Elop gjorde vad som kunde göras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elop gjorde vad som kunde göras"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen av att bolaget valt Microsoft Windows som det primära operativsystemet till sina smarttelefoner och av uppgiften att man betalar licensavgifter till Microsoft. Även enligt vd:n är bolaget ibland ute på djupt vatten i Atlanten och ibland ute på ökenvandring. Innevarande år blir långt eftersom det är svårt att förutspå volymerna för det utgående Symbian samtidigt som konkurrenterna tar stora kliv framåt. Man bedömer att övergångsperioden blir två år, men de första gemensamma telefonerna lanseras eventuellt redan i slutet av detta år. Enligt Nokia kan man lansera Windowstelefoner snabbare än den egna programutvecklingen hade förmått. Bolaget estimerar lönsamheten efter övergångsperioden till 1 eller högre, om det nu har någon betydelse i detta skede. Det väsentliga är att först chip- och nu programverksamheten har knoppats av från värdekedjan, vilket innebär att mobilen går i datorns fotspår. För närvarande begränsas konkurrensen såväl inom chip som inom program till ett fåtal aktörer, men kommer något ekosystem att kamma hem en överlägsen seger, och hur kommer värdet att fördelas mellan apparattillverkare, programmerare och chiptillverkare? Det återstår att se. Nokia fortsätter programutvecklingen och investeringen i tjänster, vilket är nödvändigt för att bygga upp en differentiering och en Nokiaupplevelse. Bolaget valde Windows eftersom differentieringen här kan lyckas även inom ekosystemet. Differentieringen kommer att bli svårare än tidigare eftersom konkurrenterna kan använda samma plattform, men det är möjligt. Aktieindex Spot 1 v OMX Helsinki 7 678,9-1,4 % STOXX ,0 0,7 % S&P ,2 1,4 % Nikkei ,7 0,6 % Shanghai ,3-4,6 % Hang Seng 2 827,3 2,7 % Företagslån Spot 1 v itraxx CDS Europe 96,2 1 itraxx CDS X-over 400,0-1 Senior financials 162,3 7 Statslån Spot 1 v Germany 2y 1,41 % -0,03 % Germany 10y 3,29 % 0,03 % USA 2y 0,84 % 0,09 % USA 10y 3,63 % -0,01 % Råvaror Spot 1 v Brent oil 100,9 0,7 % Gold 1 357,1 0,6 % Källa: Bloomberg marknadsdata Marknadens reaktion var tuff, men bolaget hade inte många alternativ. Om man ville ha ett slut på den nuvarande utvecklingen så var Windows det enda realistiska valet. Att avstå från den egna programutvecklingen kommer att begränsa framtida tillväxtmöjligheter och leda till stora omvälvningar inom bolaget, men det är möjligt att det var det bästa alternativet , , Stoxx 50 (v) Tyskland 10 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h)

2 Ny konkurrenskraftsstrategi och ny affärsmodell, men inte Dells modell Nokia, our platform is burning Elop har gjort en fartfylld start. Hans energi och genuina sätt har gjort intryck. Brevet till personalen vittnar om samma sak. Brevet är en klassisk berättelse om en explosion på en oljeplattform och om hur en man blir tvungen att välja mellan att falla offer för lågorna eller hoppa i den kalla Atlanten. Mannen hoppar, blir räddad och kan berätta om hur den brinnande plattformen förändrade hans liv. Elop hade valt sin berättelse med omsorg, för Nokia hade fört en liknande kamp på sin programplattform. Hos Nokia var det emellertid inte bara ett torn som brann. Elop hade beslutat sig för att hoppa och med sitt brev förberedde han personalen på förändringen. Brevet svepte bort alla dimridåer och vittnade om vd:ns realism. Nokia hade länge varit tvunget att ge löften som det inte kunnat hålla, så vd:n ville inleda kommunikationen från ett rent bord. Brevet talade utan omsvep om den allt hårdare konkurrensen. Apple hade 2007 lanserat en revolutionerande produkt och Nokia hade fortfarande ingen som kunde utmana den. På bara två år hade Android passerat Symbian som det största operativsystemet och lockade med sig branschens innovatörer. Medan iphone suveränt dominerade bland de dyrare modellerna, tog sig Android snabbt in bland smarttelefonerna under 100 dollar. År 2008 lanserade MediaTek en telefonplattform för billiga modeller, som enligt en del källor redan har tagit en tredjedel av den globala marknaden. Nokia hade däremot förlorat tid och hamnat flera år på efterkälken. Symbian var inte konkurrenskraftigt på världens största marknad för smarttelefoner i Nordamerika och den första MeeGo-produkten skulle lanseras först i slutet av Symbian hade visat sig vara en för svår miljö för att kunna svara på konsumenternas nya krav, vilket ledde till att produktutvecklingen blev långsam. Att fortsätta med de gamla plattformarna skulle bara ha gett konkurrenterna ännu större försprång. Plattformarna var ändå inte det enda problemet, det var delvis också en attitydfråga. Bolaget hade saknat ansvarstagande, samarbetsförmåga och ledarskap. Brevet som läckte ut i offentligheten strax innan investerarträffen var ett tydligt tecken på att det i London skulle komma nyheter om en radikal förändring, som även beträffande innehållet var mycket förutsebar. Man hade föreberett marknaden, men ändå överraskades investerarna av nyheterna. Varför Windows? Elop var kanske en lyckträff för Nokia, för det hade knappast i hela världen funnits många ledare som skulle ha förmått ta ett så radikalt och snabbt beslut. Ännu i somras fanns det knappast någon som ens i sina vildaste fantasier kunde föreställa sig ett partnerskap med Microsoft. För långvariga Nokia-anställda måste Elops beslutsamhet ha kommit som en överraskning. Elops tankegångar har dock varit rationella. Elop lyckades gå från förnekelse till medgivande och vidare till agerande. Det kan inte ha varit en lätt uppgift att övervinna förnekelsen då vi vet hur mycket bolaget i ett årtionde hade investerat i Symbian. Det är mycket svårt att överge åratal av arbete som man själv har medverkat i.

3 Elop dröjde inte heller med det operativa agerandet, utan satte igång så fort det blev klart att något måste göras. Apples och Googles tillväxttakter talade sitt tydliga språk; det fanns ingen tid att förlora. Elop träffade Ballmer först i november, så processen har framskridit i blixtfart om man beaktar beslutets omfattning. Elop har Microsoft-bakgrund, så han hade inte fördomar mot sin forne arbetsgivare. Nokia uppfattade i åratal Microsoft som det värsta hotet, att välja bolaget till närmaste partner kan därför inte ha varit lätt att smälta. När beslutet om förändring väl hade tagits och Android inte möjliggjorde differentiering, valde Nokia på rationella grunder det bästa återstående alternativet Windows. Huruvida Elop fattade de rätta besluten förblir en öppen fråga. Det går bara att välja en väg mot framtiden. Tre år av svag framgång för de egna plattformarna talar sitt tydliga språk, även om vi nu aldrig får se de framtida resultaten av det egna utvecklingsarbetet. Efter att strategin offentliggjordes sjönk priset på aktien med 2, men orsaken ligger inte nödvändigtvis i framtiden, utan kan lika väl ligga i det förflutna. Bolaget inleder byggandet på ny grund, som ligger på en lägre nivå än vad investerarna hade förväntat sig. Ny strategi för smarttelefoner: Nokia + Microsoft I och med att Windows Phone blir Nokias primära plattform för smarttelefoner kommer det i framtiden att finnas tre starka operativsystem på marknaden; iphone, Android och Windows Phone, och alla tre är amerikanska. Alliansen mellan Nokia och Microsoft gläder operatörerna, eftersom Apple och Google har vållat dem stora problem och de vill ha ett traditionellt och seriöst alternativ till dessa nya aktörer. Synergi och samarbete Alliansen mellan Nokia och Microsoft var inte överraskande då de båda saknade det som den andra hade. Medan Nokia behövde programkunnande och ett konkurrenskraftigt operativsystem, behövde Microsoft apparatkunnande och en konkurrenskraftig apparat för sina program. Det handlar om en allians mellan två jättar, vilket också kan ses i målen. Målet för Nokia- Microsofts ekosystem är att erbjuda unika och innovativa produkter samt att uppnå överlägsenhet inom skalfördelar, produktutbudets omfattning, geografisk täckning och varumärke. Bolagens sammanlagda produktutvecklingsbudget är cirka tiofaldig jämfört med Apples. Bolagen har överlägsna resurser, men Apple och Google har redan visat att resurserna saknar betydelse om kulturen inte stödjer innovationer. Både Nokia och Microsoft har presterat i underkant, så lösningen är inte en ytterligare ökning av resurserna, utan korrekta teknologiska val och fräsch energi. Synergieffekterna är uppenbara, men för att de ska realiseras måste samarbetet lyckas. Tidigare samarbetsförsök har visat sig svåra om konstellationen är osymmetrisk. Nokia lyckades inte tillsammans med Intel tillräckligt snabbt lansera MeeGo-telefoner, vilket hade varit en orsak till alliansen. I förhållande till Microsoft är symmetrin god eftersom båda bolagen var tvungna att göra något och båda måste lyckas inom smarttelefoner.

4 Differentiering Nokia förkastade som väntat Android på grund av de dåliga möjligheterna till differentiering. Det är ännu inte klart hur bolaget ska lyckas bygga upp en Nokiaupplevelse för smarttelefonerna så att den avviker från t.ex. en HTC- eller ZTE-upplevelse. Nokia konstaterade redan för några år sedan att tjänsterna i framtiden kommer att vara den viktigaste differentieringsmetoden. De centrala tjänsterna i det nya ekosystemet är Microsofts sökmotor Bing, dess reklamtjänst AdCenter, musiktjänst Zume och Xbox-spel samt Nokias kartor, navigeringstjänster och lokala reklam. Man blir tvungen att avstå från Ovi-paketet, men å andra sidan har det aldrig levt upp till förväntningarna. Kostnadseffektivitet Då Microsoft deltar i försäljningen och marknadsföringen och ansvarar för merparten av programutvecklingen kan Nokia göra betydande inbesparingar i de operativa kostnaderna. Å andra sidan måste bolaget betala licensavgifter för Windows, vilket sänker bruttomarginalen. Även om inbesparingarna kommer att vara betydande estimerar bolaget att lönsamheten efter en övergångsperiod kommer att vara 1, dvs. något högre än för en traditionell apparattillverkare. Utifrån den bild bolaget ger kommer man att investera mindre än tidigare i tjänster och klart mindre i Windows-telefonen än vad man i tiderna gjorde i Symbian. MeeGo:s roll kommer i framtiden att vara inriktad på att undersöka nya marknadsmöjligheter och inte på att bygga kommersiella produkter, investeringarna i det kommer därför att minska betydligt. Investeringarna i bastelefoner kommer däremot att öka. En lönsamhet som är svagare än beräknat innebär att de totala investeringarna i produktutveckling kommer att minska. Efter strategiförändringen kommer bolaget tydligare att vara en apparattillverkare och en uppbyggare på tillväxtmarknaderna. Tiden utvisar hur mycket bolaget kommer att investera i program och tjänsteutveckling, som är källan till framtida tillväxt och nya arbetsplatser. Ny organisation Från och med april kommer Nokia att ha en ny organisationsstruktur med två separata affärsenheter, Smart Devices och Mobile Phones. Smart Devices koncentrerar sig på smarttelefoner och Mobile Phones på mobiltelefoner för massmarknaden. Båda enheterna har resultatansvar och totalansvar för konsumentupplevelsen, inklusive produktutveckling, produkthantering och produktmarknadsföring. Telefonverksamheten delas tydligt upp i två separata enheter, med mycket få synergier. Smarttelefonenheten är en samarbetsorganisation, medan bastelefonenheten koncentrerar sig på de egna produkterna. Den största förändringen gäller programutvecklingen för Nokias smarttelefoner. Medan man tidigare har utvecklat en egen programplattform, så är utvecklingen i fortsättningen knuten till Windows-telefonen. Inom bastelefoner är bolagets mål att koppla upp följande miljard användare till nätet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Rykten på marknaden talade om en genomgripande omställning inom organisationen, men sist och slutligen blev det få personbyten. Direktörerna som hade ansvarat för MeeGo och

5 tjänster fick lämna ledningsgruppen. Till chef för smarttelefonerna valdes Jo Harlow och till chef för bastelefonerna Mary McDowell, vilket innebär att de viktigaste platserna besattes med amerikanska chefer. Ledningen för affärsverksamheterna är i nordamerikanska händer, medan stödfunktionerna leds av finländare. Då bolagets programutveckling inom telefoner minskar är det möjligt att bolaget ökar sina ambitioner inom nätverk, trots att det knappt förekommer synergier mellan telefoner och nätverk. Bolaget har inte heller lika stort behov av att sälja sin nätverksamhet, då det inte behöver pengar till stora investeringar. Nokias produktorganisation Navteq VD Förändringsgruppen Företagets utveckling Bastelefoner Smart enheter Marknader Tjänster och applikattionsutveckling Design Finansieringsfunktioner Personalfunktioner Samhällsrelationer Teknologi Nya ekonomiska mål Nokia gav följande beskrivning av sina ekonomiska mål: - På grund av konkurrensfaktorer kommer det på lång sikt att finnas press på bruttointäktsgraden inom mobilteleindustrin. - På grund av ändringen i strategin finns det betydande osäkerhetsfaktorer för Devices & Services-gruppens utsikter för hela året, och därför anser Nokia att det inte i detta skede är motiverat att offentliggöra mål för Efter en övergångsperiod på två år, , är Nokias mer långsiktiga mål: att Devices & Services-gruppens omsättning ökar snabbare än marknaden och att affärsvinsten är 10 procent eller mer. Investeringarna i det nya ekosystemet har påbörjats, så bolaget är tvunget att försvara sin marknadsposition och lönsamhet med gamla produkter under övergångsperioden. Längden på övergångsperioden beror på hur snabbt man lyckas ta i bruk Windows i de billigare smarttelefonerna.

6 Nokias nya roll Marknaden befinner sig nu i en tillväxtfas, och bolaget kommer därför ofrånkomligen att tappa ytterligare mark till konkurrenterna under övergångsperioden. Bolaget uppskattar att cirka 150 miljoner Symbian-telefoner kommer att säljas, men uppskattningen innefattar exceptionellt mycket osäkerhet, då kunderna vet om att övergången från Symbian har inletts, och konkurrenterna ser övergångsperioden som en möjlighet att ta mer marknadsandelar. Bolaget lovade lansera flera Windows-telefoner 2012, och man har antytt att de första kommer redan i år. För tillfället är Windows marknadsandel inom operativsystem för telefoner endast knappt, så bolagen startar som utmanare. Det finns inga säkra uppgifter om de kommande Windows-telefonernas konkurrenskraft, men utifrån publicerade bilder och kommentarer är det en utmanare som tar sig an marknaden. Bolagets lönsamhetsestimat antyder att bolaget i framtiden måste nöja sig med en för apparattillverkare typisk lägre lönsamhet, som dock inte avviker från den nuvarande. Den slutgiltiga lönsamheten på lång sikt visar sig först då vi känner till Windows-telefonernas konkurrenskraft och hur mycket bolaget förmår differentiera sig inom Windows. Nokias stora beslut kommer att påverka bolagets konkurrensstrategi och affärsmodell samt aktiens värde. Inte på något av dessa områden sker en plötslig helomvändning, utan snarare en gradvis övergång i någon riktning. Konkurrenskraftsstrategi Nokia har haft en dubbelstrategi som i första hand har inneburit kostnadsledarskap men också att bolaget har differentierat sina produkter. Man har med programinvesteringar försökt skapa förutsättningar för differentiering, vilket inom smarttelefoner har realiserats genom programutveckling. Omvandlingen från apparattillverkare till program- och tjänsteutvecklare lyckades emellertid inte enligt förväntningarna, utan bolaget återvände till sina rötter som apparattillverkare, även om man fortfarande investerar i program och tjänster. Strategiförändringen innebär en övergång från differentieringsstrategi i riktning mot kostnadsstrategi, eftersom ansvaret för programutveckling och innovation av tjänster överförs på Microsoft. Bolaget konkurrerar med andra ord för egen del mer med pris än med egenskaper. Nokia produktens utveckling Nokia telefoner Nokia telefoner och tjänster Nokia erfarenheter Nokia lösningar Nokia enheter Affärsmodell Nokia har genom hela sin historia månat om sin egen konkurrenskraft, men också försvarat branschens värde. Man har försvarat branschens värde genom att förhindra en horisontalisering av affärsverksamheten eller genom att aktivt påverka

7 horisontaliseringen. Efter att Nokia avstått från Symbian är programutvecklingen för telefoner nu helt i händerna på programutvecklare. Först lösgjordes chippen från värdekedjan och nu står programmen på tur, vilket innebär att telefonen nu efter ett årtionde av spekulationer följer i datorns fotspår. Medan värdet inom datorer koncentrerades till Microsoft och Intel, så har värdet inom telefoner fördelat sig mellan flera chiptillverkare och programmerare. I följande skede får vi se om en oligopolistisk modell är hållbar eller om något ekosystem tar hem en överlägsen seger. Analogin till datorindustrin haltar något eftersom Nokias möjligheter till differentiering är bättre än Dells och eftersom det inom telefonbranschen inte föreligger en monopolistisk konstellation, men det finns likheter i den grundläggande positioneringen. Nokias beslut är inte unikt; samma beslut har redan tagits av alla de gamla konkurrenterna Samsung, LG, SonyEricsson och Motorola. Nokias konkurrensstrategi och affärsverksamhetsmodell Apple Differentiering Vertikalitet SonyE Horisontalitet Ssung Nokia Kostnadsledarskap Msoft Google Aktiens värde Bolagets marknadsvärde är för tillfället endast 25 miljarder, och bolagsvärdet exklusive nettokassa ligger under 20 miljarder. Då Ericssons omsättning är dubbelt så stor som NSN:s och dess marknadsvärde är 30 miljarder, så blir värdet på Nokias telefonverksamhet drygt 10 miljarder. Om Nokia halverade marknadsförings- (2,5 md) och produktutvecklingsutgifterna (3,7 md), skulle bolaget årligen spara cirka 3 miljarder. Nokias marknadsvärde är så pass lågt att bolaget oundvikligen börjar bli intressant för olika placerare, även kapitalplacerare. Placerare är tvungna att omvärdera aktiens värde. Man har valt en lösning för programproblemet, men avigsidan av detta är att Nokia inte längre har en egen programutveckling av samma slag som tidigare. Programutveckling värderas vanligen högre än apparatutveckling, så värderingen kommer att vara beroende av hur mycket bolaget i framtiden investerar i sitt eget programkunnande och i tjänsterna, men i ännu större utsträckning av hur bra Windows-telefonen säljer.

8 Aktieindex Tyskland Kina Frankrike Indien Spanien Brasilien USA Ryssland Japan - Hong Kong - Branschindex (Europa) Olja och gas 1 Hushållsvaror Material Hälsovård Investeringsvaror Banker Mat Teletjänster Teknologi - El - Branschindex (Europa-USA) Olja och gas 1 Hushållsvaror Material Hälsovård Investeringsvaror Banker Mat Teletjänster Teknologi - El - Kreditrisk (CDS) EA, IG (v) Industri (v) USA, IG (v) 100 Konsument (v) EA, HY (h) 90 Energi (v) Teknologi (v) 30 USA, HY (h) 80 Finansiering (h) Råvaror Frakt 1 Mat 1 Metaller Vete Koppar Majs Nickel - Soijabönor -1 -

9 Aktiernas volatilitet Räntedifferens (10 år) Tyskland 21 Spanien- 5, Tyskland (v) 9, USA 18 Portugal- 4, Tyskland (v) 8, 15 Grekland- 2, Tyskland (h) 7, 12 1, 6, Guld samt inflationsförväntningar Olja och dollar Guld % Olja (v) 105 1,4 USA, 5/5 EUR/USD (h) Tyskland, 5/ % 100 1, % 95 1,3 Statslånens räntor 10 år Statslånens räntor 2 år Tyskland 4, Tyskland 2, USA USA 1, UK 3, UK 1, Frankrike Frankrike 0, 3, 0, Staternas kreditrisk 5 år (CDS) Marknadsräntor (Euribor) Irland (v) Euribor 3mån 1,1 1,0 Spanien (v) 550 Euribor 1mån Grekland (h) ,0 0, ,0 0,8 Valutakurser Pund (v) 0,89 84 Rubel (v) 30,0 6,60 Yen (h) Yuan (h) 29,5 0, ,0 0, ,5 6,57

10 Till salu - Front Sargas Energi t.o.m STOXX Oil & Gas Som underliggande tillgång för Certifikatet Front Sargas Energi fungerar energi- och oljesektorns bolag. Uppgångstryck på olje- och energipriserna skapas av den globala ekonomiska tillväxten i kombination med den begränsade oljeproduktionskapaciteten och de låga lagernivåerna. Stigande priser tillsammans med ökade investeringar i produktionskapacitet stöder sektorbolagens värderingsnivåer. Certifikatet erbjuder 17 av det underliggande STOXX 600 Oil & Gas indexets uppgång och är ett enkelt och effektivt sätt att verkställa en positiv placeringssyn i energisektorns aktier. Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A Helsingfors Finland Tel: (09) Fax: (09) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1 Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokias nya roll? Brasiliens finansminister sade direkt det som andra inte vill eller vågar säga, det råder ett valutakrig på valutamarknaden.

Läs mer

En paus eller trendvändning i USA?

En paus eller trendvändning i USA? Jussi Hyöty 18.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi En paus eller trendvändning i? I Finland får man hela tiden höra goda nyheter om att såväl konsumenternas som industrins förtroende har återhämtat

Läs mer

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jussi Hyöty 16.3.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jag försöker här skissera upp en placeringsstrategi kring temat utdragen stimulans. Jag har

Läs mer

Det finns ingen enkel utväg

Det finns ingen enkel utväg Jussi Hyöty 2.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and

Läs mer

American style deflation, vad är det?

American style deflation, vad är det? Jussi Hyöty 25.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi American style deflation, vad är det? :s oro över deflation kan sammanfattas i den femåriga statslåneräntan, som har sjunkit till den lägsta

Läs mer

Centralbankerna i inflationsfälla

Centralbankerna i inflationsfälla Jussi Hyöty 18.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Centralbankerna i inflationsfälla Marknadens diskussionsämne för dagen är de stigande priserna. Den goda nyheten är att marknaden redan har prissatt

Läs mer

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail)

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Jussi Hyöty 16.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Skuldkrisen tog en otrevlig vändning måndagen den 29 november då Spaniens och Italiens räntor skuttade

Läs mer

Reflationsstrategi, enig marknad

Reflationsstrategi, enig marknad Jussi Hyöty 12.1.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Reflationsstrategi, enig marknad Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten fortsätter och att marknadsriskerna ligger kvar på en hög nivå.

Läs mer

Ekonomin behöver mer olja

Ekonomin behöver mer olja Jussi Hyöty 7.4.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Ekonomin behöver mer olja Oljepriset har stigit till 12 dollar, vilket är en oroväckande hög nivå med tanke på hur ojämnt världsekonomin återhämtar

Läs mer

Från rotationsmodell till råvarumodell

Från rotationsmodell till råvarumodell Jussi Hyöty 6.6.211 gsm 39 9168 jussi.hyoty@front.fi Från rotationsmodell till råvarumodell På 197-talet berodde prisuppgången på råvaror på en produktionschock inom oljeindustrin, men 28 och 21 berodde

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Jussi Hyöty 15.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Den första uppgiften i uppföljningen av krisen var att säkerställa likviditeten. Då det fanns

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Mobilsurfande i Sverige

Mobilsurfande i Sverige Mobilsurfande i Sverige 1 Mobilsurfandet i Sverige ökar snabbt. Det är yngre, välutbildade storstadsbor som surfar mest idag, men det är rimligt att anta att också andra grupper inom en snar framtid kommer

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Doro Årsstämma April 2017

Doro Årsstämma April 2017 Doro Årsstämma 2017 27 April 2017 Verkställande direktörens redogörelse 2 Agenda 1. Doro och vår marknad 2. Händelser och resultat 2016 3. Händelser och resultat Q1 2017 Doro och vår marknad Vårt erbjudande

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2012 12 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi USA grälar, Kina växer De stora ekonomiernas politiska läge klarnade i november. I början av månaden erhölls resultaten från

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Smartphone med Precise BioMatch Mobile lanserad av ledande tillverkare. Delårsrapport januari-september 2014 Publicerad den 21 oktober, 2014

Smartphone med Precise BioMatch Mobile lanserad av ledande tillverkare. Delårsrapport januari-september 2014 Publicerad den 21 oktober, 2014 Smartphone med Precise BioMatch Mobile lanserad av ledande tillverkare Delårsrapport januari-september 2014 Publicerad den 21 oktober, 2014 Mest väsentliga händelser > Smartphone med Precise BioMatch Mobile

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Global

Förvaltarteam Holberg Global Holberg Global Förvaltarteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig 7 års erfarenhet av

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer