Versionshistoria för Fairway 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionshistoria för Fairway 5"

Transkript

1 Versionshistoria för Fairway 5 Fairway Releasedatum Allmänt Ny funktion: Ny behörighet Säljare. Förändring: Behörigheterna Säljare & Inrapportering kan nu bara se sig själv i personalregistret. Förbättring: Musens scrollhjul fungerar nu i AreaList-areor. Förbättring: En del kosmetiska förändringar gjorda framför allt för Mac OS X och Win XP. Förändring: Splash-fönstret borttaget i Windows. Förbättring: En del kosmetiska förändringar gjorda framför allt för Mac OS X och Win XP. Förbättring: Vid utskrift av periodiserad statistik får man nu en varning om statistiken är skadad och rekommenderar att man skall kontrollera den periodiserade statistiken i Registerunderhåll. Bugfix: Endast Windows XP: Obskyr bug när man har Excel igång samtidigt och klipper ut någonting i 4D Client kan 4D Client krascha. Bugfix: Endast Mac OS X i enanvändare: Typsnittsstorleken i gränssnittet blev på tok för stor och det mesta såg hemskt ut. Grunduppgifter Bugfix: Leverantörsreskontra > Kontering: Exportmappen visas och kan sparas samt bläddraknappen fungerar. Registerunderhåll Förbättring: Bättre kontroll av periodiserad statistik som dessutom kan ta väldigt lång tid. Dokumenthantering Bugfix: Endast fleranvändare: Listning av dokument i dokumentfönstret resulterade ofta i en krasch eftersom Fairway inte hittade resurs-filen med dokumentsymboler. Bugfix: 4D Write: Problem med att infoga variabler, osynliga referenser, konstiga marginaler mm skall nu vara lösta. Projekt Bugfix: Projektlista Producentutfall (fil) är rättad. Offerter Förändring: Knappen Summera har nu bytt namn till Summera pålägg för tydlighetens skull. Bugfix: Vid utskrift av Offert blankett sorteras nu raderna i stigande ordning och inte som tidigare i omvänd ordning. Bugfix: Vid utskrift av Offert blankett skall nu även kunna skriva ut mer än en sida.

2 Bugfix: Knappen Ta bort nollantal låter nu textrader vara. Bugfix: Knappen Summera låter nu textrader vara och tar inte bort tomma rader om man inte angett artikelvärden för Använd Producent/Administrations-pålägg i Grundinställningar. Bugfix: Man kan nu välja i varje Offert om offertens nettobelopp skall skrivas ut eller inte. Specifikationer Förändring: Om man valt att försäljningskontot skall hämtas från Företag eller Projekt isf Aktivitet/Artikel men man inte fyllt i något konto där så tas kontot från Aktivitet/Artikel. Tidrapporter Förbättring: Inmatningsbilden för Tidrapport är delvis omskriven och uppsnyggad. Fakturor Förbättring: Alla utskrifter, listor som dokument, är fixade med formatmallar. Utskrift fakturor Ny funktion: Windows och Mac OS X: Man kan nu ange antal kopior i Grunduppgifter som föreslås när man skriver ut. Ny funktion: Windows och Mac OS X: Fairway kan nu kontrollera höjden på det valda pappersformatet så att problem med felaktig sidbrytning förhoppningsvis är borta. Dessutom kan man nu manuellt justera höjden mha en grundinställning. Förändring: Export till Nordea-fil: Fairways kundnummer används nu isf org.nr. Skriv ut Påminnelser Bugfix: Upplupen ränta räknas nu ut. Leverantörsfakturor Förbättring: Inmatningsbilden för kontering av Leverantörsfakturor är delvis omskriven och uppsnyggad. Bugfix: Momspopupen i konteringsbilden skall nu räkna rätt. Internt Förbättring: Fairway baseras nu på 4D Server/4D Client version Förbättring: Plugin 4D Write uppdaterad till version mc2. Förbättring: Plugin AreaList Pro uppdaterad till version Förbättring: Formatmallar gjorda för utskrift, typsnitt Helvetica 8,9,10,11,12,14&18. Fairway Releasedatum Allmänt Förändring: Endast fleranvändare: OBS! Denna version måste köras med version av 4D Server/4D Server för att fungera korrekt. 4D Server/4D Client kan ni också ladda ner från vår hemsida.

3 Ny funktion: Endast fleranvändare: När en klient loggar in i Fairway kontrolleras att rätt version av 4D Client körs. Om versionen för 4D Client skiljer sig från versionen för 4D Server får man en varning. Förbättring: Ny Om Fairway-dialog med lite fler finesser. Ny funktion: Utskrift av Fairway Systeminformation ifrån Om-dialogen, flik Registerinfo. Förbättring: Många av Fairways layouter ser nu snyggare ut i Mac OS X. Förbättring: En del kosmetiska förändringar gjorda framför allt för Mac OS X och Windows XP. Bugfix: Vid sökning av datum fick man ett felmeddelande. Bugfix: AreaList Pro och PrintList Pro-licenserna kördes i demoläge eftersom licensnumren var felaktiga. Bugfix: Funktionen för öresutjämning fungerade inte längre i 4D men är nu fixat. Bugfix: Endast i Mac OS X: Bl a den generella summera-dialogen visade bara tre knappar som eg. inte skulle synas och inget mer. Grunduppgifter Ny funktion: Maskinspecifika inställningar som innehåller bla kompatibilitetsinställningar för en speciell maskin. Dessa inställningar sparas lokalt i en.ini-fil. Förbättring: Exportmappen för bokföringsunderlag visas även i grunduppgifterna för lev.reskontra. OBS det är alltså samma mapp för både kund- och lev.reskontran, ändrar ni på ena stället ändras också det andra. Förbättring: 4D Write är nu tillgängligt i enanvändarversionen. Förbättring: Rapportgeneratorn visar nu en markering för var pappret slutar i sidled. Bugfix: Hämta, ändra och spara flervalslistor är nu korrigerade Bugfix: Windows: Spara urval genererade ett dokument med fel suffix, det blev.pdf istället för.4st. (Bytte man det till 4ST så fungerade det.) Fixat. Bugfix: Windows: Val i Help-menyn resulterade i en krasch, Om Fairway gick alltså inte att visa. Fixat. Registerunderhåll Förbättring: Kontroll av kundreskontra fångar och rättar till lite fler problem. Journalutskrifter Bugfix: Windows: När man gått ut funktionen så var nästan hela menyn dimmad. Fixat. Specifikationer Bugfix: Om man använde kortkommandot till Sök-funktionen isf för sök-knappen sökte man endast bland specar som inte redan är fakturerade. Bugfix: Om man använde kortkommandot till Sortera-funktionen isf för sortera-knappen fick man upp en dialog som egentligen tillhörde funktionen Skapa fakturor. Projekt Ny funktion: Ny projektlista till textdokument Producentutfall (fil), textfilen är formaterad så att den skall kunna öppnas i Excel. Förändring: Vid registrering av nya specifikationer återställs nu konto och momssats till

4 standardvärden vid varje ny post. Bugfix: Makulering av specifikationer i ett projekt tog alltid sista raden i listan oavsett vilken rad som var markerad. Delprojekt Ny funktion: Utskrift av standardetiketter, 2x7 och 1x7. Offerter Ny funktion: Utskrift av standardetiketter, 2x7 och 1x7. Specifikationer Förändring: Vid registrering av nya specifikationer återställs nu konto och momssats till standardvärden vid varje ny post. Tidrapporter Förbättring: End. Mac OS X: Vid inläsning av enstaka tidrapporter kan man nu välja vilken fil som helst inte bara textfiler (eg. filer med Typen TEXT ). Förbättring: Vid inläsning av tidrapporter i XML-format decodas nu extended characters enl. standard. Bugfix: Vid import av tidrapporter av formatversion 4 konverterades inte ev. radbrytningar i texten. Säljstöd Ny funktion: Ny avancerad sökdialog för urval av Kunder/Kontaktpersoner. Dokumenthantering Förbättring: Betydlig fler filtyper hanteras nu. Skapa fakturor Bugfix: Om man använde kortkommandot till Sök-funktionen isf för sök-knappen sökte man även bland specar som redan är fakturerade. Bugfix: Om man använde kortkommandot till Sortera-funktionen isf för sortera-knappen fick man upp en dialog som egentligen tillhörde funktionen Specifikationer. Fakturering Ny funktion: Journalutskrifter: Man kan nu välja en mapp för ev bokföringsunderlag på fil (tex SIE). Ny funktion: Nytt fält: Utförandedatum, kan skrivas ut på fakturan. (Enl. RSV:s nya regler för fakturor ) Förändring: Vid registrering av nya specifikationer återställs nu konto och momssats till standardvärden vid varje ny post. Förbättring: Fältet utförandedatum är nu alfanumeriskt i stället för ett datum så att man skriva annat en ett datum, t ex vecka. Bugfix: Makulering och Återföring av fakturarader i en faktura tog alltid sista raden i listan oavsett vilken rad som var markerad. Bugfix: Vid utskrift av flersidig faktura med transportsumma visas ett kryptiskt felmeddelande efter gammal debugkod.

5 Bugfix: Samlingsfaktureringen slog inte ihop specar från olika projekt i många fall. Fixat om 4D eller senare är installerat. Bugfix: Fel öresutjämning när man duplicerade en Faktura till en Kreditfaktura. Bugfix: Fältet utförandedatum saknade ibland rubrik på Fakturautskriften. Skriv ut Fakturor Ny funktion: Möjlighet att skriva ut en momsspecifikation på fakturan som innehåller momsbeloppen fördelade på resp. momssats. I Arkiv > Grunduppgifter > Fakturablankett. Kryssa i Momsspecifikation om du vill ha ut momsspecifikationen på fakturan. (Enl. RSV:s nya regler för fakturor ) Förbättring: Momsregistreringsnummer (VAT) och inte organisationsnummer skrivs nu ut i foten av fakturan. (Enl. RSV:s nya regler för fakturor ) Bugfix: Rubriken för Vårt ordernummer skrevs inte ut på fakturan. Lev.fakturering Leverantörsfakturor Ny funktion: Popup för resultatenhet. Resultatenheterna läggs upp i Grunduppgifter > Flervalslistor > Lev.fakt: Res.enh. Bugfix: Momspopupen räknar nu rätt. Utbetalningar Förändring: Vid utskrift av avier på vissa skrivare får utskriften en svart bakgrund, vissa justeringar har gjorts för att försöka förhindra detta. Bugfix: Utbetalning via Pg-fil skrevs ej korrekt kundnummer i filen. Gäller både posttyp 0 och 7. Bugfix: Postgirolistan visade samma kundnamn på alla raderna. Internt Förbättring: Endast fleranvändare: Klientens timeout ökad från en minut till tio. Förbättring: Fairway baseras nu på 4D Server/4D Client version Förbättring: Plugin 4D View uppdaterad till version Förbättring: Plugin 4D Write uppdaterad till version Förbättring: Plugin 4D Internet Commands uppdaterad till version Förbättring: Plugin 4D Backup uppdaterad till version Förändring: Plugin 4D Pack uppdaterad till version Förbättring: Plugin API Pack uppdaterad till version Förbättring: Plugin Win32API uppdaterad till version Förbättring: Källkoden reparerad. Förändring: Plug-in EZ-Print 1.1 borttagen eftersom den inte används längre. Bugfix: Metoden zget_folder_name använde inte Prompt -parametern. Fairway 5.0 Releasedatum

6 Allmänt Ny funktion: Fairway är nu kompatibelt och certifierat för Mac OS X (Jaguar) och senare. Ny funktion: Fairway är nu kompatibelt och certifierat för Mac OS X (Panther) och senare. Ny funktion: Fairway är certifierat för Mac OS (med CarbonLib 1.6.1). Ny funktion: Fairway är nu certifierat för Windows XP Home/Pro (med SP1 eller senare). Ny funktion: Fairway är nu certifierat för Windows Server Ny funktion: Fairway är certifierat för Windows 2000 Server/Pro (med SP2 eller senare). Förändring: Windows 95, 98, 98 SE, ME samt NT stöds inte. Förändring: Mac OS versioner tidigare än stöds inte. Förbättring: Fairway baseras nu på 4D version Tidrapporter Ny funktion: Import av tidrapporter i XML-format, kräver Time Internt Ny funktion: Ny plugin 4D View som kan användas som kalkylblad. Förbättring: Fairway 5.0 baseras nu på 4D/4D Server/4D Client version Förbättring: Plugin PDF Direct 2.0 ersätter FilePack. Förbättring: Plugin 4D Write uppdaterad till version Förbättring: Plugin 4D Internet Commands uppdaterad till version Förbättring: Plugin 4D Pack uppdaterad till version Förbättring: Plugin PrintList Pro uppdaterad till version Förbättring: Plugin Win32API uppdaterad till version Förändring: Plugin AreaList Pro uppdaterad till version Ny funktion: X Förbättring: X Förändring: X Bugfix: X Kosmetiskt fel: X Info Struct AB. Supporttelefon: E-post: Hemsida: Ftp: ftp://ftp.infostruct.se/pub/fairway/

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Så här använder du. Erik Eliasson 2009

Så här använder du. Erik Eliasson 2009 Så här använder du Bb Bb Erik Eliasson 2009 1 Gratis eller inte? finns i två versioner varav den ena är gratis. I gratisversionen ingår Kontaktregister, Brev och offerter, Anteckningar, Att göra-lista

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer