CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria."

Transkript

1 PRISLISTA

2 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto 0 0 Realtidskurser 2. COURTAGE CMC Markets debiterar courtage (som beräknas i enlighet med tabeller nedan) på vissa instrument och mäts i antingen procent (%) eller cent per aktie (ct). Observera att courtage debiteras i den valuta CFD-instrumentet är noterat i. För valuta debiteras courtage i den sekundära valutan. 2.1 Aktie-CFD Land Standardcourtage Minimicourtage Australien 0,04 % 5 AUD Kanada 2 ct Ej tillämpligt Tjeckien 0,25 % 120 CZK Danmark 0,04 % 40 DKK Europa 5 EUR 0,04 % (Eurozone) Hong Kong 0,25 % 50 HKD Ungern 0,25 % 1,500 HUF Japan 0,25 % 500 JPY Nya 8 NZD 0,04 % Zeeland Norge 0,04 % 40 NOK Singapore 0,25 % 8 SGD Sydafrika 0,18 % 50 ZAR Sydamerika 0,04 % 5 USD Sverige 0,04 % 49 SEK Schweiz 0,04 % 5 CHF UK 0,04 % 5 GBP US 2 ct Ej tillämpligt CMC Markets debiterar standardcourtage varje gång du öppnar eller när du stänger (köper eller säljer) en position i aktie-cfds enligt tabellen ovan. Du kommer att betala standardcourtage för varje transaktion om inte vilkoren för minimicourtage är uppfyllda. Vänligen se nedan för exempel. Courtaget beräknas som en procentuell andel av positionens öppningsvärde (när du öppnar en position) eller positionens stängningsvärde (när du stänger en position). page 2 of 6

3 Observera att minimicourtage debiteras för varje transaktion enligt med tabellen ovan om villkoren för detta är uppfyllda. Med transaktion menas både köp och försäljning. Om du betalar minimicourtage vid öppnandet av en position, kan du även debiteras minimicourtage vid stängning av positionen. Var vänlig och notera att flera transaktioner (oavsett om det är i samma instrument eller ej) inte aggregeras i syfte att beräkna courtage. Exempel Hur standardcourtage beräknas 1. Du öppnar en position i Boliden med ett öppningsvärde uppgående till SEK Standardcourtaget beräknas genom multiplicera transaktionens öppningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 400. Detta belopp kommer att debiteras ditt konto. 3. Du stänger positionen i Boliden vars stängningsvärde ökat till SEK Standardcourtaget beräknas genom att multiplicera transaktionens stängningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 600. Detta belopp kommer att debiteras ditt konto. 5. Observera att lägsta courtage alltid minst kommer att motsvara minimicourtaget. Hur minimicourtage beräknas 1. Du öppnar en position i Boliden med öppningsvärde uppgående till SEK Standardcourtaget beräknas genom multiplicera transaktionens öppningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 20. Du kommer dock att debiteras minimicourtage uppgående till SEK 49 då detta överstiger standardcourtaget. 3. Du stänger positionen i Boliden vars stängningsvärde ökat till SEK Standardcourtaget beräknas genom att multiplicera transaktionens stängningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 30. Du kommer dock att debiteras minimicourtage uppgående till SEK 49 då detta överstiger standardcourtaget. 2.2 Övriga instrument Instrument Sektorer Index Råvaror Statspapper Valuta Courtagefritt Courtagefritt Courtagefritt Courtagefritt Courtagefritt page 3 of 6

4 3. INLÅNINGSRÄNTA 3.1. Ränta betalas ut baserad på tillgängliga kontanta medel på ditt handelskonto. CMC betalar ränta till dig enligt räntesats nedan på alla kontanta medel på ditt handelskonto (efter att säkerhetskravet dragits av), på medel överstigande den specificerade rätenkvalificeringsnivån nedan. Räntekvalificeringsnivå Ränta betalas på kontosaldon motsvarande USD och över i respektive valuta. Ränteprocent Gällande basränta* (t.ex. reporäntan för saldo i SEK) minus 4 procentenheter Ränta debiteras ditt handelskonto baserat på negativa balanser. Om du skulle ha en negativ balans på ditt handelskonto kommer du att debiteras en ränta på hela det negativa beloppet. Räntan beräknas på årsbasis och uppgår till basränta* plus 4 procentenheter. *Basräntan beror på vilken marknad det underliggande instrumentet handlas på. 4. DEFINITION AV FINANSIERING PÅ POSITIONER SOM HÅLLS ÖVER NATTEN Följande gäller för finansiering från och med den 24 juli Öppna positioner på instrument som ådrar sig finansiering om de hålls över natten (CFD på aktier, index och sektorer) kommer resultera i en finansieringsjustering på ditt konto. Du kommer att ådra dig finansiering för varje kalenderdag som du håller en position över natten, inklusive helger. Vi beräknar finansiering genom att använda relevant basräntesats ( t.ex. GBP och LIBOR eller SEK och STIBOR) + daglig justering för långa positioner eller daglig justering för korta positioner, beroende på om du har en lång eller kort position. Finansieringsräntan på positioner som hålls över natten är 'relevant basränta +/-3,0%'. Detta betyder att ifall du tar en lång eller kort position kan ditt konto bli debiterat eller krediterat för finansieringen. Finansiering på positioner som hålls över natten beräknas i enlighet med följande formel: page 4 of 6

5 Finansiering =Antal CFD x CFD kurs x (relevant räntesats +/- daglig justeringsränta%) 360/365 OBS Denna beskrivning av finansiering på positioner som hålls över natten gäller över alla andra beskrivningar som finns i Avtalet. 5. SÄKERHETSKRAV Tabell visar vilka procentsatser som används för att beräkna säkerhetskravet. För närmare information om hur säkerhetskravet är relaterat till dina öppna positioner, se Affärsvillkoren. Den minsta säkerhetsmarginal du alltid måste tillhandahålla är 200 USD eller motsvarande saldo i annan valuta. Tabell 6.1 Säkerhetskrav för aktie- och Index-CFDs Land Aktie-CFDs Index-CFDs Sektor-CFDs Australien 5-100% 0,25% - Hong Kong 5-100% 0,5% - Indien - 1% - Japan 5-50% 0,5 % - Kanada 5-40% 1% - Nya Zeeland 5-100% - - Singapore 5-100% 1% - Sydamerika % - - USA 5-40% 0,25-1 % 5% Volatilitetsindex - 3% - Europa 5-100% 0,25 5% 5% Tabell 6.2 Säkerhetskrav för valuta-cfds Instrument Spot Forwards Valutaprodukter samtliga marknader 0,25-2 % 0,25-2 % page 5 of 6

6 Tabell 6.3 Säkerhetskrav för statspappers-cfds Noteringsmarknad Kort löptid Lång löptid Storbritannien 1 % 1 % USA 1 % 1 % Europa 1 % 1 % Australien 1 % 1 % Japan 1 % 1 % Tabell 6.4 Säkerhetskrav för råvaru-cfds Instrument Säkerhetskrav Guld 1 % Olja 1 % Övriga råvaror 2-10 % page 6 of 6

7 PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser Standardkonto 0 0 Konto med begränsad risk COURTAGE CMC Markets debiterar courtage (som beräknas i enlighet med tabeller nedan) på vissa instrument och mäts i antingen procent (%) eller cent per aktie (ct). Observera att courtage debiteras i den valuta CFD-instrumentet är noterat i. För valuta debiteras courtage i den sekundära valutan. 2.1 Aktie-CFD Standardkonto Konto med begränsad risk Land Standardcourtage Minimicourtage Standardcourtage Minimicourtage Australien 0,04 % 5 AUD Ej tillgängligt Ej tillgängligt Kanada 2 ct Ej tillämpligt 0,20 % 49 SEK Tjeckien 0,25 % 120 CZK 0,40 % 49 SEK Danmark 0,04 % 40 DKK 0,20 % 49 SEK Europa 5 EUR 0,20 % 49 SEK 0,04 % (Eurozone) Hong Kong 0,25 % 50 HKD 0,40 % 49 SEK Ungern 0,25 % 1,500 HUF Ej tillgängligt Ej tillgängligt Japan 0,25 % 500 JPY 0,40 % 49 SEK Nya Zeeland 0,04 % 8 NZD 0,40 % 49 SEK Norge 0,04 % 40 NOK 0,20 % 49 SEK Singapore 0,25 % 8 SGD Ej tillgängligt Ej tillgängligt Sydafrika 0,18 % 50 ZAR Ej tillgängligt Ej tillgängligt Sydamerika 0,04 % 5 USD 0,40 % 49 SEK Sverige 0,04 % 49 SEK 0,20 % 49 SEK Schweiz 0,04 % 5 CHF Ej tillgängligt Ej tillgängligt UK 0,04 % 5 GBP 0,20 % 49 SEK US 2 ct Ej tillämpligt 0,20 % 49 SEK CMC Markets debiterar standardcourtage varje gång du öppnar eller när du stänger (köper eller säljer) en position i aktie-cfds enligt tabellen ovan. Du kommer att betala standardcourtage för varje transaktion om inte vilkoren för minimicourtage är uppfyllda. Vänligen se nedan för exempel. Courtaget beräknas som en procentuell andel av positionens öppningsvärde (när du öppnar en position) eller positionens stängningsvärde (när du stänger en position). 1

8 Observera att minimicourtage debiteras för varje transaktion enligt med tabellen ovan om villkoren för detta är uppfyllda. Med transaktion menas både köp och försäljning. Om du betalar minimicourtage vid öppnandet av en position, kan du även debiteras minimicourtage vid stängning av positionen. Var vänlig och notera att flera transaktioner (oavsett om det är i samma instrument eller ej) inte aggregeras i syfte att beräkna courtage. Exempel Hur standardcourtage beräknas 1. Du öppnar en position i Boliden med ett öppningsvärde uppgående till SEK Standardcourtaget beräknas genom multiplicera transaktionens öppningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 400. Detta belopp kommer att debiteras ditt konto. 3. Du stänger positionen i Boliden vars stängningsvärde ökat till SEK Standardcourtaget beräknas genom att multiplicera transaktionens stängningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 600. Detta belopp kommer att debiteras ditt konto. 5. Observera att lägsta courtage alltid minst kommer att motsvara minimicourtaget. Hur minimicourtage beräknas 1. Du öppnar en position i Boliden med öppningsvärde uppgående till SEK Standardcourtaget beräknas genom multiplicera transaktionens öppningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 20. Du kommer dock att debiteras minimicourtage uppgående till SEK 49 då detta överstiger standardcourtaget. 3. Du stänger positionen i Boliden vars stängningsvärde ökat till SEK Standardcourtaget beräknas genom att multiplicera transaktionens stängningsvärde med courtagenivån, SEK x 0,04 % = SEK 30. Du kommer dock att debiteras minimicourtage uppgående till SEK 49 då detta överstiger standardcourtaget. 2.2 Övriga instrument Instrument Standardkonto Konto med begränsad risk Standardcourtage Minimicourtage Sektorer Courtagefritt 0,05 % 49 SEK Index Courtagefritt 0,05 % 49 SEK Råvaror Courtagefritt 0,05 % 49 SEK Statspapper Courtagefritt 0,01 % 49 SEK Valuta Courtagefritt 0,01 % 49 SEK 2

9 3. INLÅNINGSRÄNTA 3.1. Ränta betalas ut baserad på tillgängliga kontanta medel på ditt handelskonto. CMC betalar ränta till dig enligt räntesats nedan på alla kontanta medel på ditt handelskonto (efter att säkerhetskravet dragits av), på medel överstigande den specificerade rätenkvalificeringsnivån nedan. Räntekvalificeringsnivå Ränta betalas på kontosaldon motsvarande USD och över i respektive valuta. Ränteprocent Gällande basränta* (t.ex. reporäntan för saldo i SEK) minus 4 procentenheter Ränta debiteras ditt handelskonto baserat på negativa balanser. Om du skulle ha en negativ balans på ditt handelskonto kommer du att debiteras en ränta på hela det negativa beloppet. Räntan beräknas på årsbasis och uppgår till basränta* plus 4 procentenheter. *Basräntan beror på vilken marknad det underliggande instrumentet handlas på. 4. DEFINITION AV FINANSIERING PÅ POSITIONER SOM HÅLLS ÖVER NATTEN Följande gäller för finansiering från och med den 24 juli Öppna positioner på instrument som ådrar sig finansiering om de hålls över natten (CFD på aktier, index och sektorer) kommer resultera i en finansieringsjustering på ditt konto. Du kommer att ådra dig finansiering för varje kalenderdag som du håller en position över natten, inklusive helger. Vi beräknar finansiering genom att använda relevant basräntesats ( t.ex. GBP och LIBOR eller SEK och STIBOR) + daglig justering för långa positioner eller daglig justering för korta positioner, beroende på om du har en lång eller kort position. Finansieringsräntan på Standardkonto på positioner som hålls över natten är 'relevant basränta +/-3,0%'. Finansieringsräntan på Konto med begränsad risk är 'relevant basränta +2,25/0%'. Detta betyder att ifall du tar en lång eller kort position kan ditt konto bli debiterat eller krediterat för finansieringen. Finansiering på positioner som hålls över natten beräknas i enlighet med följande formel: Finansiering =Antal CFD x CFD kurs x (relevant räntesats +/- daglig justeringsränta%) 360/365 OBS Denna beskrivning av finansiering på positioner som hålls över natten gäller över alla andra beskrivningar som finns i Avtalet. 3

10 5. SÄRSKILT FÖR KONTO MED BEGRÄNSAD RISK 5.1 Maximal portföljstorlek Den maximala portföljstorleken du kan ha med ett Konto med begränsad risk är motsvarande EUR För ytterligare information hänvisas till punkt 4 i Tilläggsvillkoren för Konto med begränsad risk. 5.2 Maximal positionsstorlek I tabellen nedan anges den maximala positionsstorlek som kommer att tillämpas för att begränsa värdet på varje enskilt öppet kontrakt på ditt konto med begränsad risk. För ytterligare information hänvisas till punkt 4 i Tilläggsvillkoren för Konto med begränsad risk. Instrument Aktier Index, sektorer, FX, råvaror och statspapper Maximal positionsstorlek EUR eller motsvarande i annan valuta EUR eller motsvarande i annan valuta 4

11 6. SÄKERHETSKRAV Tabell visar vilka procentsatser som används för att beräkna säkerhetskravet på ett standardkonto. För närmare information om hur säkerhetskravet är relaterat till dina öppna positioner, se Affärsvillkoren. Tabell 6.5 visar vilka procentsatser som används för att beräkna säkerhetskravet på ett Konto med begränsad risk. Den minsta säkerhetsmarginal du alltid måste tillhandahålla på både ett standardkonto och ett Konto med begränsad risk är 200 USD eller motsvarande saldo i annan valuta. Tabell 6.1 Säkerhetskrav för aktie- och Index-CFDs - Standardkonto Land Aktie-CFDs Index-CFDs Sektor-CFDs Australien 5-100% 0,25% - Hong Kong 5-100% 0,5% - Indien - 1% - Japan 5-50% 0,5 % - Kanada 5-40% 1% - Nya Zeeland 5-100% - - Singapore 5-100% 1% - Sydamerika % - - USA 5-40% 0,25-1 % 5% Volatilitetsindex - 3% - Europa 5-100% 0,25 5% 5% Tabell 6.2 Säkerhetskrav för valuta-cfds - Standardkonto Instrument Spot Forwards Valutaprodukter samtliga marknader 0,25-2 % 0,25-2 % 5

12 Tabell 6.3 Säkerhetskrav för statspappers-cfds - Standardkonto Noteringsmarknad Kort löptid Lång löptid Storbritannien 1 % 1 % USA 1 % 1 % Europa 1 % 1 % Australien 1 % 1 % Japan 1 % 1 % Tabell 6.4 Säkerhetskrav för råvaru-cfds - Standardkonto Instrument Säkerhetskrav Guld 1 % Olja 1 % Övriga råvaror 2-10 % Tabell 6.5 Säkerhetskrav för CFDs - Konto med begränsad risk Instrument Säkerhetskrav Aktier % Index Sektorer Valuta Råvaror Statspapper 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 6

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 500. Slutliga Villkor Lån 500

Swedbank ABs. SPAX Lån 500. Slutliga Villkor Lån 500 Slutliga Villkor Lån 500 Swedbank ABs SPAX Lån 500 Valutaindex G10 - Återbetalningsdag 2009-03-18 Serie A (SWEOVI12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S

R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S LEGAL#8143104v1 R E G E L V E R K F Ö R N A S D A Q O M X D E R I V A T I V E S M A R K E T S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 KONTRAKTSSPECIFIKATIONER (DEL II) 4.30 VINX30 (Optioner avssende det nordiska aktieindexet

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer