Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong"

Transkript

1 2 BÄRVERK 20 SAMMANSATTA BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Toleranser under 01.S gäller. 27.A Sammansatta bärverk i husstomme 27.B Stominnerväggar 27.B/11 Stominnerväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong Väggar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och ska underbehandlas för efterföljande målning, ska uppfylla kraven för klass A. 27.B/21 Stominnerväggar - murverk Murade väggar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/FS-1. 1

2 Tabell AMA 27.B/FS-1. Murade väggar Väggar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Ange om väggar som ska putsas ska uppfylla kraven för klass A eller B enligt tabell AMA 27.B/FS-1. Beträffande toleranskrav för puts, se tabell AMA 43.B/LBS B/31 Stominnerväggar - element av betong Väggar av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/GSC-1. 2

3 Tabell AMA 27.B/GSC-1. Väggar av element av betong 27.B/35 Väggar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stominnerväggar - element av trä eller träbaserat material Stominnerväggar av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/

4 Tabell AMA 27.B/35-1. Stominnerväggar av element av massivträ 27.B/36 Stominnerväggar - element av skivor och stålregelverk Väggar av element av skivor och stålreglar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/GSM-1. 4

5 Tabell AMA 27.B/GSM-1. Väggar av element av skivor och stålregelverk 27.B/37 Elementens regelverk ska i övrigt uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Kraven gäller även för elementens regelverk. Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli icke rimliga/tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Stominnerväggar - element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk Väggar av element av skivor och träreglar eller träbaserade reglar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/GSN-1. Kraven gäller även för elementens regelverk. 5

6 Tabell AMA 27.B/GSN-1. Väggar av element av skivor och träreglar eller träbaserade reglar 27.B/41 Väggar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stominnerväggar - skivor och stålregelverk Väggar av skivor och stålreglar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/HSB-1. Kraven gäller även för regelverken. Tabell AMA 27.B/HSB-1. Väggar av skivor och stålregelverk Elementens regelverk ska i övrigt uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Kraven gäller även för elementens regelverk. 6

7 27.B/42 Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli icke rimliga/tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Stominnerväggar - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/HSD-1. Kraven gäller även för regelverken. Tabell AMA 27.B/HSD-1. Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar Väggar som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. 27.C Stomytterväggar Källarytterväggar för småhus ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/1. 7

8 Tabell AMA 27.C/1. Småhus. Ytterkant källaryttervägg oavsett längd 27.C/11 Toleranskraven gäller oavsett källarens mått. Vid större källare ska övervägas om kraven ska lindras eller göras längdberoende. Stomytterväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/ESE-1. Tabell AMA 27.C/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. 27.C/12 Stomytterväggar - glidformsgjuten betong Väggar av glidformsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/ESF-1. 8

9 Tabell AMA 27.C/ESF-1. Väggar av glidformsgjuten betong 27.C/21 Samråd med konstruktören om andra krav än de som anges i tabell AMA 27.C/ESF-1 är motiverade. Skärp kraven på enstaka viktiga mått. Lindra kraven där så kan ske, till exempel vid konisk konstruktion. Samråd om möjligt med entreprenören. Stomytterväggar - murverk Murade väggar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/FS-1. 9

10 Tabell AMA 27.C/FS-1. Murade väggar Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Ange om väggar som ska putsas ska uppfylla kraven för klass A eller B enligt tabell AMA 27.C/FS-1. Beträffande toleranskrav för puts, se tabell AMA 42.B/LBS-1 och tabell AMA 42.C/LBS C/31 Stomytterväggar - element av betong Väggar av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/GSC-1. 10

11 Tabell AMA 27.C/GSC-1. Väggar av element av betong 27.C/32 Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stomytterväggar - element av autoklaverad lättbetong Väggar av element av autoklaverad lättbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/GSE

12 Tabell AMA 27.C/GSE-1. Väggar av element av autoklaverad lättbetong 27.C/33 Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stomytterväggar - element av lättklinkerbetong Väggar av element av lättklinkerbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/GSG-1. 12

13 Tabell AMA 27.C/GSG-1. Väggar av element av lättklinkerbetong 27.C/35 Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stomytterväggar - element av trä eller träbaserat material Stomytterväggar av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/

14 Tabell AMA 27.C/35-1. Stomytterväggar av element av massivträ 27.C/36 Stomytterväggar - element av skivor och stålregelverk Väggar av element av skivor och stålreglar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/GSM-1. Kraven gäller även för elementens regelverk. 14

15 Tabell AMA 27.C/GSM-1. Väggar av element av skivor och stålreglar 27.C/37 Elementens regelverk ska i övrigt uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Kraven gäller även för elementens regelverk. Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange toleranser enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli icke rimliga/tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Stomytterväggar - element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk Väggar av element av skivor och träreglar eller träbaserade reglar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/GSN-1. Kraven gäller även för elementens regelverk. 15

16 Tabell AMA 27.C/GSN-1. Väggar av element av skivor och träreglar eller träbaserade reglar 27.C/41 Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Stomytterväggar - skivor och stålregelverk Väggar av skivor och stålreglar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/HSB- 1. Kraven gäller även för regelverken. Tabell AMA 27.C/HSB-1. Väggar av skivor och stålreglar Elementens regelverk ska i övrigt uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Kraven gäller även för elementens regelverk. 16

17 27.C/42 Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli icke rimliga/tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Stomytterväggar - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.C/HSD-1. Kraven gäller även för regelverken. Tabell AMA 27.C/HSD-1. Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. 27.D Pelarstommar Pelare, utom pelare av murverk och av stål, ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.D/1. 17

18 Tabell AMA 27.D/1. Pelare, ej av murverk eller stål 27.D/11 27.D/21 Pelarstommar - platsgjuten betong Komplettera vid behov toleranskraven enligt tabell AMA 27.D/1 med toleranser för läge i nivå för konsolöverkant i förhållande till närmaste sekundärpunkt i nivå. Utgå från toleransen ±20 mm och skärp eller lindra kravet där så är motiverat. Pelarstommar - murverk Pelare av murverk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.D/FS-1. 18

19 Tabell AMA 27.D/FS-1. Pelare av murverk 27.D/31 27.D/34 Pelare som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. Ange om pelare som ska putsas ska uppfylla kraven för klass A eller B enligt tabell AMA 27.D/FS-1. Pelarstommar - element av betong Komplettera vid behov toleranskraven enligt tabell AMA 27.D/1 med toleranser för läge i nivå för konsolöverkant i förhållande till närmaste sekundärpunkt i nivå. Utgå från toleransen ±20 mm och skärp eller lindra kravet där så är motiverat. Pelarstommar - element av stål Pelare av element av stål ska uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande 19

20 27.D/35 27.D/51 klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli orimliga eller tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Pelarstommar - element av trä eller träbaserat material Komplettera vid behov toleranskraven enligt tabell AMA 27.D/1 med toleranser för läge i nivå för konsolöverkant i förhållande till närmaste sekundärpunkt i nivå. Utgå från toleransen ±20 mm och skärp eller lindra kravet där så är motiverat. Pelarstommar - formvaror av stål Formvaror av stål ska uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli orimliga eller tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). 27.E Balkstommar Pelare av stål är vanligtvis förtillverkade och anges då under 27.D/ E/11 Balkstommar - platsgjuten betong Balkar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.E/ESE-1. 20

21 Tabell AMA 27.E/ESE-1. Balkar av platsgjuten betong 27.E/31 Balkstommar - element av betong Balkar av element av betong med högst 8,4 m längd ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.E/GSC-1. Tabell AMA 27.E/GSC-1. Balkar av element av betong 27.E/34 Balkstommar - element av stål 21

22 27.E/35 Balkar av element av stål ska uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli orimliga eller tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Balkstommar - element av trä eller träbaserat material Balkar av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.E/GSN-1. Tabell AMA 27.E/GSN-1. Balkar av element av faner- eller limträ 27.E/51 Balkstommar - formvaror av stål Balkar av stål ska uppfylla toleranskraven enligt SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. 22

23 27.F Stombjälklag 27.F/11 27.F/31 Ange toleranser enligt krav i SS-EN :2008+A1:2011 avsnitt Toleranser. Ange klass enligt följande klass 1 i normalfallet klass 2 enbart i speciella fall där särskilt höga toleranser måste ställas. Om klass 2 anses behöva tillämpas i speciellt fall bör det i de flesta tillämpningar begränsas till visst toleranskrav och inte behöva tillskrivas konstruktionen/komponenten som helhet. Beakta bland annat följande behov av modifiering för båda klasserna tillåten lodavvikelse våningsvis i flervåningsstommar (orimligt krav) tillåtna oplanheter i flänskanter för en stålbalk eller stålpelare av fyrkantprofil eller H-profil (olämpligt stora tillåtna avvikelser ur säkerhetssynpunkt) tillåten sidokrokighet hos fackverk respektive tolerans för avstånd mellan intilliggande balkar (kan bli orimliga eller tveksamma konsekvenser vid fackverk med mycket långa spännvidder). Stombjälklag - platsgjuten betong Undersida bjälklag av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/ESE-1. Vid enskiktsgjutna bjälklag med funktion som golv eller undergolv ska översida bjälklag uppfylla kraven enligt 43.DB/11 respektive 43.DC. Tabell AMA 27.F/ESE-1. Undersida bjälklag av platsgjuten betong Stombjälklag - element av betong Bjälklag av TT-element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/GSC-1. 23

24 Tabell AMA 27.F/GSC-1. Bjälklag av TT-element av betong 27.F/32 Bjälklag av HD-element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/GSC-2. Tabell AMA 27.F/GSC-2. Bjälklag av HD-element av betong Stombjälklag - element av autoklaverad lättbetong Bjälklag av element av autoklaverad lättbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/GSE

25 Tabell AMA 27.F/GSE-1. Bjälklag av element av autoklaverad lättbetong 27.F/33 27.F/35 Stombjälklag - element av lättklinkerbetong Bjälklag av element av lättklinkerbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/GSG-1. Tabell AMA 27.F/GSG-1. Bjälklag av element av lättklinkerbetong Stombjälklag - element av trä eller träbaserat material Stombjälklag av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.F/

26 Tabell AMA 27.F/35-1. Stombjälklag av element av faner-, lim- eller massivträ 27.G Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 27.G/11 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - platsgjuten betong Undersida yttertak och ytterbjälklag av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/ESE-1. 26

27 Tabell AMA 27.G/ESE-1. Undersida yttertak och ytterbjälklag av platsgjuten betong 27.G/31 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av betong Yttertak och ytterbjälklag av TT-element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/GSC-1. Tabell AMA 27.G/GSC-1. Yttertak och ytterbjälklag av TT-element av betong 27

28 Yttertak och ytterbjälklag av HD-element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/GSC-2. Tabell AMA 27.G/GSC-2. Yttertak och ytterbjälklag av HD-element av betong 27.G/32 27.G/33 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av autoklaverad lättbetong Yttertak och ytterbjälklag av element av autoklaverad lättbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/GSE-1. Tabell AMA 27.G/GSE-1. Yttertak och ytterbjälklag av element av autoklaverad lättbetong Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av lättklinkerbetong Yttertak och ytterbjälklag av element av lättklinkerbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/GSG-1. 28

29 Tabell AMA 27.G/GSG-1. Yttertak och ytterbjälklag av element av lättklinkerbetong 27.G/34 27.G/35 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av stål Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av trä eller träbaserat material Yttertak och ytterbjälklag av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.G/GSN-1. Tabell AMA 27.G/GSN-1. Yttertak och ytterbjälklag av element av faner-, lim- eller massivträ 27.H Kompletterande bärverk i husstomme 27.HB 27.HC 27.HC/31 Trappstommar i husstomme Se 01.SH. Balkongstommar i husstomme Balkongstommar i husstomme - element av betong Balkongplan av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HC/GSC-1. 29

30 Tabell AMA 27.HC/GSC-1. Balkongplan av element av betong 27.HC/33 Balkongstommar i husstomme - element av lättklinkerbetong 27.HC/35 27.HD 27.HD/31 Balkongplan av element av lättklinkerbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HC/GSG- 1. Tabell AMA 27.HC/GSG-1. Balkongplan av element av lättklinkerbetong Balkongstommar i husstomme - element av trä eller träbaserat material Balkongplan av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HC/GSN-1. Tabell AMA 27.HC/GSN-1. Balkongplan av element av trä eller träbaserat material Loftgångsstommar i husstomme Loftgångsstommar i husstomme - element av betong Loftgångsplan av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HD/GSC-1. Tabell AMA 27.HD/GSC-1. Loftgångsplan av element av betong 30

31 27.HD/33 Loftgångsstommar i husstomme - element av lättklinkerbetong 27.HD/35 27.HE 27.HF 27.HFB Loftgångsplan av element av lättklinkerbetong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HD/GSG-1. Tabell AMA 27.HD/GSG-1. Loftgångsplan av element av lättklinkerbetong Loftgångsstommar i husstomme - element av trä eller träbaserat material Loftgångsplan av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HD/GSN-1. Tabell AMA 27.HD/GSN-1. Loftgångsplan av element av trä eller träbaserat material Lastkajsstommar i husstomme Schaktstommar i husstomme Här anges schaktstommar som inte redovisas under väggar eller bjälklag, till exempel hisschakt. Hisschaktstommar i husstomme Ange toleranser för hisschakt i samråd med hissprojektören. Se SS , SS och SS HFB/11 Hisschaktstommar i husstomme - platsgjuten betong Hisschakt av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HFB/ESE-1. 31

32 Tabell AMA 27.HFB/ESE-1. Hisschakt av platsgjuten betong Väggyta som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. 27.HFB/12 Hisschaktstommar i husstomme - glidformsgjuten betong Hisschakt av glidformsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HFB/ESF-1. 32

33 Tabell AMA 27.HFB/ESF-1. Hisschakt av glidformsgjuten betong Samråd med konstruktören om andra krav än de som anges i tabell AMA 27.HFB/ESF-1 är motiverade. Skärp kraven på enstaka viktiga mått. Lindra kraven där så är motiverat. Samråd om möjligt med entreprenören. 27.HFB/31 Hisschaktstommar i husstomme - element av betong Hisschakt av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HFB/GSC-1. 33

34 Tabell AMA 27.HFB/GSC-1. Hisschakt av element av betong Väggyta som ska utgöra underlag för väggbeklädnader och för målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A. 27.HFB/35 Hisschaktstommar i husstomme - element av trä eller träbaserat material Hisschakt av element av trä eller träbaserat material ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.HFB/GSN-1. 34

35 Tabell AMA 27.HFB/GSN-1. Hisschakt av element av massivträ 27.Z Övriga bärverk i husstomme 35

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I

Remiss AMA Hus 14 KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I G GS KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I HUS Element med skada som äventyrar byggnads funktion ska kasseras. Skada som inte föranleder kassering ska

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

MKB Fastighets AB MKB. Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r

MKB Fastighets AB MKB. Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r MKB Fastighets AB MKB Ram beskrivni n g - Konstruktionsförutsättni nga r 2016-09-01 Innehåll 1. Allmänna förutsättnin9ar...... 3 1.1 Kortobjektsbeskrivning 3 1.2 Gällande lagar, normer, förordningar, standarder

Läs mer

Rambeskrivning, Hus

Rambeskrivning, Hus Kv. Solen 7, Borlänge Tunabyggen 06.2.1 Rambeskrivning, Hus Status: : Upprättad av:, Mondo arkitekter Ansvarig: Kristinn Björgvinsson, Mondo arkitekter Projektnummer: Ändringar: Ändringen avser Sign e

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 BYGGBESKRIVNING HUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 A-KONSULT FLORETTGATAN 29B BOX 22223 SE-250 24 HELSINGBORG Org Nr: 556070-9395 Postgiro: 57 97 60-0 Bankgiro: 473-9694

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer.

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage Inledning Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Jag tänkte kort beskriva stommens uppbyggnad. Stommen består av bjälklagsintegrerade stålbalkar (1, 2,

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås 3390831 Upprättad 2006-06-19 Reviderad Anders Melin Inger Stakkestad Hans-Olov Genberg Uppdragsledare Handläggare Upprättad av Antal sidor: 12 I INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR FÖR JACKON THERMOMURSYSTEM. 10-2015 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! FÖRESKRIFTER / FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRESKRIFTER EUROPASTANDARDER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.951 A. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(92)

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.951 A. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(92) Sida 1(92) Revidering enligt PM Bygg 1 GG 051010 REV NT ÄNDRINGEN VSER SIGN DTUM FSTST KONSULT Q RKITEKTER NPSSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HNGR OCH FLYGTJÄNSTBYGGND BYGGNDSBESKRIVNING HUS UPPDRG NR UPPRÄTTD

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark 50 B i l a g a C Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark C1. Allmän beskrivning Byggdelar ovan mark avser vanliga väggar och bjälklag, dvs. konstruktioner som begränsas av två parallella ytor.

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabell 1. Pelare - Tillverkningstoleranser. Utgåva juni 2009

Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabell 1. Pelare - Tillverkningstoleranser. Utgåva juni 2009 Skriv ut Hem Toleranser Tabeller Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Utgåva juni 2009 Pelare Balkar i tak Balkar i bjälklag L 8,4 meter och > 8,4 meter

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS KV TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1 Hus A & A1 6.2 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad av: Roger Johansson

Läs mer

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Regionservice Skåne Henrik Sjöberg Landstinget

Läs mer

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad Om-och tillbyggnad för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 331 83 Värnamo Om-och tillbyggnad 1 (12) Innehållsförteckning 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad 1.1 Grundläggning 1.2 Stomme

Läs mer

FÖRTÄTNING AV GRUPPBOSTAD FURUVÄGEN 25

FÖRTÄTNING AV GRUPPBOSTAD FURUVÄGEN 25 06.2.01 RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK AVSEENDE: FURUVÄGEN 25 NORET 483:5 MORA KOMMUN Upprättad av: Jimmy Andersson Structor Byggteknik Dalarna AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM...

Läs mer

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1, Hus B tom. E 6.3 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet [BABET]

Bygg- och anläggningsprogrammet [BABET] Programfördjupning BETONG 500 Betong 1-lågform och platta på mark BETBET01 100 50 50 50 Betong 2-väggar och pelare BETBET02 100 50 50 50 Betong 3-bärlag BETBET03 100 50 50 50 Betong 4-golv BETBET04 100

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017 Anläggningsfordon* 600p 400p 900p Anläggningsförare* 300p p Anläggningsförare process 100 Anläggningsförare 1 Anläggning ledningsbyggnad Anläggning vägbyggnad 100 Svenska 2 Svenska 3 Engelska 6 Naturkunskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6.

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6. Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6 Denna beskrivning ansluter till AMA HUS 11 A-KONSULT

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 Sid 2 av(9) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst Anders Ekholm, LTH Detta projekt har genomförts med finansiering från IT Bygg och Fastighet

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Follo Ren IKS, Ski - Norge

Follo Ren IKS, Ski - Norge Antal sidor: 16 sidor Ändringen avser.datum Sign 2 (16). datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 3 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 3 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV

Läs mer

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade e-nav Svets SS-EN ISO 5817 SS-EN 1011-1 SS-EN 1011-2 SS-EN 1011-3 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 6520-1 SS-EN ISO 6520-2 3 500 kr 5 600 kr e-nav Tryckkärl Vi brukar säga att det är standarder, snarare än pengar,

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-05-29 Remisslämnare Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Organisation Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Kontaktperson

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE

MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA14 Mariehamns Ingenjörskonsult 26.01.2017 Jan-Erik Berg BYGGNADSBESKRIVNING MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE 2 REGISTER A1

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Hallbyggnader i massivträ

Hallbyggnader i massivträ Hallbyggnader i massivträ Uppdrag syfte mål Projektet syftar till; Att i ett första skede identifiera marknadssegment där en träkonstruktion har En tydlig konkurrenskraft mot stål/betong Där det finns

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

EKS 10. Daniel Rosberg Robert Jönsson

EKS 10. Daniel Rosberg Robert Jönsson EKS 10 Daniel Rosberg Robert Jönsson EKS 10 De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Övergångsperiod till 1 januari 2017 Fem nya konstruktionsstandarder tillkommit Ändringar i befintliga regler.

Läs mer

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov.

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov. Projektbeskrivning Projektet kommer att vara beläget i centrala Gottsunda. Kvarteret i stort kommer att byggas med varierande byggnadshöjder. Projektet utförs som bostadsrättsförening. Föreningens lägenheter

Läs mer

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA Bertil Clavensjö Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA LARA Konstruktör (bygg) ca 20 år Radon sedan 1979 Sanering villor i Tidaholms kommun Markens

Läs mer

Konstruktiv utformning

Konstruktiv utformning Konstruktiv utformning Stålstommar Betongstommar Trästommar Detaljlösningar Betong Stål Trä Konstruktionsteknik LTH 1 STÅL Konstruktionsteknik LTH 2 STÅL profiler Rörprofiler Konstruktionsteknik LTH 3

Läs mer

Programstruktur NIU Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017

Programstruktur NIU Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017 karaktärs Mark- och anläggning* 600p 400p 500p 700p 00p Engelska 5 00 Bygg- och anläggning 00 Historia a 50 Naturkunskap a 50 Anläggningsprocessen 00 Anläggning 00 Anläggning gröna ytor 00 Anläggning 00

Läs mer

Riktlinje BIM Objektsmodeller

Riktlinje BIM Objektsmodeller Riktlinje BIM Objektsmodeller Skapad: 2011-09-12 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.1 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2011-09-12 2013-03-04 2013-03-04 2(30) Inledning Då objektsmodeller ligger som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder, kontor, industri- som lantbruksbyggnader.

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

Remiss AMA Hus 14 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar i hus TOLERANSER Allmänt Toleranser i AMA definieras med numrerade måttdefinitioner som förklaras i avsnittet

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Element i byggnadsstommar. Konstruktionsteknik, LTH

Element i byggnadsstommar. Konstruktionsteknik, LTH Element i byggnadsstommar 1 Vertikala horisontella Ytelement -pelar/balk Betong-stål-trä-murverk Förtillverkade - platsbyggda Olika typer av element 2 Vertikala lastbärande element Pelare Väggar och skivor

Läs mer

Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för

Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för belastningar kan till stor del elimineras om alla inblandade

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

Vi lever i en ny värld.

Vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny värld. Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Utveckling i form av Ny teknik Effektivisering 2 Några ledord Tydlighet Tydlig struktur Tydliga texter

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström Hur ser Björn Edström Johan Nyrén Anna Undén Gunnar Grönlund Anders Pyk Magnus Silfverhielm på limträ? Svenskt Limträ Svenskt Limträ är den svenska limträindustrins branschorganisation för teknisk information

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Finnboda Spantverkstaden, Nacka kommun. Rapport angående skada vid rivning

Finnboda Spantverkstaden, Nacka kommun. Rapport angående skada vid rivning Bakgrund Denna rapport avser att klargöra orsaken till dom skador som uppkommit i samband med rivningsarbeten för rubricerat objekt. Skadorna har uppstått vid rivning av diagonalt löpande betongvägg i

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18

Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18 Teknik Tekniska lösningar v.17-v.18 Syfte/Förmågor identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 RUMSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 8 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel 08

Läs mer

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING HEMsomduvillboi Sverige AB Malmö Kommun Tullstorp 180:50 Villa Oxford / Bulltofta Ombyggnad till bostäder BYGGHANDLING 2014-07-22 01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT Orientering Hemsomduvillboi

Läs mer

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning 19 november 2007 LECA bjälklagselement används till

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Konstruktionsguide. För tak, vägg och golv

Konstruktionsguide. För tak, vägg och golv Konstruktionsguide För tak, vägg och golv Konstruktionsguide Innehåll: Inledning... 3 Varför Hunton... 4 Vägg... 6 Tak... 8 Invändig vägg... 10 Bjälklag... 14 2 Inledning Denna broschyr är tänkt att fungera

Läs mer