Finansiell profil. Uddevalla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell profil. Uddevalla kommun 2011 2013"

Transkript

1 Finansiell profil Uddevalla kommun

2 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...17 Förklaringar av de fyra perspektiven och de finansiella nyckeltalen...18 Finansiell profil över kommunen Finansiella profiler Finansiella nyckeltal KFi Finansiell profil

3 Inledning syfte med rapporten Denna rapport är ett komplement till den traditionella finansiella analys som återfinns i årsredovisningen. Till skillnad från den typen av analys, som beskriver utvecklingen över tiden, fokuserar denna rapport i första hand på att analysera hur de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till varandra under perioden Rapportens olika jämförelser görs både på traditionellt vis, men också i form av en speciellt framtagen finansiell profil, vars uppgift är att jämföra finansiella nyckeltal och sammanfattande finansiella perspektiv mellan kommunerna i länen och riket. Profilen är konstruerad i form av ett polärdiagram. De innehåller, som beskrivs närmare i rapporten, dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal, som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kommunsektorn. Profilens struktur och innehåll beskrivs närmare på sidorna Rapportens uppbyggnad Inledningsvis i rapporten redovisas en finansiell analys av hur kommunerna i Västra Götaland och Halland har utvecklats finansiellt från 2011 till Analysen kretsar kring de finansiella nyckeltal som används i den finansiella profilen längre fram i rapporten. Här finns också tabeller som försöker beskriva starka och svaga finansiella sidor hos de olika kommunerna. Efter det inledande avsnittet följer en beskrivning och en förklaring av den finansiella profilen och av de nyckeltal och perspektiv som ingår i den. Direkt efter beskrivningen av den finansiella profilen görs en analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland. Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella profil som tidigare har beskrivits. Målsättningen med avsnittet är att detaljerat belysa starka och svaga finansiella sidor hos kommunen i förhållande både till god ekonomisk hushållning och övriga kommuner i länen. Därefter följer en sida med en redovisning av kommunens finansiella profiler, både när det gäller i förhållande till övriga kommuner i Västra Götaland och Halland, men också i förhållande till riket. Skälet till att två olika typer av finansiella profiler redovisas, är att det egentligen inte är helt rättvisande att bara konstruera finansiella profiler som beskriver hur kommunerna i Västra Götaland och Halland befinner sig i förhållande till varandra. Därför kompletteras de med finansiella profiler som jämförs mot de ca 150 kommuner i de län eller grupper som i dagsläget använder sig av den finansiella profilen. Värdet för dessa kommuner bör som tidigare nämnts statistiskt ligga mycket nära riksgenomsnittet. I det näst sista avsnittet i rapporten redovisas finansiella profiler för samtliga kommuner i Västra Götaland och Halland under Allra sist i rapporten presenteras nyckeltal för samtliga kommuner avseende Hans Petersson Kommunforskning i Västsverige KFi Finansiell profil

4 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län Många av kommunerna i Västra Götaland och Halland fortsatte att redovisa relativt goda positiva resultatnivåer under Resultat före extraordinära poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader förbättrades under perioden och uppgick till 2,3% under Till viss del berodde dock detta på återbetalade försäkringspremier från AFA under 2012 och Utan dessa engångsintäkter hade resultat varit minst 1 procentenhet lägre i kommunsektorn. Investeringsvolymen sjönk något under perioden, vilket till att nästan hälften av kommunerna i länen klarade av skattefinansiera sina investeringar till 100%. Detta bidrog till en stärkt finansiell handlingsberedskap i form av ökad soliditet och likviditet i dessa kommuner. Totalt förbättrades den genomsnittliga soliditeten inkl. samtliga pensionsförpliktelser i länen med 2 procentenheter under perioden. Syfte med denna analys är att kortfattat beskriva den genomsnittliga finansiella utvecklingen och ställningen under perioden bland de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län. Analysen skall ses som ett komplement till den finansiella profil som presenteras längre fram i denna rapport. Resultat före extraordinära poster förbättrades Kommuner och landsting skall sedan år 1992 bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett sätt att mäta balansen mellan kommunens löpande kostnader och intäkter är att studera resultat före extraordinära poster. Relateras det till verksamhetens bruttokostnader kan man göra jämförelser mellan kommuner. Måttet bör ligga minst runt 2 3% över en längre tidsperiod, för då klarar de flesta kommuner av att finansiera en normal investeringsvolym med skatteintäkter. Det kommer i sin tur att innebära att kommunen stärker sitt finansiella handlingsutrymme. För expansiva kommuner med stora investeringar bör resultatet dock ligga på mellan 3 och 5% om kommunens finansiella handlingsutrymme skall bibehållas. För kommuner med befolkningsminskning kan det däremot räcka med 1 2% i resultat. Mellan 2011 till 2013 förbättrades resultatet före extraordinära poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader bland kommunerna i Västra Götaland och Halland med 0,7 procentenheter från 1,6% till 2,3%. Årets resultat i förhållande till verksamhetens bruttokostnader ökade med 0,4 procentenheter från 1,6% till 2,0%. Skillnaden mellan dessa två mått är de extraordinära poster som redovisas i resultaträkningen. De är poster som inte är verksamhetsrelaterade, av betydande belopp och av engångskaraktär. Resultat före extraordinära poster* Procent Snitt Förändr Färgelanda 3,3 3,4 6,0 4,2 2,7 Halmstad 4,9 2,4 4,9 4,1 0,0 Ulricehamn 1,5 4,5 4,8 3,6 3,3 Mark 0,7 3,3 4,6 2,9 3,9 Skövde 1,6 1,8 4,5 2,6 2,9 Strömstad 1,1 1,7 4,3 2,4 3,2 Herrljunga 1,1 0,6 3,8 1,1 4,9 Mariestad 1,0 0,8 3,8 1,9 2,8 Falköping 1,6 4,5 3,7 3,3 2,1 Tjörn 3,2 1,9 3,7 2,9 0,5 Varberg 3,2 3,9 3,7 3,6 0,5 Gullspång 3,9 3,2 3,6 3,6 0,3 Skara 1,5 0,2 3,6 1,8 2,1 Tidaholm 0,5 1,0 3,5 1,7 3,0 Falkenberg 2,1 4,0 3,4 3,2 1,3 Laholm 2,7 1,9 3,3 2,6 0,6 Mölndal 2,6 4,8 3,2 3,5 0,6 Borås 0,5 3,5 3,1 2,4 2,6 Hjo 4,9 1,0 3,0 3,0 1,9 Uddevalla 1,9 1,9 3,0 2,3 1,1 Göteborg 1,4 2,3 2,9 2,2 1,5 Lerum 0,5 0,3 2,8 0,9 3,3 Vara 4,1 3,9 2,8 3,6 1,3 Mellerud 1,9 2,6 2,7 2,4 0,8 Härryda 2,4 2,0 2,6 2,3 0,2 Kungälv 0,9 4,2 2,6 2,6 1,7 Bengtsfors 1,3 2,7 2,5 1,3 3,8 Vårgårda 0,9 1,5 2,5 1,6 1,6 Ale 3,1 2,6 2,4 2,7 0,7 Kungsbacka 2,6 3,1 2,3 2,7 0,3 Dals-Ed 2,4 1,0 2,2 1,9 0,2 Essunga 1,6 1,9 2,2 1,9 0,6 Götene 0,5 1,4 2,2 1,4 1,7 Tibro 1,8 2,4 2,2 2,1 0,4 Bollebygd 0,4 0,8 2,0 1,1 1,6 Grästorp 2,4 1,3 2,0 1,9 0,4 Karlsborg 1,3 2,1 1,8 1,7 0,5 Munkedal 1,3 1,9 1,8 1,7 0,5 Partille 1,5 1,8 1,8 1,7 0,3 Öckerö 1,4 1,3 1,8 1,5 0,4 Alingsås 1,7 2,2 1,7 1,9 0,0 Tanum 1,5 5,5 1,3 2,8 0,2 Trollhättan 0,8 2,1 1,3 1,4 0,5 Vänersborg 1,7 1,8 1,3 1,6 0,4 Hylte 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 Lysekil 2,0 0,4 0,4 0,9 1,6 Tranemo 0,7 0,9 0,4 0,7 0,3 Lidköping 0,7 0,9 0,2 0,1 0,9 Sotenäs 2,9 2,5 0,2 1,9 2,7 Svenljunga 2,2 2,0 0,2 1,3 2,4 Lilla Edet 1,0 0,3 0,1 0,5 0,9 Stenungsund 2,3 2,5 0,0 1,6 2,3 Orust 3,7 1,0 0,2 1,5 3,9 Töreboda 0,7 3,2 0,5 0,7 0,2 Åmål 0,7 2,7 2,1 0,4 2,8 Medel VG och Halland 1,6 2,1 2,3 2,0 0,7 * Resultat före extraordinära poster relaterat till verksamhetens bruttokostnader. KFi Finansiell profil

5 De relativt goda resultaten under 2012 och 2013 berodde till viss del på återbetalade försäkringspremier från AFA. Utan dessa engångsintäkter hade resultatet varit minst 1 procentenhet lägre. Den genomsnittliga resultatnivån i länen för de tre åren 2011 till 2013 hamnade på 2,0%. Nivån kan i princip anses uppfylla grundläggande kriterier för god ekonomisk hushållning, nämligen att skatteintäkterna klarar av att finansiera större delen av kommunernas investeringar. Detta innebär i sin tur att kommunerna inte behöver använda sparade medel eller öka sina skulder. Starkast resultat före extraordinära poster i relation till verksamhetens bruttokostnader under 2013 redovisade Färgelanda med 6,0%, Halmstad med 4,9%, Ulricehamn med 4,8% och Mark med 4,6%. Därefter följde Skövde med 4,5% och Strömstad med 4,3%. De flesta de uppräknade kommunerna var nya i toppen jämfört med Totalt redovisade 65% av kommunerna ett resultat över 2% av verksamhetens bruttokostnader, vilket, som tidigare nämnts, torde vara en nivå som långsiktigt kan betraktas som en lägre gräns för god ekonomisk hushållning. Detta var en förbättring jämfört med 2012, då 49% av kommunerna låg över 2%. Svagast resultat före extraordinära poster i relation till verksamhetens bruttokostnader under 2013 redovisade Åmål med 2,1%. Därefter följde Töreboda 0,5% och Orust med 0,2%. Det var dessa tre kommuner som redovisade negativa resultat under Under 1%-nivån låg Hylte, Lysekil, Tranemo, Lidköping, Sotenäs, Svenljunga, Lilla Edet och Stenungsund. De kommuner som förbättrade sitt resultat före extraordinära poster i relation till verksamhetens bruttokostnader mellan 2011 och 2013 mest var Herrljunga med 4,9 procentenheter och Mark med 3,9 procentenheter. Större än en 2 procentenheters förbättring av resultatet redovisade Bengtsfors, Ulricehamn, Lerum, Strömstad, Tidaholm, Skövde, Mariestad, Färgelanda, Borås, Svenljunga, Falköping och Skara. Av Västra Götaland och Hallands kommuner redovisade 66% en positiv utveckling av resultat före extra ordinära poster mellan 2011 och Detta skall jämföras med 44% mellan perioden 2010 och Svagast utveckling av resultatet under den granskade perioden redovisade Orust, Åmål, Sotenäs och Stenungsund. Samtliga dessa kommuner försvagade sitt resultat mer än 2 procentenheter i förhållande till verksamhetens bruttokostnader. Om en vägning görs av resultat före extraordinära poster i relation till verksamhetens bruttokostnader avseende de tre senaste årens resultat, så var det Färgelanda som uppvisade starkast genomsnittligt resultat med 4,2% per år. Därefter följde Halmstad med 4,1%, som i sin tur följdes av Ulricehamn, Varberg, Vara och Gullspång. Alla dessa kommuner hade ett resultat på 3,5%. Den kommun som uppvisade svagast genomsnittliga resultat före extraordinära poster under perioden var Svenljunga med 1,3% per år. Näst svagast resultat redovisade Lidköping med 0,1%, följt av Åmål med 0,4%, Lilla Edet med 0,5% och Hylte med 0,6%. Under 1%-nivån låg också Tranemo, Töreboda, Lerum och Lysekil. Investeringsvolym * Procent Snitt Sotenäs ,3 Tanum ,7 Lerum ,3 Tjörn ,7 Bollebygd ,0 Falköping ,0 Härryda ,0 Kungsbacka ,7 Halmstad ,3 Orust ,3 Skövde ,3 Tidaholm ,3 Hylte ,7 Laholm ,3 Vara ,3 Mölndal ,7 Uddevalla ,3 Grästorp ,0 Mellerud ,3 Tranemo ,3 Ale ,0 Mariestad ,0 Falkenberg ,7 Kungälv ,7 Essunga ,3 Bengtsfors ,0 Borås ,0 Töreboda ,0 Ulriceham ,0 Göteborg ,7 Lidköping ,7 Hjo ,3 Strömstad ,3 Vänersborg ,3 Stenungsund ,0 Varberg ,7 Vårgårda ,7 Skara ,0 Herrljunga ,7 Mark ,7 Munkedal ,7 Tibro ,3 Lilla Edet ,0 Svenljunga ,0 Alingsås ,7 Dals-Ed ,7 Färgelanda ,7 Karlsborg ,3 Partille ,3 Trollhättan ,3 Gullspång ,0 Lysekil ,0 Öckerö ,7 Götene ,7 Åmål ,7 Medel VG och Halland ,7 * Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader. Något minskad investeringsvolym Investeringsvolymen är ett nyckeltal som tillsammans med resultatet förklarar utvecklingen för flera balansräkningsorienterade nyckeltal, exempelvis soliditet, som återfinns i en finansiell analys. För investeringarna storlek skall bli jämförbart mellan kommunerna i gruppen har investeringarna relateras till verksamhetens nettokostnader. En genomsnittlig svensk kommun ligger under en längre period, 5 10 år, runt 8%, när det gäller detta nyckeltal. Variationerna mellan KFi Finansiell profil

6 enskilda år är dock oftast stora, speciellt i mindre kommuner, där större investeringar påverkar kraftigt de enskilda åren. Siffrorna påverkas också om en kommun har stor del av sin investeringstyngda verksamhet i bolagsform. Den genomsnittliga investeringsvolymen i Västra Götalands och Hallands län minskade något under den granskade perioden. Relateras årets investeringar till verksamhetens nettokostnader redovisade länen ett genomsnitt på 9% under 2011 och Under 2013 minskade nyckeltalet till 8%. Detta var inte samma trend som i riket, där investeringarna dock ökade någon procentenhet under perioden. Detta skedde dock från en lägre nivå, från 7% till 8%. En genomsnittlig investeringsvolym på 8,7% per år mellan 2011 och 2013 för kommunerna i Västra Götaland och Hallands län innebar att länen låg ungefär som andra län/ kommungrupper där finansiella profiler också har tagits fram. Det flesta grupper eller län ligger som tidigare nämnts runt 8% per år. Generellt är det så att de större kommunerna kring storstäderna redovisar högre investeringsvolymer än snittet i riket. Detta märks bl a i Stockholmsregionen, där snittet ligger mellan 10% och 11%. De kommuner som investerade mest i förhållande till sina nettokostnader mellan var Sotenäs med i genomsnitt 22% per år. Därefter följde Tanum med 20%, Lerum och Tjörn med 16%, Bollebygd med 15% samt Falköping och Härryda med 14% per år. De kommuner som investerade minst under perioden var Karlsborg, Partille, Trollhättan, Gullspång, Lysekil, Öckerö, Götene och Åmål med 3% till 4% i snitt per år. Flera av dessa kommuner är sådana kommuner som har sin fastighetsförvaltning och annan investeringsintensiv verksamhet i bolagsform, med det finns också bland de uppräknade kommunerna sådana som på grund av ekonomi har dragit ner på sina investeringar. Förbättrad skattefinansieringsgrad av investeringar När den löpande driften har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet skattefinansieringsgraden av investeringarna. Nyckeltalet innebär att årets resultat plus årets avskrivningar ställs i relation till årets investeringar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100% eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. Västra Götaland och Hallands läns genomsnittliga skattefinansieringsgrad av årets investeringar förbättrades under perioden. Under 2011 kunde kommunerna i länen i genomsnitt finansiera 87% av årets investeringar med skatteintäkter. Under 2012 förbättrades nyckeltalet till 94%, för att under 2013 förbättras 108%. Tillsammans innebär detta att kommunerna i länen under perioden likvidmässigt nästan kunde finansiera samtliga sina investeringar med de skatteintäkter som finns kvar när den löpande driften är finansierad. Den genomsnittliga skattefinansieringsgraden för hela perioden hamnade på 97% per år. Skattefinansieringsgrad av investeringarna * Procent Snitt Gullspång Färgelanda Dals-Ed Götene Karlsborg Lysekil Åmål Mark Tibro Öckerö Varberg Strömstad Alingsås Munkedal Ulricehamn Herrljunga Stenungsund Mellerud Partille Vårgårda Bengtsfors Hjo Trollhättan Grästorp Tranemo Ale Vara Kungälv Skara Vänersborg Mölndal Halmstad Skövde Falkenberg Mariestad Tidaholm Lidköping Borås Göteborg Essunga Laholm Uddevalla Tanum Kungsbacka Falköping Härryda Töreboda Orust Hylte Bollebygd Sotenäs Lilla Edet Tjörn Lerum Svenljunga Medel VG och Halland * Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar relaterat till årets investeringar exklusive försäljningar. Spridningen var dock stor bland kommunerna i länen. Drygt hälften av kommunerna fick finansiera en del av sina investeringar via ökad skuldsättning och/eller minskade likvida medel. I många fall används också realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar för att finansiera investeringar. KFi Finansiell profil

7 Skattefinansieringsgraden varierar liksom övriga nyckeltal kraftigt mellan olika kommuner i länen. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Det är också på det viset att de olika kommunerna befinner sig i olika investeringsfaser, vilket gör att skattefinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod för att några slutsatser skall kunna dras. Enskilda år kan variera kraftigt, speciellt i mindre kommuner, eftersom investeringar i fastigheter och anläggningar där slår hårdare mot nyckeltalet. Med tanke på ovanstående är mer intressant att studera hela perioden än att fokusera på enskilda år. Starkast genomsnittlig skattefinansieringsgrad under perioden hade Gullspång, Färgelanda, Dals-Ed, Götene, Karlsborg och Lysekil med ett årssnitt på över 130%. De flesta av dessa kommuner hade dock investeringar som var under genomsnittet i länen. Flertalet låg mellan 3% till 4% i förhållande till nettokostnaderna, jämfört med snittet för länen som låg på nästan 9%. Svagast skattefinansieringsgrad uppvisade Svenljunga, Lerum, Tjörn, Lilla Edet, Sotenäs, Bollebygd, Hylte, Orust och Töreboda. Dessa kommuner låg under 60% i genomsnitt under de granskade period mellan 2011 till De flesta av kommunerna hade en högre investeringsvolym än genomsnittet, vilket till viss del förklarade den svagare skattefinansieringsgraden av investeringarna. Förbättrad soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel i form av eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre skuldsättning har kommunen. I denna rapport används soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Västra Götaland och Hallands läns genomsnittliga soliditet (inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt) förbättrades under med 2 procentenheter från 5% till 7%. Mellan 2012 och 2013 skedde dock ingen förbättring, utan soliditeten låg 7% de båda åren. Starkast soliditet under 2013 redovisade Halmstad med 61%, Lidköping med 44%, följd av Skövde med 35%, Mölndal med 34% samt Herrljunga med 31%. Över 30% låg också Vara med precis 30%. Svagast soliditet under 2013 uppvisade Åmål med 46% och Gullspång med -42%. Tredje svagast soliditet redovisade Lysekil med 32%. Dessa tre kommuner följdes av Lilla Edet och Färgelanda med 30%. Dessa fem kommuner och ytterligare nio kommuner, totalt 26%, redovisade i länen en negativ soliditet när samtliga pensionsförpliktelser inkluderas i måttet. Jämfört med 2012 var detta en liten förbättring. Soliditet * Procent Förändr Halmstad Lidköping Skövde Mölndal Herrljunga Vara Mark Tidaholm Ulricehamn Sotenäs Kungsbacka Strömstad Borås Varberg Härryda Laholm Trollhättan Tibro Öckerö Tranemo Alingsås Hjo Göteborg Kungälv Lerum Partille Essunga Tanum Ale Töreboda Dals-Ed Falkenberg Vårgårda Vänersborg Bollebygd Svenljunga Bengtsfors Falköping Götene Uddevalla Skara Orust Tjörn Karlsborg Stenungsund Mellerud Munkedal Grästorp Hylte Mariestad Färgelanda Lilla Edet Lysekil Gullspång Åmål Medel VG och Halland * Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Av kommunerna i länen var det 18% som under perioden försvagade sin soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt) mellan 2011 och De största försvagningarna redovisades i Lidköping, Svenljunga, Sotenäs och Alingsås. Här återfinns kommuner med både med god och mindre goda soliditetsnivåer. Störst förbättring av soliditeten under perioden redovisade Göteborg, Öckerö, Partille, Färgelanda och Gullspång. Några av dessa kommuner har dock ökat sin soliditet på grund av stora realisationsvinster. KFi Finansiell profil

8 Soliditet är dock svår att jämföra mellan kommuner, då bland annat en eventuell upplåning som vidareutlånas till kommunala bolag påverkar soliditeten i negativ riktning. Vidare påverkas också soliditetsmåttet av vilka olika organisationslösningar kommunerna valt bland annat för sina kommunala bolag. Förbättrad kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. I detta nyckeltal relateras kommunens omsättningstillgångar, som skall omsättas inom ett år, till de skulder som skall omsättas inom ett år. Kassalikviditeten bör aldrig analyseras som ett eget nyckeltal utan ställas i relation till soliditetens utveckling. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Nyckeltalet innefattar inte exploateringstillgångar samt lager och förråd. Länens genomsnittliga kassalikviditet förbättrades mellan 2011 och 2013 med 22 procentenheter från 90% till 112%. En förklaring till ökningen var att ett antal kommuner klassificerade om vissa tillgångar från långfristig till kortfristig och detta påverkar kassalikviditeten i positiv riktning. Även om justeringar har gjorts på 2011 och 2012 i analysen finns fortfarande förändringar kvar som påverkar jämförelser mellan åren. Ett värde på 112% innebar att kortfristiga fordringar och likvida medel översteg kortfristiga skulder. Den genomsnittliga nivån på kassalikviditeten i länen är mer än tillfredsställande ur risksynpunkt, eftersom det i kommunernas kortfristiga skulder ingår en semesterlöneskuld som utgör ca 30 40% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. En tumregel är dock att om en kommun hamnar under 50% måste kommunen ibland nyttja en eventuell checkkredit, d v s låna kortsiktigt. Kommunen blir då mer känslig för eventuella snabba ränteförändringar. Det innebär dock inte att kommunen kan finansiera sina utbetalningar. Kassalikviditeten varierade i de två länen mellan 585% och 40%. Starkast kassalikviditet per den 31/12 under 2013 hade Lidköping med 585%, därefter följde Alingsås med 286%, Partille med 228%, Halmstad med 210% och på femte plats Tibro med 208%. Svagast likviditet per den 31/12 under 2013 hade Munkedal med 40%, Uddevalla med 41%, Hjo med 43% och Vårgårda med 44%. Kommuner med låg likviditet kan dock medvetet valt att ligga på en låg nivå och komplettera med upplåning i någon form av kortfristig kredit. Därför är det viktigt att kommunens likviditet studeras ihop med soliditeten, eftersom likviditeten kan förbättras via upplåning eller försvagas via att amorteringar görs på kommunens skulder. Detta påverkar kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, men påverkar samtidigt den långsiktiga betalningsberedskapen i form av soliditeten. Kassalikviditet Procent Förändr Lidköping Alingsås Partille Halmstad Tibro Mark Öckerö Laholm Ulricehamn Kungälv Borås Lerum Orust Kungsbacka Götene Trollhättan Bengtsfors Lilla Edet Tanum Åmål Bollebygd Tidaholm Herrljunga Mölndal Varberg Färgelanda Stenungsund Tranemo Falkenberg Töreboda Vänersborg Ale Karlsborg Strömstad Dals-Ed Falköping Lysekil Gullspång Tjörn Grästorp Skara Härryda Vara Sotenäs Essunga Mellerud Göteborg Mariestad Svenljunga Hylte Skövde Vårgårda Hjo Uddevalla Munkedal Medel VG och Halland * Omsättningstillgångar exklusive förråd i relation till kortfristiga skulder. KFi Finansiell profil

9 Finansiella nettotillgångar * Procent Förändr Lidköping Halmstad Trollhättan Alingsås Herrljunga Mark Borås Varberg Tibro Öckerö Mölndal Partille Ulricehamn Svenljunga Strömstad Götene Laholm Skara Vara Åmål Essunga Uddevalla Ale Karlsborg Töreboda Kungälv Vårgårda Falkenberg Hjo Vänersborg Gullspång Kungsbacka Lysekil Färgelanda Göteborg Munkedal Bengtsfors Lilla Edet Grästorp Tidaholm Härryda Mariestad Stenungsund Tranemo Lerum Bollebygd Dals-Ed Falköping Mellerud Tjörn Skövde Hylte Orust Sotenäs Tanum Medel VG och Halland * Se beskrivning sidan 18. Försvagade finansiella nettotillgångar I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla de finansiella tillgångar i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på tio års sikt, nämligen samtliga omsättningstillgångar, långfristiga placeringar och fordringar samt kortoch långfristiga skulder. Nettot av dessa har sedan relaterats till verksamhetens bruttokostnader för att en jämförelse skall kunna ske kommuner emellan. Måttet är intressant eftersom det speglar den tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som medellång betalningsberedskap. I måttet elimineras också vidareutlåning inom kommunkoncernen. Genom att analysera finansiella nettotillgångar tillsammans med soliditet och kassalikviditet får man en bra bild av kommunernas finansiella handlingsutrymme. De genomsnittliga finansiella nettotillgångarna relaterade till verksamhetens bruttokostnader försvagades under perioden med 1 procentenhet från 7% till 8% i länen. En förklaring till detta var en ökad investeringsvolym i ett antal kommuner som inte riktigt kunde finansieras med skatteintäkter utan fick finansieras via likvida medel och/eller ökade skulder. Starkast värde avseende finansiella nettotillgångar relaterat till verksamhetens bruttokostnader under 2013 uppvisade Lidköping med höga 54%, tätt följda av Halmstad med 49% Tredje starkast var Trollhättan med 42%. Sedan följde Alingsås med 36% och Herrljunga med 29%. Positiva värden redovisades av ytterligare 14 kommuner, totalt 19 stycken eller 35%. Detta var oförändrat jämfört med Kommuner med goda finansiella nettotillgångar karaktäriseras ofta också av en god soliditet, men den finns också kommuner som har goda finansiella nettotillgångar även om soliditeten är mer genomsnittlig. Dessa utmärks då av att kommunen har en stor del av sina tillgångar i omsättningstillgångar. Kommuner som sålt delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar. Svagast värde avseende finansiella nettotillgångar relaterat till verksamhetens bruttokostnader under 2013 uppvisade Tanum med 60%, följd av Sotenäs med 56%, Orust med 50% och Hylte med 47%. Med dessa kommuner är det oftast tvärtom. Förutom oftast en svag soliditet utmärks kommunerna ibland av att de har en stor del av sina tillgångar som anläggningstillgångar. Sotenäs och Tanum har t ex dock ingen speciellt svag soliditet, utan en stor del av sina tillgångar i fastigheter och anläggningar. De andra kommunerna har däremot både en relativt svag soliditet och finansiella nettotillgångar. Skattesatsen minskade på grund av skatteväxling Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner i länen, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Det är samtidigt viktigt att klargöra att storleken på skatteuttaget i stor utsträckning är en ideologisk fråga. Den genomsnittliga skattesatsen i länen sjönk mellan från 21,75 kronor till 21,46 kronor då en skatteväxling under 2012 gjordes med regionen/landstinget på grund av förändrat huvudmannaskap för länens kollektivtrafik. Om hänsyn tas till skatteväxlingen under perioden kan det konstateras att skattehöjningar gjordes under perioden i Bengtsfors, Bollebygd, Falköping, Färgelanda, Götene, Herrljunga, Hylte, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Svenljunga, Tidaholm, Ulricehamn och Vara. Skattesänkning gjordes i Halmstad. Skatten varierade under 2013 mellan 19,96 kr och 23,21 kr i de olika kommunerna. Lägst primärkommunal skatt hade Partille med 19,96 kr följt av Mölndal med 20,26 kr. Högst skatt hade Dals-Ed 23,21 kr följt av Munkedal med 22,83 kr. KFi Finansiell profil

10 Primärkommunal skattesats Borgensåtagande * Procent Förändr Partille 20,39 19,96 19,96 0,43 Mölndal 20,69 20,26 20,26 0,43 Varberg 20,53 20,33 20,33 0,20 Halmstad 20,78 20,43 20,43 0,35 Skövde 20,99 20,56 20,56 0,43 Tranemo 21,00 20,57 20,57 0,43 Laholm 20,78 20,58 20,58 0,20 Härryda 21,05 20,62 20,62 0,43 Lerum 21,08 20,65 20,65 0,43 Tibro 21,14 20,71 20,71 0,43 Öckerö 21,19 20,76 20,76 0,43 Skara 21,00 20,57 20,82 0,18 Lidköping 21,29 20,86 20,86 0,43 Trollhättan 21,39 20,96 20,96 0,43 Töreboda 21,40 20,97 20,97 0,43 Ulricehamn 20,98 21,05 21,05 0,07 Borås 21,49 21,06 21,06 0,43 Karlsborg 21,50 21,07 21,07 0,43 Falkenberg 21,30 21,10 21,10 0,20 Göteborg 21,55 21,12 21,12 0,43 Mark 21,64 21,21 21,21 0,43 Tjörn 21,64 21,21 21,21 0,43 Vårgårda 21,64 21,21 21,21 0,43 Mariestad 21,69 21,26 21,26 0,43 Vara 21,20 21,27 21,27 0,07 Sotenäs 21,74 21,31 21,31 0,43 Kungsbacka 21,53 21,33 21,33 0,20 Alingsås 21,79 21,36 21,36 0,43 Kungälv 21,87 21,44 21,44 0,43 Hylte 21,45 21,45 21,45 0,00 Tanum 21,99 21,56 21,56 0,43 Essunga 22,00 21,57 21,57 0,43 Grästorp 22,00 21,57 21,57 0,43 Hjo 22,00 21,57 21,57 0,43 Bollebygd 21,49 21,59 21,59 0,10 Falköping 21,60 21,60 21,60 0,00 Stenungsund 22,07 21,64 21,64 0,43 Uddevalla 22,09 21,66 21,66 0,43 Götene 21,90 21,77 21,77 0,13 Ale 22,30 21,87 21,87 0,43 Strömstad 22,34 21,91 21,91 0,43 Lysekil 22,49 22,06 22,06 0,43 Tidaholm 21,75 21,32 22,07 0,32 Svenljunga 21,70 21,27 22,15 0,45 Herrljunga 22,29 22,16 22,16 0,13 Vänersborg 22,64 22,21 22,21 0,43 Lilla Edet 22,80 22,37 22,37 0,43 Bengtsfors 22,79 22,42 22,42 0,37 Orust 22,39 21,96 22,46 0,07 Åmål 22,89 22,46 22,46 0,43 Gullspång 22,92 22,49 22,49 0,43 Mellerud 22,69 22,60 22,60 0,09 Färgelanda 23,19 22,76 22,76 0,43 Munkedal 22,76 22,33 22,83 0,07 Dals-Ed 23,64 23,21 23,21 0,43 Medel VG och Halland 21,75 21,40 21,46 0,30 Procent Förändr Strömstad Alingsås Åmål Öckerö Lysekil Trollhättan Sotenäs Mölndal Lilla Edet Tjörn Partille Herrljunga Götene Kungsbacka Laholm Töreboda Tidaholm Halmstad Orust Vänersborg Essunga Mark Bollebygd Mariestad Ale Dals-ed Karlsborg Stenungsund Färgelanda Lidköping Vårgårda Bengtsfors Tanum Svenljunga Gullspång Grästorp Munkedal Mellerud Kungälv Falköping Hjo Tranemo Tibro Varberg Uddevalla Hylte Skövde Vara Skara Falkenberg Göteborg Ulricehamn Borås Härryda Lerum Medel VG och Halland * Borgensåtagande i procent av verksamhetens bruttokostnader. Borgensåtagande ökade under perioden Borgensåtagande i förhållande till verksamhetens bruttokostnader är ett risknyckeltal. Kommuner med höga borgensåtaganden bör ha god kontroll på de kommunala bolag som kommunen har gått i borgen för. Nyckeltalet finns inte i den finansiella profilen, men redovisas här för att ytterligare komplettera analysen. Kommunerna i Västra Götaland och Halland redovisade under perioden en ökning av borgensåtagande relaterat till verksamhetens bruttokostnader. Kommunerna i länen hade ett genomsnittligt värde på 40% under Det ökade till 42% under 2012 och till 44% under KFi Finansiell profil

11 De kommuner i länen som under år 2013 hade beviljat mest i borgensåtaganden i relation till verksamhetens bruttokostnader var Strömstad med 129%, Alingsås med 121%, Åmål med 121%, Öckerö med 104% och Lysekil med 93%. Lägst borgensåtagande hade beviljats av Lerum med 4%, Härryda med 5% och Borås med 7%. Det var 42% av kommunerna i länen som under perioden minskade sina borgensåtaganden. Mest minskade Lidköping, Mellerud, Partille, Essunga, Karlsborg och Stenungsund. Det var 7% av kommunerna som uppvisade oförändrad nivå och resterande 51% ökade sina borgensåtaganden. Mest ökade Åmål, Alingsås, Götene och Halmstad. Budgetföljsamhet * Procent Kungsbacka 0,9 2,5 4,4 Skövde 0,6 0,5 4 Halmstad 3,2 1,6 3,5 Mark 1,7 2,4 3,5 Härryda 1,8 1,0 3,3 Ulricehamn 0,5 0,6 3,3 Färgelanda 1,1 0,3 3,0 Trollhättan 0,8 1,7 3,0 Falkenberg 0,4 1,7 2,9 Göteborg 1,4 0,7 2,9 Skara 0,4 0,1 2,9 Svenljunga 2,7 1,1 2,9 Mariestad 1,1 1,7 2,8 Uddevalla 1,3 0,6 2,6 Öckerö 0,7 1,9 2,5 Bollebygd 1,2 0,8 2,4 Munkedal 0,2 1,0 2,4 Vara 0,3 3,6 2,3 Varberg 0,8 2,1 2,2 Laholm 0,1 0,2 2,1 Tjörn 0,7 0,2 2,1 Dals-Ed 1,7 0,7 2,0 Kungälv 1,9 2,7 2,0 Tibro 0,5 0,1 2,0 Gullspång 1,1 1,4 1,9 Ale 1,7 1,5 1,7 Bengtsfors 2,2 1,8 1,6 Lerum 2,1 0,3 1,6 Strömstad 1,1 0,6 1,6 Lidköping 1,4 0,5 1,5 Partille 0,3 1,5 1,4 Herrljunga 3,5 1,8 1,3 Stenungsund 4,1 1,9 1,3 Tidaholm 1,4 0,5 1,0 Vänersborg 0,9 0,2 1,0 Töreboda 1,1 2,7 0,8 Åmål 0,9 1,4 0,8 Grästorp 0,7 0,1 0,5 Mellerud 1,0 0,3 0,4 Hjo 1,6 0,9 0,3 Essunga 1,5 0,4 0,0 Falköping 0,8 3,3 0,0 Mölndal 0,1 3,3 0,0 Tanum 1,7 3,6 0,0 Alingsås 0,3 1,3 0,3 Lilla Edet 0,1 0,6 0,3 Lysekil 0,5 1,0 0,3 Sotenäs 1,6 1,5 0,3 Orust 1,3 0,5 0,5 Borås 1,8 0,2 0,6 Götene 0,3 2,2 0,7 Hylte 0,8 1,5 1,0 Vårgårda 1,1 0,2 1,2 Tranemo 1,8 1,3 1,3 Karlsborg 1,5 0,3 2,2 Medel VG och Halland 0,1 0,8 1,4 * Budgeterade verksamhetens nettokostnader Utfall verksamhetens nettokostnader/verksamhetens bruttokostnader.. Varierad budgetföljsamhet När det gäller budgetföljsamhet mäts den i modellen mot resultat 1 eller resultatraden verksamhetens nettokostnader. Meningen är att försöka fånga verksamhetens/nämndernas budgetföljsamhet exklusive finansiella poster. För att kunna göra jämförelser kommunerna emellan relateras budgetavvikelsen till verksamhetens bruttokostnader. Budgetföljsamheten är svår att mäta på grund av ett antal faktorer, men nedan görs ett försök. När det gäller ovanstående genomsnittliga budgetavvikelse i länen blev den större och positivare under perioden. Under 2011 uppgick den till 0,1%, under 2012 till 0,8% och 2013 till 1,4%. Under 2013 redovisade 80% av kommunerna en positiv budgetavvikelse, medan resterande 20% kommuner hade en negativ budgetavvikelse när det gäller verksamhetens nettokostnader. Jämfört med 2011 och 2012 var det en förbättring, då 39% respektive 25% av kommuner redovisade negativa budgetavvikelser under dessa år. I detta sammanhang skall nämnas att AFA-pengarna påverkade budgetavvikelsen 2012 och 2013 positivt i många kommuner, då dessa medel inte budgeterades för 2012 och Sammanfattningsvis Många kommuner har redovisat starka finansiella resultat under de senaste åren. Anledningen var att skatteintäkterna utvecklades relativt gynnsamt och att kommunerna fick extra tillskott i form av återbetalning av AFA försäkringspremier och konjunkturstöd. Om något år börjar dock befolkningsförändringar i form av en ökad andel äldre och barn ställa allt högre krav på kommunernas finanser. Som en följd av mer omoderna och slitna anläggningar och förändringar i demografin behöver också investeringsnivån öka ytterligare i många kommuner och medför därmed i många fall en skuldsättning. Detta leder till ökade finansiella kostnader som skall finansieras med skatteintäkter. Det är dock helt klart svenska kommuner har väldigt olika finansiella förutsättningar att möta framtida utmaningar. De kommuner som har starkast finansiella handlingsutrymme har goda förutsättningar att anpassa sig till framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande neddragningar i verksamheten. Värre är det för de kommuner som har svagast finansiellt handlingsutrymme. Här krävs verkligen en aktiv ekonomistyrning om skattehöjningar skall kunna undvikas. Därför bör många av dessa kommuner redan nu ytterligare utveckla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det viktiga är dock att man inte tummar på dessa mål och riktlinjer, utan även följer de när inte skatteintäkterna utvecklas i takt med verksamhetens kostnader. Klarar man inte detta, kommer det oundvikligen innebära skattehöjningar. När det gäller resultatnivå och finansiellt handlingsutrymme finns ganska stora skillnader mellan enskilda kommuner i Västra Götaland och Hallands län. Det finns få kommuner KFi Finansiell profil

12 som har samma finansiella förutsättningar. De 55 kommunerna i de två länen har utifrån års räkenskaper inordnats i en matris på nästa sida (tabell 1) som innehåller nio grupper. Den bygger dels på kommunens finansiella resultat under de tre senaste åren och kommunens finansiella ställning i form av soliditet. Matrisen är dock subjektiv eftersom den bygger på vad författaren anser vara stark och svag finansiellt resultat och ställning. Matrisen skall därför läsas och tolkas utifrån detta. Av matrisen kan utläsas att 18% kommunerna i länen hade ett genomsnittligt resultat under de tre senaste åren som var starkare än 2% i kombination med en soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser som under 2013 var högre än 20%. Dessa var i bokstavsordning, Borås, Halmstad, Kungsbacka, Mark, Mölndal, Skövde, Strömstad, Ulricehamn, Varberg och Vara. Det går generellt inte att uttala sig om god ekonomisk hushållning, men de flesta av dessa kommuner torde leva upp till de generella kriterier som lagstiftaren diskuterade i förarbetarna till kommunallagen i samband med att begreppet god ekonomisk hushållning infördes eller reviderades. En annan stor grupp i matrisen var de 18% kommuner som hade ett starkare genomsnittligt resultat under de tre senaste åren än 2%, men en soliditet mellan 20% och 0%. Dessa var Ale, Falkenberg, Falköping, Göteborg, Hjo, Härryda, Kungälv, Laholm, Tanum och Tibro. Dessa kommuner bör fortsätta på den inslagna vägen, med ett resultat över 2% av verksamhetens bruttokostnader. Detta kommer leda till en förstärkning av kommunens soliditet. En tredje grupp av de 9% kommuner var de som hade ett starkare genomsnittligt resultat under de tre senaste åren än 2%, dock en soliditet som var svagare än 0%. Dessa var Färgelanda, Gullspång, Mellerud, Tjörn och Uddevalla. Även dessa kommuner måste fortsätta på den inslagna vägen, med ett resultat över 2% av verksamhetens bruttokostnader. Detta kommer leda till en nödvändig förstärkning av kommunens soliditet. Totalt innebar det att 45% av kommunerna i Västra Götaland redovisade ett starkare genomsnittligt resultat under de tre senaste åren än 2%. Det är lite högre än föregående år. Det är intresseväckande att de är kommuner med både hög och låg soliditet som återfinns i denna gruppering. En grupp av kommuner var de 6% kommuner som hade en soliditet på över 20% och som hade ett genomsnittligt resultat under de tre senaste som låg mellan 1 2%. De var Herrljunga, Sotenäs och Tidaholm. Dessa kommuner har en god långsiktig handlingsberedskap, men bör på sikt förbättra sin resultatnivå. Ytterligare en grupp var de 22% kommuner som hade ett genomsnittligt resultat under de tre senaste åren som låg mellan 1-2% och en soliditet mellan 20% och 0%. De var Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Götene, Partille, Skara, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö. Dessa kommuner bör förbättra sin resultatnivå med 1-2 procentenheter för att stärka sin soliditet. Samma resonemang som föregående grupp, gäller även för den grupp av kommuner som hade ett genomsnittligt resultat under de tre senaste åren som låg mellan 1 2% och en soliditet under 0%. De uppgick 11% totalen. Dessa var under 2013 Grästorp, Karlsborg, Mariestad, Munkedal, Orust och Stenungsund. Dessa sex kommuner måste ovillkorligen förbättra sin resultatnivå med 1 2 procentenheter för att stärka sin soliditet. De tre återstående grupperna innehåller de 16% av kommunerna som uppvisade ett genomsnittligt resultat under perioden som var svagare än 1%. Av dessa hade Lidköping en mycket god soliditetsnivå under Tillfredställande soliditetsnivåer redovisades av Lerum, Svenljunga, Tranemo och Töreboda. Av dessa kommuner krävs dock förbättrade resultatnivåer med 1 2 procentenheter för att stärka soliditeten. Svaga soliditetsnivåer redovisades av Hylte, Lilla Edet, Lysekil och Åmål under Dessa kommuner måste snarare stärka sina resultatnivåer med minst 2 procentenheter för att förbättra sin soliditetsnivå. KFi Finansiell profil

13 Tabell 1: Finansiellt resultat och ställning för kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 2013 I denna tabell har kommunerna i Västra Götaland och Hallands län placerats in utifrån två dimensioner, resultat i form av det genomsnittliga resultatet under och finansiell ställning i form av soliditet under Varje dimension har sedan delats upp i tre olika under delar; stark, varken stark eller svag samt svag. Det innebär att det finns nio olika scenarier/ rutor som en kommun kan placeras in i. Ju starkare ekonomi, ju längre upp till vänster hamnar kommunen. Kommunerna i respektive ruta har dock inte ordnats i finansiell ordning, utan ligger i bokstavsordning. Stark finansiell ställning (En soliditet som är starkare än 20% under 2013 *) Varken stark eller svag finansiell ställning (En soliditet som ligger mellan 0 20% under 2013 *) Svag finansiell ställning (En soliditet som är svagare än 0% under 2013 *) Starkt resultat (Resultatet var högre än 2 % av verksamhetens bruttokostnader under perioden ) Borås Halmstad Kungsbacka Mark Mölndal Skövde Strömstad Ulricehamn Varberg Vara Ale Falkenberg Falköping Göteborg Hjo Härryda Kungälv Laholm Tanum Tibro Färgelanda Gullspång Mellerud Tjörn Uddevalla Varken starkt eller svagt resultat (Resultatet låg mellan 1% 2% av verksamhetens bruttokostnader under perioden ) Herrljunga Sotenäs Tidaholm Alingsås Bengtsfors Bollebygd Dals-Ed Essunga Götene Partille Skara Trollhättan Vårgårda Vänersborg Öckerö Grästorp Karlsborg Mariestad Munkedal Orust Stenungsund Svagt resultat (Resultatet var svagare än 1% av verksamhetens bruttokostnader under perioden ) Lidköping Lerum Svenljunga Tranemo Töreboda Hylte Lilla Edet Lysekil Åmål * Soliditeten innefattar samtliga pensionsförpliktelser. KFi Finansiell profil

14 Tabell 2: Genomsnittliga finansiella nyckeltal hos kommunerna i Västra Götaland och Hallands län I denna tabell redovisas hur ett antal genomsnittliga finansiella nyckeltal har utvecklats för kommunerna Västra Götalands och Hallands län mellan Förklaringar och definitioner av nyckeltalen återfinns i ett eget avsnitt i rapporten. Nyckeltalen redovisas i procent om inget att anges Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 93,8 93,1 92,3 Avskrivningar/skatteintäkter 4,2 4,3 4,4 Finansnetto/skatteintäkter 0,2 0,0 0,4 Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 98,2 97,4 97,1 Skattefinansieringsgrad av investeringar Investeringar/verksamhetens nettokostnader Resultat före extraordinära poster/verksamhetens bruttokostnader 1,6 2,1 2,3 Årets resultat/verksamhetens bruttokostnader 1,6 2,1 2,0 Genomsnittligt resultat före extraordinära poster under de tre senaste åren/verksamhetens bruttokostnader 1,9 1,9 2,0 Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt Finansiella nettotillgångar/verksamhetens bruttokostnader Kassalikviditet Primärkommunal skattesats (kr) 21,75 21,40 21,46 Borgensåtagande/verksamhetens bruttokostnader Budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader/verksamhetens bruttokostnader 0,1 0,7 1,4 Tabell 3: Finansiella styrkor och svagheter hos kommunerna i Västra Götaland och Hallands län under 2013 Denna tabell försöker beskriva styrkor och svagheter hos de olika kommunerna utifrån perspektiven skattesats, resultatnivå samt kort och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Modellen är subjektiv, men bygger på de kriterier kring god ekonomisk hushållning som har redovisats i analysen ovan. Tabellen skall ses som en beskrivning av finansiella förutsättningar i grova drag. Graderingen är gjord utifrån 2013 års räkenskaper. FINANSIELLA MÅTT Starkt värde 1) Varken starkt eller svagt 1) Svagt värde 1) Skattesats ,00 kr eller lägre 21,01 till 21,49 kr 21,50 kr eller högre För samtliga fem nyckeltal i denna tabell gäller att ju högre upp i tabellen kommunen befinner sig desto starkare värde har kommunen på nyckeltalet. Exempelvis: Partille har den lägsta skatten bland de kommuner som ligger i kolumnen med starkt värde längst till vänster. Den placeras därför högst upp till vänster. Partille Mölndal Varberg Halmstad Skövde Tranemo Laholm Härryda Lerum Tibro Öckerö Skara Lidköping Trollhättan Töreboda Ulricehamn Borås Karlsborg Falkenberg Göteborg Mark Tjörn Vårgårda Mariestad Vara Sotenäs Kungsbacka Alingsås Kungälv Hylte Tanum Essunga Grästorp Hjo Bollebygd Falköping Stenungsund Uddevalla Götene Ale Strömstad Lysekil Tidaholm Svenljunga Herrljunga Vänersborg Lilla Edet Bengtsfors Orust Åmål Gullspång Mellerud Färgelanda Munkedal Dals-Ed 1) De olika värdena för de finansiella nyckeltalen är satta utifrån subjektiva värderingar. Detta är författarens egen bedömning av vad som bör anses som god ekonomisk hushållning för kommuner över en längre tid. Värderingar baserar sig dock till stor del på de genomsnittliga värden som finns i kommunsektorn i Sverige. En vägning av dessa har gjorts mot rådande teorier kring en organisations möjligheter till kort- och långsiktig överlevnadsförmåga. KFi Finansiell profil

15 FINANSIELLA MÅTT Starkt värde 1) Varken starkt eller svagt 1) Svagt värde 1) Resultatnivå ,0% eller starkare 1,99% till 1,0% 0,99% eller svagare (Resultat före extraordinära poster i för hållande till verksamhetens bruttokostnader) Färgelanda Halmstad Ulricehamn Mark Skövde Strömstad Herrljunga Mariestad Falköping Tjörn Varberg Gullspång Skara Tidaholm Falkenberg Laholm Mölndal Borås Hjo Uddevalla Göteborg Lerum Vara Mellerud Härryda Kungälv Bengtsfors Vårgårda Ale Kungsbacka Dals-Ed Essunga Götene Tibro Bollebygd Grästorp Karlsborg Munkedal Partille Öckerö Alingsås Tanum Trollhättan Vänersborg Hylte Lysekil Tranemo Lidköping Sotenäs Svenljunga Lilla Edet Stenungsund Orust Töreboda Åmål Långsiktig resultatnivå (Genomsnittligt resultat före extraordinära poster under 3 år/verksamhetens bruttokostnader) 2,0% eller starkare Färgelanda Halmstad Gullspång Ulricehamn Vara Varberg Mölndal Falköping Falkenberg Hjo Mark Tjörn Tanum Ale Kungsbacka Kungälv Laholm Skövde Borås Härryda Mellerud Strömstad Uddevalla Göteborg Tibro 1,99% till 1,0% Alingsås Dals-Ed Essunga Grästorp Mariestad Sotenäs Skara Karlsborg Munkedal Partille Tidaholm Vårgårda Stenungsund Vänersborg Orust Öckerö Götene Trollhättan Bengtsfors Bollebygd Herrljunga 0,99% eller svagare Lerum Lysekil Töreboda Hylte Tranemo Lilla Edet Åmål Lidköping Svenljunga 1) De olika värdena för de finansiella nyckeltalen är satta utifrån subjektiva värderingar. Detta är författarens egen bedömning av vad som bör anses som god ekonomisk hushållning för kommuner över en längre tid. Värderingar baserar sig dock till stor del på de genomsnittliga värden som finns i kommunsektorn i Sverige. En vägning av dessa har gjorts mot rådande teorier kring en organisations möjligheter till kort- och långsiktig överlevnadsförmåga. KFi Finansiell profil

16 FINANSIELLA MÅTT Starkt värde 1) Varken starkt eller svagt 1) Svagt värde 1) Kortsiktigt finansiellt handlingsutrymme 2013 (Kassalikviditet) 75% eller högre Lidköping Alingsås Partille Halmstad Tibro Mark Öckerö Laholm Ulricehamn Kungälv Borås Lerum Orust Kungsbacka Götene Trollhättan Bengtsfors Lilla Edet Tanum Åmål Bollebygd Tidaholm Herrljunga Mölndal Varberg Färgelanda Stenungsund Tranemo Falkenberg Töreboda Vänersborg Ale Karlsborg Strömstad Dals-Ed Falköping Lysekil Gullspång Tjörn Grästorp 74,9% till 55% Skara Härryda Vara Sotenäs Essunga Mellerud Göteborg Mariestad Svenljunga Hylte 54,99% eller lägre Skövde Vårgårda Hjo Uddevalla Munkedal Långsiktigt finansiellt handlingsutrymme 2013 (Soliditet inklusive samtliga pensions förpliktelser) 20% eller högre Halmstad Lidköping Skövde Mölndal Herrljunga Vara Mark Tidaholm Ulricehamn Sotenäs Kungsbacka Strömstad Borås Varberg 19,9% till 0% Härryda Laholm Trollhättan Tibro Öckerö Tranemo Alingsås Hjo Göteborg Kungälv Lerum Partille Essunga Tanum Ale Töreboda Dals-Ed Falkenberg Vårgårda Vänersborg Bollebygd Svenljunga Bengtsfors Falköping Götene Uddevalla Skara 0,1% eller svagare Orust Tjörn Karlsborg Stenungsund Mellerud Munkedal Grästorp Hylte Mariestad Färgelanda Lilla Edet Lysekil Gullspång Åmål 1) De olika värdena för de finansiella nyckeltalen är satta utifrån subjektiva värderingar. Detta är författarens egen bedömning av vad som bör anses som god ekonomisk hushållning för kommuner över en längre tid. Värderingar baserar sig dock till stor del på de genomsnittliga värden som finns i kommunsektorn i Sverige. En vägning av dessa har gjorts mot rådande teorier kring en organisations möjligheter till kort- och långsiktig överlevnadsförmåga. KFi Finansiell profil

17 Så tolkar du den finansiella profilen! Den finansiella profil i form av ett så kallat spindeldiagram som används i denna rapport för att beskriva kommunens finansiella ställning, innehåller åtta olika nyckeltal och fyra viktiga finansiella perspektiv. Nedan görs en beskrivning av de olika delarna i profilen. De beskrivna delarna är markerade med rött. Profilen i exemplet är fingerad. Åtta nyckeltal Diagrammet innehåller åtta nyckeltal redovisade på åtta axlar. Nyckeltalen speglar olika dimensioner av den analyserade kommunens finansiella situation och utveckling. Vissa nyckeltal är relaterade till verksamhetens kostnader för att de skall kunna jämföras mellan olika kommuner. Nyckeltalen beskrivs på sidan 14. Skalan Skalan. Diagrammet har skalan 1 5. Poängskalan är relativ. I vår analys av kommunerna i Västra Götaland och Halland (55 st) fördelades poängen enligt följande: Kommunerna med de fem starkaste observationerna inom varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, de elva därefter en tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en normalfördelningskurva. Genomsnittligt resultat 3 år Kontroll Skattefin. av investeringar Lång sikt, kapacitet Skattesats Soliditet Risk Resultat före extraord. poster Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Budgetföljsamhet Kort sikt, beredskap Fyra axlar/perspektiv Diagrammet innehåller fyra axlar som ska ge en samlad bedömning av fyra viktiga finansiella perspektiv. Varje perspektiv/axel är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. Samtliga fyra nyckeltal väger lika tungt i bedömningen. Exempelvis är Risk summan av nyckeltalen primärkommunal skatt, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet. Poäng och genomsnitt Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Den heldragna linjen redovisar den finansiella profilen för den analyserade kommunen. KFi Finansiell profil

18 Förklaringar av de fyra perspektiven och de finansiella nyckeltalen De fyra perspektiven Den finansiella profilen som redovisas i denna rapport innehåller fyra perspektiv som är viktiga ur ett övergripande finansiellt perspektiv. Dessa fyra är: Kontrollen över finansiella utvecklingen, långsiktig betalningsberedskap, kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande. Varje aspekt mäts via de fyra närmaste liggande nyckeltal i profilen. Detta innebär att varje nyckeltal i den finansiella profilen ingår i två perspektiv. Långsiktig handlingsberedskap Det första perspektivet handlar om att redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt i förhållande till övriga kommuner i grupperna. Alla perspektiv i profilen är relaterade till hur kommunen befinner sig i förhållande övriga kommuner i grupperna. I perspektivet ingår nyckeltalen skattesats, soliditet, skattefinansieringsgraden av investeringarna och genomsnittligt resultat under de tre senaste åren. Kortsiktig handlingsberedskap Det andra perspektivet redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen har på kort sikt. Det närmaste 1 2 åren fokuseras. I perspektivet ingår nyckeltalen finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, budgetföljsamhet och resultat före extraordinära poster. Riskförhållande Med tredje perspektivet risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. I perspektivet ingår nyckeltalen skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet. Kontroll över det finansiella utvecklingen med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur kommunen klarar av att kontrollera sitt finansiella resultat. I perspektivet ingår nyckeltalen budgetföljsamhet, resultat före extraordinära poster, skattefinansieringsgraden av investeringarna och genomsnittligt resultat under de tre senaste åren. Finansiella nyckeltal Här följer beskrivningar av de i texten och profilerna förekommande finansiella nyckeltalen. Borgensåtagande redovisar de borgensåtaganden som kommunen redovisar inom linjen. Borgensåtagandena divideras med verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser skall kunna ske mellan de analyserade kommunerna. Borgensåtagandena ingår inte i den finansiella profilen. Budgetföljsamhet avvikelsen mellan budgeterat verksamhetens nettokostnader och redovisat verksamhetens nettokostnader. Avvikelsen divideras med verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser skall kunna ske mellan de analyserade kommunerna. För att erhålla högsta betyg i profilen, skall budgetavvikelsen vara så liten som möjligt. Positiv budgetavvikelse medför dock minst en 3:a. Finansiella nettotillgångar omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar + långfristiga placeringar kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser skall kunna ske mellan de analyserade kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som medellång betalningsberedskap. Kassalikviditet ett mått på hur god kommunens kortsiktiga betalningsberedskap är. Måttet räknas fram genom att likvida medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder. Nyckeltalet innefattar inte lager och förråd. Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto. 100% innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag precis täcker den löpande driften. Investeringsvolym Årets investeringar har ställts i förhållande till verksamhetens nettokostnader för att det skall gå att jämföra kommunerna emellan. Resultat före extraordinära poster summan av kommunens samtliga intäkter och kostnader under året exklusive extraordinära poster (poster av engångskaraktär som uppgår till väsentligt belopp och inte har med den ordinarie verksamheten att göra). Resultatet har dividerats med verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser skall kunna göras mellan de analyserade kommunerna. Genomsnittligt resultat före extraordinära poster under de tre senaste åren beskriver kommunens genomsnittliga resultat under de tre senaste åren. Resultatet har dividerats med verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser mellan de analyserade kommunerna ska kunna göras. Skattefinansieringsgrad av investeringarna beskriver hur stor andel av årets investeringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. Kallas ibland självfinansieringsgrad. Soliditet eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. KFi Finansiell profil

19 Finansiella profiler för Uddevalla kommun Syftet med den här analysen är att redovisa var Uddevalla kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt mellan i förhållande till övriga kommuner i Västra Götaland och Hallands län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga finansiella sidor hos Uddevalla i förhållande till övriga kommuner i länen. Vad är den finansiella profilen? Utgångspunkten för den finansiella analysen som används på de följande sidorna är de finansiella profiler i form av polärdiagram som redovisas nedan på denna sida. De innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Genom att ta fram tre finansiella profiler för Uddevalla kommun för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen har i förhållande till övriga kommuner i länen. Den finansiella profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen ett av de starkaste värdena för nyckeltalet i länen, men värdet kan behöva förbättras för att nå t ex god ekonomisk hushållning. I allmänhet är det dock så att om kommunen får en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är styrkan på nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande och speglar någon slags god ekonomisk hushållning. Mer information om den finansiella modellen och de nyckeltal som den innehåller finns att läsa om i ett separat avsnitt i rapporten. Inledningsvis i denna analys belyses hur ett antal finansiella nyckeltal som ingår i den finansiella profilen har utvecklats under den granskade perioden både för Uddevalla och för genomsnittet i länen. Därefter följer en analys av hur den finansiella profilen har förändrats för Uddevalla mellan 2011 och Till sist ges en sammanfattande kommentar till Uddevallas finansiella ställning och utveckling. Finansiella nyckeltal under Resultat före extraordinära poster Kommuner och landsting skall sedan år 1992 bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2 3% över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För expansiva kommuner med stora investeringar bör resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om kommunens finansiella handlingsutrymme skall bibehållas. För kommuner med befolkningsminskning kan det däremot räcka med 1 2% i resultat. Uddevalla kommun redovisade mellan 2011 och 2013 ett förbättrat resultat före extraordinära poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader med 1,1 procentenheter från 1,9% till 3,0%. Motsvarande genomsnittliga förändring för kommunerna i Västra Götaland och Halland var en förbättring med 0,7 procentenheter från 1,6% till 2,3%. Slutsatsen av ovanstående är att Uddevalla uppvisade en något starkare resultatutveckling mellan 2011 och 2013 och ett något starkare resultat under 2013 jämfört med snittet i länen. Uddevalla 2011 Uddevalla 2012 Uddevalla 2013 KFi Finansiell profil

20 Kommunen hade under 2013 det 19:e starkaste resultatet i länen. Detta innebar en 3:a i den finansiella profilen, vilket var samma poäng som delades ut under 2011 och Uddevalla redovisade under de tre senaste åren ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster i förhållande till sina bruttokostnader per år på 2,3%. Genomsnittet i länen låg på 2,0% per år, vilket för många kommuner kan betraktas som en lägsta resultatnivå över en längre period för god ekonomisk hushållning. Investeringar Investeringsvolymen är ett nyckeltal som tillsammans med resultatet förklarar utvecklingen för flera balansräkningsorienterade nyckeltal, exempelvis soliditet, som återfinns i en finansiell analys. För att investeringsvolymen skall bli jämförbart mellan kommunerna i länen har investeringarna relaterats till verksamhetens nettokostnader. En genomsnittlig svensk kommun ligger under en längre period, 5-10 år, runt 8%, när det gäller detta nyckeltal. Variationerna mellan enskilda år är dock oftast stora, speciellt i mindre kommuner, där större investeringar kraftigt påverkar de enskilda åren. Nyckeltalet kan också påverkas om en kommun har mycket av sin investeringstyngda verksamhet i bolagsform. Relateras Uddevallas investeringar till verksamhetens nettokostnader, framgår att kommunen sammanlagt under de tre åren 2011 till 2013 hade en total investeringsvolym som var något högre jämfört med genomsnittet i länen. Kommunen investerade för 9%, 12% respektive 10% per år av verksamhetens nettokostnader, vilket innebar att Uddevalla i genomsnitt investerade för drygt 10% av sina nettokostnader per år under perioden. 16 kommuner i länen investerade mer och 38 kommuner investerade mindre under perioden. Genomsnittsvärdena för länen uppgick till 9% för 2011 och 2012 samt 8% under Detta gav ett genomsnittligt värde för länen på närmare 9% per år under Minskningen 2013 beror på att VA-investeringarna överförts till kommunalt bolag. Investeringsvolymen har ökat något under de senaste åren i svenska kommuner och en förklaring till detta är att de större investeringar som gjordes under och 1970-talen i infrastruktur och lokaler nu måste refinansieras. Det kan också konstateras att kommunerna i Västra Götaland och Hallands län under de senaste åren har legat på en genomsnittlig investeringsvolym jämfört med snittet i Sverige. Skattefinansieringsgrad av investeringarna För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, för de flesta kommuner, när den löpande driften finansierats en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet skattefinansieringsgraden av investeringarna. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100% eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. Nyckeltalet behöver inte alltid ligga över 100% utan lämplig nivå beror lite på vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har. För många svenska kommuner krävs dock en god skattefinansieringsgrad av investeringarna, så att inte skulderna ökar mer inför framtiden och därigenom minskar framtida skattebetalares konsumtionsutrymme. För länens kommuner uppgick skattefinansieringsgraden av årets investeringar i genomsnitt till 87%, 95% samt 108% under de tre studerade åren. Detta gav en genomsnittlig länsskattefinansieringsgrad av investeringarna på 96%, vilket i princip innebar att den genomsnittliga kommunen kunde finansiera sina investeringar med skatteintäkter. Uddevallas siffror uppgick till 77%, 54% och 75%, vilket innebar en genomsnittlig skattefinansieringsgrad av investeringarna på 69% för perioden. I jämförelse med länens snitt var Uddevallas skattefinansieringsgrad klart svagare under perioden. Det förklaras dels av en något högre investeringsvolym än snittet i länet, men det är framför allt 2012 års låga skattefinansieringsgrad som slår igenom. Detta år var resultatet före extraordinära poster lägre än länsgenomsnittet samtidigt som investeringsvolymen relaterad till verksamhetens nettokostnader var större än länsgenomsnittet. Ovanstående innebar att Uddevalla inte fullt ut kunde finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta försvagar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden. Poängen för skattefinansieringsgraden av investeringar i den finansiella profilen har under perioden för Uddevalla pendlat mellan en 3:a 2011, en 2:a 2012 och tillbaka till en 3:a Soliditet inkl. pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna rapport används soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Uddevalla hade 2013 en soliditet som var svagare än snittet i länen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till 1% för Uddevalla jämfört med genomsnittet som uppgick till 7%. Mellan 2011 och 2013 uppvisade Uddevalla utvecklingsmässigt en något starkare positiv utveckling jämfört med snittet bland kommunerna i länen. Kommunen redovisade en förbättrad soliditet med 3 procentenheter från 2% till +1%, medan den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 2 procentenheter, från 5% till 7% hade 15 kommuner en lägre soliditet än Uddevalla, tre kommuner låg på samma nivå och 36 kommuner hade en högre soliditet. Detta innebar en 3:a i den finansiella profilen, vilket var samma som under 2011 och Kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. Det bör aldrig analyseras som ett eget nyckeltal utan ställas i relation till soliditetens utveckling. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens KFi Finansiell profil

Finansiell profil. Marks kommun 2010 2012

Finansiell profil. Marks kommun 2010 2012 Finansiell profil Marks kommun 2010 2012 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...17 Förklaringar

Läs mer

Finansiell profil. Hjo kommun 2009 2011

Finansiell profil. Hjo kommun 2009 2011 Finansiell profil Hjo kommun 2009 2011 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...16 Förklaringar

Läs mer

Finansiell profil. Grästorps kommun 2012 2014

Finansiell profil. Grästorps kommun 2012 2014 Finansiell profil Grästorps kommun 2012 2014 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...17

Läs mer

Finansiell profil. Grästorps kommun

Finansiell profil. Grästorps kommun Finansiell profil Grästorps kommun 2013 2015 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...17

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008 Finansiell profil Uddevalla kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006 Finansiell profil Melleruds kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2005 2007

Finansiell profil Uddevalla kommun 2005 2007 Finansiell profil Uddevalla kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 007 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Strömstads kommun 2004 2006

Finansiell profil Strömstads kommun 2004 2006 Finansiell profil Strömstads kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Färgelanda kommun 2005 2007

Finansiell profil Färgelanda kommun 2005 2007 Finansiell profil Färgelanda kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 007 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil Tanums kommun

Finansiell profil Tanums kommun Finansiell profil Tanums kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

Finansiell profil. Lysekils kommun 2008 2010

Finansiell profil. Lysekils kommun 2008 2010 Finansiell profil Lysekils kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands och Hallands län 008 00... Så tolkar du den

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Finansiell profil Tanums kommun

Finansiell profil Tanums kommun Finansiell profil Tanums kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil. Sävsjö kommun 2011 2013

Finansiell profil. Sävsjö kommun 2011 2013 Finansiell profil Sävsjö kommun 2011 2013 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...12 Förklaringar av de

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil. Skinnskattebergs kommun 2009 2011

Finansiell profil. Skinnskattebergs kommun 2009 2011 Finansiell profil Skinnskattebergs kommun 2009 2011 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Västmanlands län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...11 Förklaringar

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil. Värnamo kommun 2010 2012

Finansiell profil. Värnamo kommun 2010 2012 Finansiell profil Värnamo kommun 2010 2012 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...11 Förklaringar av de

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun

Finansiell profil Melleruds kommun Finansiell profil Melleruds kommun 00 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 00 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Finansiell profil. Eksjö kommun 2012 2014

Finansiell profil. Eksjö kommun 2012 2014 Finansiell profil Eksjö kommun 2012 2014 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...12 Förklaringar av de fyra

Läs mer

Finansiell profil. Huddinge kommun 2010 2012

Finansiell profil. Huddinge kommun 2010 2012 Finansiell profil Huddinge kommun 2010 2012 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Stockholms län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...13 Förklaringar av de

Läs mer

Finansiell profil. Sävsjö kommun 2009 2011

Finansiell profil. Sävsjö kommun 2009 2011 Finansiell profil Sävsjö kommun 2009 2011 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...11 Förklaringar av de

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009 Finansiell profil Melleruds kommun 007 009 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 007 009................. Så

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Finansiell profil. Trelleborgs kommun 2010 2012

Finansiell profil. Trelleborgs kommun 2010 2012 Finansiell profil Trelleborgs kommun 2010 2012 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Skåne...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...14 Förklaringar av de fyra

Läs mer

Finansiell profil. Kävlinge kommun 2012 2014

Finansiell profil. Kävlinge kommun 2012 2014 Finansiell profil Kävlinge kommun 0 0 Innehåll Inledning syfte med rapporten... Finansiell analys av kommunerna i Skåne... Så tolkar du den finansiella profilen!... Förklaringar av de fyra perspektiven

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Finansiell profil. Tyresö kommun

Finansiell profil. Tyresö kommun Finansiell profil Tyresö kommun 2009 2011 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Stockholms län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...13 Förklaringar av de

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Finansiell profil. Tranås kommun 2008 2010

Finansiell profil. Tranås kommun 2008 2010 Finansiell profil Tranås kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län 008 00... styrkor och svagheter hos kommunerna i Jönköpings län Så

Läs mer

Finansiell profil Sävsjö kommun

Finansiell profil Sävsjö kommun Finansiell profil Sävsjö kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län 00 006 styrkor och svagheter hos kommunerna i Jönköpings län Så tolkar

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Finansiell profil Tyresö kommun 2006 2008

Finansiell profil Tyresö kommun 2006 2008 Finansiell profil Tyresö kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell analys av Södertörnskommunerna 006 008 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar av de fyra perspektiven

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005 Finansiell profil Piteå kommun 00 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 00 00 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer