Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014"

Transkript

1 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/ Nätverket Norrland träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet hanterade intressanta inspel och lyftande av frågor som berör oss nu och framåt. Samordningsförbundet i Jämtland, Åke Rönnberg och Gunilla Kaev med ordförande Ann- Marie Johansson gladdes åt att ha kollegor på besök!

2 För att hålla fokus och kunna följa våra frågor bestämdes att mötena dokumenteras att värd-förbund formar programmet utifrån de frågor nätverket vill lyfta; således skicka ut påminnelse/inbjudan i tid så att alla hinner fundera och formulera sig att de som anges som ansvarig för en fråga mellan mötena ansvarar för återrapporteringen att betoning ligger på strategiska och aktuella frågor och erfarenhetsutbyte att det årliga mötet hålls första to-fre (lunch till lunch) i november Sammanfattning av mötets innehåll Harriet Jorderud, ordförande i Jämtlands läns landstingsstyrelse, hälsade välkommen genom att ge oss en 20-års tillbakablick hur samordningsförbundstanken växt fram i Jämtland. Hon gav också viss inblick i nationella diskussioner som förde FinSam-lagstiftningen på plats. Åke Rönnberg och Gunilla Kaev berättade om Samordningsförbundet i Jämtlands län och den resa som är gjord sedan start av länsförbundet sedan Alla närvarande förbunden gav också en bild av sitt läge utifrån ett strategiskt perspektiv och utifrån aktuella insatser och framtidsfrågor. Vi konstaterar vi är olika, har olika förutsättningar men att det är det som gör förbunden levande och intressanta att ta del av de erfarenheter som finns.

3 Syftet med mötet i Östersund antogs och utökades till att formuleringen nedan gäller för de fortsatta årliga nätverksträffarna. Vi ska tillsammans verka för att vidmakthålla nätverksmötena så att de utgör en gemensam plattform för samordningsförbunden i Norrland. Se nedan. Lyfta frågor Jonas Wells, i rollen NNS- representant rapporterade från projektet Indikatorer för integrerad samverkan. Skellefteå medverkar i projektet som pilot-förbund. Informationsmöten har skett runt om i Sverige för de inblandade förbunden, den 4/12 hålls ett informationsmöte på Arlanda som sista insats i denna fas. Vi följer denna fråga var och en för sig med visst intresse. Intressanta perspektiv som berörs och gemensamma uppföljningsinstrument är intressant. Ska detta ligga i SUS? Hur omfattande är analysen som sak göras efter mätningar? Etc. Många frågor i luften fortfarande ang detta. Jonas håller oss informerade och uppmanar alla till att höra av sig med synpunkter och frågor. Stellan Berglund, Skellefteå/Norsjö berättade om deras arbete med ESF-finansierade förstudien IMPROVE. Se bif fil. Gemensamt samordningsförbunden i Lycksele-Malå, Umeå-Vännäs och Skellefteå- Norsjö Förstudie under 2014 med stöd av Europeiska Socialfonden Utveckla och förbättra angelägna delar av arbetssätt, förhållningssätt och andra strukturer för att genomgående öka nyttan av projekt/ordinarie samverkan Förbättra förmågan att använda samordningsförbunden till lokala utvecklingsnav kommande år Mikael Holmlund, Umeå/Vännäs Sf tog upp frågan om ledarskaps på linjenivå och hur detta ledarskap hanteras och hur de t påverkar partnerskap och i samverkan. Utbildning behövs. Chefers agerande har betydelse både i direkt samverkanssituationer samt hur man håller upp samverkan i interna sammanhang i sin organisation. Frågan diskuterades och erfarenheter som poängterades var bl a hur otroligt viktigt det är att ha engagemanget i FinSam-arbetet, att man avsätter tid för träffar och gemensamma frågor samt att det är viktigt hur rekrytering till styrelse och politiska uppdrag sker. Ibland hänger nomineringen till FinSam-arbetet med som en bi-sats till ett annat uppdrag.

4 Viktigt att framhålla samordningsförbundens möjlighet att vara plattform för att bygga välfärd inför framtiden. Den politiska nivåns engagemang och aktiva deltagande betonades. Gunilla Kaev fångade upp gemensamma frågor som nätverket framhöll som intressanta och som skulle få fokus framåt. Frågor som formulerades under 5-6/11 var 1) Ledarskap i samverkan. NNS intresserad av frågan också. Utveckla web-baserade kortutbildningar? Konferens hösten 2015? Mikael Holmlund ansvarig för frågans aktivitet och avrapportering nätverksmötet ) Norr nätverket = plattform/struktur. Inför nästa träff ska frågor beredas och hanteras så att det blir tydligt och att diskussion kantas. Förbered frågan alltså och tänkt till vad syftet är att lyfta frågan. På så sätt agerar vi mer strategiskt. 3) Fördelning av medel till samordningsförbunden---aktuell viktig fråga inför snar framtid. Ska förbund agera mer tydligt tillsammans? 4) Strategi och arbetssätt för samordningsförbund. Erfarenhetsutbyte och checka av tillsammans i form av work shop. Frågor av typ: Vi har olika förutsättningar vad innebär det för mitt förbund? Vägskäl man befinner sig i hur utvecklar vi oss vidare? Hur agera strategiskt bra? Ägarsamråd hur jobba med dem för att de ska bli effektiva och intressanta? Gunilla Kaev med Bodil Mattsson håller i denna aktivitet och avrapporterar ) Indikatorer och utvärdering Jonas Wells är aktiv och varje förbund håller sig a jour. Troligen återkommer frågan på mötet 2015 och Jonas är tillgänglig även då för oss. 6) Olika aktiviteter och projekt pågår i våra förbund. Projektkopplade konferenser och seminarier finns ofta inlagda som aktivitet i våra insatser som har som syfte att sprida erfarenhet och kunskap. Gunilla Kaev ser gärna att möjligheten att bjuda in varandra i norr externt via distans web-lösningar ökas. Nyttja varandras kompetens och resultat bredare vore intressant och effektivt. 7) Området integration och alla dess frågor är aktuellt i hög grad för många kommuner och förbundens roll id etta viktig. Vad kan göras? Vad görs? Bestämdes att återkomma till frågan i form av Open Space-form eller dyl till nätverksträffen Diskussion framfördes om vi skulle utöka nätverksträffen till att bjuda in fler för att få del av detta. Efter diskussion bestämdes att nätverksmötet 2015 ej bjuder in extra/görs större. Viktigt att nätverket behåller sitt format och deltagare. Detta för att kunna utveckla oss och inte göra mötena för stora och komplexa. 8) ESF som finansiär. Stellan lyfte frågan i ett anförande. Borde vi ha en gemensam strategi flera förbund tillsammans vad gäller ansökningar etc. Sf är en lämplig arena för att genomföra och har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete i komplexa frågor. Ska detta nyttjas bättre? Ofta blir ansökningarna stora och svårhanterliga, bättre hålla sig till mindre men genomtänkta insatser. PO 1 intressant att använda som smörjmedel. Mer effektivt och kräver inte samma medfinansiering. Tyvärr är det så oklart om läget idag så att det är svårt att planera bra hur man ska kunna använda socialfonden medel. Bättre

5 att ha mer medel kontinuerligt i förbunden i sin ordinarie budgetar?! Därmed kommer fördelningsfrågan upp igen!! Mötet bestämde att det var lämpligt att välja ut två frågor som skulle aktiveras mellan 2014 och 2015 års nätverksmöte. Fråga 1 och 4 valdes att bli fokus-frågor. Övriga frågor är det fritt att agera i! Det är lämpligt att återkoppla och anmäla in till nästa möte vad som gjorts i alla frågor vi tar tag i utifrån årets lista. Stig-Lennart Karlsson, Samordningsförbundet i Lycksele/Malå anmälde sig som arrangör för nätverksmötet Det går av således av stapeln i Lycksele 5-6 / Åke och undertecknad tackar för denna gång. Det var roligt ha er här och dagarna gav oss god energi! Sammanställt av Gunilla Kaev Östersund

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Varmt välkommen till en konferens om

Varmt välkommen till en konferens om Varmt välkommen till en konferens om Integrerad samverkan är benämningen på en framväxande trend i Sverige. En trend där samverkansinsatser organiseras på andra premisser än tidigare. Istället för projekt,

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Mångfaldsdriven Samhällsservice Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Detta är en kortversion av MDSS (),

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Bfd41 080929 Migrationsverket Fondenheten 2010-12-03 1 (11) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Programmet för dagen innehöll följande punkter: 1. Katarina Löthberg från projekt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer