Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44"

Transkript

1 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44

2 Rapport 2010:44 ISSN X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com Foto: Martin Fransson Tryck: Arkitektkopia Rapporten finns som pdf på under Publikationer/Rapporter

3 Länsstyrelsen Västra Götalands län sammanställer varje år statistik över mottagandet av nyanlända flyktingar i länet. Statistiken är uppdelad utifrån kommunalförbundsgränserna. I statistiken kan ni ta del av en övergripande bild av länet vad gäller antal mottagande, uppdelat på män och kvinnor samt barn. En jämförelse görs även utifrån hur många som mottagits i befolkningsmängd. I statistiken nämns även hur många nyanlända som ska tas emot utifrån de överenskommelser som kommunerna i länet skrivit. Siffrorna bryts sedan ner på delregional- och kommunal nivå. Som ett komplement statistiken ovan ges även en bild över de största medborgarskapsgrupperna från nationell kommunal nivå. Talieh Ashjari Enhetschef Enheten för social hållbarhet 3

4 Västra Götalands län 1 Sveriges totala mottagande under var enligt Migrationsverkets statistik från april All statistik gällande Göteborgsregionen (GR) avser de 12 av GR:s kommuner som ligger i Västra Götalands län. Kungsbackas kommun är därmed inte inräknad. 43 av länets 49 kommuner hade generella överenskommelser om mottagande av nyanlända flyktingar för. Det är en kommun mer än Tolv kommuner, exklusive Mölndal som ankomstkommun, hade överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Under togs sammanlagt flyktingar emot i länet vilket motsvarar 14 procent av Sveriges totala mottagande 1. Andelen mottagna i befolkningstal var i länet 0,17 procent. Den delregion samt enskilda kommun som tog emot flest i egen befolkningsmängd var Sjuhäradsregionen respektive Gullspångs kommun. Den enskilda kommun som tog emot flest flyktingar var Göteborg som tog emot 39 procent av länets totala mottagande. Antalet mottagna under minskade med 4 procent i länet. För hela landet minskade mottagandet med 9 procent. I tre av länets delregioner minskade mottagandet, undantaget är Sjuhärad som ökade sitt mottagande. Av de flyktingar som under togs emot i länet var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Det betyder att andelen kvinnor ökade med 3 procentenheter och att andelen män minskade med detsamma i jämförelse med siffrorna från Av de mottagna i länet var 39,5 procent barn (0 17 år) varav 45 procent flickor och 55 procent pojkar. I hela landet var mottagandet av andelen kvinnor och barn ungefär densamma som Av de mottagna flyktingar som under kom länet var det i 38 procent av fallen genom en anknytning, det är en minskning med 9 procentenheter från Sjuhäradsregionen hade som enda delregion ett större mottagande än det överenskomna. Sjuhäradsregionen var där den enda delregion som ökade sitt mottagande i Hela länets mottagande Delregion Invånarantal kvinnor män Andelen barn (0 17 år) total i % i befolkningstal 2010 Fyrbodal ,5 0, GR , Sjuhärad , Skaraborg Västra Götaland ,5 0, ,5 0, Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

5 3 Övriga länder avser här förutom Migrationsverkets kategori övriga länder också individer med medborgarskap från Eritrea; Libanon; Ryssland och Syrien. I jämförelse med hela landet skiljde sig Västra Götalands läns mottagande vad avser Somalier. I länet kom 9 procentenheter fler från Somalia än rikssnittet. I länet uppvisades också ett, i jämförelse med hela landet, något mindre mottagande av flyktingar från Irak. Delregionen Fyrbodal utmärker sig i jämförelse med både länets och landets medelvärde vad gäller mottagandet av medborgare från Irak, Iran och statslösa. Göteborgsregionens mottagande skiljer sig inte avsevärt mycket åt i jämförelse med länets totala mottagande. Däremot kan vissa skillnader ses i relation hela landets mottagande, framförallt skillnaden mellan delregionens mottagande av flyktingar från Somalia som var 10 procentenheter högre än rikssnittet. Inte heller Sjuhäradsregionens mottagande skiljer sig avsevärt mycket åt i jämförelse med länets totala mottagande. Däremot kan vissa skillnader ses i relation hela landets mottagande, framförallt skillnaden mellan delregionens mottagande av flyktingar från Somalia som var 9 procentenheter högre än rikssnittet. Skaraborgsregionen utmärkte sig i jämförelse med länets totala mottagande vad gäller medborgarskapsgrupperna från Somalia som var 8 procentenheter lägre och Afghanistan som var 4 procentenheter högre än länsgenomsnittet. Delregionens mottagande av afghaner och somalier liknade mer genomsnittet för hela landets mottagande. Kommunernas mottagande uppdelat på medborgarskapsgrupper skiljde sig också åt inom delregionerna. Tabeller för detta finns under respektive delregionsrubrik. Hela länets mottagande efter största medborgarskapsgrupper Delregion Irak Somalia i % i Afghanistan Iran Andel statslösa övriga 3 länder Fyrbodal ,5 42 3,5 0, GR , ,5 7,5 Sjuhärad ,5 Skaraborg ,5 3 5,5 9,5 Västra Götalands län ,5 7 7,5 Hela landet ,5 10,5 Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

6 Fyrbodalsregionen 13 av Fyrbodalsregionens 14 kommuner hade generella överenskommelser om mottagande av nyanlända flyktingar för, undantaget var Strömstad. Orust var den enda kommun som även hade en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Under togs sammanlagt 468 flyktingar emot i regionen vilket motsvarar cirka 17 procent av länets totala mottagande. Andelen mottagna i befolkningstal var i regionen 0,18 procent, siffran för hela länet var 0,17 procent. Antalet mottagna under minskade med 17 procent i jämförelse med Av de 468 flyktingar som under togs emot i regionen var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Vilket är samma fördelning som Av de flyktingar som mottogs i delregionen var 44,5 procent barn (0 17 år) varav 36,5 procent flickor och 63,5 procent pojkar. Av de mottagna kom 32 procent genom anknytningsinvandring. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil och Tanum ökade alla sitt mottagande jämfört med Kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Munkedal och Trollhättan, hade ett mottagande som uppgick minst 90 procent av det överenskomna. Fyrbodalsregionens mottagande Kommuner Invånarantal kvinnor män Andelen barn (0 17 år) i % i total i % i befolkningstal 2010 Bengtsfors ,5 0, Dals-Ed ,5 0, Färgelanda ,5 0, Lysekil , Mellerud , Munkedal <5 41,5 0, Orust , Sotenäs <5 <5 <5 <5 33,5 0, Strömstad <5 <5 <5 <5 0 0,04-20 Tanum ,5 0, Trollhättan ,5 0,35 50 ök* Uddevalla , Vänersborg ,5 0,09 85 ök* Åmål <5 <5 <5 0 0, Fyrbodalsregionen ,5 0, Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum * Har överenskommelse om mottagande men inget antal skrivet för

7 Mottagandet uppdelat på medborgarskapsgrupp skiljer sig åt mellan kommunerna i Fyrbodal. Alla kommuner som hade ett mottagande av fler än fem flyktingar hade också mottagande av medborgare från Somalia, men andelen somalier varierar från 16,5 procent i Tanum och Munkedal 78 procent i Bengtsfors. Även Dals-Ed, Färgelanda och Trollhättan tog emot en stor andel personer från Somalia. Bland den nästa största gruppen, irakier, skiljer det sig också åt. Tio av kommunerna tog emot personer från Irak men i två av dessa, Orust och Vänersborg, var andelen låg. Störst andel utgjorde irakierna i Åmål (40 procent) och Munkedal (33,5 procent). Fem kommuner tog emot afghaner och störst andel utgjorde afghanerna i Tanum. Två kommuner tog emot iranier, störst andel i Sotenäs, och åtta kommuner tog emot statslösa. I Färgelanda utgjorde statslösa halva mottagandet. Sju kommuner tog emot från övriga gruppen. I Dals-Ed utgjorde övriga gruppen halva mottagandet. Fem kommuner tog emot medborgare från minst fem av de sex kategorierna, Lysekil, Orust, Tanum, Trollhättan och Uddevalla. Fyrbodalsregionens mottagande efter största medborgarskapsgrupper Kommuner Irak Somalia i % i Afghanistan Iran Andel statslösa övriga länder Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil ,5 3,5 0 3,5 14 Mellerud 17 27,5 35, Munkedal 12 33,5 16, Orust , ,5 6 Sotenäs < Strömstad < Tanum 24 16,5 16,5 33,5 0 16,5 16,5 Trollhättan , Uddevalla 77 24, ,5 24,5 10,5 Vänersborg 35 11, Åmål < Fyrbodal ,5 42 3,5 0, Västra Götalands ,5 7 7,5 län Hela landet ,5 10,5 Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

8 Göteborgsregionen Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum * Har överenskommelse om mottagande men inget antal skrivet för av Göteborgsregionens 12 kommuner hade generella överenskommelser om mottagande av nyanlända flyktingar för, undantaget Tjörn och Öckerö. Vad gäller ensamkommande barn hade 7 kommuner överenskommelser om mottagande. Göteborg tog emot ett stort antal barn via Eget Boende (EBO) och Mölndals stad som ankomstkommun. Under togs sammanlagt flyktingar emot i delregionen inklusive Göteborg vilket motsvarar cirka 48 procent av länets totala mottagande. Andelen mottagna i befolkningstal var i regionen 0,15, siffran för länet var 0,17 procent. Andelen mottagna minskade med 3 procentenheter i jämförelse med Göteborg tog emot 81,5 procent av delregionens flyktingar. Det är en ökning gentemot föregående år då Göteborg tog emot 76 procent av flyktingarna i Göteborgsregionen. Av de flyktingar som under togs emot i regionen var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Andelen kvinnor ökade med 5 procentenheter i jämförelse med Av de flyktingar som togs emot i regionen var 37 procent barn (0 17 år) varav 50,5 procent flickor och 49,5 procent pojkar. Av de mottagna kom 41 procent genom anknytningsinvandring. Fyra kommuner Alingsås, Göteborg, Lilla Edet och Stenungsund ökade sitt mottagande jämfört med Alingsås var den enda kommunen som hade ett mottagande som uppgick minst 90 procent av det överenskomna. Göteborgsregionens mottagande Kommun Invånarantal kvinnor män Andelen barn (0 17 år) i % i total 2010 Göteborg , Ale ,5 0, Alingsås ,5 0, Härryda , Kungälv , Lerum , Lilla Edet ,17 30 ök* Mölndal ,5 0, i % i befolkningstal Pare , Stenungsund , Tjörn <5 <5 <5 75 0, Öckerö <5 <5 <5 <5 20 0, Göteborgsregionen exkl. Göteborg ,

9 I Göteborgsregionen kan man i tabellen se att kommunernas mottagande av olika medborgarskapsgrupper skiljde sig åt. Göteborg är den kommun som hade minst variation kring genomsnittet för alla kategorier vilket förklaras med kommunens vis stora mottagande. Alla kommuner förutom Lerum och Lilla Edet i Göteborgsregionen som hade ett mottagande av fler än fem flyktingar hade också mottagande av medborgare från Somalia, men andelen somalier varierar från 53 procent i Pare 5 procent i Härryda. Elva kommuner tog emot irakier och bland dem som tog emot fler än fem flyktingar är skillnaden på antalet mottagna stor. I Lerum och Ale utgjorde irakierna 71,5 respektive 53,5 procent medan Stenungsund tog emot 8 procent. 10 kommuner hade ett mottagande från Afghanistan och störst andel utgjorde afghanerna i Lerum. Sju kommuner tog emot iranier, som utgjorde en relativt stor andel i Pare (23,5 procent och Härryda (20 procent Sju kommuner tog emot statslösa som utgjorde störst andel i Stenungsund (64 procent). Sex kommuner med överenskommelser tog emot från övriga gruppen. I Lilla Edet utgjordes halva mottagandet av övriga gruppen. De kommuner som hade störst spridning mellan medborgargrupperna i sitt mottagande var Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal och Stenungsund som tog emot medborgare från minst fem av de sex kategorierna. Göteborgsregionens mottagande efter största medborgarskapsgrupper Kommuner Irak Somalia i % i Afghanistan Iran Andel statslösa övriga länder Göteborg ,5 47,5 2,5 3,5 2,5 5 Ale 15 53,5 6,5 13,5 6, Alingsås , ,5 36 Härryda Kungälv , ,5 Lerum 14 71,5 0 21, Lilla Edet 22 45, Mölndal 24 37,5 33,5 8, ,5 Pare ,5 0 0 Stenungsund Tjörn < Öckerö < Göteborgsregionen exkl. Göteborg ,5 15, ,5 18,5 Västra Götalands län ,5 7 7,5 Hela landet ,5 10,5 Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

10 Sjuhäradsregionen Samtliga av Sjuhäradsregionens åtta kommuner hade generella överenskommelser om mottagande av nyanlända flyktingar för. Tre kommuner hade även överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Under togs sammanlagt 477 flyktingar emot i delregionen vilket motsvarar cirka 17,5 procent av länets totala mottagande. Andelen mottagna i befolkningstal var i delregionen 0,23, siffran för hela länet var 0,17 procent. Sjuhärad är den enda region i länet som ökade sitt mottagande i jämförelse med Ökningen uppgick cirka åtta procent. Av de 477 flyktingar som mottogs i delregionen var 50,5 procent kvinnor och 49,5 procent män. Andelen mottagna kvinnor ökade med 3,5 procentenheter i jämförelse med Av det totala antalet flyktingar som mottogs i delregionen var 45 procent barn (0 17 år) varav 40 procent flickor och 60 procent pojkar. Sjuhäradsregionen har därmed fått ett stort antal barn och unga vilket är positivt för framtiden. Av de mottagna kom 39,5 procent genom anknytningsinvandring. Kommunerna Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda ökade alla sitt mottagande jämfört med Kommunerna Bollebygd, Borås, Ulricehamn och Vårgårda hade ett mottagande som uppgick minst 90 procent av det överenskomna. Sjuhäradsregionen mottagande Kommuner Invånarantal kvinnor män Andelen barn (0 17 år) total 2010 Bollebygd , Borås ,5 0, Herrljunga , Mark , Svenljunga ,5 0, i % i befolkningstal Tranemo ,5 0, Ulricehamn , Vårgårda ,5 0, Sjuhäradsregionen , Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

11 Mottagande uppdelat på medborgarskapsgrupp skiljer sig åt mellan kommunerna även i Sjuhärad. Sju kommuner hade ett mottagande av medborgare från Somalia men andelen somalier varierar från 16 procent i Mark 58,5 procent i Borås. Sju kommuner hade ett mottagande av irakier. Störst andel utgjorde irakierna i Mark (75,5 procent) men även Bollebygd och Ulricehamn tog emot en stor andel irakier. Fem kommuner tog emot afghaner som i Bollebygd utgjorde 18 procent av de mottagna. Fem kommuner tog emot iranier och störst andel utgjorde iranierna i Herrljunga (24 procent) och Bollebygds kommun (18 procent). Fyra kommuner tog emot statslösa som utgjorde 20 procent i Ulricehamns kommun. Sju kommuner tog emot personer från övriga gruppen. I Vårgårda utgjorde den övriga gruppen 25,5 procent av de mottagna. Fem kommuner tog emot medborgare från fem av de sex kategorierna Bollebygd, Borås, Tranemo och Ulricehamn medan Mark tog emot från samtliga kategorier. Sjuhäradsregionens mottagande efter största medborgarskapsgrupper Kommuner Irak Somalia i % i Afghanistan Iran Andel statslösa övriga länder Bollebygd ,5 3,5 Borås ,5 4 0,5 0 1,5 Herrljunga Mark 37 75, ,5 8 5,5 Svenljunga , ,5 Tranemo , Ulricehamn ,5 0 8, Vårgårda 39 25,5 48, ,5 Sjuhäradsregionen ,5 Västra Götalands län ,5 7 7,5 Hela landet ,5 10,5 Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

12 Skaraborgsregionen Tolv av Skaraborgsregionens femton kommuner hade generella överenskommelser om mottagande av nyanlända flyktingar för, undantagna är kommunerna Karlsborg, Tidaholm och Töreboda. Gullspång och Lidköping hade överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Under togs sammanlagt 437 flyktingar emot i delregionen vilket motsvarar cirka 16,5 procent av länets totala mottagande. Andelen mottagna i befolkningstal var 0,17 procent, siffran för hela länet var densamma. Antalet mottagna under minskade med fem procent i jämförelse med Av de 437 flyktingar som under togs emot var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Andelen mottagna kvinnor minskade med två procentenheter i jämförelse med Av det totala antalet flyktingar som mottogs i delregionen var 35,5 procent barn (0 17 år) varav 45,5 procent flickor och 54,5 procent pojkar. Ett flertal kommuner har ett stort mottagande av barn och unga vilket är positivt för framtiden. Av de mottagna flyktingarna kom 28,5 procent genom anknytningsinvandring. De sex kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Lidköping och Skara ökade sitt mottagande jämfört med Kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång och Tibro hade ett mottagande som uppgick minst 90 procent av det överenskomna. Skaraborgsregionens mottagande Kommuner Invånarantal kvinnor män Andelen barn (0 17 år) i % i total 2010 Essunga ,5 0, Falköping , Grästorp ,5 0, Gullspång , Götene ,5 0, Hjo Karlsborg Lidköping , Mariestad , Skara , Skövde , Tibro ,5 0, Tidaholm <5 <5 0 <5 0 0, Töreboda < Vara ,5 0, i % i befolkningstal Skaraborgsregionen ,5 0, Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

13 Alla kommuner i Skaraborg som hade ett mottagande av fler än fem flyktingar hade i likhet med övriga delregioner också ett mottagande av medborgare från Somalia. Undantaget var Essunga. Andelen somalier av det totala mottagandet skiljer sig dock åt mellan kommunerna även i Skaraborg, från 3 procent 77 procent. Falköping hade i relation sitt totala mottagande den högsta siffran medan Skövde, Gullspång och Mariestad tog emot vis få somalier. Skaraborg ligger på länsgenomsnittet när det gäller mottagande av irakier. Flest togs emot i Lidköping (72 procent) och Mariestad (61,5 procent). Totalt tio kommuner tog emot irakier. Sju kommuner i Skaraborg tog emot afghaner vilka i Gullspång utgjorde 38 procent av de mottagna. Fem kommuner tog emot iranier vilka utgjorde 28 procent av de mottagna i Essunga. Sex kommuner tog emot statslösa. Sex kommuner tog emot från övriga gruppen. I Götene utgjorde den övriga gruppen mer än hälften av det totala mottagandet. De kommuner som hade störst spridning mellan medborgargrupperna i sitt mottagande var Gullspång, Skövde och Vara som tog emot medborgare från fem av de sex kategorierna. Gullspång tog emot från alla sex kategorierna. Skaraborgsregionens mottagande efter största medborgarskapsgrupper Kommuner Irak Somalia i % i Afghanistan Iran Andel statslösa övriga länder Essunga 18 44, Falköping Grästorp Gullspång ,5 8 3 Götene 19 10,5 26,5 5, Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad 39 61,5 15, ,5 0 0 Skara ,5 0 7,5 0 Skövde 76 43,5 10,5 0 1,5 14,5 20 Tibro 36 33,5 55, Tidaholm < Töreboda Vara , ,5 Skaraborgsregionen ,5 3 5,5 9,5 Västra Götalands län ,5 7 7,5 Hela landet ,5 10,5 Enligt Migrationsverkets statistik för utbetald schablonersättning för mottagna i kommun, körningsdatum

14 Några exempel på rapporter utgivna på Enheten för social hållbarhet Rapporterna kan beställas genom Länsstyrelsens webbplats vastragotaland eller genom e-post Svenskundervisning för invandrare En lägesbeskrivning från Västra Götalands län Rapport :38 Svenskundervisning för invandrare En lägesbeskrivning från Västra Götalands län En lägesbeskrivning av sfi i Västra Götalands län. I rapporten ges en presentation av hur sfi organiseras i länet samt av vad de studerande anser om utbildningen. Rapport :37 Samhällsinformation en del av introduktionen En rapport om kommunernas arbete med samhällsinformation för nyanlända i Västra Götalands län Samhällsinformation en del av introduktionen En rapport om kommunernas arbete med samhällsinformationen för nyanlända i Västra Götalands län Kartläggning av samhällsinformationen som kommunerna i Västra Götaland förmedlar nyanlända med beviljat uppehållsstånd. Syftar att ge en nulägesbeskrivning samt skapa underlag för att utveckla interkommunal samverkan. 14

15 Fem steg Ett bidrag socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas Rapport :39 Fem steg Länsstyrelsen har gett ut en ny rapport Fem steg om socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. Samordning och samverkan i arbetet mot våld i nära relationer Slutrapport Rapport :87 Samordning och samverkan i arbetet mot våld i nära relationer i Västra Götalands län I syfte att utforma samordningsuppdraget efter de behov och önskemål som finns i länet, och på så sätt öka förutsättningarna för en hållbar samverkan kring våld i nära relationer, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län fullföljt ett antal aktiviteter. 15

16

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer