Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011"

Transkript

1 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal

2 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken för kommuner med färre än fem anläggningar. Skattningarna är baserade på ett antal parametrar och antaganden och siffrorna bör hanteras med försiktighet. De kommuner som är skattade i kommunredovisningen är rödmarkerade. För ett fåtal kommuner som för året har fler än fem anläggningar men som tidigare år haft färre än fem anläggningar har den procentuella utvecklingen skattats fram och de stora skillnader som uppstår beror på skattningen. Bollebygd, Färgelanda och Töreboda har inga öppna boendeanläggningar. 19/05/

3 Gästnätter mars 2011, län Hotell, stugby, och camping (tusen) hsv c Sverige 335 Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 19/05/

4 Gästnattsutveckling mars 2011, län Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby, och camping hsv c 40% 30% 29,5% 20% 10% 0% 1,5% 9,4% 1,6% 6,5% -10% -20% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län -11,3% -30% -22,0% -40% -32,1% 19/05/

5 Gästnätter jan-mar 2011, län Hotell, stugby, och camping (tusen) hsv c Sverige 907 Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 19/05/

6 Gästnattsutveckling jan-mar 2011, län Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby, och camping hsv c 30% 24,7% 20% 10% 4,1% 13,2% 3,5% 10,7% 0% -10% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län -20% -16,8% -30% -24,1% -22,2% 19/05/

7 Beläggningsgrad, rum mars 2011, län Hotell, stugbyar och 60% 50% 54% 48% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 19/05/

8 Beläggningsgrad, rum jan-mar 2011, län Hotell, stugbyar och 60% 50% 51% 46% 45% 44% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 19/05/

9 Gästnätter i VG efter nationalitet mars 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark % % Finland % 0-100% Tyskland % % Storbritannien % % Nederländerna % 1-99% Frankrike % 0 - Italien % 51 - Spanien % i.u i.u Polen % 0 - övriga Europa % % USA % i.u i.u Kanada % i.u i.u Japan 582-8% i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen % 0-100% 19/05/

10 Gästnätter i VG efter nationalitet jan-mar 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark % % Finland % % Tyskland % 822 8% Storbritannien % % Nederländerna % % Frankrike % 2 - Italien % % Spanien % i.u i.u Polen % 9 - övriga Europa % % USA % i.u i.u Kanada % i.u i.u Japan % i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen % 19-61% 19/05/

11 Kvartal För varje kvartal redovisas statistikvariablerna; gästnätter, nationalitetsfördelning och beläggningsgrad (rum). På följande bilder redovisas 1:a kvartalet /05/

12 Gästnätter efter nationalitet, Västra Götalands län, 1:a kvartalet 2011 (hotell, stugbyar och ) övriga Europa 9% övriga Norden 8% övriga världen 5% Sverige 78% Ungefär var fjärde gästnatt i länet genererades av en utländsk besökare. De utländska besökarna har ökat med 8 procent och det är de utomnordiska besökarna som har ökat. 19/05/

13 Beläggningsgrad rum, Västra Götalands län, 1:a kvartalet 2011 (hotell, stugbyar och ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 46% 53% 36% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Under första kvartalet redovisade boendeanläggningarna i Västra Götalands län en genomsnittlig beläggningsgrad på 46%. Beläggningsgraden var betydligt högre under vardagarna jämfört med veckosluten vilket är en följd av att första kvartalet är en tidsperiod som främst attraherar affärsresenärer. 19/05/

14 Gästnätter mars 2011, områden i VG Hotell, stugby, och camping hsv c Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Det finns inte tillräckligt många öppna campingplatser i Göteborgsregionen och i Sjuhärad för att kunna redovisa campingstatistik. 19/05/

15 Gästnattsutveckling mars 2011, områden i VG Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby, och camping hsv c 30% 20% 10% 0% -10% 21,0% 10,0% 12,5% 9,0% 2,0% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg -20% -30% -40% -35,1% Det finns inte tillräckligt många öppna campingplatser i Göteborgsregionen och i Sjuhärad för att kunna redovisa campingstatistik. 19/05/

16 Gästnätter jan-mar 2011, områden i VG Hotell, stugby, och camping hsv c Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Det finns inte tillräckligt många öppna campingplatser i Göteborgsregionen och i Sjuhärad för att kunna redovisa campingstatistik. 19/05/

17 Gästnattsutveckling jan-mar 2011, områden i VG Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby, och camping hsv c 40% 30% 28,0% 23,7% 20% 10% 0% -10% 14,0% 8,0% 8,0% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg -20% -30% -40% -29,6% Det finns inte tillräckligt många öppna campingplatser i Göteborgsregionen och i Sjuhärad för att kunna redovisa campingstatistik. 19/05/

18 Beläggningsgrad rum, mars 2011, områden i VG Hotell, stugbyar och 70% 60% 50% 58% 49% 40% 30% 20% 37% 33% 10% 0% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg 19/05/

19 Beläggningsgrad rum, jan-mar 2011, områden i VG Hotell, stugbyar och 60% 54% 50% 45% 40% 30% 33% 30% 20% 10% 0% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg 19/05/

20 Gästnätter i Fyrbodal efter nationalitet mars 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark % 94-42% Finland % 0-100% Tyskland % % Storbritannien % 8-65% Nederländerna % 1-99% Frankrike % 0 - Italien % 5 - Spanien 76 52% i.u i.u Polen % 0 - övriga Europa % 96-27% USA % i.u i.u Kanada % i.u i.u Japan 50-25% i.u i.u Kina 65-50% i.u i.u övriga världen % 0-100% 19/05/

21 Gästnätter i Fyrbodal efter nationalitet jan-mar 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark % % Finland % % Tyskland % % Storbritannien % 32 14% Nederländerna % 84-77% Frankrike % 0 - Italien % 5 400% Spanien % i.u i.u Polen % 7 - övriga Europa % % USA % i.u i.u Kanada 24 26% i.u i.u Japan % i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen % 16-33% 19/05/

22 Fyrbodal 1:a kvartalet 2011 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugbyar och ) övriga Norden 23% övriga Europa 6% övriga världen 2% Sverige 69% Fyrbodal var den delregion i länet som redovisade den högsta exportandelen för perioden. Andelen utländska gästnätter uppgick till 31%. Nästan var fjärde övernattning genererades av en utländsk nordisk besökare. Norrmännen är den största utländska turistgruppen med drygt gästnätter. 19/05/

23 Fyrbodal 1:a kvartalet 2011 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugbyar och ) 80% 60% 40% 20% 0% 33% 36% 30% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Boendeanläggningarna redovisade en låg rumsbeläggning under första kvartalet Andelen belagda rum på hotell, stugby och uppgick till 33% vilket kan jämföras med länssnittet på 46%. Skillnaden mellan beläggningen under vardagar och helger var relativt liten i Fyrbodal. 19/05/

24 Gästnätter mars 2011, Fyrbodal Hotell, stugbyar och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter mars 2011, hotell, stugbyar och Utveckling hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Bengtsfors* % - Dals-Ed* % - Färgelanda* Lysekil % 30% Mellerud* % - Munkedal* % - Orust % 13% Sotenäs % 25% Strömstad % 46% Tanum % 21% Trollhättan % 67% Uddevalla % 32% Vänersborg % 41% Åmål % 40% Hela Fyrbodal % 37% 19/05/2011 * Skattade värden 24

25 Gästnätter jan-mar 2011, Fyrbodal Hotell, stugby och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter janmar 2011, hotell, stugbyar och Utveckling, hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Bengtsfors* % - Dals-Ed* % - Färgelanda* % Lysekil % 30% Mellerud* % - Munkedal* % - Orust % 11% Sotenäs % 27% Strömstad % 46% Tanum % 18% Trollhättan % 52% Uddevalla % 30% Vänersborg % 34% Åmål % 34% Hela Fyrbodal % 33% 19/05/2011 * Skattade värden 25

26 Kommentarer till Fyrbodal Fyrbodal var det delområde i länet som redovisade den svagaste gästnattstillväxten under mars månad. Antalet gästnätter i Fyrbodal ökade med 2%. I Lysekil ökade antalet gästnätter med 16% vilket var en följd av att en ny anläggning rapporterade in till SCB. Den ökade kapaciteten medförde en minskad rumsbeläggning och den genomsnittliga beläggningsgraden i mars på 30% var lägre än genomsnittet för Fyrbodal som uppgick till 37%. Tanums boendeanläggningar redovisade en kraftig gästnattsminskning både för mars månad och ackumulerat för året vilket var en följd av att två anläggningar mindre rapporterade in till SCB. I Uddevalla ökade antalet gästnätter kraftigt under första kvartalet. Trots den kraftiga gästnattsökningen för perioden januari-mars redovisade boendeanläggningarna bara en genomsnittlig rumsbeläggning på 30% vilket kan jämföras med snittet för Fyrbodal som uppgick till 33% och snittet för hela länet som uppgick till 46%. I Vänersborg var det en ny boendeanläggning som rapporterade in till SCB vilket delvis förklarar gästnattsökningen under första kvartalet. Rumsbeläggningen ökade med i snitt 6 procentenheter till 34% och antalet övernattningar ökade både under vardagar och helger. 19/05/

27 Gästnätter i Göteborgsregionen efter nationalitet mars 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping 19/05/ utveckling camping Sverige %.... Norge %.... Danmark %.... Finland %.... Tyskland %.... Storbritannien %.... Nederländerna %.... Frankrike %.... Italien %.... Spanien 883-3% i.u i.u Polen %.... övriga Europa %.... USA % i.u i.u Kanada % i.u i.u Japan 487-2% i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen %.... På grund av för få campingplatser i Göteborgsregionen kan SCB inte redovisa campingstatistik

28 Gästnätter i Göteborgsregionen efter nationalitet jan-mar 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping På grund av för få campingplatser i Göteborgsregionen kan SCB inte redovisa campingstatistik 19/05/ utveckling camping Sverige %.... Norge %.... Danmark %.... Finland %.... Tyskland %.... Storbritannien %.... Nederländerna %.... Frankrike %.... Italien %.... Spanien % i.u i.u Polen %.... övriga Europa %.... USA % i.u i.u Kanada % i.u i.u Japan % i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen %....

29 Göteborgsregionen 1:a kvartalet 2011 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugbyar och ) övriga Europa 10% övriga Norden 6% övriga världen 6% Sverige 78% I Göteborgsregionen var mer än var femte gästnatt genererad av en utländsk besökare. De utomnordiska besökarna stod för 16% av den totala gästnattsvolymen. Av de utomnordiska nationaliteterna utgjorde tyskar och britter stora besöksgrupper. 19/05/

30 Göteborgsregionen 1:a kvartalet 2011 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugbyar och ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 54% 62% 43% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Göteborgsregionen var det delområde i länet som redovisade den högsta rumsbeläggningen under första kvartalet. Den genomsnittliga rumsbeläggningen på 54% kan jämföras med länssnittet som uppgick till 46%. Göteborgsregionen var det enda delområde som redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning som översteg länssnittet. 19/05/

31 Gästnätter mars 2011, Göteborgsregionen Hotell, stugbyar och * Skattade värden Antal hotell, stugbyar och Gästnätter mars 2011, hotell, stugbyar och Utveckling hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Ale* % - Alingsås* % - Göteborg % 62% Härryda % 51% Kungälv % 26% Lerum % 36% Lilla Edet* % - Mölndal % 68% Partille* % - Stenungsund % 49% Tjörn % 26% Öckerö* % - Hela Göteborgsregionen % 58% 19/05/

32 Gästnätter jan-mar 2011, Göteborgsregionen Hotell, stugbyar och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter janmar 2011, hotell, stugbyar och Utveckling, hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Ale* % - Alingsås* % - Göteborg % 57% Härryda % 46% Kungälv % 22% Lerum % 32% Lilla Edet* % - Mölndal % 61% Partille* % - Stenungsund % 43% Tjörn % 30% Öckerö* % - Hela Göteborgsregionen % 54% * Skattade värden 19/05/

33 Kommentarer till Göteborgsregionen Göteborgsregionen redovisade en kraftig gästnattsökning under mars månad på 10% vilket motsvarade gästnätter fler jämfört med året innan. Det var bara Sjuhärad som redovisade en kraftigare gästnattsökning både under mars månad och ackumulerat för första kvartalet. Gästnattsökningen i Göteborg på 11% under mars månad var en följd av att påskveckan, som under 2010 inträffade i sista veckan på mars, ägde rum först i april månad Det innebar främst ett ökat affärsresande. I Härryda medförde fler gästnätter både under vardagar och helger till den totala gästnattsökningen på 16%. Gästnattsökningen motsvarade 860 nya övernattningar vilka genererades av svenska besökare. Mölndal var den kommun i länet som redovisade den högsta rumsbeläggningen både för mars månad (68%) och ackumulerat för första kvartalet (61%). Trots den kraftiga gästnattsminskningen på Tjörn under mars månad var rumsbeläggningen oförändrad vilket indikerar ett minskat privatresande som till viss del vägts upp av ett ökat affärsresande. 19/05/

34 Gästnätter i Sjuhärad efter nationalitet mars 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping På grund av för få campingplatser med olika ägare i Sjuhärad kan SCB inte redovisa campingstatistik 19/05/ utveckling camping Sverige %.... Norge %.... Danmark %.... Finland %.... Tyskland 276-5%.... Storbritannien 284-5%.... Nederländerna %.... Frankrike %.... Italien %.... Spanien 47-35% i.u i.u Polen %.... övriga Europa 350-4%.... USA 66-24% i.u i.u Kanada 12-20% i.u i.u Japan 12-37% i.u i.u Kina % i.u i.u övriga världen %....

35 Gästnätter i Sjuhärad efter nationalitet jan-mar 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping På grund av för få campingplatser med olika ägare i Sjuhärad kan SCB inte redovisa campingstatistik 19/05/ utveckling camping Sverige %.... Norge %.... Danmark %.... Finland 381 2%.... Tyskland %.... Storbritannien %.... Nederländerna %.... Frankrike %.... Italien %.... Spanien % i.u i.u Polen %.... övriga Europa %.... USA 174 9% i.u i.u Kanada 19-14% i.u i.u Japan % i.u i.u Kina 85 20% i.u i.u övriga världen %....

36 Sjuhärad 1:a kvartalet 2011 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugbyar och ) övriga Europa 7% övriga världen 3% övriga Norden 7% Sverige 83% I Sjuhärad var 17% av gästnätterna genererade av utländska besökare, vilka främst utgjordes av besökare från andra europeiska länder. Till skillnad från länet som helhet så var danskarna i stället för norrmännen den största utländska turistgruppen i Sjuhärad och Skaraborg. 19/05/

37 Sjuhärad 1:a kvartalet 2011 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugbyar och ) 60% 40% 20% 45% 57% 29% 0% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Den genomsnittliga rumsbeläggningen i Sjuhärad uppgick till 45% vilket kan jämföras med länssnittet på 46%. Skillnaden i beläggningsgrad mellan vardagar och helger var mycket stor, 28 procentenheter. Det var bara Göteborgsregionen som redovisade en högre genomsnittlig rumsbeläggning under första kvartalet. 19/05/

38 Gästnätter mars 2011, Sjuhärad Hotell, stugbyar och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter mars 2011, hotell, stugbyar och Utveckling hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Bollebygd Borås % 58% Herrljunga* % - Mark % 28% Svenljunga* % - Tranemo* % - Ulricehamn % 36% Vårgårda* % - Hela Sjuhärad % 49% * Skattade värden 19/05/

39 Gästnätter jan-mar 2011, Sjuhärad Hotell, stugbyar och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter jan-mar 2011, hotell, stugbyar och Utveckling, hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugby, Bollebygd Borås % 53% Herrljunga* % - Mark % 23% Svenljunga* % - Tranemo* % - Ulricehamn % 39% Vårgårda* % - Hela Sjuhärad % 45% * Skattade värden 19/05/

40 Kommentarer till Sjuhärad I Sjuhärad ökade antalet gästnätter mycket kraftigt med 21% under mars månad vilket motsvarade nya gästnätter jämfört med året innan. Sjuhärad var det delområde i länet som redovisade den kraftigaste gästnattstillväxten både för mars månad och ackumulerat för första kvartalet. Till och med mars månad hade antalet gästnätter i Sjuhärad ökat med 28%, vilket motsvarade nya gästnätter. Den kraftiga gästnattsökningen i Borås för mars månad motsvarade nya gästnätter. Gästnattsökningen var en följd av fler svenska övernattningar. Beläggningsgraden hade ökat med 11 procentenheter till 58% vilket var högre än länssnittet på 50%. Även ackumulerat för året hade en kraftig ökning av svenska övernattningar medfört en gästnattsökning på 30%. För perioden januari-mars hade den genomsnittliga rumsbeläggningen ökat med 9 procentenheter till 45%. Tack vare att två nya boendeanläggningar rapporterat in för januari och mars månad hade antalet gästnätter i Ulricehamns kommun ökat kraftigt under första kvartalet. Både svenska och utländska gästnätter hade ökat. Den ökade kapaciteten medförde dock att beläggningsgraden minskade med 3 procentenheter till 39% för perioden januari-mars. 19/05/

41 Gästnätter i Skaraborg efter nationalitet mars 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark 877-4% 30-33% Finland % 0 - Tyskland % % Storbritannien % % Nederländerna % 0 - Frankrike % 0 - Italien % 6 - Spanien 67 49% i.u i.u Polen % 0 - övriga Europa % 23 10% USA % i.u i.u Kanada 6-57% i.u i.u Japan 33-33% i.u i.u Kina 24 85% i.u i.u övriga världen % 0-100% 19/05/

42 Gästnätter i Skaraborg efter nationalitet jan-mar 2011 (Hotell, stugbyar och ) Land HSV utveckling HSV Camping 19/05/ utveckling camping Sverige % % Norge % % Danmark % 116 6% Finland 331-2% 8 - Tyskland % 82-68% Storbritannien % % Nederländerna % 15 - Frankrike % 2 - Italien % 6 500% Spanien % i.u i.u Polen % 1 - övriga Europa % 37 61% USA % i.u i.u Kanada 14-13% i.u i.u Japan % i.u i.u Kina 54-41% i.u i.u övriga världen % 1-50%

43 Skaraborg 1:a kvartalet 2011 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugbyar och ) övriga Norden 5% övriga Europa 6% övriga världen 3% Sverige 86% Skaraborg var det delområde i länet med högst andel svenska gästnätter under årets första kvartal. 86% av den totala gästnattsvolymen i området genererades av inhemska övernattningar. De största utländska turistgrupperna var danskar, norrmän och tyskar. 19/05/

44 Skaraborg 1:a kvartalet 2011 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugbyar och ) 40% 30% 20% 10% 0% 30% 37% 21% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Skaraborg var det delområde i länet som redovisade lägst rumsbeläggning för första kvartalet. Andelen belagda rum på hotell, stugby och uppgick till 30% vilket kan jämföras med länssnittet på 46%. Beläggningen var betydligt högre under vardagar jämfört med helger och det skilde 16 procentenheter. 19/05/

45 Gästnätter mars 2011, Skaraborg Hotell, stugbyar och * Skattade värden Antal hotell, stugbyar och Gästnätter mars 2011, hotell, stugbyar och Utveckling hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Essunga* % - Falköping % 43% Grästorp* % - Gullspång* % - Götene % 19% Hjo* % - Karlsborg % 28% Lidköping % 43% Mariestad % 29% Skara % 33% Skövde % 39% Tibro* % - Tidaholm* % - Töreboda* Vara % 34% Hela Skaraborg % 33% 19/05/

46 Gästnätter jan-mar 2011, Skaraborg Hotell, stugbyar och Antal hotell, stugbyar och Gästnätter jan-mar 2011, hotell, stugbyar och Utveckling, hotell, stugbyar och Beläggningsgrad rum, hotell, stugbyar, Essunga* % - Falköping % 41% Grästorp* % - Gullspång* % - Götene % 15% Hjo* % - Karlsborg % 24% Lidköping % 40% Mariestad % 25% Skara % 35% Skövde % 34% Tibro* % - Tidaholm* % - Töreboda* Vara % 29% Hela Skaraborg % 30% * Skattade värden 19/05/

47 Kommentarer till Skaraborg Boendeanläggningarna i Skaraborg redovisade en relativt kraftig gästnattsökning för mars månad på 9% vilket motsvarade nya gästnätter. Fler affärsresenärer medförde en kraftig gästnattsökning i Falköping under första kvartalet Veckobeläggingen ökade med 17 procentenheter till 51%. Gästnattstillväxten genererades främst av svenska besökare. Den genomsnittliga rumsbeläggningen i Falköping uppgick till 41% under januari-mars vilket var den högsta beläggningen i Skaraborg och kan jämföras med snittet för Skaraborg som uppgick till 30%. I Götene är det enligt SCB en ny anläggning som håller öppet vilket förklarar gästnattsökningen i kommunen. Trots den kraftiga gästnattsökningen både i mars månad och under första kvartalet redovisade boendeanläggningarna den lägsta beläggningsnivån i Skaraborg. Den kraftiga gästnattsökningen i Karlsborg motsvarade 372 gästnätter i mars månad och 897 gästnätter under första kvartalet. Trots gästnattsökningen redovisade boendeanläggningarna en beläggningsgrad som var lägre än snittet för Skaraborg både för mars månad och ackumulerat för första kvartalet. I Mariestad var det enligt SCB två nya boendeanläggningar som öppnat vilket förklarar den kraftiga gästnattsökningen. 19/05/

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer