Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB"

Transkript

1 Trender inom internrevision Hans Löfgren Transcendent Group AB

2 Vem och vad styr utvecklingen inom internrevisionsyrket? Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk Professionen genom the Institute of Internal Auditors Inc. eller genom andra marknadsstudier Uppdragsgivarnas förväntningar och prioriteringar 2

3 Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk SEC Financial Conduct Authority Prudential Regulation Authority Financial Reporting Council (corporate governance regulator) Finansinspektionen Basel Solvency Europeiska bankmyndighetens (Eba) riktlinjer för intern styrning (GL 44) FFFS 2014:1 FFFS 2014:4 FFFS 2014:5 3

4 Regulatormyndigheter Redan 2013 uppmärksammades i IIA Global Pulse of the Profession att regulatormyndigheterna riktade fokus på internrevisionen i den finansiella sektorn Oberoende riskkontroll och compliance Objektiv assurance 4

5 Effective Internal Audit in the Financial Services Sector, September 2013 In July, 2013, the Chartered Institute of Internal Auditors (the Chartered Institute), the UK and Ireland affiliate of The IIA, published Effective Internal Audit in the Financial Services Sector. The publication offers recommendations on how to enhance internal audit in the UK financial services sector as an additional benchmark against which firms can measure their internal audit function. It aims to build on The IIA s International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). The recommendations were made directly to the Chartered Institute by an Independent Committee comprised of noted board directors, internal audit professionals, and academicians, and included observers from the UK financial services regulators (the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority) and corporate governance regulator (Financial Reporting Council). 5

6 Proposed Enhancements to the IPPF

7 Professionen genom the Institute of Internal Auditor Anton Van Wyk global ordförande IIA : Det är dags för professionen att hantera gapet som finns mellan internrevisionens nuvarande roll och uppdragsgivarnas förväntningar. Internrevisorerna måste stänga detta gap ( Mind the Gap ) mellan vad de för närvarande levererar och vad de förväntas leverera. 7

8 Mind the Gap The credibility gap The communication gap The competency gap The connectivity gap 8

9 Professionen genom IIA Professional Issues Committee (PIC) Practice Advisories - pågående Communicating the Acceptance of Risks CAE Reporting Lines Risk Assessment at the Audit Engagement Level Position Paper - pågående IA s Role in Whistleblowing Programs 9

10 IIA Professional Issues Committee, forts. Practice Guides - pågående Social Media Considerations for Internal Auditors Talent Management Advisory Services Provided by the IA Function Assurance Maps Relationship between IA and the second line of defense Audit Opinion 10

11 IIA Professional Issues Committee, forts. Global Technology Audit Guides (GTAG) - pågående Continuous Auditing Cloud Computing Smart Devices Cyber Threats and Cyber Security Nya projekt Data Analytics/Big Data Value of Internal Audit Governance Integrated Reporting Emerging Issues 11

12 Uppdragsgivarnas förväntningar och prioriteringar 3 studier 2014 State of the internal audit profession study PwC 2014 Achieving High Performance in Internal Audit Protiviti och IIA Australia Global Pulse of the Profession study IIA

13 Survey on Satisfaction with Internal Audit Value and Performance Källa: 2014 State of the Internal Audit Profession Study, 2014 PwC 13

14 Vilka förväntningar vilar på internrevisionen vad gäller emerging risks? Emerging risks - händelser som är svåra att förutse och sällan förekommande. Denna typ av risker påverkar organisationen men ligger utanför organisationens förmåga att påverka. Källa: 2014 State of the Internal Audit Profession Study, 2014 PwC 14

15 Identifierar internrevisionen verksamhetskritiska risker? 85 procent av tillfrågade operativa ledningspersoner förväntade sig att internrevisionen skulle adressera organisationens verksamhetskritiska risker, inkluderat emerging risks. Dock ansåg bara 65 procent av de tillfrågade att internrevisionens gjorde detta på ett tillfredsställande sätt. När internrevisorerna tillfrågades svarade 81 procent av dessa att de uppfyllde förväntningarna. Källa: 2014 State of the Internal Audit Profession Study, 2014 PwC 15

16 Externa faktorer som kommer att påverka internrevisionen Frågan ställdes vilka som är de största externa respektive interna faktorer som kommer att påverka internrevisionen under de närmast följande 18 månaderna. Externa faktorer: Technological change and IT risks 58 % Increasing regulatory compexity and acrutiny 56 % Changing customer needs and behaviors 50 % Government policy changes 42 % Global economic shifts and uncertainity 42% Källa: 2014 State of the Internal Audit Profession Study, 2014 PwC 16

17 Interna faktorer som kommer att påverka internrevisionen Interna faktorer: Business transformation/change management initiatives 71 % Growning reliance on technology and IT systems 59 % Innovation around products, services, and business models 52% Changes in talent, staffing, and resources 38% Mergers, acquisitions, and diverstitures 32% 17

18 Har internrevisionen ensamrätt på att ge tillförsäkran? IIA Australia och Protiviti - Undersökning 2014 av internrevisionen för att identifiera trender och utvecklingstendenser. En viktig observation: Internrevisionen har en plats vid revisionskommitténs/revisionsutskottets bord men Det innebär inte nödvändigtvis att internrevisionen har monopol på att ge tillförsäkran (assurance), och Inte heller är internrevisionen revisionskommitténs/utskottets viktigaste källa för att bli uppmärksammad på alla risker och viktigaste källan för tillförsäkran (assurance). Källa: The Institute of Internal Auditors, Australia och Protiviti,

19 Vad måste internrevisionen göra? För att internrevisionen ska bli betraktad som den viktigaste källan till att avge tillförsäkran och för att inte bli marginaliserad måste internrevisionen bli mer kompetent och uppvisa ett större ledarskap genom att: Anpassa sitt arbete till emerging risks Bli mer värdeskapande genom ökad verksamhetsförståelse och relevans Utnyttja dataanalys få en mer aktuell och omfattande bild av läget samt Skapa en övergripande bild av hela organisationens olika funktioner som tillhandahåller tillförsäkran genom kartläggning (assurance mapping). Källa: The Institute of Internal Auditors, Australia och Protiviti,

20 IIA Global Pulse of the Profession survey IIA 2014 Målbild: recognizing the critical and emerging risks facing an organization is essential to internal audit s advisor relationship with stakeholders Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 20

21 Förväntningarna på internrevisionen fortsätter att växa Stakeholder Expecta0ons of Internal Audit Board Assurance No Surprises Eyes and Ears Insight ExecuBve Assurance Value for Money Management Tool Insight Source of Talent Regulators Independent Risk and Controls Assurance Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 21

22 Ytterligare frågor som står i fokus för internrevisionens intressenter Execu0ve Management Knowledge of the business Efficiency and innovabon Advice and assistance DuplicaBon with other risk and control funcbons Insight Boards of Directors CommunicaBons Connect the dots Assurance on the effecbveness of risk management Strategic mindset Insight Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 22

23 Områden som fått ökat fokus i internrevisionsplanerna för Audit Plan Increase Business Strategy 47% Risk Management EffecBveness 43% InformaBon Technology 37% OperaBonal 32% Compliance/Regulatory 31% Corporate Governance 28% Cost/Expense ReducBon 25% Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 23

24 Från tillförsäkran till rådgivning Internrevisionsfunktionerna levererar inom ett brett spektrum från säkringstjänster till att vara en betrodd rådgivare. När intressenterna ansåg att internrevisionens prestation var stark, handlade det om att man tillhandahöll en annan servicenivå än normalt. Källa: 2013 State of the Internal Audit Profession Study, 2013 PwC 24

25 Fem strategier för att uppnå målet Improve alignment with expectations of key stakeholders Assume a leadership role in coordinating the second and third line of defense Enhance internal audit s capability to address critical strategic business risks Develop and implement knowledge and talent acquisition strategies Become a trusted advisor to the audit committee and executive management Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 25

26 Målbild för internrevision 2020: Attribut för en högpresterande internrevision Fully integrated into the C-Suite as a trusted advisor Possessing deep expertise on strategic business risks Embedded with extensive information technology expertise/ capability A magnet for talent with deep serving both internal audit and enterprise needs A respected source of insight and foresight Källa: 2014 Global Pulse of the Profession Study, IIA 26

27

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

SOX och ISO-IEC Standarder

SOX och ISO-IEC Standarder SOX och ISO-IEC Standarder Agenda Intro SOX (COSO) och ISO Standarder SOX (COSO) och ISO 27000 Familjen SOX (COSO) och införande samt verifiering av tekniska kontroller Sammanfattning Anders Carlstedt

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 Förra årets konferens blev en succé med rekordnöjda deltagare tack vare utbytet mellan professionerna inom GRC. Vi erbjuder därför

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen 1 2 FÖRORD Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) och VINNOVA.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Presentationsmaterial från complianceseminariuim Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla

Läs mer

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

ISO-IEC 27000-serien och ERM

ISO-IEC 27000-serien och ERM ISO-IEC 27000-serien och ERM Proof through delivery Ekelöw InfoSecurity har på kort tid växt till den ledande aktören inom området riskhantering och informationssäkerhet Ekelöw InfoSecurity (Ekelöw) grundades

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Stockholms universitet Stockholm 2003-06-06 Företagsekonomiska institutionen Redovisning och informationsteknologi PM 4 Kursansvarig: Pontus Hedlin Supply Chain Management Jenny Axelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer