Elektricitetsverk och Badhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan 14 Karleby Energi har redan fjärrvärmekunder 8

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 1/ Fjärrvärme blev en framgångshistoria I Karleby har man önskat svara på efterfrågan på fjärrvärme även bland småhuskunder. Detta är en anledning till att fjärrvärme i Karleby är en verklig framgångshistoria inom energibranschen. 4 Företagsbyn skapar rätt attityd Karleby Energi deltog i arrangemanget av företagsbyn för sjätteklassister i Karleby. I företagsbyn tillägnade sig eleverna en aktiv inställning i en verklig miljö. 7 Det rekordvarma året sänkte elförbrukningen Under energiåret 2013 var Karleby Energis förbrukning av uppvärmningsenergi cirka tio procent lägre än vanligt Karleby Energi har över fjärrvärmekunder Leena Paananen och Janne Kero valde fjärrvärme för sitt hem. De är Karleby Energis tretusende fjärrvärmekund. Pärmbild: Försäljningschef Antti Rytioja vet att regelbunden motion förbättrar arbetshälsan. Vinterbad gör att man slappnar av och tål köld bättre. 10 Nöjda kunder I en enkät över kundtillfredsställelsen beträffande energibolagen utförd av Finsk Energiindustri rf placerade sig Karleby Energi på första plats inom den egna branschen vad gäller elförsäljning. 12 Ett träd vid en elledning är alltid en säkerhetsrisk Om ett träd lutar mot en elledning finns det alltid en risk för elstötar. Det är därför alltid proffs inom branschen som ska fälla dessa träd. 13 Väderåret God kondition, god arbetsförmåga Försäljningschef Antti Rytioja säljer el till små och medelstora företag. Rytioja är en aktiv motionär, och vet av erfarenhet att god kondition även förbättrar arbetshälsan. 16 Testa dina energikunskaper Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2014 Publicerare: Kokkolan Energia Huvudredaktör: Petri Kokko Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 8-16 tel. (06) ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

3 FJÄRRVÄRME - en äkta framgångssaga inom energibranschen även i Karleby År 2013 anslöts Karleby Energis tretusende fjärrvärmekund till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeverksamheten startade i Karleby år 1976 och gränsen kunder överskreds år Följande milstolpe med ytterligare tusen kunder uppnåddes Orsaken till den snabba utvecklingen står att finna å ena sidan i det livliga byggandet och å andra sidan i utvidgandet av fjärrvärmeutbudet till nya områden. Under innevarande år fortsätter byggandet av fjärrvärme till nya kunder i samma livliga takt. Den avtagande farten i byggandet av enfamiljshus och inverkan av konkurrerande uppvärmningsformer utgör en verklig utmaning med tanke på att få till stånd en ökning av antalet kunder. Karleby Energi är enligt den sammanlagda försäljningsvolymen för fjärrvärme den 25:e största värmeförsäljaren, men utifrån antalet kunder placerar sig Karleby på 13:e plats i statistiken. I flera betydligt större städer finns det färre fjärrvärmekunder. Anledningen till detta är självfallet delvis bostadsbeståndets struktur, men även den politik man valt att tillämpa. På många orter har man sett värmeförsörjningen till enfamiljshus som en sekundär verksamhet och begränsat utbudet till större kunder med bättre beräknad lönsamhet. Det stämmer att lönsamheten per kund är lägre vid uppvärmningen av småhus än för stora kunder. Detta är emellertid ett faktum som även gäller vatten- och elförsörjning samt IT-verksamhet. I Karleby har man velat svara på den naturliga efterfrågan från småhuskunderna. Efterfrågan har hittills varit stor både inom nyproduktion och bland kunder som överväger att byta uppvärmningsform. Fjärrvärmesystemet är en helhet som består av två lika viktiga delar: energiproduktionsanläggningar och värmenät. Ofta när fjärrvärme diskuteras offentligt behandlas endast produktionsbiten. Det gäller att inte glömma bort den andra baskomponenten i systemet, nätet, och dess livslängd. I Karleby har både metoder och teknik för värmeproduktionen ändrats flera gånger under årtiondena. I början producerades energin med olja, senare med torv och nuförtiden även med träbränsle och värmeenergi som frigörs från industrins processer. Oberoende av bytet av energikällor är en betydande del av nätet byggt för över trettio år sedan och fortfarande i användbart skick. Numera används en nätbyggnadsteknik som började användas på bred front på 1980-talet, vars livslängd inte verkar vara slut på länge än. Vi vet inte hurdan teknik och vilka råvaror som kommer att användas för produktion av energi på 2030-talet, men vi kan vara rätt så säkra på att det till stor del är samma nätverk som kommer att betjäna kunderna även då. Framtidsutsikterna för fjärrvärme har blivit osäkrare under de senaste åren. Tidigare var ett av de viktigaste målen i landets energipolitik att främja fjärrvärme och fjärrvärmen fastslogs tillsammans med kombinerad produktion av el och värme som ett centralt utvecklingsobjekt även på europeisk nivå. De energipolitiska lösningarna har i praktiken likväl fungerat på motsatt sätt. Värmeproduktionen har blivit föremål för beskattning samtidigt som annars olönsamma former av elproduktion och -förbrukning får stora summor i stöd. Dessa åtgärder har grundat sig på det felaktiga antagandet att det går att bära upp fritt valda penningbelopp av värmekunderna utan att produktens åtgång blir lidande. Konkurrerande, subventionerade och lågbeskattade uppvärmningsformer med värmepump som bygger på elektricitet har redan nu visat sig vara seriösa konkurrenter som marknadsförs kraftigt, delvis med överdrivna påståenden om förmånlighet och miljövänlighet. Även om fjärrvärmen skulle visa tecken på en minskad tillväxthastighet framöver tror vi på Karleby Energi att fjärrvärmen kommer att leva upp till de krav som såväl nya som gamla kunder ställer på uppvärmningsformen och förbli Karlebybornas förstahandsval även i fortsättningen. Petri Kokko Energiverksdirektör Ledaren ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 3

4 ELPRODU Charlotta Nygård (till vänster) arbetade i företagsbyn som verkställande direktör för Karleby Energi och Laura Salo som nätverksbyggare. 4 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

5 KTIONEN fungerade i företagsbyn Tuukka Karjula, driftschef vid Karleby Energi, följer noga med på skärmen att generatorn inte slocknar. På andra sidan av rummet intar verkställande direktör Charlotta Nygård och nätverksbyggare Laura Salo en snabb lunch under den stressiga arbetsdagen. Dagen i företagsbyn är intensiv, och snart är det dags att skynda iväg till ett arbetsplatsmöte. Även stadsfullmäktige ska ännu ha ett möte. Så ser det ut i det verkliga arbetslivet, och så såg det också ut i företagsbyn som anlänt till Karleby. Där fick Tuukka, Charlotta, Laura och många fler sjätteklassister under en dag vara medborgare och konsumenter i en liten stad med 18 företag och offentliga aktörer. Bakom företagsbyn som åker runt i landet står Ekonomiska Informationsbyrån, som koordinerar skolelevernas egna samhälle. Företagsbyn har visat sig vara ett utmärkt sätt att lära sjätteklassister om samhällets grundläggande funktioner och samtidigt främja en positiv inställning till företagande. Företagsbyn har även fått erkännande internationellt och inlärningsmiljön vann sin serie i en tävling arrangerad av EU-kommissionen, där man belönade initiativ som stöder entreprenörskap. Vi ville gärna stöda ett projekt av detta slag, där unga kan bekanta sig med arbetslivet och samhällets funktioner i en miljö som liknar verkligheten, säger Karleby Energis energidirektör Petri Kokko. Man lär sig genom att göra Här måste man vara noggrann och veta när man ska öka och när man ska minska elproduktionen. På skärmen ser jag elproduktionen, helhetsförbrukningen och hur mycket el som finns lagrad. Jag följer med 18 kunder, berättar driftschef Tuukka Karjula. För Tuukka passar dagens jobb på Karleby Energi väl, eftersom han är intresserad av att jobba med el. Främst eftersom både pappa och storebror jobbar inom elbranschen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 5

6 Jag har verkligen gillat den här dagen. Här lär man sig vad man behöver el till. När stormen Eino slog till var vi hemma en hel dag utan el, och då märkte jag hur det är att sakna el, berättar han och nämner matlagning, dator och Xbox som saker som fordrar el. Även Karleby Energis verkställande direktör Charlotta Nygård har haft en händelserik dag. Jag har skrivit fakturor, suttit i möten och vid stadens allmänna möte höll jag ett kort tal. Jag berättade vem jag är, vilka mina anställda är och vad jag gör. Jobbet som VD känns roligt, för att man får göra många olika saker. Nu vet jag hur man fakturerar, och jag har även lärt mig om skatter. Nätverksbyggare Laura Salo fick pröva sina praktiska färdigheter, hon byggde nämligen ett vindkraftverk. Det var ett ganska svårt och komplicerat arbete, skrattar Laura. Man märker, att pengarna inte räcker till allt Rektor Aatto Pennanen för Yxpila skola följde nöjd med hur sjätteklassisterna från flera olika skolor klarade sig under dagen i företagsbyn. Jättebra att man fått detta till stånd! Här lär man sig en positiv, aktiv och inkluderande inställning till entreprenörskap. Det är viktigt att unga på detta vis får rätt inställning, som de sedan bär med sig genom livet, säger Pennanen. Han berömmer dessutom de tio förberedande lektionerna innan dagen i företagsbyn. Utgående från Ekonomiska Informationsbyråns material gick vi under lektionerna igenom bland annat användning av pengar i familjen, vinst, lön, bruttolön och nettolön. En välplanerad företagsby av detta slag bidrar till att fostra eleverna till självständiga individer, betonar han. Projektkoordinator Karoliina Karjala från Ekonomiska Informationsbyrån fick svara på många frågor ställda av de elever som fungerade som ledare. Vem som skulle köpa de där zinktackorna? Det är just det som ni nu måste ta reda på, tipsar Karjala en frågeställare. Enligt Karjala ger företagsbyn som helhet eleverna flera viktiga baskunskaper. De får rösta, får lön och lär sig att pengarna inte räcker till allt. Företagsbyn har prisats bland annat för att den kombinerar teori och praktik på ett bra sätt. Vi har blivit kontaktade av föräldrar som berättat att barnen efter dagen i företagsbyn plötsligt varit intresserade av familjens användning av pengar. Här lär man sig en positiv, aktiv och inkluderande inställning till entreprenörskap. Det är viktigt att unga på detta vis får rätt inställning, som de sedan bär med sig genom livet - Aatto Pennanen Vi har blivit kontaktade av föräldrar som berättat att barnen efter dagen i företagsbyn plötsligt varit intresserade av familjens användning av pengar. Eleverna fick pröva praktiska färdigheter då de byggde en miniatyrmodell av ett vindkraftverk. - Karoliina Karjala 6 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

7 Karlebys energiår 2013 DET REKORDVARMA ÅRET LEDDE TILL MINSKAD VÄRMEFÖRBRUKNING Strukturerna på partimarknaderna för el påverkar resultatutvecklingen I en annan nyhet i kundtidningen tas upp att medeltemperaturen förra året var rekordhög, +5,7 grader. Under energiåret 2013 var Karleby Energis förbrukning av uppvärmningsenergi således cirka tio procent mindre än vanligt. Försäljningen av elenergi till slutkonsumenter uppgick till 336 gigawattimmar (år GWh, förändring + 1,0 %). Totalanskaffningen av elenergi, som även innefattar leverans av el för partiförsäljning, steg till 473 gigawattimmar (443 GWh, + 9,0 %). I kraftverken i Karleby producerades 169 gigawattimmar el (176 GWh, - 4,0 %). Elöverföringen på nätansvarsområdet uppgick till 411 gigawattimmar (427 GWh, - 3,7 %). Den väderkorrigerade förändringen var - 2,6 procent (- 1,3 %). Elförbrukningen i elverksnätet i Karleby har förblivit densamma sedan Förbrukningen ökar endast inom privatkonsumentsektorn och den offentliga sektorn; näringslivets elförbrukning i distributionsnätet i Karleby har minskat. Till nätet kopplades 99 stycken nya elanslutningar (99 st.). Antalet nya anslutningar har minskat under de senaste åren på grund av färre nybyggda egnahemshus. Anskaffningen av fjärrvärme uppgick till 318 gigawattimmar (350 GWh, - 9,1 %). Den väderkorrigerade anskaffningen av värme ökade med 0,9 procent (år ,4 %). Den fakturerade försäljningen uppgick till 277 gigawattimmar (304 GWh, - 8,9 %). Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar var god och 176 (166) nya fjärrvärmekunder anslöts till nätet, trots minskat byggande av egnahemshus. Subventionerad produktion underminerade partiprisnivån Partimarknadspriset på el förblev lågt, och kostnaderna för inhemska bränslen höga. Det genomsnittliga partipriset år 2013, 41,2 euro per megawattimme, steg något jämfört med året innan (36,7 /MWh), men var väsentligt lägre än åren 2010 och 2011, då medelpriset var i storleksklassen 53 euro per megawattimme. Under räkenskapsåret började den underminerande effekten på partiprisnivån i och med inträdet av subventionerad produktion på marknaden säkerställas. Detta innebär ett strukturellt problem för branschen som helhet. Tillgängligheten till inhemskt bränsle var fortsatt svag under det första halvåret efter den misslyckade produktionssommaren Tillgängligheten till bränslen förbättrades till en normal nivå under sommaren, men prisnivån förblev hög sett till slutprodukternas pris. Användningen av olja i det lokala energisystemet i Karleby var rekordlåg, endast 0,3 procent av de använda bränslena (1,6 %). Karleby Energis konsumentkundspriser var fortsättningsvis klart lägre än referenspriserna på riksnivå, och den totala kundförmånen förblev densamma, cirka sju miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Omsättningen uppgick till 61,2 miljoner euro (55,5 milj., + 10 %) och rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 11,5 miljoner euro (10,2 milj., + 13 %). Rörelsemarginalprocenten var 19 (18). Rörelsevinsten ökade med 22 procent. I finansieringsintäkterna för referensåret ingår en dividendavkastning av engångskaraktär på 5,3 miljoner euro. Den jämförbara vinsten för de fortsatta funktionerna innan bokslutsöverföringar förbättrades med 1,2 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgick till 11,0 miljoner euro (8,7 milj. ). De största investeringarna riktades till elstationer och elöverföring samt fjärrvärmenätverket. Resultaträkning (milj. ) förändring År i % Omsättning 55,46 61, Övriga intäkter 1,15 1,10 Affärskostnader -51,72-56,33 +9 Rörelsevinst 4,90 5, Finansieringskostnader och -intäkter 4,70-0,49 Vinst före bokslutsöverföringar 9,60 5,47-43 Bokslutsöverföringar 1) -5,55-4,58 Räkenskapsperiodens vinst före skatt 4,05 0,89-78 Skatter 2) -0,09-0,19 Räkenskapsperiodens vinst 3,96 0, ) Avkastningen på affärsverkets grundkapital och förändringen i bolagens avskrivningsdifferens 2) Bolagens samfundsskatt ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 7

8 Vi konstaterade snabbt att fjärrvärme är det bästa alternativet för oss, säger Leena Paananen. BEKVÄMT BOENDE MED FJÄRRVÄRME Redan avtal om fjärrvärme hos Karleby Energi I Fjärrvärme är en form av uppvärmning som är välbekant och tillförlitlig i Karleby, och som hela tiden ökar i popularitet. Paananen och Kero blev fjärrvärmekund under mer festliga former än normalt, de är nämligen den tretusende fjärrvärmekunden hos Karleby Energi. Paananen och Kero hann leta efter ett gemensamt hem under ett halvår, tills de i fjol i början av sommaren på webben hittade ett försäljningsobjekt i gamla stan som de genast ville bekanta sig närmare med. Leena Paananens och Janne Keros hem i gamla stan möts gammalt och nytt. Huvudbyggnaden, som ursprungligen byggdes för kapten Hedman i mitten av 1800-talet, genomgår för tillfället en grundlig renovering. I den historiska byggnaden representeras den senaste tekniken av en distributionscentral för fjärrvärme som installerats i det tekniska utrymmet. Vi uppskattar båda historia. Man bygger mycket nytt, men det finns bra alternativ även bland gamla byggnader. Själv kommer jag från Lochteå men vi bestämde redan tidigare att vi vill bosätta oss i Karleby, redan med tanke på att det skulle vara besvärligt med längre avstånd, berättar Janne. Leena erkänner för sin del att ett eget hem i gamla stan har varit en dröm redan som barn. Miljön är väldigt charmig och området idylliskt, och de gamla husen andas. Paret fick nycklarna till sitt nya hem i augusti förra året. Då var det dags att kavla upp ärmarna och påbörja renoveringen. INGA OTREVLIGA ÖVERRASKNINGAR Innan köpehandlingarna undertecknades förbereddes renoveringen med en granskning av byggnadens skick. I samband med denna framgick renoveringens omfattning. Huvudbyggnaden har en 108 kvadratmeter stor nedrevåning och en övrevåning med drygt 40 kvadratmeter uppvärmd yta. På andra sidan av den skyddade gården finns ett uthus med två våningar, som för tillfället används till kallförvaring. Oljeuppvärmning hade installerats i huset på 60-talet och värmeelementen var utslitna även om de fortfarande fungerade. Dessutom måste el, avlopp, isoleringsmaterial och ytor förnyas helt. Badrum saknades, så det gjorde vi i nedre våningen i samband med sovrummet. I vardagsrummet monterade vi en öppen spis som ursprungligen funnits i huset men rivits då man installerade oljeuppvärmning. Även köket renoverades grundligt. I två rum i nedrevåningen installerades vattenburen golvvärme och i de övriga rummen nya värmeelement 8 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

9 Vi valde rätt snabbt fjärrvärme. En viktig orsak var smidigheten hos fjärrvärme, och att man har lång erfarenhet av fjärrvärme i Karleby. Fjärrvärme är en lätt och tillförlitlig lösning även för kunden Familjens katter njuter av att trycka sig mot de varma elementen. och rör, beskriver de nya ägarna till det vackra huset arbetet med renoveringen. Även om renoveringen fordrat mycket arbete och huset kommer att kräva arbete även i framtiden, tycker paret att allt har gått överraskande bra. Vi var beredda på det värsta, men har inte råkat ut för några otrevliga överraskningar. Allt arbete som vi utfört hittills har vi varit medvetna om på förhand. FJÄRRVÄRME ETT LÄTT OCH PÅLITLIGT VAL Då de nya ägarna valde uppvärmning för huset stod det klart att oljeuppvärmningen skulle bytas mot en annan uppvärmningsform. Valet stod till slut mellan bergvärme och fjärrvärme. Vi valde rätt snabbt fjärrvärme. En viktig orsak var smidigheten hos fjärrvärme, och att man har lång erfarenhet av fjärrvärme i Karleby. Fjärrvärme är en lätt och tillförlitlig lösning även för kunden, motiverar Janne. Då beslutet om en övergång till fjärrvärme var fattat, gick det undan. Den vid beställningen fastställda dagen för arbetets slutförande har man hållit fast vid exakt. Detta var inte ett helt enkelt objekt. De som arbetade med installeringen klarade det med finess, även om de ibland var tvungna att krypa in under huset och gräva för hand, minns Leena med ett leende. Med lämplig reglering har fjärrvärme visat sig vara lätt och pålitligt ända från början. Katterna Messi och Totti spinner nöjt då de trycker sig mot de varma elementen. Renoveringsarbetet är planerat att fortsätta under flera års tid. Det är möjligt att skapa mer uppvärmt utrymme på övrevåningen För uthuset skapades beredskap för fjärrvärme, avlopp, bruksvatten och el. Avsikten är att bygga bastuutrymmen och ett gästrum i uthuset i något skede, berättar paret. Leena Paananen (till höger) och Janne Kero är den tretusende fjärrvärmekunden hos Karleby Energi. Energidirektör Petri Kokko (till vänster) och försäljningssekreterare Maria Kakkuri besökte paret som valt fjärrvärme för att gratulera. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014 9

10 Nyheter i korthet Karleby Energi har nöjda kunder Karleby Energi klarade sig bra i Finsk Energiindustri rf:s mätning av kundtillfredsställelsen hos energibolagen som nu gjordes för tredje gången. Inom elförsäljning var Karleby Energi etta i branschen före Vasa Elektriska och Kymmenedalens El. Inom området kundservice och personalens agerande var Karleby Energis elförsäljningskunder särskilt nöjda med personalens tjänstvillighet och tillgänglighet, servicetidernas längd och skötseln av överenskomna ärenden. Karleby Energi skilde sig ur mängden på ett positivt sätt även vid bedömningen av elfakturans riktighet och tydlighet. I imagemätningen framträdde Karleby Energis tillförlitlighet. Bra förhållande mellan pris och kvalitet hos fjärrvärme Kunderna gav positiv respons på bland annat servicevilligheten hos Karleby Energis personal. I kundtjänsten denna gång Susanna Kakkuri. Även Karleby Energis fjärrvärmekunder var nöjda. Kundbetjäningen och personalens verksamhet låg genomgående över genomsnittet i branschen. Särskilt nöjda var kunderna med personalens vänlighet, expertis och yrkesskicklighet samt personalens tjänstvillighet. Dessutom var till exempel fjärrvärmeprisernas konkurrenskraftighet jämfört med andra uppvärmningsformer samt fjärrvärmens förhållande mellan pris och kvalitet klart bättre än branschgenomsnittet I den förstnämnda var Karleby Ener- gis poängsnitt 3,75 (branschgenomsnittet var 3,04) och i den senare 3,82 (3,27). På samma sätt som för elförsäljningens del intog tillförlitligheten första platsen i imagemätningen även i fjärrvärmekundernas svar. Bli e-fakturakund och delta i utlottningen av en gasolgrill Med e-faktura betalar du behändigt dina el- och fjärrvärmeräkningar till Karleby Energi på nätet. E-faktura är en faktura i elektroniskt format, som du får från din nätbank. Det är ett lätt och behändigt sätt att sköta betalningen. Då du övergår till e-faktura för Karleby Energis el- och fjärrvärmefakturor i mars juni 2014, deltar du samtidigt i utlottningen av en gasolgrill värd cirka 250 euro. Du kan ingå ett e-fakturaavtal i nätbanken. Mer information om övergång till e-faktura får du vid behov av vår kundtjänst, tfn eller per e-post: Vi kontaktar vinnaren personligen. 10 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

11 Elöverföringen faktureras alltid av det lokala nätbolaget Kunder som bytt elförsäljare frågar ofta varför de fortsättningsvis får fakturor från Karleby Energi trots att de har bytt elförsäljare. I Karleby med omnejd är det nätbolaget KENET Oy som ägs av Karleby Energi som har hand om elöverföringen. När kunden byter försäljare fortsätter Karleby Energi att fakturera för elöverföringsandelen, påminner Tarja Bäckström, faktureringsansvarig. Detta är normalt förfarande hos alla energibolag. I synnerhet vid telefonförsäljning får kunden inte nödvändigtvis veta att elöverföringen alltid förblir kvar hos områdets energibolag efter att försäljaren bytts ut. Kunden får en faktura från elförsäljaren och en annan från bolaget som ansvarar för elöverföringen. Om kunden köper sin el från det lokala energibolaget, får kunden endast en faktura eftersom energibolaget fakturerar för både elförsäljning och -överföring på samma faktura. Konkurrens- och konsumentverket har kontaktats ett stort antal gånger av ELFÖRSÄLJNING ELÖVERFÖRING ELSKATTER ELFAKTURAN Elförsäljningsdelen kan du köpa från vilket energibolag du önskar. Elöverföringsavgiften betalar du alltid till nätbolaget i ditt område. privatpersoner angående problem i samband med försäljning av el per telefon. Tarja Bäckström påminner om att Karleby Energi inte säljer el per telefon. Karleby Energi samarbetar inte heller med något bolag som använder sig av telefonförsäljning vid försäljning av el. Enligt konsumentverket är el en besvärlig produkt att sälja per telefon. Telefonförsäljning av el har bland annat lett Därtill betalar du mervärdesskatt, elskatt och försörjningsbereskapsavgift till staten. Elfakturan består alltså av elförsäljning, elöverföring och skatter. till oklarheter i situationer då konsumenten på basis av samtalet har förstått att försäljaren enbart kommer att skicka en offert, men i stället har konsumenten fått en beställningsbekräftelse på ett elförsäljningsavtal av försäljaren. Användningsrapporten berättar om förbrukningen Elförsäljarens rapporteringstjänst hjälper konsumenten att ha koll på sin elförbrukning och jämföra förbrukningen med en grupp med ett motsvarande hushåll. Lagen förpliktar företag som säljer energi i detaljistledet att leverera en rapport om kundens energiförbrukning till slutanvändarna minst en gång per år. Av årsrapporten som Karleby Energi skickar till sina kunder ser kunden förutom sina förbrukningsvärden även jämförelsetal för eluppvärmda bostäder, för andra än eluppvärmda bostäder samt för fritidsbostäder. Kunden kan dessutom till exempel studera sina el- och fjärrvärmefakturor samt fjärrvärme- och elförbrukningsuppgifter genom att logga in i rapporteringstjänsten Kerttu på Karleby Energis webbplats. Direktdebiteringen försvann utan problem Karleby Energi började förbereda sig inför att direktdebiteringen skulle upphöra redan i början av Direktdebiteringen upphörde i januari Enligt den kundrespons som Karleby Energi har fått lyckades övergången bra och kunderna har varit nöjda. Majoriteten av Karleby Energis kunder bytte direktdebiteringen mot e-fakturan. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som kunden får till sin nätbank. E-fakturan är ett smidigt och enkelt sätt att betala en faktura. En liten del av direktdebiteringskunderna bytte till direktbetalning. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

12 Träd som fallit över en elledning är alltid en stor risk När hård vind har fällt träd över elledningar behövs alltid en yrkesman som är legitimerad inom fackområdet för röjningen av träd och grenar. Även om det i allmänhet är bra med eget initiativ och självständighet kan arbetet för en vanlig medborgare innebära livsfara på grund av risken för elektriska stötar vid röjningen av stormskador. Säkerheten är i dessa situationer alltid a och o. Man får inte ta bort träd eller grenar från en elledning och man ska inte röra vid ett träd som rör vid ledningar, framhåller KENET Oy:s drifttekniker Veli-Pekka Kinnunen. Enligt honom bör man ha ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter till ett träd som ligger på en ledning eftersom det förekommer farliga spänningar även i marken. Ett lika stort säkerhetsavstånd behövs, om elledningarna har fallit till marken. Farorna är naturligtvis precis lika stora även om träden eller grenarna ligger på ledningar som finns på den egna tomten. Det viktigaste är alltid att göra en felanmälan om elnätet på numret Informationen från allmänheten är mycket värdefull för oss. Det är också viktigt att hålla till exempel barn och djur, såsom hundar, på tillräckligt långt avstånd från objektet tills det är garanterat spänningsfritt, säger Kinnunen. Enligt Kinnunen fäller KENET ett träd endast i sådana fall då trädet lutar i riktning mot en elledning eller om trädet på annat sätt utgör en direkt risk för ledningen. Var förberedd på elavbrott Stormar kan orsaka långa elavbrott som det skulle vara bra om folk kunde för- bereda sig på i förväg. Alla elanvändare borde fundera på vad ett elavbrott kan innebära för just dem och förbereda sig utifrån det, säger Kinnunen. I varje hem borde det finnas åtminstone en ficklampa, stearinljus, tändstickor, en batteridriven radio, reservbatterier, extra säkringar och kontanter samt ved, om det finns en braskamin eller vedspis i hemmet. Ett träd som fallit över en elledning är alltid en säkerhetsrisk. Bild: Karleby Energi. Trädfällningshjälp förhindrar olyckor Ibland kan det föreligga fara för att ett träd som ska fällas skadar en elledning då det faller eller att den som fäller trädet löper risk för att råka ut för en elolycka. I sådana fall ger KENET trädfällningshjälp. En av våra anställda kommer till platsen med domkraft och talja och tar reda på om det eventuellt behövs fler hjälpmedel vid trädfällningen. Samtidigt säkerställer han att trädet kommer att falla bort från ledningarna. Själva trädfällandet görs av kunden som beställt trädfällningshjälpen. Också för trädfällningen lönar det sig att anlita en fackman. FÖRBERED DIG FÖR ELAVBROTT Ytterligare information om hur man förbereder sig på elavbrott finns bland annat på Finsk Energiindustri rf:s webbplats på adressen: Hurdan beredskap ditt hem har vid störningar kan du testa på adressen: 12 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2014

13 Det varmaste året i Karlebys observationshistoria gav lägre uppvärmningskostnader Väderåret 2013 Året började med tämligen vanliga vinterförhållanden. Januari och februari var några grader varmare än normalt. Den största värmeförbrukningen per dygn uppmättes i Karleby den 17 januari, då dygnets medeltemperatur var cirka -18 grader. Mars var årets enda månad som var klart kallare än vanligt. Den varma perioden började redan i april och medeltemperaturen i maj, 12,8 grader, var den högsta som uppmätts för maj sedan 1984, då Karleby Energis obrutna observationshistoria började. Även juni var varm och den näst varmaste i observationshistorian. Förra hälften av året var vad regnmängden beträffar normal eller något torrare än normalt fram till midsommar. Kring högsommaren ökade regnmängderna och regnskurar försvårade lokalt produktionen av inhemskt bränsle. Medeltemperatur +5,7 grader Juli var temperaturmässigt normal och augusti varmare än normalt. September och oktober framskred i något varmare tecken än vanligt och det förekom inga rikliga höstregn förrän i november som var mild och regnig. Vattenståndet i ytvattnen började stiga mot slutet av året, vilket gjorde att vattnet inte frös och stannade upp på torra land i form av tjäle och snö med undantag för några dagar i början av december. Årets slut var både varmt och snöfritt. Medeltemperaturen i december var +0,5 grader, dvs. fem grader varmare än normalt och över tio grader varmare än i december året innan. Medeltemperaturen för år 2013 blev rekordartade +5,7 grader. Genomsnittet under observationshistorian är cirka +4,2 grader. I det närmaste lika varma år (+5,5 grader) var år 2000 och År 2013 var förbrukningen av uppvärmningsenergi cirka 10 procent lägre än under ett normalt år. Detta innebär en kostnadsbesparing på över en miljon euro för alla fjärrvärmekunder i Karleby. Även alla med eluppvärmning har gjort betydande besparingar. År 2014 började med påfallande varmt väder och först i mitten av januari fick vi tre veckor med kyla. Kölden avtog emellertid snabbt och februari har varit den näst varmaste genom hela observationshistorian. Tolv månaders medelvärde från april 2013 till mars 2014 lär stiga till över sex grader, vilket blir ett nytt rekordvärde. TEMPERATUR C c ÅR 2013 JÄMFÖRT MED ETT NORMALT ÅR 2013 norm. januari -5,3-6,3 februari -3,3-6,6 mars -7,3-2,9 april +2,7 +2,5 maj +12,8 +8,2 juni +16,1 +13,6 juli +16,3 +16,4 augusti +16,1 +14,5 september +11,8 +9,7 oktober +6,0 +4,7 november +2,1-0,8 december +0,5-4,3 årsmedelvärde +5,7 +4,1 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3/2013 Huvudet kallt högt uppe i luften 4 Rätta inställningar hos familjen Sorvisto 10 Den smarte slipper överraskande energifakturor 12 I detta

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8 I detta

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fokus på elpriset Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fortum 1 2007 Energisektorn som investeringsobjekt? En djupdykning in i badanläggningens värme 15 18 Dags för åtgärder Europa har verkligen

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN BORGÅ ENERGI -BOLAGEN 2/2006 BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING Innehåller den nya elprislistan Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Lovisa Flickfotbollen vinner terräng i Borgå Patrick Wackström tar över

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer