Ekonomin behöver mer olja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomin behöver mer olja"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Ekonomin behöver mer olja Oljepriset har stigit till 12 dollar, vilket är en oroväckande hög nivå med tanke på hur ojämnt världsekonomin återhämtar sig. Enligt IMF kapar en 1 procents prisstegring,2,3 procent av tillväxten i världsekonomin, vilket kan förefalla lite då tillväxten för i år uppskattas till nästan 4,5 procent. Oljepriset ligger emellertid på en nivå som börjar påverka konsumenters och industrins förtroende samt priset på jordbruksråvaror. Förtroende är inte en storhet som förändras linjärt, så ett högt oljepris kan få svårförutsägbara indirekta effekter på den ekonomiska utvecklingen. Det väsentliga är inte på vilken nivå toppnoteringarna ligger, utan på vilken nivå oljepriset lägger sig en längre tid. Enligt flera prognoser kommer genomsnittspriset på olja under innevarande år att ligga över 1 dollar, vilket inte har skett tidigare. Så som jag påpekade i min förra översikt så är tillväxtekonomiernas kapacitet att klara av ett högt oljepris betydligt svagare än de utvecklade ekonomiernas. Tillfälliga faktorer har vanligen inte långvariga effekter på ekonomin, men ett högt oljepris hör delvis till manuskriptet för den nuvarande skuldkrisen. De asiatiska centralbankerna håller på att hamna på efterkälken när det gäller räntekurvan, vilket har höjt temperaturen i ekonomin, och QE-stimulansen har över lag höjt råvarupriserna. Dessutom har de höga livsmedelspriserna fungerat som drivfjäder till turbulensen i Nordafrika. De arabiska länderna i Nordafrika har den högsta ungdomsarbetslösheten i världen, demokratiunderskott, låg medelålder, stora ekonomiska skillnader och låg levnadsstandard, så höga livsmedelspriser slår mot just dessa länder, som samtidigt hör till de största oljeproducenterna i världen. Aktieindex Spot 1 v OMX Helsinki 7, % STOXX S&P 5 1, % Nikkei 225 9, % Shanghai 2, % Hang Seng 2, % Företagslån Spot 1 v itraxx CDS Europe itraxx CDS X-over Senior financials Statslån Spot 1 v Germany 2y 1.82 %.9% Germany 1y 3.37 %.9% USA 2y.8 %.7% USA 1y 3.44 %.% Råvaror Spot 1 v Brent oil % Gold 1, % Källa: Bloomberg marknadsdata Att förutspå oljepriset är en lika otacksam uppgift som att förutspå valutakurser man träffar sällan rätt. De viktigaste faktorerna för priset är storleken på Saudiarabiens reservkapacitet samt landets lagernivåer. Krisen i Libyen kapade cirka 1,5 miljoner b/d av produktionen, och efter det har reservkapaciteten sjunkit till under 2 miljoner. Oljemarknaden har förvånansvärt bra klarat av produktionsavbrottet i Libyen, men det finns dåligt med buffertar för en till motsvarande produktionsnedgång Stoxx 5 (v) Tyskland 1 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h)

2 Oljan förblir i brännpunkten för geopolitiken Oljan är annorlunda Är det placering eller spekulation att sätta sina pengar på råvaror? Om man betraktar de senaste hundra årens historia har realavkastningen på råvaror varit plus minus noll, och så ska det också vara, eftersom det inte finns någon avkastningskomponent eller riskkompensation i råvaror. Trots detta har råvaror varit ett utmärkt placeringsobjekt de senaste tio åren. En skäppa vete är en skäppa vete, och blir inget annat under årens lopp. Det som har förändrats är produktivitet och produktionsteknik. Med ny teknik kan man producera råvaror allt billigare och billigare, och denna utveckling kommer att fortsätta. Det har inte lönat sig att underskatta människans förmåga att ta fram nya produktivitetsinnovationer de senaste drygt etthundra åren. Råvaruprisernas uppgång vittnar om flaskhalsar i produktionen, som man runt om i världen försöker lösa med teknikens hjälp. Av de stora råvarorna är det bara för oljan som produktionen har förutspåtts vända neråt i något skede, så här kan människans förmåga till innovationer sättas på prov, och även långsiktiga realavkastningar kan vara klart positiva. Reell prisutveckling för råvaror Källa: Bloomberg Råvaror (CCI), inflationskorrigerad Ickelinjär förbindelse mellan oljepriset och ekonomisk tillväxt Marknaden har vant sig vid kortvariga oljrelaterade geopolitiska bekymmer, men nu verkar vi bli tvungna att vänja oss vid ett mer varaktigt högt oljepris. Brentpriset låg kring 1 dollar före de geopolitiska riskerna, så krisen i Nordafrika har inte höjt oljepriset på något särskilt sätt. Prisprognoserna för innevarande år ligger kring nuvarande nivå, så man väntar sig inte att priset ska sjunka från dagens höga nivå. Om prognoserna håller streck får vi se det första året med ett genomsnittspris på över etthundra dollar. Den allmänna bedömningen på marknaden är att priset innefattar ett riskpremium på 1-15 dollar. På grund av oroligheterna är riskpremiet högt, men premiet påverkas särskilt av den globala reservkapaciteten som närmast finns i Saudiarabien. Oljepriset har förblivit på en hög nivå, trots att industriproduktionen i Japan väntas krympa med nästan en femtedel under det andra kvartalet. Så som jag påpekade i en tidigare översikt så varierar storleken på oljeräkningen i förhållande till storleken på ekonomin mellan 2 och 1 procent. För Frankrike som förlitar

3 sig på kärnkraft är räkningen till exempel 2 procent av BNP, för USA 5, för Kina 6 och för Indien 9 procent. Ekonomier i olika utvecklingsfaser och med olika energipolitik drabbas med andra ord på olika sätt av höga råvarupriser. Enligt FED innebär ett oljepris i närheten av etthundra dollar inte ett problem för ekonomin. Det högre oljepriset beräknas kapa ett par tre tiondelar av tillväxten, vilket även siffrorna ovan grovt sett antyder. Om effekten på tillväxten kunde beräknas direkt utifrån oljeberoendet skulle inte ens en prisuppgång med 5 procent vända tillväxten som enligt nuvarande prognoser beräknas bli drygt 3 procent så att den blev negativ. Detta visar återigen att linjära prognoser fungerar dåligt i ekonomin. När oljepriset är tillräckligt högt förändras dess dynamik i ekonomin. Detta avspeglas också i konsumentens förtroende. Med en låg prisnivå är det lätt att förbise förändringar, men när bensinpriset stiger tillräckligt högt börjar det påverka konsumentens förtroende. Till och med i USA förefaller nuvarande oljepris påverka konsumentens förtroende. USA:s konsumentförtroende och bensinpriset Källa: Bloomberg Konsumentförtroende (vänster) Bensinets prisnivå, index (höger) När demokratins ande i flaskan kommit ut vill den inte tillbaka Instabila samhällen präglas av: demokratiunderskott, fattigdom, hög arbetslöshet, låg medelålder och stora ekonomiska skillnader. Oroligheterna i arabländerna får sin kraft precis ur dessa omständigheter. Räknar man ännu i denna betraktelse med Nigeria i egenskap av stor oljeproducent så berör denna demokratiturbulens på ett eller annat sätt en befolkning på 5 miljoner, vilket motsvarar befolkningsmängden i EU. I Kina där systemet är centralt styrt uppgår befolkningen till 13 miljoner. Omvälvningarna i Nordafrika hör till manuskriptet för den nuvarande skuldkrisen. De höga livsmedelspriserna utlöste oroligheterna i en jordmån med gynnsamma förhållanden för mer omfattande oroligheter. Tillfälliga faktorer har vanligen endast begränsade effekter på ekonomin, men de strukturella effekterna som det här delvis är frågan om kan vara mer omfattande och långvariga. Demokrati är ett primärt behov hos människan, och när demokratin som idé en gång släppts fri är det inte möjligt att på nytt fånga den i flaskan. I Nordafrika har regimskifte skett i Tunisien och Egypten, i Libyen pågår en öppen konflikt medan Jemen, Syrien, Oman och Bahrain är drabbade av oroligheter.

4 Ungdomsarbetslösheten i Nordafrika är den högsta i världen, i allmänhet kring 25 procent, och allra högst är den i Tunisien, Saudi-Arabien, Jordanien, Algeriet och Egypten. Den lägsta medelåldern finns i Jemen, Syrien, Jordanien och Egypten. I Jemen och Syrien är risken för öppen kris större än genomsnittet, eftersom ledningen i dessa länder inte är villig att stiga åt sidan. Länderna har medelstor befolkning, så de är politiskt viktiga länder. Jemen har varit USA:s nära allierade i kriget mot terrorism och är en port till Röda havet. Väst är tvunget både att försvara en demokratisk utveckling enligt sina värderingar och att måna om sina allierade som sitter vid makten. Nordafrikanska ländernas oljeproduktion och reserver Produktion, milj. barrel / dag (vänster) Källa: BP Statistical Review of World Energy Reserver,mrd barrel (höger) Nordafrikanska ländernas befolkning och BNP per inånare BNP per invånare, ' $ (vänster) Källa: Bloomberg, IMF Fölkmängd, milj. (höger) Demokrati kommer tidigt i den universella behovshierarkin, så man kan säga att det finns en inbyggd strävan efter demokrati i alla odemokratiska länder. Medan man i Saudiarabien har kompenserat demokratiunderskottet med omfattande sociala program, har det centralstyrda systemet i Kina fått stöd av den mycket kraftiga och lyckade tillväxtpolitiken. Den accelererande inflationen, men också turbulensen i arabländerna, har vänt fokus för den kinesiska tillväxtpolitiken från ett stöd för ytterligare tillväxt till en kamp mot prisökningar. Premiärminister Wen sade att inflationen var som en tiger som det är svårt att få tillbaka i buren när den en gång släppts ut. Wen motiverade den fjärde räntehöjningen under ett

5 halvår också med samhällelig stabilitet. Demokrativågen som startade i Nordafrika påverkar med andra ord via en omväg även räntepolitiken i världens näst största ekonomi. Wen sade också att den omåttliga (exorbitant) prisstegringen på bostäder var ett allmänt orosmoment, som man försöker påverka med räntehöjning. Den kinesiska centralbanken ser ut att ligga efter på räntekurvan, eftersom börserna i Kina för andra gången reagerade positivt på räntebeslutet. Saudiarabien är en garant för stabilitet Saudiarabien rår över upp till 8 9 procent av den globala reservkapaciteten som kan tas i bruk om oljepriset stiger kraftigt. Saudiernas reservkapacitet uppskattas till 3-4 miljoner b/d, men efter krisutbrottet i Libyen antar man att mindre än 2 miljoner återstår. Ju mindre reservkapacitet desto större riskpremium i oljepriset. Krisen i Libyen eliminerade cirka 1,5 miljoner b/d av produktionen, så i förhållande till kapacitetsbufferten har oljepriset stigit måttligt. Ett till motsvarande produktionsavbrott skulle få klart större effekt på priset. Bland de medelstora oljeproducenterna kan man se risker i Nigeria, som tvingades skjuta upp vårens val. Saudiernas ekonomi uppnår balans i budgeten med ett oljepris på 8 dollar, då det för tio år sedan räckte med ett pris på 2 dollar för att balansera budgeten. En del av de nuvarande utgiftsposterna i budgeten är behovsprövad, men farhågan är att poster av detta slag som avsetts vara av engångskaraktär blir bestående. Det är svårt att återta förmåner som en gång getts. Den saudiarabiska regeringen använder totalt 13 miljarder på sociala program, men programmen har kritiserats då de inte innefattar politiska reformer. Dessutom har saudiernas egen oljekonsumtion fördubblats på 15 år, vilket innebär att landet nu hör till de tio största oljeförbrukarna i världen. Reservkapaciteten har inte ökat trots att den globala ekonomin har växt. De största ökningarna i produktionen skedde på 196-talet. År 21 ökade oljeproduktionen med 2,7 miljoner b/d och innevarande år beräknas ökningen uppgå till 1,6 miljoner b/d. Enligt IEA uppgår världsproduktionen till 88 miljoner b/d, vilket ger ett perspektiv på produktionsökningen i världen. En annan viktig faktor för priset utöver reservkapaciteten är storleken på lagren. Enligt American Petroleum Institute uppgår USA:s lager för tillfället till en hälsosam nivå om 354 miljoner barrel, då genomsnittet under 2 år ligger på 32 miljoner. Under råvarukrisen 27, när oljepriset stigit till 15 dollar, minskade lagren till under 3 miljoner barrel vid slutet av året, så denna gång har det inte förekommit samma knapphet i lagren som för tre år sedan.

6 Saudiens produktion och oljepriset Källa: Bloomberg Saudi Arabiens oljeproduktion, milj. barrel /dag Oljepriset USAs oljelager och oljepriset Källa: Bloomberg USAs oljelager, milj. barrell Oljepriset Oljeproduktionens årsförändring, miljoner barrel/dag Källa: BP Statistical Review of World Energy, IEA

7 Mindre kärnkraft, mer fossilkraft Efter Tjernobyl (1986) minskade utbyggnaden av kärnkraft och samma sak verkar upprepas efter Fukushima. I den globala energiproduktionen beräknas kärnkraftens andel stiga från 6 till 8 procent. Inom elproduktionen är kärnkraftens andel 14 procent, medan stenkolens är 41 och naturgasens 21 procent. Nedan presenteras strukturen i alla stora industriländers energiproduktion; USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Brasilien, Ryssland, Kina och Indien. Fördelning av energiproduktionen i världen Källa: BP Statistical Review of World Energy I Kina vill man begränsa kärnkraftens relativa andel av energiförsörjningen till nuvarande cirka 3 procent och inte höja den till 5 procent enligt tidigare planer. Kina hade planer på att bygga 5 reaktorer och på längre sikt (proposed) var det tänkt att bygga ytterligare 11 reaktorer. USA har 14, Frankrike 59 och Tyskland 17 reaktorer i drift, så även om kärnkraftens andel i Kina är liten så är energibehovet stort. Det kan vara svårt att hitta realistiska storskaliga alternativ till kärnkraften. Enligt de kinesiska myndigheterna strävar man efter att ersätta den planerade kärnkraften med solenergi. Kina har inom energiproduktion förlitat sig särskilt på stenkol, men också på olja. Kinas andel av stenkolsimporten i världen är nästan 4 procent och även av oljeimporten cirka 15 procent. Om kärnkraftsplanerna verkligen läggs på is, ökar behovet av fossila råvaror i Kina. Vid klimatmötet i Köpenhamn meddelade Kina att man fram till utgången av 22 sänker sin kolintensitet med 4-45 procent från 25 års nivå. Kärnreaktorer som byggs, planerats och föreslagits Verksamma Byggs Planerade Föreslagna Källa: World Nuclear Association

8 Utvecklingen av energiförbrukningen per energislag, miljoner ton USA Japan Tyskland 2 Frankrike Brasilien 12 Ryssland In d i e n 25 Kina

9 Aktieindex Tyskland 1 % Kina 1 % Frankrike Spanien USA % Indien Brasilien Ryssland Hong Kong % Japan - - Branschindex (Europa) Olja och gas 1 % Hushållsvaror 1 % Material Hälsovård Investeringsvaror % Banker Mat Teletjänster % Teknologi - El - Branschindex (Europa-USA) Olja och gas Hushållsvaror Material % Hälsovård Investeringsvaror - Banker Mat Teletjänster % Teknologi -1 % El Kreditrisk (CDS) EA, IG (v) 11 5 Industri (v) USA, IG (v) EA, HY (h) USA, HY (h) Konsument (v) Energi (v) Teknologi (v) Finansiering (h) Råvaror Frakt Mat 1 % Metaller Vete Koppar % Majs % Nickel Soijabönor - -

10 Aktiernas volatilitet Räntedifferens (1 år) Tyskland USA Spanien- Tyskland (v) Portugal- Tyskland (v) Grekland- Tyskland (h) % 2. 1 % 9 % % 8 % Guld samt inflationsförväntningar Olja och dollar Guld 1,46 3 % Olja (v) USA, 5/5 1,42 EUR/USD (h) Tyskland, 5/5 1,38 2 % 115 1,34 1,3 1 % Statslånens räntor 1 år Statslånens räntor 2 år Tyskland 4. % Tyskland 2. % USA UK 3. USA % Frankrike Frankrike. 3. %. % Staternas kreditrisk 5 år (CDS) Grekland (h) 1,1 Irland (v) 9 Spanien (v) Marknadsräntor (Euribor) Euribor 3mån 1.3 % Euribor 1mån 1.2 % 1. %.9 % %.8 % Valutakurser Pund (v) Rubel (v) Yen (h) 84 Yuan (h)

11 Till salu - Front Merak Finland t.o.m % % - Fortum Abp Neste Oil Abp Nokia Abp Som underliggande tillgång för Certifikatet Front Merak Finland fungerar tre kända inhemska storbolag, Nokia, Neste Oil och Fortum. De starka bolagen är många analytikers favoriter. Kombinerat med en kort placeringstid erbjuder bolagen en intressant möjlighet för placeraren. Placeringstiden är högst 12 månader. Certifikatet Merak Finland erbjuder 4 % kvartalskupong om de underliggande aktierna sjunker högst 2 från startnivån och skyddar samtidigt mot 2 nedgång i de underliggande aktierna. Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A 1 Helsingfors Finland Tel: (9) Fax: (9) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 13, 11 Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

12

En paus eller trendvändning i USA?

En paus eller trendvändning i USA? Jussi Hyöty 18.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi En paus eller trendvändning i? I Finland får man hela tiden höra goda nyheter om att såväl konsumenternas som industrins förtroende har återhämtat

Läs mer

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jussi Hyöty 16.3.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jag försöker här skissera upp en placeringsstrategi kring temat utdragen stimulans. Jag har

Läs mer

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

American style deflation, vad är det?

American style deflation, vad är det? Jussi Hyöty 25.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi American style deflation, vad är det? :s oro över deflation kan sammanfattas i den femåriga statslåneräntan, som har sjunkit till den lägsta

Läs mer

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1 Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokias nya roll? Brasiliens finansminister sade direkt det som andra inte vill eller vågar säga, det råder ett valutakrig på valutamarknaden.

Läs mer

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Det finns ingen enkel utväg

Det finns ingen enkel utväg Jussi Hyöty 2.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Centralbankerna i inflationsfälla

Centralbankerna i inflationsfälla Jussi Hyöty 18.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Centralbankerna i inflationsfälla Marknadens diskussionsämne för dagen är de stigande priserna. Den goda nyheten är att marknaden redan har prissatt

Läs mer

Reflationsstrategi, enig marknad

Reflationsstrategi, enig marknad Jussi Hyöty 12.1.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Reflationsstrategi, enig marknad Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten fortsätter och att marknadsriskerna ligger kvar på en hög nivå.

Läs mer

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail)

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Jussi Hyöty 16.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Skuldkrisen tog en otrevlig vändning måndagen den 29 november då Spaniens och Italiens räntor skuttade

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Från rotationsmodell till råvarumodell

Från rotationsmodell till råvarumodell Jussi Hyöty 6.6.211 gsm 39 9168 jussi.hyoty@front.fi Från rotationsmodell till råvarumodell På 197-talet berodde prisuppgången på råvaror på en produktionschock inom oljeindustrin, men 28 och 21 berodde

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Jussi Hyöty 15.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Den första uppgiften i uppföljningen av krisen var att säkerställa likviditeten. Då det fanns

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Elop gjorde vad som kunde göras

Elop gjorde vad som kunde göras Jussi Hyöty 17.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Erkki Liikanen, Åland 13.6.211 13.6.211 Erkki Liikanen BNP-tillväxten i världen Totalproduktion Euroområdet USA Japan Kina* 6 Kvartalsförändring i procent

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus

Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus Stockholm 110510 Momentum/fundamenta: Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus Förra veckans minikrasch inom råvaror bör rimligen tynga sentimentet kommande veckor. USA och i Europa är i upptrend

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Swedbanks totala Råvaruprisindex steg i december med knappt 1 % i dollartermer,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

Free (falling) oil markets

Free (falling) oil markets Free (falling) oil markets Hösten har präglats av fortsatt dramatik på de finansiella marknaderna. Värst drabbat är de råvarubeoende sektorerna, med olja i händelsernas centrum. Det faktum att oljan kan

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

SEB Commodities Katarina Johnsson

SEB Commodities Katarina Johnsson SEB Commodities Katarina Johnsson Är världen på väg in i en guldålder för gas? SEB Commodities Råvarucertifikat Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 Primära energikällor och

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Föreläsning i Energisäkerhet Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-01-17 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hur ser

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2012 12 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi USA grälar, Kina växer De stora ekonomiernas politiska läge klarnade i november. I början av månaden erhölls resultaten från

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Swedbank Analys Nr 2 4 februari 2011 Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Den politiska utvecklingens effekter på Egyptens ekonomi på kort sikt handlar bland

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 4 2011 04 15

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 4 2011 04 15 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Inflationsoro och åtstramningar utmaningar för råvarumarknaden Swedbanks totala råvaruprisindex i dollar räknat steg i mars

Läs mer