IG Trader DMA Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IG Trader DMA Manual"

Transkript

1 IG Trader DMA Manual

2 IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster 05 DMA order & transaktioner Välja ett pris Ordertyper OTC Level 2 Hur Level 2-order fungerar Limit Dag Limit Exekvera & Eliminera Marknad Villkorade order Öppna positioner / Order att öppna / Aktivitet Öppna positioner Order att öppna Aktivitet Orderbekräftelse Stänga en position 09 Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Möjliga risker och kostnader Handelsetik & marknadsmissbruk Mobilhandel 10 Appendix A Marknadsmissbruk

3 01 IG Trader DMA Manual En introduktion till DMA-handel i IG Trader En introduktion till DMA-handel i IG Trader Observera att, även då vi strävat efter att göra denna manual så användbar som möjligt, påverkar inget i denna vårt kundavtal som gäller för alla transaktioner med oss. Vid eventuella motstridigheter mellan texten i den här manualen och vårt kundavtal äger kundavtalet företräde. I det här dokumentet syftar vår, oss och vi på IG Markets Ltd, ett företag registrerat i England & Wales (organisationsnummer ) och auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Services Authority (registreringsnummer ). IG Trader DMA Vår teknologi IG Trader DMA erbjuder erfarna aktörer direkt marknadsaccess (Direct Market Access DMA) inuti handelsapplikationen IG Trader. Få full tillgång till volyminformation Större transparens tillåter dig att ta marknadslikviditeten med i beräkningen när du lägger en order och försäkrar att din order exekveras till det pris du valt. Detta gör det möjligt för dig att undvika att dina order avvisas. Delta i aktiecall När du handlar på Level 2 kan du delta i aktiecall som sker utanför börsens handelstider då de bästa kurserna ibland finns tillgängliga. Jämför köp- och säljintresse Du kan se en kö av order som väntar på att fyllas till olika kurser för varje aktie. Att veta hur många köp- och säljorder som köar på varje sida av orderboken kan ge en indikation om en akties möjliga framtida kursrörelse. Du kan aktivera DMA-handel i sektionen Mitt konto i IG Trader. Fördelar med DMA DMA tillåter dig att se marknadsdjupet och handla direkt i aktiebörsers orderböcker runt om i världen. Det kallas även Level 2 handel. Det finns ett antal fördelar med att handla på det här sättet: Handla inuti spreaden Som DMA-aktör kan du sätta ditt eget pris och handla direkt med andra marknadsaktörer. Detta kan hjälpa till att minimera kostnaden för köp/säljspreaden då du handlar och det kan t.o.m. vara till din fördel om du har en order att köpa som fylls till köpkursen eller en order att sälja som fylls till säljkursen.

4 02 IG Trader DMA Manual Komma igång Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Du måste göra två saker för att aktivera DMA-handel på ditt konto. Först behöver du aktivera DMA i inställningar för ditt konto. När du har markerat Aktivera DMA kommer rutan att expanderas: Om du vill se en sammanfattning av varje order innan den sänds kryssar du för rutan Visa en sammanfattning. För att begränsa hur stor skada ett feltryck på tangentbordet kan göra när du fyller i siffror i ett orderfönster kan du även sätta ett maximalt värde för enskilda transaktioner. När du har gjort detta rullar du ner i fönstret och klickar på knappen Anpassa för att spara dina inställningar. Du kan nu gå vidare till den andra delen av aktiveringsprocessen.

5 03 IG Trader DMA Manual Komma igång Realtidsdata Det andra du behöver göra för att kunna se marknadsdjup och handla med DMA är att aktivera DMA-realtidsdata för de marknader du vill handla. Inställningar för realtidsdata uppdaterar du i sektionen Mitt konto. För aktörer som gör ett visst minsta antal transaktioner per månad tillhandahålls DMA-data med ett avgifts- och återbäringssystem. Det antal transaktioner du behöver göra för att få din avgift återbetald varierar beroende av vilken börs du väljer och anges under rubriken Aktiv. När du har gjort detta är du redo att börja handla med DMA.

6 04 IG Trader DMA Manual Komma igång Ditt DMA-orderfönster Senaste aktiekurs 02. Bästa tillgängliga köpkursen 03. Antal aktier till bästa köpkurs 04. Marknadsdjupsinformation för köporder (antal/kurs) 05. Växla handelsriktning 06. Storlek och ordernivå 07. Stopp/limitorder 08. Transaktionens totala värde (t.ex aktier till 20 SEK = SEK totalt värde) 09. Säkerhetskrav som fordras för att göra transaktionen 10. Maximalt värde per transaktion (kan sättas i inställningarna för DMA) 11. Ordertyp 12. Marknadsdjupsinformation för säljorder (kurs/antal) 13. Antal aktier till bästa säljkurs 14. Bästa tillgängliga säljkursen 15. Växla mellan orderfönster för DMA och OTC 16. Dagens högsta och lägsta som handlats på börsen

7 05 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner DMA-order och transaktioner Välja ett pris För att välja ett pris klickar du helt enkelt på den kurs du vill handla till. Du kan även fylla i priset i fältet Ordernivå i orderfönstret. Om du klickar på en köpkurs blir transaktionen automatiskt en säljposition och om du klickar på en säljkurs blir den automatiskt ett köp. Du kan ändra handelsriktning genom att klicka på pilen bredvid Växla. Ordertyper OTC Även då du har Level 2-handel aktiverad har du möjlighet att lägga order Over The Counter (OTC) genom att använda dig av alternativen DMA/OTC i orderfönstret. Det är också möjligt att öppna en position med DMA men stänga den med OTC och vice versa. Level 2 DMA-order skiljer sig mycket från OTC-order och det är därför viktigt att du förstår exakt vad olika typer av order betyder innan du använder dig av dem. Det finns tre olika typer av Level 2-order att välja från: Limit Dag Limit Exekvera & eliminera Marknad DMA-orderfönstret gör ingen skillnad på olika typer av marknadsorder eftersom dessa order automatiskt anpassas beroende av transaktionens omständigheter.

8 06 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Hur Level 2-order fungerar Observera att inte alla börser behandlar ordertyper exakt så som anges nedan. Kontakta oss gärna för mer information. Följande förklaringar gäller den här orderboken från JM: Limit - Dag Det här är en order med en angiven storlek och ett angivet pris vilken exekveras mot liggande order vid den valda nivån och eventuell resterande del som ej exekverats läggs till dina order att öppna. Denna resterande del kvarstår som aktiv till handelsdagens slut då den annulleras. En Limit Dag -order att köpa aktier i JM till 108,50 t.ex. skulle exekvera en order för aktier. Resterande 800 aktier skulle läggas till dina order att öppna till dess att så många aktier blir tillgängliga till 108,50. Om den resterande ordern på 800 aktier inte fylls innan dagens slut kommer ordern att öppna att annulleras. Då den resterande delen annulleras kommer den öppna positionen att bli aktiv. Limit Exekvera & eliminera Den här ordertypen exekverar så mycket av transaktionen som är möjligt till den kurs du angivit innan den annullerar eventuell resterande del. En order att sälja aktier till 108,25 t.ex. skulle sälja aktier till den kursen och den resterande delen av 507 aktier skulle annulleras omedelbart. Då den resterande delen annulleras blir den öppna positionen på aktier aktiv. Villkorade order Stopp- och limitorder fungerar på samma sätt som vid OTChandel i det att de fylls av oss istället för på marknaden. En stopporder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mindre gynnsam än den rådande kursen och en limitorder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mer gynnsam. Obs. för att bifoga en stopp- eller limitorder till en position måste positionen vara aktiv. Det går inte att bifoga ett stopp eller en limit till en inaktiv, delvis fylld position. Öppna positioner/order att öppna/aktivitet Öppna positioner Positioner som visas i Öppna positioner har blivit fyllda eller delvis fyllda: Fyllda positioner visas med en grön symbol som anger att de är aktiva. Delvis fyllda positioner visas med en grå symbol som anger att de är inaktiva. För att aktivera delvis fyllda positioner fyller du antingen resterande del eller annullerar den resterande delen som inte är fylld. Order att öppna Order som visas i Order att öppna väntar på att fyllas på marknaden. T.ex. så visas den resterande delen av en delvis öppen position eller en fristående order som ännu inte har fyllts i Order att öppna. Exempel: Tänk dig att du har lagt den här ordern: Observera att Exekvera & eliminera -order inte kan läggas under aktiecall (se nedan). Marknad En marknadsorder kan läggas när som helst och den gör ett svep genom motsatta sidan av orderboken till dess hela ordern är fylld oavsett kurs. Om du t.ex. öppnar en marknadsorder att köpa aktier så skulle du få till 108,50, till 108,55 och de sista till 108,75. Det är även möjligt att lägga marknadsorder under börsers aktiecall. Aktiecall sker normalt innan börsens handel börjar och vid slutet av handelsdagen. På Nasdaq OMX Stockholm t.ex. sker morgoncallen 08:45-09:00 och stängningscallen 17:20-17:30. Ibland kan dock en aktie gå in i en callperiod under normal handel. När det inträffar kommer ett rött streck att visa de bästa köp- och säljkurserna i aktiens orderfönster. En Limit - Dag -order att köpa AstraZeneca-aktier till bästa säljkurs 315,50

9 07 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Det finns aktier tillgängliga till 315,50. Marknadsdjupet visar att det näst bästa priset är 315,60 (där det finns aktier till försäljning). Eftersom det är en Limit Dag -order öppnas en position som köper de tillgängliga aktierna till 315,50 och de resterande aktierna blir en order att öppna som väntar på att fyllas till ett pris på 315,50. Genom att försäkra att din resterande order att köpa aktier fylls till ett pris på 315,50, istället för 315,60 den bästa säljkursen efter det att du köpt de initiala aktierna handlar du inuti köp/säljspreaden. Dessa två order skulle visas på det här sättet i handelsapplikationen IG Trader: För att aktivera den öppna positionen (att köpa aktier till 315,50) skulle du behöva fylla eller annullera din order att öppna med aktier till 315,50. Eftersom det är en Limit Dag -order kommer ordern att öppna endast att vara aktiv fram till dagens slut. Aktivitet Det här fönstret visar transaktioner som du nyligen gjort med information om transaktionens datum och tidpunkt, aktien som handlats, huruvida transaktionen är en fullständig order eller endast delvis fylld och huruvida den gjordes OTC eller DMA. Orderbekräftelse Då du lägger en DMA-order kommer ett bekräftelsefönster att visas (med en orange symbol) som bekräftar vilket instrument du handlar, om du köper eller säljer, ordernivån och storleken samt transaktionens unika referenskod. Kom ihåg att detta är en bekräftelse på att du har lagt en order och att den har sänts. Det är inte en bekräftelse på att ordern har fyllts. Du bör försäkra dig om att du känner till din orders status och huruvida den har blivit fylld eller väntar på att fyllas. För att se en orders status kontrollerar du i Öppna positioner och Order att öppna. Aktivitetsfönstret visar också de senaste transaktioner du har gjort.

10 08 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Stänga en position Det är möjligt att öppna en Level 2-position med användning av DMAorderfönstret men stänga det med OTC-orderfönstret och vice versa. Om du använder ett orderfönster för att stänga en specifik öppen position kommer du endast att kunna göra det genom att sända en Exekvera & eliminera - eller Limit Dag -order. Med en Exekvera & eliminera -order kommer så stor del av positionen som är möjligt att stängas vid den nivå du valt och resterande del kommer att kvarstå som öppen. Hur mycket av ordern att stänga en position som kommer att bli fylld är beroende av hur många köpare vid ditt säljpris som finns (eller säljare vid ditt köppris). För att stänga positionens resterande del skulle du behöva sända en separat order. Om du använder en Limit Dag -order för att stänga en position kommer så stor del som möjligt att exekveras till ditt valda pris. Eventuell del av transaktionen som inte exekveras kommer att kvarstå som aktiv till dagens slut då den del som eventuellt inte fyllts kommer att annulleras.

11 09 IG Trader DMA Manual Att komma ihåg Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Det är viktigt att du är medveten om att även ifall du handlar direkt på den underliggande marknadsplatsen via DMA så är resultatet av transaktionen fortfarande ett CFDkontrakt från oss. Det fungerar så här: Trader DMA visar de bästa köp/säljkurserna för en marknad samt fyra ytterligare marknadsdjup kurser på var sida av orderboken; Du lägger sedan en order med användning av ett DMA-orderfönster och vi gör omedelbart en kontroll av säkerhetskrav för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka säkerhetskravet för den transaktion du avser göra; Om kontrollen av säkerhetskrav tillfredställs lägger vi en order i vårt namn på marknaden och skapar samtidigt en parallell CFD mellan dig och oss. Det betyder att även då du handlar till marknadskurser erhåller du inga ägarrättigheter till de aktier eller futures som är föremålet för din CFD. Möjliga risker och kostnader Eftersom vi tar vår egen position på den underliggande marknaden för att kunna tillhandahålla dig med ett parallellt kontrakt är det viktigt att du kommer ihåg att när en order har exekverats har vi ingen möjlighet att ändra eller upphäva din position. Om du felaktigt eller av misstag har sänt en order är du förpliktigad av den storlek och det pris till vilket ordern har exekverats. Om du säljer en aktie och den underliggande aktien blir olånbar, vilket betyder att vi inte kan hedga mot potentiella förluster, kommer din order att stängas vid marknadsnivån. En aktie kan antingen vara olånbar från början eller våra mäklare eller agenter kan från oss återkalla en aktie som vi redan har lånat mot. Innan du aktiverar DMA bör du fullt ut förstå de kostnader detta innebär. Beroende av vilken börs du vill handla på kan du komma att vara skyldig att betala avgifter för realtidsdata (se Realtidsdata på s.3). Du bör även uppmärksamma att du, i enlighet med vårt kundavtal, samtycker till att gottgöra oss för eventuella transaktionskostnader, t.ex. aktielåneavgifter, som vi ådrar oss som ett resultat av din transaktion. Kontakta oss för mer information om dessa kostnader samt courtage och finansieringsavgifter. Handelsetik & marknadsmissbruk Eftersom du som en Level 2-aktör i praktiken handlar direkt på marknaden är du skyldig att känna till alla relevanta regler och lagar som gäller för den börs du handlar på. I Sverige t.ex. bör du känna till de krav som ställs av Aktiemarknadsnämnden och din skyldighet att under vissa omständigheter rapportera positioner (www. aktiemarknadsnamnden.se ger mer information). Du bör vara medveten om att även då du inte erhåller ägarrättigheter till det faktiska underliggande instrumentet (utan istället erhåller en CFD från oss) kan det finnas tillfällen då du trots detta är tvungen att röja ditt intresse till Aktiemarknadsnämnden (eller ett liknande organ i en annan jurisdiktion). Du kommer även att vara förpliktigad av det regelverk som gäller för den börs du handlar på. Om du till exempel handlar på Stockholmsbörsen bör du vara medveten om att vi är förpliktigade av de regler som ställs av Nasdaq OMX Stockholm och att du måste undvika att göra någon åtgärd som kan leda till att vi bryter mot dessa regler. Det regelverk som gäller för Nasdaq OMX Stockholm hittar du på: nordicmarket/rulesandregulations/stockholm/ Du bör även vara medveten om regional lagstiftning vad gäller marknadsmissbruk. EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) anger ett antal beteenden som kan utgöra markandsmissbruk. Dessa sammanfattas nedan i Appendix A. Mobilhandel Även om DMA-handel för närvarande inte är möjlig med handelsapplikationerna för mobiler (inklusive iphone) kan du stänga en öppen DMA-position med användning av ett OTC-orderfönster på din mobil.

12 10 IG Trader DMA Manual Appendix A Appendix A Marknadsmissbruk Enligt EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) finns det sju typer av beteende som kan utgöra marknadsmissbruk. En kortfattat översikt av dessa ges nedan. Missbruk 1: Insiderhandel Detta är då en insider, dvs. en person som innehar icke offentliggjord information som skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset, handlar eller försöker att handla det berörda instrumentet baserat på den informationen. Missbruk 2: Otillbörligt röjande Detta är då en insider röjer sådan insiderinformation till annan person, utom i fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Missbruk 3: Missbruk av information Detta är då uppförandet inte är liktydigt med insiderhandel eller otillbörligt röjande men: a) det är baserat på information som inte är allmänt tillgänglig för dem som använder marknaden men som, om tillgänglig för en normal användare av marknaden, av denne skulle anses vara, eller sannolikt skulle anses vara, relevant då han eller hon avgör de villkor under vilka transaktioner i berörda instrument skall utföras; och b) det är sannolikt av en normal användare av marknaden skulle anse att den berörda personen har underlåtit att iaktta sådant beteende som skäligen kan förväntas av en person i dennes position i förhållande till marknaden. Missbruk 4: Otillbörliga transaktioner Detta består av att utföra transaktioner eller handelsorder (annat än av legitima skäl) som: a) ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett berört instrument, eller b) låser fast priset på ett instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Missbruk 5: Falska förespeglingar Den femte typen av uppförande består av att utföra transaktioner eller handelsorder där falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande utnyttjas. Missbruk 6: Spridning Den sjätte typen av uppförande består av spridning av information som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om en investering av en person som insåg eller skäligen borde ha insett att informationen var falsk eller vilseledande. Missbruk 7: Vilseledande beteende och förvanskning Den sjunde typen av uppförande (då missbruket inte är liktydigt med något av uppförandena vad gäller manipulation eller spridning som beskrivs ovan) är då: a) det är sannolikt att ge en normal användare av marknaden en falsk eller vilseledande uppfattning om tillgång eller pris eller värde på ett berört instrument; eller b) en normal användare av marknaden skulle anse, eller sannolikt skulle anse, att det snedvrider marknaden i ett sådant instrument.

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL 7 SKAPA EN

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer September 203 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order Plus500UK Limited Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Inledning Vi har en allmän skyldighet att bedriva vår verksamhet med dig på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt

Läs mer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Köpa och sälja aktier m.m.

Köpa och sälja aktier m.m. Köpa och sälja aktier m.m. För att handla med aktier eller andra börshandlade värdepapper måste du ha en depå hos Skandiabanken. (Om du inte har någon depå kan du enkelt öppna en genom att klicka på Depåer

Läs mer

Onlinetjänst handel. Securities

Onlinetjänst handel. Securities Onlinetjänst handel Securities MITT KONTO Mitt Konto Ha full översikt över värdepapper, saldon, avkastning, avräkningsnotor och överföringar. I portföljöversiken kan du sortera dina innehav på de olika

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities ORDERLÄGGNING STOP-LOSS Stop-loss är en avancerad orderfunktion som ger dig möjligheten att definiera särskilda ordervillkor. Funktionaliteten ger dig som inte har möjlighet

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

MetaTrader för iphone. Användarguide

MetaTrader för iphone. Användarguide MetaTrader för iphone Användarguide Innehåll Hur man får appen MT4/5 för iphone* och ipad*... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 4

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Extern referensgrupp 11 februari 2016

Extern referensgrupp 11 februari 2016 Extern referensgrupp 11 februari 2016 Transparensförordningen och UMM Linda Weman Tell, Ei Marknadsövervakningens två ben Ei:s marknadsövervakning Bygger på två EU-förordningar REMIT Transparensförordning

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 november 2013 B 4918-11 KLAGANDE RB Ombud: Advokat HS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

MetaTrader 4 Användarguide

MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 1 Nya Funktioner Bevakning skicka till flera lärare Nu finns det möjlighet att skicka bevakningar till flera lärare samtidigt. Man kan välja att skicka bevakningen

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 1( Manual Ledningskollen i mobilen 1 av 21 Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 2( 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som leverans till PTS.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Innehållsförteckning Installera och logga in 3 Styrenheter 4 Ändra styrschemat 5 Ändra styrnivå 6 Säkerhetsfunktioner i systemet 7 Återgå till normal drift utan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-12-03 B E S L U T QQM Fund Management AB FI Dnr 15-9737 c/o Bodil Stein Delgivning nr 2 G Grönberg Advokatbyrå Box 7418 103 91 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2013

Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk Dnr FIVA 11/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Inofficiell Översättning endast i informationssyfte Den nuvarande svenska texten är endast i informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det rättsligt bindande dokumentet är på engelska DEPAHO LIMITED

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Pareto Trader. Securities

Pareto Trader. Securities Pareto Trader Securities ALLT DU BEHÖVER Allt du behöver för att hålla dig uppdaterad på börsen Pareto Trader ger dig enkelt tillgång till den information du behöver, när du behöver det. Du kan bygga din

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer