IG Trader DMA Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IG Trader DMA Manual"

Transkript

1 IG Trader DMA Manual

2 IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster 05 DMA order & transaktioner Välja ett pris Ordertyper OTC Level 2 Hur Level 2-order fungerar Limit Dag Limit Exekvera & Eliminera Marknad Villkorade order Öppna positioner / Order att öppna / Aktivitet Öppna positioner Order att öppna Aktivitet Orderbekräftelse Stänga en position 09 Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Möjliga risker och kostnader Handelsetik & marknadsmissbruk Mobilhandel 10 Appendix A Marknadsmissbruk

3 01 IG Trader DMA Manual En introduktion till DMA-handel i IG Trader En introduktion till DMA-handel i IG Trader Observera att, även då vi strävat efter att göra denna manual så användbar som möjligt, påverkar inget i denna vårt kundavtal som gäller för alla transaktioner med oss. Vid eventuella motstridigheter mellan texten i den här manualen och vårt kundavtal äger kundavtalet företräde. I det här dokumentet syftar vår, oss och vi på IG Markets Ltd, ett företag registrerat i England & Wales (organisationsnummer ) och auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Services Authority (registreringsnummer ). IG Trader DMA Vår teknologi IG Trader DMA erbjuder erfarna aktörer direkt marknadsaccess (Direct Market Access DMA) inuti handelsapplikationen IG Trader. Få full tillgång till volyminformation Större transparens tillåter dig att ta marknadslikviditeten med i beräkningen när du lägger en order och försäkrar att din order exekveras till det pris du valt. Detta gör det möjligt för dig att undvika att dina order avvisas. Delta i aktiecall När du handlar på Level 2 kan du delta i aktiecall som sker utanför börsens handelstider då de bästa kurserna ibland finns tillgängliga. Jämför köp- och säljintresse Du kan se en kö av order som väntar på att fyllas till olika kurser för varje aktie. Att veta hur många köp- och säljorder som köar på varje sida av orderboken kan ge en indikation om en akties möjliga framtida kursrörelse. Du kan aktivera DMA-handel i sektionen Mitt konto i IG Trader. Fördelar med DMA DMA tillåter dig att se marknadsdjupet och handla direkt i aktiebörsers orderböcker runt om i världen. Det kallas även Level 2 handel. Det finns ett antal fördelar med att handla på det här sättet: Handla inuti spreaden Som DMA-aktör kan du sätta ditt eget pris och handla direkt med andra marknadsaktörer. Detta kan hjälpa till att minimera kostnaden för köp/säljspreaden då du handlar och det kan t.o.m. vara till din fördel om du har en order att köpa som fylls till köpkursen eller en order att sälja som fylls till säljkursen.

4 02 IG Trader DMA Manual Komma igång Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Du måste göra två saker för att aktivera DMA-handel på ditt konto. Först behöver du aktivera DMA i inställningar för ditt konto. När du har markerat Aktivera DMA kommer rutan att expanderas: Om du vill se en sammanfattning av varje order innan den sänds kryssar du för rutan Visa en sammanfattning. För att begränsa hur stor skada ett feltryck på tangentbordet kan göra när du fyller i siffror i ett orderfönster kan du även sätta ett maximalt värde för enskilda transaktioner. När du har gjort detta rullar du ner i fönstret och klickar på knappen Anpassa för att spara dina inställningar. Du kan nu gå vidare till den andra delen av aktiveringsprocessen.

5 03 IG Trader DMA Manual Komma igång Realtidsdata Det andra du behöver göra för att kunna se marknadsdjup och handla med DMA är att aktivera DMA-realtidsdata för de marknader du vill handla. Inställningar för realtidsdata uppdaterar du i sektionen Mitt konto. För aktörer som gör ett visst minsta antal transaktioner per månad tillhandahålls DMA-data med ett avgifts- och återbäringssystem. Det antal transaktioner du behöver göra för att få din avgift återbetald varierar beroende av vilken börs du väljer och anges under rubriken Aktiv. När du har gjort detta är du redo att börja handla med DMA.

6 04 IG Trader DMA Manual Komma igång Ditt DMA-orderfönster Senaste aktiekurs 02. Bästa tillgängliga köpkursen 03. Antal aktier till bästa köpkurs 04. Marknadsdjupsinformation för köporder (antal/kurs) 05. Växla handelsriktning 06. Storlek och ordernivå 07. Stopp/limitorder 08. Transaktionens totala värde (t.ex aktier till 20 SEK = SEK totalt värde) 09. Säkerhetskrav som fordras för att göra transaktionen 10. Maximalt värde per transaktion (kan sättas i inställningarna för DMA) 11. Ordertyp 12. Marknadsdjupsinformation för säljorder (kurs/antal) 13. Antal aktier till bästa säljkurs 14. Bästa tillgängliga säljkursen 15. Växla mellan orderfönster för DMA och OTC 16. Dagens högsta och lägsta som handlats på börsen

7 05 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner DMA-order och transaktioner Välja ett pris För att välja ett pris klickar du helt enkelt på den kurs du vill handla till. Du kan även fylla i priset i fältet Ordernivå i orderfönstret. Om du klickar på en köpkurs blir transaktionen automatiskt en säljposition och om du klickar på en säljkurs blir den automatiskt ett köp. Du kan ändra handelsriktning genom att klicka på pilen bredvid Växla. Ordertyper OTC Även då du har Level 2-handel aktiverad har du möjlighet att lägga order Over The Counter (OTC) genom att använda dig av alternativen DMA/OTC i orderfönstret. Det är också möjligt att öppna en position med DMA men stänga den med OTC och vice versa. Level 2 DMA-order skiljer sig mycket från OTC-order och det är därför viktigt att du förstår exakt vad olika typer av order betyder innan du använder dig av dem. Det finns tre olika typer av Level 2-order att välja från: Limit Dag Limit Exekvera & eliminera Marknad DMA-orderfönstret gör ingen skillnad på olika typer av marknadsorder eftersom dessa order automatiskt anpassas beroende av transaktionens omständigheter.

8 06 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Hur Level 2-order fungerar Observera att inte alla börser behandlar ordertyper exakt så som anges nedan. Kontakta oss gärna för mer information. Följande förklaringar gäller den här orderboken från JM: Limit - Dag Det här är en order med en angiven storlek och ett angivet pris vilken exekveras mot liggande order vid den valda nivån och eventuell resterande del som ej exekverats läggs till dina order att öppna. Denna resterande del kvarstår som aktiv till handelsdagens slut då den annulleras. En Limit Dag -order att köpa aktier i JM till 108,50 t.ex. skulle exekvera en order för aktier. Resterande 800 aktier skulle läggas till dina order att öppna till dess att så många aktier blir tillgängliga till 108,50. Om den resterande ordern på 800 aktier inte fylls innan dagens slut kommer ordern att öppna att annulleras. Då den resterande delen annulleras kommer den öppna positionen att bli aktiv. Limit Exekvera & eliminera Den här ordertypen exekverar så mycket av transaktionen som är möjligt till den kurs du angivit innan den annullerar eventuell resterande del. En order att sälja aktier till 108,25 t.ex. skulle sälja aktier till den kursen och den resterande delen av 507 aktier skulle annulleras omedelbart. Då den resterande delen annulleras blir den öppna positionen på aktier aktiv. Villkorade order Stopp- och limitorder fungerar på samma sätt som vid OTChandel i det att de fylls av oss istället för på marknaden. En stopporder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mindre gynnsam än den rådande kursen och en limitorder är en instruktion om att handla vid en nivå som är mer gynnsam. Obs. för att bifoga en stopp- eller limitorder till en position måste positionen vara aktiv. Det går inte att bifoga ett stopp eller en limit till en inaktiv, delvis fylld position. Öppna positioner/order att öppna/aktivitet Öppna positioner Positioner som visas i Öppna positioner har blivit fyllda eller delvis fyllda: Fyllda positioner visas med en grön symbol som anger att de är aktiva. Delvis fyllda positioner visas med en grå symbol som anger att de är inaktiva. För att aktivera delvis fyllda positioner fyller du antingen resterande del eller annullerar den resterande delen som inte är fylld. Order att öppna Order som visas i Order att öppna väntar på att fyllas på marknaden. T.ex. så visas den resterande delen av en delvis öppen position eller en fristående order som ännu inte har fyllts i Order att öppna. Exempel: Tänk dig att du har lagt den här ordern: Observera att Exekvera & eliminera -order inte kan läggas under aktiecall (se nedan). Marknad En marknadsorder kan läggas när som helst och den gör ett svep genom motsatta sidan av orderboken till dess hela ordern är fylld oavsett kurs. Om du t.ex. öppnar en marknadsorder att köpa aktier så skulle du få till 108,50, till 108,55 och de sista till 108,75. Det är även möjligt att lägga marknadsorder under börsers aktiecall. Aktiecall sker normalt innan börsens handel börjar och vid slutet av handelsdagen. På Nasdaq OMX Stockholm t.ex. sker morgoncallen 08:45-09:00 och stängningscallen 17:20-17:30. Ibland kan dock en aktie gå in i en callperiod under normal handel. När det inträffar kommer ett rött streck att visa de bästa köp- och säljkurserna i aktiens orderfönster. En Limit - Dag -order att köpa AstraZeneca-aktier till bästa säljkurs 315,50

9 07 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Det finns aktier tillgängliga till 315,50. Marknadsdjupet visar att det näst bästa priset är 315,60 (där det finns aktier till försäljning). Eftersom det är en Limit Dag -order öppnas en position som köper de tillgängliga aktierna till 315,50 och de resterande aktierna blir en order att öppna som väntar på att fyllas till ett pris på 315,50. Genom att försäkra att din resterande order att köpa aktier fylls till ett pris på 315,50, istället för 315,60 den bästa säljkursen efter det att du köpt de initiala aktierna handlar du inuti köp/säljspreaden. Dessa två order skulle visas på det här sättet i handelsapplikationen IG Trader: För att aktivera den öppna positionen (att köpa aktier till 315,50) skulle du behöva fylla eller annullera din order att öppna med aktier till 315,50. Eftersom det är en Limit Dag -order kommer ordern att öppna endast att vara aktiv fram till dagens slut. Aktivitet Det här fönstret visar transaktioner som du nyligen gjort med information om transaktionens datum och tidpunkt, aktien som handlats, huruvida transaktionen är en fullständig order eller endast delvis fylld och huruvida den gjordes OTC eller DMA. Orderbekräftelse Då du lägger en DMA-order kommer ett bekräftelsefönster att visas (med en orange symbol) som bekräftar vilket instrument du handlar, om du köper eller säljer, ordernivån och storleken samt transaktionens unika referenskod. Kom ihåg att detta är en bekräftelse på att du har lagt en order och att den har sänts. Det är inte en bekräftelse på att ordern har fyllts. Du bör försäkra dig om att du känner till din orders status och huruvida den har blivit fylld eller väntar på att fyllas. För att se en orders status kontrollerar du i Öppna positioner och Order att öppna. Aktivitetsfönstret visar också de senaste transaktioner du har gjort.

10 08 IG Trader DMA Manual DMA-order och transaktioner Stänga en position Det är möjligt att öppna en Level 2-position med användning av DMAorderfönstret men stänga det med OTC-orderfönstret och vice versa. Om du använder ett orderfönster för att stänga en specifik öppen position kommer du endast att kunna göra det genom att sända en Exekvera & eliminera - eller Limit Dag -order. Med en Exekvera & eliminera -order kommer så stor del av positionen som är möjligt att stängas vid den nivå du valt och resterande del kommer att kvarstå som öppen. Hur mycket av ordern att stänga en position som kommer att bli fylld är beroende av hur många köpare vid ditt säljpris som finns (eller säljare vid ditt köppris). För att stänga positionens resterande del skulle du behöva sända en separat order. Om du använder en Limit Dag -order för att stänga en position kommer så stor del som möjligt att exekveras till ditt valda pris. Eventuell del av transaktionen som inte exekveras kommer att kvarstå som aktiv till dagens slut då den del som eventuellt inte fyllts kommer att annulleras.

11 09 IG Trader DMA Manual Att komma ihåg Att komma ihåg Vårt DMA-kontrakts karaktär Det är viktigt att du är medveten om att även ifall du handlar direkt på den underliggande marknadsplatsen via DMA så är resultatet av transaktionen fortfarande ett CFDkontrakt från oss. Det fungerar så här: Trader DMA visar de bästa köp/säljkurserna för en marknad samt fyra ytterligare marknadsdjup kurser på var sida av orderboken; Du lägger sedan en order med användning av ett DMA-orderfönster och vi gör omedelbart en kontroll av säkerhetskrav för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka säkerhetskravet för den transaktion du avser göra; Om kontrollen av säkerhetskrav tillfredställs lägger vi en order i vårt namn på marknaden och skapar samtidigt en parallell CFD mellan dig och oss. Det betyder att även då du handlar till marknadskurser erhåller du inga ägarrättigheter till de aktier eller futures som är föremålet för din CFD. Möjliga risker och kostnader Eftersom vi tar vår egen position på den underliggande marknaden för att kunna tillhandahålla dig med ett parallellt kontrakt är det viktigt att du kommer ihåg att när en order har exekverats har vi ingen möjlighet att ändra eller upphäva din position. Om du felaktigt eller av misstag har sänt en order är du förpliktigad av den storlek och det pris till vilket ordern har exekverats. Om du säljer en aktie och den underliggande aktien blir olånbar, vilket betyder att vi inte kan hedga mot potentiella förluster, kommer din order att stängas vid marknadsnivån. En aktie kan antingen vara olånbar från början eller våra mäklare eller agenter kan från oss återkalla en aktie som vi redan har lånat mot. Innan du aktiverar DMA bör du fullt ut förstå de kostnader detta innebär. Beroende av vilken börs du vill handla på kan du komma att vara skyldig att betala avgifter för realtidsdata (se Realtidsdata på s.3). Du bör även uppmärksamma att du, i enlighet med vårt kundavtal, samtycker till att gottgöra oss för eventuella transaktionskostnader, t.ex. aktielåneavgifter, som vi ådrar oss som ett resultat av din transaktion. Kontakta oss för mer information om dessa kostnader samt courtage och finansieringsavgifter. Handelsetik & marknadsmissbruk Eftersom du som en Level 2-aktör i praktiken handlar direkt på marknaden är du skyldig att känna till alla relevanta regler och lagar som gäller för den börs du handlar på. I Sverige t.ex. bör du känna till de krav som ställs av Aktiemarknadsnämnden och din skyldighet att under vissa omständigheter rapportera positioner (www. aktiemarknadsnamnden.se ger mer information). Du bör vara medveten om att även då du inte erhåller ägarrättigheter till det faktiska underliggande instrumentet (utan istället erhåller en CFD från oss) kan det finnas tillfällen då du trots detta är tvungen att röja ditt intresse till Aktiemarknadsnämnden (eller ett liknande organ i en annan jurisdiktion). Du kommer även att vara förpliktigad av det regelverk som gäller för den börs du handlar på. Om du till exempel handlar på Stockholmsbörsen bör du vara medveten om att vi är förpliktigade av de regler som ställs av Nasdaq OMX Stockholm och att du måste undvika att göra någon åtgärd som kan leda till att vi bryter mot dessa regler. Det regelverk som gäller för Nasdaq OMX Stockholm hittar du på: nordicmarket/rulesandregulations/stockholm/ Du bör även vara medveten om regional lagstiftning vad gäller marknadsmissbruk. EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) anger ett antal beteenden som kan utgöra markandsmissbruk. Dessa sammanfattas nedan i Appendix A. Mobilhandel Även om DMA-handel för närvarande inte är möjlig med handelsapplikationerna för mobiler (inklusive iphone) kan du stänga en öppen DMA-position med användning av ett OTC-orderfönster på din mobil.

12 10 IG Trader DMA Manual Appendix A Appendix A Marknadsmissbruk Enligt EU:s direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) finns det sju typer av beteende som kan utgöra marknadsmissbruk. En kortfattat översikt av dessa ges nedan. Missbruk 1: Insiderhandel Detta är då en insider, dvs. en person som innehar icke offentliggjord information som skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset, handlar eller försöker att handla det berörda instrumentet baserat på den informationen. Missbruk 2: Otillbörligt röjande Detta är då en insider röjer sådan insiderinformation till annan person, utom i fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Missbruk 3: Missbruk av information Detta är då uppförandet inte är liktydigt med insiderhandel eller otillbörligt röjande men: a) det är baserat på information som inte är allmänt tillgänglig för dem som använder marknaden men som, om tillgänglig för en normal användare av marknaden, av denne skulle anses vara, eller sannolikt skulle anses vara, relevant då han eller hon avgör de villkor under vilka transaktioner i berörda instrument skall utföras; och b) det är sannolikt av en normal användare av marknaden skulle anse att den berörda personen har underlåtit att iaktta sådant beteende som skäligen kan förväntas av en person i dennes position i förhållande till marknaden. Missbruk 4: Otillbörliga transaktioner Detta består av att utföra transaktioner eller handelsorder (annat än av legitima skäl) som: a) ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett berört instrument, eller b) låser fast priset på ett instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Missbruk 5: Falska förespeglingar Den femte typen av uppförande består av att utföra transaktioner eller handelsorder där falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande utnyttjas. Missbruk 6: Spridning Den sjätte typen av uppförande består av spridning av information som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om en investering av en person som insåg eller skäligen borde ha insett att informationen var falsk eller vilseledande. Missbruk 7: Vilseledande beteende och förvanskning Den sjunde typen av uppförande (då missbruket inte är liktydigt med något av uppförandena vad gäller manipulation eller spridning som beskrivs ovan) är då: a) det är sannolikt att ge en normal användare av marknaden en falsk eller vilseledande uppfattning om tillgång eller pris eller värde på ett berört instrument; eller b) en normal användare av marknaden skulle anse, eller sannolikt skulle anse, att det snedvrider marknaden i ett sådant instrument.

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Kursmanipulation Carl Hagberg 2010 Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Manipulation is the art of advertising through the medium of the tape.

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer