Elektricitetsverk och Badhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan 14 Karleby Energi har redan fjärrvärmekunder 8

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 1/ Fjärrvärme blev en framgångshistoria I Karleby har man önskat svara på efterfrågan på fjärrvärme även bland småhuskunder. Detta är en anledning till att fjärrvärme i Karleby är en verklig framgångshistoria inom energibranschen. 4 Företagsbyn skapar rätt attityd Karleby Energi deltog i arrangemanget av företagsbyn för sjätteklassister i Karleby. I företagsbyn tillägnade sig eleverna en aktiv inställning i en verklig miljö. 7 Det rekordvarma året sänkte elförbrukningen Under energiåret 2013 var Karleby Energis förbrukning av uppvärmningsenergi cirka tio procent lägre än vanligt Karleby Energi har över fjärrvärmekunder Leena Paananen och Janne Kero valde fjärrvärme för sitt hem. De är Karleby Energis tretusende fjärrvärmekund. Pärmbild: Försäljningschef Antti Rytioja vet att regelbunden motion förbättrar arbetshälsan. Vinterbad gör att man slappnar av och tål köld bättre. 10 Nöjda kunder I en enkät över kundtillfredsställelsen beträffande energibolagen utförd av Finsk Energiindustri rf placerade sig Karleby Energi på första plats inom den egna branschen vad gäller elförsäljning. 12 Ett träd vid en elledning är alltid en säkerhetsrisk Om ett träd lutar mot en elledning finns det alltid en risk för elstötar. Det är därför alltid proffs inom branschen som ska fälla dessa träd. 13 Väderåret God kondition, god arbetsförmåga Försäljningschef Antti Rytioja säljer el till små och medelstora företag. Rytioja är en aktiv motionär, och vet av erfarenhet att god kondition även förbättrar arbetshälsan. 16 Testa dina energikunskaper Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2014 Publicerare: Kokkolan Energia Huvudredaktör: Petri Kokko Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 8-16 tel. (06) ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

3 FJÄRRVÄRME - en äkta framgångssaga inom energibranschen även i Karleby År 2013 anslöts Karleby Energis tretusende fjärrvärmekund till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeverksamheten startade i Karleby år 1976 och gränsen kunder överskreds år Följande milstolpe med ytterligare tusen kunder uppnåddes Orsaken till den snabba utvecklingen står att finna å ena sidan i det livliga byggandet och å andra sidan i utvidgandet av fjärrvärmeutbudet till nya områden. Under innevarande år fortsätter byggandet av fjärrvärme till nya kunder i samma livliga takt. Den avtagande farten i byggandet av enfamiljshus och inverkan av konkurrerande uppvärmningsformer utgör en verklig utmaning med tanke på att få till stånd en ökning av antalet kunder. Karleby Energi är enligt den sammanlagda försäljningsvolymen för fjärrvärme den 25:e största värmeförsäljaren, men utifrån antalet kunder placerar sig Karleby på 13:e plats i statistiken. I flera betydligt större städer finns det färre fjärrvärmekunder. Anledningen till detta är självfallet delvis bostadsbeståndets struktur, men även den politik man valt att tillämpa. På många orter har man sett värmeförsörjningen till enfamiljshus som en sekundär verksamhet och begränsat utbudet till större kunder med bättre beräknad lönsamhet. Det stämmer att lönsamheten per kund är lägre vid uppvärmningen av småhus än för stora kunder. Detta är emellertid ett faktum som även gäller vatten- och elförsörjning samt IT-verksamhet. I Karleby har man velat svara på den naturliga efterfrågan från småhuskunderna. Efterfrågan har hittills varit stor både inom nyproduktion och bland kunder som överväger att byta uppvärmningsform. Fjärrvärmesystemet är en helhet som består av två lika viktiga delar: energiproduktionsanläggningar och värmenät. Ofta när fjärrvärme diskuteras offentligt behandlas endast produktionsbiten. Det gäller att inte glömma bort den andra baskomponenten i systemet, nätet, och dess livslängd. I Karleby har både metoder och teknik för värmeproduktionen ändrats flera gånger under årtiondena. I början producerades energin med olja, senare med torv och nuförtiden även med träbränsle och värmeenergi som frigörs från industrins processer. Oberoende av bytet av energikällor är en betydande del av nätet byggt för över trettio år sedan och fortfarande i användbart skick. Numera används en nätbyggnadsteknik som började användas på bred front på 1980-talet, vars livslängd inte verkar vara slut på länge än. Vi vet inte hurdan teknik och vilka råvaror som kommer att användas för produktion av energi på 2030-talet, men vi kan vara rätt så säkra på att det till stor del är samma nätverk som kommer att betjäna kunderna även då. Framtidsutsikterna för fjärrvärme har blivit osäkrare under de senaste åren. Tidigare var ett av de viktigaste målen i landets energipolitik att främja fjärrvärme och fjärrvärmen fastslogs tillsammans med kombinerad produktion av el och värme som ett centralt utvecklingsobjekt även på europeisk nivå. De energipolitiska lösningarna har i praktiken likväl fungerat på motsatt sätt. Värmeproduktionen har blivit föremål för beskattning samtidigt som annars olönsamma former av elproduktion och -förbrukning får stora summor i stöd. Dessa åtgärder har grundat sig på det felaktiga antagandet att det går att bära upp fritt valda penningbelopp av värmekunderna utan att produktens åtgång blir lidande. Konkurrerande, subventionerade och lågbeskattade uppvärmningsformer med värmepump som bygger på elektricitet har redan nu visat sig vara seriösa konkurrenter som marknadsförs kraftigt, delvis med överdrivna påståenden om förmånlighet och miljövänlighet. Även om fjärrvärmen skulle visa tecken på en minskad tillväxthastighet framöver tror vi på Karleby Energi att fjärrvärmen kommer att leva upp till de krav som såväl nya som gamla kunder ställer på uppvärmningsformen och förbli Karlebybornas förstahandsval även i fortsättningen. Petri Kokko Energiverksdirektör Ledaren ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 3

4 ELPRODU Charlotta Nygård (till vänster) arbetade i företagsbyn som verkställande direktör för Karleby Energi och Laura Salo som nätverksbyggare. 4 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

5 KTIONEN fungerade i företagsbyn Tuukka Karjula, driftschef vid Karleby Energi, följer noga med på skärmen att generatorn inte slocknar. På andra sidan av rummet intar verkställande direktör Charlotta Nygård och nätverksbyggare Laura Salo en snabb lunch under den stressiga arbetsdagen. Dagen i företagsbyn är intensiv, och snart är det dags att skynda iväg till ett arbetsplatsmöte. Även stadsfullmäktige ska ännu ha ett möte. Så ser det ut i det verkliga arbetslivet, och så såg det också ut i företagsbyn som anlänt till Karleby. Där fick Tuukka, Charlotta, Laura och många fler sjätteklassister under en dag vara medborgare och konsumenter i en liten stad med 18 företag och offentliga aktörer. Bakom företagsbyn som åker runt i landet står Ekonomiska Informationsbyrån, som koordinerar skolelevernas egna samhälle. Företagsbyn har visat sig vara ett utmärkt sätt att lära sjätteklassister om samhällets grundläggande funktioner och samtidigt främja en positiv inställning till företagande. Företagsbyn har även fått erkännande internationellt och inlärningsmiljön vann sin serie i en tävling arrangerad av EU-kommissionen, där man belönade initiativ som stöder entreprenörskap. Vi ville gärna stöda ett projekt av detta slag, där unga kan bekanta sig med arbetslivet och samhällets funktioner i en miljö som liknar verkligheten, säger Karleby Energis energidirektör Petri Kokko. Man lär sig genom att göra Här måste man vara noggrann och veta när man ska öka och när man ska minska elproduktionen. På skärmen ser jag elproduktionen, helhetsförbrukningen och hur mycket el som finns lagrad. Jag följer med 18 kunder, berättar driftschef Tuukka Karjula. För Tuukka passar dagens jobb på Karleby Energi väl, eftersom han är intresserad av att jobba med el. Främst eftersom både pappa och storebror jobbar inom elbranschen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 5

6 Jag har verkligen gillat den här dagen. Här lär man sig vad man behöver el till. När stormen Eino slog till var vi hemma en hel dag utan el, och då märkte jag hur det är att sakna el, berättar han och nämner matlagning, dator och Xbox som saker som fordrar el. Även Karleby Energis verkställande direktör Charlotta Nygård har haft en händelserik dag. Jag har skrivit fakturor, suttit i möten och vid stadens allmänna möte höll jag ett kort tal. Jag berättade vem jag är, vilka mina anställda är och vad jag gör. Jobbet som VD känns roligt, för att man får göra många olika saker. Nu vet jag hur man fakturerar, och jag har även lärt mig om skatter. Nätverksbyggare Laura Salo fick pröva sina praktiska färdigheter, hon byggde nämligen ett vindkraftverk. Det var ett ganska svårt och komplicerat arbete, skrattar Laura. Man märker, att pengarna inte räcker till allt Rektor Aatto Pennanen för Yxpila skola följde nöjd med hur sjätteklassisterna från flera olika skolor klarade sig under dagen i företagsbyn. Jättebra att man fått detta till stånd! Här lär man sig en positiv, aktiv och inkluderande inställning till entreprenörskap. Det är viktigt att unga på detta vis får rätt inställning, som de sedan bär med sig genom livet, säger Pennanen. Han berömmer dessutom de tio förberedande lektionerna innan dagen i företagsbyn. Utgående från Ekonomiska Informationsbyråns material gick vi under lektionerna igenom bland annat användning av pengar i familjen, vinst, lön, bruttolön och nettolön. En välplanerad företagsby av detta slag bidrar till att fostra eleverna till självständiga individer, betonar han. Projektkoordinator Karoliina Karjala från Ekonomiska Informationsbyrån fick svara på många frågor ställda av de elever som fungerade som ledare. Vem som skulle köpa de där zinktackorna? Det är just det som ni nu måste ta reda på, tipsar Karjala en frågeställare. Enligt Karjala ger företagsbyn som helhet eleverna flera viktiga baskunskaper. De får rösta, får lön och lär sig att pengarna inte räcker till allt. Företagsbyn har prisats bland annat för att den kombinerar teori och praktik på ett bra sätt. Vi har blivit kontaktade av föräldrar som berättat att barnen efter dagen i företagsbyn plötsligt varit intresserade av familjens användning av pengar. Här lär man sig en positiv, aktiv och inkluderande inställning till entreprenörskap. Det är viktigt att unga på detta vis får rätt inställning, som de sedan bär med sig genom livet - Aatto Pennanen Vi har blivit kontaktade av föräldrar som berättat att barnen efter dagen i företagsbyn plötsligt varit intresserade av familjens användning av pengar. Eleverna fick pröva praktiska färdigheter då de byggde en miniatyrmodell av ett vindkraftverk. - Karoliina Karjala 6 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

7 Karlebys energiår 2013 DET REKORDVARMA ÅRET LEDDE TILL MINSKAD VÄRMEFÖRBRUKNING Strukturerna på partimarknaderna för el påverkar resultatutvecklingen I en annan nyhet i kundtidningen tas upp att medeltemperaturen förra året var rekordhög, +5,7 grader. Under energiåret 2013 var Karleby Energis förbrukning av uppvärmningsenergi således cirka tio procent mindre än vanligt. Försäljningen av elenergi till slutkonsumenter uppgick till 336 gigawattimmar (år GWh, förändring + 1,0 %). Totalanskaffningen av elenergi, som även innefattar leverans av el för partiförsäljning, steg till 473 gigawattimmar (443 GWh, + 9,0 %). I kraftverken i Karleby producerades 169 gigawattimmar el (176 GWh, - 4,0 %). Elöverföringen på nätansvarsområdet uppgick till 411 gigawattimmar (427 GWh, - 3,7 %). Den väderkorrigerade förändringen var - 2,6 procent (- 1,3 %). Elförbrukningen i elverksnätet i Karleby har förblivit densamma sedan Förbrukningen ökar endast inom privatkonsumentsektorn och den offentliga sektorn; näringslivets elförbrukning i distributionsnätet i Karleby har minskat. Till nätet kopplades 99 stycken nya elanslutningar (99 st.). Antalet nya anslutningar har minskat under de senaste åren på grund av färre nybyggda egnahemshus. Anskaffningen av fjärrvärme uppgick till 318 gigawattimmar (350 GWh, - 9,1 %). Den väderkorrigerade anskaffningen av värme ökade med 0,9 procent (år ,4 %). Den fakturerade försäljningen uppgick till 277 gigawattimmar (304 GWh, - 8,9 %). Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar var god och 176 (166) nya fjärrvärmekunder anslöts till nätet, trots minskat byggande av egnahemshus. Subventionerad produktion underminerade partiprisnivån Partimarknadspriset på el förblev lågt, och kostnaderna för inhemska bränslen höga. Det genomsnittliga partipriset år 2013, 41,2 euro per megawattimme, steg något jämfört med året innan (36,7 /MWh), men var väsentligt lägre än åren 2010 och 2011, då medelpriset var i storleksklassen 53 euro per megawattimme. Under räkenskapsåret började den underminerande effekten på partiprisnivån i och med inträdet av subventionerad produktion på marknaden säkerställas. Detta innebär ett strukturellt problem för branschen som helhet. Tillgängligheten till inhemskt bränsle var fortsatt svag under det första halvåret efter den misslyckade produktionssommaren Tillgängligheten till bränslen förbättrades till en normal nivå under sommaren, men prisnivån förblev hög sett till slutprodukternas pris. Användningen av olja i det lokala energisystemet i Karleby var rekordlåg, endast 0,3 procent av de använda bränslena (1,6 %). Karleby Energis konsumentkundspriser var fortsättningsvis klart lägre än referenspriserna på riksnivå, och den totala kundförmånen förblev densamma, cirka sju miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Omsättningen uppgick till 61,2 miljoner euro (55,5 milj., + 10 %) och rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 11,5 miljoner euro (10,2 milj., + 13 %). Rörelsemarginalprocenten var 19 (18). Rörelsevinsten ökade med 22 procent. I finansieringsintäkterna för referensåret ingår en dividendavkastning av engångskaraktär på 5,3 miljoner euro. Den jämförbara vinsten för de fortsatta funktionerna innan bokslutsöverföringar förbättrades med 1,2 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgick till 11,0 miljoner euro (8,7 milj. ). De största investeringarna riktades till elstationer och elöverföring samt fjärrvärmenätverket. Resultaträkning (milj. ) förändring År i % Omsättning 55,46 61, Övriga intäkter 1,15 1,10 Affärskostnader -51,72-56,33 +9 Rörelsevinst 4,90 5, Finansieringskostnader och -intäkter 4,70-0,49 Vinst före bokslutsöverföringar 9,60 5,47-43 Bokslutsöverföringar 1) -5,55-4,58 Räkenskapsperiodens vinst före skatt 4,05 0,89-78 Skatter 2) -0,09-0,19 Räkenskapsperiodens vinst 3,96 0, ) Avkastningen på affärsverkets grundkapital och förändringen i bolagens avskrivningsdifferens 2) Bolagens samfundsskatt ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 7

8 Vi konstaterade snabbt att fjärrvärme är det bästa alternativet för oss, säger Leena Paananen. BEKVÄMT BOENDE MED FJÄRRVÄRME Redan avtal om fjärrvärme hos Karleby Energi I Fjärrvärme är en form av uppvärmning som är välbekant och tillförlitlig i Karleby, och som hela tiden ökar i popularitet. Paananen och Kero blev fjärrvärmekund under mer festliga former än normalt, de är nämligen den tretusende fjärrvärmekunden hos Karleby Energi. Paananen och Kero hann leta efter ett gemensamt hem under ett halvår, tills de i fjol i början av sommaren på webben hittade ett försäljningsobjekt i gamla stan som de genast ville bekanta sig närmare med. Leena Paananens och Janne Keros hem i gamla stan möts gammalt och nytt. Huvudbyggnaden, som ursprungligen byggdes för kapten Hedman i mitten av 1800-talet, genomgår för tillfället en grundlig renovering. I den historiska byggnaden representeras den senaste tekniken av en distributionscentral för fjärrvärme som installerats i det tekniska utrymmet. Vi uppskattar båda historia. Man bygger mycket nytt, men det finns bra alternativ även bland gamla byggnader. Själv kommer jag från Lochteå men vi bestämde redan tidigare att vi vill bosätta oss i Karleby, redan med tanke på att det skulle vara besvärligt med längre avstånd, berättar Janne. Leena erkänner för sin del att ett eget hem i gamla stan har varit en dröm redan som barn. Miljön är väldigt charmig och området idylliskt, och de gamla husen andas. Paret fick nycklarna till sitt nya hem i augusti förra året. Då var det dags att kavla upp ärmarna och påbörja renoveringen. INGA OTREVLIGA ÖVERRASKNINGAR Innan köpehandlingarna undertecknades förbereddes renoveringen med en granskning av byggnadens skick. I samband med denna framgick renoveringens omfattning. Huvudbyggnaden har en 108 kvadratmeter stor nedrevåning och en övrevåning med drygt 40 kvadratmeter uppvärmd yta. På andra sidan av den skyddade gården finns ett uthus med två våningar, som för tillfället används till kallförvaring. Oljeuppvärmning hade installerats i huset på 60-talet och värmeelementen var utslitna även om de fortfarande fungerade. Dessutom måste el, avlopp, isoleringsmaterial och ytor förnyas helt. Badrum saknades, så det gjorde vi i nedre våningen i samband med sovrummet. I vardagsrummet monterade vi en öppen spis som ursprungligen funnits i huset men rivits då man installerade oljeuppvärmning. Även köket renoverades grundligt. I två rum i nedrevåningen installerades vattenburen golvvärme och i de övriga rummen nya värmeelement 8 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

9 Vi valde rätt snabbt fjärrvärme. En viktig orsak var smidigheten hos fjärrvärme, och att man har lång erfarenhet av fjärrvärme i Karleby. Fjärrvärme är en lätt och tillförlitlig lösning även för kunden Familjens katter njuter av att trycka sig mot de varma elementen. och rör, beskriver de nya ägarna till det vackra huset arbetet med renoveringen. Även om renoveringen fordrat mycket arbete och huset kommer att kräva arbete även i framtiden, tycker paret att allt har gått överraskande bra. Vi var beredda på det värsta, men har inte råkat ut för några otrevliga överraskningar. Allt arbete som vi utfört hittills har vi varit medvetna om på förhand. FJÄRRVÄRME ETT LÄTT OCH PÅLITLIGT VAL Då de nya ägarna valde uppvärmning för huset stod det klart att oljeuppvärmningen skulle bytas mot en annan uppvärmningsform. Valet stod till slut mellan bergvärme och fjärrvärme. Vi valde rätt snabbt fjärrvärme. En viktig orsak var smidigheten hos fjärrvärme, och att man har lång erfarenhet av fjärrvärme i Karleby. Fjärrvärme är en lätt och tillförlitlig lösning även för kunden, motiverar Janne. Då beslutet om en övergång till fjärrvärme var fattat, gick det undan. Den vid beställningen fastställda dagen för arbetets slutförande har man hållit fast vid exakt. Detta var inte ett helt enkelt objekt. De som arbetade med installeringen klarade det med finess, även om de ibland var tvungna att krypa in under huset och gräva för hand, minns Leena med ett leende. Med lämplig reglering har fjärrvärme visat sig vara lätt och pålitligt ända från början. Katterna Messi och Totti spinner nöjt då de trycker sig mot de varma elementen. Renoveringsarbetet är planerat att fortsätta under flera års tid. Det är möjligt att skapa mer uppvärmt utrymme på övrevåningen För uthuset skapades beredskap för fjärrvärme, avlopp, bruksvatten och el. Avsikten är att bygga bastuutrymmen och ett gästrum i uthuset i något skede, berättar paret. Leena Paananen (till höger) och Janne Kero är den tretusende fjärrvärmekunden hos Karleby Energi. Energidirektör Petri Kokko (till vänster) och försäljningssekreterare Maria Kakkuri besökte paret som valt fjärrvärme för att gratulera. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 9

10 Nyheter i korthet Karleby Energi har nöjda kunder Karleby Energi klarade sig bra i Finsk Energiindustri rf:s mätning av kundtillfredsställelsen hos energibolagen som nu gjordes för tredje gången. Inom elförsäljning var Karleby Energi etta i branschen före Vasa Elektriska och Kymmenedalens El. Inom området kundservice och personalens agerande var Karleby Energis elförsäljningskunder särskilt nöjda med personalens tjänstvillighet och tillgänglighet, servicetidernas längd och skötseln av överenskomna ärenden. Karleby Energi skilde sig ur mängden på ett positivt sätt även vid bedömningen av elfakturans riktighet och tydlighet. I imagemätningen framträdde Karleby Energis tillförlitlighet. Bra förhållande mellan pris och kvalitet hos fjärrvärme Kunderna gav positiv respons på bland annat servicevilligheten hos Karleby Energis personal. I kundtjänsten denna gång Susanna Kakkuri. Även Karleby Energis fjärrvärmekunder var nöjda. Kundbetjäningen och personalens verksamhet låg genomgående över genomsnittet i branschen. Särskilt nöjda var kunderna med personalens vänlighet, expertis och yrkesskicklighet samt personalens tjänstvillighet. Dessutom var till exempel fjärrvärmeprisernas konkurrenskraftighet jämfört med andra uppvärmningsformer samt fjärrvärmens förhållande mellan pris och kvalitet klart bättre än branschgenomsnittet I den förstnämnda var Karleby Ener- gis poängsnitt 3,75 (branschgenomsnittet var 3,04) och i den senare 3,82 (3,27). På samma sätt som för elförsäljningens del intog tillförlitligheten första platsen i imagemätningen även i fjärrvärmekundernas svar. Bli e-fakturakund och delta i utlottningen av en gasolgrill Med e-faktura betalar du behändigt dina el- och fjärrvärmeräkningar till Karleby Energi på nätet. E-faktura är en faktura i elektroniskt format, som du får från din nätbank. Det är ett lätt och behändigt sätt att sköta betalningen. Då du övergår till e-faktura för Karleby Energis el- och fjärrvärmefakturor i mars juni 2014, deltar du samtidigt i utlottningen av en gasolgrill värd cirka 250 euro. Du kan ingå ett e-fakturaavtal i nätbanken. Mer information om övergång till e-faktura får du vid behov av vår kundtjänst, tfn eller per e-post: Vi kontaktar vinnaren personligen. 10 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

11 Elöverföringen faktureras alltid av det lokala nätbolaget Kunder som bytt elförsäljare frågar ofta varför de fortsättningsvis får fakturor från Karleby Energi trots att de har bytt elförsäljare. I Karleby med omnejd är det nätbolaget KENET Oy som ägs av Karleby Energi som har hand om elöverföringen. När kunden byter försäljare fortsätter Karleby Energi att fakturera för elöverföringsandelen, påminner Tarja Bäckström, faktureringsansvarig. Detta är normalt förfarande hos alla energibolag. I synnerhet vid telefonförsäljning får kunden inte nödvändigtvis veta att elöverföringen alltid förblir kvar hos områdets energibolag efter att försäljaren bytts ut. Kunden får en faktura från elförsäljaren och en annan från bolaget som ansvarar för elöverföringen. Om kunden köper sin el från det lokala energibolaget, får kunden endast en faktura eftersom energibolaget fakturerar för både elförsäljning och -överföring på samma faktura. Konkurrens- och konsumentverket har kontaktats ett stort antal gånger av ELFÖRSÄLJNING ELÖVERFÖRING ELSKATTER ELFAKTURAN Elförsäljningsdelen kan du köpa från vilket energibolag du önskar. Elöverföringsavgiften betalar du alltid till nätbolaget i ditt område. privatpersoner angående problem i samband med försäljning av el per telefon. Tarja Bäckström påminner om att Karleby Energi inte säljer el per telefon. Karleby Energi samarbetar inte heller med något bolag som använder sig av telefonförsäljning vid försäljning av el. Enligt konsumentverket är el en besvärlig produkt att sälja per telefon. Telefonförsäljning av el har bland annat lett Därtill betalar du mervärdesskatt, elskatt och försörjningsbereskapsavgift till staten. Elfakturan består alltså av elförsäljning, elöverföring och skatter. till oklarheter i situationer då konsumenten på basis av samtalet har förstått att försäljaren enbart kommer att skicka en offert, men i stället har konsumenten fått en beställningsbekräftelse på ett elförsäljningsavtal av försäljaren. Användningsrapporten berättar om förbrukningen Elförsäljarens rapporteringstjänst hjälper konsumenten att ha koll på sin elförbrukning och jämföra förbrukningen med en grupp med ett motsvarande hushåll. Lagen förpliktar företag som säljer energi i detaljistledet att leverera en rapport om kundens energiförbrukning till slutanvändarna minst en gång per år. Av årsrapporten som Karleby Energi skickar till sina kunder ser kunden förutom sina förbrukningsvärden även jämförelsetal för eluppvärmda bostäder, för andra än eluppvärmda bostäder samt för fritidsbostäder. Kunden kan dessutom till exempel studera sina el- och fjärrvärmefakturor samt fjärrvärme- och elförbrukningsuppgifter genom att logga in i rapporteringstjänsten Kerttu på Karleby Energis webbplats. Direktdebiteringen försvann utan problem Karleby Energi började förbereda sig inför att direktdebiteringen skulle upphöra redan i början av Direktdebiteringen upphörde i januari Enligt den kundrespons som Karleby Energi har fått lyckades övergången bra och kunderna har varit nöjda. Majoriteten av Karleby Energis kunder bytte direktdebiteringen mot e-fakturan. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som kunden får till sin nätbank. E-fakturan är ett smidigt och enkelt sätt att betala en faktura. En liten del av direktdebiteringskunderna bytte till direktbetalning. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

12 Träd som fallit över en elledning är alltid en stor risk När hård vind har fällt träd över elledningar behövs alltid en yrkesman som är legitimerad inom fackområdet för röjningen av träd och grenar. Även om det i allmänhet är bra med eget initiativ och självständighet kan arbetet för en vanlig medborgare innebära livsfara på grund av risken för elektriska stötar vid röjningen av stormskador. Säkerheten är i dessa situationer alltid a och o. Man får inte ta bort träd eller grenar från en elledning och man ska inte röra vid ett träd som rör vid ledningar, framhåller KENET Oy:s drifttekniker Veli-Pekka Kinnunen. Enligt honom bör man ha ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter till ett träd som ligger på en ledning eftersom det förekommer farliga spänningar även i marken. Ett lika stort säkerhetsavstånd behövs, om elledningarna har fallit till marken. Farorna är naturligtvis precis lika stora även om träden eller grenarna ligger på ledningar som finns på den egna tomten. Det viktigaste är alltid att göra en felanmälan om elnätet på numret Informationen från allmänheten är mycket värdefull för oss. Det är också viktigt att hålla till exempel barn och djur, såsom hundar, på tillräckligt långt avstånd från objektet tills det är garanterat spänningsfritt, säger Kinnunen. Enligt Kinnunen fäller KENET ett träd endast i sådana fall då trädet lutar i riktning mot en elledning eller om trädet på annat sätt utgör en direkt risk för ledningen. Var förberedd på elavbrott Stormar kan orsaka långa elavbrott som det skulle vara bra om folk kunde för- bereda sig på i förväg. Alla elanvändare borde fundera på vad ett elavbrott kan innebära för just dem och förbereda sig utifrån det, säger Kinnunen. I varje hem borde det finnas åtminstone en ficklampa, stearinljus, tändstickor, en batteridriven radio, reservbatterier, extra säkringar och kontanter samt ved, om det finns en braskamin eller vedspis i hemmet. Ett träd som fallit över en elledning är alltid en säkerhetsrisk. Bild: Karleby Energi. Trädfällningshjälp förhindrar olyckor Ibland kan det föreligga fara för att ett träd som ska fällas skadar en elledning då det faller eller att den som fäller trädet löper risk för att råka ut för en elolycka. I sådana fall ger KENET trädfällningshjälp. En av våra anställda kommer till platsen med domkraft och talja och tar reda på om det eventuellt behövs fler hjälpmedel vid trädfällningen. Samtidigt säkerställer han att trädet kommer att falla bort från ledningarna. Själva trädfällandet görs av kunden som beställt trädfällningshjälpen. Också för trädfällningen lönar det sig att anlita en fackman. FÖRBERED DIG FÖR ELAVBROTT Ytterligare information om hur man förbereder sig på elavbrott finns bland annat på Finsk Energiindustri rf:s webbplats på adressen: Hurdan beredskap ditt hem har vid störningar kan du testa på adressen: 12 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

13 Det varmaste året i Karlebys observationshistoria gav lägre uppvärmningskostnader Väderåret 2013 Året började med tämligen vanliga vinterförhållanden. Januari och februari var några grader varmare än normalt. Den största värmeförbrukningen per dygn uppmättes i Karleby den 17 januari, då dygnets medeltemperatur var cirka -18 grader. Mars var årets enda månad som var klart kallare än vanligt. Den varma perioden började redan i april och medeltemperaturen i maj, 12,8 grader, var den högsta som uppmätts för maj sedan 1984, då Karleby Energis obrutna observationshistoria började. Även juni var varm och den näst varmaste i observationshistorian. Förra hälften av året var vad regnmängden beträffar normal eller något torrare än normalt fram till midsommar. Kring högsommaren ökade regnmängderna och regnskurar försvårade lokalt produktionen av inhemskt bränsle. Medeltemperatur +5,7 grader Juli var temperaturmässigt normal och augusti varmare än normalt. September och oktober framskred i något varmare tecken än vanligt och det förekom inga rikliga höstregn förrän i november som var mild och regnig. Vattenståndet i ytvattnen började stiga mot slutet av året, vilket gjorde att vattnet inte frös och stannade upp på torra land i form av tjäle och snö med undantag för några dagar i början av december. Årets slut var både varmt och snöfritt. Medeltemperaturen i december var +0,5 grader, dvs. fem grader varmare än normalt och över tio grader varmare än i december året innan. Medeltemperaturen för år 2013 blev rekordartade +5,7 grader. Genomsnittet under observationshistorian är cirka +4,2 grader. I det närmaste lika varma år (+5,5 grader) var år 2000 och År 2013 var förbrukningen av uppvärmningsenergi cirka 10 procent lägre än under ett normalt år. Detta innebär en kostnadsbesparing på över en miljon euro för alla fjärrvärmekunder i Karleby. Även alla med eluppvärmning har gjort betydande besparingar. År 2014 började med påfallande varmt väder och först i mitten av januari fick vi tre veckor med kyla. Kölden avtog emellertid snabbt och februari har varit den näst varmaste genom hela observationshistorian. Tolv månaders medelvärde från april 2013 till mars 2014 lär stiga till över sex grader, vilket blir ett nytt rekordvärde. TEMPERATUR C c ÅR 2013 JÄMFÖRT MED ETT NORMALT ÅR 2013 norm. januari -5,3-6,3 februari -3,3-6,6 mars -7,3-2,9 april +2,7 +2,5 maj +12,8 +8,2 juni +16,1 +13,6 juli +16,3 +16,4 augusti +16,1 +14,5 september +11,8 +9,7 oktober +6,0 +4,7 november +2,1-0,8 december +0,5-4,3 årsmedelvärde +5,7 +4,1 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

14 Elkunderna följer noga med priserna. Försäljningschef Antti Rytioja skräddarsyr för sin del de främsta lösningarna för sina kunder. ELFÖRSÄLJAREN ERBJUDER ANPASSADE LÖSNINGAR Antti Rytioja får energi av mångsidig motion 14 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

15 Elförsäljning är en egen intressant värld i sig, där man ständigt bedömer marknadsläget och där ett bra slutresultat uppnås då försäljaren lyckats skräddarsy den bästa möjliga lösningen för kunden. Tack vare regelbunden motion klarar ryggen bättre av sittande arbete, säger Antti Rytioja. Typiskt för elförsäljningen av i dag är att kunderna noga håller koll på priserna och snabbt reagerar på prisförändringar genom att byta elförsäljare. Karleby Energi röner framgång i den allt hårdare konkurrensen bevisligen tack vare utmärkt kundbetjäning samt lämpliga priser och mångsidig fördelning av energikällor, säger försäljningschef Antti Rytioja. Rytioja har arbetat hos Karleby Energi redan i nästan 30 år, 28 för att vara exakt. Han började som arbetsledare för nätbyggande, sedan arbetade han som installeringsinspektör och senare med kundbetjäning för elanvändning, tills han i mitten av 1990-talet utsågs till försäljningschef. Jag säljer el till små och medelstora företag, följer med prisutvecklingen för exempelvis spot-priser och derivatprodukter samt producerar material för fastställandet av elpriser. Jag jämför konkurrenternas priser och hur vi placerar oss på marknaden då det gäller fördelaktiga priser, beskriver Rytioja sitt arbete. Enligt Rytioja följer elkunderna framför allt med priset, dvs. hur mycket en kilowattimme kostar. Elens betydelse för ett företags verksamhet beror på branschen. För vissa företag är elens pris av central betydelse för företagets resultat, medan andra endast behöver el för belysning samt för att hålla igång cirkulationsvattenpumpar och för att värma upp affärsfastigheten. Utöver priset per kilowattimme skulle det vara bra att beakta vad kilowattimmens energimängd kan användas till. Då elbilar blir vanligare kommer man troligen allt oftare att jämföra hur många kilometer man kan köra bilen med ett visst antal kilowattimmar med hur mycket bränsle som fordras för samma sträcka. Då kommer man att märka att el är en förmånlig energiform i trafiken. Enligt Rytioja tas el ofta för givet som förnödighet i dagens samhälle, och dess betydelse klarnar först då man av en eller annan orsak inte har tillgång till den. Då mobilen slocknar påverkas snart även affärerna. Motion är viktigt för arbetshälsan Rytioja laddar de egna batterierna med aktiv motion, som varit en del av livet sedan ungdomen. Arbetskamraterna vet att försäljningschefen ser till att de får höra om lokala och nationella motionskampanjer. Det går inte att förneka att jag ivrigt deltar i kampanjer av alla de slag och försöker locka med mig de andra på arbetsplatsen, skrattar han. Till och från arbetet tar sig Rytioja naturligtvis i regel på cykel. Utöver detta motionerar han tre till fyra gånger i veckan. Han sysslar med många olika motionsgrenar: utöver cykling även gång, stavgång, orientering, skidåkning, långfärdsskridskoåkning, vinterbad och liggcykling. Vinterbad gör att man tål köld bättre och får en att slappna av. Jag har även lidit av klart färre förkylningar. Tidigare vinterbadade jag i Trullevi, nu besöker jag Palma. De längsta turerna med liggcykel är cirka hundra kilometer, men vanligtvis blir det turer på kilometer. Som pappa har Rytioja vant barnen vid motion från små. Familjens minsting vinterbadade för första gången som treåring. Barnen har även ofta följt med i sele på pappas rygg under vandringsfärder och orientering. Med tanke på arbetshälsan är motion absolut nödvändigt. Ju mer jag rör på mig, desto bättre klarar min rygg av det sittande arbetet. Jag vill uppmuntra Karlebyborna att allt oftare ta cykeln till jobbet. Ju fler personer som väljer cykeln, desto större uppmärksamhet fästs vid att underhålla cykellederna. Det går inte att förneka att jag ivrigt deltar i kampanjer av alla de slag och försöker locka med mig de andra på arbetsplatsen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

16 Vinnarna i Energitävlingen 3/2013 Återigen fick vi in gott om svar till Energitävlingen, totalt skickade 756 läsare in sina svar på frågorna i tidningens decembernummer. Produktpriserna gick till följande läsare: Högnabba Kim, Karleby, Kalliokoski Harri, Karleby, Karhulahti Soile, Karleby, Karppi Sari, Karleby, Kaustinen Risto, Karleby, Konttila Pirkko, Karleby, Kotkamaa Liisa, Karleby, Kurten Göran, Karleby, Kvikant Stig-Gustav, Karleby, Kähkönen Eila, Karleby, Lahti Anne-Mari, Karleby, Luokkala J-P, Karleby, Luoma Seppo, Sonkajärvi, Nikkilä Erja, Karleby, Olkinuora Kirsti, Riihimäki, Potinoja Reino, Karleby, Tiitinen Risto, Karleby, Tukala Kaarina, Karleby, Vallila Sakari, Karleby, Vertanen Heidi, Evijärvi. Tack till alla deltagare. Prisen har levererats till vinnarna. Energitävling Deltagarens namn och kontaktuppgifter: Karleby Energi betalar portot 1) ) Inom vilken bransch placerade sig Karleby Energi på första plats i den riksomfattande enkäten om kundtillfredsställelse för energibolag? a) fjärrvärme b) elöverföring c) elförsäljning 2) På Karleby Energis webbplats kan konsumenten logga in i en rapporteringstjänst, som bär namnet a) Kerttu b) Rapsa c) Venla 3) Vilken instans koordinerar det prisade företagsbykonceptet för skolelever? a) Finska notisbyrån b) Ekonomiska Informationsbyrån c) Företagarna i Finland Du kan delta i tävlingen genom att klippa ut kupongen och posta den till oss som svarsförsändelse. Du finner svaren på frågorna i denna tidning. Vi lottar ut 20 priser bland dem som skickat in rätt svar. Skicka in svaren före KARLEBY ENERGI KOD SVARSFÖRSÄNDELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2013 Aki och Irma Isoherranen uppskattar den användarvänliga e-fakturan 12 Byggandet av elnät fortsätter livligt 15 Gatubelysningen sköts i team

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnr 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL Energimarknadsverket har idag beslutat med stöd av 2 kap. 7 2 mom.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2011

Energiförbrukning inom boende 2011 Energi 202 Energiförbrukning inom boende 20 Uppvärmningen stod för mer än 80 procent av energiförbrukningen inom boende åren 2008-20 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom boende 6 88 gigawattimmar

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer