IG Trader DMA Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IG Trader DMA Manual"

Transkript

1 IG Trader DMA Manual

2 IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster 05 DMA order & transaktioner Välja ett pris Ordertyper OTC Level 2 Hur Level 2-order fungerar Limit Dag Limit Exekvera & Eliminera Marknad Villkorade order Öppna positioner / Order att öppna / Aktivitet Öppna positioner Order att öppna Aktivitet Orderbekräftelse Stänga en position 09 Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Möjliga risker och kostnader Handelsetik & marknadsmissbruk Mobilhandel 10 Appendix A Marknadsmissbruk

3 01 IG Trader DMA Manual En introduktion till DMA-handel i IG Trader En introduktion till DMA-handel i IG Trader Observera att, även då vi strävat efter att göra denna manual så användbar som möjligt, påverkar inget i denna vårt kundavtal som gäller för alla transaktioner med oss. Vid eventuella motstridigheter mellan texten i den här manualen och vårt kundavtal äger kundavtalet företräde. I det här dokumentet syftar vår, oss och vi på IG Markets Ltd, ett företag registrerat i England & Wales (organisationsnummer ) och auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Services Authority (registreringsnummer ). IG Trader DMA Vår teknologi IG Trader DMA erbjuder erfarna aktörer direkt marknadsaccess (Direct Market Access DMA) inuti handelsapplikationen IG Trader. Få full tillgång till volyminformation Större transparens tillåter dig att ta marknadslikviditeten med i beräkningen när du lägger en order och försäkrar att din order exekveras till det pris du valt. Detta gör det möjligt för dig att undvika att dina order avvisas. Delta i aktiecall När du handlar på Level 2 kan du delta i aktiecall som sker utanför börsens handelstider då de bästa kurserna ibland finns tillgängliga. Jämför köp- och säljintresse Du kan se en kö av order som väntar på att fyllas till olika kurser för varje aktie. Att veta hur många köp- och säljorder som köar på varje sida av orderboken kan ge en indikation om en akties möjliga framtida kursrörelse. Du kan aktivera DMA-handel i sektionen Mitt konto i IG Trader. Fördelar med DMA DMA tillåter dig att se marknadsdjupet och handla direkt i aktiebörsers orderböcker runt om i världen. Det kallas även Level 2 handel. Det finns ett antal fördelar med att handla på det här sättet: Handla inuti spreaden Som DMA-aktör kan du sätta ditt eget pris och handla direkt med andra marknadsaktörer. Detta kan hjälpa till att minimera kostnaden för köp/säljspreaden då du handlar och det kan t.o.m. vara till din fördel om du har en order att köpa som fylls till köpkursen eller en order att sälja som fylls till säljkursen.

4 02 IG Trader DMA Manual Komma igång Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Du måste göra två saker för att aktivera DMA-handel på ditt konto. Först behöver du aktivera DMA i inställningar för ditt konto. När du har markerat Aktivera DMA kommer rutan att expanderas: Om du vill se en sammanfattning av varje order innan den sänds kryssar du för rutan Visa en sammanfattning. För att begränsa hur stor skada ett feltryck på tangentbordet kan göra när du fyller i siffror i ett orderfönster kan du även sätta ett maximalt värde för enskilda transaktioner. När du har gjort detta rullar du ner i fönstret och klickar på knappen Anpassa för att spara dina inställningar. Du kan nu gå vidare till den andra delen av aktiveringsprocessen.

5 03 IG Trader DMA Manual Komma igång Realtidsdata Det andra du behöver göra för att kunna se marknadsdjup och handla med DMA är att aktivera DMA-realtidsdata för de marknader du vill handla. Inställningar för realtidsdata uppdaterar du i sektionen Mitt konto. För aktörer som gör ett visst minsta antal transaktioner per månad tillhandahålls DMA-data med ett avgifts- och återbäringssystem. Det antal transaktioner du behöver göra för att få din avgift återbetald varierar beroende av vilken börs du väljer och anges under rubriken Aktiv. När du har gjort detta är du redo att börja handla med DMA.

6 04 IG Trader DMA Manual Komma igång Ditt DMA-orderfönster Senaste aktiekurs 02. Bästa tillgängliga köpkursen 03. Antal aktier till bästa köpkurs 04. Marknadsdjupsinformation för köporder (antal/kurs) 05. Växla handelsriktning 06. Storlek och ordernivå 07. Stopp/limitorder 08. Transaktionens totala värde (t.ex aktier till 20 SEK = SEK totalt värde) 09. Säkerhetskrav som fordras för att göra transaktionen 10. Maximalt värde per transaktion (kan sättas i inställningarna för DMA) 11. Ordertyp 12. Marknadsdjupsinformation för säljorder (kurs/antal) 13. Antal aktier till bästa säljkurs 14. Bästa tillgängliga säljkursen 15. Växla mellan orderfönster för DMA och OTC 16. Dagens högsta och lägsta som handlats på börsen

7 05 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner DMA-order och transaktioner Välja ett pris För att välja ett pris klickar du helt enkelt på den kurs du vill handla till. Du kan även fylla i priset i fältet Ordernivå i orderfönstret. Om du klickar på en köpkurs blir transaktionen automatiskt en säljposition och om du klickar på en säljkurs blir den automatiskt ett köp. Du kan ändra handelsriktning genom att klicka på pilen bredvid Växla. Ordertyper OTC Även då du har Level 2-handel aktiverad har du möjlighet att lägga order Over The Counter (OTC) genom att använda dig av alternativen DMA/OTC i orderfönstret. Det är också möjligt att öppna en position med DMA men stänga den med OTC och vice versa. Level 2 DMA-order skiljer sig mycket från OTC-order och det är därför viktigt att du förstår exakt vad olika typer av order betyder innan du använder dig av dem. Det finns tre olika typer av Level 2-order att välja från: Limit Dag Limit Exekvera & eliminera Marknad DMA-orderfönstret gör ingen skillnad på olika typer av marknadsorder eftersom dessa order automatiskt anpassas beroende av transaktionens omständigheter.

8 06 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Hur Level 2-order fungerar Observera att inte alla börser behandlar ordertyper exakt så som anges nedan. Kontakta oss gärna för mer information. Följande förklaringar gäller den här orderboken från JM: Limit - Dag Det här är en order med en angiven storlek och ett angivet pris vilken exekveras mot liggande order vid den valda nivån och eventuell resterande del som ej exekverats läggs till dina order att öppna. Denna resterande del kvarstår som aktiv till handelsdagens slut då den annulleras. En Limit Dag -order att köpa aktier i JM till 108,50 t.ex. skulle exekvera en order för aktier. Resterande 800 aktier skulle läggas till dina order att öppna till dess att så många aktier blir tillgängliga till 108,50. Om den resterande ordern på 800 aktier inte fylls innan dagens slut kommer ordern att öppna att annulleras. Då den resterande delen annulleras kommer den öppna positionen att bli aktiv. Limit Exekvera & eliminera Den här ordertypen exekverar så mycket av transaktionen som är möjligt till den kurs du angivit innan den annullerar eventuell resterande del. En order att sälja aktier till 108,25 t.ex. skulle sälja aktier till den kursen och den resterande delen av 507 aktier skulle annulleras omedelbart. Då den resterande delen annulleras blir den öppna positionen på aktier aktiv. Villkorade order Stopp- och limitorder fungerar på samma sätt som vid OTChandel i det att de fylls av oss istället för på marknaden. En stopporder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mindre gynnsam än den rådande kursen och en limitorder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mer gynnsam. Obs. för att bifoga en stopp- eller limitorder till en position måste positionen vara aktiv. Det går inte att bifoga ett stopp eller en limit till en inaktiv, delvis fylld position. Öppna positioner/order att öppna/aktivitet Öppna positioner Positioner som visas i Öppna positioner har blivit fyllda eller delvis fyllda: Fyllda positioner visas med en grön symbol som anger att de är aktiva. Delvis fyllda positioner visas med en grå symbol som anger att de är inaktiva. För att aktivera delvis fyllda positioner fyller du antingen resterande del eller annullerar den resterande delen som inte är fylld. Order att öppna Order som visas i Order att öppna väntar på att fyllas på marknaden. T.ex. så visas den resterande delen av en delvis öppen position eller en fristående order som ännu inte har fyllts i Order att öppna. Exempel: Tänk dig att du har lagt den här ordern: Observera att Exekvera & eliminera -order inte kan läggas under aktiecall (se nedan). Marknad En marknadsorder kan läggas när som helst och den gör ett svep genom motsatta sidan av orderboken till dess hela ordern är fylld oavsett kurs. Om du t.ex. öppnar en marknadsorder att köpa aktier så skulle du få till 108,50, till 108,55 och de sista till 108,75. Det är även möjligt att lägga marknadsorder under börsers aktiecall. Aktiecall sker normalt innan börsens handel börjar och vid slutet av handelsdagen. På Nasdaq OMX Stockholm t.ex. sker morgoncallen 08:45-09:00 och stängningscallen 17:20-17:30. Ibland kan dock en aktie gå in i en callperiod under normal handel. När det inträffar kommer ett rött streck att visa de bästa köp- och säljkurserna i aktiens orderfönster. En Limit - Dag -order att köpa AstraZeneca-aktier till bästa säljkurs 315,50

9 07 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Det finns aktier tillgängliga till 315,50. Marknadsdjupet visar att det näst bästa priset är 315,60 (där det finns aktier till försäljning). Eftersom det är en Limit Dag -order öppnas en position som köper de tillgängliga aktierna till 315,50 och de resterande aktierna blir en order att öppna som väntar på att fyllas till ett pris på 315,50. Genom att försäkra att din resterande order att köpa aktier fylls till ett pris på 315,50, istället för 315,60 den bästa säljkursen efter det att du köpt de initiala aktierna handlar du inuti köp/säljspreaden. Dessa två order skulle visas på det här sättet i handelsapplikationen IG Trader: För att aktivera den öppna positionen (att köpa aktier till 315,50) skulle du behöva fylla eller annullera din order att öppna med aktier till 315,50. Eftersom det är en Limit Dag -order kommer ordern att öppna endast att vara aktiv fram till dagens slut. Aktivitet Det här fönstret visar transaktioner som du nyligen gjort med information om transaktionens datum och tidpunkt, aktien som handlats, huruvida transaktionen är en fullständig order eller endast delvis fylld och huruvida den gjordes OTC eller DMA. Orderbekräftelse Då du lägger en DMA-order kommer ett bekräftelsefönster att visas (med en orange symbol) som bekräftar vilket instrument du handlar, om du köper eller säljer, ordernivån och storleken samt transaktionens unika referenskod. Kom ihåg att detta är en bekräftelse på att du har lagt en order och att den har sänts. Det är inte en bekräftelse på att ordern har fyllts. Du bör försäkra dig om att du känner till din orders status och huruvida den har blivit fylld eller väntar på att fyllas. För att se en orders status kontrollerar du i Öppna positioner och Order att öppna. Aktivitetsfönstret visar också de senaste transaktioner du har gjort.

10 08 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Stänga en position Det är möjligt att öppna en Level 2-position med användning av DMAorderfönstret men stänga det med OTC-orderfönstret och vice versa. Om du använder ett orderfönster för att stänga en specifik öppen position kommer du endast att kunna göra det genom att sända en Exekvera & eliminera - eller Limit Dag -order. Med en Exekvera & eliminera -order kommer så stor del av positionen som är möjligt att stängas vid den nivå du valt och resterande del kommer att kvarstå som öppen. Hur mycket av ordern att stänga en position som kommer att bli fylld är beroende av hur många köpare vid ditt säljpris som finns (eller säljare vid ditt köppris). För att stänga positionens resterande del skulle du behöva sända en separat order. Om du använder en Limit Dag -order för att stänga en position kommer så stor del som möjligt att exekveras till ditt valda pris. Eventuell del av transaktionen som inte exekveras kommer att kvarstå som aktiv till dagens slut då den del som eventuellt inte fyllts kommer att annulleras.

11 09 IG Trader DMA Manual Att komma ihåg Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Det är viktigt att du är medveten om att även ifall du handlar direkt på den underliggande marknadsplatsen via DMA så är resultatet av transaktionen fortfarande ett CFDkontrakt från oss. Det fungerar så här: Trader DMA visar de bästa köp/säljkurserna för en marknad samt fyra ytterligare marknadsdjup kurser på var sida av orderboken; Du lägger sedan en order med användning av ett DMA-orderfönster och vi gör omedelbart en kontroll av säkerhetskrav för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka säkerhetskravet för den transaktion du avser göra; Om kontrollen av säkerhetskrav tillfredställs lägger vi en order i vårt namn på marknaden och skapar samtidigt en parallell CFD mellan dig och oss. Det betyder att även då du handlar till marknadskurser erhåller du inga ägarrättigheter till de aktier eller futures som är föremålet för din CFD. Möjliga risker och kostnader Eftersom vi tar vår egen position på den underliggande marknaden för att kunna tillhandahålla dig med ett parallellt kontrakt är det viktigt att du kommer ihåg att när en order har exekverats har vi ingen möjlighet att ändra eller upphäva din position. Om du felaktigt eller av misstag har sänt en order är du förpliktigad av den storlek och det pris till vilket ordern har exekverats. Om du säljer en aktie och den underliggande aktien blir olånbar, vilket betyder att vi inte kan hedga mot potentiella förluster, kommer din order att stängas vid marknadsnivån. En aktie kan antingen vara olånbar från början eller våra mäklare eller agenter kan från oss återkalla en aktie som vi redan har lånat mot. Innan du aktiverar DMA bör du fullt ut förstå de kostnader detta innebär. Beroende av vilken börs du vill handla på kan du komma att vara skyldig att betala avgifter för realtidsdata (se Realtidsdata på s.3). Du bör även uppmärksamma att du, i enlighet med vårt kundavtal, samtycker till att gottgöra oss för eventuella transaktionskostnader, t.ex. aktielåneavgifter, som vi ådrar oss som ett resultat av din transaktion. Kontakta oss för mer information om dessa kostnader samt courtage och finansieringsavgifter. Handelsetik & marknadsmissbruk Eftersom du som en Level 2-aktör i praktiken handlar direkt på marknaden är du skyldig att känna till alla relevanta regler och lagar som gäller för den börs du handlar på. I Sverige t.ex. bör du känna till de krav som ställs av Aktiemarknadsnämnden och din skyldighet att under vissa omständigheter rapportera positioner (www. aktiemarknadsnamnden.se ger mer information). Du bör vara medveten om att även då du inte erhåller ägarrättigheter till det faktiska underliggande instrumentet (utan istället erhåller en CFD från oss) kan det finnas tillfällen då du trots detta är tvungen att röja ditt intresse till Aktiemarknadsnämnden (eller ett liknande organ i en annan jurisdiktion). Du kommer även att vara förpliktigad av det regelverk som gäller för den börs du handlar på. Om du till exempel handlar på Stockholmsbörsen bör du vara medveten om att vi är förpliktigade av de regler som ställs av Nasdaq OMX Stockholm och att du måste undvika att göra någon åtgärd som kan leda till att vi bryter mot dessa regler. Det regelverk som gäller för Nasdaq OMX Stockholm hittar du på: nordicmarket/rulesandregulations/stockholm/ Du bör även vara medveten om regional lagstiftning vad gäller marknadsmissbruk. EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) anger ett antal beteenden som kan utgöra markandsmissbruk. Dessa sammanfattas nedan i Appendix A. Mobilhandel Även om DMA-handel för närvarande inte är möjlig med handelsapplikationerna för mobiler (inklusive iphone) kan du stänga en öppen DMA-position med användning av ett OTC-orderfönster på din mobil.

12 10 IG Trader DMA Manual Appendix A Appendix A Marknadsmissbruk Enligt EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) finns det sju typer av beteende som kan utgöra marknadsmissbruk. En kortfattat översikt av dessa ges nedan. Missbruk 1: Insiderhandel Detta är då en insider, dvs. en person som innehar icke offentliggjord information som skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset, handlar eller försöker att handla det berörda instrumentet baserat på den informationen. Missbruk 2: Otillbörligt röjande Detta är då en insider röjer sådan insiderinformation till annan person, utom i fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Missbruk 3: Missbruk av information Detta är då uppförandet inte är liktydigt med insiderhandel eller otillbörligt röjande men: a) det är baserat på information som inte är allmänt tillgänglig för dem som använder marknaden men som, om tillgänglig för en normal användare av marknaden, av denne skulle anses vara, eller sannolikt skulle anses vara, relevant då han eller hon avgör de villkor under vilka transaktioner i berörda instrument skall utföras; och b) det är sannolikt av en normal användare av marknaden skulle anse att den berörda personen har underlåtit att iaktta sådant beteende som skäligen kan förväntas av en person i dennes position i förhållande till marknaden. Missbruk 4: Otillbörliga transaktioner Detta består av att utföra transaktioner eller handelsorder (annat än av legitima skäl) som: a) ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett berört instrument, eller b) låser fast priset på ett instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Missbruk 5: Falska förespeglingar Den femte typen av uppförande består av att utföra transaktioner eller handelsorder där falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande utnyttjas. Missbruk 6: Spridning Den sjätte typen av uppförande består av spridning av information som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om en investering av en person som insåg eller skäligen borde ha insett att informationen var falsk eller vilseledande. Missbruk 7: Vilseledande beteende och förvanskning Den sjunde typen av uppförande (då missbruket inte är liktydigt med något av uppförandena vad gäller manipulation eller spridning som beskrivs ovan) är då: a) det är sannolikt att ge en normal användare av marknaden en falsk eller vilseledande uppfattning om tillgång eller pris eller värde på ett berört instrument; eller b) en normal användare av marknaden skulle anse, eller sannolikt skulle anse, att det snedvrider marknaden i ett sådant instrument.

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL 7 SKAPA EN

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Köpa och sälja aktier m.m.

Köpa och sälja aktier m.m. Köpa och sälja aktier m.m. För att handla med aktier eller andra börshandlade värdepapper måste du ha en depå hos Skandiabanken. (Om du inte har någon depå kan du enkelt öppna en genom att klicka på Depåer

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 november 2013 B 4918-11 KLAGANDE RB Ombud: Advokat HS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

MetaTrader 4 Användarguide

MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER MAY 2013 LISTED PRODUCTS AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER *AVKASTNINGEN ÄR BRUTTO (INGEN RÄNTA-PÅ-RÄNTA) VIKTIG

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass

2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass 2.1 Titta på/ändra elevrapport -> Sök elev eller klass Här söker du fram de elevrapporter du vill titta på eller ändra. Vill du gå direkt till en specifik elev fyller du i fältet personnummer. Vill du

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 1 Nya Funktioner Bevakning skicka till flera lärare Nu finns det möjlighet att skicka bevakningar till flera lärare samtidigt. Man kan välja att skicka bevakningen

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents)

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) 2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) AFFÄRSVILLKOR CMC Markets UK Plc (CMC) skall tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i: dessa affärsvillkor (inklusive Bilagan); Avgiftsförteckningen;

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 11oktober 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer