Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper"

Transkript

1 1 Material och produkter Stål och plåt SS SS Trä SIS SIS SS SS SS SS SS SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS SIS SS-EN SS-EN 300 SS-EN SS-EN SS-EN 316 SS-EN SS-EN 636 SS-EN SS-EN 312:2004 SS-EN 622-2:2004 SS-EN 622-2:2004/AC:2006 SS-EN 622-3:2004 SS-EN 309:2005 Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper Sågat och hyvlat virke Längder Tryckimpregnerat virke Tvärsnittsmått Hyvlat virke Trälister Sorter Trävaror Hyvlat virke Tjocklek och bredd Trävaror Trälister Mått Trävaror Spontat virke Mått Trävaror Byggreglar Träkonstruktioner Limträ Mått Tillåtna avvikelser Trävaror Virkeskvalitet i snickerier Träkonstruktioner Limträ Hållfasthetsklasser och bestämning av karakteristiska värden Träkonstruktioner Konstruktionsvirke Hållfasthetsklasser Träkonstruktioner Limträ Krav Skivor Grundläggande mått Profilerade skivor Delningar Plywood Typer och terminologi Del 1: Typer Strimlespånskivor (OSB) Typer och krav Träfiberskivor Krav Del 4: Porösa träfiberskivor Träfiberskivor Krav Del 5: Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) Träfiberskivor Typer och beteckningar Träbaserade skivor Specifikationer och funktionskrav för golv på reglar, väggar och yttertak Plywood Krav i olika användningar Träfiberskivor Krav Del 1: För alla typer Spånskivor Krav i olika användningar Träfiberskivor Krav Del 2: Hårda träfiberskivor Träfiberskivor Krav Del 2: Hårda träfiberskivor Träfiberskivor Krav Del 3: Medelhårda träfiberskivor Spånskivor Typer Gips SS-EN 520:2004 Gipsskivor Definitioner, krav och provning SS-EN 14190:2005 Gipsskivor Produkter förädlade genom tillskärning, profilering, laminering och liknande Betong SIS Balkongplan och loftgångsplan Grundläggande mått SIS Betongelement för balkongplan och loftgångsplan Tillverkningsmått och detaljer SS Betongvaror Släta beklädnadselement Mått

2 2 SS-EN SS-EN 206-1/A1:2004 SS-EN 206-1/A2:2005 SS-EN SS :2004 SS-EN 1168:2005 Lättbetong SS-EN 1520 Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och Betongvaror Förtillverkade produkter för gatu- och trafikmiljö samt för park, trädgård och landskapsmiljö Betong Användning av EN i Sverige Förtillverkade betongprodukter Håldäcksplattor Fabrikstillverkade element av lättbetong Tegel SIS SS-EN SS-EN 771-1/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-2/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-3/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-4/A1:2005 SS-EN 771-5:2004 SS-EN 771-5/A1:2005 SS-EN 771-6:2005 SS-EN ISO :2005 SS-EN ISO :2005 SS-EN ISO :2005 Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 1: Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 1: Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 2: Kalksandsten Mursten och murblock Krav Del 2: Kalksandsten Mursten och murblock Krav Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong Mursten och murblock Krav Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong Mursten och murblock Krav Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong Mursten och murblock Krav Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong Mursten och murblock Krav Del 5: Konststen Mursten och murblock Krav Del 5: Konststen Mursten och murblock Krav Del 6: Natursten Klassificering av eldfast tegel Del 1: Aluminiumoxid-kiseloxid (ISO :2003) Klassificering av eldfast tegel Del 2: Basiska produkter med mindre än 7% kol (ISO :2003) Klassificering av eldfast tegel Del 3: Basiska produkter med 7% till 50% kol (ISO :2003) Byggnadsglas SS-EN ISO Byggnadsglas Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas Del 5: Dimensioner, toleranser och kantbearbetning (ISO :1998) SS-EN SS-EN :2004 SS-EN :2004 SS-EN :2004 SS-EN :2004 Glasfasader Produktstandard Byggnadsglas Borsilikatglas Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper Byggnadsglas Borsilikatglas Del 1-2: Utvärdering av Produktstandard Byggnadsglas Glaskeramer Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper Byggnadsglas Glaskeramer Del 2-2: Utvärdering av Produktstandard

3 3 Dörrar och fönster SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Golv SS-EN 13990:2004 Undertak SS-EN 13964:2004 Dörrar Innerdörrar Klassindelning och fordringar Dörrar Ytterdörrar Klassindelning och fordringar Dörrar av trä Karmar till ytterdörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Skjutdörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Pendeldörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Mått Dörrar av stål Sidhängda dörrar och skjutdörrar Mått Dörrar Dörrkarmar av stål Fönster Klassindelning med hänsyn till funktion Dörrar Kodsystem Fönster Kodsystem Trägolv Massiva golvbräder av barrträ Undertak Krav och provning Tak SS-EN 490:2005 SS-EN 516:2006 Keramik SS-EN Takprodukter Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad Krav Takprodukter Taktillträdesanordningar Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg Keramiska plattor Definitioner, klassificering, egenskaper och märkning (ISO 13006:1998, modifierad) Cementmosaik Terrazzo SS-EN :2004 Terrazzo-plattor - Del 1: Plattor för användning inomhus SS-EN :2004/AC:2005 Terrazzo-plattor - Del 1: Plattor för användning inomhus SS-EN :2004/A1:2005 Terrazzo-plattor - Del 1: Plattor för användning inomhus SS-EN :2004 Terrazzo-plattor - Del 2: Plattor för användning utomhus Värmeisolering SS-EN SS-EN 13162/AC:2006 SS-EN SS-EN 13163/AC:2006 SS-EN SS-EN 13164/A1:2004 mineralullsprodukter (MW) mineralullsprodukter (MW) - produkter av expanderad styrencellplast (EPS) produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - produkter av extruderad styrencellplast (XPS) produkter av extruderad styrencellplast (XPS)

4 4 SS-EN 13164/AC:2006 SS-EN SS-EN 13167/A1:2004 SS-EN 13167/AC:2006 SS-EN SS-EN 13168/A1:2004 SS-EN 13168/AC:2006 SS-EN SS-EN 13171/A1:2004 SS-EN 13171/AC:2006 SS-EN SS-EN SS-EN :2004 produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - cellglasprodukter (CG) cellglasprodukter (CG) cellglasprodukter (CG) - träullsprodukter (WW) träullsprodukter (WW) träullsprodukter (WW) - träfiberprodukter (WF) träfiberprodukter (WF) - träfiberprodukter (WF) - Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Utvändiga system av puts på värmeisolering av expanderad polystyren för ytterväggar Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Utvändiga system av puts på värmeisolering av mineralull för ytterväggar Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lös lättklinker (LWA) - Del 1: för lösfyllnadsprodukter före installation Generella regler SS-ISO 5455 Ritningsregler Skalor SS-ISO 6433 Ritningsregler Positionsnumrering SS-ISO 6428 Ritningsregler Fordringar för mikrofilmning Allmänna ritningsprinciper SS-ISO 5261 Ritregler Förenklad ritning och måttsättning av rör och stänger i konstruktioner SS-EN ISO Ritningsregler Teknisk produktdokumentation Terminologi Del 2: Termer rörande projektionsmetoder (ISO :1993) SS-ISO Ritregler Projektionsmetoder Del 1: Översikt SS-ISO Ritregler Projektionsmetoder Del 2: Ortografisk projektion SS-ISO Ritregler Projektionsmetoder Del 3: Axonometrisk projektion SS-ISO Ritregler Projektionsmetoder Del 4: Centralprojektion SS-ISO Ritregler Allmänna regler Del 20: Linjer Grundläggande krav SS-ISO Ritregler Allmänna regler Del 21: Linjer för CAD-system SS-ISO Ritregler Allmänna regler Del 22: Hänvisningslinjer

5 5 Grundläggande krav och tillämpningar SS-ISO Ritregler Allmänna ritregler Del 30: Allmänna krav för vyer SS-ISO Ritregler Allmänna ritregler Del 50: Allmänna regler för snittmarkeringar SS-ISO Ritregler Allmänna ritregler Del 40: Allmänna regler för snitt SS-ISO 128-1:2004 Ritregler Allmänna ritregler Del 1: Introduktion och index (ISO 128-1:2003, IDT) SS-EN ISO Ritregler Textning Del 5: CAD-textning, siffror och tecken (ISO :1997) SS-EN ISO Teknisk produktdokumentation Textning Del 4: Diakritiska och speciella tecken för det latinska alfabetet (ISO ;2000) SS-EN ISO Ritregler Textning Del 0: Allmänna krav (ISO :1997) SS-EN ISO 5457 Ritningsregler Storlekar och utformning av ritningsblanketter (ISO 5457:1999) SS-EN ISO 6284 Byggdokumentation Redovisning av tillåtna avvikelser (ISO 6284:1996) SS-EN ISO 7200:2004 Teknisk produktdokumentation Datafält i ritningars huvudfält och andra dokumenthuvuden (ISO 7200:2004) SS-ISO 129-1:2004 Ritregler Angivning av mått och toleranser Del 1: Allmänna principer (ISO 129-1:2004, IDT) SS-EN Dokumenthantering Del 1: Principer och metoder SS-EN Dokumenthantering Del 2: Metadata och informationsreferensmodell Regler för byggritningar SIS SS-ISO 8560 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS-EN ISO 7437 SS-EN ISO 4172 SS-EN ISO 7519 SS-EN ISO Byggritningar Symboler och beteckningar för kylanläggningar Byggritningar Ritsätt för modulmått, modullinjer och modulnät Byggritningar Installationer Symboler och beteckningar för VVS-installationer och styranläggningar Byggritningar Måttsättning Byggritningar Ritningsblanketter Byggritningar Ritningsförteckning Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen Terminologi Byggritningar Beteckningar och förkortningar Byggritningar Ritsätt för vvs- och kylinstallationer Byggritningar Ändringar Byggritningar Angivning av ritningars status Byggritningar Ritsätt Schaktningsritningar Byggritningar Ritsätt Balkar och pelare av stål Byggritningar Ritsätt Fästdon Byggritningar Ingjutningsgods - Symboler och beteckningar Byggritningar Allmänna regler för produktionsritningar för förtillverkade bärande byggdelar (ISO 7437:1990) Byggritningar Ritningar för sammanställning och montering av förtillverkade byggnadskonstruktioner (ISO 4172:1991) Byggritningar Generella redovisningsprinciper för översiktsoch uppställningsritningar (ISO 7519:1991) Byggritningar Beteckningssystem - Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO :1998)

6 6 SS-EN ISO Byggritningar Beteckningssystem - Del 2: Rumsnamn och rumsnummer (ISO :1998) SS-EN ISO Byggritningar Beteckningssystem - Del 3: Rums-id (ISO :1998) SS-ISO Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 1: Översikt och principer SS-ISO Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 2: Begrepp, format och koder för användning i byggdokumentation SS-ISO/TR Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 3: Tillämpning av ISO och ISO SS-EN ISO 7518 Byggdokumentation Förenklad redovisning av rivning och ombyggnad (ISO 7518:1983) SS-EN ISO Byggdokumentation Markritningar (ISO 11091:1994) SS-EN ISO 9431 Byggdokumentation Ritfält, skrivfält och namnrutor på ritningsblanketter (ISO 9431:1990) SS Byggritningar Ritningsnumrering SS-ISO Ritregler Allmänna ritregler Del 23: Linjer för byggritningar SS-EN ISO 3766:2004 Byggdokumentation Förenklad redovisning av betongarmering (ISO 3766:2003) SS-ISO :2005 Dokumenthantering Del 5: Tillämpning av metadata i byggande och förvaltning (ISO :2005, IDT) Material och produkter Stål och plåt SS SS Trä SIS SIS SS SS SS SS SS SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS SIS SS-EN SS-EN 300 SS-EN Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper Sågat och hyvlat virke Längder Tryckimpregnerat virke Tvärsnittsmått Hyvlat virke - Trälister Sorter Trävaror Hyvlat virke Tjocklek och bredd Trävaror Trälister Mått Trävaror Spontat virke Mått Trävaror Byggreglar Träkonstruktioner Limträ Mått Tillåtna avvikelser Trävaror Virkeskvalitet i snickerier Träkonstruktioner Limträ Hållfasthetsklasser och bestämning av karakteristiska värden Träkonstruktioner Konstruktionsvirke Hållfasthetsklasser Träkonstruktioner Limträ Krav Skivor Grundläggande mått Profilerade skivor Delningar Plywood Typer och terminologi Del 1: Typer Strimlespånskivor (OSB) Typer och krav Träfiberskivor Krav Del 4: Porösa träfiberskivor

7 7 SS-EN SS-EN 316 SS-EN SS-EN 636 SS-EN SS-EN 312:2004 SS-EN 622-2:2004 SS-EN 622-2:2004/AC:2006 SS-EN 622-3:2004 SS-EN 309:2005 Träfiberskivor Krav Del 5: Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) Träfiberskivor Typer och beteckningar Träbaserade skivor Specifikationer och funktionskrav för golv på reglar, väggar och yttertak Plywood Krav i olika användningar Träfiberskivor Krav Del 1: För alla typer Spånskivor Krav i olika användningar Träfiberskivor Krav Del 2: Hårda träfiberskivor Träfiberskivor Krav Del 2: Hårda träfiberskivor Träfiberskivor Krav Del 3: Medelhårda träfiberskivor Spånskivor Typer Gips SS-EN 520:2004 Gipsskivor Definitioner, krav och provning SS-EN 14190:2005 Gipsskivor Produkter förädlade genom tillskärning, profilering, laminering och liknande Betong SIS Balkongplan och loftgångsplan Grundläggande mått SIS Betongelement för balkongplan och loftgångsplan Tillverkningsmått och detaljer SS Betongvaror Släta beklädnadselement Mått SS-EN Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och SS-EN 206-1/A1:2004 Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och SS-EN 206-1/A2:2005 Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och SS-EN Betongvaror Förtillverkade produkter för gatu- och trafikmiljö samt för park, trädgård och landskapsmiljö SS :2004 Betong Användning av EN i Sverige SS-EN 1168:2005 Förtillverkade betongprodukter Håldäcksplattor Lättbetong SS-EN 1520 Fabrikstillverkade element av lättbetong Tegel SIS SS-EN SS-EN 771-1/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-2/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-3/A1:2005 SS-EN SS-EN 771-4/A1:2005 SS-EN 771-5:2004 Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 1: Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 1: Tegelsten Mursten och murblock Krav Del 2: Kalksandsten Mursten och murblock Krav Del 2: Kalksandsten Mursten och murblock Krav Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong Mursten och murblock Krav Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong Mursten och murblock Krav Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong Mursten och murblock Krav Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong Mursten och murblock Krav Del 5: Konststen

8 8 SS-EN 771-5/A1:2005 SS-EN 771-6:2005 SS-EN ISO :2005 SS-EN ISO :2005 SS-EN ISO :2005 Mursten och murblock Krav Del 5: Konststen Mursten och murblock Krav Del 6: Natursten Klassificering av eldfast tegel Del 1: Aluminiumoxid-kiseloxid (ISO :2003) Klassificering av eldfast tegel Del 2: Basiska produkter med mindre än 7% kol (ISO :2003) Klassificering av eldfast tegel Del 3: Basiska produkter med 7% till 50% kol (ISO :2003) Byggnadsglas SS-EN ISO Byggnadsglas Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas Del 5: Dimensioner, toleranser och kantbearbetning (ISO :1998) SS-EN SS-EN :2004 SS-EN :2004 SS-EN :2004 SS-EN :2004 Dörrar och fönster SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Glasfasader Produktstandard Byggnadsglas Borsilikatglas Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper Byggnadsglas Porsilikatglas Del 1-2: Utvärdering av Produktstandard Byggnadsglas Glaskeramer Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper Byggnadsglas Glaskeramer Del 2-2: Utvärdering av Produktstandard Dörrar Innerdörrar Klassindelning och fordringar Dörrar Ytterdörrar Klassindelning och fordringar Dörrar av trä Karmar till ytterdörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Skjutdörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Pendeldörrar Mått Dörrar av trä Lätta innerdörrar Mått Dörrar av stål Sidhängda dörrar och skjutdörrar Mått Dörrar Dörrkarmar av stål Fönster Klassindelning med hänsyn till funktion Dörrar Kodsystem Fönster Kodsystem Golv SS-EN 13990:2004 Undertak SS-EN 13964:2004 Tak SS-EN 490:2005 SS-EN 516:2006 Keramik SS-EN Cementmosaik Terrazzo SS-EN :2004 Trägolv Massiva golvbräder av barrträ Undertak Krav och provning Takprodukter Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad Krav Takprodukter Taktillträdesanordningar Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg Keramiska plattor Definitioner, klassificering, egenskaper och märkning (ISO 13006:1998, modifierad) Terrazzo-plattor Del 1: Plattor för användning inomhus

9 9 SS-EN :2004/AC:2005 Terrazzo-plattor Del 1: Plattor för användning inomhus SS-EN :2004/A1:2005 Terrazzo-plattor Del 1: Plattor för användning inomhus SS-EN :2004 Terrazzo-plattor Del 2: Plattor för användning utomhus Värmeisolering SS-EN SS-EN 13162/AC:2006 SS-EN SS-EN 13163/AC:2006 SS-EN SS-EN 13164/A1:2004 SS-EN 13164/AC:2006 SS-EN SS-EN 13167/A1:2004 SS-EN 13167/AC:2006 SS-EN SS-EN 13168/A1:2004 SS-EN 13168/AC:2006 SS-EN SS-EN 13171/A1:2004 SS-EN 13171/AC:2006 SS-EN SS-EN mineralullsprodukter (MW) mineralullsprodukter (MW) produkter av expanderad styrencellplast (EPS) produkter av expanderad styrencellplast (EPS) produkter av extruderad styrencellplast (XPS) produkter av extruderad styrencellplast (XPS) produkter av extruderad styrencellplast (XPS) cellglasprodukter (CG) cellglasprodukter (CG) cellglasprodukter (CG) träullsprodukter (WW) träullsprodukter (WW) träullsprodukter (WW) - träfiberprodukter (WF) träfiberprodukter (WF) träfiberprodukter (WF) Värmeisoleringsprodukter för byggnader Utvändiga system av puts på värmeisolering av expanderad polystyren för ytterväggar Värmeisoleringsprodukter för byggnader Utvändiga system av puts på värmeisolering av mineralull för ytterväggar

10 10 SS-EN :2004 Värmeisoleringsprodukter för byggnader In situ-formad lös lättklinker (LWA) Del 1: för lösfyllnadsprodukter före installation SIS Förlag AB, Stockholm E-post Webbplats sis.se Telefon Telefax

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade e-nav Svets SS-EN ISO 5817 SS-EN 1011-1 SS-EN 1011-2 SS-EN 1011-3 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 6520-1 SS-EN ISO 6520-2 3 500 kr 5 600 kr e-nav Tryckkärl Vi brukar säga att det är standarder, snarare än pengar,

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 Möbelprovning Barnartiklar SS-EN 1930 Barn, Säkerhetsgrindar/Säkerhet och hållfasthet 2005-10-14 1 SS-EN 1273 Gåstolar för barn/ Säkerhetskrav och 2005-06-14 2 provningsmetoder SS EN 14988-2 +

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:8 Boverkets ändring av kungörande 1 av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets av den 21 december 1988 om tillnärmning av

Läs mer

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong 2 BÄRVERK 20 SAMMANSATTA BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Toleranser under 01.S gäller. 27.A Sammansatta bärverk i husstomme 27.B Stominnerväggar 27.B/11 Stominnerväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 81 73 40 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-06-10 2 1 (17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark 50 B i l a g a C Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark C1. Allmän beskrivning Byggdelar ovan mark avser vanliga väggar och bjälklag, dvs. konstruktioner som begränsas av två parallella ytor.

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGGNATION Transportkostnader Transport av material till byggplatsen Byggplatsetablering Kranbil, inkvartering av montagelaget, personalbod och tillsyn

Läs mer

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX 1 Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll.

Läs mer

Materialinventering av byggnad med rivningsplan

Materialinventering av byggnad med rivningsplan Materialinventering utförd av Kommun: Gävle Inventeringsdatum Ort/område Fritidsboda Fastighet: Fritidsboda 4:8 Byggnadstyp: Objekt: Fritidshus och förråd Anders Andersson 2009-05-01 Rapportdatum: 2010-05-02

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGG Bygglovshandlingar Komplett underlag för att ansöka om bygglov (bygglovskostnader ingår ej) Transportkostnader Transport av garage, anslutande byggnader

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Byggskivor. Väggskivor på enkel stomme. Väggskivor på dubbel stomme

Byggskivor. Väggskivor på enkel stomme. Väggskivor på dubbel stomme www.visitek.se Bakgrund Visitek är helt specialiserat på strålningsskydd. Verksamheten har sina rötter från tidigt 60-tal då den grundades av Bengt Kempe på Byggmekanisering AB. 1988 omstrukturerades Byggmekanisering

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets ändring av kungörande 1 av tekniska specifikationer m.m. för att införliva av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Del 2 Redovisningsteknik

Del 2 Redovisningsteknik BYGGHANDLINGAR 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 2 Redovisningsteknik Författare för första utgåvan: Tage Hertzell Författare för nyutgåvan: Christer Bergenudd 1 2003

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

N:er L07084/1 1 Planeringsinformation (påverkar inte leveransinnehåll) Produkttyp Hus Timmertyp Lamelltimmer 275*275 T Grund Betongsockel Golvkonstruktion Betongplatta (+0.00) Grund, terass Betongsockel

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Bilaga A. Beräkning av U-värde enligt standard.

Bilaga A. Beräkning av U-värde enligt standard. 32 B i l a g a A Bilaga A. Beräkning av U-värde enligt standard. A1. Normer och standarder Redovisningen i denna bilaga är i huvudsak baserad på följande handlingar: Boverkets byggregler BBR, avsnitt 9

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2013-12-09 17:02 Objekt: Utförd av: Saxtorp 9:22, Hus B, Bostad - Utomhus, Arkitektur & Kemi Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,29 W/m², C Um krav = 0,40

Läs mer

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. Limfog/möbel SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av limfogskivor. Den norrländska furans attraktiva utseende och goda fiberegenskaper lämpar sig mycket väl för synlig användning.

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26 Innehåll 1 Inledning 9 4 Standard 9 Textstandard 9 Skalor 9 Vyer måttsättning - toleranser 9 1.1 Översikt 10 GPS 10 Standard 10 Textning 10 Linjetyper 11 Vyer 11 Snitt 12 Måttsättning 12 Skalor 12 Förenklat

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

1a. Glas i entrédörr. 1b. Glas i dörr. 3. Källarfönster. 2. Glas i skärmtak

1a. Glas i entrédörr. 1b. Glas i dörr. 3. Källarfönster. 2. Glas i skärmtak Glassäkra miljöer Skolor och förskolor Maj 2009 4c 6 4b 11 6 5a 4d 1b 4b 4a 5b 2 7 8 1a 10 0 3 9 2 1a 1b 1a. Glas i entrédörr, skydd mot sammanstötning 1b. Glas i dörr, skydd mot sammanstötning 2 3 2.

Läs mer

Rivningsplan. Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad. Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg

Rivningsplan. Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad. Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg Rivningsplan Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg På uppdrag av Bostäder i Borås AB Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,-

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,- MALIN 42 kvm med Altan 14 kvm byggsats... 150 100,- Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- KERSTIN 30 kvm med Altan 13 kvm byggsats... 104 000,- Tillval Isolerad vägg 70 mm...

Läs mer

Lättarbetat med Finjas kompletta torrbruksprogram

Lättarbetat med Finjas kompletta torrbruksprogram Torrbruk Finja Betong Lättarbetat med Finjas kompletta torrbruksprogram Finja har ett av marknadens mest kompletta torrbruksprogram Med säkerhet det mest färgstarka. Inte för skojs skull, utan för att

Läs mer

N:er L07085/1 1 Planeringsinformation (påverkar inte leveransinnehåll) Produkttyp Stuga Timmertyp Hyvladtimmer 120*170 T Grund Betongsockel Golvkonstruktion Betongplatta (+0.00) Grund, terass Plintgrund

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy NYPRODUKTION I VÖRÅ Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagets byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolaget omfattar 2 st parhus totalt

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening.

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Inledning Hallstenshagen i Tynnered Göteborgs kommun Information om huset såsom data, ritningar, regler för ombyggnad och färgval,

Läs mer

www.athenalar.se Ritteknik Maskinteknik Faktabok 360 sidor ISBN 13: 978-91-88816-24-5

www.athenalar.se Ritteknik Maskinteknik Faktabok 360 sidor ISBN 13: 978-91-88816-24-5 Ritteknik 2000 Faktabok ISBN-13: 978-91-88816-21-4 Fjärde upplagan 2009 2:a tryckningen - uppdaterad 2011 Copyright 1992, 1994, 1998, 2009, 2011 Karl Taavola och ATHENA lär AB Faktaboken är strikt strukturerad

Läs mer

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga. MÅTTBYGGDA KÖK Byggfabrikens måttbyggda kök I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och både snickare och byggmästare hade

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask BFS 2008:9 Boverkets ändring av kungörande 1 av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd

Mekaniskt inbrottsskydd 1. Skyddsklasser Säkerhetsföreskrifterna indelas i tre skyddsklasser; skyddsklass 1, 2 och 3. Av försäkringsbrevet framgår vilken skyddsklass som gäller för respektive försäkringsställe. I dokumentet görs

Läs mer

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6.

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6. Fäst i karm Montagebeskrivning djufix hylsor djufix skruv djufix tillbehör 4 djufix verktyg 5 djufix Smart Pack 6 djufix Propack 6 Fäst karm i alla slags material 7 Tips & trix 8 djufix hos den tillverkande

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2014-12-04 Objekt: Utförd av: 14-006 - Söderhagen 1:8, Bostad - Utomhus Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,23 W/m²,

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng. Del 2 Dörr- och fönsteröppningarna har en smyg på ca 100

Läs mer

C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013

C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013 C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013 Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

Begrepp: Informationsmängd och leverans

Begrepp: Informationsmängd och leverans Begrepp: Informationsmängd och leverans Informationsmängd Utväxlingsbar mängd data Dokument eller modell Informationsleverans Informationsmängder som utväxlas för ett ändamål Kan vara inom eller mellan

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6.

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6. Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6 Denna beskrivning ansluter till AMA HUS 11 A-KONSULT

Läs mer

KRABI Klong Muang. Vi har noga valt denna vackra plats som är oförstörd, men ändå nära till affärer och restauranger.

KRABI Klong Muang. Vi har noga valt denna vackra plats som är oförstörd, men ändå nära till affärer och restauranger. KRABI Klong Muang Investera i din dröm och ditt framtidsboende! På sluttningarna i Krabi med en magnifik utsikt över Andaman sea med dess tusentals vackra öar, bygger vi en lyxig resort med villor och

Läs mer

Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0

Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0 0311043 RESULTAT I SAMMANDRAG FRÅN INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0 Träprodukters brandklass är D-s2, d0 Ytterligare provning behövs oftast inte Nya

Läs mer

Energiberäkna och spara energi vid renovering

Energiberäkna och spara energi vid renovering Energiberäkna och spara energi vid renovering Energibesparingsexempel med Weber Serporoc Fasadsystem Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat,

Läs mer

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ]

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ] BRA ATT VETA OM TRÄ [ Trä ger trevnad hemma ] TRÄETS EGENSKAPER Ytterbark Innerbark Kambium Splint Kärna Splint Märg Årsringar Trä är starkt och lätt. I förhållande till sin vikt är träet hållfastare än

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter. . Kan appliceras på Mapelastic

Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter. . Kan appliceras på Mapelastic Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter 40 minuter (vid 23 C och 50% relativ luftfuktighet). Kan appliceras på Mapelastic och

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning)

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning) Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

111 Jordarbeten 2,902. 112 Bergarbeten 2,791. 116 Arbeten med betongpålar 3,638. 119 Spontningsarbeten 3,102. 113 Asfaltarbeten 3,137

111 Jordarbeten 2,902. 112 Bergarbeten 2,791. 116 Arbeten med betongpålar 3,638. 119 Spontningsarbeten 3,102. 113 Asfaltarbeten 3,137 1.1 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! Prislistan gäller fr o m 3 februari 2014 Outline i Sverige AB, 2014 Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Glassäkra miljöer Bostäder

Glassäkra miljöer Bostäder Februari 0 Glassäkra miljöer - Bostäder Glassäkra miljöer Bostäder Denna publikation är nummer ett i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen i förskolor

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Herrenäset, Bohuslän

Herrenäset, Bohuslän Herrenäset, Bohuslän Slävik 1.28 fritidshus 19 20 12 1 5 3 26 27 1:11 4 1:12 16 1:6 3 6 80 79 1:13 23 1:14 78 22 21 77 21 17 18 1:15 76 25 ga:1 37 19 20 74 6 36 35 38 39 40 34 32 33 75 1:16 SLÄVIK 1:17

Läs mer

MILJÖMINISTERIET HAR GODKÄNT FÖLJÄNDE ANMÄLDA ORGAN ENLIGT BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN. Anmälda organ Produktgrupp AVCPprocedur

MILJÖMINISTERIET HAR GODKÄNT FÖLJÄNDE ANMÄLDA ORGAN ENLIGT BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN. Anmälda organ Produktgrupp AVCPprocedur 3.10.2016 MILJÖMINISTERIET HAR GODKÄNT FÖLJÄNDE ANMÄLDA ORGAN ENLIGT BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN Anmälda organ Produktgrupp AVCP Contesta Oy 1138 DEKRA Industrial Oy 2656 DNV GL Business Assurance Finland

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2014-10-14 11:40 Objekt: Utförd av: Bernadottestigen - 3V Radhus, Bostad - Utomhus, Gävle VVS-Tekniska Ingenjörsbyrå AB Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom =

Läs mer

SILLBODALS KILSTUGAN SOLCELLSPANELER CIRKEL VENTILERAD FASAD SYSTEM FLEXIBELT I RAD REGNVATTENINSAMLING HÅLLBARHETSSCHEMA ENSKILDA ENFAMILJSHUS

SILLBODALS KILSTUGAN SOLCELLSPANELER CIRKEL VENTILERAD FASAD SYSTEM FLEXIBELT I RAD REGNVATTENINSAMLING HÅLLBARHETSSCHEMA ENSKILDA ENFAMILJSHUS SILLBODALS Kilstugan är en förtillverkad träbaserad modul på 100 kvm. Den teleskopiska formen består av tre delar. Tack vare denna form kan modulen expanderas från båda sidorna, på bredden samt på längden.

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Älgen 11 2009-06-04 Nyckeltal Omslutningsarea Genomsnittligt Total kapacitet 350 658,1 0,184 191441 m² m² W/m²*C kj/c

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer