CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK"

Transkript

1

2 CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt kan ställas ut på i princip vilka underliggande marknader och objekt som helst, givetvis under förutsättning att handelsvolymerna är tillräckligt stora för att en effektiv andrahandsmarknad skall kunna upprätthållas. CFD:s har fördelen att de följder det underliggande priset slaviskt vilket inte alltid är fallet med exempelvis certifikat, terminer, optioner eller andra finansiella hävstångsinstrument. Instrumentet är i sin struktur betydligt enklare än optioner vilket gör risken mer lättöverskådlig. CFD:s är sammantaget väldigt enkla att förstå sig på vilket sannolikt förklarar instrumentets stadigt ökande popularitet. Hur handlas CFD:s? CFD:s handlas alltid elektroniskt och ställs ut av respektive mäklare. Eftersom ingen samlad marknadsplats finns för CFD-kontrakten innebär detta att olika mäklares CFD:s kan skilja sig åt både gällande likviditet och prisbildning. Olika CFD-leverantörer är helt enkelt olika bra och liksom på valutamarknaden är vår åsikt att det finns två segment av CFD-mäklare. Mer om detta kan du läsa längre fram i kompendiet. CFD:s- ett hävstångsinstrument Skillnaden mellan att köpa exempelvis en aktiepost jämfört med CFD:s är att du vid CFD-handel endast behöver binda upp ett säkerhetsbelopp för att initiera den aktuella positionen. Du kan därmed kontrollera stora belopp med liten insats vilket kallas för hävstångseffekt eller leverage som det engelska ordet är. Olika CFD:s har olika marginalkrav beroende på vilken underliggande marknad som instrumentet grundar sig på. Valuta-CFD:s kräver exempelvis vanligen endast 1 % i marginal (säkerhet) vilket innebär att du endast binder upp motsvarande 1000 dollar av kontot för att initiera en position värd dollar. För högt omsatta aktier kan marginalkravet vara så lågt som 5 % av positionens totala värde. 2

3 Risker vid CFD-handel CFD & FX E-BOOK All handel med finansiella instrument innebär ett risktagande och CFD:s är inget undantag. Eftersom CFD:s är snabbrörliga hävstångsinstrument är det av yttersta vikt att du verkligen sätter dig in i det inneboende riskkonceptet och vet hur instrumentet fungerar innan du börjar handla! För att du skall kunna lära dig detta erbjuder de flesta mäklare gratis demokonto, det vill säga ett testkonto med fiktiva låtsaspengar där du kan öva helt utan risk tills du känner dig bekväm med handeln. Det bör understrykas att CFD:s inte är lämpade för alla investerare. För vissa människor passar det helt enkelt bättre att agera helt utan hävstång. En vanlig föreställning är att hävstångseffekten per automatik innebär hög risk. Detta är FEL! Hävstång är i sig inte det minsta riskfyllt utan det är vad du gör med densamma som avgör huruvida risken blir hög eller ej. Om du vill höja din risknivå med hjälp av hävstången fungerar detta utmärkt. Samma sak gäller om du vill minska din risk för ditt kapital vilket fungerar utmärkt med hjälp av CFD:s. Exempel på hur du kan höja din risk tillika möjligheten till hög avkastning med hjälp av CFD:s Du har kronor tillgängliga för handel och för dessa vill du köpa Ericsson-aktier. Ericsson kostar vid detta tillfälle 50 kronor vilket innebär att du med ditt kapital kan köpa exakt 2000 aktier. Du väljer att istället för att köpa aktierna via en traditionell börsmäklare köpa dem på CFD-kontrakt genom din CFD-mäklare. Mäklaren kräver i detta fall 5 % i marginal (säkerhet) vilket innebär att du endast binder upp 5000 kronor av ditt depåvärde för att köpa de 2000 Ericsson-aktierna. Du har då efter ditt köp en likviditet om kronor tillgängligt för handel. Om du hade köpt in aktierna på börsen hade denna siffra alltså varit lika med noll. För att uppnå högre avkastning utnyttjar du en del av ditt tillgängliga handelsutrymme och köper in ytterligare 1000 aktier på CFD-kontrakt. Nu har du ökat din potential men också din risk! Du har alltså tagit en större position med hjälp av CFD-kontrakt än du hade kunnat göra om du valt att betala aktierna kontant och utan belåning på börsen. Detta innebär att du har utnyttjat din hävstång och höjt din risk för att kunna tjäna mer pengar. Risken och möjligheten ökar! 3

4 Exempel på hur du kan sänka din samlade risk med hjälp av CFD:s Du har ett samlat kapital som uppgår till kronor. Du vill gärna exponera dig mot börsen för att erhålla en möjlighet till bättre avkastning än du får med vanligt räntesparande. Du tror på en stark utveckling för börsen och vill gärna köpa aktier i olika bolag för dina kronor men tycker samtidigt att detta innebär en för hög risk eftersom aktier ofta är volatila och snabbt kan minska i värde. Du kan nu med hjälp av CFD-kontrakt istället välja att med en kapitalinsats om endast kronor (baserat på marginalkravet 5 %) initiera de positioner som skulle ha kostat dig kronor om du köpte in aktierna på börsen. Resterade kronor låter du tryggt stå kvar på räntekontot. Genom att använda CFD-mäklarens garanterade stoploss-funktion försäkrar du dig redan från start om att de pengar du kan tänka dig att riskera är det maximala beloppet du kan förlora. Du har nu tagit den position du ville på börsen men genom att utnyttja hävstångseffekten har detta skett till lägre risk än om du hade köpt in aktierna på traditionellt sätt. Det avgörande för vilken risknivå du handlar med är inte hur hög hävstången är utan din egen förmåga att bedöma vilken procentuell risk din position innebär i förhållande till ditt samlade kapital! Hävstången i sig innebär ingen ökad risk! Handelstekniska villkor Med handelstekniska villkor avses de villkor som CFD-mäklaren själv sätter för kundernas handel. Vissa CFD-mäklare har exempelvis begränsat möjligheten att lägga en limit order inom ett visst avstånd från aktuell marknadskurs. Detta är ett exempel på en begränsing som påverkar dig som kund. När du skall utvärdera om en mäklare uppfyller dina krav och förväntningar är det av yttersta vikt att du ställer frågan om några liknande villkor finns. Detta gäller även vid vanlig valutahandel där vissa mäklare helt förbjudit så kallad scalping det vill säga snabb handel där initierade positioner hastigt avvecklas med små vinster. 4

5 Tillgängliga marknader CFD & FX E-BOOK De flesta finansiella marknader kan idag handlas med hjälp av CFD:s och det beror helt på mäklaren hur stort utbudet är. Nedanstående marknader är idag etablerade hos de flesta mäklarhusen: Aktier Index Råvaror Valutor Obligationer Räntor Dessutom erbjuder vissa mäklare CFD:s på binära optioner vilka ger dig möjlighet att spekulera i huruvida ett visst resultat på marknaden kommer att uppstå eller ej. Denna typ av spekulation kan ge dig mycket hög vinst eller förlust på kort tid. Nedsidan är dock begränsad till det belopp du bundit upp. Aktier De flesta CFD-mäklare erbjuder CFD:s för ett stort antal aktier och de högt omsatta aktierna finns idag tillgängliga hos de ledande mäklarhusen. Sverigeaktuella AVA FX tillhandahåller exempelvis CFD:s för tusentals internationella aktier och de flesta högt omsatta svenska aktierna finns tillgängliga för handel. I och med att mäklaren måste ta positioner på börsen (hedga) utgår vanligtvis courtage när du handlar aktie-cfd:s. Courtaget brukar dock vara mycket lågt. Om courtaget är 0,05 % betalar du endast 50 kronor för att initiera en position värd kronor. Index Index-handel med hjälp av CFD:s påminner mycket om det traditionella sättet att exponera sig mot index, nämligen terminer (futures). CFD:s tenderar dock att följa det underliggande indexet betydligt bättre än terminerna. De flesta ledande internationella aktieindex finns idag tillgängliga via CFD:s. DAX, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite och OMXS30 kan alla enkelt handlas via CFD:s. Utbudet är dessutom betydligt större än så vilket skapar bra möjligheter till trading med olika strategier. Spreadarna är oftast låga vid indexhandel, detta samtidigt som hävstången är hög. Index-CFD:s finns hos flera mäklare både som standard- och minikontrakt. Råvaror CFD-handel är ett okomplicerat sätt att exponera sig mot jordens egna tillgångar. Handeln är ofta courtagefri och spreadarna låga. Råvarorna handlas som bekant på terminskontrakt, så kallade futures. Det är vanligtvis på dessa terminspriser som CFD-kontrakten baseras. Ett exempel är råoljan light Crude Oil som handlas på termin. Olika terminer med olika leveransmånad finns utställda och många CFDmäklare har därför också ett flertal CFD:s utställda på en och samma underliggande råvara. Detta brukar dock inte vålla någon anledning till missförstånd eftersom det alltid framgår vilka terminer som handlas med hög likviditet och därmed lämpar sig för snabb handel. Om du är intresserad av en mer långsiktig position i någon råvara kan du givetvis välja en underliggande termin med lösendatum längre fram i tiden. 5

6 Råvarorna handlas i olika enheter vilket man bör känna till även om detta inte är något man själv behöver räkna på när man köper CFD:s. Sannolikt är du ändå intresserad av att veta vad det är du köper när du tar position i en CFD. Olja handlas i enheten fat vilket motsvarar ca 244 liter. Ett CFD-kotrakt motsvarar således ett fat råolja på den underliggande marknaden. Basmetallerna handlas i enheter om ton medan ädelmetallerna värderas i enheter om Troy oz eller uns som det svenska ordet är. 1 Troy oz motsvarar ca 31,1 gram. Råvarorna kan delas in i energi, metaller och mjuka råvaror. Med energi avses i första hand olika typer av olja (Crude Oil, Brent Oil), blyfri bensin, utsläppsrättigheter och naturgas. I synnerhet världens mest handlade och likvida råvara Olja är idag populär att spekulera i både lång och kort sikt. Med metaller avses basmetallerna som användes inom tillverkningsindustrin (Bly, Zink, Koppar, Aluminium, Tenn) samt ädelmetallerna Guld, Silver och Platina. Mjuka råvaror har under senare år vunnit stor popularitet och dess ofta exotiska karaktär har gjort dem till en spännande krydda i portföljerna. De klassiska mjuka råvarorna är spannmål som vete och korn samt socker, sojabönor och kaffe. Numera finns CFD-kontrakt utställda för allt ifrån apelsinjuice till fläskkött vilket förklarar varför vi valt att kalla CFD:s för instrumentet med obegränsade möjligheter. Eftersom de flesta råvaror idag värderas i US-dollar är råvarupriserna mycket känsliga för rörelser i dollarn gentemot andra valutor. När dollarn försvagas krävs det per automatik ett större antal enheter av valutan för att samma råvarupris skall gälla. Detta innebär att en försvagad dollar vanligtvis leder till stigande råvarupriser. I synnerhet guld och olja är ytterst känsliga för dollarns rörelser. På samma sätt kan emellertid råvarupriserna många gånger påverka valutamarknaden. I synnerhet valutor baserade i länder med hög exponering mot en viss råvara kan påverkas om denna råvara utsätts för prisförändringar på marknaden. Valutor som är starkt korrelerade med priset på en råvara kallas för Commodity currencies. De klassiska exemplen är Kanada dollarn, CAD, som är starkt korrelerad med oljepriset (stärkt oljepris ger stärkt CAD) och den Australiensiska dollarn, AUD, som är starkt korrelerad med guldpriset (stärkt guldpris ger stärkt AUD). 6

7 Begrepp att känna till CFD & FX E-BOOK Futures Terminskontrakt som innebär att betalning och leverans sker på ett förutsatt datum. Terminer ställs ut på de flesta marknader men vid CFD-handel är det främst råvaruterminerna som används som underliggande objekt. FX FX är en förkortning av The Foreign Exchange, FOREX eller valutamarknaden. Garanterad stopploss En möjlighet att mot en extra avgift skydda sig från häftiga kursrörelser vilka kan leda till större förluster än din riskprofil tillåter. Stoppen utlöses exakt vid den nivå som valts och positionen stängs, oavsett hur långt under eller över nivån kursen har hunnit nå innan stängningen kan genomföras. Hävstångseffekt Den effekt som är ett resultat av att handla med derivat, så som CFD:s, istället för det underliggande instrumentet. Hävstången medför en större procentuell avkastning på det investerade beloppet, men möjliggör även att eventuella förluster kan överstiga den initiala depositionen. Hedge En hedgening innebär att mäklaren initierar din CFD-position på den underliggande marknaden för att inte spekulera mot dig. Vissa mäklare hedgar alla positioner medan andra mäklare i mindre eller större uträckning spekulerar mot kundernas positioner. Limitorder Köp- eller säljorder som ska utföras vid en angiven limit eller ett fördelaktigare pris. Riskbegränsning En möjlighet att handla CFD:s med garanterade stopp och så undvika potentiellt obegränsade förluster. Kort position Att hålla en negativ position i ett finansiellt instrument för att kunna dra fördel av ett kursfall (jämför lång position). Lång position Även kallad hausseposition. Att hålla en positiv position i ett finansiellt instrument för att kunna dra fördel av en kursuppgång (jämför kort position). Slippage Den eftersläpning som kan ske vid häftiga kursrörelser. Icke-garanterade stopp hinner då ibland inte utföras vid den nivå de satts. 7

8 Spread CFD & FX E-BOOK Distansen mellan ett finansiellt instruments köp- och säljkurs kallas marknadsspread. CFD:s på andra instrument än aktier har ibland även en handelsspread. Spreaden är en inkomstkälla för CFD-mäklaren vilket kan jämföras med courtage. Ju lägre spread det är mellan köp-och säljkurs ju bättre är det för dig som kund eftersom spreaden alltid måste tjänas in innan din position uppvisar positiv avkastning. Trade rejects (Re-quotes) Uppstår när mäklaren hävdar att avslut inte kunde ske på den nivå du försökte köpa eller sälja din position. Gör handeln långsam och medför att du oftast får ett sämre pris än den underliggande marknaden egentligen kunde erbjuda. Vanligt hos mäklare som spekulerar mot kund. I synnerhet på valutamarknaden har det blivit uppenbart att många mäklare manipulerar med kurserna för att tjäna pengar på kunders förluster. Valuta Lots Standardiserade valutaposter som handlas i enheter om US-dollar. Det finns idag även Mini Lots om US-dollar och Micro Lots om 1000 US-dollar. Ett CFD-kontrakt motsvarar vanligtvis en standard Lot på valutamarknaden. Övernattränta Övernattränta (funding rate) är en ränta som vissa CFD-mäklare tar ut om du du initirerat en position som hålls kvar över dygnsskiftet. Denna ränta kan exempelvis baseras på riksbankens ränta med ett visst påslag. Detta motiveras med att mäklaren faktiskt ligger ute med pengar för att du skall kunna ta en större position än ditt uppbundna kapital täcker. I synnerhet kunder som tar långsiktga positioner via CFDkontrakt bör kontrollera att mäklaren har acceptabla villkor även när det gäller räntan du betalar. 8

9 Valutamarknaden FX CFD & FX E-BOOK Valutamarknaden heter på engelska The Foreign Exchange men kallas även för Forex eller the FX spot. FX är den största, mest likvida och mest transparenta finansiella marknaden i världen. Den dagliga omsättningen på valutamarknaden är ca 2 triljoner USD. Övriga US marknader tillsammans når endast 3 % av denna totala volym. EUR/USD är världens mest handlade valutapar. På andra plats kommer USD/JPY, följt av USD/ GBP och USD/CHF. Tillsammans står dessa fyra valutapar för ca 90 % av den totala omsättningen på valutamarknaden. Övriga valutapar med mycket hög likviditet är USD/CAD, AUD/USD och EUR/JPY. FX jämfört med aktiemarknaden: Obegränsad likviditet vilket ger blixtsnabba avslut Inga manipulerade orderdjup Tydligare och längre trender Teknisk analys fungerar bättre 24 timmars handel Bättre risk/reward förhållande Fri från insiderhandel Extrem hävstång- låg kapitalbindning 9

10 Valutainstrument CFD & FX E-BOOK Valutapar: Varje valuta består av tre bokstäver. Exempelvis EUR är förkortningen på EURO. USD står för United States Dollar. Till de mest betydelsefulla valutorna räknas EUR, USD, JPY (Japansk Yen), GBP (Brittiska Pund), CHF (Schweiziska Franc), AUD (Australiensiska Dollar) och CAD (Kanadensiska Dollar). Valutor handlas i par och visas enligt följande formel: De tre bokstäverna för den första valutan följs av ett / och sedan de tre bokstäverna för den andra valutan i valutaparet. Den första valutan brukar benämnas enligt bas eller primära. Och den andra valutan brukar kallas den sekundära valutan. Till exempel när man ser på valutaparet EUR/USD räknas EUR som den ledande valutan och USD går här under namnet den sekundära valutan. Valutaparet följs sedan oftast av fem siffror med en decimal mellan första och andra siffran, exempelvis 1,3170. Numret representerar en ratio av en valuta mot en annan valuta, i exemplet ovanför betyder detta hur mycket av den sekundära valutan som behövs för att ha en enhet av basvalutan. Det skulle alltså behövas 1 Dollar och 31,7 cent för att få 1 EURO. Köp & Säljkurser Det anges alltid två nummer av varje valutapar, det först har alltid ett lägre värde än det andra, detta visas enklast genom ett exempel: EUR/USD 1,3170 1,3173. Det första talet kallar man för en köpkurs (de som vill köpa ligger på detta pris) och det andra kallas för säljkurs (de som vill sälja ligger på denna kurs). Det mindre numret (1,3170) motsvarar i exemplet ovan det pris där man kan sälja EUR och köpa USD. Det andra och större numret (1,3173) motsvarar det pris där man kan köpa EUR och sälja USD. 10

11 Vilka handlar på valutamarknaden? CFD & FX E-BOOK De aktörer som handlar med valuta kan delas upp i två grupper, hedgers och spekulanter. Hedgers: Regeringar, företag (export och import) och vissa investerare som har utländsk exponering. Dessa köper och säljer valutapar med sin egen valuta samt den valuta som används i det land som det handlar med enbart för att skydda sig mot svängningar i priset på den produkt de säljer. Denna typ av handel står för ca 5 % av hela valutamarknadens omsättning. Spekulanter: Denna grupp som består av banker fonder företag och privatpersoner skapar en artificiell ränteexponering som används för att göra vinst från rörelserna i olika valutor. Spread = skillnad mellan bid och ask kurs Pip = En pip är minsta möjliga rörelse i ett valutapar. EUR/USD handlas i 0,0001 och 0,0001 är då en pip. Pipet = 1/10 pip vilket ger valutaparet en extra decimal 11

12 Teknisk analys CFD & FX E-BOOK Teknisk analys är en serie verktyg och principer som utifrån historisk prisinformation ligger till grund för prognoser för framtida kursrörelser. Teknisk analys fungerar på alla finansiella marknader och instrument såsom aktier, index, råvaror, valutor och räntor. Påståendet att teknisk analys fungerar bygger på antagandet att seriell autokorrelering förekommer på finansmarknaderna. Detta betyder att prisgraferna rör sig i trender. Oavsett hur du investerar dina pengar, behöver du veta när du ska köpa och när du ska sälja. Timing i din investering är den mest avgörande faktorn för den avkastning du kommer att få. Teknisk analys är, rätt använd, ett oslagbart timingverktyg vid valutahandel. Det viktigaste är inte vilket valutapar du köper utan snarare när du gör det! Att lära dig att använda teknisk analys kommer att hjälpa dig att öka din avkastning på dina investeringar dramatiskt. Samtidigt minskar din risk och du kan justera denna efter tydliga nivåer. Vi hävdar inte som vissa tekniska analytiker att man skall bortse från fundamentala fakta. Vi hävdar att fundamental analys och teknisk analys skall användas tillsammans. Oavsett om du är en kortsiktig handlare eller en långsiktig placerare kommer du att vinna på att använda teknisk analys. Den långsiktige placeraren tittar troligtvis mer på fundamental information än den kortsiktige aktören men den information du använder syns alltid i diagrammen. Som på alla andra marknader styrs prisutvecklingen på världens finansmarknader av utbud och efterfrågan. Det är därför dessa faktorer vi analyserar genom teknisk analys. Detta gör vi främst genom att identifiera massbeteenden grafiskt. 12

13 Trenden Trenden är den variabel eller tekniska observation som alla aktörer på finansmarknaden försöker finna. Enligt finansteorin uppstår en trend när en graf noterar procentuella förändringar oftare i en riktning. Trenden blir därmed den långsiktiga utvecklingen för en variabel. Den tekniska analysens definition av en trend har ytterligare ett kriterium: en trend anses föreligga när en prisgraf noterar stegvis högre bottnar och toppar. Detta har att göra med en variabel nära besläktad med trenden; jämviktspendling. Trender uppstår i olika tidsperspektiv som en följd av obalans mellan utbud och efterfrågan. Då jämvikt råder mellan dessa två faktorer rör sig priset sidledes i en såkallad konsolidering. Trender identifieras enkelt med hjälp av Trendlinjer. Trendlinjer sammanbinder bottnarna i en stigande trend och topparna i en fallande trend. En parallell linje kan kapas med trendlinjen varvid en Trendkanal uppstår. Trendkanalen är ett intervall där prisgrafen förväntas röra sig så länge rådande trend är intakt. Jämviktspendling Jämviktspendling är ett tekniskt fenomen som förekommer i samtliga tidsperspektiv. Priset tenderar att röra sig mellan överköpt och översåld nivå i förhållande till rådande trend. Dessa nivåer kallas för extremnivåer. Jämviktspendlingen mäter man enklast med så kallade momentumindikatorer. Tidsperspektiv Finansmarknaderna är fraktala. Det betyder, att de kortare vågorna bygger upp de längre vågorna. Fraktalerna är self similar. Det finns: 1) Intradayvågor 2) Veckovågor 3) Månadsvågor: 2-4 veckor, DOWs tertiary cycles 4) DOWs secondary cycles : 2-4 månader (Kvartalsvågor), DOWs secondary cycles 6) Konjunkturvågor - DOWs primary cycles 2-4 år Beroende på vilket tidsperspektiv du är intresserad av att analysera kommer de ultimata analysverktygen att skilja sig åt. 13

14 Candlestick Charts Candlestickcharts är i teorin exakt samma diagram som ett barchart och anger högsta, lägsta, öppnings- och stängningskurs. Skillnaden är den grafiska utformningen av chartet. Candlestick ger en betydligt bättre visuell bild av valutakursen och flera korta formationer grundar sig på Candlestick charts. Dessa är betydligt svårare att upptäcka i ett vanligt barchart. Candlestickcharts är ett kraftfullt stand alone tool och ger extremt mycket information även utan indikatorer. Den visuella tolkningen av chartet är mycket viktig. Vita staplar indikerar att valutaparet tenderar att stänga högt vilket visar att köparna gärna ligger kvar i valutaparet. Stora staplar är alltid viktiga. De korta formationerna/ setups vi helst agerar på är: Hammer, Engulfing, Morningstar/Eveningstar, Dragonfly/Gravestone Doji och Dark cloud cover/piercing line. 14

15 Marubozu Doji reversal patterns (one day reversal, spikformation) 15

16 Hammer Hammer är en köpsignal som uppträder i slutet av en mindre trend eller rekyl Kännetecken: stapelns shadow är två till tre ganger så stor som stapelns body liten eller ingen övre shadow bodyn befinner sig i toppen av stapeln färgen på bodyn är oviktig Dark Cloud Cover & Piercing Line Dark Cloud Cover är säljsignal och är uppbyggd av en vit body följd av en svart body. Motsatsen till Dark Cloud Cover dvs. Köpsignalen heter Piercing Line. Dessa signaler är väldigt lika Reversal day men har ett extra kriterie; föregående dags midpoint måste passeras med en stängning. Kännetecken Dark Cloud Cover: En white body följd av en black body. Andra stapelns stängning ligger under midpoint på första stapeln. 16

17 Engulfing Köpsignal Säljsignal Engulfing är en mycket kraftfull omslagsformartion som ofta markerar slutet på en sekundär rörelse/rekyl mot trenden. Engulfing har en lång body som totalt täcker föregående dags body. Engulfing liknar en Key reversal day men har ett extra kännetecken; att färgen på stapel 2 skall vara motsatsen till dag 1. Kännetecken: Den första stapelns färg indikerar denna sessions trend. Den andra stapelns färg skall vara motsat färgen stapel 1. Den andra dagens body skall täcka hela föregående dags stapel. 17

18 Morning Star och Eveningstar Morning Star är en stark omslagsformation som formeras av en lång black body följd av en star och en lång white body. Namnet Morningstar kommer sig av att denna formation uppträder på morgonen innan solen stiger upp. Kännetecken: Den första stapelns färg indikerar denna sessions trend. Den andra stapelns färg skall vara motsat färgen stapel 1. Den andra dagens body skall täcka hela föregående dags stapel. Eveningstar är motsatsen till Morningstar och är en omslagsformation för nedgång. Evening Star Kännetecken: Första stapeln har en lång white body. Andra stapeln är en star dvs. öppnar med ett gap. Tredje stapeln har en lång svart body och stänger under midpoint på dag 1. 18

19 Glidande medelvärden Glidande medelvärden är trendföljande indikatorer som rent matematiskt är ett medelvärde av själva prisgrafen. De förekommer i flera olika varianter och möjligheterna att tillämpa dem är i det närmaste oändliga. Ofta utgör glidande medelvärden stöd och motstånd. Den engelska benämningen är Moving average och förkortas i tekniska analysprogram ofta MA. Exponentiella glidande medelvärden (EMA) Exponentiella glidande medelvärden är trendföljande och eftersläpande indikatorer. Valutamarknaden reagerar främst på exponentiella glidande medelvärden baserade på Fibonaccital. De medelvärden vi använder oss av baseras på 200, 55, 21, 8 och 5 perioder. Medelvärdena utgör ofta stödnivåer i samtliga tidsperspektiv. Det viktigaste glidande medelvärdet är det som baseras på 55 perioder. 19

20 55 perioders EMA - Icebreakersignal CFD & FX E-BOOK Icebreaker bildas när: (Omvänt vid säljsignal) 1) Valutakursen noteras i en trend under 55 perioders EMA 2) Stiger över medelvärdet 3) Formerar en ny Pivotpoint (botten) ovanför medelvärdet som då utgör stöd. 4) Signalen blir starkare om den bildas under stigande volym Låt oss beskriva fenomenet Icebreaker genom en metafor: Om vi tänker oss medelvärdet som en is-yta över djupt vatten och valutaparet som en människa kan vi förutsätta att denna människa till varje pris vill hålla sig ovanför isen. Om han faller igenom isen gör han troligtvis allt för att ta sig ovanför denna igen men om han istället slår huvudet i is-ytan sjunker han neråt. Kraftansträngningen lyckades inte! Om han däremot lyckas ta sig ovanför isen vill han definitivt inte hamna under denna igen. Samma princip gäller vid 55 perioders medelvärdes tolkning. Studera hur Priset reagerar på medelvärdet och försök att hitta icebreakers. Icebreaker bildas när: (Omvänt vid säljsignal) 1) Valutaparet noteras i en trend under 55 perioders medelvärde (EMA) 2) Stiger över medelvärdet 3) Formerar en ny Pivotpoint (botten) ovanför medelvärdet som då utgör stöd. 20

21 Bollingerband Bollingerband är en av de mest populära tekniska indikatorerna. Modellen som är skapad av amerikanen John Bollinger är numera standard i alla tekniska analysprogram. Det laboreras flitigt med modellen och olika tidsperspektiv och parametrar kombineras ofta av dess användare. Bollingerband ger stort utrymme för egna tolkningar. Bollingerbanden består i sin originalversion av tre grafer. Dessa tre grafer är ett 20 perioders enkelt glidande medelvärde och ett övre och ett nedre Bollingerband som baseras på standardavvikelse från medelvärdet. I regel placeras dessa band två standarsavvikelser från medelvärdet. Bollingerband är en mycket komplett analysmodell som tydligt visar om prisgrafen trendar eller konsoliderar. Om Bollingerbanden planar ut sidledes råder konsolidering. Bollingerbanden är även en användbar volatilitetsindikator som tenderar att expandera eller dra ihop sig beroende på den aktuella kursrörligheten. Volatilitetens cykliska mönster där perioder av låg volatilitet oftast följs av utbrott och perioder av hög volatilitet gör att Bollingerbanden ofta kan användas för trading baserad på volatilitetsutbrott. Bollingerbandens största fördel är att de ger en omedelbar visuell bild av var prisgrafen befinner sig relativt sin egen historia. Om prisgrafen tenderar att röra sig i ett tydligt mönster ger Bollingerbanden ett bra prisobjektiv av hur långt priset kan tänkas stiga eller falla. Modellen kombineras ofta framgångsrikt med momentumindikatorn Stochastics. 21

22 Stochastics Stochastics är en momentumindikator med mycket väldefinierade köp- och säljsignaler. Indikatorn är uppbyggd av två grafer som samverkar; % K och % D. Formel: 5 perioder % K = (Senaste betalkursen- lägsta betalkursen, 5 senaste perioderna) / (Högsta betalkurs de 5 senaste perioderna - lägsta betalkursen de 5 senaste perioderna) Stochastics ger signal när % K skär % D. Överköpt nivå:70 Översåld nivå: 30 Vi föredrar dock att använda oss av extremnivåerna 80/20 i chartet. De parametervärden vi använder oss av i indikatorn är främst Köp- och Säljsignaler i Stochastics. 22

23 Money management CFD & FX E-BOOK Med Money management avses riskkontroll. Med hjälp av vårt Money management skyddar vi vårt kapital mot förluster och säkrar våra orealiserade vinster. Tre viktiga punkter ingår i vårt Money management: Positionsstorlek Du avgör inför varje trade hur stor position du kan ta utan att riskera för stor del av kapitalet. Vilken positionsstorlek som är lämplig avgörs bland annat av avståndet till din stoploss-nivå. Stoploss Stoploss är den viktigaste faktorn i en trading-strategi. Stoploss-nivån är den förutbestämda nivå där du avslutar en trade som utvecklas påt fel håll. Detta för att förlusterna inte skall tillåtas växa sig stora. Take profit Take profit är det samma som avslutstekniker för att säkra orealiserade vinster. Ett exempel på detta är 2 for 1-strategin där halva positionen stängs så snart denna uppvisar vinst. 23

24 Risk/reward-förhållandet Med Risk/reward-förhållande (eller kvot) avses avståndet till din stoploss-nivå (risk) i förhållande till din potentiella/förväntade vinst. Inför varje ny position bör du kalkylera med detta förhållande. Om du har ett risk/ reward-förhållande på 1:2 innebär detta att vinstmöjligheten är dubbelt så stor som din initiala risk. Om du kan trada med detta förhållande kommer du att göra dubbelt så stora vinster som förluster. Detta innebär att du alltså tjänar pengar även om du gör lika många förlustaffärer som vinster. All trading bör utgå från Tradingekvationen B där vinsterna tillåts löpa samtidgt som förlusterna kapas snabbt. Valutamarknaden erbjuder mycket goda möjligheter att handel med ett bra risk/reward-förhållande. Prisobjektiv på 10 gånger den initiala risken är inte ovanliga. FEL RÄTT 24

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

BörsTENDENSer 21 år. BörsTENDENSer. Torsdagen den 5 december 2013

BörsTENDENSer 21 år. BörsTENDENSer. Torsdagen den 5 december 2013 Nr 38/2013 (sid 1 av 19) Torsdagen den 5 december 2013 BörsTENDENSer Anno 1993 2 0 1 31 Nummer 38 OMXS 30 index 1 279,03 OMXS 30 satte den nya toppnoteringen 1 316 för året den 28 november. Där tog det

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare?

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi Titel: Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Författare: Anna Bylund Jennie Pettersson Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer