Kompetensutvecklingskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutvecklingskommittén"

Transkript

1 Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten justerar jag när vi är färdiga med dokumentet som inte är helt slutfört, men som duger som diskussionsunderlag. Vi eftersträvar färre livstidsdömda i kommittéer och styrelse, och i stället fler projektgrupper en öppnare förening i vilken ideella krafter strömmar in och ut. Det finns en risk med en alltför dominerande inre krets, som även om den är väldigt kompetent och värdefull, och tjänar som organisatoriskt minne, kan fungera som en spärr mot att andra engagerar sig i föreningen. Vi bör noga överväga nedanstående struktur från förra året för i det ljuset! Kompetensutvecklingskommittén Kommunikationskommittén Medlemskommittén na Tillhandahålla och utveckla kompetenshöjande utbildning för internrevisorer med beaktande av föreningens ekonomiska mål. Tillhandahålla möjlighet att avlägga IIA- certifieringar. Jag föreslår att vi tar bort certifieringen som varken kommittén eller certifieringskoordinatorn kan hänga med i utvecklingen av. Det blir allt mer en IIA Global tjänst och vårt eget engagemang är certifieringsadministration via kansliet och kommer sannolikt att förändras åt marknadsföringshållet via ett promotional agreement. Årligt kursprogram Lärarkartotek Input till Tillhandahålla och utveckla grafiskt enhetliga kanaler för information och kommunikation med olika intressegrupper inom och utom föreningen. Bidra till att relevant information regelbundet når na. Hemsida Nyhetsbrev/särtryck Grafisk profil Bidra till att föreningen är ett efterfrågat och givande yrkesforum för internrevisorer hos befintliga och tillkommande genom att kartlägga och identifiera nas förväntningar på föreningen i avsikt att förening ska leverera efterfrågad medlemsnytta skapa intresse för ideellt arbete/ föreningsuppdrag och identifiera resurser för föreningsverksamh eten. Ny ordförande och nya ledamöter. Jag och kansliet kommer att ta kontakt för att få till det integrerade arbetssätt ideella/betalda krafter vi har i de andra kommittéerna. Vi bör fundera över om Medlemskommitténs arbete är/bör vara en process, d v s skall ha en kommitté, och vad den mer konkret i så fall levererar för output - eller om det arbete som utförs/bör utföras snarare har karaktär av projekt, som t ex genomförande av ett seminarium för nya. Hög anslutningsgrad, nöjda

2 verksamhetsplan/budget Regelbunden rapportering till styrelse och Borde inte kravet på kommittéerna snarare vara Regelbunden rapportering via nyhetsbrev och hemsida så sköter jag och kansliet rapporteringen till styrelsen? Självklart fortsätter vi att kalla in ordförande i kommittéer och andra arbetsgrupper enligt ett roterande schema till styrelsemöten. Jag planerar också att ta med kansliet, t ex för rapportering om utveckling av hemsida. Input till verksamhetsplan/budget Regelbunden rapportering till styrelse och Medlemsundersökn ingar Input till verksamhetsplan/b udget Regelbunden rapportering till styrelse och Ordförande Rasmus Forsblad Urban Eklund Mikael Sparreskog har meddelat att han har Ledamöter Uppdateras efter kontroll mot hemsida och avstämning med ordförande Lina Billström Tanja Bulatovic Janica Cronedal Hélena Gulay Janica Cronedal Susann Lindqvist Gunilla Werner Carlsson (CIA- ansvarig) Se ovan om certifiering under Kompetensutvecklingskommittén. Vi måste undersöka med IIA Global hur en trolig avveckling av vårt certification agreement kommer att ske. Kommer vi att ha kvar ett fortsatt avvecklingsansvar som certification agreement institute när vi troligen går över till promotional agreement. Troligen bör en kanslist ta över som certification coordinator för snabb och löpande kontakt med IIA Global. Roberto Bernacca Maria Hansson Lindgren Leif Zetterberg, redigering och layout Aktiviteter som kräver användning av föreningens resurser ska godkännas av styrelsen och därefter samordnas med kansliet. Skall det inte godkännas av GS/VD som i sin tur stämmer av med styrelsen om det är för verksamheten väsentliga frågor eller belopp utanför budget? tagit över som ordförande Gunilla Liljeroth Moa Hagman Yvonne Palm har lämnat kommittén. Anna Gabrielsson har meddelat att hon lovat vara med på ett möte till och sedan lämnar kommittén.

3 Arbetsgrupper IR-dagarna 2014 IR-dagarna 2016 Chefsnätverk Stadgar na Kompetensutv eckling för och mycket viktig finansiering av verksamheten. Konferens med c:a 250 deltagare Kompetensutv eckling för och mycket viktig finansiering av verksamheten. Konferens med c:a 350 deltagare Kanske kan det bli väsentligt fler om vi får lojalt stöd av andra europeiska institut i marknadsföringen och om vi riktar oss bredare än bara mot internrevisorer, även till riskhanterare, compliance Ger cheferna en möjlighet till erfarenhetsutb yte och föreningen värdefull input om chefernas förväntningar på föreningen och deras kunders förväntningar på utveckling av professionen. Aktivt nätverk Nätverket för chefer med personalansvar vid statliga myndigheter är på gång, och det vore värdefullt Tydlig grund för verksamhet, ansvar och befogenhet Uppdaterade stadgar Ordförande??? GS/VD Ledamöter???

4 na Ordförande Ledamöter Internationella Att, för styrelsens räkning, genom deltagande i IIA:s eller ECIIA:s styrelse eller kommittéer samt IIA:s Executive Leadership Team och European CEO s,, bevaka den internationella utvecklingen i branschen samt informera om denna. Aktivt kommunicera den internationella utvecklingen, och IIA Swedens syn på den, till na och övriga grupper, nätverk och kommittéer. Identifiering och beredning av nomineringar av kandidater till IIA- och ECIIA- uppdrag till styrelsen baserat på riktlinjer och kriterier beslutade av styrelsen, och bereder på så vis ärendet åt styrelsen. I huvudsak öron mot omvärlden, men är inte det en process, d v s bör vara en kommitté? Rapportering till och styrelse i första hand via hemsida. Förslag till internationella nomineringar till styrelsen för beslut. Förslag till seminarier, om internationell yrkesutveckling genom att aktivt följa, utveckla, påverka, samarbeta, och rapportera om internationell internrevision. GS/VD Borde det inte vara Lotta som är med i PCB och i IIA styrelse? Lars Agerberg Sten Bjelke Yrkesfrågor Påverka och utveckla policy beträffande internrevisionspraxis som kommer till nytta. I detta ligger att informera om, tolka, och vid behov utarbeta rekommendationer beträffande olika standarder. I detta ligger även att utarbeta förslag på remissvar åt styrelsen. Förberedande organ för policyfrågor åt styrelsen beträffande internrevision. Utarbeta förslag på remissvar åt styrelsen. Är inte detta, om något, en kommitté? Central för utvecklingen av vår profession. Gruppens arbete publiceras i första hand via hemsida samt även via andra utskick och kommer på så sätt na till nytta Olof Arwinge Johan Isaksson Thomas Ivarsson

5 Peter Funck Gunilla Liljeroth Hans Löfgren Larry Ribbeklint Arne Zetterström Charlotta Löfstrand Hjelm Klas Schöldström Carl- Johan Lundström Karin Olausson Fredrik Söder Magnus Wiking

6 Arbetsgrupper na Ordförande Ledamöter IT- nätverket ISK-gruppen (i samarbete med FAR) Lyfta fram IT- relaterade frågor till alla för att öka yrkeskompetensen om IT och dess roll och risker i våra verksamheter på en strategisk nivå. Samarbete med ISACA inom ramen för vårt motto progress through sharing. Roger Karlsson Har aviserat att han vill lämna över stafettpinnen. Våra ledamöter i arbetsgruppen bidrar till ISK- gruppens övergripande mål som är viktiga i sig för oss. I tillägg till det verkar de för: en bättre förståelse för internrevisionens roll att ge styrelsen kvitto på att ISK genomsyrar organisationen och fungerar som man tänkt sig, och att Internrevision alltid nämns i olika dokument som tas fram av arbetsgruppen, som en viktig del av helheten. Föremål för diskussion med FAR och bör diskuteras i vår styrelse, hur vi lämpligen arbetar vidare med marknadsföring av ISK, vilket är ett viktigt steg i marknadsföring av internrevision. Bearbetning av marknaden via presentationer, artiklar och annat. Anders Hult Lämnar över stafettpinnen. IIA Swedens representanter: Ann- Charlotte Klingberg Torbjörn Wikland Fortfarande ej beskrivna i Uppdragsbrev: Statligt nätverk (Stina Nilsson Kristiansson), Finansiellt nätverk (Gregor Gröblacher har lämnat över stafettpinnen till Jakob Nordin, Danske Bank), Privat nätverk (vilande), Akademi (Klas Schöldström), ADR (Klas Schöldström t f), certifieringskoordinator borde egentligen beskrivas som en separat funktion men det kan vi nog lämna därhän mot bakgrund av utvecklingen inom IIA på detta område. Etiknämnd (Gunilla Werner Carlsson, Anna Blondell ) har en egen instruktion, d v s ej uppdragbrev.

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer