Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

2 Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1. Vi har en allmän skyldighet att bedriva vår verksamhet med dig på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt och att agera för ditt bästa när vi exekverar order. Mer specifikt innebär detta att när vi exekverar order för din räkning kommer Du att fatt å bästa möjliga exekvering. Det vill säga vi kommer att arbeta enligt en fastställd policy så att vi kan vidta rimliga åtgärder för att erhålla bästa möjliga resultat för våra kunder på ett konsekvent sätt I detta dokument får Du (vår Kund eller blivande Kund ) en sammanfattning i enlighet med tillhandahållandet av investeringstjänster, utövandet av investeringsaktivitet, drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor i enlighet med Lagen 144(I)/2007, senare ändrad från tid till annan ( Lag ) Genom att godkänna villkoren i vårt kundavtal godkänner Du även villkoren i vår policy för exekvering ("Policy"). 2. VERTYG 2.1. Plus500CY Ltd ( Vi, Plus500, Företaget ) exekverar endast order för contracts for difference ("CFD:er") som rör aktier, råvaror, ETF:er, index och forex. 3. SKYLDIGHET ATT ERBJUDA DIG BÄSTA EXEKVERING 3.1. När vi exekverar order åt dig skall vi vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat. När vi exekverar transaktioner använder vi oss av vår policy för exekvering samt de instruktioner som Du ger oss. Vår policy för exekvering av order består av ett antal förfaranden som har till syfte att uppnå bästa möjliga exekveringsresultat. Detta med förbehåll för och med hänsyn till dina order, vilka prioriteringar Du har angett för oss avseende att uppfylla de ordrarna samt praxis som rör den aktuella marknaden i syfte att framställa ett resultat som enligt vår mening erbjuder den bästa balansen ibland bland motstridiga faktorer. I vår policy finns det däremot ingen garanti för att vårt pris alltid är bättre än ett annat när vi exekverar en transaktion. 4. SÅ HÄR FASTSTÄLLER VI OM VI UTFÖR BÄSTA MÖJLIGA EXEKVERING ÅT DIG 4.1. I vår relation agerar vi som huvudman åt dig och därmed som den enda handelsplats när dina order exekveras. Vi måste ta hänsyn till ett antal faktorer när vi överväger hur vi ska erbjuda dig bästa möjliga exekvering. Viktigast för oss är pris följt av: Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 1

3 kostnader; storlek; likviditet på den underliggande marknaden; snabbhet; och sannolikhet att exekveringen sker samt avräkning Det främsta sättet som vi säkerställer att Du erhåller bästa möjliga exekvering är genom att säkerställa att vi använder oss ett marknadspris för den underliggande referensprodukten som din transaktion avser när vi beräknar köp- och säljkurser för CFD. Vi har tillgång till ett antal olika datakällor när vi skapar vårt marknadspris. Det vill säga vår objektiva syn på de köp- och säljkurser som är tillgängliga för handlare Vi kommer att fastställa den relativa betydelsen av de ovannämnda exekvering faktorerna genom att använda vår affärsmässig bedömning och erfarenhet i ljuset av den information som finns på marknaden och med hänsyn till de kriterier som beskrivs nedan: (a) Pris: För varje finansiellt instrument skall Företaget etablera två prisuppgifter : det högre priset (ASK) mot vilket kan Kunden köpa (gå lång) som finansiellt instrument, och det lägre priset (BID) mot vilket kan Kunden sälja (gå kort). Företagets pris för ett visst finansiellt instrument beräknas genom hänvisning till priset på den underliggande tillgången, vilket erhållits av Företaget från tredje parter externa referenskällor. Företagets priser finns på Företagets hemsidan eller handelsplattformar. Företaget uppdaterar sina priser så ofta som de tekniska och kommunikativa begränsningar tillåter. Företaget granskar alla treje part referenskällor från tid till annan för att se till att uppgifterna fortsätter att förbli konkurrenskraftiga. Om priset rör en order som faställs av dig som: Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order, Begränsad Order skall dessa order exekveras omedelbart. Under vissa handelsvillkor kan det vara omöjligt att exekvera order (Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order, Begränsad Order) mot priset som begärdes av Kunden. I det här fallet har Företaget rätt att exekvera ordern mot den första tillgängliga priset. Detta kan till exempel inträffa, vid snabba prisfluktuationer om priset stiger eller minskar i en handelssession i sådan utsträckning att, enligt reglerna som gäller i den relevanta börsen, handeln annuleras eller begränsas, eller om det kan hända vid öppningen av handelssessioner. (b) Kostnader: För att öppna en position i olika typer av CFD:er kan Kunden vara skyldig att betala en provision eller finansieringsavgifter, vars storlek avslöjas på Företagets hemsida. Provisioner kan debiteras antingen i form av en procent av det totala värdet av handeln eller som fasta belopp. Spreaden gällande listan över finansiella instrument kan återfinnas på Företagets hemsida och Handelsplattform. (c) Snabbhet av exekvering: Företaget behandlar med stor betydelse alla Kundorder och sträver efter att erbjuda hög hastighet i exekvering inom gränserna som rör teknik och kommunikation länkar. Företaget exekverar Kundorder i CFD:er som huvudman till huvudman mot Kunden dvs. Företaget är handelsplatsen (som definieras av Kommissionens direktiv 2006/73/EC som genömför MiFID) för exekvering av Kundens order. Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 2

4 (d) Sannolikhet av exekvering: Sannolikheten av exekvering beror på prisernas tillgänglighet av alla andra marknadsgaranter /finansiella institutioner. I vissa fall kan det vara omöjligt att arrangera en exekvering order, till exempel, men inte begränsat till följande fall: nyhetstider, handelssessioner, under volatila marknader där priserna kan ändras betydligt uppåt eller nedåt och kan skilja från deklarerade priser, där det finns snabba prisrörelser, där det inte finns tillräcklig likviditet för att utföra den specifika volymen vid det angivna priset eller en force majeure händelse. I händelse av att Företaget kan inte fortsätta med en order i samband med ett pris och en storlek eller av någon annan anledning, skall Ordern inte exekveras. Desuttom förbehåller Företaget rättet, när som helst och efter eget gottfinnande, utan att ge någon förklaring,att vägra en överföring eller att ordna exekveringen av någon order eller begäran eller Instruktion från Kunden under omständigheter som förklaras i Kundavtalet / Allmänna Villkor. (e) Sannolikhet av uppgörelse: De finansiella instrument som Företaget erbjuder omfattar inte leveransen av en underliggande tillgång, så det finns ingen uppgörelse som det skulle vara till exempel, om Kunden hade köpt aktier. (f) Orderns storlek: Orderns minsta storlek kan variera för varje typ av Kundkonto. (g) Marknadspåverkan:: Vissa faktorer kan snabbt påverka priset på de underliggande instrumenten / produkterna som Företagets börskurs härrör från och kan även påverka andra faktorer som anges här. Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina Kunder För alla våra CFD:er tar vi hänsyn till faktorer som ränta, förväntad utdelning och förändringar i det underliggande kontraktet gällande CFD:ens förfallodatum. På detta lägger vi till en Plus500 Spread. Plus500-spreaden är aldrig större än det intervall som publiceras i tabellerna för Plus500 Spread på vår hemsida i onlineversionen av kontraktsuppgifterna. Som ett resultat av alla dessa olika faktorer är våra köp- och säljkurser i allmänhet inte samma som avistapriset för det underliggande värdepappret Vid den tidpunkt då Du ger oss en order finns det för vissa finansiella instrument kanske inte någon marknad eller börs som är öppen och där referensprodukten handlas. I så fall är vårt mål att etablera ett rimligt underliggande pris baserat på ett antal faktorer, t. ex prisutvecklingen på närbesläktade marknader och andra faktorer som påverkar marknaden, inklusive information om våra kunders egna order. 5. METODER FÖR EXEKVERING I FINANSIELLA INSTRUMENT Det kan hända att Slippage inträfar vid handel med finansiella instrument. Det är situationen när en order presenteras för exekvering och den specifika priset som visas till Kunden kan vara otillgängligt; följaktligen kommer ordern att exekveras inte exakt med det pris Kunden vill ha, men med ett pris som ligger ganska nära. Slippage är skillnaden mellan det förväntade priset av en order och det faktiska priset vid exekvering. Om priset vid exekvering är bättre än priset som Kunden begärde då kallar man detta för positive slippage. Om priset vid exekvering är lägre än priset som begärdes av Kunden kallar man detta för negative slippage. Observera att Slippage är ett normalt inslag vid handel med finansiella Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 3

5 instrument. Det inträffer oftare under perioder av illikviditet eller högre volatilitet (till exempel på grund av nyhetsmeddelande, ekonomiska händelser och marknadsöppningar och andra faktorer). Detta gör att det blir omöjligt att exekvera en order med ett bestämt pris. Med andra ord kan dina order exekveras mot priserna som angetts. Slippage kan förekomma i alla typer av konto som vi erbjuder. Slippage kan också inträffa i Closed at Loss, Close at Profit, Trailing Stop och andra typer av Order. Vi kan inte garantera exekvering mot det angivna priset. Men vi bekräftar att din order kommer att exekveras mot nästa bästa tillgängliga marknadspris i samband med priset som Du har angett under din order på avvaktan. 6. KRITERIER FÖR MAXIMAL EXEKVERING 6.1. I enlighet med lagen kommer Företaget att bedöma den relativa betydelsen av ovannämnda faktorer som rör maximal exekvering genom att använda en affärsmässig bedömning och erfarenhet i ljuset av den information som är tillgänglig på marknaden och med hänsyn till : (a) Egenskaper av kundorder. (b) Egenskaperna av de finansiella instrument som är föremål för denna order 6.2. Gällande professionella Kunder skall bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen (när målet som rör order exekvering hänvisar till någonting annat) vilket motsvarar priset av det finansiella instrumentet och kostnaderna som rör exekveringen. Detta skall innebära Kundens kostnader, som är i direkt samband med orderns exekvering, inklusive avgifter för handelsplatsen (om tillämpligt). 7. SPECIFIKA INSTRUKTIONER 7.1. Om Du ger oss specifika instruktioner för din order, till exempel om Du anger priset för en transaktion eller det pris som transaktionen skall stängas på om marknaden rör sig mot dig, eller för att vi ska kunna arbeta med en order har dina instruktionerna företräde framför andra aspekter av vår policy. Om Du har angett en kontrollerad riskstopp för en transaktion kommer positionen vid stoppnivån om gränspriset uppnås. Det noteras att den specifika instruktionen kan hindra Företaget från att ta stegen i Policyn för att uppnå bästa möjliga resultat åt dig I allmänhet CFD:er som baseras på egetkapitalinstrument har inget förfallodatum. Begränsade order och stop loss order tillämpas till CFD:er på egetkapitalinstrument som grundas på cum-dividend priser som skall gälla för ex-dividend priser som (och vice versa) om inte annat anges av Kunden. 8. EXEKVERING AV KUNDORDER 8.1. Företaget skall uppfylla följande villkor när det exekverar Kundorder : (a) säkerställa att order som exekveras på uppdrag av Kunder registreras och fördelas snabbt och korrekt ; Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 4

6 (b) exekverar jämförbara kundorder sekventiellt och snabbt och om inte orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden gör detta omöjligt ; (c) informerar en professionell Kund om alla betydande svårigheter som är relevanta när det gäller exekvering av order på ett snabbt sätt så snart som man blir medveten om dem 9. INGEN AGGREGERING 9.1. Vi kommer inte att kombinera din order och att stänga en position med ordrar från våra andra kunder. 10. KUNDENS SAMTYCKE Genom att ingå ett kundavtal med Företagets tillhandahållande av investeringstjänster, samtycker Kunden till en tillämpning av denna policy. 11. ÖVERVAKNING OCH ÖVERSYN AV VÅR POLICY FÖR EXEKVERING AV ORDER Vi kommer att övervaka hur effektiv vår order exekvering och vår policy för exekvering av order är. Från gång till gång kommer vi att bedöma om de ställen som vi använder oss av för prissättning av våra transaktioner som gör att vi konsekvent uppnår bästa möjliga exekvering eller om vi behöver förändra vår exekveringsmetod. Om det sker några viktiga ändringar gällande våra exekveringsmetoder eller vår policy för exekvering av order kommer vi att meddela dig. 12. KONTRAKTSDETALJER Fullständiga uppgifter om handelsvillkoren,inklusive öppetider för särskilda produkter är tillgängliga på sidorna med detaljerade länker för varje vertyg som finns på Plus500 Trading Platform Om Du behöver ytterligare information och/eller har några frågor vänligen kontakta oss på 13. INGEN FÖRVALTNINGSANSVAR Vi ger dig tillgång till Plus500 Trading Platform och Du agerar inte i någon annan egenskap inklusive som förvaltare Vårt åtagande att erbjuda dig "bästa möjliga exekvering" innebär inte att vi har något förvaltningsansvar utöver våra specifika lagstadgade skyldigheter eller om något annat avtalas mellan oss. Cypern, November2014 Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 5

7 Plus500CY Limited är godkänd och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission, CIF Licensnummer Nr. 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 6

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents)

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) 2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) AFFÄRSVILLKOR CMC Markets UK Plc (CMC) skall tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i: dessa affärsvillkor (inklusive Bilagan); Avgiftsförteckningen;

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land Version 3.1 (2015-05-12) Faktauppgifter beträffande kunden Namn/ Firma (fullständigt namn) Person/ organisationsnummer Kontaktperson för företag E-mail Telefon Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer