Elop gjorde vad som kunde göras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elop gjorde vad som kunde göras"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen av att bolaget valt Microsoft Windows som det primära operativsystemet till sina smarttelefoner och av uppgiften att man betalar licensavgifter till Microsoft. Även enligt vd:n är bolaget ibland ute på djupt vatten i Atlanten och ibland ute på ökenvandring. Innevarande år blir långt eftersom det är svårt att förutspå volymerna för det utgående Symbian samtidigt som konkurrenterna tar stora kliv framåt. Man bedömer att övergångsperioden blir två år, men de första gemensamma telefonerna lanseras eventuellt redan i slutet av detta år. Enligt Nokia kan man lansera Windowstelefoner snabbare än den egna programutvecklingen hade förmått. Bolaget estimerar lönsamheten efter övergångsperioden till 1 eller högre, om det nu har någon betydelse i detta skede. Det väsentliga är att först chip- och nu programverksamheten har knoppats av från värdekedjan, vilket innebär att mobilen går i datorns fotspår. För närvarande begränsas konkurrensen såväl inom chip som inom program till ett fåtal aktörer, men kommer något ekosystem att kamma hem en överlägsen seger, och hur kommer värdet att fördelas mellan apparattillverkare, programmerare och chiptillverkare? Det återstår att se. Nokia fortsätter programutvecklingen och investeringen i tjänster, vilket är nödvändigt för att bygga upp en differentiering och en Nokiaupplevelse. Bolaget valde Windows eftersom differentieringen här kan lyckas även inom ekosystemet. Differentieringen kommer att bli svårare än tidigare eftersom konkurrenterna kan använda samma plattform, men det är möjligt. Aktieindex Spot 1 v OMX Helsinki 7 678,9-1,4 % STOXX ,0 0,7 % S&P ,2 1,4 % Nikkei ,7 0,6 % Shanghai ,3-4,6 % Hang Seng 2 827,3 2,7 % Företagslån Spot 1 v itraxx CDS Europe 96,2 1 itraxx CDS X-over 400,0-1 Senior financials 162,3 7 Statslån Spot 1 v Germany 2y 1,41 % -0,03 % Germany 10y 3,29 % 0,03 % USA 2y 0,84 % 0,09 % USA 10y 3,63 % -0,01 % Råvaror Spot 1 v Brent oil 100,9 0,7 % Gold 1 357,1 0,6 % Källa: Bloomberg marknadsdata Marknadens reaktion var tuff, men bolaget hade inte många alternativ. Om man ville ha ett slut på den nuvarande utvecklingen så var Windows det enda realistiska valet. Att avstå från den egna programutvecklingen kommer att begränsa framtida tillväxtmöjligheter och leda till stora omvälvningar inom bolaget, men det är möjligt att det var det bästa alternativet , , Stoxx 50 (v) Tyskland 10 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h)

2 Ny konkurrenskraftsstrategi och ny affärsmodell, men inte Dells modell Nokia, our platform is burning Elop har gjort en fartfylld start. Hans energi och genuina sätt har gjort intryck. Brevet till personalen vittnar om samma sak. Brevet är en klassisk berättelse om en explosion på en oljeplattform och om hur en man blir tvungen att välja mellan att falla offer för lågorna eller hoppa i den kalla Atlanten. Mannen hoppar, blir räddad och kan berätta om hur den brinnande plattformen förändrade hans liv. Elop hade valt sin berättelse med omsorg, för Nokia hade fört en liknande kamp på sin programplattform. Hos Nokia var det emellertid inte bara ett torn som brann. Elop hade beslutat sig för att hoppa och med sitt brev förberedde han personalen på förändringen. Brevet svepte bort alla dimridåer och vittnade om vd:ns realism. Nokia hade länge varit tvunget att ge löften som det inte kunnat hålla, så vd:n ville inleda kommunikationen från ett rent bord. Brevet talade utan omsvep om den allt hårdare konkurrensen. Apple hade 2007 lanserat en revolutionerande produkt och Nokia hade fortfarande ingen som kunde utmana den. På bara två år hade Android passerat Symbian som det största operativsystemet och lockade med sig branschens innovatörer. Medan iphone suveränt dominerade bland de dyrare modellerna, tog sig Android snabbt in bland smarttelefonerna under 100 dollar. År 2008 lanserade MediaTek en telefonplattform för billiga modeller, som enligt en del källor redan har tagit en tredjedel av den globala marknaden. Nokia hade däremot förlorat tid och hamnat flera år på efterkälken. Symbian var inte konkurrenskraftigt på världens största marknad för smarttelefoner i Nordamerika och den första MeeGo-produkten skulle lanseras först i slutet av Symbian hade visat sig vara en för svår miljö för att kunna svara på konsumenternas nya krav, vilket ledde till att produktutvecklingen blev långsam. Att fortsätta med de gamla plattformarna skulle bara ha gett konkurrenterna ännu större försprång. Plattformarna var ändå inte det enda problemet, det var delvis också en attitydfråga. Bolaget hade saknat ansvarstagande, samarbetsförmåga och ledarskap. Brevet som läckte ut i offentligheten strax innan investerarträffen var ett tydligt tecken på att det i London skulle komma nyheter om en radikal förändring, som även beträffande innehållet var mycket förutsebar. Man hade föreberett marknaden, men ändå överraskades investerarna av nyheterna. Varför Windows? Elop var kanske en lyckträff för Nokia, för det hade knappast i hela världen funnits många ledare som skulle ha förmått ta ett så radikalt och snabbt beslut. Ännu i somras fanns det knappast någon som ens i sina vildaste fantasier kunde föreställa sig ett partnerskap med Microsoft. För långvariga Nokia-anställda måste Elops beslutsamhet ha kommit som en överraskning. Elops tankegångar har dock varit rationella. Elop lyckades gå från förnekelse till medgivande och vidare till agerande. Det kan inte ha varit en lätt uppgift att övervinna förnekelsen då vi vet hur mycket bolaget i ett årtionde hade investerat i Symbian. Det är mycket svårt att överge åratal av arbete som man själv har medverkat i.

3 Elop dröjde inte heller med det operativa agerandet, utan satte igång så fort det blev klart att något måste göras. Apples och Googles tillväxttakter talade sitt tydliga språk; det fanns ingen tid att förlora. Elop träffade Ballmer först i november, så processen har framskridit i blixtfart om man beaktar beslutets omfattning. Elop har Microsoft-bakgrund, så han hade inte fördomar mot sin forne arbetsgivare. Nokia uppfattade i åratal Microsoft som det värsta hotet, att välja bolaget till närmaste partner kan därför inte ha varit lätt att smälta. När beslutet om förändring väl hade tagits och Android inte möjliggjorde differentiering, valde Nokia på rationella grunder det bästa återstående alternativet Windows. Huruvida Elop fattade de rätta besluten förblir en öppen fråga. Det går bara att välja en väg mot framtiden. Tre år av svag framgång för de egna plattformarna talar sitt tydliga språk, även om vi nu aldrig får se de framtida resultaten av det egna utvecklingsarbetet. Efter att strategin offentliggjordes sjönk priset på aktien med 2, men orsaken ligger inte nödvändigtvis i framtiden, utan kan lika väl ligga i det förflutna. Bolaget inleder byggandet på ny grund, som ligger på en lägre nivå än vad investerarna hade förväntat sig. Ny strategi för smarttelefoner: Nokia + Microsoft I och med att Windows Phone blir Nokias primära plattform för smarttelefoner kommer det i framtiden att finnas tre starka operativsystem på marknaden; iphone, Android och Windows Phone, och alla tre är amerikanska. Alliansen mellan Nokia och Microsoft gläder operatörerna, eftersom Apple och Google har vållat dem stora problem och de vill ha ett traditionellt och seriöst alternativ till dessa nya aktörer. Synergi och samarbete Alliansen mellan Nokia och Microsoft var inte överraskande då de båda saknade det som den andra hade. Medan Nokia behövde programkunnande och ett konkurrenskraftigt operativsystem, behövde Microsoft apparatkunnande och en konkurrenskraftig apparat för sina program. Det handlar om en allians mellan två jättar, vilket också kan ses i målen. Målet för Nokia- Microsofts ekosystem är att erbjuda unika och innovativa produkter samt att uppnå överlägsenhet inom skalfördelar, produktutbudets omfattning, geografisk täckning och varumärke. Bolagens sammanlagda produktutvecklingsbudget är cirka tiofaldig jämfört med Apples. Bolagen har överlägsna resurser, men Apple och Google har redan visat att resurserna saknar betydelse om kulturen inte stödjer innovationer. Både Nokia och Microsoft har presterat i underkant, så lösningen är inte en ytterligare ökning av resurserna, utan korrekta teknologiska val och fräsch energi. Synergieffekterna är uppenbara, men för att de ska realiseras måste samarbetet lyckas. Tidigare samarbetsförsök har visat sig svåra om konstellationen är osymmetrisk. Nokia lyckades inte tillsammans med Intel tillräckligt snabbt lansera MeeGo-telefoner, vilket hade varit en orsak till alliansen. I förhållande till Microsoft är symmetrin god eftersom båda bolagen var tvungna att göra något och båda måste lyckas inom smarttelefoner.

4 Differentiering Nokia förkastade som väntat Android på grund av de dåliga möjligheterna till differentiering. Det är ännu inte klart hur bolaget ska lyckas bygga upp en Nokiaupplevelse för smarttelefonerna så att den avviker från t.ex. en HTC- eller ZTE-upplevelse. Nokia konstaterade redan för några år sedan att tjänsterna i framtiden kommer att vara den viktigaste differentieringsmetoden. De centrala tjänsterna i det nya ekosystemet är Microsofts sökmotor Bing, dess reklamtjänst AdCenter, musiktjänst Zume och Xbox-spel samt Nokias kartor, navigeringstjänster och lokala reklam. Man blir tvungen att avstå från Ovi-paketet, men å andra sidan har det aldrig levt upp till förväntningarna. Kostnadseffektivitet Då Microsoft deltar i försäljningen och marknadsföringen och ansvarar för merparten av programutvecklingen kan Nokia göra betydande inbesparingar i de operativa kostnaderna. Å andra sidan måste bolaget betala licensavgifter för Windows, vilket sänker bruttomarginalen. Även om inbesparingarna kommer att vara betydande estimerar bolaget att lönsamheten efter en övergångsperiod kommer att vara 1, dvs. något högre än för en traditionell apparattillverkare. Utifrån den bild bolaget ger kommer man att investera mindre än tidigare i tjänster och klart mindre i Windows-telefonen än vad man i tiderna gjorde i Symbian. MeeGo:s roll kommer i framtiden att vara inriktad på att undersöka nya marknadsmöjligheter och inte på att bygga kommersiella produkter, investeringarna i det kommer därför att minska betydligt. Investeringarna i bastelefoner kommer däremot att öka. En lönsamhet som är svagare än beräknat innebär att de totala investeringarna i produktutveckling kommer att minska. Efter strategiförändringen kommer bolaget tydligare att vara en apparattillverkare och en uppbyggare på tillväxtmarknaderna. Tiden utvisar hur mycket bolaget kommer att investera i program och tjänsteutveckling, som är källan till framtida tillväxt och nya arbetsplatser. Ny organisation Från och med april kommer Nokia att ha en ny organisationsstruktur med två separata affärsenheter, Smart Devices och Mobile Phones. Smart Devices koncentrerar sig på smarttelefoner och Mobile Phones på mobiltelefoner för massmarknaden. Båda enheterna har resultatansvar och totalansvar för konsumentupplevelsen, inklusive produktutveckling, produkthantering och produktmarknadsföring. Telefonverksamheten delas tydligt upp i två separata enheter, med mycket få synergier. Smarttelefonenheten är en samarbetsorganisation, medan bastelefonenheten koncentrerar sig på de egna produkterna. Den största förändringen gäller programutvecklingen för Nokias smarttelefoner. Medan man tidigare har utvecklat en egen programplattform, så är utvecklingen i fortsättningen knuten till Windows-telefonen. Inom bastelefoner är bolagets mål att koppla upp följande miljard användare till nätet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Rykten på marknaden talade om en genomgripande omställning inom organisationen, men sist och slutligen blev det få personbyten. Direktörerna som hade ansvarat för MeeGo och

5 tjänster fick lämna ledningsgruppen. Till chef för smarttelefonerna valdes Jo Harlow och till chef för bastelefonerna Mary McDowell, vilket innebär att de viktigaste platserna besattes med amerikanska chefer. Ledningen för affärsverksamheterna är i nordamerikanska händer, medan stödfunktionerna leds av finländare. Då bolagets programutveckling inom telefoner minskar är det möjligt att bolaget ökar sina ambitioner inom nätverk, trots att det knappt förekommer synergier mellan telefoner och nätverk. Bolaget har inte heller lika stort behov av att sälja sin nätverksamhet, då det inte behöver pengar till stora investeringar. Nokias produktorganisation Navteq VD Förändringsgruppen Företagets utveckling Bastelefoner Smart enheter Marknader Tjänster och applikattionsutveckling Design Finansieringsfunktioner Personalfunktioner Samhällsrelationer Teknologi Nya ekonomiska mål Nokia gav följande beskrivning av sina ekonomiska mål: - På grund av konkurrensfaktorer kommer det på lång sikt att finnas press på bruttointäktsgraden inom mobilteleindustrin. - På grund av ändringen i strategin finns det betydande osäkerhetsfaktorer för Devices & Services-gruppens utsikter för hela året, och därför anser Nokia att det inte i detta skede är motiverat att offentliggöra mål för Efter en övergångsperiod på två år, , är Nokias mer långsiktiga mål: att Devices & Services-gruppens omsättning ökar snabbare än marknaden och att affärsvinsten är 10 procent eller mer. Investeringarna i det nya ekosystemet har påbörjats, så bolaget är tvunget att försvara sin marknadsposition och lönsamhet med gamla produkter under övergångsperioden. Längden på övergångsperioden beror på hur snabbt man lyckas ta i bruk Windows i de billigare smarttelefonerna.

6 Nokias nya roll Marknaden befinner sig nu i en tillväxtfas, och bolaget kommer därför ofrånkomligen att tappa ytterligare mark till konkurrenterna under övergångsperioden. Bolaget uppskattar att cirka 150 miljoner Symbian-telefoner kommer att säljas, men uppskattningen innefattar exceptionellt mycket osäkerhet, då kunderna vet om att övergången från Symbian har inletts, och konkurrenterna ser övergångsperioden som en möjlighet att ta mer marknadsandelar. Bolaget lovade lansera flera Windows-telefoner 2012, och man har antytt att de första kommer redan i år. För tillfället är Windows marknadsandel inom operativsystem för telefoner endast knappt, så bolagen startar som utmanare. Det finns inga säkra uppgifter om de kommande Windows-telefonernas konkurrenskraft, men utifrån publicerade bilder och kommentarer är det en utmanare som tar sig an marknaden. Bolagets lönsamhetsestimat antyder att bolaget i framtiden måste nöja sig med en för apparattillverkare typisk lägre lönsamhet, som dock inte avviker från den nuvarande. Den slutgiltiga lönsamheten på lång sikt visar sig först då vi känner till Windows-telefonernas konkurrenskraft och hur mycket bolaget förmår differentiera sig inom Windows. Nokias stora beslut kommer att påverka bolagets konkurrensstrategi och affärsmodell samt aktiens värde. Inte på något av dessa områden sker en plötslig helomvändning, utan snarare en gradvis övergång i någon riktning. Konkurrenskraftsstrategi Nokia har haft en dubbelstrategi som i första hand har inneburit kostnadsledarskap men också att bolaget har differentierat sina produkter. Man har med programinvesteringar försökt skapa förutsättningar för differentiering, vilket inom smarttelefoner har realiserats genom programutveckling. Omvandlingen från apparattillverkare till program- och tjänsteutvecklare lyckades emellertid inte enligt förväntningarna, utan bolaget återvände till sina rötter som apparattillverkare, även om man fortfarande investerar i program och tjänster. Strategiförändringen innebär en övergång från differentieringsstrategi i riktning mot kostnadsstrategi, eftersom ansvaret för programutveckling och innovation av tjänster överförs på Microsoft. Bolaget konkurrerar med andra ord för egen del mer med pris än med egenskaper. Nokia produktens utveckling Nokia telefoner Nokia telefoner och tjänster Nokia erfarenheter Nokia lösningar Nokia enheter Affärsmodell Nokia har genom hela sin historia månat om sin egen konkurrenskraft, men också försvarat branschens värde. Man har försvarat branschens värde genom att förhindra en horisontalisering av affärsverksamheten eller genom att aktivt påverka

7 horisontaliseringen. Efter att Nokia avstått från Symbian är programutvecklingen för telefoner nu helt i händerna på programutvecklare. Först lösgjordes chippen från värdekedjan och nu står programmen på tur, vilket innebär att telefonen nu efter ett årtionde av spekulationer följer i datorns fotspår. Medan värdet inom datorer koncentrerades till Microsoft och Intel, så har värdet inom telefoner fördelat sig mellan flera chiptillverkare och programmerare. I följande skede får vi se om en oligopolistisk modell är hållbar eller om något ekosystem tar hem en överlägsen seger. Analogin till datorindustrin haltar något eftersom Nokias möjligheter till differentiering är bättre än Dells och eftersom det inom telefonbranschen inte föreligger en monopolistisk konstellation, men det finns likheter i den grundläggande positioneringen. Nokias beslut är inte unikt; samma beslut har redan tagits av alla de gamla konkurrenterna Samsung, LG, SonyEricsson och Motorola. Nokias konkurrensstrategi och affärsverksamhetsmodell Apple Differentiering Vertikalitet SonyE Horisontalitet Ssung Nokia Kostnadsledarskap Msoft Google Aktiens värde Bolagets marknadsvärde är för tillfället endast 25 miljarder, och bolagsvärdet exklusive nettokassa ligger under 20 miljarder. Då Ericssons omsättning är dubbelt så stor som NSN:s och dess marknadsvärde är 30 miljarder, så blir värdet på Nokias telefonverksamhet drygt 10 miljarder. Om Nokia halverade marknadsförings- (2,5 md) och produktutvecklingsutgifterna (3,7 md), skulle bolaget årligen spara cirka 3 miljarder. Nokias marknadsvärde är så pass lågt att bolaget oundvikligen börjar bli intressant för olika placerare, även kapitalplacerare. Placerare är tvungna att omvärdera aktiens värde. Man har valt en lösning för programproblemet, men avigsidan av detta är att Nokia inte längre har en egen programutveckling av samma slag som tidigare. Programutveckling värderas vanligen högre än apparatutveckling, så värderingen kommer att vara beroende av hur mycket bolaget i framtiden investerar i sitt eget programkunnande och i tjänsterna, men i ännu större utsträckning av hur bra Windows-telefonen säljer.

8 Aktieindex Tyskland Kina Frankrike Indien Spanien Brasilien USA Ryssland Japan - Hong Kong - Branschindex (Europa) Olja och gas 1 Hushållsvaror Material Hälsovård Investeringsvaror Banker Mat Teletjänster Teknologi - El - Branschindex (Europa-USA) Olja och gas 1 Hushållsvaror Material Hälsovård Investeringsvaror Banker Mat Teletjänster Teknologi - El - Kreditrisk (CDS) EA, IG (v) Industri (v) USA, IG (v) 100 Konsument (v) EA, HY (h) 90 Energi (v) Teknologi (v) 30 USA, HY (h) 80 Finansiering (h) Råvaror Frakt 1 Mat 1 Metaller Vete Koppar Majs Nickel - Soijabönor -1 -

9 Aktiernas volatilitet Räntedifferens (10 år) Tyskland 21 Spanien- 5, Tyskland (v) 9, USA 18 Portugal- 4, Tyskland (v) 8, 15 Grekland- 2, Tyskland (h) 7, 12 1, 6, Guld samt inflationsförväntningar Olja och dollar Guld % Olja (v) 105 1,4 USA, 5/5 EUR/USD (h) Tyskland, 5/ % 100 1, % 95 1,3 Statslånens räntor 10 år Statslånens räntor 2 år Tyskland 4, Tyskland 2, USA USA 1, UK 3, UK 1, Frankrike Frankrike 0, 3, 0, Staternas kreditrisk 5 år (CDS) Marknadsräntor (Euribor) Irland (v) Euribor 3mån 1,1 1,0 Spanien (v) 550 Euribor 1mån Grekland (h) ,0 0, ,0 0,8 Valutakurser Pund (v) 0,89 84 Rubel (v) 30,0 6,60 Yen (h) Yuan (h) 29,5 0, ,0 0, ,5 6,57

10 Till salu - Front Sargas Energi t.o.m STOXX Oil & Gas Som underliggande tillgång för Certifikatet Front Sargas Energi fungerar energi- och oljesektorns bolag. Uppgångstryck på olje- och energipriserna skapas av den globala ekonomiska tillväxten i kombination med den begränsade oljeproduktionskapaciteten och de låga lagernivåerna. Stigande priser tillsammans med ökade investeringar i produktionskapacitet stöder sektorbolagens värderingsnivåer. Certifikatet erbjuder 17 av det underliggande STOXX 600 Oil & Gas indexets uppgång och är ett enkelt och effektivt sätt att verkställa en positiv placeringssyn i energisektorns aktier. Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A Helsingfors Finland Tel: (09) Fax: (09) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1 Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokias nya roll? Brasiliens finansminister sade direkt det som andra inte vill eller vågar säga, det råder ett valutakrig på valutamarknaden.

Läs mer

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

Det finns ingen enkel utväg

Det finns ingen enkel utväg Jussi Hyöty 2.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Reflationsstrategi, enig marknad

Reflationsstrategi, enig marknad Jussi Hyöty 12.1.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Reflationsstrategi, enig marknad Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten fortsätter och att marknadsriskerna ligger kvar på en hög nivå.

Läs mer

Från rotationsmodell till råvarumodell

Från rotationsmodell till råvarumodell Jussi Hyöty 6.6.211 gsm 39 9168 jussi.hyoty@front.fi Från rotationsmodell till råvarumodell På 197-talet berodde prisuppgången på råvaror på en produktionschock inom oljeindustrin, men 28 och 21 berodde

Läs mer

Ekonomin behöver mer olja

Ekonomin behöver mer olja Jussi Hyöty 7.4.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Ekonomin behöver mer olja Oljepriset har stigit till 12 dollar, vilket är en oroväckande hög nivå med tanke på hur ojämnt världsekonomin återhämtar

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Jussi Hyöty 15.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Den första uppgiften i uppföljningen av krisen var att säkerställa likviditeten. Då det fanns

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Mobilsurfande i Sverige

Mobilsurfande i Sverige Mobilsurfande i Sverige 1 Mobilsurfandet i Sverige ökar snabbt. Det är yngre, välutbildade storstadsbor som surfar mest idag, men det är rimligt att anta att också andra grupper inom en snar framtid kommer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektor 1 Front Avior Sektor - aktieindexrelaterat Certifikat utan kapitalgaranti - placeringstid 1-5 år Vad? Varför? Riskfaktorer

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Public. Sidnr 2012-06-28 1 (5) Coverage Dokument id Rev? T 12599-12 1.0. Datum. Tillhör objekt Telia Jobbmobil Växel

Public. Sidnr 2012-06-28 1 (5) Coverage Dokument id Rev? T 12599-12 1.0. Datum. Tillhör objekt Telia Jobbmobil Växel 2012-06-28 1 (5) Testade telefoner + Överflyttning för Innehåll 1 Inledning 2 2 Testade mobiltelefoner 2 3 Funktionen Överflyttning 3 3.1 App för att utföra överflyttning enklare 3 3.2 Överflyttning med

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 104/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 10 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 104 OMXS 30 index 1 271,00 OMXS 30 har en tid get signaler om en nedgång I och med att index varit under 1 280-nivån.

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ)... 1

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 10.1. - 11.2.2011 1 Front Aurum Guld 1 Front Aurum Guld - 3-årig råvarurelaterad Placeringswarrant utan kapitalgaranti Vad? Varför? Riskfaktorer Warrantplacering

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Information om Front Capitals placeringslösningar

Information om Front Capitals placeringslösningar Information om Front Capitals placeringslösningar Guide till Front Capitals placeringslösningar och deras egenskaper 1.6.2009 3 4 1. Front Capitals placeringslösningar 2. Kapitalgaranterade placeringslösningar

Läs mer