Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck"

Transkript

1 Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement 3 4 Källare Dränering Grundläggningsdjup Bärighet Undergrund Jordtryck på vägg Fuktpåverkan Nedkylning Markradon Källare Jordtryck Återfyllning trycker mot vägg vilojordtryck Överslagsmetoder ger dålig brottsäkerhet Armera murad källarvägg Stöd av källarvägg eller kontrefor Element av betong eller lättbetong lättare att dimensionera för jordtryck 5 6 1

2 Källare Fuktpåverkan Över markyta Fuktpåverkan som vägg Under markyta Markens fuktighet påverkar källarvägg Inomhusluft Diffusion Konvektion Fuktproblem källare Takavvattning Markplanering Regn och smältvatten Vattenånga Byggfukt Markfukt Kondens Luftläckage 7 8 Källare Skydd mot fukt Dränering Avrinning Dränerande skikt Kapillärbrytning Kapillärbrytande skikt Tätt skikt Värmeisolering Utvändigt eller invändigt Uttorkning Ventilerat skikt Källare, andel av alla undersökta byggnader Småhus, 46% Flerbostadshus, 64% Lokalbyggnader, 58% Källare med fuktskador, andel av byggnader med källare Småhus, 18% Flerbostadshus, 6% Lokalbyggnader, 7% 9 10 Problem Hus byggda före 1975 Ouppvärmda källare Isolering Mineralull mellan träreglar Fuktgenomslag puts Bristande dränering Uteluftsventilerad kall Inneluftsventilerad varm

3 Kan användas vid många marktyper Lätt att anpassa till terräng Lätt att anpassa till montagebygge Rationell i produktion Principskiss Underbyggnad Utbredda plattor Plintar Sockel Murad Sockelelement med isolering Betong/lättbetong Bjälklag Träbjälklag Lättbetong Betong fukttillförsel Avdunstning från mark Avdunstning från sockelmur Byggfukt Fuktinnehåll ventilationsluft Vatten rinner in Läckande rör - mögelpåväxt RH > 70% Sporer Temperatur > 0 C Organiskt material

4 Uterumsventilerat kryprum Dränera Rensa markytan från organsikt material Hindra markfukt i ångform plastfolie Värmeisolera Inspekterbart utrymme Luftavfuktare Inneluftsventilerat kryprum Undertryck i grunden Övertryck i grunden Inneluftsventilerat kryprum Grundläggningsdjup Värmeisolering Bjälklag Mark Isolering Hindra avdunstning Lufttäthet Inspektionsmöjlighet, 38% andel av alla undersökta byggnader Småhus, 41% Flerbostadshus, 14% Lokalbyggnader, 28% med fuktskador, 26% andel byggnader med kryprum eller liknande Småhus, 26% Flerbostadshus, 20% Lokalbyggnader, 48% Problem i kryprum Ventilation saknas i 7% av uteluftsventilerade kryprum Efter 1990: 6% fuktskador (uteluftsvent) 90% fuktkänsliga konstruktioner 71% av fuktskadade kryprum har spår av fritt vatten Pricipskiss

5 Kantförstyvad platta Uttorkning av byggfukt Grundläggniningsdjup Sockelhöjd Radontätning Undvik läckage från installationer Pricipskiss Torka ut platta innan mattläggning Dränering tillräckligt djupt Kapillärbrytande material under plattan Ingen direktkontakt trä-betong Ångspärr mellan golvbeläggning och platta Luftspalt mellan golvbeläggning och platta Rengör platta Ångspärr mellan platta och syll, 31% andel av alla undersökta byggnader Småhus, 30% Flerbostadshus, 34% Lokalbyggnader, 35% med fuktskador, 7% av alla undersökta byggnader Småhus, 8% Flerbostadshus, 1% Lokalbyggnader, 3% med fuktskador, 7% av alla undersökta byggnader Småhus, 8% Flerbostadshus, 1% Lokalbyggnader, 3% med uppreglat golv och fuktskador, 75% av alla byggnader med platta på mark och fuktskador Småhus, 76% Flerbostadshus, 55% Lokalbyggnader, 48% Problem platta på mark Platta med uppreglat golv Inga fuktskador med byggår 86-05, inga byggnader med uppreglat golv

6 grunder i småhus Dränerings- och dagvattenledningarnas funktion Liten lutning eller bakfall Fel höjd på dräneringsledning Ingenslammade Marklutning intill huset Fel lutning Stuprör slutar intill grund grunder i småhus Igensatta rör och ledningar Avloppsbrunnar Hängrännor Stuprör Omdränering fel utförd Fel höjd Tvära böjar Felaktigt markmaterial runt ledning grunder i småhus Utvändig isolering utan fuktskyddande matta på källarvägg grunder i småhus - kryprum Uteluftsventilerad Slutar använda eldstaden, Kondens på kalla ytor Exempel på åtgärder Marklutnig Plastfolie på mark i kryprum Tillräckligt med ventilationsöppningar, 0,2 m 2 /100m 2 Isolera marken mm cellplast med plastfolie mellan Mekanisk frånluft Avfuktning grunder i småhus - kryprum Inneluftventilerat Otäthet Fukt i grunden Grundvattenströmning grunder i småhus - källare Dålig dränering Ingjutning av träreglar i betong ta bort Öka ventilation Invändigt isolerade källarväggar - fuktvandring Träreglar mot källarvägg med mineralull mellan Plastfolie som ångspärr Träpanel

7 grunder i småhus - källare Rekommentation Utvändig isolering av källarvägg Luftspaltbildande, fuktskyddande matta + isolering med eller utan golvvärme? Golvvärme högre energiförbrukning Golvmaterial samspelar med golvvärme Ökad isolering under grundplattan Moderna grundkonstruktioner? VA-teknik Dimensionerade för Låg energiförbrukning Utan köldbryggor Fuktsäkra Radonsäkra Bärförmåga Sättningar Beständighet Produktionsmetod etc måndag 21 maj, 8.30 A305 i Teknikhuset Ulrika Wikström

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder?

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Denna artikel behandlar i första hand fuktfrågor i krypgrunder. Den uppmärksammar risker för fukt- och mögelproblem men visar också på ett antal möjligheter att

Läs mer

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA?

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? Platta på mark med hänsyn till, fuktsäkerhet, energiförbrukning, radon, tjäle och byggkostnad. Många fuktskador har drabbat alla slags husgrunder

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION

ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION UTBILDNINGSMATERIAL Riskkonstruktioner i småhus Innehållsförteckning Förord... Mellanvägg av trä på en oisolerad bottenplatta... Blindsockel... Blindsockel,

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar 2014-01-16 ARBETSINSTRUKTION Fuktskydd av husgrund Källarväggar isodran.se FÖLJANDE MATERIAL BEHÖVS FÖR FUKTSÄKRING AV KÄLLARVÄGGAR DRÄNERINGSMATERIAL MATERIAL FÖR GRUNDMUREN -skivor. Finns i olika tryckhållfasthetsklasser,

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Gårda 72:2, Göteborg Carlbergsgatan 32, Göteborg Göteborg 2011-05-02 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Företaget innehar F-skattebevis

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768 49 33

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Förhandsbesiktning Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB i samarbete med Independia Group ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro Tel: 019 17 00 11, 08 410 096 70 Organisationsnummer: 556810-3310

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB i samarbete med Independia Group ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro Tel: 019 17 00 11, 08 410 096 70 Organisationsnummer: 556810-3310

Läs mer