Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Professionalisering IIA identitet förstärkt Medlemsnytta Strandvägen 7 A, Stockholm Telefon: Fax: Organisationsnr:

2 Sammanfattning... 3 Arbetet mot mål beslutade vid styrelseseminarium har gått fortare och långt bättre än förväntat!... 3 Bakgrund... 4 Allmänt... 4 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom... 4 Vår verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren... 4 IIA Institute Agreement... 5 IIA:s Mission och Strategy är vår... 5 IIA Mission och Strategy... 5 IIA Sweden strategi Arbetsglädje och realistiska förväntningar är centralt för framgång!... 5 Verksamheten Inledning... 6 Kommunikation... 7 Hemsidan har varit föremål för stark utveckling och en ny väsentligt förbättrad version lanseras under mars 2011!... 7 Kompetensutveckling... 8 Lägre omsättning men bättre resultat... 8 Rekorddeltagande vid kurser och seminarier!... 8 Internrevisionsdagarna en mycket uppskattad konferens med högsta deltagandet hittills!... 8 Vi vill särskilt tacka våra sponsorer... 9 Vårt 60- årsjubiléum firas med Internrevisionsdagarna 2011 på Grand Hotel... 9 Allt fler ansluter sig till certifieringsprogrammet och certifierar sig! Vi har nu 101 CIA! Ett akademiskt genombrott kurs i internrevision vid Mastersutbildningen vid Stockholms och Uppsala Universitet! 11 Audit Director Roundtable, en uppskattad verksamhet Översättning av IPPF Kvalitetsutveckling Common Body Of Knowledge (CBOK) Study nu klar att analyseras och distribueras Revisionsutskottets förväntningar på internrevisionen Kvalitetssäkringsuppdrag är utmärkta tillfällen till marknadsföring av internrevisionen Vi har medverkat i ESV:s Revisionsråd och försökt bidra till nöjdare internrevisionskunder i staten Vi planerar att skapa en kvalitetsgrupp Vi medverkade vid näringslivsdagar vid Stockholms och Lunds universitet Medlemsutveckling Störst tillväxtpotential i privat sektor Kön Kontaktarbete nationellt och internationellt Konkurrensen hårdnar! IIA Globals ekonomi förbättras Project Constellation, att bryta ut North America ur Global is very, very, very complicated Utvecklingspotential för vår egen governance Borde IIA vara en paraplyorganisation även för andra professioner, som till exempel riskhanterare och internal control professionals? Vi medverkade och påverkade IIA:s strategi vid Global Council Vi kan vara stolta över vår representation inom IIA:s internationella kommittéer, inom ECIIA och det globala och europeiska nätverket av Chief Staff Officers Vi har fortsatt samarbetet inom IIA, framför allt inom Norden och Europa Vi har ett väl fungerande europeiskt nätverk av Chief Staff Officers Arbeta i en positiv anda med förtroende för varandra! Kansli Föreningsarbetet Administrativt Nätverk Etiknämnden Valberedning Vad händer under 2011? Summan av våra idéer är betydligt större än vad våra betalda och ideella krafter kan klara av Vi har som målsättning att genomföra fler seminarier Ekonomi

3 Sammanfattning 2010 har varit en utmaning i det att vår arbetande styrelseordförande, numera Past President, Guidon Berggren avgått efter fem års enträget arbete, då han inte bara lett och drivit på, utan även i hög grad medverkat i det operativa och administrativa arbetet i verksamheten. Andra utmaningar har varit att ideella krafter i nätverk och kommittéer samt betalda krafter på kansliet gradvis försvinner i takt med att fyrtitalisterna går i pension. Vid årsmötet den 15 april valdes Charlotta Löfstrand Hjelm till ny ordförande. Den nya styrelsen beslutade vid ett seminarium den maj att vi skulle göra ett omtag, på vår resa From Good to Great. Styrelsen beslutade: Vi möter utmaningen att gå vidare i enlighet med IIA:s professionaliseringsstrategi, mot förstärkt IIA identitet och ökad medlemsnytta genom att arbeta fokuserat med att ta tag i fundamentet för vår verksamhet och satsa på att bygga en trygg finansiell och administrativ plattform. o Avgörande för framgång är att arbetet sker i en glad och positiv anda präglad av kontinuerlig varaktig förbättring. En förutsättning för arbetsglädje är att vi har realistiska förväntningar på vad våra begränsade ideella och betalda krafter kan bidra med. o En bättre soliditet och likviditet, och hantering av successionen på kansliet, i en positiv anda arbeta mot personoberoende i ständig förändring, är prioriterat som nödvändiga förutsättningar för vår fortsatta resa. o Systemstödet måste förbättras, särskilt vad avser hemsida, medlemsregister och ekonomiadministration. o Som vanligt har vår årliga konferens Internrevisionsdagarna varit ett nyckelevent. Intill dess att vi har byggt upp en bättre soliditet så är det absolut nödvändigt att varje år lyckas med konferensen. o Det samarbete med Far som har inletts skall i första hand koncentreras till utbildningsområdet och den gemensamma arbetsgruppen för marknadsföring av god intern styrning och kontroll. o Slutligen bedömdes utvecklingen av internrevisionen i staten vara ett viktigt område. När vi lagt den administrativa grunden enligt ovan så flyttar vi tillbaka vårt fokus till den operativa verksamheten som för oss vidare mot målen med verksamheten. Vi kommer gradvis att flytta fokus till att rekrytera ideella krafter för operativt projektarbete mot målen med verksamheten. Arbetet mot mål beslutade vid styrelseseminarium har gått fortare och långt bättre än förväntat! Vi har genomfört en organisationsförändring och har nu ett kansli som motsvarar de krav styrelsen ställde vid seminariet maj Resultatet efter finansiella för IRF och ISAB var 672 (68 ) och vi går in i 2011 med en väsentligt bättre soliditet och likviditet, och budgeterar ett överskott för Vi har skapat en ny hemsida som klarar att ta över rollen som primärt verktyg för kommunikation med medlemmarna. Vi hade än en gång rekorddeltagande på Internrevisionsdagarna med 237 (230) deltagare och ett ekonomiskt resultat och utvärdering i paritet med föregående år. Vi har även arbetat vidare med Farsamarbetet och den statliga kvalitetsutvecklingen i enlighet med styrelsebeslut. Vi har gjort ett genombrott på det akademiska området i och med att internrevision nu är en kurs i Stockholm Uppsala Universitets Master Program of Accounting, Auditing and Analysis (SUMA) Kursen har c:a 50 deltagare, och vi kommer nu att få en högst väsentlig effekt, ringar på vattnet, av att studenter utexamineras varje år med en grundläggande förståelse för vad internrevision enligt god internationell sed, International Professional Practices Framework (IPPF), är. Vi har således lagt de nedersta tegelstenarna i fundamentet, den trygga finansiella och administrativa plattformen och planerar nu för 2011 att utveckla den ideella verksamheten på vägen mot våra strategiska mål

4 Bakgrund Allmänt Arbetet med strategi och verksamhetsplan för 2010 utgick från IIA:s strategi som vi enligt det Institute Agreement vi undertecknat har att följa. IIA:s strategi är avstämd mot vår egen lokala. Avstämningen har presenterats i styrelsen och slutsatsen var att vår egen strategi passade som hand i handske med IIA:s strategi. Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för aktieägarna. I vårt fall är det snarare tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Vår verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren Vår verksamhet i bolaget Internrevisiorernas Service (ISAB) AB har utvecklats i snabb takt de senaste åren, från en korvkiosk med en omsättning strax över 2 miljoner kronor, till ett småföretag med en omsättning på runt 6 miljoner de senaste fem åren Vi har inte riktigt det underlag vi behöver för en detaljerad jämförelse med 2004, men förklaringen till omsättningsökningen är i huvudsak hänförlig till Internrevisionsdagarna, bl a sponsring och kursavgifter, men även serviceavgifter, Audit Director Roundtable, certifiering och jobbannonser på hemsidan har lämnat väsentliga bidrag. Den latenta risken i omsättningsökningen ligger nästan uteslutande i deltagande och i viss mån sponsring av Internrevisionsdagarna. Kurserna bidrar inte så mycket till nettoresultatet och en - 4 -

5 reducerad volym under 2010 har till och med resulterat i ett bättre resultat eftersom vi fokuserat på de mer lönsamma kurserna med högre deltagande, och reducerat utbildningsadministratörens tid. IIA Institute Agreement Internrevisorernas Förening (IIA Sweden) undertecknade den 18 november 2007 ett Institute Agreement med IIA. Avtalet är ett nytt kompanjonskap mellan IIA och filialer affiliates över hela världen som bygger på åtaganden commitments, i stället för rättigheter rights och skyldigheter obligations. Syftet var att förnya vårt åtagande att gemensamt bygga en sant global organisation, med ett gemensamt uppdrag mission och syfte purpose, flexibel för att kunna ge utrymme för lokala preferenser. IIA:s Mission och Strategy är vår Innebörden av att vi undertecknade Institute Agreement enligt ovan är att IIA:s Mission och Strategy blev vår och vi har arbetat i enlighet med nedanståend mission, vision och strategi som anpassats till våra specifika förutsättningar. IIA Mission och Strategy The Institute of Internal Auditors (IIA) bildades 1941 och är an international professional association of more than 170,000 members with global headquarters in Altamonte Springs, Fla., United States. Throughout the world, The IIA is recognized as the internal audit profession's leader in certification, education, research, and technical guidance... IIA Mission The mission of The Institute of Internal Auditors is to provide dynamic leadership for the global profession of internal auditing IIA STRATEGIC PLAN (Updated as of December 4, 2010) By 2014: I. INTERNAL AUDITING IS UNIVERSALLY RECOGNIZED AS A PROFESSION To accomplish this The IIA: II. DEFINES THE PRINCIPLES OF THE PROFESSION AND ASSURES THAT THE PRINCIPLES ARE AVAILABLE SEAMLESSLY WORLDWIDE III. ASSURES ADHERENCE TO PROFESSIONAL REQUIREMENTS IV. IS THE PREFERRED PROVIDER IN THE RESEARCH DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE TO ADVANCE THE PROFESSION V. IS SEEN BY ITS MEMBERS AND OPERATES AS ONE GLOBAL ORGANIZATION VI. ENSURES LONG-TERM FINANCIAL VIABILITY AS AN ORGANIZATION IIA Sweden strategi Vid årsmötet den 15 april valdes Charlotta Löfstrand Hjelm till ny ordförande. Den nya styrelsen beslutade vid ett seminarium den maj att vi skulle göra ett omtag, på vår resa From Good to Great. Vi möter utmaningen att gå vidare i enlighet med IIA:s professionaliseringsstrategi, mot förstärkt IIA identitet och ökad medlemsnytta genom att arbeta fokuserat med att ta tag i fundamentet för vår verksamhet och satsa på att bygga en trygg finansiell och administrativ plattform. Vi vill också att ledande beslutsfattare skall kunna lita på internrevisionen som tillför värde genom ökad professionalism och högre kvalitet i den tjänst vi levererar till våra uppdragsgivare. Arbetsglädje och realistiska förväntningar är centralt för framgång! Avgörande för framgång är att arbetet sker i en glad och positiv anda präglad av kontinuerlig varaktig förbättring. En förutsättning för arbetsglädje är att vi har realistiska förväntningar på vad våra - 5 -

6 begränsade ideella och betalda krafter kan bidra med. Vi arbetar med 3 betalda manår på kansliet och totalt ungefär 1 manår ideellt arbete. Det är också viktigt att vi inte reviderar varandra. När vi arbetar ideellt för Internrevisorerna är vi lojala arbetare i tjänstefabriken och belöningen vi får är att utvecklas i enlighet med IIA:s motto Progress through sharing. Resurser har sedan länge identifierats som den viktigaste grundläggande orsaken till problem i SWOT-analysen, och 2010 har i hög grad handlat om att säkra de administrativa resurserna på kansliet. I första hand krävdes en bättre soliditet och likviditet, och hantering av successionen på kansliet, att i en positiv anda arbeta mot personoberoende i ständig förändring. Systemstödet behövde också förbättras, särskilt hemsida, medlemsregister och ekonomiadministrationen. Som vanligt var vår årliga konferens Internrevisionsdagarna ett nyckelevent. Intill dess att vi har byggt upp en bättre soliditet så är det absolut nödvändigt att varje år lyckas med konferensen. Ett samarbete med Far hade inletts och den nya styrelsen beslutade att samarbetet i första hand skulle koncentreras till utbildningsområdet och den gemensamma arbetsgruppen för marknadsföring av god intern styrning och kontroll. Slutligen bedömdes utvecklingen av kvaliteten av internrevisionen i staten, d v s mot nöjda kunder i form av styrelse och GD, vara ett viktigt fokusområde. När vi lagt den administrativa grunden enligt ovan så flyttar vi tillbaka vårt fokus till den operativa verksamheten som för oss vidare mot målen med verksamheten. Vi kommer gradvis att flytta fokus till att rekrytera ideella krafter för operativt projektarbete mot målen med verksamheten. Verksamheten 2010 Inledning Vi växer och en grundläggande orsak till att vi inte fullt ut når våra övergripande mål är bristande resurser i form av tid och pengar. Vi blir emellertid hela tiden bättre på det mesta. Vi får positiva omdömen i utvärderingar och i från medlemmarna. Marknaden växer för internrevision och yrket har fått ett uppsving. Samtidigt märker vi tydligare tecken på konkurrens från närliggande professioner. Vi behöver mer ideella resurser: Som känner engagemang i sitt yrke och vill utvecklas genom att arbeta mot IIA:s och IIA Swedens mål. Som har tid till förfogande. Vi kommer under 2011 att försöka komplettera kommittéarbete med arbete i projektform. Centralt är att det ideella och betalda arbetet mot våra mål av individen skall upplevas vara utvecklande och ske med glädje! - 6 -

7 Kommunikation Hemsidan har varit föremål för stark utveckling och en ny väsentligt förbättrad version lanseras under mars 2011! Vi planerar att lansera en ny väsentligt förbättrad version av hemsidan den 31 mars 2011 som blir vårt primära informations- och nyhets(kommunikations) forum. Den nya hemsidan står på en ny teknisk plattform, har en ny struktur som är baserad på besökarnas intresse av information i stället för den tidigare strukturen som följde vårt organisationsschema. Den nya hemsidan har också fått en ny utformning layoutmässigt så att det som är av störst intresse för medlemmarna kommer först i blickfånget. Utbildningen har nu fått en mer framträdande plats. Vi räknar med att hemsidan kommer att i huvudsak ha intern trafik från medlemmarna och ett mer begränsat inslag av extern trafik. Därför kommer den att innehålla ett begränsat inslag om ägarstyrning, riskhantering, och framför allt internrevision på svenska, och i stället länka vidare till IIA Globals och ECIIA:s hemsidor efter mycket korta introduktioner på svenska. Vi måste vidareutveckla vägar att gå, och att inte gå, på vår hemsida. Allra viktigast för en hemsida är dess innehåll och det kommer att vara en stor utmaning för oss, att löpande fylla hemsidan med nytt spännande och relevant innehåll. Här har alla våra ideella krafter en viktig roll! Därefter är det den grundläggande layouten som är viktigast. Tänk en flygplats utan skyltar om vart man skall gå inte bra! Vi tror att vi den nya hemsidan har en väsentligt förbättrad layout, och den kommer som allt annat vi gör vara föremål för kontinuerlig varaktig förbättring. I det sammanhanget välkomnar kansliet konstruktiva förslag från medlemmarna till Den nya hemsidans design, färg och form, har också utvecklats inom ramen för IIA Globals grafiska profil, i riktning mot ECIIA:s rena, klara skandinaviska design. InternreVision I och med att den nya hemsidan nu blir föreningen primära informations- och nyhetsforum kommer tidningen InternreVision på sikt att ta formen av regelbundna nyhetsbrev som ska utgöra ett komplement till hemsidan. Internal Auditor Vi kommer på försöksbasis att distribuera Internal Auditor till alla medlemmar. Ledamöter Kommunikationskommittén Urban Eklund, Ericsson Tel: , Roberto Bernacca, Uppsala Universitet Tel: , Jonas Calles, Loomis AB Tel: , Leif Zetterberg, redigering och layout Tel: , Journalister sökes! Kommittén är ständigt på jakt efter nya skribenter samt nyheter och/eller åsikter. Har du en journalistisk ådra, så ring någon av oss! - 7 -

8 Kompetensutveckling Lägre omsättning men bättre resultat Vi har under 2010 genomfört färre kurser och seminarier än föregående år och det har resulterat i att omsättningen har minskat från 1,5 till 1 miljon (37 %). Resultatet efter finansiella har emellertid förbättrats från 30 till 104. Förklaringen är att vi kunnat dra ner på kostnaderna för kursadministrationen. Övergripande är slutsatsen densamma som de senaste tre åren, att vi har för liten kritisk massa och för liten medlemsomsättning för att orka bära en heltidsanställd utbildningsadministratör. Under 2011 kommer vi att öka antalet intressanta gratisseminarier för att ge bättre valuta för medlemsoch serviceavgifterna. Vi har redan bjudit in till: Guidance on the 8th Directive EU Company Law Directive ett seminarium den 8 mars i samarbete med Swerma. Elisabeth Styf och Torgny Bogärdhe presenterar. Från "need-to-know" till "need-to-share", en (r)evolution inom Identity & Access Management ett seminarium den 22 mars i samarbete med ISACA. Vi arbetar fortsatt för att hitta yngre lärare som komplettering till vår erfarna och mycket uppskattade lärarkår, och är glada att ha kunnat notera ett ökat intresse. Rekorddeltagande vid kurser och seminarier! Under året har Internrevisorerna hållit nedanstående kurser och seminarier med sammanlagt 177 deltagare (178, 2009, 168, 2008 och 165, 2007). 177 deltagare vid våra kurser innebär ett rekorddeltagande då de två kurserna i samarbete med Far Akademi inte är medräknade. En stor andel av föreningens medlemmar har således deltagit i våra kurser och på det sättet blivit bättre internrevisorer. Utöver de kurser som föreningen ger har vi under året introducerat en CIA förberedande kurs som ett sätt att ytterligare underlätta för internrevisorer att bli certifierade. Ett nytt inslag för i år är det fördjupade samarbete med Far kring kursen Intern styrning och kontroll som gör att vi dels får bättre beläggning på kursen och dels kan sprida den unika kompetens vi internrevisorer till fler som arbetar med dessa frågor. Utbildningar under år Grundkurs i internrevision 2. Intern Styrning och Kontroll, en ny kurs i samarbete med Far Akademi kördes vid två tillfällen. 3. Quality Assessment 4. Översiktskurs i IT-revision 5. Writing effective reports 6. CIA förberedelsekurs (kördes ej 2009) 7. IPPF 8. Risk Management and Corporate Governance, en ny kurs baserad på case studies. Följande kurser kördes 2009 men inte Risk Based Internal Audit 2. Den interna kontrollen utifrån COSO, 2 ggr 3. Verksamhetsinriktad revision Vi har genomfört 2 (2) gratis Värt att veta om IT-seminarier under året juni 2010 IT-Styrning i teori och praktik april 2010 Ny informationssäkerhetsföreskrift från MSB Internrevisionsdagarna en mycket uppskattad konferens med högsta deltagandet hittills! Den årliga konferensen är en av föreningens absolut viktigaste aktiviteter och den gör det möjligt för oss att genomföra många andra av våra aktiviteter. Mer än hälften av föreningens medlemmar brukar delta och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor samt ta del av föredrag och presentationer i aktuella ämnen som påverkar yrkesutvecklingen

9 Antalet deltagare i år blev det högsta hittills - inklusive arrangörer och talare 237 (230). Vi vill särskilt tacka våra sponsorer Platinasponsorer: Deloitte, PricewaterhouseCoopers och Transcendent group. Guldsponsorer: KPMG, Swedbank och SEB. Vi är väldigt glada för att konferensen blev så uppskattad, med ett medelbetyg 4,30 nära förra årets toppnotering på 4,57 på en skala från 1 6. Vårt 60-årsjubiléum firas med Internrevisionsdagarna 2011 på Grand Hotel I år är det 60 år sedan internrevisorernas förening i Skandinavien bildades. Det firar vi den 1 2 september i samband med Internrevisionsdagarna 2011 på Grand Hotel under temat Kurage, Kreativitet och Kvalitet. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett program och i gruppen ingår Guidon Berggren, Bernt Gyllenswärd, Sofia Johansson, Roger Karlsson, Bengt Lundberg, Martin Malm och från kansliet Hanna Bäck. Marknadskommittén och generalsekreteraren är också involverade på olika sätt. Vår 60-årsjubiléum sammanfaller med IIA:s 70-årsjubiléum. Här kan du läsa om sjuttioårsfirandet: 70/. Internrevisionsdagarna 2012 Arbetsgruppen för Internrevisionsdagarna 2012, i vilken Peter Funck och Harald Lööf ingår, har inlett sitt arbete med att preliminärboka Stockholm Waterfront oktober Utbildningskommittén 2010 Utbildningskommittén arbetar med att underhålla och uppdatera Internrevisorernas utbildningar och seminarier. För oss internrevisorer är det mycket viktigt att vi kontinuerligt vidareutvecklar och förkovrar oss och för att hjälpa till med detta har Internrevisorerna ett omfattande utbildningsprogram för allt från helt nya interrevisorer till de mer erfarna. Att kompetensutveckla sig gör att förtroendet för oss ökar och vi får lättare att leverera värde till de organisationer vi arbetar för, oavsett om det är som anställd eller som konsult. Kommittén har under året haft följande medlemmar: Helena Gulay, Electrolux (ordförande) Rasmus Forssblad, GE Money Bank (tf. Ordförande) Ulla-Kari Fällman, KPMG (ledamot) Tanja Bulatovic, SIDA (ledamot) Lina Billström, Svenska Spel (ledamot) Per Creuzer (ledamot) Rasmus Forsbladh vill som t f Ordförande: Rikta ett stort tack till kommittén för alla engagerade och givande diskussioner kring hur vi kan förbättra föreningens kursutbud och ser fram emot ett givande samarbete under Också passa på att tacka Linda, Hanna och Mikael på kansliet som har en stor del i att utbildningsverksamheten fungerar så bra som den gör. Slutligen rikta ett stort tack till alla våra engagerade lärare som ställer upp i vått och torrt

10 Allt fler ansluter sig till certifieringsprogrammet och certifierar sig! Efter alltför lång tid med både tekniska och administrativa problem har IIA:s system för Certified Internal Auditor (CIA ) och de olika specialexamina Certified Government Auditing Professional (CGAP ), Certified Financial Services Auditor (CFSA ) och Certification in Control Self- Assessment (CCSA ) nu stabiliserats. Det har också gjort att våra svenska rutiner har kunnat renodlas och vi har fått bra kontroll på hela processen och kan sedan början av 2011 arbeta väsentligt mer tidseffektivt med certifieringsadministrationen. Våra administrativa rutiner fungerar och vi har därför tagit bort den tidigare rabatten på avgifterna, från och med februari 2010 för att få en bättre kostnadstäckning. Vi har ambitionen att ytterligare förbättra vår service under 2011, och därför bland annat aktivt deltagit i IIA:s utvecklingsarbete av de globala rutinerna. Våra Academic Work resurser har snabbt satt sig in i de administrativa rutinerna och kommit till slutsatsen att det inte är lätt att skriva en enkel och kostnadseffektiv work-around problemen med det dåliga globala administrativa systemet, i t ex excel. Bland annat kompliceras arbetet av att man från IIA Global löpande utvecklar det globala systemet, vilket i och för sig naturligtvis är positivt. Vi arbetar för närvarande på en pick the low hanging fruits lösning, det vill säga att vi lokalt automatiserar de mest tidskrävande manuella momenten. I mars 2010 är cirka 70 (80) personer inskrivna i certifieringsprogrammet. Vi har nu 101 CIA! Vi har nu 101 CIA och även om det inte är så mycket i ett internationellt perspektiv så märker vi nu en snabb tillströmning till certifieringsprogrammet. CIA CCSA CFSA CGAP Historien Under Under Certifierade medlemmar 31/ Certifierade under 2010 CIA 1 Tobias Hamilton ICA AB januari 2 Eva- Marie Nilsson Swedbank mars 3 Sonia Perez De Almeida Electrolux April 4 Matilda Geijstedt Swedbank Maj 5 Lina Gidlöf Deloitte juni 6 Cecilia Odergren NCC Construction, juli 7 Joni Heinonen Deloitte augusti 8 Björn Grinde, If Skadeförsäkring, November 9 Kristina Eklöf PWC November 10 Fredrik Berg Ernst & Young December 10 CCSA 1 Nicklas Wallenborg Nordea augusti 1 Certifierade medlemmar 31/

11 Anmälningar till program ca 30 under 2010 CIA I ca 30 CIA II ca 20 CIA III ca 27 CIA VI ca 15 CCSA 1 Ett akademiskt genombrott kurs i internrevision vid Mastersutbildningen vid Stockholms och Uppsala Universitet! Den lyckade satsningen i en första svensk akademisk kurs i ägarstyrning och intern revision i samarbete med Linköpings Universitet 2008, har nu via våra kontakter med i första hand professor Fredrik Nilsson, professor i redovisning i Uppsala resulterat i en kurs i internrevision vid Mastersutbildningen vid Stockholms och Uppsala Universitet (SUMA). Före 2008 fanns ingen som helst akademisk utbildning i internrevision i Sverige, vilket var mycket dåligt i ett internationellt perspektiv för ett välutvecklat land som Sverige. SUMA är ett samarbete mellan Stockholms och Uppsala Universitet som tidigare helt och hållet varit inriktat på redovisning och externrevision. 50 studenter har anmält sig till utbildningen och kommer varje år när de utexamineras att sprida sina kunskaper om god internationell sed i enlighet med the International Professional Practices Framework (IPPF), och vi får en ringar på vattnet effekt. Det är ett mycket glädjande genombrott! Klas Schöldström kommer att göra introduktionsföreläsningen och Uppsala Universitet är intresserat av att ha ytterligare någon föreläsning av en praktiker i en ålder som studenterna kan relatera till. Vi har diskuterat kursen med Mr COSO, professor Larry Rittenberg när han var här och hans förslag var att vi skulle bygga upp det hela inom ägarstyrningen med utgångspunkt från Management Control and Risk, och sedan ställa frågan vad ledningen behöver för att hantera det området, och då blir svaret att man behöver Internal Audit. Larrys erfarenhet var att det är lättare att sälja in Management Control and Risk på studenterna än Internal Audit, och att när man väl gjort det så ser de snart vilket spännande fält Internal Audit är. Två internationellt kända akademiska auktorieter, professorerna Larry Rittenberg och Flemming Ruudh har erbjudit sig att hjälpa Uppsala Universitet med gästföreläsningar och råd om uplägg av kursen. Audit Director Roundtable, en uppskattad verksamhet Audit Director Roundtable (ADR) har som planerat haft fem möten under Finansiell hälsa hos svenska företag och privatpersoner (2010). Roland Sigbladh, marknadschef på UC. 2. Pensionsförsäkringar (2010) David Jonsson och Henrik Uhlén från Söderberg & Partners. 3. Om att förebygga och upptäcka bedrägerier och korruption (2010) Nigel Iyer från Septia Group. 4. Bästa bolagsstyrningsrapportering (2010) Eva Plom, partner på PwC. 5. Scenarioplanering (2010) Ulf Mannervik, vd på NormannPartners. ADR bygger på personligt medlemskap för cirka 15 internrevisionschefer i ledande företag och organisationer. Mötena är endast för medlemmarna och ingen ersättare kan skickas. Till vissa av mötena bjuds en gäst in för en presentation eller ett samtal kring ett visst tema. Genom det personliga medlemskapet byggs relationer upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att utbyta unik information, muntlig och ibland också skriftlig, som man annars inte skulle kunna få del av på ett tillnärmelsevis lika konkret sätt. Mötena är helt inriktade på att vara tillfällen till erfarenhetsutbyte och att ge förnyad inspiration. Tack vare att Roundtable drivs genom IIA ges tillgång till experter, material med mera från IIAs internationella organisation

12 Roundtable är inte uppbyggt med något sidoordnat intresse av att få möta deltagarna som kunder eller potentiella kunder. Genom Roundtable finns det en möjlighet att ytterligare stärka medlemmarnas gemensamma engagemang för internrevision och att få internrevisionscheferna än mer positivt inställda till att internrevisorer i deras avdelningar engagerar sig i IIA, vilket gagnar deras personliga professionella utveckling och revisionsavdelningen. Under 2011 är fem möten inplanerade, i januari, mars, maj, september och november. Översättning av IPPF Vi är nu klara med uppdateringen av översättningen av International Professional Practices Framework (IPPF) till svenska, som lämnats in till IIA för godkännande. Kvalitetsutveckling Kvalitetsutveckling är viktigt: Det är det övergripande fokusområdet i IIA:s strategi, på vägen mot IIA:s strategiska mål. Om vi medverkar till utveckling av bättre kvalitet i svensk internrevision så resulterar det i en effektiv marknadsföring av professionen. Kvalitetsutvecklingsuppdrag ger mycket värdefulla möjligheter till advocacy gentemot viktiga beslutsfattare i styrelser och organisationsledningar. För att vi skall kunna möta de höjda förväntningar på internrevisionen i Sverige som förändringar i vår omvärld och vår externa marknadsföring resulterar i. Under 2010 har området emellertid inte varit prioriterat och vi har under året genomfört färre kvalitetssäkringsuppdrag än föregående år. Kvalitet handlar om kontinuerlig varaktig utveckling och vi gå nu in i den andra femårscykeln för Standard 1312 Externa utvärderingar ska genomföras åtminstone en gång vart femte år och ska genomföras av en kvalificerad oberoende utvärderare eller utvärderingsteam fristående från organisationen. Det kan således börja bli dags att genomföra en andra extern utvärdering. Common Body Of Knowledge (CBOK) Study nu klar att analyseras och distribueras Vi har under 2010 lanserat IIA:s Global Internal Audit Survey - A component of the Common Body Of Knowledge (CBOK) Study som är den mest uttömmande studien av internrevision sedan motsvarande studie gjordes 2006 och den ger internrevisorer över hela världen den senaste informationen om hur vårt yrke utövas. Enkäten är the major driver of all IIA activity och vi är glada att vi denna gång fått en hög svarsfrekvens, på 17 plats bland 104 institut i världen, och det beror på att vi denna gång promotat enkäten ordentligt. Vi har tillsatt en projektgrupp under ledning av Hans Löfgren, som blir ansvarig för analys av resultatet på nordisk basis, tillsammans med våra kollegor i de andra nordiska instituten. Advocacy, marknadsföring av internrevision Advocacy som marknadsföring via väl utvecklade löpande personliga kontakter med viktiga beslutsfattare kallas inom IIA, drar mycket resurser i form av tid och pengar. Vi gör en hel del, och i likhet med de flesta institut i resten av världen skulle vi vilja göra väldigt mycket mer. Ett konkret resultat av våra ansträngningar hittills är att vi numera oftare blir tillfrågade i remissammanhang. Revisionsutskottets förväntningar på internrevisionen IIA:s President Richard Chambers berättade vid Mid-Year Meetings att internationella enkäter pekar på att företags- och organisationsledningar ser utvecklingspotential när det gäller internrevisorers förståelse för verksamheten, och att vi kanske borde ha en bredare rekryteringsbas än det traditionella från revisions- och finansverksamhet

13 Nils Lindholm och Michael Bernhardtz i vår styrelse har startat ett projekt Revisionsutskottets förväntningar på internrevisionen som syftar till att öka vår förståelse för våra kunders förväntningar och anpassa t ex vår utbildning till det. EC green-paper on auditing inskickat till Justitiedepartementet Ett exempel på arbete med remisser är att vi fick en remissförfrågan från Justitiedepartementet avseende EC Green Paper on auditing. Vi kontaktade ECIIA och föreslog att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att skriva ett gemensamt svar, vilket också gjordes. IIA UK & Ireland ställde teknisk expertis till förfogande. ECIIA:s svar skickades sedan in till Justitiedepartementet som vårt svar. Kvalitetssäkringsuppdrag är utmärkta tillfällen till marknadsföring av internrevisionen Vi har noterat att uppdrag inom kvalitetsområdet - Self Assessment With Independent Validation (SAWIV) kan vara utmärkta instrument för att marknadsföra internrevisionsprofessionen via de ofta nära och förtroendefulla kontakter med styrelseordförande och VD/GD som uppstår i samband med uppdragen. Bok om Intern Styrning och Kontroll Inom ramen för vårt samarbetsprojekt med Far om Intern Styrning och Kontroll togs initiativet till en bok om intern styrning och kontroll som skrivits av vår Torbjörn Wikland som var vår ordförande för några år sedan. Vi har medverkat i ESV:s Revisionsråd och försökt bidra till nöjdare internrevisionskunder i staten Under 2010 har vi medverkat i ESV:s revisionsråd, vars ledamöter tillsatts av regeringen för att bidra till ESV:s uppdrag att samordna och utveckla internrevision i statens kvalitet. Från och med 2011 kommer ESV själva att tilsätta ledamöterna och inleder med att byta ut ledamöter som suttit i fem år i rådet. Vi har bland annat betonat vikten av en djupare förståelse för grundläggande kvalitetskoncept som till exempel kontinuerlig varaktig förbättring och positiv attityd till brister, då korrigering av de grundläggande orsakerna till dessa brister bär med sig möjligheter till nöjdare kunder i styrelser och myndighetsledningar, vilket är vad kvalitet ytterst handlar om. Vi planerar att skapa en kvalitetsgrupp Vi arbetar vidare på att utveckla extern kvalitetssäkring av internrevisionen i Sverige. Vi planerar bland annat att skapa en kvalitetsgrupp som kan medverka till utveckling av internrevisionens kvalitet i Sverige. Vi medverkade vid näringslivsdagar vid Stockholms och Lunds universitet Vi medverkade vid Ekonomernas Dagar vid Stockholms universitet VT 2010 för att marknadsföra internrevisionsyrket och IIA Sweden hos studenterna. Vi medverkade även för första gången vid motsvarande evenemang i Lund VT Våra team gjorde en uppskattad insats. Dels är det nu betydligt fler studenter som vet vad internrevision är, dels har vi fått ett stort antal nya studentmedlemmar till föreningen. Marknadskommittén Marknadskommittén har följande medlemmar: Ordförande: Carina Petersén-Malmström, Skandia Liv; Mikael Andersson, Lantmännen; Anna Blondell, Transcendent Group; Johan Isaksson, SEB

14 Medlemsutveckling Medlemskommitténs uppdrag är att arbeta för att höja medlemsantalet i föreningen och att aktivera medlemmarna. Den prioriterade uppgiften för medlemskommittén har varit att arbeta med att öka antalet medlemmar. Kommittén har analyserat vilka branscher som har en potential att öka, gått igenom medlemsfördelning per sektor och konstaterat att den offentliga och finansiella sektorn har medlemmar som väl representeras av yrkesverksamma internrevisorer. Sektorn med konsulter har en minskad trend och hänger ihop med finanskrisen och är svår att påverka för föreningen. Störst tillväxtpotential i privat sektor Den sektorn som, efter att ha inhämtat uppgifter från revisionsbyråerna, har en potential att öka är den privata sektorn. Vi bedömer dock att det kan ta tid, satsningen på medlemstillväxt kräver att vi via en satsning på Advocacy får en bättre förståelse hos styrelser och företags- och organisationsledningar för internrevisionens värde. Vi använder ofta IIA-termen Advocacy och vad betyder det då egentligen? Ja, det handlar om att utveckla långsiktiga, goda relationer med viktiga beslutsfattare och tala väl om internrevision. Advocacy genomsyrar allt vi gör. Under 2010 har vi fått 72 nya medlemmar. Under första kvartalet varje år, i enlighet med vår normala cykel, förlorar vi emellertid ett stort antal medlemmar som gått vidare till annan verksamhet. Det är i grunden positivt för kåren, en sund omsättning. Netto är medlemstillväxten blygsam (se ekonomisk översikt i förvaltningsberättelsen) och avspeglar inte vad man borde kunna förvänta sig mot bakgrund av att internrevision haft stark vind i seglen under fler år. Medlemskommittén arbetar oförtröttligt vidare med denna utmaning. En jämförelse har gjorts mellan befintliga medlemmar och företag där det enligt uppgift finns yrkesverksamma internrevisorer. Arbete pågår med att undersöka varför internrevisorerna inte är medlemmar. Styrelsen i Sverige, och även IIA globalt, överväger ett strategiskt beslut om föreningen skall bjuda in den kommunala sektorn och andra kategorier som kallar sig internrevisorer eller arbetar med likartade arbetsuppgifter att bli medlemmar i föreningen. Medlemskommitténs arbete baseras bland annat på löpande information från IIA:s Membership committee. Kommittén har: Tagit fram förslag till intyg för kommittémedlemmar avseende CPE-poäng. Kontaktat medlemmar i den privata sektorn för att bygga upp en arbetsgrupp som kan driva det privata nätverket. I slutet av september genomförde kommittén en träff för nya medlemmar. Medlemmarna fick information om föreningens arbete och presentationer om hur internrevisionen vid SIDA och SEB arbetar. Yvonne Palm, ordförande, Anna Blondell, Anna Gabrielson och Gunilla Liljeroth är medlemmar i medlemskommittén

15 Fördelning av medlemmar Sektorer I nedanstående graf har vi bara tagit med betalande medlemmar, inte studenter. Fördelningen är i stort sett densamma som föregående år. 3% 7% 19% 30% Offentlig sektor Privat sektor Bank 21% 20% Försäkring Konsulter Övriga Kön Könsfördelningen är densamma som föregående år. 52% 48% Män Kvinnor

16 Kontaktarbete nationellt och internationellt Ett framgångsrikt nationellt och internationellt kontaktarbete är en avgörande förutsättning för övriga aktiviteter inom IIA Sweden. Kontaktverksamheten nationellt bedrivs genom olika nätverk samt genom samarbete med andra intresseorganisationer, bland andra Far, ISACA och Swerma. Kontaktarbetet internationellt bedrivs främst inom ramen för IIA och the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Samarbeten med Far, Swerma, ISACA Vi arbetar på att bidra till att stärka förtroendebranschen mer generellt, genom att utveckla vårt samarbete med närliggande organisationer som till exempel Far, Swerma och ISACA. T ex ger vi varandra ömsesidiga medlemsrabatter. Kommunrevisorer är en annan kategori som vi skulle vilja samarbeta med, och på sikt kunna få som medlemmar. Kommunrevisionen har både extern- och internrevisionella inslag. Arbetet betraktas som långsiktigt. Vi fortsätter samarbetet med Far avseende: Intern styrning och kontroll ( internal control ) med målsättning att öka förståelsen hos ledande befattningshavare i näringsliv och offentlig sektor för att god intern styrning och kontroll leder till reducerade risker och förbättrad lönsamhet. Anders Hult är ordförande i arbetsgruppen. Kursen i Intern Styrning och Kontroll. Även andra kurser som vänder sig till en bredare krets än enbart internrevisorer kan bli aktuella för samarbetet. ECIIA Charlotta Löfstrand-Hjelm har varit ledamot i ECIIA Audit Committee och deltog tillsammans med Klas Schöldström vid ECIIA General Assembly och Leadership Workshop (stöd åt yngre institut under utveckling) som i år hölls i Warszawa den 16 oktober. Klas Schöldström kommer att medverka vid ECIIA:s extra general assembly den 19 mars då man kommer att diskutera ECIIA:s budget och anställning av en Secretary General. IIA Sweden och IIA UK & Ireland anser att ECIIA behöver mer resurser i form av tid och pengar, och bör fokusera på sin huvuduppgift att. promote professional internal auditing - its benefits, competencies, standards and qualifications - to all institutions, bodies, committees and people of influence within its member countries det vill säga inom 33 länder i en utvidgad europeisk region. IIA Mid-Year Meetings IIA Mid-Year Meetings hölls i månadsskiftet november/december i Orlando, Florida. Mid-Year är ett viktigt möte, eftersom det är avstampen för nästa års verksamhet, och denna gång särskilt viktigt då man planerade inför IIA:s sjuttionde verksamhetsår. Richard Chambers, IIA:s President, presenterade fokusområden för Man tar bland annat fram en ny global strategi på certifieringsområdet. Det är inte önskvärt att det uppstår lokala certifieringar och diplomeringar i ett stort antal länder. Vi vill vara en global profession. Share-Point används som bas för den nya globala hemsidan, vi ser till att registrera vårt varumärke på många viktiga marknader, vi formulerar och implementerar en uttömmande marketing strategy och planerar genomförandet av IIA:s 70-årsjubiléum. IIA:s nye ordförande heter Günther Meggenedder och kommer från Österrike års International Conference i Kuala Lumpur Standing Tall hålls den juli. IIA är en stor global organisation IIA har 591 anställda vid 105 institut i 165 länder, med medlemmar i hela världen

17 Konkurrensen hårdnar! Ernst & Young har gjort en enkät som visar att internrevisionen inte lever upp till snabba förändringar i koncernchefers och ledningars förväntningar. Det finns en risk att förväntningarna från våra intressenter förändras i en snabbare takt än vi hinner anpassa oss till. Framför allt förväntar man sig en bättre förståelse för affären och att vi bidrar med värde, inte bara när det gäller finansiella risker. Enligt undersökningen har många internrevisorer en finansiell bakgrund och vet för litet om operating and business risk. Vikten av att internrevisorer fortsätter att utveckla kvaliteten av sitt arbete, och levererar en tjänst som kunderna upplever som värdefull betonades. Detta för att vi skall förtjäna vår plats som en av fyra vid ägarstyrningsbordet tillsammans med styrelser, företags- och organisationsledningar och externrevisorer. Konkurrensen inom förtroendebranschen hårdnar. Konkurrens från riskhanterare Riskhanterare har börjat presentera sig som något mycket likt internrevisorer och säger att man kan leverera assurance till styrelsen. I Nederländerna har man en utveckling mot en kombination, man kan nästan säga sammanslagning, av risk management och internal audit. I Sverige har vi en mycket god relation till riskhanterarnas organisation Swerma och upplever inte någon konkurrenssituation. Risk att internrevision förlorar resurser Från UK & Ireland rapporterades om Walker review som talar om behov av att förstärka riskhanteringsfunktionen och behovet av en riskkommitté, påminner om internrevision och revisionskommitté. Man konstaterar att internrevision har förlorat resurser i samband med recessionen, och även att de flyttats till riskhanteringsfunktionen. Vi har emellertid inte sett några liknande tendenser i Sverige. IIA Globals ekonomi förbättras I likhet med vår lokala ekonomi så förbättras IIA Globals ekonomi. Net contribution (USD) var 2008 en förlust på 10.8 m, 2009 en vinst på 1.5 m och 2010 forecast var 1.4 m. Den totala kostnaden för IIA Global HQ är c:a 100 kronor per medlem i världen. Bland det viktigaste som hänt under 2010 så nämnde Richard i första hand att man tagit global kontroll över certifieringen, att IPPF oversight council som introducerats är mycket väsentligt för att vi skall kunna betraktas som en profession (vi vill ju sitta som en av fyra vid ägarstyrningsbordet tillsammans med styrelse, företags- och organisationsledning och externrevisorer och det kräver att vi fullt ut betraktas som en global profession), ändrade standards och professionell vägledning och samarbetet med IIA India för att formulera en lämplig strategi för att möta externrevisorernas organisation som propagerar för 100 % outsourcing av all internrevision. Project Constellation, att bryta ut North America ur Global is very, very, very complicated IIA arbetar på att bryta ut och isolera den nordamerikanska från den globala verksamheten och det är ett oerhört komplicerat projekt enligt Richard som inte tror att det kommer att vara slutfört förrän Bland annat är lagstiftningen i New York mycket komplex för organisationer som vår. Utvecklingspotential för vår egen governance En fråga som diskuterades under Mid-Year var om IIA inte borde vara an institute of institutes instead of an institute of global members. Har vi inte blivit alldeles för stora för vår nuvarande struktur? Borde IIA vara en paraplyorganisation även för andra professioner, som till exempel riskhanterare och internal control professionals? Richard förde fram tanken att IIA kanske borde ta in riskhanterare och internal control professionals bland våra medlemmar då en blurring of the lines between these professions håller på att uppstå det är inte längre överallt solklart vad som är vad

18 Samtidigt såg Richard en risk med paraplyorganisationer, om man försöker vara allt för alla så riskerar man att bli ingenting för ingen. Vi är inte ensamma om att överväga att bli en paraplyorganisation. Externrevisorernas organisationer har tänkt samma tanke. Vi medverkade och påverkade IIA:s strategi vid Global Council Vid IIA:s Global Council i Atlanta den 5 6 juni 2010 representerades IIA Sweden av Charlotta Löfstrand Hjelm och Klas Schöldström. Deltagare kom från 63 länder och på agendan stod bland annat globala trender, strategisk måluppfyllelse, den globala enkäten och Common Body Of Knowledge (CBOK) som driver en stor del av IIA:s aktivitet. Vi diskuterade också IIA:s Value Proposition som tagits fram för att förklara varför organisationer/företag egentligen skall ha internrevision och vilket värde det tillför i några korta lättfattliga ord. Professionalism är en viktig del av IIA:s övergripande strategi och detta utgjorde en plattform för mötet. Global Council är styrelsens organ och en möjlighet för mindre institut att lämna input till IIA:s strategiska orientering Enligt IIA:s Board Policy Manual så har mötet följande syfte: The Global Council shall be formed at the discretion of the Board of Directors and shall provide input into the strategic direction of The Institute and have other responsibilities as may be prescribed in the Board Policy Manual. Global Council är således ett organ som IIA:s styrelse kan tillsätta för att få stöd när det gäller den strategiska orienteringen av verksamheten. Det har inte samma karaktär och föreningsdemokratiska betydelse som vårt lokala årsmöte. Bakgrunden är att alla institut, inte bara de stora som har representation i IIA:s styrelse, vill kunna lämna input I den globala beslutsprocessen. Det är värdefullt för oss att få denna möjlighet att lämna vår input till den globala strategin. Samtidigt bör vi vara medvetna om att IIA Sweden representerar mindre än en halv procent av IIA:s medlemmar och att vårt inflytande därmed à priori är relativt begränsat. Tillsammans med norrmän, danskar och finländare som vi har ett nära samarbete med - representerar vi emellertid en folkmängd på 25 miljoner. Dessutom har IIA Sweden har en relativt sett stor, och mycket engagerad, representation i de internationella kommittéerna. Vi syns och hörs och ger avtryck för betydligt mer än vår halva procent av medlemsantalet. Robin Lokerman, MCI Group som representerade en organisation för företagsledare som påminner om IIA, talade om Global trends in associations, the decade ahead. Ideella organisationer står inför stora utmaningar. Robin sade att Glocal d v s kombinationen av globalisering och det lokala inte händer på det sätt man har trott, utan att det i stället blir GloReCalization med en kompletterande regional komponent: Global strategy Regional planning Local execution Tre regioner utkristalliserar sig Americas, EMEA och Asia Pacific. Utmaningen för ideella organisationer är att generation Y inte är intresserad av långsiktigt ideellt åtagande utan vill ha snabbare return on investment i det de engagerar sig i, projekt som de känner starkt för. Robin betonade vikten av att IIA skulle betrakta sina medlemmar inte som medlemmar i traditionell mening utan mer som kunder som köper våra tjänster. Medlemskap har inte längre det egenvärde det tidigare haft

19 Det är också viktigt att vi kommunicerar och interagerar, i stället för den traditionella envägskommunikationen. Vi måste också bli bättre på att paketera kurser, seminarier och konferenser och sälja som e-learning till de medlemmar som inte har möjlighet att delta. Våra medlemmar vill vara med i en global professionell gemenskap och här har kan vi också bli bättre, via våra hemsidor och att engagera oss mer i IIA:s diskussionsgrupper på LinkedIn t ex. För att göra den globala professionella gemenskapen möjlig är det viktigt att IIA har ett starkt globalt huvudkontor som lokala institut lojalt ställer upp och finansierar vilket Klas Schöldström betonade vid en kort och uppskattad presentation vid Global Council. När det gäller våra sponsorer så måste vi utveckla relationen till ett partnerskap. De vill inte bara ge oss pengar, de vill ha en relation till oss och känna att de har en möjlighet att påverka vad vi gör. Många svenskar känner till Jan Carlzons bok om den upp och nervända pyramiden. Det betonades att vi bör tänka på det sättet att den som leder IIA:s verksamhet skall vara kunden, medlemmen, inte den lokale IIA ordföranden.. Den 9 juni, 2010 valdes Günther Meggeneder till IIA:s styrelseordförande Günther är Chief Audit Executive (CAE) vid ista International i Essen, Tyskland och har varit aktiv inom IIA sedan 1998, bland annat på Internal Audit Standards Board. Günther har valt Shape the Future som sitt tema för Läs gärna mer om Günther på Günther betonade vikten av IIA:s ideella krafter. De är våra ägare som väljer vår styrelse, och samtidigt våra kunder. Utvecklingen visar att de ideella krafternas engagemang blir kortare och att betalda krafter blir allt viktigare för att tillförsäkra kontinuitet. Vi måste organisera oss på ett annat sätt då baby-boomers 5 15 åriga engagemang inom IIA inte kommer att följas av Generation X och Y det är en Change or die situation. Paul Sobel berättade om Common Body Of Knowledge (CBOK) och att man nu även inkluderar våra intressenters förväntningar och uppfattningar om internrevision, och inte nöjer sig med att fråga internrevisorerna själva om internrevisionens status och förväntade utveckling. Gerry Cox, IIA UK & Irelands ordförande berättade att IIA:s Global Governance Task Force nu slutfört sitt arbete med the Global Governance Plan och att arbetet inte varit lätt utan kan liknas vid a long and winding road. Han berättade också om behovet av ökad finansiering för den globala verksamheten från IIA:s institut, efter det att USA inte längre själva vill bekosta hela den globala verksamheten, vilket ju är rimligt. Ökningen kommer inte att få någon väsentlig effekt för IIA Sweden. Gerry betonade att IIA:s styrelse är skyldiga att lyssna till vad Global Council kommer fram till, men att de inte är skyldiga att agera i enlighet med det som röstas fram. En stor del av den globala verksamheten bedrivs av betald personal som är på plats hela tiden, och därför är det viktigt med Global Councils input från de ideella krafterna. Man kommer att fortsätta att studera behovet av de globala kommittéerna som har blivit väldigt populära och har för många ledamöter. Vad som behövs är färre och samtidigt mer aktiva kommittéledamöter. Denny Bean presenterade Value Proposition som är ett annat projekt som haft en long and winding road. Det har visat sig inte vara så lätt att i några korta enkla ord förklara för en lekman vad värdet av internrevision är. Vi tenderar att ramla tillbaka till definitionen av internrevision som är väl genomtänkt, men inte så säljande Projektets output, bland annat en Power Point presentation finns nu tillgänglig på IIA:s hemsida. Charles Reading, IIA:s nye IT-chef berättade att IIA:s nya IT-plattform kommer att bygga på Sharepoint och att målsättningen är att vi på ett bättre sätt skall kunna arbeta som en sant global organisation

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 för

Verksamhetsplan 2007 för The Institute of Internal Auditors - Sweden, Internrevisorerna Internrevisorernas Service Aktiebolag, ISAB 2007 för Internrevisorerna Internrevisorerna 28 februari 2007 Antal sidor: 7 2007.doc Innehåll

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu!

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu! theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:1 Internrevisionsdagarna 2010: Konstnären Mikael Renberg på scen. Nu är det dags för för anmälan till Internrevisionsdagarna 2011. Internrevisionsdagarna

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra.

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2012:2 Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. IIA Swedens årsmöte 2012: Jubileumsår med framgångar, nyval, nytt

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/2012 Stabil Succession, hemsida i takt med tiden och nyrekrytering av ideella krafter!

Verksamhetsplan 2011/2012 Stabil Succession, hemsida i takt med tiden och nyrekrytering av ideella krafter! Verksamhetsplan 2011/2012 Stabil Succession, hemsida i takt med tiden och nyrekrytering av ideella krafter! Professionalisering IIA identitet förstärkt Medlemsnytta Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm Telefon:

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.»

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»I år försökte jag och familjen med den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» ÄNTLIGEN!

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen?

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen? theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:6 SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» VAD FÅR EN ORDFÖRANDE skriva krönikor om? Allt? Finns det tabubelagda områden även för internrevisorer? Vilka

Läs mer

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar HÅKAN JOHANSSON (SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET), PRESENTATION CIFRI (CPH) KONFERENS APRIL

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB Trender inom internrevision Hans Löfgren Transcendent Group AB Vem och vad styr utvecklingen inom internrevisionsyrket? Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk Professionen genom the Institute

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att kunna svara upp mot styrelsers och företagsledningars allt

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av styrelsen i SGA den 11 januari 2017 och gäller under förutsättning att den godkänns på SGA:s ordinarie årsstämma den 15 mars 2016. Verksamhetsplanen

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer