CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter"

Transkript

1 Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11 Sverigeaktuella CFD-mäklare 13 Skillnader mellan olika CFD-mäklare 15 Viktiga begrepp 16 Avslutande ord 18 2

3 Inledning Contract for Diffrences eller CFD:s som de i dagligt tal kallas är det finansiella instrument som vunnit mest mark i Europa under de senaste åren. I London har positioner som initieras via CFD:s under den senaste tioårsperioden tagit över en mycket stor del av handelsvolymerna på börsen vilket är en utveckling som vi nu även upplever på flera andra europeiska aktiemarknader, inklusive den svenska. CFD:s finns tillgängliga för ett stort antal finansiella marknader och de ledande mäklarna erbjuder en möjlighet att snabbt exponera dig mot aktier, råvaror, valutor och andra marknader från en och samma handelsplattform. I Sverige etablerades CFD:s på allvar i och med CMC Markets Sverigelansering 2007 och därefter har utvecklingen gått i ett rasande tempo. CMC Markets omsätter när detta kompendium skrivs omkring 6-7 % av handelsvolymerna på Stockholmsbörsen, en siffra som man har som mål att öka till 20 % inom de närmaste åren. Sedan drygt ett år tillbaka finns även CMC Markets huvudkonkurrent IG Markets på plats med ett kontor i Sverige och deras expansion har under det första verksamhetsåret varit otrolig. På bara drygt ett år har IG Markets Sverige gått från noll till att omsätta handelsvolymer värda hundratals miljoner kronor. CFD-tjänster marknadsförs dessutom till svenska kunder av flera andra internationella mäklarhus som exempelvis AVA FX, FXCM och Alpari. En trend vi nu ser är att flera av de tidigare renodlade valutamäklarna även har börjat erbjuda CFD:s för andra finansiella marknader än FX. Konkurrensen mellan de stora aktörerna är idag stenhård vilket givetvis gynnar kunderna som hela tiden får tillgång till snabbare, bättre och mer sofistikerade tjänster och handelslösningar samtidigt som avgifterna ständigt sänks. Vi skall i detta utbildningskompendium försöka ge dig en lättbegriplig och enkel introduktion till CFDmarknaden och dess näst intill obegränsade möjligheter! Vi kommer att förklara vilka begrepp som är viktiga att känna till och vilka fördelar som finns med att handla hos de stora etablerade aktörerna. Vi kommer dessutom att belysa vilka skillnader som finns mellan olika typer av mäklare, en kunskap som kan visa sig bli väl så betydelsefull för dig som kund. Kompendiet är inte i någon mening heltäckande men förhoppningsvis en bra grund för dig som verkligen vill sätta dig in i CFD:s! CFD: s ger dig obegränsad tillgång till världens finansiella marknader 3

4 Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt kan ställas ut på i princip vilka underliggande marknader och objekt som helst, givetvis under förutsättning att handelsvolymerna är tillräckligt stora för att en effektiv andrahandsmarknad skall kunna upprätthållas. CFD:s har fördelen att de följder det underliggande priset slaviskt vilket inte alltid är fallet med exempelvis certifikat, terminer, optioner eller andra finansiella hävstångsinstrument. Instrumentet är i sin struktur betydligt enklare än optioner vilket gör risken mer lättöverskådlig. CFD:s är sammantaget väldigt enkla att förstå sig på vilket sannolikt förklarar instrumentets stadigt ökande popularitet. Hur handlas CFD:s? CFD:s handlas alltid elektroniskt och ställs ut av respektive mäklare. Eftersom ingen samlad marknadsplats finns för CFD-kontrakten innebär detta att olika mäklares CFD:s kan skilja sig åt både gällande likviditet och prisbildning. Olika CFD-leverantörer är helt enkelt olika bra och liksom på valutamarknaden är vår åsikt att det finns två segment av CFD-mäklare. Mer om detta kan du läsa längre fram i kompendiet. CFD:s- ett hävstångsinstrument Skillnaden mellan att köpa exempelvis en aktiepost jämfört med CFD:s är att du vid CFD-handel endast behöver binda upp ett säkerhetsbelopp för att initiera den aktuella positionen. Du kan därmed kontrollera stora belopp med liten insats vilket kallas för hävstångseffekt eller leverage som det engelska ordet är. Olika CFD:s har olika marginalkrav beroende på vilken underliggande marknad som instrumentet grundar sig på. Valuta-CFD:s kräver exempelvis vanligen endast 1 % i marginal (säkerhet) vilket innebär att du endast binder upp motsvarande 1000 dollar av kontot för att initiera en position värd dollar. För högt omsatta aktier kan marginalkravet vara så lågt som 5 % av positionens totala värde. 4

5 Risker vid CFD-handel All handel med finansiella instrument innebär ett risktagande och CFD:s är inget undantag. Eftersom CFD:s är snabbrörliga hävstångsinstrument är det av yttersta vikt att du verkligen sätter dig in i det inneboende riskkonceptet och vet hur instrumentet fungerar innan du börjar handla! För att du skall kunna lära dig detta erbjuder de flesta mäklare gratis demokonto, det vill säga ett testkonto med fiktiva låtsaspengar där du kan öva helt utan risk tills du känner dig bekväm med handeln. Det bör understrykas att CFD:s inte är lämpade för alla investerare. För vissa människor passar det helt enkelt bättre att agera helt utan hävstång. En vanlig föreställning är att hävstångseffekten per automatik innebär hög risk. Detta är FEL! Hävstång är i sig inte det minsta riskfyllt utan det är vad du gör med densamma som avgör huruvida risken blir hög eller ej. Om du vill höja din risknivå med hjälp av hävstången fungerar detta utmärkt. Samma sak gäller om du vill minska din risk för ditt kapital vilket fungerar utmärkt med hjälp av CFD:s. Exempel på hur du kan höja din risk tillika möjligheten till hög avkastning med hjälp av CFD:s Du har kronor tillgängliga för handel och för dessa vill du köpa Ericsson-aktier. Ericsson kostar vid detta tillfälle 50 kronor vilket innebär att du med ditt kapital kan köpa exakt 2000 aktier. Du väljer att istället för att köpa aktierna via en traditionell börsmäklare köpa dem på CFD-kontrakt genom din CFD-mäklare. Mäklaren kräver i detta fall 5 % i marginal (säkerhet) vilket innebär att du endast binder upp 5000 kronor av ditt depåvärde för att köpa de 2000 Ericsson-aktierna. Du har då efter ditt köp en likviditet om kronor tillgängligt för handel. Om du hade köpt in aktierna på börsen hade denna siffra alltså varit lika med noll. För att uppnå högre avkastning utnyttjar du en del av ditt tillgängliga handelsutrymme och köper in ytterligare 1000 aktier på CFD-kontrakt. Nu har du ökat din potential men också din risk! Du har alltså tagit en större position med hjälp av CFD-kontrakt än du hade kunnat göra om du valt att betala aktierna kontant och utan belåning på börsen. Detta innebär att du har utnyttjat din hävstång och höjt din risk för att kunna tjäna mer pengar. Risken och möjligheten ökar! 5

6 Exempel på hur du kan sänka din samlade risk med hjälp av CFD:s Du har ett samlat kapital som uppgår till kronor. Du vill gärna exponera dig mot börsen för att erhålla en möjlighet till bättre avkastning än du får med vanligt räntesparande. Du tror på en stark utveckling för börsen och vill gärna köpa aktier i olika bolag för dina kronor men tycker samtidigt att detta innebär en för hög risk eftersom aktier ofta är volatila och snabbt kan minska i värde. Du kan nu med hjälp av CFD-kontrakt istället välja att med en kapitalinsats om endast kronor (baserat på marginalkravet 5 %) initiera de positioner som skulle ha kostat dig kronor om du köpte in aktierna på börsen. Resterade kronor låter du tryggt stå kvar på räntekontot. Genom att använda CFD-mäklarens garanterade stoploss-funktion försäkrar du dig redan från start om att de pengar du kan tänka dig att riskera är det maximala beloppet du kan förlora. Du har nu tagit den position du ville på börsen men genom att utnyttja hävstångseffekten har detta skett till lägre risk än om du hade köpt in aktierna på traditionellt sätt. Det avgörande för vilken risknivå du handlar med är inte hur hög hävstången är utan din egen förmåga att bedöma vilken procentuell risk din position innebär i förhållande till ditt samlade kapital! Hävstången i sig innebär ingen ökad risk! Handelstekniska villkor Med handelstekniska villkor avses de villkor som CFD-mäklaren själv sätter för kundernas handel. Vissa CFD-mäklare har exempelvis begränsat möjligheten att lägga en limit order inom ett visst avstånd från aktuell marknadskurs. Detta är ett exempel på en begränsing som påverkar dig som kund. När du skall utvärdera om en mäklare uppfyller dina krav och förväntningar är det av yttersta vikt att du ställer frågan om några liknande villkor finns. Detta gäller även vid vanlig valutahandel där vissa mäklare helt förbjudit så kallad scalping det vill säga snabb handel där initierade positioner hastigt avvecklas med små vinster. 6

7 Tillgängliga marknader De flesta finansiella marknader kan idag handlas med hjälp av CFD:s och det beror helt på mäklaren hur stort utbudet är. Nedanstående marknader är idag etablerade hos de flesta mäklarhusen: Aktier Index Råvaror Valutor Obligationer Räntor Dessutom erbjuder vissa mäklare CFD:s på binära optioner vilka ger dig möjlighet att spekulera i huruvida ett visst resultat på marknaden kommer att uppstå eller ej. Denna typ av spekulation kan ge dig mycket hög vinst eller förlust på kort tid. Nedsidan är dock begränsad till det belopp du bundit upp. Aktier De flesta CFD-mäklare erbjuder CFD:s för ett stort antal aktier och de högt omsatta aktierna finns idag tillgängliga hos de ledande mäklarhusen. Sverigeaktuella CMC Markets och IG Markets tillhandahåller exempelvis CFD:s för tusentals internationella aktier och de flesta högt omsatta svenska aktierna finns tillgängliga för handel. I och med att mäklaren måste ta positioner på börsen (hedga) utgår vanligtvis courtage när du handlar aktie-cfd:s. Courtaget brukar dock vara mycket lågt. Om courtaget är 0,05 % betalar du endast 50 kronor för att initiera en position värd kronor. Index Index-handel med hjälp av CFD:s påminner mycket om det traditionella sättet att exponera sig mot index, nämligen terminer (futures). CFD:s tenderar dock att följa det underliggande indexet betydligt bättre än terminerna. De flesta ledande internationella aktieindex finns idag tillgängliga via CFD:s. DAX, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite och OMXS30 kan alla enkelt handlas via CFD:s. Utbudet är dessutom betydligt större än så vilket skapar bra möjligheter till trading med olika strategier. Spreadarna är oftast låga vid indexhandel, detta samtidigt som hävstången är hög. Index-CFD:s finns hos flera mäklare både som standard- och minikontrakt. 7

8 Råvaror CFD-handel är ett okomplicerat sätt att exponera sig mot jordens egna tillgångar. Handeln är ofta courtagefri och spreadarna låga. Råvarorna handlas som bekant på terminskontrakt, så kallade futures. Det är vanligtvis på dessa terminspriser som CFD-kontrakten baseras. Ett exempel är råoljan light Crude Oil som handlas på termin. Olika terminer med olika leveransmånad finns utställda och många CFDmäklare har därför också ett flertal CFD:s utställda på en och samma underliggande råvara. Detta brukar dock inte vålla någon anledning till missförstånd eftersom det alltid framgår vilka terminer som handlas med hög likviditet och därmed lämpar sig för snabb handel. Om du är intresserad av en mer långsiktig position i någon råvara kan du givetvis välja en underliggande termin med lösendatum längre fram i tiden. Råvarorna handlas i olika enheter vilket man bör känna till även om detta inte är något man själv behöver räkna på när man köper CFD:s. Sannolikt är du ändå intresserad av att veta vad det är du köper när du tar position i en CFD. Olja handlas i enheten fat vilket motsvarar ca 244 liter. Ett CFD-kotrakt motsvarar således ett fat råolja på den underliggande marknaden. Basmetallerna handlas i enheter om ton medan ädelmetallerna värderas i enheter om Troy oz eller uns som det svenska ordet är. 1 Troy oz motsvarar ca 31,1 gram. Råvarorna kan delas in i energi, metaller och mjuka råvaror. Med energi avses i första hand olika typer av olja (Crude Oil, Brent Oil), blyfri bensin, utsläppsrättigheter och naturgas. I synnerhet världens mest handlade och likvida råvara Olja är idag populär att spekulera i både lång och kort sikt. Med metaller avses basmetallerna som användes inom tillverkningsindustrin (Bly, Zink, Koppar, Aluminium, Tenn) samt ädelmetallerna Guld, Silver och Platina. Mjuka råvaror har under senare år vunnit stor popularitet och dess ofta exotiska karaktär har gjort dem till en spännande krydda i portföljerna. De klassiska mjuka råvarorna är spannmål som vete och korn samt socker, sojabönor och kaffe. Numera finns CFD-kontrakt utställda för allt ifrån apelsinjuice till fläskkött vilket förklarar varför vi valt att kalla CFD:s för instrumentet med obegränsade möjligheter. Eftersom de flesta råvaror idag värderas i US-dollar är råvarupriserna mycket känsliga för rörelser i dollarn gentemot andra valutor. När dollarn försvagas krävs det per automatik ett större antal enheter av valutan för att samma råvarupris skall gälla. Detta innebär att en försvagad dollar vanligtvis leder till stigande råvarupriser. I synnerhet guld och olja är ytterst känsliga för dollarns rörelser. På samma sätt kan emellertid råvarupriserna många gånger påverka valutamarknaden. I synnerhet valutor baserade i länder med hög exponering mot en viss råvara kan påverkas om denna råvara utsätts för prisförändringar på marknaden. Valutor som är starkt korrelerade med priset på en råvara kallas för Commodity currencies. De klassiska exemplen är Kanada dollarn, CAD, som är starkt korrelerad med oljepriset (stärkt oljepris ger stärkt CAD) och den Australiensiska dollarn, AUD, som är starkt korrelerad med guldpriset (stärkt guldpris ger stärkt AUD). 8

9 Valutahandel CFD:s finns idag utställda på ett stort antal högt omsatta och likvida valutapar och valuta-cfd:s har nu på allvar tagit upp kampen med den traditionella Lothandeln. Faktum är att CFD:s många gånger erbjuder snabbare avslut än de etablerade valutamäklarna. Spreadarna är dessutom ofta lägre vid CFDhandel. De som exempelvis har jämfört IG Markets plattform IG Trader med Metatrader 4 lär vid det här laget veta vad vi talar om! Handeln är ofta snabbare och skillnaden (spreaden) mellan köp och säljkurs betydligt lägre för CFD-alternativet. Visserligen kan även de traditionella FX-mäklarna erbjuda dessa låga speadar men då krävs det allt som oftast att man har ett betydligt större konto än CFD-mäklaren begär. Anledningarna till att de ledande CFD-mäklarna kan leverera snabbare och bättre handel än många av de traditionella valutaaktörerna som erbjuder handel via Metatrader 4 är att man till skillnad från dessa mäklare agerar utan Dealing Desk. Dealing Desk tenderar att skapa en seg och långsam kursfeed samt svårighet att ta sig in och ur marknaden då besvärande re-quotes ofta uppkommer. Det skall inte förtigas att Metatrader 4 faktiskt är en handelsplattform som utvecklats för spekulation mot egna kunder. Allmänt om valutamarknaden Valutamarknaden som ofta kallas för Forex eller FX Marknaden är den största, mest likvida och mest transparenta finansiella marknaden i världen. Den dagliga omsättningen på valutamarknaden uppgår vanligtvis till ca 2 triljoner USD. Nämnas bör att övriga USA-baserade marknader (aktier, räntepapper, råvaror, obligationer) tillsammans endast uppnår ca 3 % av denna totala volym. Den dominerande världsvalutan är US-dollarn som idag är inblandad i mer än 90 % av alla valutaväxlingar som sker. Dollarn igår i de sex högst omsatta valutaparen: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, AUD/USD och USD/CAD. 9

10 Dollar har också ett eget index kallat US Dollar Index (USDX) som mäter dollarns styrka gentemot en korg andra viktiga valutor. Vissa mäklare erbjuder även CFD-handel baserat på just detta valutaindex. Dollarn är trots den svaga amerikanska ekonomin världens stora reservvaluta och en klassisk safe haven dit investerarna vänder sig i oroliga tider. Man talar då om den trygga och säkra dollarn. Detta förhållande lär med största sannolikhet bestå under ett bra tag till och inte minst de stora problemen i Euroland har tagit död på spekulationerna om att EUR skulle vara på väg att ta över som världens ledande reservvaluta. Valutapar: Varje valuta anges med en förkortning om tre bokstäver. EUR är förkortningen på Euro. USD står för United States Dollar. Till de mest betydelsefulla valutorna räknas EUR, USD, JPY (Japansk Yen), GBP (Brittiska Pund), CHF (Schweiziska Franc), AUD (Australiensiska Dollar) och CAD (Kanadensiska Dollar). Ett valutapar består av två valutor; en basvaluta och en sekundär valuta. Basvalutans värde mäts i sekundärvalutan och valutaparets värde visar hur många enheter av sekundärvalutan som krävs för att köpa en enhet av basvalutan. Ett valutapar består av två valutor; en basvaluta och en sekundär valuta. Basvalutans värde mäts i sekundärvalutan och valutaparets värde visar hur många enheter av sekundärvalutan som krävs för att köpa en enhet av basvalutan. Exempel: Valutaparet euro mot dollar (EUR/USD) står i 1,4500. Detta innebär att det krävs 1,4500 dollar för att köpa en euro. Om valutaparet stiger innebär det att basvalutan stärks och sekundärvalutan försvagas. De som handlar med valuta kan delas upp i två grupper, hedgers och spekulanter: Hedgers är regeringar, företag verksamma inom export och import och vissa investerare som har utländsk exponering. Dessa aktörer köper och säljer valutapar där den egna valutan ingår. Sekundärvalutan är den valuta som används i det land man handlar med. Denna typ av valutahandel går enbart ut på att skydda sig mot svängningar i priset. Hedgers står för ca 5 % av valutamarknadens totala omsättning. Spekulanter: Denna utgörs av banker, fonder, företag och privatpersoner som skapar en artificiell ränteexponering vilken används för att göra vinst på valutornas prisrörelser. 10

11 DMA-access DMA-access eller direkt marknads access som det egentligen heter innebär i praktiken att de positioner du ingår med hjälp av CFD-kontrakt verkligen initieras på den underliggande marknaden. Detta ger dig en oöverträffad transparens och flexibilitet och i synnerhet aktiehandlare som använder sig av CFDkontrakt har enorm nytta av den kundvänliga DMA-funktionen. DMA-access tillåter dig att: Lägga order inuti marknadsspreaden genom att interagera direkt i orderboken Delta i aktiecall, inklusive de som sker utanför normala handelstider Se marknadsdjup och likviditet med transparent prissättning Jämföra köp- och säljintresse för en indikation på framtida kursrörelser Källa: IG Markets DMA-handel Kund Order Kunden lägger en order på 1000 Nokia-aktier CFD-mäklare Mäklaren lägger omedelbart samma order på den aktuella börsen Börs Kunden kan under hela processen följa med i börsens eget orderdjup och avslusticker. Informationen kan bekräftas även i handelsplattformar eller informationskällor som inte tillhandahålls av den egna CFDmäklaren. Därigenom vet kunden att han deltar i marknaden och handlar med andra börsaktörer på ärliga villkor samt att den egna mäklaren omöjligen kan ligga i motposition. 11

12

13 Sverigeaktuella CFD-mäklare Det finns som tidigare nämndes ett stort antal mäklare som idag erbjuder CFD-handel. Vi kan av utrymmesskäl inte belysa samtliga alternativ utan har nedan valt att presentera snabbfakta och länkar till ett urval av mäklare som valt att i någon mån satsa på svenska kunder genom marknadsföring eller hemsida och support på svenska. IG Markets Världens äldsta och baserat på handelsvolymer även största CFD-mäklare med över kunder. Har sedan ett år tillbaka en svensk filial med kontor på Stureplan i Stockholm. IG Markets är en del av det börsnoterade IG Group Holdings plc som har ett börsvärde om ca 20 mdr SEK och ingår i London-börsens FTSE 250-index. IG Group är en extremt välkapitaliserad och stabil koncern vars affärsidé uteslutande bygger på att erbjuda optimal tradingmiljö fri från motpositioner och spekulation mot kund. I IG Group ingår även IG Index som är världens ledande tillika största aktör inom Spreadbetting. Valutahandeln drivs med hjälp av 10 liquidity providers vilket är i klass med världens ledande renodlade FX-mäklare. Direkt marknadsaccess (DMA), Prisförbättringspolicy och ett mycket bra diagrampaket är några av de funktioner som gör IG Markets till en av världens bästa och mest kundvänliga mäklare alla kategorier. Handelsplattformen är webbaserad och finns även tillgänglig för de flesta smartphones, inklusive iphone. Hemsida: CMC Markets Grundades 1989 av Peter Cruddas i London, då under namnet Currency Management Corporation. CMC Markets är en av världens största och ledande CFD-mäklare med > kunder, kontor i flera världsdelar och miljontals avslut varje månad. CMC Var den aktör som genom en massiv satsning gjorde CFD:s stort i Sverige och mäklaren är idag störst på den svenska marknaden. Huvudkonkurrent till IG Markets, inte bara i Sverige utan i hela världen. Erbjuder en tradingmiljö som blir allt bättre och är i stånd med att sjösätta en ny handelsplattform helt fri från trade rejects. Erbjuder autogenererade tradingsignaler av hög kvalitet samt ett enormt utbud av svenska och internationella aktier. Tillhandahåller både webbaserad och nedladdningar handelsplattform. CMC var världens första mäklare att erbjuda valutahandel till privatpersoner. Idag har mäklaren fyra liquidity providers för sin valutahandel vilket ger snabba avslut och bra flöde i kursfeeden. Hemsida: 13

14 SAXO BANK Dansk mäklare och global investeringsbank startad av Lars Christensen 1992 och med huvudsäte i Köpenhamn. SAXO BANK som sedan starten expanderat i en imponerande fart har flera kontor i Europa och ett tusental medarbetare. De mer än kunderna är spridda över 180 länder. En av världens tre ledande CFD-aktörer med låga avgifter och ett brett utbud av handelsplattformar och handelsbara instrument. SAXO BANK tillhandhåller CFD:s på 6900 olika underliggande objekt. Banken arbetar även med institutionella kunder och erbjuder whitelabel-lösningar för partners. SAXO BANK har aldrig fokuserat på svenska kunder i samma utsträckning som sina ovan nämna huvudkonkurrenter och har heller inget kontor i Sverige. Hemsida: ALPARI FX En ursprungligen rysk mäklare som numera har kontor i flera länder och dotterbolag i London. AL- PARI är främst etablerad som en mycket kundvänlig och ledande valutamäklare men har under senare tid även börjat erbjuda CFD:s. Svenska kunder placeras under London-kontoret och erhåller svensktalande support. Tillhandahåller ett brett och imponerande utbud av handelsplattformar och erbjuder goda möjligheter till automatiserad handel. ALPARI är en No Dealing Desk-mäklare vilket innebär att man inte spekulerar mot kunderna. Erbjuder direkt marknadsaccess till FX. Hemsidan finns i dagsläget inte på svenska. Hemsida: AVA FX AVA FX är en av världens större valutamäklare med huvudkontor i Dublin, Irland. Erbjuder utöver att stort antal kundvänliga autohandelslöningar för FX även handel med CFD:s. Utbudet kan dock inte jämföras med IG Markets och CMC Markets som har en större fokus på svenska aktier. AVA FX har drygt kunder från mer än 150 länder världen över. Kunderna genomför mer än 1,5 miljoner avslut per med en total handelsvolym som överstiger 40 miljarder dollar per månad. Handeln är enligt AVA FX helt fri från spekulation mot kund. Såväl hemsida som support tillhandahålls på svenska. Hemsida: 14

15 Skillnader mellan olika CFD-mäklare Samtliga av de mäklarhus som presenterats i detta kompendie är stora och välkapitaliserade aktörer. Att placera sina pengar hos dessa mäklare borde vara tämligen säkert med tanke på gällande bankgarantier och regleringar. I kölvattnet av den starka CFD-trenden har emellertid även ett stort antal mindre CFDaktörer dykt upp på marknaden vilket för den oinvigde kan medföra att utbudet av mäklare framstår som en djungel av olika aktörer vilka erbjuder i stort sett samma tjänster. Samma förhållande gäller på valutamarknaden där nya mäklare under senare år växt upp som svampar ur jorden. Stockpicker vill understryka att det är viktigt att du gör en noggrann undersökning av vad mäklaren kan erbjuda dig innan du öppnar ett konto. Att testhandla via DEMO-konto är ett bra sätt att ta reda på om handelslösningen erbjuder de funktioner du behöver. Man bör dessutom ta kontakt med kundsupporten för att se vilket bemötande man får när man ställer frågor om vilka tjänster som erbjuds. Är inte den första kontakten med mäklaren hundraprocentig kommer det sannolikt inte att bli så i framtiden heller. Vilka nackdelar finns det då med att handla via mindre CFD-aktörer? Svaret är helt enkelt att resurserna ofta saknas för att tillhandahålla en tillförlitlig handelslösning och den likviditet som är önskvärd för att du även i en orolig marknad skall kunna ta dig ur positioner snabbt och enkelt. Att exempelvis driva ett seriöst valutamäkleri kräver enorma resurser i form av eget kapital och teknologi vilket flera av de små marknadsaktörerna saknar. Fördelarna med att agera hos de stora väletablerade mäklarhusen är förutom att de kan erbjuda tillförlitliga handelslösningar och hög likviditet att de är ordentligt genomlysta. Risken att en större välkapitaliserad mäklare skulle gå omkull är dessutom betydligt mindre än att en nystartad firma med begränsad kassa skulle tappa fotfästet och försvinna från marknaden. En annan fördel med de stora marknadsaktörerna är att de överlag erbjuder en större flexibilitet gällande handelsplattformar och tillhörande tjänster. Kundsupporten tenderar också att hålla en högre kvalitet hos de stora aktörerna som lägger betydande resurser inom just detta område. Kundvänliga mäklare vs ej kundvänliga mäklare Dels finns det mäklare vars affärsmodell bygger på att kunden skall förlora pengar, detta eftersom mäklaren inte hedgar alla positioner på marknaden utan ofta spekulerar mot sina kunder. Kunden tillåts hos denna typ av mäklare inte att delta i marknaden utan handlar endast mot sin mäklares tradingbok. Denna typ av mäklare tar en hög risk eftersom stora förluster kan uppstå när kundernas samlade positioner går med vinst. I extrema fall kan hela mäklarhuset gå omkull om man misslyckas med riskkontrollen. Det skall också nämnas att mäklare som tar motpositioner/spekulerar mot kund oftast erbjuder en betydligt sämre tradingmiljö än andra mäklare. Så kallade trade rejects är vanligt förekommande vilket innebär att du oftast kommer in och ur dina positioner till sämre pris än du skulle ha gjort hos en ärlig kundvänlig mäklare. Kundvänliga mäklare kan också i extremfall erbjuda en prisförbättringspolicy (Priceimprovement policy) vilken innebär att du alltid erhåller bästa pris oavsett vilken kurs som angetts i ordern. Det innebär t ex att om du försöker köpa till en kurs och priset hinner bli lägre på den underliggande markanden så får du det nya bättre priset, dvs ett lägre pris än den köporder du har skickat iväg. En sådan prisförbättringspolicy kostar mäklaren stora summor men ger dig som kund en optimal och maximalt kundvänlig Tradingmiljö. Bland aktörerna i Sverige erbjuder IG Markets en sådan prisförbättringspolicy. 15

16 Begrepp att känna till Direkt marknadsaccess, DMA Handelsfunktion som ger dig direkt access till underliggande marknads orderbok och därmed tillåter dig att delta i prissättningen istället för att endast handla mot en tradingdesk. Detta anses vara det ultimata beviset på att mäklaren inte spekulerar mot dig som kund utan istället agerar som din partner på marknaden. Futures Terminskontrakt som innebär att betalning och leverans sker på ett förutsatt datum. Terminer ställs ut på de flesta marknader men vid CFD-handel är det främst råvaruterminerna som används som underliggande objekt. FX FX är en förkortning av The Foreign Exchange, FOREX eller valutamarknaden. Garanterad stopploss En möjlighet att mot en extra avgift skydda sig från häftiga kursrörelser vilka kan leda till större förluster än din riskprofil tillåter. Stoppen utlöses exakt vid den nivå som valts och positionen stängs, oavsett hur långt under eller över nivån kursen har hunnit nå innan stängningen kan genomföras. Hävstångseffekt Den effekt som är ett resultat av att handla med derivat, så som CFD:s, istället för det underliggande instrumentet. Hävstången medför en större procentuell avkastning på det investerade beloppet, men möjliggör även att eventuella förluster kan överstiga den initiala depositionen. Hedge En hedgening innebär att mäklaren initierar din CFD-position på den underliggande marknaden för att inte spekulera mot dig. Vissa mäklare hedgar alla positioner medan andra mäklare i mindre eller större uträckning spekulerar mot kundernas positioner. Limitorder Köp- eller säljorder som ska utföras vid en angiven limit eller ett fördelaktigare pris. Riskbegränsning En möjlighet att handla CFD:s med garanterade stopp och så undvika potentiellt obegränsade förluster. Kort position Att hålla en negativ position i ett finansiellt instrument för att kunna dra fördel av ett kursfall (jämför lång position). 16

17 Lång position Även kallad hausseposition. Att hålla en positiv position i ett finansiellt instrument för att kunna dra fördel av en kursuppgång (jämför kort position). Prisförbättringspolicy (Price improvement policy) En funktion som mäklaren tillhandahåller för att du som kund alltid skall erhålla det pris du sett på marknaden när du tryckte på köp- eller säljknappen. Extremt kundvänlig funktion som kostar mäklaren stora summor. Slippage Den eftersläpning som kan ske vid häftiga kursrörelser. Icke-garanterade stopp hinner då ibland inte utföras vid den nivå de satts. Spread Distansen mellan ett finansiellt instruments köp- och säljkurs kallas marknadsspread. CFD:s på andra instrument än aktier har ibland även en handelsspread. Spreaden är en inkomstkälla för CFD-mäklaren vilket kan jämföras med courtage. Ju lägre spread det är mellan köp-och säljkurs ju bättre är det för dig som kund eftersom spreaden alltid måste tjänas in innan din position uppvisar positiv avkastning. Trade rejects (Re-quotes) Uppstår när mäklaren hävdar att avslut inte kunde ske på den nivå du försökte köpa eller sälja din position. Gör handeln långsam och medför att du oftast får ett sämre pris än den underliggande marknaden egentligen kunde erbjuda. Vanligt hos mäklare som spekulerar mot kund. I synnerhet på valutamarknaden har det blivit uppenbart att många mäklare manipulerar med kurserna för att tjäna pengar på kunders förluster. Valuta Lots Standardiserade valutaposter som handlas i enheter om US-dollar. Det finns idag även Mini Lots om US-dollar och Micro Lots om 1000 US-dollar. Ett CFD-kontrakt motsvarar vanligtvis en standard Lot på valutamarknaden. Övernattränta Övernattränta (funding rate) är en ränta som vissa CFD-mäklare tar ut om du du initirerat en position som hålls kvar över dygnsskiftet. Denna ränta kan exempelvis baseras på riksbankens ränta med ett visst påslag. Detta motiveras med att mäklaren faktiskt ligger ute med pengar för att du skall kunna ta en större position än ditt uppbundna kapital täcker. I synnerhet kunder som tar långsiktga positioner via CFDkontrakt bör kontrollera att mäklaren har acceptabla villkor även när det gäller räntan du betalar. 17

18 Avslutande ord Vi hoppas att du med hjälp av denna introduktion har fått upp ögonen för CFD:s och alla de möjligheter som instrumentet har att erbjuda. Vi hoppas även att vi på ett bra sätt har lyckats förklara det inneboende riskkonceptet samt vilka begrepp som du verkligen bör känna till när du skall välja den mäklare som bäst kan tillgodose dina unika behov. Vi vill ännu en gång understryka att olika mäklare skiljer sig åt och att du när du väljer mäklare bör sätta dig in i dennes unika handelslösning. Oavsett om du redan handlar via en traditionell börsmäklare kan en kompletterande depå hos någon av CFD-mäklarna ge dig en oslagbar flexibilitet och möjlighet till lättöverskådlig diversifiering av din samlade portfölj. I oroliga tider kan du exempelvis få en snabb exponering mot guld och räntebärande instrument, detta för att blixtsnabbt växla över till mer aggressiva placeringar när marknaden stabiliserats. Fördelarna med att snabbt kunna flytta kapitalet mellan olika marknader från en och samma depå är onekligen många! CFD:s är utan tvekan ett instrument som kommit för att stanna och att en allt större del av handelsvolymerna på Stockholmsbörsen kommer att gå via CFD-mäklarna står idag klart. Oavsett om du efter vår enkla introduktion tycker att CFD:s är ett instrument för dig eller ej är detta ett faktum som alla aktörer med intresse för börshandel bör vara medvetna om. En spännande framtid full av nya investeringsmöjligheter väntar! Stockpicker redaktionen 18

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer