv, hur ska vi förhålla oss till detta direktiv och jobba så att vi säkerhetsställer livsmedelskedjan från inköp till att den förtärs

Läs mer

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 Is och dricksvatten Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och avgränsning...3 Bedömning och parametrar...3 Resultat...5 Resultat isprover...6

Läs mer

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson Rapport Restauranger tillsynsprojekt 2013 Åsa Fredriksson Joakim Johansson SAMMANFATTNING Under år 2013 har miljökontoret i Luleå utfört offentlig livsmedelskontroll på restauranger och pizzerior inom

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Säker. livsmedelshantering. Information om Sodexos hygienregler för nyanställd personal och deltids-/extrapersonal

Säker. livsmedelshantering. Information om Sodexos hygienregler för nyanställd personal och deltids-/extrapersonal Säker livsmedelshantering Information om Sodexos hygienregler för nyanställd personal och deltids-/extrapersonal INNAN ARBETE FÅR PÅBÖRJAS All nyanställd personal inklusive deltidseller extrapersonal ska

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan PIK PROJEKT 2013 Västra Götalands län Provtagning av is i livsmedelanläggningar Projektplan Bakgrund Vid länsmöten har det framförts att det vore dags att genomföra ett projekt om is från ismaskiner inom

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För Vänersborgs kommun Egenkontrollprogram storhushåll För Företagets namn: Organisationsnummer: Fastighet: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: 1 2.1 Utbildning Den som driver verksamhet där livsmedel

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Tillsynsprojekt Salladsbufféer Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Inspektion... 1 Provtagning... 1 Analysmetod... 2 Omfattning och

Läs mer

Rapport om livsmedelstillsyn av julbord i Malmö stad 2005

Rapport om livsmedelstillsyn av julbord i Malmö stad 2005 Rapport om livsmedelstillsyn av julbord i Malmö stad 005 Inspektionerna har genomförts av livsmedelsinspektörerna Elin Viberg, Johann Selles, Maria Svensson och praktikant Susanne Guschel på Miljöförvaltningen.

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

PROJEKT. Gatukök, större butiker, KSS och tillägg bageri/konditori 2011-05-11

PROJEKT. Gatukök, större butiker, KSS och tillägg bageri/konditori 2011-05-11 PROJEKT Gatukök, större butiker, KSS och tillägg bageri/konditori 2011 2011-05-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Grillad kyckling - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Miljökontoret 2014 Birgitta Iggland Jennie Söderstedt Tedelid Sammanfattning

Läs mer

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten. 1 Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Salladsbarer. Projektsammandrag. Bild hämtad från nätet google bildsök salladsbar. Februari 2016 Hälsoinspektör Annika Porthin

Salladsbarer. Projektsammandrag. Bild hämtad från nätet google bildsök salladsbar. Februari 2016 Hälsoinspektör Annika Porthin sbarer Projektsammandrag Bild hämtad från nätet google bildsök salladsbar Februari 2016 Hälsoinspektör Annika Porthin Inledning I tillsynsplanen för år 2015 finns medtaget ett projekt Hygienen vid matbutikernas

Läs mer

, n] Kommuner i samarbete

, n] Kommuner i samarbete 2015-01-15 TÖREBODA Dm: 2015.Ma006, MARIESTAD GULlSPÅNG, n] Kommuner i samarbete 2 Miljä- och byggnadsfärvaltningen Kyrkogatan 2, 52 6 Mariestad Tel: 0501-56005, 56020,56030 E-post: mbn@ mariestad.se.j

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie 2008:2 Provtagning och analys av maträtter från julbord Inledning Enligt Livsmedelverket matförgiftas betydligt fler människor i Sverige än vad som finns i den

Läs mer

Tillsynsprojekt 1:2008 Kvalitet på semlor vid caféer och servicestationer

Tillsynsprojekt 1:2008 Kvalitet på semlor vid caféer och servicestationer Tillsynsprojekt 1:2008 Kvalitet på semlor vid caféer och servicestationer Sammanställt av Emma Bäck och Mattias Finell Inledning Under februari månad 2008 utförde hälsoinspektionen inom Malmska hälso-

Läs mer

Säker livsmedelshantering. Gör varje dag bättre

Säker livsmedelshantering. Gör varje dag bättre Denna broschyr har tagits fram av Måltidsservice, Sodexho AB för dig som arbetar med livsmedel. Den ger tips, råd och information till dig i ditt dagliga arbete. Säker livsmedelshantering Gör varje dag

Läs mer

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror ALEBO PENSIONAT Kulturminne Fam. Dich Södra Vägen 66 Tel/fax: 0371-60018 S-310 83 UNNARYD Mobil: 0705 682321 E-mail: info@alebo.se Internet: http://www.alebo.se EGENKONTROLLPROGRAM Verksamhetsnamn: Alebo

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Säker livsmedelsverksamhet

Säker livsmedelsverksamhet Säker livsmedelsverksamhet Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav som ställs.

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Miljöförvaltningen Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Praktikanter: Nina Heinesson Katerina Katsanikou Handledare: Ingela Pålsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen Rapport 2008:11 261 80 Landskrona

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 stockholm.se Rengöringsprojekt med APT-mätare 2015 Juni 2015 Dnr: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Madelaine

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 2015. Kontroll av salladsbufféer

PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 2015. Kontroll av salladsbufféer PROJEKTINRIKTAD KONTROLL I NORRBOTTEN 215 Kontroll av salladsbufféer Sammanfattning I samband med en länsträff för Norrbottens län den 18 februari 215 beslöts att ett projekt skulle utföras i syfte att

Läs mer

Provtagning av sallader

Provtagning av sallader MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av sallader En rapport från Miljöförvaltningen Susann Andersson, Dan Lennartsson 2010-03-18 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Sallader är en produkt som

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Livsmedelskontroll av. småbutiker med kötthantering

Livsmedelskontroll av. småbutiker med kötthantering MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll av småbutiker med kötthantering En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen April 1997 1(3) Livsmedelskontroll av småbutiker med kötthantering Denna

Läs mer

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016 Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Under januari 2016 genomförde livsmedelsavdelningen på förvaltningen

Läs mer

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Lars-Erik Gotthard Utgivare:

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer